Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa = Sovereign Green Bonds as Innovative Debt-based Financial Instrument of the State
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 55 (2019) , s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338249
article
2

Author:
Title:
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016) , s. 613-634. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311045
article
3

Author:
Title:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 168-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299521
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 171-192 - Bibliogr.
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301901
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 186-211 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251640
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 185-213 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288579
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 199-230 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256872
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Title:
Źródła konkurencyjnych przewag
Source:
Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-73-0
Nr:
2165796140
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 96-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861370
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 73-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164940397
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Conference:
V Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, Polska, od 2008-06-02 do 2008-06-04
Title:
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji
Source:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 107-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-58-2
Nr:
2165819565
chapter in conference materials
1
Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa = Sovereign Green Bonds as Innovative Debt-based Financial Instrument of the State / Jan KULTYS // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 55 (2019), s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2450-7733
2
Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance / Jan KULTYS // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 613-634. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640. - ISSN 2083-1277
3
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 168-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
4
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej / Jan KULTYS // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 171-192. - Bibliogr.
5
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 186-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
6
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego / Jan KULTYS // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 185-213. - Bibliogr.
7
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów / Jan KULTYS // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 199-230. - Bibliogr.
8
Źródła konkurencyjnych przewag / Jan KULTYS // W: Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-73-0
9
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów / Jan KULTYS // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 96-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
10
Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym / Jan KULTYS // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 73-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
11
Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji / Jan KULTYS // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 107-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2
1
Kultys J., (2019), Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 55, s. 45-54.
2
Kultys J., (2016), Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 613-634; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.034/10640
3
Kultys J., (2015), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 168-188.
4
Kultys J., (2014), Ład korporacyjny w Unii Europejskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 171-192.
5
Kultys J., (2013), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 186-211.
6
Kultys J., (2013), Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 185-213.
7
Kultys J., (2011), Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 199-230.
8
Kultys J., (2010), Źródła konkurencyjnych przewag. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 86-101.
9
Kultys J., (2010), Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 96-123.
10
Kultys J., (2009), Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 73-100.
11
Kultys J., (2008), Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 107-118.
1
@article{UEK:2168338249,
author = "Kultys Jan",
title = "Zielone obligacje skarbowe jako innowacyjny dłużny instrument finansowy państwa",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "55",
pages = "45-54",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168311045,
author = "Kultys Jan",
title = "Controversies about Agency Theory as Theoretical Basis for Corporate Governance",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 4",
pages = "613-634",
year = "2016",
}
3
@inbook{UEK:2168299521,
author = "Kultys Jan",
title = "Ład korporacyjny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "168-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
4
@unpublished{UEK:2168301901,
author = "Kultys Jan",
title = "Ład korporacyjny w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "171-192",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168251640,
author = "Kultys Jan",
title = "Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "186-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
6
@unpublished{UEK:2168288579,
author = "Kultys Jan",
title = "Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "185-213",
year = "2013",
}
7
@unpublished{UEK:2168256872,
author = "Kultys Jan",
title = "Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "199-230",
year = "2011",
}
8
@inbook{UEK:2165796140,
author = "Kultys Jan",
title = "Źródła konkurencyjnych przewag",
booktitle = "Problemy gospodarowania w Polsce",
pages = "86-101",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-73-0",
}
9
@inbook{UEK:2164861370,
author = "Kultys Jan",
title = "Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "96-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
10
@inbook{UEK:2164940397,
author = "Kultys Jan",
title = "Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu ekonomicznym",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "73-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
11
@inbook{UEK:2165819565,
author = "Kultys Jan",
title = "Rola przedsiębiorcy w procesie konkurencji",
booktitle = "Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii",
pages = "107-118",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-58-2",
}