Publications of the selected author

Kubit Józef

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economic Account Methods

1

Author:
Title:
Modelowanie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie = Modelling of Information System in Industrial Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318445
varia
2

Title:
Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 79-95 - Bibliogr.
Nr:
2168251254
chapter in academic script
See main document
3

Author:
Title:
System operacyjny a oprogramowanie standardowe komputerów = On Operating System and Computers' Standard Software
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 257-277. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250824
article
See main document
4

Author:
Title:
Podstawowe elementy charakterystyki systemu informatycznego = The Basic Elements of the Information System Characterization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 127-153. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250128
article
See main document
5

Author:
Title:
Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/358
Nr:
2168307139
doctoral dissertation
6

Author:
Kubit Józef , Kulik Czesław , Zygier Henryk
Title:
Podstawy projektowania systemów informatycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
376 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336473
book
7

Title:
Identyfikacja, projektowanie i weryfikacja systemów informatycznych = Identification, Designing and Verification of Information Systems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 146-147
Nr:
2168333057
varia
8

Title:
Kształcenie informatyków - projektantów SEPD w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie = Training of the ADP Systems Designers at the High School of Economics in Kraków
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 1 (109) (1973) , s. 49-51
Nr:
2168337687
article
9

Author:
Title:
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated Electronic Data Processing System in Wholesale Goods Circulation
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 201-224. - Rez., summ.
Nr:
2168250424
article
See main document
10

Author:
Title:
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated EPD System in Manufactural Turnover on a Wholesale Level
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 435. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333029
varia
1
Modelowanie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie = Modelling of Information System in Industrial Enterprises / Józef KUBIT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową / Józef KUBIT, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 79-95. - Bibliogr.
3
System operacyjny a oprogramowanie standardowe komputerów = On Operating System and Computers' Standard Software / Józef KUBIT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 257-277. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Podstawowe elementy charakterystyki systemu informatycznego = The Basic Elements of the Information System Characterization / Józef KUBIT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 127-153. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej / Józef KUBIT ; Promotor: Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków, 1977. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Podstawy projektowania systemów informatycznych / Józef KUBIT, Czesław KULIK, Henryk Zygier. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 376 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Identyfikacja, projektowanie i weryfikacja systemów informatycznych = Identification, Designing and Verification of Information Systems / Józef KUBIT, Czesław KULIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 146-147. - ISSN 0079-354X
8
Kształcenie informatyków - projektantów SEPD w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie = Training of the ADP Systems Designers at the High School of Economics in Kraków / Czesław KULIK, Józef KUBIT // Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 1 (109) (1973), s. 49-51
9
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated Electronic Data Processing System in Wholesale Goods Circulation / Józef KUBIT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 201-224. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
10
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated EPD System in Manufactural Turnover on a Wholesale Level / Józef KUBIT // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/2, lipiec-grudzień 1971 (1972), s. 435. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1
Kubit J., (1982), Modelowanie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 49-50.
2
Kubit J., Prusek A., (1980), Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-95.
3
Kubit J., (1978), System operacyjny a oprogramowanie standardowe komputerów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 257-277.
4
Kubit J., (1977), Podstawowe elementy charakterystyki systemu informatycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 127-153.
5
Kubit J., (1977), Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej, Prom. Kolendowski J., Kraków : , 184 k.
6
Kubit J., Kulik C., Zygier H., (1975), Podstawy projektowania systemów informatycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 376 s.
7
Kubit J., Kulik C., (1974), Identyfikacja, projektowanie i weryfikacja systemów informatycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 146-147.
8
Kulik C., Kubit J., (1973), Kształcenie informatyków - projektantów SEPD w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 19, nr 1 (109), s. 49-51.
9
Kubit J., (1972), Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 201-224.
10
Kubit J., (1972), Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/2, lipiec-grudzień 1971, s. 435.
1
@misc{UEK:2168318445,
author = "Kubit Józef",
title = "Modelowanie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "49-50",
year = "1982",
}
2
@inbook{UEK:2168251254,
author = "Kubit Józef and Prusek Andrzej",
title = "Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "79-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
3
@article{UEK:2168250824,
author = "Kubit Józef",
title = "System operacyjny a oprogramowanie standardowe komputerów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "257-277",
year = "1978",
}
4
@article{UEK:2168250128,
author = "Kubit Józef",
title = "Podstawowe elementy charakterystyki systemu informatycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "127-153",
year = "1977",
}
5
@unpublished{UEK:2168307139,
author = "Kubit Józef",
title = "Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
6
@book{UEK:2168336473,
author = "Kubit Józef and Kulik Czesław and Zygier Henryk",
title = "Podstawy projektowania systemów informatycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
7
@misc{UEK:2168333057,
author = "Kubit Józef and Kulik Czesław",
title = "Identyfikacja, projektowanie i weryfikacja systemów informatycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "146-147",
year = "1974",
}
8
@article{UEK:2168337687,
author = "Kulik Czesław and Kubit Józef",
title = "Kształcenie informatyków - projektantów SEPD w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 19, 1 (109)",
pages = "49-51",
year = "1973",
}
9
@article{UEK:2168250424,
author = "Kubit Józef",
title = "Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "201-224",
year = "1972",
}
10
@misc{UEK:2168333029,
author = "Kubit Józef",
title = "Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/2, lipiec-grudzień 1971",
pages = "435",
year = "1972",
}