Publications of the selected author

Księżyk Marianna

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Author:
Title:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku
Redaktor:
Jankowska-Kłapkowska Anna
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1999
Physical description:
XI, 740, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329743
monograph
2

Author:
Grażyna Gawrońska
Title:
Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/696
Nr:
2168312699
doctoral dissertation
3

Title:
Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi = Rational Management of Mineral Fuel
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986
Physical description:
139 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 72)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284485
monograph
4

Title:
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 72-80. - Summ., rez.
Nr:
2168225848
article
5

Title:
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984) , s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281437
article
See main document
6

Title:
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272870
article
See main document
7

Title:
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 74-82
Nr:
2168229044
article
8

Title:
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 131-144. - Summ., rez.
Nr:
2168227782
article
See main document
9

Title:
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 67-79. - Rez., summ.
Nr:
2168234464
article
See main document
10

Title:
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku) = Analysis of Costs in Industrial Concern : (on Example of Costs of Gas Raise in Enterprise of Gas Mining in Sanok)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979) , s. 53-67
Nr:
2168228134
article
11

Title:
Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 93-100 - Bibliogr.
Nr:
2168219998
article
12

Title:
Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu = A Concept of the Method of Fixing the Price of Natural Gas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978) , s. 63-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249924
article
See main document
13

Author:
Title:
Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977) , s. 7-9. - Rez., summ.
Nr:
2168336283
article
14

Title:
Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976) , s. 58-71
Nr:
2168220084
article
15

Author:
Lech Klewżyc , Marianna Księżyk
Title:
Specyfika rozwiązań systemu ekonomiczno-finanoswego w przemyśle wydobywczym
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 353-374 - Bibliogr.
Nr:
2168253588
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Ustalanie cen gazu ziemnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/80
Nr:
2168305495
doctoral dissertation
17

Title:
Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972) , s. 53-61. - Rez., summ.
Nr:
2168250298
article
See main document
18

Title:
Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas
Source:
Nafta. - R. 26, nr 2 (1970) , s. 44-46 - Bibliogr.
Nr:
2168280371
article
1
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO. - Kraków : [s.n.], 1999. - XI, 740, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907990-6-5
2
Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego / Grażyna Gawrońska ; Promotor: Marianna Księżyk. - Kraków, 1995. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi = Rational Management of Mineral Fuel / Marianna KSIĘŻYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986. - 139 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 72)
4
Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej = Fixing Prices of Fossil Fuels in Polish Economy / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 72-80. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
5
Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej = Attempt at Evaluation of Theory of Rationality in Socialist Economy Conditions / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 39-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu = Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism / Marianna Księżyk // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
7
Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich) = The Category of Technical Progress in Socialist Economy (views of Polish Economists) / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 74-82. - ISSN 0079-578X
8
Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego = The Present Views Concerning the Miner's Benefit in the Socialist Economy and the Substance of the Miner's Benefit as Presented by K. Marx and an Attempt at its Calculation on the Example of Earth Gas / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 131-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych = Protection of Man's Natural Environment from Harmful Pollution Resulting from the Use of Natural Energetistic Fuels / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 67-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku) = Analysis of Costs in Industrial Concern : (on Example of Costs of Gas Raise in Enterprise of Gas Mining in Sanok) / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979), s. 53-67. - ISSN 0079-578X
11
Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 93-100. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
12
Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu = A Concept of the Method of Fixing the Price of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 95 (1978), s. 63-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYKTrudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego = Desulphurizing of Natural Gas / Marianna KSIĘŻYK // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human EnvironmentAura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (51) (1977), s. 7-9nr 3 (51) (1977), s. 7-9. - Rez., summ.
14
Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976), s. 58-71. - ISSN 0079-578X
15
Specyfika rozwiązań systemu ekonomiczno-finanoswego w przemyśle wydobywczym / Lech Klewżyc, Marianna KSIĘŻYK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 353-374. - Bibliogr.
16
Ustalanie cen gazu ziemnego / Marianna KSIĘŻYK ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1974. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry / Kazimierz GÓRKA, Marianna KSIĘŻYKZagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym = The Problem of Production Standards in the Gas Industry / Kazimierz GÓRKA, Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 43 (1972), s. 53-61nr 43 (1972), s. 53-61. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-5125
18
Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas / Kazimierz GÓRKA, Marianna KsiężykEfektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego = Economic Effect of Underground Storage of Natural Gas / Kazimierz GÓRKA, Marianna Księżyk // Nafta : miesięcznik poświęcony nauce, technice, ekonomice oraz organizacji w przemyśle naftowymNafta : miesięcznik poświęcony nauce, technice, ekonomice oraz organizacji w przemyśle naftowym. - R. 26, nr 2 (1970), s. 44-46R. 26, nr 2 (1970), s. 44-46. - Bibliogr. - ISSN 0027-75410027-7541
1
Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., Peszko A. (red.), (1999), Zarządzanie w przemyśle: teoria i praktyka: wyzwania XXI wieku, Kraków : [s.n.], XI, 740, [1] s.
2
Gawrońska G., (1995), Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego, Prom. Księżyk M., Kraków : , 177 k.
3
Księżyk M., (1986), Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 72), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 139 s.
4
Księżyk M., (1986), Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 72-80.
5
Księżyk M., (1984), Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 39-59.
6
Księżyk M., (1984), Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 23-34.
7
Księżyk M., (1984), Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej (poglądy ekonomistów polskich), "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 74-82.
8
Księżyk M., (1981), Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 131-144.
9
Księżyk M., (1981), Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 67-79.
10
Księżyk M., (1979), Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku), "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 4/72, s. 53-67.
11
Księżyk M., (1978), Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 93-100.
12
Księżyk M., (1978), Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 63-72.
13
Księżyk M., (1977), Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego, "Aura", nr 3 (51), s. 7-9.
14
Księżyk M., (1976), Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/58 (R. 15), s. 58-71.
15
Klewżyc L., Księżyk M., (1976), Specyfika rozwiązań systemu ekonomiczno-finanoswego w przemyśle wydobywczym. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 353-374.
16
Księżyk M., (1974), Ustalanie cen gazu ziemnego, Prom. Gajda J., Kraków : , 240 k.
17
Górka K., Księżyk M., (1972), Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 43, s. 53-61.
18
Górka K., Księżyk M., (1970), Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego, "Nafta", R. 26, nr 2, s. 44-46.
1
@book{monUEK:2168329743,
author = " ",
title = "Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku",
editor = Jankowska-Kłapkowska Anna,
editor = Księżyk Marianna,
editor = Peszko Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1999",
isbn = "83-907990-6-5",
}
2
@unpublished{drUEK:2168312699,
author = "Grażyna Gawrońska",
title = "Metoda i rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem atmosfery dla ekosystemów rolniczego i leśnego",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
3
@book{monUEK:2168284485,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Racjonalne gospodarowanie kopalnymi paliwami energetycznymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
4
@article{artUEK:2168225848,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen kopalnych paliw energetycznych w gospodarce polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "72-80",
year = "1986",
}
5
@article{artUEK:2168281437,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Próba oceny poglądów polskich ekonomistów w kwestii racjonalności gospodarowania w warunkach gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "187",
pages = "39-59",
year = "1984",
}
6
@article{artUEK:2168272870,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "23-34",
year = "1984",
}
7
@article{artUEK:2168229044,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Kategoria postępu technicznego w gospodarce socjalistycznej : (poglądy ekonomistów polskich)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "74-82",
year = "1984",
}
8
@article{artUEK:2168227782,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Współczesne poglądy na temat renty górniczej w gospodarce socjalistycznej i istota kategorii renty górniczej w ujęciu K. Marksa oraz próba jej ustalenia na przykładzie gazu ziemnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "131-144",
year = "1981",
}
9
@article{artUEK:2168234464,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ochrona naturalnego środowiska człowieka przed szkodliwymi zanieczyszczeniami, powstającymi ze zużycia naturalnych paliw energetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "67-79",
year = "1981",
}
10
@article{artUEK:2168228134,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie kosztów wydobycia gazu w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 4/72",
pages = "53-67",
year = "1979",
}
11
@article{artUEK:2168219998,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Problematyka ustalania cen surowców na przykładzie gazu ziemnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "93-100",
year = "1978",
}
12
@article{artUEK:2168249924,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "63-72",
year = "1978",
}
13
@article{artUEK:2168336283,
author = "Marianna Księżyk and ",
title = "Trudny problem : odsiarczanie gazu ziemnego",
journal = "Aura",
number = "3 (51)",
pages = "7-9",
year = "1977",
}
14
@article{artUEK:2168220084,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Badanie kosztów produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa kopalnictwa gazu ziemnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/58 (R. 15)",
pages = "58-71",
year = "1976",
}
15
@inbook{mkaUEK:2168253588,
author = "Lech Klewżyc and Marianna Księżyk",
title = "Specyfika rozwiązań systemu ekonomiczno-finanoswego w przemyśle wydobywczym",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "353-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
16
@unpublished{drUEK:2168305495,
author = "Marianna Księżyk",
title = "Ustalanie cen gazu ziemnego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
17
@article{artUEK:2168250298,
author = "Kazimierz Górka and Marianna Księżyk",
title = "Zagadnienie mierników produkcji w przemyśle gazowniczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "43",
pages = "53-61",
year = "1972",
}
18
@article{artUEK:2168280371,
author = "Kazimierz Górka and Marianna Księżyk",
title = "Efektywność ekonomiczna podziemnego magazynowania gazu ziemnego",
journal = "Nafta",
number = "R. 26, 2",
pages = "44-46",
year = "1970",
}