Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function
Source:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 83-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243218
article
2

Title:
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168246690
article
See main document
3

Author:
Title:
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection
Source:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 89-92 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Access mode:
Nr:
2168248554
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 7-8
Series:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 2-3)
Nr:
2168268968
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska
Source:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 115-123
Nr:
2168278535
chapter in conference materials
6

Author:
Wiesława Marczyk
Title:
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/408
Nr:
2168308957
doctoral dissertation
7

Author:
Title:
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235086
article
See main document
8

Author:
Nouria Flayh Mzail
Title:
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
312 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/410
Nr:
2168308939
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad
Source:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988) , s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355306
article
10

Author:
Title:
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 51-59. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249558
article
See main document
11

Title:
Planowanie w regionach w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
academic script
12

Author:
Title:
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 95-104. - Rez., summ.
Nr:
2168249500
article
See main document
13

Author:
Title:
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987) , s. 3-6. - Summ.
Nr:
2168254820
article
14

Author:
Title:
36 Kongres AIEST
Source:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki1987. - R. 15, nr 4 (82), s. 47-50
Nr:
2168283049
varia
15

Title:
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
XVI, 561 k.: il.; 30 cm + Aneks: 12 k. + 13 k. złoż.
Notes:
Praca w 3 cz.,
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/837
Nr:
2168312811
doctoral dissertation
16

Author:
Title:
Economic Development in Light of Regional Differences
Source:
The Polish Dilemma : Views from Within / ed. by Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska - Boulder ; London: Westview Press, 1987, s. 116-130
ISBN:
0-8133-7160-0
Nr:
2168347852
chapter in monograph
17

Author:
Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
Foreword
Source:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 7-9
Nr:
2168348932
preface / summary
See main document
18

Author:
William H.J. de Freytas
Title:
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
204, [8] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/496
Nr:
2168309979
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Zagospodarowanie turystyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
77 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295505
academic script
20

Title:
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
266, [28 k.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/835
Nr:
2168312939
doctoral dissertation
21

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 334-339
Nr:
2168265862
chapter in conference materials
See main document
22

Author:
Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland
Source:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 172-187
Nr:
2168348936
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes
Source:
Revue de Tourisme. - no. 4 (41) (1986) , s. 16-17
Nr:
2168357182
article
24

Author:
Wadie J. Tarish Al-khalidi
Title:
The Directions of Regional Development in Iraq
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
279 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/499
Nr:
2168309973
doctoral dissertation
25

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 342-343
Nr:
2168265872
voice in discussion / interview
See main document
26

Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
234 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168345094
conference materials
See related chapters
27

Author:
Title:
On the Concept of Regional Crisis
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 281-282
Nr:
2168339257
chapter in conference materials
See main document
28

Author:
Title:
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek
Source:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich1985. - z. 25, s. 5-6
Nr:
2168355304
varia
29

Author:
Irena Jędrzejczyk
Title:
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k.: il.; 30 cm + Aneks do cz. 2: [37] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/493 (Cz. 2)
Nr:
2168309941
doctoral dissertation
30

Title:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
chapter in academic script
See main document
31

Author:
Title:
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 153-160. - Rez., summ.
Nr:
2168249760
article
See main document
32

Title:
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 26-43
Nr:
2168251566
chapter in academic script
See main document
33

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[129]-4[132]
Nr:
2168273556
chapter in conference materials
34

Author:
Title:
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983) , s. 41-60. - Rez., summ.
Nr:
2168229468
article
See main document
35

Author:
Title:
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski
Source:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983) , s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355294
article
36

Author:
Title:
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
VIII, 339 k.: il.; 30 cm + Aneks : 35 k. (w tym k. złoż)
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/870
Nr:
2168246146
doctoral dissertation
37

Author:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Title:
W gospodarczą rzeczywistość
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
voice in discussion / interview
38

Author:
Title:
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168279229
article
See main document
39

Title:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
chapter in academic script
See main document
40

Author:
Title:
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 96-111 - Bibliogr.
Nr:
2168251256
chapter in academic script
See main document
41

Author:
Title:
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980) , s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231088
article
See main document
42

Author:
Title:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150
Nr:
2168305523
doctoral dissertation
43

Author:
Title:
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
XII, 286 k.: il.; 30 cm + Aneks: [120] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/150 (aneks)
Nr:
2168305519
doctoral dissertation
44

Author:
Jerzy Kruczała , Jan Krejczak
Title:
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978) , s. 25-36. - Rez., summ.
Nr:
2168233370
article
See main document
45

Title:
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977) , s. 9-23
Nr:
2168250232
article
See main document
46

Author:
Title:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 85-107
Nr:
2168251308
chapter in academic script
See main document
47

Author:
Title:
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/222
Nr:
2168282427
doctoral dissertation
48

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 87
Redaktor:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250224
journal / series editorial
See related chapters
49

Author:
Title:
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 11 (1976) , s. 37-41
Nr:
2168282363
article
50

Author:
Title:
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264
Nr:
2168333143
varia
51

Author:
Title:
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem
Source:
Problemy Ekonomiczne1976. - nr 2, s. 101-103
Nr:
2168220088
varia
52

Author:
Title:
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 85-107
Nr:
2168251306
chapter in academic script
See main document
53

Author:
Title:
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391
Nr:
2168333107
varia
54

Author:
Zbigniew Bebłot
Title:
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
XII, 268, [11], [49], [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/336
Nr:
2168307381
doctoral dissertation
55

Author:
Title:
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973) , s. 109-111
Nr:
2168221816
article
See main document
56

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 19-22
Nr:
2168221802
article
See main document
57

Author:
Title:
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway
Source:
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973) , s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168355292
article
58

Author:
Title:
Kierunki badań naukowych turystyki
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973) , s. 35-38
Nr:
2168221788
article
See main document
59

Author:
Title:
Turystyka jako przedmiot badań naukowych
Source:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 8-9
Nr:
2168241980
article
60

Author:
Title:
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972) , s. 20-31
Nr:
2168224620
article
See main document
61

Author:
Conference:
III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskie Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych, Bratysława - Smolenice, Słowacja, od 1970-10-19 do 1970-10-30
Title:
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970) , s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r.
Nr:
2168335219
article
62

Author:
Jerzy Kruczała , Henryk Laska
Title:
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych
Source:
Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1970) , s. 346-348
Nr:
2168354466
article
63

Author:
Title:
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 104-106
Nr:
2168223944
article
See main document
64

Author:
Title:
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970) , s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego
Access mode:
Nr:
2168335077
article
65

Author:
Title:
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu
Source:
Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1969) , s. 355-357
Nr:
2168354468
article
66

Author:
Title:
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
Physical description:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 27)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168336467
monograph
67

Author:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Title:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Source:
Problemy Ekonomiczne1966. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
voice in discussion / interview
68

Author:
Title:
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966) , s. 14-22. - Summ., rez.
Nr:
2168356084
article
69

Author:
Title:
Problematyka planowania regionalnego
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966) , s. 33-43
Nr:
2168258774
article
70

Author:
Title:
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965) , s. 155-157
Nr:
2168236860
article
See main document
71

Author:
Title:
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964) , s. 18-36
Nr:
2168237166
article
72

Author:
Title:
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 4(14) (1958) , s. 141-164
Nr:
2168285427
article
See main document
73

Author:
Title:
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955) , s. 64-66
Nr:
2168337753
article
1
Funkcja turystyczna Krakowa = Kakow Tourist Function / Jerzy KRUCZAŁA // Folia Turistica. - nr 2 (1991), s. 83-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
2
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry / Halina GUZIK, Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection / Jerzy KRUCZAŁA // W: Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 2). - S. 89-92. - Bibliogr.
4
Przedmowa / Jerzy KRUCZAŁA // W: Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie = Spatial Relations in the Land Use in Cracow / Bogusław LUCHTER. - Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. - (Dokumentacja Geograficzna, ISSN 0012-5032 ; nr 2-3). - S. 7-8
5
Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska / Jerzy KRUCZAŁA // W: Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 115-123
6
System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu / Wiesława Marczyk ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne = Material Base of Tourism vs Spatial Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 77-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq / Nouria Flayh Mzail ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1989. - 312 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu = Problems of a Long-term Plan of Spatial Management of the Valley of River Poprad / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 27 (1988), s. 29-46. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
10
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982 = Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics between 1972 and 1982 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 51-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
12
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 95-104. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Z historii badań przestrzennych w Krakowie = From the History of Spatial Studies in Cracow / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - R. 26, nr 1/87 (1987), s. 3-6. - Summ. - ISSN 0079-578X
14
36 Kongres AIEST / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (82) (1987), s. 47-50
15
Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej / Bogusław LUCHTER ; . - Kraków : , 1987. - XVI, 561 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 12 k. + 13 k. złoż. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁ. - Praca w 3 cz.
16
Economic Development in Light of Regional Differences / Jerzy KRUCZAŁA // W: The Polish Dilemma : Views from Within / ed. by Lawrence S. Graham, Maria K. Ciechocińska. - Boulder ; London: Westview Press, 1987. - S. 116-130. - ISBN 0-8133-7160-0
17
Foreword / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 7-9
18
Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis / William H.J. de Freitas ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 204, [8] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Zagospodarowanie turystyczne / Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego) / Alicja Barłowska ; . - Kraków : , 1986. - 266, [28 k.] : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Bibliogr.
21
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 334-339
22
The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland / Jerzy KRUCZAŁA // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 172-187
23
The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes / Jerzy KRUCZAŁA // Revue de Tourisme. - no. 4 (41) (1986), s. 16-17
24
The Directions of Regional Development in Iraq / Wadie J. Al-khalidi ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1986. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Dyskusja / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 342-343
26
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 234 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
27
On the Concept of Regional Crisis / Jerzy KRUCZAŁA // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 281-282
28
Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne = The Posthumous Mention about Professor Antoni Wrzosek / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 25 (1985), s. 5-6. - ISSN 0137-5423
29
Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2 / Irena Jędrzejczyk ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1985. - 235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k. : il. ; 30 cm + Aneks do cz. 2: [37] k. - Bibliogr.
30
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
31
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 153-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego / Jerzy KRUCZAŁA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 26-43
33
Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne) / Jerzy KRUCZAŁA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[129]-4[132]
34
Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze = International Tourism In the Member Countries of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 41-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
35
Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim = Aspects of Touristic and Recreational Management in the Beskid Niski / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 23 (1983), s. 233-239. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
36
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Halina GUZIK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1982. - VIII, 339 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 35 k. (w tym k. złoż). - Bibliogr.
37
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
38
Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978 = The Development of Regional Planning in Poland in the Years 1918-1978 / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 122 (1980), s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
40
Kryteria optymalizacyjne w planowaniu / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 96-111. - Bibliogr.
41
Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej = Foreign Tourism in the Socialist Countries of Eastern Europe / Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks / Barbara Rekret ; . - Kraków : , 1978. - 120 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Bibliogr.
43
Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego / Barbara Rekret ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1978. - XII, 286 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [120] k. - Bibliogr.
44
Turystyka polonijna = The Polonian Tourism / Jerzy KRUCZAŁA, Jan Krejcza // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 25-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944
46
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 85-107
47
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) / Zygmunt NOWAK ; Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków, 1977. - 311 k. : il. ; 30 cm
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
49
Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 11 (1976), s. 37-41. - ISSN 0591-2377
50
Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego = Regional Plan for Spatial Management Tatra National Park / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 261-264. - ISSN 0079-354X
51
XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 101-103. - ISSN 0079-578X
52
Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej / Jerzy KRUCZAŁA // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 85-107
53
Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego = Chosen Problems on the Development of the Southern Macroregion / Jerzy KRUCZAŁA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 389-391. - ISSN 0079-354X
54
Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa) / Zbigniew Bebłot ; . - Kraków : , 1974. - XII, 268, [11], [49], [11] k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Bibliogr.
55
2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 4/48 (1973), s. 109-111. - ISSN 0038-853X
56
Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 19-22. - ISSN 0038-853X
57
Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej = The Concept of a Carpathian Roadway / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - z. 11 (1973), s. 31-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-5423
58
Kierunki badań naukowych turystyki / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 1/45 (1973), s. 35-38. - ISSN 0038-853X
59
Turystyka jako przedmiot badań naukowych / Jerzy KRUCZAŁA // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 8-9
60
Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów = The Role of Tourism in Economic Activizing of the Region / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972), s. 20-31. - ISSN 0079-578X
61
Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 69 (1970), s. 57-71. - Tytuł numeru: Nowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych : materiały III Seminarium czechosłowacko-jugosłowiańsko-polskiego Bratysława - Smolenice, 29-30 X 1970 r. - ISSN 0079-3493
62
Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych: w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych : w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych / Jerzy KRUCZAŁA, Henryk Laska // Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1970), s. 346-348. - ISSN 0033-2038
63
Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 104-106. - ISSN 0079-578X
64
Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy / Jerzy KRUCZAŁA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 60 (1970), s. 155-166. - Tytuł numeru: Zagadnienia metodyczne i teoretyczne planu krajowego. - ISSN 0079-3493
65
Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu / Jerzy KRUCZAŁA // Przegląd Budowlany. - nr 7-8 (1969), s. 355-357. - ISSN 0033-2038
66
Problemy teoretyczne planowania regionalnego = Theoretical Problems of Regional Planning / Jerzy Kruczała. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0239-605X ; t. 27)
67
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman Peretiatkowicz, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0518-5289
68
Turystyka w planowaniu regionalnym = Tourism in Regional Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 14-22. - Summ., rez. - ISSN 0137-5504
69
Problematyka planowania regionalnego / Jerzy KRUCZAŁA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 33-43. - ISSN 0071-674X
70
V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie = The Fifth European Congress of the Society for Regional Research in Cracow / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - grudzień (1965), s. 155-157. - ISSN 0079-578X
71
Turystyka w planowaniu regionalnym = The Problems of Tourism in the Theory and Practice of Regional Planning / Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - marzec (1964), s. 18-36. - ISSN 0079-578X
72
Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu / Jerzy KRUCZAŁA // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 4(14) (1958), s. 141-164
73
Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego = The Experiences of the Cracow Voyevodship Economic Planning Commission / Jerzy Kruczała // Gospodarka Planowa. - R. 10, nr 8 (119) (1955), s. 64-66. - ISSN 0017-2421
1
Kruczała J., (1991), Funkcja turystyczna Krakowa, "Folia Turistica", nr 2, s. 83-87.
2
Guzik H., Kruczała J., (1991), Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 5-21.
3
Kruczała J., (1991), Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection. [W:] Górka K. (red.), Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 2), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 89-92.
4
Kruczała J., (1990), Przedmowa. [W:] Luchter B. (red.), Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie (Dokumentacja Geograficzna; nr 2-3), Wrocław - Warszawa - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 7-8.
5
Kruczała J., (1989), Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska. [W:] Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-123.
6
Marczyk W., (1989), System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu, Prom. Kruczała J., Kraków : , 202 k.
7
Kruczała J., (1989), Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 77-90.
8
Mzail N., (1989), Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 312 k.
9
Kruczała J., (1988), Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 27, s. 29-46.
10
Kruczała J., (1988), Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 51-59.
11
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
12
Kruczała J., (1987), Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 95-104.
13
Kruczała J., (1987), Z historii badań przestrzennych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 26, nr 1/87, s. 3-6.
14
Kruczała J., (1987), 36 Kongres AIEST, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 4 (82), s. 47-50.
15
Luchter B., (1987), Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Prom. Kruczała J., Kraków : , XVI, 561 k.
16
Kruczała J., (1987), Economic Development in Light of Regional Differences. [W:] Graham , Ciechocińska (red.), The Polish Dilemma : Views from Within, Boulder ; London : Westview Press, s. 116-130.
17
Kruczała J., (1986), Foreword. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-9.
18
de Freytas W., (1986), Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis, Prom. Kruczała J., Kraków : , 204, [8] k.
19
Kruczała J., (1986), Zagospodarowanie turystyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
20
Barłowska A., (1986), Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 266, [28 k.]
21
Kruczała J., (1986), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 334-339.
22
Kruczała J., (1986), The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 172-187.
23
Kruczała J., (1986), The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes, "Revue de Tourisme", no. 4 (41), s. 16-17.
24
Tarish Al-khalidi W., (1986), The Directions of Regional Development in Iraq, Prom. Kruczała J., Kraków : , 279 k.
25
Kruczała J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 342-343.
26
Kruczała J. (red.), (1986), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform: a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 234 s.
27
Kruczała J., (1985), On the Concept of Regional Crisis. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 281-282.
28
Kruczała J., (1985), Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 25, s. 5-6.
29
Jędrzejczyk I., (1985), Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego). Cz. 1-2, Prom. Kruczała J., Kraków : , 235 k., 49 k. tabl., 16 k. map + 3, [157] k.
30
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
31
Kruczała J., (1985), Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 153-160.
32
Kruczała J., Zieliński K., (1984), System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-43.
33
Kruczała J., (1984), Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne). [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[129]-4[132].
34
Kruczała J., (1983), Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 41-60.
35
Kruczała J., (1983), Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 23, s. 233-239.
36
Guzik H., (1982), Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , VIII, 339 k.
37
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
38
Kruczała J., (1980), Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 122, s. 89-97.
39
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
40
Kruczała J., (1980), Kryteria optymalizacyjne w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-111.
41
Kruczała J., (1980), Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 5-14.
42
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego: aneks, Prom. Kruczała J., Kraków : , 120 k.
43
Rekret B., (1978), Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego, Prom. Kruczała J., Kraków : , XII, 286 k.
44
Kruczała J., Krejczak J., (1978), Turystyka polonijna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 25-36.
45
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23.
46
Kruczała J., (1977), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
47
Nowak Z., (1977), Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 311 k.
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - nr 87. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
49
Kruczała J., (1976), Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 24, nr 11, s. 37-41.
50
Kruczała J., (1976), Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 261-264.
51
Kruczała J., (1976), XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 101-103.
52
Kruczała J., (1975), Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-107.
53
Kruczała J., (1974), Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 389-391.
54
Bebłot Z., (1974), Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa), Prom. Kruczała J., Kraków : , XII, 268, [11], [49], [11] k.
55
Kruczała J., (1973), 2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 4/48, s. 109-111.
56
Kruczała J., (1973), Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 19-22.
57
Kruczała J., (1973), Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 11, s. 31-55.
58
Kruczała J., (1973), Kierunki badań naukowych turystyki, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 1/45, s. 35-38.
59
Kruczała J., (1972), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, "Magazyn Kulturalny", 2, s. 8-9.
60
Kruczała J., (1972), Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 2/42, s. 20-31.
61
Kruczała J., (1970), Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 69, s. 57-71.
62
Kruczała J., Laska H., (1970), Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych: w oparciu o środki własne zakładów przemysłowych, "Przegląd Budowlany", nr 7-8, s. 346-348.
63
Kruczała J., (1970), Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 104-106.
64
Kruczała J., (1970), Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 60, s. 155-166.
65
Kruczała J., (1969), Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu, "Przegląd Budowlany", nr 7-8, s. 355-357.
66
Kruczała J., (1968), Problemy teoretyczne planowania regionalnego, (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 27), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 149, [1] s.
67
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
68
Kruczała J., (1966), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 14-22.
69
Kruczała J., (1966), Problematyka planowania regionalnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 33-43.
70
Kruczała J., (1965), V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", grudzień, s. 155-157.
71
Kruczała J., (1964), Turystyka w planowaniu regionalnym, "Problemy Ekonomiczne", marzec, s. 18-36.
72
Kruczała J., (1958), Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 4(14), s. 141-164.
73
Kruczała J., (1955), Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego, "Gospodarka Planowa", R. 10, nr 8 (119), s. 64-66.
1
@article{UEK:2168243218,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Funkcja turystyczna Krakowa",
journal = "Folia Turistica",
number = "2",
pages = "83-87",
year = "1991",
}
2
@article{UEK:2168246690,
author = "Halina Guzik and Jerzy Kruczała",
title = "Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
3
@inbook{UEK:2168248554,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Physical Country Planning as Instrument of Natural Environment Protection",
booktitle = "Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers",
pages = "89-92",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1991",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
4
@misc{UEK:2168268968,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie",
pages = "7-8",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
issn = "0012-5032",
}
5
@inbook{UEK:2168278535,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie przestrzenne - instrument ochrony środowiska",
booktitle = "Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989",
pages = "115-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
6
@unpublished{UEK:2168308957,
author = "Wiesława Marczyk",
title = "System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168235086,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Baza materialna turystyki a planowanie przestrzenne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "77-90",
year = "1989",
}
8
@unpublished{UEK:2168308939,
author = "Nouria Flayh Mzail",
title = "Analysis of the Tourist Attractions and Tourist Facilities in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168355306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy perspektywicznego planu przestrzennego zagospodarowania doliny Popradu",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 27",
pages = "29-46",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168249558,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1972-1982",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "51-59",
year = "1988",
url = {},
}
11
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168249500,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "95-104",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168254820,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Z historii badań przestrzennych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 26, 1/87",
pages = "3-6",
year = "1987",
}
14
@misc{UEK:2168283049,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "36 Kongres AIEST",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 4 (82)",
pages = "47-50",
year = "1987",
}
15
@unpublished{UEK:2168312811,
author = "Bogusław Luchter",
title = "Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
16
@inbook{UEK:2168347852,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Economic Development in Light of Regional Differences",
booktitle = "The Polish Dilemma : Views from Within",
pages = "116-130",
adress = "Boulder ; London",
publisher = "Westview Press",
year = "1987",
isbn = "0-8133-7160-0",
}
17
@misc{UEK:2168348932,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Foreword",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
18
@unpublished{UEK:2168309979,
author = "William H.J. de Freytas",
title = "Developments in Dutch Society and Their Impact on Leisure - an Economic Analysis",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
19
@book{UEK:2168295505,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagospodarowanie turystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@unpublished{UEK:2168312939,
author = "Alicja Barłowska",
title = "Możliwości i kierunki rozwoju kompleksu turystycznego (na przykładzie województwa krośnieńskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
21
@inbook{UEK:2168265862,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "334-339",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
22
@inbook{UEK:2168348936,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "The Formation of Differences in the Development of Regions in Poland",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "172-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168357182,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "The Role of Catering Facilities in the Local and Regional Tourist Facilities Complexes",
journal = "Revue de Tourisme",
number = "no. 4 (41)",
pages = "16-17",
year = "1986",
}
24
@unpublished{UEK:2168309973,
author = "Wadie J. Tarish Al-khalidi",
title = "The Directions of Regional Development in Iraq",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
25
@misc{UEK:2168265872,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "342-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
26
@book{UEK:2168345094,
title = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
editor = Kruczała Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
27
@inbook{UEK:2168339257,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "On the Concept of Regional Crisis",
booktitle = "Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983",
pages = "281-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1985",
}
28
@misc{UEK:2168355304,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Profesor dr hab. Antoni Wrzosek (1908-1983): Wspomnienie pośmiertne",
booktitle = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 25",
pages = "5-6",
year = "1985",
}
29
@unpublished{UEK:2168309941,
author = "Irena Jędrzejczyk",
title = "Analiza zakresu i struktury kompleksu zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie województwa bielskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
30
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
31
@article{UEK:2168249760,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "153-160",
year = "1985",
}
32
@inbook{UEK:2168251566,
author = "Jerzy Kruczała and Kazimierz Zieliński",
title = "System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "26-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
33
@inbook{UEK:2168273556,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podział administracyjny kraju a reforma gospodarcza : (problemy przestrzenne)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[129]-4[132]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
34
@article{UEK:2168229468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka międzynarodowa w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego - OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) : struktura przestrzenna, znaczenie gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "41-60",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168355294,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Przesłanki gospodarki turystycznej i rekreacyjnej w Beskidzie Niskim",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 23",
pages = "233-239",
year = "1983",
}
36
@unpublished{UEK:2168246146,
author = "Halina Guzik",
title = "Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
37
@misc{UEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
38
@article{UEK:2168279229,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rozwój planowania regionalnego w Polsce w latach 1918-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "122",
pages = "89-97",
year = "1980",
}
39
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
40
@inbook{UEK:2168251256,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kryteria optymalizacyjne w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "96-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
41
@article{UEK:2168231088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka zagraniczna w państwach socjalistycznych Europy Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "5-14",
year = "1980",
}
42
@unpublished{UEK:2168305523,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego : aneks",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
43
@unpublished{UEK:2168305519,
author = "Barbara Rekret",
title = "Miasto Kraków jako ośrodek ruchu turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
44
@article{UEK:2168233370,
author = "Jerzy Kruczała and Jan Krejczak",
title = "Turystyka polonijna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "25-36",
year = "1978",
}
45
@article{UEK:2168250232,
author = "Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "9-23",
year = "1977",
}
46
@inbook{UEK:2168251308,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
47
@unpublished{UEK:2168282427,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
48
@misc{UEK:2168250224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
49
@article{UEK:2168282363,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy podyplomowych studiów ekonomiki i organizacji turystyki",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 24, 11",
pages = "37-41",
year = "1976",
}
50
@misc{UEK:2168333143,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego Tatrzańskiego Parku Narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "261-264",
year = "1976",
}
51
@misc{UEK:2168220088,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "XI Konferencja naukowa poświęcona ekonomicznym problemom turystyki w Zakopanem",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "101-103",
year = "1976",
}
52
@inbook{UEK:2168251306,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Podstawy planowania regionalnego i metody analizy regionalnej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "85-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
53
@misc{UEK:2168333107,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Wybrane problemy rozwoju Makroregionu Południowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "389-391",
year = "1974",
}
54
@unpublished{UEK:2168307381,
author = "Zbigniew Bebłot",
title = "Próba sformułowania zasad programowania podstawowych proporcji w zespole produkcyjno-usługowym w odniesieniu do strefy podmiejskiej (na przykładzie m. Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
55
@article{UEK:2168221816,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "2 [drugi] Kongres Nauki Polskiej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 4/48",
pages = "109-111",
year = "1973",
}
56
@article{UEK:2168221802,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Społeczno-ekonomiczne efekty planowania kompleksów makroregionalnych dla perspektywicznego planu rozwoju regionu krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "19-22",
year = "1973",
}
57
@article{UEK:2168355292,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Koncepcja Górskiej Drogi Karpackiej",
journal = "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich",
number = "z. 11",
pages = "31-55",
year = "1973",
}
58
@article{UEK:2168221788,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Kierunki badań naukowych turystyki",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 1/45",
pages = "35-38",
year = "1973",
}
59
@article{UEK:2168241980,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka jako przedmiot badań naukowych",
journal = "Magazyn Kulturalny",
number = "2",
pages = "8-9",
year = "1972",
}
60
@article{UEK:2168224620,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Rola turystyki w aktywizacji ekonomicznej regionów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 2/42",
pages = "20-31",
year = "1972",
}
61
@article{UEK:2168335219,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne poziomu gospodarczego subregionów w badaniach i planowaniu regionalnym",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 69",
pages = "57-71",
year = "1970",
}
62
@article{UEK:2168354466,
author = "Jerzy Kruczała and Henryk Laska",
title = "Kierunki polityki inwestycyjnej w dziedzinie urządzeń rekreacyjnych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "7-8",
pages = "346-348",
year = "1970",
}
63
@article{UEK:2168223944,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Badania regionalne Instytutu dla Spraw Rozwoju Społecznego ONZ",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "104-106",
year = "1970",
}
64
@article{UEK:2168335077,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Środki realizacji planu perspektywicznego zagospodarowania kraju : tezy",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 60",
pages = "155-166",
year = "1970",
url = {},
}
65
@article{UEK:2168354468,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zagadnienia budowlane zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "7-8",
pages = "355-357",
year = "1969",
}
66
@book{UEK:2168336467,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problemy teoretyczne planowania regionalnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
issn = "0239-605X",
}
67
@misc{UEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
68
@article{UEK:2168356084,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "14-22",
year = "1966",
}
69
@article{UEK:2168258774,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Problematyka planowania regionalnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "33-43",
year = "1966",
}
70
@article{UEK:2168236860,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "V Europejski Kongres Towarzystwa Badań Regionalnych w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "grudzień ",
pages = "155-157",
year = "1965",
}
71
@article{UEK:2168237166,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Turystyka w planowaniu regionalnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "marzec",
pages = "18-36",
year = "1964",
}
72
@article{UEK:2168285427,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu kluczowego w województwie krakowskim oraz uwagi o obowiązujących zasadach rozmieszczenia przemysłu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 4(14)",
pages = "141-164",
year = "1958",
}
73
@article{UEK:2168337753,
author = "Jerzy Kruczała",
title = "Doświadczenie WKPG w Krakowie z zakresu planowania przestrzennego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 10, 8 (119)",
pages = "64-66",
year = "1955",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID