Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 145-163. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51168
article
See main document
2

Author:
Title:
Znaczenie wiedzy w modelach firmy
Source:
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 40-49 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-71-3
Nr:
2165819473
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 22-63
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167682678
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 6-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222420
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 62-85 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222422
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2003, s. 19-64 - Bibliogr.
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240504
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002) , s. 153-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230710
article
See main document
8

Author:
Acocella Nicola
Title:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumacz:
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monograph
9

Author:
Title:
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 153-173. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231438
article
See main document
10

Author:
Title:
Istota produkcji a natura firmy
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (103) (2000) , s. 1-21
Nr:
2165823813
article
See main document
11

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/740
Nr:
2168228836
doctoral dissertation
12

Author:
Title:
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 25-45. - Summ.
Nr:
2168231584
article
See main document
13

Author:
Title:
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
53, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-57-2
Nr:
2168251944
academic script
14

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168251158
article
See main document
15

Author:
Title:
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992) , s. 35-53. - Summ., rez.
Nr:
2168251046
article
See main document
1
Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych = The Significance of Cooperation in the Coordination of Economic Activities / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 145-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131799855. - ISSN 0208-7944
2
Znaczenie wiedzy w modelach firmy / Jan KULTYS // W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 40-49. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-71-3
3
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 22-63. - ISBN 83-7252-259-6
4
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr.
5
Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji / J. KULTYS, B. SZOPA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 62-85. - Bibliogr.
6
Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny / Jan KULTYS // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 19-64. - Bibliogr.
7
Charakter wiedzy a koncepcje firmy = The Nature of Knowledge and Concepts of the Firm / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 153-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15274. - ISSN 0208-7944
8
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
9
Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka = Unorthodox Notions of Risk-taking / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 153-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12612. - ISSN 0208-7944
10
Istota produkcji a natura firmy / Jan KULTYS // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 3 (103) (2000), s. 1-21. - ISSN 0867-0005
11
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka / Jan KULTYS ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne = Conceptions of Uncertainty Versus Economic Models / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 25-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
13
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 53, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-57-2
14
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka = Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 (1994), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania = Conceptions of Ownership and the Effectiveness of Management / Jan KULTYS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Kultys J., (2006), Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 145-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/131799855
2
Kultys J., (2006), Znaczenie wiedzy w modelach firmy. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński, s. 40-49.
3
Kultys J., (2005), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 22-63.
4
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61.
5
Kultys J., Szopa B., (2004), Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 62-85.
6
Kultys J., (2003), Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 19-64.
7
Kultys J., (2002), Charakter wiedzy a koncepcje firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 153-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/15274
8
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
9
Kultys J., (2001), Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 153-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/12612
10
Kultys J., (2000), Istota produkcji a natura firmy, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (103), s. 1-21.
11
Kultys J., (1999), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 276 k.
12
Kultys J., (1996), Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 25-45.
13
Kultys J., (1995), Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
14
Kultys J., (1994), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 37-49.
15
Kultys J., (1992), Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 389, s. 35-53.
1
@article{UEK:51168,
author = "Kultys Jan",
title = "Znaczenie współpracy w koordynacji działań gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "145-163",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2165819473,
author = "Kultys Jan",
title = "Znaczenie wiedzy w modelach firmy",
booktitle = "Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "40-49",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-71-3",
}
3
@inbook{UEK:2167682678,
author = "Kultys Jan",
title = "Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "22-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-259-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168222420,
author = "Kawa Paweł and Kultys Jan",
title = "Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów",
pages = "6-61",
year = "2004",
}
5
@unpublished{UEK:2168222422,
author = "Kultys Jan and Szopa Bogumiła",
title = "Wybrane teorie oszczędności i konsumpcji",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów",
pages = "62-85",
year = "2004",
}
6
@unpublished{UEK:2168240504,
author = "Kultys Jan",
title = "Natura firmy, problemy agencji i nadzór korporacyjny",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "19-64",
year = "2003",
}
7
@article{UEK:2168230710,
author = "Kultys Jan",
title = "Charakter wiedzy a koncepcje firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "153-171",
year = "2002",
}
8
@book{UEK:2168227970,
author = "Acocella Nicola",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
9
@article{UEK:2168231438,
author = "Kultys Jan",
title = "Nieortodoksyjne ujęcia podejmowania ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "153-173",
year = "2001",
}
10
@article{UEK:2165823813,
author = "Kultys Jan",
title = "Istota produkcji a natura firmy",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "3 (103)",
pages = "1-21",
year = "2000",
}
11
@unpublished{UEK:2168228836,
author = "Kultys Jan",
title = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
12
@article{UEK:2168231584,
author = "Kultys Jan",
title = "Koncepcje niepewności a modele ekonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "25-45",
year = "1996",
}
13
@book{UEK:2168251944,
author = "Kultys Jan",
title = "Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-57-2",
}
14
@article{UEK:2168251158,
author = "Kultys Jan",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "37-49",
year = "1994",
}
15
@article{UEK:2168251046,
author = "Kultys Jan",
title = "Koncepcje własnościowe a efektywność gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "389",
pages = "35-53",
year = "1992",
}