Publications of the selected author

Madej Wojciech

Faculty of Economics of Trade, Institute of Statistics, Econometrics and Computer Science

1

Author:
Title:
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281665
article
See main document
2

Author:
Title:
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250094
article
See main document
3

Author:
Madej Wojciech , Wąsik Małgorzata
Title:
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 171-190. - Rez., summ.
Nr:
2168250384
article
See main document
1
Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki = Estimation of Patent Information's Usability for Purposes of Technological Forecasting / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics / Wojciech MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization / Wojciech MADEJ, Małgorzata Wąsik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 171-190. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Madej W., (1985), Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 121-134.
2
Madej W., (1977), Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 67-85.
3
Madej W., Wąsik M., (1972), Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 171-190.
1
@article{UEK:2168281665,
author = "Madej Wojciech",
title = "Ocena przydatności informacji patentowych dla celów prognozowania w dziedzinie techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "121-134",
year = "1985",
}
2
@article{UEK:2168250094,
author = "Madej Wojciech",
title = "Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "67-85",
year = "1977",
}
3
@article{UEK:2168250384,
author = "Madej Wojciech and Wąsik Małgorzata",
title = "Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "171-190",
year = "1972",
}