Publications of the selected author

Młynarski Feliks

Biblioteka Główna, Biblioteka Główna

1

Title:
Międzynarodowy fundusz wyrównawczy = The international equalization fund
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963) , s. 25-44. - Summ., rez.
Nr:
2168258604
article
2

Title:
Wartość ergetyczna pieniądza = The Ergetic Value of Money
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 4 (1962) , s. 31-70. - Summ., rez.
Nr:
2168255744
article
3

Title:
Paradoksalne działanie ilości pieniądza = Paradoxical working of the quantity of money a contribution to the theory of exchange equation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 3 (1961) , s. s. 31-71. - Summ., rez.
Nr:
2168255740
article
4

Title:
Przyczynek do historii równania wymiany = Contribution to the History of Exchange Equation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 1 (1960) , s. 57-71. - Summ., rez.
Nr:
2168255502
article
5

Title:
Przedmiot nauki skarbowości
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 67-90. - Rez., summ.
Nr:
2168277995
article
See main document
6

Title:
Walka z niebezpieczeństwem inflacji = The Struggle Against the Danger of Inflation
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 5, s. 143-154. - Rez., summ.
Nr:
2168285213
varia
See main document
7

Title:
Funkcje trzeciego sektora w gospodarstwie socjalistycznym = The Function of the Third Sector in Socialist Economy
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 3 (1957) , s. 65-78. - Rez., summ.
Nr:
2168285011
article
See main document
1
Międzynarodowy fundusz wyrównawczy = The international equalization fund / Feliks MŁYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963), s. 25-44. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
2
Wartość ergetyczna pieniądza = The Ergetic Value of Money / Feliks MŁYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 4 (1962), s. 31-70. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
3
Paradoksalne działanie ilości pieniądza = Paradoxical working of the quantity of money a contribution to the theory of exchange equation / Feliks MŁYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 3 (1961), s. s. 31-71. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
4
Przyczynek do historii równania wymiany = Contribution to the History of Exchange Equation / Feliks MŁYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 1, z. 1 (1960), s. 57-71. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
5
Przedmiot nauki skarbowości / Feliks MŁYNARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 67-90. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
6
Walka z niebezpieczeństwem inflacji = The Struggle Against the Danger of Inflation / Feliks MŁYNARSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 5 (1957), s. 143-154. - Rez., summ.
7
Funkcje trzeciego sektora w gospodarstwie socjalistycznym = The Function of the Third Sector in Socialist Economy / Feliks Młynarski // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 3 (1957), s. 65-78. - Rez., summ.
1
Młynarski F., (1963), Międzynarodowy fundusz wyrównawczy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 2, z. 1, s. 25-44.
2
Młynarski F., (1962), Wartość ergetyczna pieniądza, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 4, s. 31-70.
3
Młynarski F., (1961), Paradoksalne działanie ilości pieniądza, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 3, s. s. 31-71.
4
Młynarski F., (1960), Przyczynek do historii równania wymiany, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 1, z. 1, s. 57-71.
5
Młynarski F., (1957), Przedmiot nauki skarbowości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 67-90.
6
Młynarski F., (1957), Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 5, s. 143-154.
7
Młynarski F., (1957), Funkcje trzeciego sektora w gospodarstwie socjalistycznym, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 3, s. 65-78.
1
@article{UEK:2168258604,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Międzynarodowy fundusz wyrównawczy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 2, z. 1",
pages = "25-44",
year = "1963",
}
2
@article{UEK:2168255744,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Wartość ergetyczna pieniądza",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 1, z. 4",
pages = "31-70",
year = "1962",
}
3
@article{UEK:2168255740,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Paradoksalne działanie ilości pieniądza",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 1, z. 3",
pages = "s. 31-71",
year = "1961",
}
4
@article{UEK:2168255502,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Przyczynek do historii równania wymiany",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 1, z. 1",
pages = "57-71",
year = "1960",
}
5
@article{UEK:2168277995,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Przedmiot nauki skarbowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "67-90",
year = "1957",
}
6
@misc{UEK:2168285213,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Walka z niebezpieczeństwem inflacji",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 5",
pages = "143-154",
year = "1957",
}
7
@article{UEK:2168285011,
author = "Młynarski Feliks",
title = "Funkcje trzeciego sektora w gospodarstwie socjalistycznym",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 3",
pages = "65-78",
year = "1957",
}