Publications of the selected author

Niemiec Daniel

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168235160
article
2

Author:
Title:
Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973 = Participation of Agriculture in the Creation of National Income In Socialist Countries in the Years 1961-1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 159 (1982) , s. 109-128. - Rez., summ.
Nr:
2168264582
article
3

Title:
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 159 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ.
Nr:
2168264576
article
4

Title:
Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG = Main Tendencies for Changes in the Agriculture of European Comecon Countries
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (1982) , s. 36-50. - Summ., rez.
Nr:
2168337769
article
5

Author:
Title:
Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych = Employment Tendencies in the Agriculture of European Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 109-119. - Rez., summ.
Nr:
2168234356
article
6

Author:
Title:
W stronę rolnictwa żywiącego
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 131(11469) (1981) , s. 4
Access mode:
Nr:
2168341623
unreviewed article
7

Author:
Title:
Ceny i zdrowy rozsądek
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 174(11512) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341637
unreviewed article
8

Author:
Title:
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 141-152. - Rez., summ.
Nr:
2168234482
article
9

Author:
Title:
O powszechny ekwiwalent
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 187(11525) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341633
unreviewed article
10

Author:
Title:
Rola rolnictwa we wzroście gospodarczym europejskich krajów socjalistycznych
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1980. - nr 5, s. 139-142
Nr:
2168337767
varia
11

Author:
Title:
Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/ = Influence of Apiculture on Extended Reproduction Proportions /Model Presentation/
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 112 (1979) , s. 91-100. - Summ., rez.
Nr:
2168250048
article
12

Author:
Title:
Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej = Role and Place of Agricultures in Food Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979) , s. 73-84. - Rez., summ.
Nr:
2168243796
article
13

Author:
Title:
Wydajność pracy i produkcyjność ziemi w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1979) , s. 116-127
Access mode:
Nr:
2168337765
article
14

Author:
Title:
Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG = The Agricultural Production Share In the National Income of Some COMMECON Countries in Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 23-38. - Rez., summ.
Nr:
2168240800
article
15

Title:
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 93-110 - Bibliogr.
Nr:
2168242094
article
16

Author:
Title:
Gleba w odwrocie
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977) , s. 15-17
Nr:
2168336287
article
17

Title:
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976) , s. 303-307
Nr:
2168271460
article
18

Author:
Title:
Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG = An Attempt AT Comparing the Level of Economic Development of the COMECON Countries by Means of Such Measures as National Income, Consumption of Electric Power and Steel Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975) , s. 183-196. - Summ., rez.
Nr:
2168250598
article
19

Author:
Title:
Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w europejskich krajach RWPG
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1974) , s. 123-130
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337759
article
1
Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG = Problems Pertaining to International Labour Division in Agriculture in EEC and Comecon Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI, Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973 = Participation of Agriculture in the Creation of National Income In Socialist Countries in the Years 1961-1973 / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 109-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG = Main Tendencies for Changes in the Agriculture of European Comecon Countries / Stanisław MIKLASZEWSKI, Daniel NIEMIEC // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (1982), s. 36-50. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
5
Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych = Employment Tendencies in the Agriculture of European Socialist Countries / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 109-119. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
W stronę rolnictwa żywiącego / Daniel NIEMIEC // Dziennik Polski. - R. 37, nr 131(11469) (1981), s. 4. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63400
7
Ceny i zdrowy rozsądek / Daniel NIEMIEC // Dziennik Polski. - R. 37, nr 174(11512) (1981), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63459
8
Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej = The Participation of Agriculture in National Accumulation / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 ([1981]), s. 141-152. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
O powszechny ekwiwalent / Daniel NIEMIEC // Dziennik Polski. - R. 37, nr 187(11525) (1981), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63472
10
Rola rolnictwa we wzroście gospodarczym europejskich krajów socjalistycznych / Daniel NIEMIEC // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1980), s. 139-142. - ISSN 0044-1600
11
Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/ = Influence of Apiculture on Extended Reproduction Proportions /Model Presentation/ / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 112 (1979), s. 91-100. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej = Role and Place of Agricultures in Food Economy / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979), s. 73-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Wydajność pracy i produkcyjność ziemi w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych / Daniel NIEMIEC // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1979), s. 116-127. - ISSN 0044-1600
14
Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG = The Agricultural Production Share In the National Income of Some COMMECON Countries in Europe / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978), s. 23-38. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego / Stanisław LIS, Daniel NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 93-110. - Bibliogr.
16
Gleba w odwrocie / Daniel NIEMIEC // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977), s. 15-17
17
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC, Daniel NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 303-307. - ISSN 0017-2421
18
Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG = An Attempt AT Comparing the Level of Economic Development of the COMECON Countries by Means of Such Measures as National Income, Consumption of Electric Power and Steel Consumption / Daniel NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 75 (1975), s. 183-196. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w europejskich krajach RWPG / Daniel NIEMIEC // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1974), s. 123-130. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1974.PDF. - ISSN 0044-1600
1
Miklaszewski S., Niemiec D., (1989), Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 25-45.
2
Niemiec D., (1982), Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 109-128.
3
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
4
Miklaszewski S., Niemiec D., (1982), Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6, s. 36-50.
5
Niemiec D., (1981), Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 109-119.
6
Niemiec D., (1981), W stronę rolnictwa żywiącego, "Dziennik Polski", R. 37, nr 131(11469), s. 4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63400
7
Niemiec D., (1981), Ceny i zdrowy rozsądek, "Dziennik Polski", R. 37, nr 174(11512), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63459
8
Niemiec D., (1981), Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 141-152.
9
Niemiec D., (1981), O powszechny ekwiwalent, "Dziennik Polski", R. 37, nr 187(11525), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63472
10
Niemiec D., (1980), Rola rolnictwa we wzroście gospodarczym europejskich krajów socjalistycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 139-142.
11
Niemiec D., (1979), Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 91-100.
12
Niemiec D., (1979), Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 73-84.
13
Niemiec D., (1979), Wydajność pracy i produkcyjność ziemi w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5, s. 116-127.
14
Niemiec D., (1978), Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 23-38.
15
Lis S., Niemiec D., (1978), Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 93-110.
16
Niemiec D., (1977), Gleba w odwrocie, "Aura", nr 3 (51), s. 15-17.
17
Wojnarowska-Niemiec E., Niemiec D., (1976), Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 303-307.
18
Niemiec D., (1975), Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 183-196.
19
Niemiec D., (1974), Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w europejskich krajach RWPG, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 123-130; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1974.PDF
1
@article{UEK:2168235160,
author = "Stanisław Miklaszewski and Daniel Niemiec",
title = "Problemy międzynarodowego podziału pracy w rolnictwie krajów EWG i RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "25-45",
year = "1989",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168264582,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego europejskich krajów socjalistycznych w latach 1961-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "109-128",
year = "1982",
}
3
@article{UEK:2168264576,
author = "Daniel Niemiec and Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
4
@article{UEK:2168337769,
author = "Stanisław Miklaszewski and Daniel Niemiec",
title = "Główne tendencje zmian w rolnictwie europejskich krajów RWPG",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "6",
pages = "36-50",
year = "1982",
}
5
@article{UEK:2168234356,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Tendencje zatrudnienia w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "109-119",
year = "1981",
}
6
@article{UEK:2168341623,
author = "Daniel Niemiec",
title = "W stronę rolnictwa żywiącego",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 131(11469)",
pages = "4",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63400},
}
7
@article{UEK:2168341637,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Ceny i zdrowy rozsądek",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 174(11512)",
pages = "3",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63459},
}
8
@article{UEK:2168234482,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Udział rolnictwa w akumulacji ogólnonarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "141-152",
year = "1981",
}
9
@article{UEK:2168341633,
author = "Daniel Niemiec",
title = "O powszechny ekwiwalent",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 187(11525)",
pages = "3",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63472},
}
10
@misc{UEK:2168337767,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Rola rolnictwa we wzroście gospodarczym europejskich krajów socjalistycznych",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "139-142",
year = "1980",
}
11
@article{UEK:2168250048,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Wpływ rolnictwa na proporcje reprodukcji rozszerzonej : /ujęcie modelowe/",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "91-100",
year = "1979",
}
12
@article{UEK:2168243796,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Rola i miejsce rolnictwa w gospodarce żywnościowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "73-84",
year = "1979",
}
13
@article{UEK:2168337765,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Wydajność pracy i produkcyjność ziemi w rolnictwie europejskich krajów socjalistycznych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5",
pages = "116-127",
year = "1979",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168240800,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Udział produkcji rolniczej w dochodzie narodowym niektórych europejskich krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "23-38",
year = "1978",
}
15
@article{UEK:2168242094,
author = "Stanisław Lis and Daniel Niemiec",
title = "Ewolucja poglądów na czynniki rozwoju gospodarczego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "93-110",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168336287,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Gleba w odwrocie",
journal = "Aura",
number = "3 (51)",
pages = "15-17",
year = "1977",
}
17
@article{UEK:2168271460,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec and Daniel Niemiec",
title = "Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 5 (361)",
pages = "303-307",
year = "1976",
}
18
@article{UEK:2168250598,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Próba porównania poziomu rozwoju gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "183-196",
year = "1975",
}
19
@article{UEK:2168337759,
author = "Daniel Niemiec",
title = "Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo w europejskich krajach RWPG",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "123-130",
year = "1974",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1974.PDF},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID