Publications of the selected author
1

Title:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168248586
2

Title:
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275961
varia
3

Author:
Antoni Rajkiewicz , Ferdynand Michoń , Alicja Sajkiewicz , Risto Tainio , Adam Szałkowski , Lucyna Frąckiewicz , Michał Winiewski , Wojciech Muszalski
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1983-10-19 do 1983-10-20
Title:
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения
Source:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 91-95
Nr:
2168366956
voice in discussion / interview
4

Title:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doctoral dissertation
5

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1983-10-19 do 1983-10-20
Title:
Stabilizacja załóg przemysłowych w świetle badań własnych w hutnictwie żelaza i stali = Kaderstabilisierung in der Industrie aufgrund eigener Untersuchungen im Stahl- und Hüttenwesen = Stabilization of Industrial Personnel in the Light of the Author's Own Investigations in Iron and Steel Industry = Стабилизация промышленных кадров в свете личных исследований в металлургии железа и стали
Source:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 14-24
Nr:
2168366776
chapter in conference materials
6

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1983-10-19 do 1983-10-20
Title:
Słowo wstępne = Einführung = Introductory Vord = Вступительное слово
Source:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 11-13
Nr:
2168366778
preface / summary
7

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
8

Title:
Nad tezami na III Kongres Nauki Polskiej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1985) , s. 2-5
Nr:
2168364412
article
9

Title:
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984
Physical description:
107 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 23 (229))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168366764
monograph
10

Title:
Stabilizacja załóg pracowniczych
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1984) , s. 11-14
Nr:
2168364410
article
11

Author:
Title:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod"
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
397 k.: il.; 30 cm + aneks: 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/881
Nr:
2168274523
doctoral dissertation
12

Author:
Title:
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
425 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/868
Nr:
2168263626
doctoral dissertation
13

Author:
Ferdynand Michoń , J. Lipecki
Title:
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374), s. 28-31
Nr:
2168275809
voice in discussion / interview
14

Title:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1981
Physical description:
251 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291707
monograph
15

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
16

Title:
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168229926
article
17

Title:
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (1980) , s. 11-13
Nr:
2168253936
article
18

Title:
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 42 (1980) , s. 45-58
Nr:
2168359238
article
19

Title:
Teorie motywacji w zastosowaniu praktycznym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, 1979
Physical description:
46 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168366802
monograph
20

Title:
Podstawy ekonomiki pracy
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1978
Physical description:
377 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168251996
See related chapters
21

Title:
Wydajność pracy i jej czynniki
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 124-170
Nr:
2168252018
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 9-29
Nr:
2168252006
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
333 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/138
Nr:
2168305435
doctoral dissertation
24

Title:
Społeczne aspekty podziału pracy
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 30-60
Nr:
2168252010
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
IV, 248 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255542
26

Author:
Tomasz Mroczkowski
Title:
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
320 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/218
Nr:
2168306157
doctoral dissertation
27

Title:
Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 28 (1977) , s. 176-184
Nr:
2168359146
article
28

Title:
Wydajność pracy i jej czynniki
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 149-202
Nr:
2168258476
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Humanizacja pracy a nauki społeczne
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1977) , s. 7-10
Nr:
2168241246
article
30

Title:
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271768
varia
31

Title:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
III, 202 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168255540
See related chapters
32

Title:
Aspekty społeczne podziału pracy
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 33-70
Nr:
2168258470
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 7-31
Nr:
2168258466
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168323637
varia
35

Author:
Title:
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
379 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/215
Nr:
2168251818
doctoral dissertation
36

Title:
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72 (1974) , s. 31-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249624
article
37

Title:
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127
Nr:
2168333045
varia
38

Title:
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/787
Nr:
2168258962
doctoral dissertation
39

Title:
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 63 (1973) , s. 11-28. - Summ., rez.
Nr:
2168249476
article
40

Title:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 14 (1973) , s. 9-25. - Summ., rez.
Nr:
2168260556
article
41

Conference:
IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, Polska, od 1969-12-16 do 1969-12-20
Title:
Współdziałanie ekonomistów i techników w przedsiębiorstwie
Source:
Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku / red. Andrzej Kwilecki - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 216-224
Nr:
2168364814
chapter in conference materials
42

Title:
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy
Publisher address:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1972
Physical description:
214, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291703
monograph
43

Title:
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380
Nr:
2168333023
varia
44

Title:
Motivacija za rad = Work Motivation
Source:
Sistem : časopis za organizaciju i racionalizaciju = Sistem : review for organization and management. - vol. 11, no. 8-9 (1971) , s. 39-64. - Summ., rez.
Nr:
2168367400
article
45

Title:
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 42 (1970) , s. 53-65. - Summ., rez.
Nr:
2168249756
article
46

Title:
Współpraca między ekonomistami i technikami w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1970
Physical description:
18 s.; 20 cm
Nr:
2168366762
book
47

Title:
Czynniki współdziałania między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 13/1, styczeń-czerwiec 1969, s. 140-142
Nr:
2168367398
varia
48

Title:
Współdziałanie pracowników ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969
Physical description:
318 s.: il.; 22 cm
Note another doc.:
Dostępne również w języku węgierskim: Michoń F., (1973), Vállalatok gazdasági és műszaki dolgozóinak együttműködése, Budapest : Közgazdasagi és Jogi Könyvkiadó, 351 s.
Nr:
2168367362
book
49

Title:
Wybrane zagadnienia socjologii pracy
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1969
Physical description:
179 s.; 21 cm
Nr:
2168367364
book
50

Title:
"Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania
Source:
Rachunkowość. - R. 19, nr 1 (217) (1968) , s. 39-40
Nr:
2168356674
review
51

Title:
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968, s. 39-98 - Bibliogr.
Nr:
2168336049
chapter in academic script
See main document
52

Title:
Organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi. Cz. 1, Problemy psychosocjologiczne
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1967
Physical description:
77 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168367376
monograph
53

Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa, Polska, od 1965-02-02 do 1965-02-06
Title:
Społeczne i ekonomiczne aspekty współpracy między pracownikami służb ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967, s. 147-154
Nr:
2168364834
varia
54

Title:
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
497 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339115
monograph
55

Title:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour
Publisher address:
Warszawa: [s.n.], 1966
Physical description:
109 s.: il.; 28 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Nr:
2168339123
book
56

Title:
Problemy nowoczesnego zarządzania i kierownictwa
Source:
Materiały szkoleniowe dla potrzeb Kursu Centralnego z Zakresu Postępu Ekonomicznego dla kadry kierowniczej związków spółdzielni pracy - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 1-18 - Bibliogr.
Nr:
2168367372
chapter in academic script
57

Title:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour
Publisher address:
Warszawa: [s.n.], 1966
Physical description:
109 s.: il.; 28 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Access mode:
Nr:
2168339121
book
58

Title:
Zur soziologischen Analyse des Buchhalter berufes = О социологическом анализе бухгалтерской профессии = On the Sociological Aanalysis of the Occupation of Bookkeeping = A propos de l'analyse sociologique du métier de comptable
Source:
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschafliche Reihe. - Jg. 15, H. 5 (1966) , s. 711-717. - Rez., summ., zsfg., res.
Nr:
2168367402
article
59

Title:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy
Publisher address:
Warszawa: [s.n.], 1965
Physical description:
109 s.: il.; 28 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54)
Access mode:
Nr:
2168339117
book
60

Title:
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy
Publisher address:
Warszawa: [s.n.], 1965
Physical description:
118 s.: il.; 28 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339119
book
61

Title:
Z badań nad zawodem księgowego
Source:
Socjologia zawodów / red. Adam Sarapata - Warszawa: Książka i Wiedza, 1965, s. 441-452
Series:
(Biblioteka Nauki o Pracy)
Nr:
2168364842
chapter in monograph
62

Title:
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
Physical description:
70, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 2)
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339125
book
63

Title:
Bilansoznawstwo w zarysie
Source:
Rachunkowość. - R. 14, nr 11 (167) (1963) , s. 375-376
Nr:
2168356778
review
64

Title:
Badanie uzdolnień pracowników rachunkowości zmechanizowanej = Ability Tests of Workers Employed in the Mechanized Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963) , s. 121-162. - Rez., summ.
Nr:
2168366158
article
65

Title:
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej
Publisher address:
Warszawa: [s. n.], 1963
Physical description:
78 s.; 30 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339127
book
66

Title:
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1960
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/15
Nr:
2168303119
doctoral dissertation
67

Title:
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości
Publisher address:
Warszawa: [s. n.], 1959
Physical description:
46, IV s.; 29 cm
Series:
(Materiały i Studia Zakładu Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339113
book
1
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand Michoń. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
2
Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej = Labour Economics and the Current Needs of Economic Practice / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 88-90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
3
Dyskusja = Diskussion = Discussion = Прения / Antoni Rajkiewicz, Ferdynand MICHOŃ, Alicja Sajkiewicz, Risto Tainio, Adam Szałkowski, Lucyna Frąckiewicz, Michał Winiewski, Wojciech Muszalski // Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.). - (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95 (1986), s. 91-95
4
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; . - Kraków : , 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
5
Stabilizacja załóg przemysłowych w świetle badań własnych w hutnictwie żelaza i stali = Kaderstabilisierung in der Industrie aufgrund eigener Untersuchungen im Stahl- und Hüttenwesen = Stabilization of Industrial Personnel in the Light of the Author's Own Investigations in Iron and Steel Industry = Стабилизация промышленных кадров в свете личных исследований в металлургии железа и стали / Ferdynand MICHOŃ // W: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 14-24
6
Słowo wstępne = Einführung = Introductory Vord = Вступительное слово / Ferdynand MICHOŃ // W: Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 11-13
7
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
8
Nad tezami na III Kongres Nauki Polskiej / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 9 (1985), s. 2-5. - ISSN 0137-4729
9
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego / Ferdynand MICHOŃ, Anna PIECHNIK, Leszek KOZIOŁ, Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984. - 107 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 23 (229)
10
Stabilizacja załóg pracowniczych / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 1 (1984), s. 11-14. - ISSN 0137-4729
11
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" / Anna PIECHNIK ; . - Kraków : , 1982. - 397 k. : il. ; 30 cm + aneks: 23 k. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
12
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini / Leszek KOZIOŁ ; . - Kraków : , 1982. - 425 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
13
Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Ferdynand MICHOŃ ; rozm. J. Lipecki // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374) (1981), s. 28-31. - ISSN 0013-3043
14
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. - 251 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
15
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
16
Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce = New Trends in the Formation of Working Conditions in Poland / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej / Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK // Polityka Społeczna. - nr 11-12 (1980), s. 11-13. - ISSN 0137-4729
18
Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej / Ferdynand MICHOŃ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 42 (1980), s. 45-58. - ISSN 0239-4464
19
Teorie motywacji w zastosowaniu praktycznym / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, 1979. - 46 s. : il. ; 24 cm
20
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978. - 377 s. : il. ; 21 cm
21
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 124-170
22
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 9-29
23
Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw) / Józef Kozieł ; . - Kraków : , 1978. - 333 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
24
Społeczne aspekty podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 30-60
25
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - IV, 248 s. : il. ; 25 cm
26
Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa) / Tomasz Mroczkowski ; . - Kraków : , 1977. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
27
Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika / Ferdynand MICHOŃ // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 28 (1977), s. 176-184. - ISSN 0239-4464
28
Wydajność pracy i jej czynniki / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 149-202
29
Humanizacja pracy a nauki społeczne / Ferdynand MICHOŃ // Polityka Społeczna. - nr 9 (1977), s. 7-10. - ISSN 0137-4729
30
Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy = Interrelations between Labour Economics and Labour Sociology and Psychology / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 99-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
31
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - III, 202 s. : il. ; 25 cm
32
Aspekty społeczne podziału pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 33-70
33
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 7-31
34
Związki ekonomiki pracy z ergonomią = Relations Between Labour Economy and Ergonomics / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 492. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli / Anna FRANCIK ; . - Kraków : , 1975. - 379 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
36
Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy = The Classification of the Factors of Labour Productivity in Labour Economics / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 72 (1974), s. 31-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
37
Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Process of Employess' Adaptation to Technological and Organizational Novelties in an Industrial Plant / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 126-127. - ISSN 0079-354X
38
Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym / Adam Szałkowski ; . - Kraków : , 1974. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
39
Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje = The Development of Labour Economics and Its Contemporary Tendencies / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 63 (1973), s. 11-28. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
40
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The role of labour economics in economic sciences and perspectives of its development / Ferdynand MICHOŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 14 (1973), s. 9-25. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
41
Współdziałanie ekonomistów i techników w przedsiębiorstwie / Ferdynand MICHOŃ // W: Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku / red. Andrzej Kwilecki. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 216-224
42
Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. - 214, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
43
Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju = The Position of Economics of Labour in Economical Sciences and the Perspectives of Its Development / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971 (1972), s. 378-380. - ISSN 0079-354X
44
Motivacija za rad = Work Motivation / Ferdynand MICHOŃ // Sistem : časopis za organizaciju i racionalizaciju = Sistem : review for organization and management. - vol. 11, no. 8-9 (1971), s. 39-64. - Summ., rez.
45
Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach = The Importance of Information in the Co-operation of Book-Keepers and Technicians in an Enterprise / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 42 (1970), s. 53-65. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
46
Współpraca między ekonomistami i technikami w przedsiębiorstwie / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1970. - 18 s. ; 20 cm
47
Czynniki współdziałania między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie / Ferdynand MICHOŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 13/1, styczeń-czerwiec 1969 (1970), s. 140-142. - ISSN 0079-354X
48
Współdziałanie pracowników ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. - 318 s. : il. ; 22 cm
49
Wybrane zagadnienia socjologii pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1969. - 179 s. ; 21 cm
50
"Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania / Ferdynand MICHOŃ // Rachunkowość. - R. 19, nr 1 (217) (1968), s. 39-40. - Rec. pracy: S. Górniak i R. Stadtmüller: Bilansoznawstwo w zarysie. II wyd. "PWE" 1967, s. 245. - ISSN 0481-5475
51
Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi / Ferdynand MICHOŃ // W: Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - S. 39-98. - Bibliogr.
52
Organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi. Cz. 1, Problemy psychosocjologiczne / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1967. - 77 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
53
Społeczne i ekonomiczne aspekty współpracy między pracownikami służb ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym / Ferdynand MICHOŃ // W: Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku / red. Maria Hirszowicz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S. 147-154
54
Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Factors Shaping Cooperation between the Administrative and Technical Personnel in an Industrial Enterprise / Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 497 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 14)
55
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 2, Psychological Problems of Labour / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55
56
Problemy nowoczesnego zarządzania i kierownictwa / Ferdynand MICHOŃ // W: Materiały szkoleniowe dla potrzeb Kursu Centralnego z Zakresu Postępu Ekonomicznego dla kadry kierowniczej związków spółdzielni pracy. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 1-18. - Bibliogr.
57
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy = Psychological and Sociological Problems of Business Management. Pt. 1, Social Problems of Labour / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1966. - 109 s. : il. ; 28 cm. - Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54
58
Zur soziologischen Analyse des Buchhalter berufes = О социологическом анализе бухгалтерской профессии = On the Sociological Aanalysis of the Occupation of Bookkeeping = A propos de l'analyse sociologique du métier de comptable / Ferdynand MICHOŃ // Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschafliche Reihe. - Jg. 15, H. 5 (1966), s. 711-717. - Rez., summ., zsfg., res. - ISSN 0522-9855
59
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 109 s. : il. ; 28 cm. - Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 54
60
Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa : [s.n.], 1965. - 118 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; 55
61
Z badań nad zawodem księgowego / Ferdynand MICHOŃ // W: Socjologia zawodów / red. Adam Sarapata. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. - (Biblioteka Nauki o Pracy). - S. 441-452
62
Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego = Socio-Psychological Conditions of Productivity in the Profession of Accountancy / Ferdynand MICHOŃ. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - 70, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 2)
63
Bilansoznawstwo w zarysie / Ferdynand MICHOŃ // Rachunkowość. - R. 14, nr 11 (167) (1963), s. 375-376. - Rec. pracy: S. Górniak, Bilansoznawstwo w zarysie, PWE 1962, s. 206. - ISSN 0481-5475
64
Badanie uzdolnień pracowników rachunkowości zmechanizowanej = Ability Tests of Workers Employed in the Mechanized Accountancy / Ferdynand MICHOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963), s. 121-162. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
65
Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej / Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: [s. n.], 1963. - 78 s. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 39)
66
Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw / Ferdynand Michoń ; . - Kraków : , 1960. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Kazimierz SOWA. - Bibliogr.
67
Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości / Ferdynand Michoń. - Warszawa: [s. n.], 1959. - 46, IV s. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Zakład Organizacji i Techniki Pracy Biurowej Ministerstwo Finansów ; nr 25)
1
Michoń F. (red.), (1989), Studiować interesująco i ekonomicznie: materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 s.
2
Michoń F., (1988), Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 88-90.
3
Rajkiewicz A., Michoń F., Sajkiewicz A., Tainio R., Szałkowski A., Frąckiewicz L., Winiewski M., Muszalski W., (1986), Dyskusja, "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)", s. 91-95.
4
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
5
Michoń F., (1986), Stabilizacja załóg przemysłowych w świetle badań własnych w hutnictwie żelaza i stali. [W:] Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14-24.
6
Michoń F., (1986), Słowo wstępne. [W:] Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-13.
7
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
8
Michoń F., (1985), Nad tezami na III Kongres Nauki Polskiej, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 2-5.
9
Michoń F., Piechnik A., Kozioł L., Szałkowski A., (1984), Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 23 (229)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 107 s.
10
Michoń F., (1984), Stabilizacja załóg pracowniczych, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 11-14.
11
Piechnik A., (1982), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego: studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod", Prom. Michoń F., Kraków : , 397 k.
12
Kozioł L., (1982), Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, Prom. Michoń F., Kraków : , 425 k.
13
Michoń F., Lipecki J., (1981), Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 2 (374), s. 28-31.
14
Michoń F., (1981), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Wyd. 3 rozsz.Warszawa : Książka i Wiedza, 251 s.
15
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
16
Michoń F., (1981), Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 5-22.
17
Michoń F., Francik A., (1980), Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 11-13.
18
Michoń F., (1980), Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 42, s. 45-58.
19
Michoń F., (1979), Teorie motywacji w zastosowaniu praktycznym, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, 46 s.
20
Michoń F. (red.), (1978), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 377 s.
21
Michoń F., (1978), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 124-170.
22
Michoń F., (1978), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 9-29.
23
Kozieł J., (1978), Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw), Prom. Michoń F., Kraków : , 333 k.
24
Michoń F., (1978), Społeczne aspekty podziału pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 30-60.
25
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, IV, 248 s.
26
Mroczkowski T., (1977), Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa), Prom. Michoń F., Kraków : , 320 k.
27
Michoń F., (1977), Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 28, s. 176-184.
28
Michoń F., (1977), Wydajność pracy i jej czynniki. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-202.
29
Michoń F., (1977), Humanizacja pracy a nauki społeczne, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 7-10.
30
Michoń F., (1977), Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 99-101.
31
Michoń F. (red.), (1977), Ekonomika pracy: materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, III, 202 s.
32
Michoń F., (1977), Aspekty społeczne podziału pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-70.
33
Michoń F., (1977), Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-31.
34
Michoń F., (1976), Związki ekonomiki pracy z ergonomią, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 492.
35
Francik A., (1975), Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli, Prom. Michoń F., Kraków : , 379 k.
36
Michoń F., (1974), Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 72, s. 31-43.
37
Michoń F., (1974), Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 126-127.
38
Szałkowski A., (1974), Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania: studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym, Prom. Michoń F., Kraków : , 291 k.
39
Michoń F., (1973), Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 63, s. 11-28.
40
Michoń F., (1973), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 9-25.
41
Michoń F., (1972), Współdziałanie ekonomistów i techników w przedsiębiorstwie. [W:] Kwilecki A. (red.), Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 216-224.
42
Michoń F., (1972), Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, 214, [1] s.
43
Michoń F., (1972), Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 378-380.
44
Michoń F., (1971), Motivacija za rad, "Sistem : časopis za organizaciju i racionalizaciju", vol. 11, no. 8-9, s. 39-64.
45
Michoń F., (1970), Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 53-65.
46
Michoń F., (1970), Współpraca między ekonomistami i technikami w przedsiębiorstwie, Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 18 s.
47
Michoń F., (1970), Czynniki współdziałania między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 13/1, styczeń-czerwiec 1969, s. 140-142.
48
Michoń F., (1969), Współdziałanie pracowników ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 318 s.
49
Michoń F., (1969), Wybrane zagadnienia socjologii pracy, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 179 s.
50
Michoń F., (1968), "Bilansoznawstwo w zarysie" - na marginesie nowego wydania, "Rachunkowość", R. 19, nr 1 (217), s. 39-40.
51
Michoń F., (1968), Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi. [W:] Mayre L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 39-98.
52
Michoń F., (1967), Organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi. Cz. 1, Problemy psychosocjologiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 77 s.
53
Michoń F., (1967), Społeczne i ekonomiczne aspekty współpracy między pracownikami służb ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Hirszowicz M. (red.), Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 147-154.
54
Michoń F., (1967), Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 497 s.
55
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
56
Michoń F., (1966), Problemy nowoczesnego zarządzania i kierownictwa. [W:] Materiały szkoleniowe dla potrzeb Kursu Centralnego z Zakresu Postępu Ekonomicznego dla kadry kierowniczej związków spółdzielni pracy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-18.
57
Michoń F., (1966), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
58
Michoń F., (1966), Zur soziologischen Analyse des Buchhalter berufes, "Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschafliche Reihe", Jg. 15, H. 5, s. 711-717.
59
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 109 s.
60
Michoń F., (1965), Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy, Warszawa : [s.n.], 118 s.
61
Michoń F., (1965), Z badań nad zawodem księgowego. [W:] Sarapata A. (red.), Socjologia zawodów, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 441-452.
62
Michoń F., (1964), Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego, (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, nr 2), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 70, [1] s.
63
Michoń F., (1963), Bilansoznawstwo w zarysie, "Rachunkowość", R. 14, nr 11 (167), s. 375-376.
64
Michoń F., (1963), Badanie uzdolnień pracowników rachunkowości zmechanizowanej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 24, s. 121-162.
65
Michoń F., (1963), Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej, Warszawa : [s. n.], 78 s.
66
Michoń F., (1960), Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw, Prom. Sowa K., Kraków : , 259 k.
67
Michoń F., (1959), Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej: spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości, Warszawa : [s. n.], 46, IV s.
1
@book{UEK:2168248586,
title = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
2
@misc{UEK:2168275961,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Ekonomika pracy wobec aktualnych potrzeb praktyki gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "88-90",
year = "1988",
}
3
@misc{UEK:2168366956,
author = "Antoni Rajkiewicz and Ferdynand Michoń and Alicja Sajkiewicz and Risto Tainio and Adam Szałkowski and Lucyna Frąckiewicz and Michał Winiewski and Wojciech Muszalski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)",
pages = "91-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
4
@unpublished{UEK:2168312957,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
5
@inbook{UEK:2168366776,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Stabilizacja załóg przemysłowych w świetle badań własnych w hutnictwie żelaza i stali",
booktitle = "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)",
pages = "14-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
6
@misc{UEK:2168366778,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Samodzielny Zakład Ekonomii Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako sesja wyjazdowa Komitetu Problemów Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kraków, 19-20 października 1983 r.)",
pages = "11-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
7
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168364412,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Nad tezami na III Kongres Nauki Polskiej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "2-5",
year = "1985",
}
9
@book{UEK:2168366764,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Piechnik and Leszek Kozioł and Adam Szałkowski",
title = "Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1984",
issn = "0239-9458",
}
10
@article{UEK:2168364410,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Stabilizacja załóg pracowniczych",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "1",
pages = "11-14",
year = "1984",
}
11
@unpublished{UEK:2168274523,
author = "Anna Piechnik",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
12
@unpublished{UEK:2168263626,
author = "Leszek Kozioł",
title = "Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych Trzebinia w Trzebini",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
13
@misc{UEK:2168275809,
author = "Ferdynand Michoń and J. Lipecki",
title = "Kształcenie ekonomistów pracy w Akademii Ekonomicznej : rozmowa z prof. dr hab. Ferdynandem Michoniem - kierownikiem Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 2 (374)",
pages = "28-31",
year = "1981",
}
14
@book{UEK:2168291707,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1981",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
}
15
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
16
@article{UEK:2168229926,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Nowe tendencje kształtowania się warunków pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "139",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
17
@article{UEK:2168253936,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik",
title = "Stabilizacja dynamiczna załóg jako problem polityki kadrowej",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12",
pages = "11-13",
year = "1980",
}
18
@article{UEK:2168359238,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy umysłowej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 42",
pages = "45-58",
year = "1980",
}
19
@book{UEK:2168366802,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Teorie motywacji w zastosowaniu praktycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych",
year = "1979",
}
20
@book{UEK:2168251996,
title = "Podstawy ekonomiki pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
21
@inbook{UEK:2168252018,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "124-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
22
@inbook{UEK:2168252006,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "9-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
23
@unpublished{UEK:2168305435,
author = "Józef Kozieł",
title = "Wpływ gospodarowania zasobami pracy na realizację ekonomicznych i społecznych celów działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
24
@inbook{UEK:2168252010,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne aspekty podziału pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "30-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
25
@book{UEK:2168255542,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
26
@unpublished{UEK:2168306157,
author = "Tomasz Mroczkowski",
title = "Warunki efektywnego wykorzystania kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej (studium struktur kwalifikacyjnych na przykładzie wybranych biur konstrukcyjnych w przemyśle maszynowym Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
27
@article{UEK:2168359146,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot i zakres ekonomiki pracy a zawartość opracowanego podręcznika",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 28",
pages = "176-184",
year = "1977",
}
28
@inbook{UEK:2168258476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wydajność pracy i jej czynniki",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "149-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
29
@article{UEK:2168241246,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Humanizacja pracy a nauki społeczne",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9",
pages = "7-10",
year = "1977",
}
30
@misc{UEK:2168271768,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z socjologią i psychologią pracy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "99-101",
year = "1977",
}
31
@book{UEK:2168255540,
title = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
32
@inbook{UEK:2168258470,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Aspekty społeczne podziału pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "33-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
33
@inbook{UEK:2168258466,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 1",
pages = "7-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
34
@misc{UEK:2168323637,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Związki ekonomiki pracy z ergonomią",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "492",
year = "1976",
}
35
@unpublished{UEK:2168251818,
author = "Anna Francik",
title = "Wpływ struktury kwalifikacyjno-zawodowej na przebieg procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego na przykładzie Krakowskich Fabryk Mebli",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
36
@article{UEK:2168249624,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienie klasyfikacji czynników wydajności pracy w ekonomice pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "72",
pages = "31-43",
year = "1974",
}
37
@misc{UEK:2168333045,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Procesy adaptacji pracowników do innowacji techniczno-organizacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "126-127",
year = "1974",
}
38
@unpublished{UEK:2168258962,
author = "Adam Szałkowski",
title = "Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych jako instrument funkcji motywacyjnej zarządzania : studium zagadnienia w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
39
@article{UEK:2168249476,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Rozwój ekonomiki pracy i jej współczesne tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "63",
pages = "11-28",
year = "1973",
}
40
@article{UEK:2168260556,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 14",
pages = "9-25",
year = "1973",
}
41
@inbook{UEK:2168364814,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Współdziałanie ekonomistów i techników w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku",
pages = "216-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
42
@book{UEK:2168291703,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie : w świetle socjologii i psychologii pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1972",
}
43
@misc{UEK:2168333023,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Miejsce ekonomiki pracy w naukach ekonomicznych i perspektywy jej rozwoju",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/2, lipiec-grudzień 1971",
pages = "378-380",
year = "1972",
}
44
@article{UEK:2168367400,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Motivacija za rad",
journal = "Sistem : časopis za organizaciju i racionalizaciju",
number = "vol. 11, no. 8-9",
pages = "39-64",
year = "1971",
}
45
@article{UEK:2168249756,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Znaczenie informacji w stosunkach współdziałania między księgowymi a technikami w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "53-65",
year = "1970",
}
46
@book{UEK:2168366762,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Współpraca między ekonomistami i technikami w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1970",
}
47
@misc{UEK:2168367398,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynniki współdziałania między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 13/1, styczeń-czerwiec 1969",
pages = "140-142",
year = "1970",
}
48
@book{UEK:2168367362,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Współdziałanie pracowników ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1969",
}
49
@book{UEK:2168367364,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Wybrane zagadnienia socjologii pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "1969",
}
50
@article{UEK:2168356674,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Bilansoznawstwo w zarysie - na marginesie nowego wydania",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 19, 1 (217)",
pages = "39-40",
year = "1968",
}
51
@inbook{UEK:2168336049,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zagadnienia psychosocjologiczne w zarządzeniu przedsiębiorstwami przemysłowymi",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym ",
pages = "39-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
}
52
@book{UEK:2168367376,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Organizacja i kierowanie zespołami ludzkimi. Cz. 1, Problemy psychosocjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1967",
}
53
@misc{UEK:2168364834,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne i ekonomiczne aspekty współpracy między pracownikami służb ekonomicznych i technicznych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
booktitle = "Socjologiczne aspekty kształtowania się socjalistycznego przedsiębiorstwa : III Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Warszawie, 2-6 lutego 1965 roku",
pages = "147-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1967",
}
54
@book{UEK:2168339115,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynniki kształtujące współpracę między pracownikami ekonomicznymi i technicznymi w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
55
@book{UEK:2168339123,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
issn = "",
}
56
@inbook{UEK:2168367372,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy nowoczesnego zarządzania i kierownictwa",
booktitle = "Materiały szkoleniowe dla potrzeb Kursu Centralnego z Zakresu Postępu Ekonomicznego dla kadry kierowniczej związków spółdzielni pracy",
pages = "1-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
57
@book{UEK:2168339121,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1966",
url = {},
issn = "",
}
58
@article{UEK:2168367402,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Zur soziologischen Analyse des Buchhalter berufes",
journal = "Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschafliche Reihe",
number = "Jg. 15, H. 5",
pages = "711-717",
year = "1966",
}
59
@book{UEK:2168339117,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 1, Społeczne problemy pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
60
@book{UEK:2168339119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Problemy psychosocjologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. 2, Psychologiczne problemy pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1965",
url = {},
issn = "",
}
61
@inbook{UEK:2168364842,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Z badań nad zawodem księgowego",
booktitle = "Socjologia zawodów",
pages = "441-452",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1965",
issn = "",
}
62
@book{UEK:2168339125,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Psychospołeczne uwarunkowania wydajności pracy w zawodzie księgowego",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1964",
issn = "0079-3442",
}
63
@article{UEK:2168356778,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Bilansoznawstwo w zarysie",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 14, 11 (167)",
pages = "375-376",
year = "1963",
}
64
@article{UEK:2168366158,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Badanie uzdolnień pracowników rachunkowości zmechanizowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "24",
pages = "121-162",
year = "1963",
}
65
@book{UEK:2168339127,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Społeczne i psychologiczne problemy pracy administracyjnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1963",
url = {},
issn = "",
}
66
@unpublished{UEK:2168303119,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Subiektywne czynniki wydajności pracy zespołowej w rachunkowości przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
67
@book{UEK:2168339113,
author = "Ferdynand Michoń",
title = "Czynnik ludzki w organizacji pracy administracyjnej : spostrzeżenia i uwagi na tle pracy komórek księgowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "s. n.",
year = "1959",
url = {},
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID