Publications of the selected author

Madej Wojciech

Faculty of Economics of Trade, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,