Publications of the selected author
1

Title:
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 51-75 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366334
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii = Concept for Research on the Socio-economic Consequences and Challenges of a Pandemic
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie. Program Potencjał nr 19/EEP/2021/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168366418
article
3

Title:
Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland
Source:
Equilibrium. - vol. 17, nr 1 (2022) , s. 133-171. - Summ. - Biblliogr.
Research program:
Publication financed under the programme of the Minister of Science and Higher Education "DIALOG" carried out in the years 2020-2021, grant No. 0054/DLG/2019/10
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168363634
article
4

Author:
Title:
Regional Economic Theories and the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 133-144. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366086
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 10-19
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366326
chapter in monograph
See main document
6

Title:
The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas - Evidence from Poland
Source:
Cities. - vol. 123, art. no. 103516 (2022) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Paper has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360602
article
7

Title:
Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 239-251 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366362
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Job Sharing in the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366090
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 20-50 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366330
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Labour Markets in the Age of Digital Transformation : Evidence from EU Countries
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Access mode:
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366066
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Edukacji i nauki) pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168366320
See related chapters
12

Author:
Joanna Kudełko , Agnieszka Lipińska-Frydrych , Małgorzata Majewska-Madura , Dariusz Żmija
Title:
Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator = Casual Work as One of the Flexible Forms of Employment - Case Study of HR Navigator Temporary Work Agency
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 1 (2022) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Nowe wyzwania dla rozwoju przemysłu = New challenges for industrial development - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie. Program Potencjał nr 19/EEP/2021/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168364034
article
13

Title:
Zakończenie
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 295-298
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Nr:
2168366324
preface / summary
See main document
14

Author:
Tomasz Kusio , Joanna Kudełko , Alexandra Borges , Anamarija Delic , Iulia Stroila
Title:
Are there any Differences in Rural Development Challenges within European Countries? Social and Economic Contexts from EU Rural Leaders
Source:
International Food and Agribusiness Management Review (2022) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed/financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics (Program POTENCJAŁ no 19/EEP/2021/POT).
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366726
article
15

Title:
Wprowadzenie
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 7-9
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Nr:
2168366322
preface / summary
See main document
16

Title:
Założenia i koncepcje programowe studiów dualnych na kierunkach ekonomicznych
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 284-294 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366368
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Casual Work in the Digital Economy
Source:
The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 182-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Labour Economics)
ISBN:
978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366088
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Quantitative Methods, Olsztyn, Polska, od 2021-06-17 do 2021-06-18
Title:
Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / red. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021, s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
Research program:
Publication financed under the programme of the Minister of Science and Higher Education "DIALOG" carried out in the years 2020-2021, grant No. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-65605-44-3
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359642
chapter in conference materials
19

Title:
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 29-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359864
chapter in monograph
See main document
20

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2667-2679. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Paper has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359942
chapter in conference materials
21

Title:
Wstęp
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 7-9
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Nr:
2168359900
preface / summary
See main document
22

Title:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Edukacji i Nauki) pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2021, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168359860
See related chapters
23

Title:
Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce - dynamika i zróżnicowanie rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-854-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168358846
monograph
24

Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-811-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350186
monograph
25

Author:
Joanna Kudełko , Dorota Rynio
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 1890-1904. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351402
chapter in conference materials
26

Title:
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-773-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351046
monograph
27

Title:
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 43-58 - Bibliogr.
Research program:
This paper is a part of a research project supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352018
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 450-460 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335801
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338351
article
30

Author:
Title:
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) , s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343285
article
31

Author:
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 509-518. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332531
article
32

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 13-26. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333869
article
33

Author:
Title:
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on the Example of the Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318001
article
34

Author:
Title:
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-33
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319419
chapter in textbook
See main document
35

Author:
Title:
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168322269
unreviewed article
36

Title:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
142 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
See related chapters
37

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 7-9
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319417
preface / summary
See main document
38

Author:
Title:
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308253
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 11-14
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308295
preface / summary
See main document
40

Title:
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168343513
varia
41

Author:
Title:
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316289
article
42

Title:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308249
See related chapters
43

Author:
Title:
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312459
article
44

Author:
Title:
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 340-349. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310663
article
45

Author:
Title:
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 150-157. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296669
article
46

Author:
Title:
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015) , s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300567
article
47

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292951
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
article
49

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 72-84
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303001
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy
Source:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295779
article
51

Author:
Title:
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014) , s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295711
article
52

Author:
Title:
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 94-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295623
article
53

Author:
Title:
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 149-164
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293577
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 102-116
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287337
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Physical description:
298 s.: il., tab.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63563-04-2
Nr:
2168261128
monograph
56

Author:
Janusz Zalewski , Joanna Kudełko , Zbigniew Mogiła
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 39-55. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168343463
article
57

Author:
Title:
European Regions in the Light of Global Challenges
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012) , s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261046
article
58

Author:
Title:
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261094
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 67-91
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274082
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 90-106
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225830
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Joanna Kudełko , Piotr Klimczak
Title:
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222118
article
62

Author:
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 154-173
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225908
article
64

Author:
Title:
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories)
Source:
Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-031-7
Nr:
2168260846
chapter in monograph
65

Title:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monograph
66

Author:
Title:
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261060
article
67

Author:
Title:
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218714
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 454-477 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226377
chapter in conference materials
See main document
69

Author:
Title:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640777
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
article
71

Author:
Title:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
article
72

Author:
Title:
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703483
article
73

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK, s. 109-133
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261442
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308412
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 164-179. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794011
article
76

Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
article
77

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 168-214
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168162311
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Title:
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 189-200
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742564
chapter in monograph
79

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 124-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594302
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50287
article
82

Author:
Title:
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 23-59
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239756
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Joanna Kudełko , Andrzej Prusek , Kinga Szmigiel , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 105-148
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Tomasz Rachwał , Joanna Kudełko , Mariola Tracz , Krzysztof Wach , Wioletta Kilar
Title:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
chapter in monograph
85

Title:
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 90-104
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240586
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Author:
Title:
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 661-672
ISBN:
978-83-7525-239-2
Nr:
2166109851
chapter in monograph
87

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 59-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50386
article
88

Author:
Title:
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50288
article
89

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 16-47
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 129-143
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031434
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Title:
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 71-82
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281951
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Author:
Title:
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 6-15
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281933
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia
Source:
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 213-223
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-893-2
Nr:
2166107737
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 473-489. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772838
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007
Physical description:
268, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
52046
See related chapters
96

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 55-74
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031186
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 109-128
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031353
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 48-70
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Author:
Title:
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787782
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Source:
Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168308225
article
101

Author:
Title:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 39-57. - Summ.
Access mode:
Nr:
53081
article
102

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 509-528. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166110264
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 96-128
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326971
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 59-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
53082
article
105

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 52-85
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168306431
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Author:
Title:
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions
Source:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005, s. 57-73
ISBN:
83-87658-69-3
Nr:
2166561034
chapter in monograph
107

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 337-350
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295997
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52954
article
109

Title:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
61 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
academic script
110

Author:
Title:
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 252-268. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168261108
article
111

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 54-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-104-X
Nr:
2168261084
chapter in monograph
112

Author:
Title:
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333685
varia
113

Author:
Joanna Kudełko , Wacław Nelec
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 96-127
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264828
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Author:
Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220384
article
115

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 91-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220382
article
116

Author:
Title:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/386
Nr:
2168265712
doctoral dissertation
117

Author:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy
Source:
Eastern Dimension of European Union / red. Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003, s. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 11)
Nr:
2168261042
chapter in monograph
118

Author:
Title:
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego
Source:
Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak - Warszawa: KPZK PAN, 2003, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 205)
ISBN:
83-917377-4-8
Nr:
2168260938
chapter in monograph
119

Author:
Title:
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Source:
Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 346-359
ISBN:
83-89224-11-9
Nr:
2166058736
chapter in monograph
120

Author:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333679
varia
121

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318511
varia
122

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260930
chapter in conference materials
123

Author:
Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 309-318
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208790
chapter in conference materials
See main document
124

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza
Source:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 425-446 - Bibliogr.
ISBN:
83-87981-90-7
Nr:
2168261064
chapter in conference materials
125

Author:
Title:
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999
Source:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001) , s. 241-249. - Summ.
Nr:
2168260948
article
126

Author:
Title:
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235066
article
127

Author:
Title:
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region
Source:
Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 237-245. - Summ.
Nr:
2168261112
chapter in monograph
128

Author:
Title:
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 137-157. - Summ.
Nr:
2168245582
article
129

Author:
Title:
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec"
Source:
Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999) , s. 83-87
Access mode:
Nr:
2168260952
article
130

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Title:
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce
Source:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 151-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261078
chapter in conference materials
131

Author:
Conference:
45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, Polska, od 1996-09-18 do 1996-09-21
Title:
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce
Source:
Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / red. Eugeniusz Rydz - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996, s. 273-276
ISBN:
83-87006-40-8
Nr:
2168260946
chapter in conference materials
132

Author:
Conference:
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych", Kraków, Polska, od 1994-12-05 do 1994-12-06
Title:
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju
Source:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996, s. 138-145 - Bibliogr.
Nr:
2168260940
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Author:
Andrzej Prusek , Joanna Kudełko , Kinga Czenczek , Wacław Nelec
Title:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Signature:
NP-1052/2/Magazyn
Nr:
2168264836
unpublished scientific work
2

Title:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
unpublished scientific work
1
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA, Katarzyna ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 51-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
2
Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii = Concept for Research on the Socio-economic Consequences and Challenges of a Pandemic / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 2 (2022), s. 27-46. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług = The impact of the pandemic on the transformation of industry and services. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891. - ISSN 2080-1653
3
Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // Equilibrium. - vol. 17, nr 1 (2022), s. 133-171. - Summ. - Biblliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854. - ISSN 1689-765X
4
Regional Economic Theories and the Digital Economy / Joanna KUDEŁKO // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec. - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 133-144. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-12/regional-economic-theories-digital-economy-joanna-kude%C5%82ko?context=ubx&refId=b7e3a816-aa9c-489a-9284-c868a2ea1b40Wstęp:
5
Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne / Joanna KUDEŁKO, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard ZIĘBICKI, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 10-19. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
6
The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas - Evidence from Poland / Joanna KUDEŁKO, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Cities. - vol. 123 (2022), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275121004157. - ISSN 0264-2751
7
Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych / Danuta KABAT-RUDNICKA, Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 239-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
8
Job Sharing in the Digital Economy / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-19/job-sharing-digital-economy-joanna-kude%C5%82ko-dariusz-%C5%BCmija?context=ubx&refId=cefeb772-2ac8-4cd0-81aa-72e101806a5cWstęp:
9
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 20-50. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
10
Labour Markets in the Age of Digital Transformation : Evidence from EU Countries / Joanna KUDEŁKO // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-5/labour-markets-age-digital-transformation-joanna-kude%C5%82ko?context=ubx&refId=1779ca16-c4f2-4863-8414-8b5fd5436f66Wstęp:
11
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
12
Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator = Casual Work as One of the Flexible Forms of Employment - Case Study of HR Navigator Temporary Work Agency / Joanna KUDEŁKO, Monika Lipińska-Frydrych, Małgorzata Majewska-Madura, Dariusz ŻMIJA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 36, nr 1 (2022), s. 59-72. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nowe wyzwania dla rozwoju przemysłu = New challenges for industrial development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576. - ISSN 2080-1653
13
Zakończenie / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 295-298. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
14
Are there any Differences in Rural Development Challenges within European Countries? Social and Economic Contexts from EU Rural Leaders / Tomasz KUSIO, Joanna KUDEŁKO, Alexandra Borges, Anamarija Delic, Iulia Stroila // International Food and Agribusiness Management Review. - (2022) (2022) (2022) (2022) (2022). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2021.0147. - ISSN 1559-2448
15
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 7-9. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
16
Założenia i koncepcje programowe studiów dualnych na kierunkach ekonomicznych / Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA, Maria URBANIEC // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 284-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
17
Casual Work in the Digital Economy / Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA // W: The Digital Economy and the European Labour Market / red. Maria Urbaniec. - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Labour Economics). - S. 182-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003254638-17/casual-work-digital-economy-joanna-kude%C5%82ko-dariusz-%C5%BCmija?context=ubx&refId=bf56e6c9-32bc-4917-b6fa-0d196d0d1362Wstęp:
18
Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-44-3. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/86/88/123-1
19
Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących / Joanna KUDEŁKO, Katarzyna ŻMIJA, Dariusz ŻMIJA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 29-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
20
Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2667-2679. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/regional-stakeholders-in-the-covid-19-crisis-problems-and-challenges/Wstęp:
21
Wstęp / Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 7-9. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
22
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
23
Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce - dynamika i zróżnicowanie rozwoju / Joanna KUDEŁKO, MONIKA MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-854-4
24
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-811-7
25
Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Dorota Rynio // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 1890-1904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7
26
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa : Difin, 2020. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-773-5
27
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 43-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
28
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 450-460. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
29
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406. - ISSN 1508-3535
30
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019), s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
31
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations / Joanna KUDEŁKO // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 509-518. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
32
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 13-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content. - ISSN 0079-3493
33
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on the Example of the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017), s. 136-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication. - ISSN 1899-3192
34
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-33. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
35
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka / Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
36
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
37
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 7-9. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
38
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
39
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 11-14. - ISBN 978-83-934124-5-7
40
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska / Danuta KABAT-RUDNICKA, Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20. - ISSN 1689-7757
41
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014 / Joanna KUDEŁKO // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374. - ISSN 2084-5456
42
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-5-7
43
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions / Joanna KUDEŁKO // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 147-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912. - ISSN 2080-1653
44
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 340-349. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246. - ISSN 1899-3192
45
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015), s. 150-157. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf. - ISSN 1899-3192
46
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015), s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
47
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. - S. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
48
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 118-127. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
49
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 72-84
50
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy / Joanna KUDEŁKO // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014), s. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
51
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014), s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
52
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014), s. 94-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
53
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 149-164. - ISBN 978-83-934124-4-0
54
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 102-116
55
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych / Joanna KUDEŁKO. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013. - 298 s. : il., tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 151). - ISBN 978-83-63563-04-2
56
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013 / Janusz Zalewski, Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Mogiła // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 39-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content. - ISSN 0079-3507
57
European Regions in the Light of Global Challenges / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012), s. 119-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
58
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
59
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 67-91
60
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 90-106. - ISBN 978-83-934124-0-2
61
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy / Joanna KUDEŁKO, Piotr Klimczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071. - ISSN 1898-6447
62
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 154-173
63
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
64
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories) / Joanna KUDEŁKO // W: Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-031-7
65
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
66
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
67
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej / Joanna KUDEŁKO // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
68
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 454-477. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
69
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 245-259. - ISBN 978-83-7252-488-1
70
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307. - ISSN 1898-6447
71
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080. - ISSN 1898-6447
72
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010), s. 223-232. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
73
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 109-133
74
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału / Joanna KUDEŁKO // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 330-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
75
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 164-179. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
76
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK, Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009), s. 459-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
77
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 168-214
78
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-200. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
79
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
80
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 124-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
81
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110. - ISSN 1898-6447
82
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006 / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 23-59
83
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
84
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463
85
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 90-104
86
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 661-672. - ISBN 978-83-7525-239-2
87
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region / Jolanta Teneta-Płotkowiak, Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008), s. 59-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095. - ISSN 1898-6447
88
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 53-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044. - ISSN 1898-6447
89
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 16-47
90
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 129-143. - ISBN 978-83-88549-61-8
91
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 71-82
92
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 6-15
93
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 213-223. - ISBN 978-83-7246-893-2
94
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 473-489. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
95
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - 268, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - ISBN 978-83-88549-61-8
96
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 55-74. - ISBN 978-83-88549-61-8
97
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 109-128. - ISBN 978-83-88549-61-8
98
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
99
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
100
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf. - ISSN 1642-4689
101
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 39-57. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438. - ISSN 0208-7944
102
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 509-528. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
103
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 96-128
104
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322. - ISSN 0208-7944
105
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 52-85
106
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło. - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005. - S. 57-73. - ISBN 83-87658-69-3
107
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 337-350. - ISBN 83-7395-136-9
108
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225. - ISSN 0208-7944
109
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
110
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 252-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
111
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski. - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 54-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7338-104-X
112
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
113
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej / Joanna KUDEŁKO, Wacław Nelec // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 96-127
114
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629. - ISSN 0208-7944
115
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 91-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718. - ISSN 0208-7944
116
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2003. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew ZIOŁO // W: Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 11). - S. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
118
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego / Joanna KUDEŁKO // W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. - Warszawa: KPZK PAN, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 205). - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917377-4-8
119
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003. - S. 346-359. - ISBN 83-89224-11-9
120
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
121
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
122
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-32-4
123
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation / Joanna KUDEŁKO // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 309-318. - ISBN 83-7252-135-2
124
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001. - S. 425-446. - Bibliogr. - ISBN 83-87981-90-7
125
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999 / Joanna KUDEŁKO // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001), s. 241-249. - Summ. - ISSN 0474-2893
126
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11555. - ISSN 0208-7944
127
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 237-245. - Summ.
128
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000), s. 137-157. - Summ. - ISSN 0208-7944
129
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec" / Joanna KUDEŁKO // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 83-87. - ISSN 1508-6453
130
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce / Joanna Kudełko // W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997. - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-87513-32-6
131
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce / Joanna KUDEŁKO // W: Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz]. - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996. - S. 273-276. - ISBN 83-87006-40-8
132
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996. - S. 138-145. - Bibliogr.
133
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK ; zespół: Joanna KUDEŁKO, Kinga Czenczek, Wacław Nelec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
1
Kudełko J., Żmija D., Żmija K., (2022), Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 51-75.
2
Kudełko J., Szmigiel K., Wałachowski K., Żmija D., (2022), Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 2, s. 27-46; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891
3
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2022), Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland, "Equilibrium", vol. 17, nr 1, s. 133-171; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854
4
Kudełko J., (2022), Regional Economic Theories and the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 133-144.
5
Kudełko J., Stobiecka J., Tyrańska M., Ziębicki B., Żmija D., (2022), Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 10-19.
6
Kudełko J., Musiał-Malago' M., (2022), The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas - Evidence from Poland, "Cities", vol. 123, s. 1-14; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275121004157
7
Kabat-Rudnicka D., Kudełko J., Żmija D., (2022), Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 239-251.
8
Kudełko J., Żmija D., (2022), Job Sharing in the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 205-214.
9
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2022), Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 20-50.
10
Kudełko J., (2022), Labour Markets in the Age of Digital Transformation : Evidence from EU Countries. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 43-58.
11
Kudełko J., Żmija D. (red.), (2022), Uniwersytet przyszłości: metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 303 s.
12
Kudełko J., Lipińska-Frydrych A., Majewska-Madura M., Żmija D., (2022), Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 36, nr 1, s. 59-72; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576
13
Kudełko J., Żmija D., (2022), Zakończenie. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 295-298.
14
Kusio T., Kudełko J., Borges A., Delic A., Stroila I., (2022), Are there any Differences in Rural Development Challenges within European Countries? Social and Economic Contexts from EU Rural Leaders, "International Food and Agribusiness Management Review"; https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2021.0147
15
Kudełko J., Żmija D., (2022), Wprowadzenie. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 7-9.
16
Kudełko J., Tyrańska M., Urbaniec M., (2022), Założenia i koncepcje programowe studiów dualnych na kierunkach ekonomicznych. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 284-294.
17
Kudełko J., Żmija D., (2022), Casual Work in the Digital Economy. [W:] Urbaniec M. (red.), The Digital Economy and the European Labour Market, Abingdon ; New York : Routledge, s. 182-192.
18
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2021), Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods, Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, s. 76-88.
19
Kudełko J., Żmija K., Żmija D., (2021), Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 29-46.
20
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2021), Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2667-2679.
21
Kudełko J., Tyrańska M., (2021), Wstęp. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 7-9.
22
Kudełko J., Tyrańska M. (red.), (2021), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo: kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 183 s.
23
Kudełko J., Musiał-Malago' M., (2021), Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce - dynamika i zróżnicowanie rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168 s.
24
Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., (2020), Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich: dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 183 s.
25
Kudełko J., Rynio D., (2020), Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1890-1904.
26
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, Warszawa : Difin, 150 s.
27
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 43-58.
28
Kudełko J., (2019), Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 450-460.
29
Kudełko J., (2019), Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 3, s. 228-238; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406
30
Kudełko J., (2019), Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8, s. 50-63; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct
31
Kudełko J., (2019), Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 509-518; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
32
Kudełko J., Zioło Z., (2018), Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 13-26; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content
33
Kudełko J., (2017), Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475, s. 136-147; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication
34
Kudełko J., (2017), Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-33.
35
Kudełko J., (2017), Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
36
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
37
Kudełko J., (2017), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
38
Kudełko J., (2016), Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-190.
39
Kudełko J., (2016), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-14.
40
Kabat-Rudnicka D., Kudełko J., (2016), Jubileusz profesora Andrzeja Pruska, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20
41
Kudełko J., (2016), Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 10, s. 139-152; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374
42
Kudełko J. (red.), (2016), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 468 s.
43
Kudełko J., (2016), Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 147-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912
44
Kudełko J., (2016), Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 340-349; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246
45
Kudełko J., (2015), Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 150-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf
46
Kudełko J., (2015), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 12, s. 61-71.
47
Kudełko J., (2014), Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 245-253.
48
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 118-127; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
49
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 72-84.
50
Kudełko J., (2014), Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy, "Nová ekonomika", R. 7, nr 1 (march), s. 99-108.
51
Kudełko J., (2014), Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 11, s. 198-209.
52
Kudełko J., (2014), The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 5, s. 94-100.
53
Kudełko J., (2014), Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 149-164.
54
Kudełko J., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 102-116.
55
Kudełko J., (2013), Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Warszawa : Polska Akademia Nauk, 298 s.
56
Zalewski J., Kudełko J., Mogiła Z., (2012), Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 39-55; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content
57
Kudełko J., (2012), European Regions in the Light of Global Challenges, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 3, s. 119-124.
58
Kudełko J., (2012), Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 171-182.
59
Kudełko J., (2012), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 67-91.
60
Kudełko J., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-106.
61
Kudełko J., Klimczak P., (2011), Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071
62
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 154-173.
63
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 35-46.
64
Kudełko J., (2011), Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego). [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-29.
65
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
66
Kudełko J., (2011), The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 2, vol. 2, s. 19-23.
67
Kudełko J., (2011), Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 318-327.
68
Kudełko J., (2011), Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 454-477.
69
Kudełko J., (2010), Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-259.
70
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2010), Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307
71
Kudełko J., (2010), Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080
72
Kudełko J., (2010), Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 95, s. 223-232.
73
Kudełko J., (2010), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 109-133.
74
Kudełko J., (2010), Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 330-344.
75
Kudełko J., (2010), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 164-179.
76
Prusek A., Kudełko J., (2009), Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46, s. 459-469.
77
Kudełko J., (2009), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 168-214.
78
Kudełko J., (2009), Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-200.
79
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
80
Kudełko J., (2009), Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 124-134.
81
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2008), Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 95-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110
82
Kudełko J., (2008), Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006. [W:] Andrzej PRUSEK (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 23-59.
83
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
84
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
85
Kudełko J., Prusek A., (2008), Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 90-104.
86
Kudełko J., (2008), Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Kryńska E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 661-672.
87
Teneta-Płotkowiak J., Kudełko J., (2008), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 59-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095
88
Kudełko J., (2008), Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044
89
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Andrzej PRUSEK (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 16-47.
90
Kudełko J., (2007), Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-143.
91
Kudełko J., (2007), Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 71-82.
92
Kudełko J., (2007), Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 6-15.
93
Kudełko J., (2007), Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia. [W:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 213-223.
94
Kudełko J., (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 473-489.
95
Kudełko J. (red.), (2007), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 268, [3] s.
96
Kudełko J., Zioło Z., (2007), Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 55-74.
97
Kudełko J., (2007), Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 109-128.
98
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
99
Kudełko J., (2007), Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-172.
100
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 11, s. 39-58; http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf
101
Kudełko J., (2006), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 39-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438
102
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 509-528.
103
Kudełko J., (2006), Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 96-128.
104
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2006), Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322
105
Kudełko J., Teneta-Płotkowiak J., (2005), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 52-85.
106
Kudełko J., (2005), Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. [W:] Zioło Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, s. 57-73.
107
Kudełko J., Zioło Z., (2005), Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 337-350.
108
Kudełko J., (2005), Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225
109
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
110
Kudełko J., (2005), Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 252-268.
111
Kudełko J., Zioło Z., (2004), Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych. [W:] Kitowski J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 54-69.
112
Kudełko J., (2004), Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38.
113
Kudełko J., Nelec W., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 96-127.
114
Kudełko J., (2004), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 75-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629
115
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2004), Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 91-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718
116
Kudełko J., (2003), Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 272 k.
117
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands. [W:] Kitowski J. (red.), Eastern Dimension of European Union (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 11), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 143-164.
118
Kudełko J., (2003), Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. [W:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 205), Warszawa : KPZK PAN, s. 179-192.
119
Kudełko J., (2003), Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-359.
120
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48.
121
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44.
122
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku. [W:] Klasik A., Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 133-147.
123
Kudełko J., (2002), Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 309-318.
124
Kudełko J., Zioło Z., (2001), Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza. [W:] Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 425-446.
125
Kudełko J., (2001), Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne", t. 16, s. 241-249.
126
Kudełko J., (2001), Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/11555
127
Kudełko J., (2000), Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 237-245.
128
Kudełko J., (2000), Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 137-157.
129
Kudełko J., (1999), Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec", "Polityka Gospodarcza", Nr 1, s. 83-87.
130
Kudełko J., (1997), Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.], Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 151-168.
131
Kudełko J., (1996), Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce. [W:] Rydz E. (red.), Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 273-276.
132
Kudełko J., (1996), Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. [W:] Zioło Z. (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 138-145.
133
Prusek A., Kudełko J., Czenczek K., Nelec W., (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
134
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
1
@inbook{UEK:2168366334,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija and Katarzyna Żmija",
title = "Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego na tle kraju",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "51-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
2
@article{UEK:2168366418,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 2",
pages = "27-46",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.362.2},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8891},
}
3
@article{UEK:2168363634,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Regional Smart Specialisations in the Light of Dynamic Changes in the Employment Structure : the Case of a Region in Poland",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 17, 1",
pages = "133-171",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2022.006},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1988/1854},
}
4
@inbook{UEK:2168366086,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Regional Economic Theories and the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "133-144",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
5
@inbook{UEK:2168366326,
author = "Joanna Kudełko and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Tyrańska and Bernard Ziębicki and Dariusz Żmija",
title = "Koncepcja tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych - założenia metodyczne",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "10-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
6
@article{UEK:2168360602,
author = "Joanna Kudełko and Monika Musiał-Malago'",
title = "The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas - Evidence from Poland",
journal = "Cities",
number = "vol. 123",
pages = "1-14",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2021.103516},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275121004157},
}
7
@inbook{UEK:2168366362,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Możliwości współpracy uczelni i partnerów z praktyki gospodarczej w zakresie planowania i realizacji procesu kształcenia na studiach dualnych",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "239-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
8
@inbook{UEK:2168366090,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Job Sharing in the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "205-214",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
9
@inbook{UEK:2168366330,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie małopolskim",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "20-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
10
@inbook{UEK:2168366066,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Labour Markets in the Age of Digital Transformation : Evidence from EU Countries",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "43-58",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
11
@book{UEK:2168366320,
title = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
12
@article{UEK:2168364034,
author = "Joanna Kudełko and Agnieszka Lipińska-Frydrych and Małgorzata Majewska-Madura and Dariusz Żmija",
title = "Praca dorywcza jako jedna z elastycznych form zatrudnienia - studium przypadku agencji pracy tymczasowej HR Navigator",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 36, 1",
pages = "59-72",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.361.4},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8880/8576},
}
13
@misc{UEK:2168366324,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "295-298",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
14
@article{UEK:2168366726,
author = "Tomasz Kusio and Joanna Kudełko and Alexandra Borges and Anamarija Delic and Iulia Stroila",
title = "Are there any Differences in Rural Development Challenges within European Countries? Social and Economic Contexts from EU Rural Leaders",
journal = "International Food and Agribusiness Management Review",
pages = "",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.22434/IFAMR2021.0147},
url = {https://www.wageningenacademic.com/doi/10.22434/IFAMR2021.0147},
}
15
@misc{UEK:2168366322,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "7-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
16
@inbook{UEK:2168366368,
author = "Joanna Kudełko and Małgorzata Tyrańska and Maria Urbaniec",
title = "Założenia i koncepcje programowe studiów dualnych na kierunkach ekonomicznych",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "284-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
17
@inbook{UEK:2168366088,
author = "Joanna Kudełko and Dariusz Żmija",
title = "Casual Work in the Digital Economy",
booktitle = "The Digital Economy and the European Labour Market",
pages = "182-192",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003254638-17},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-18458-6 ; 978-1-003-25463-8",
}
18
@inbook{UEK:2168359642,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Changes in the Dynamics and Structure of Employment in the Voivodship of Małopolska in the Light of Smart Specialisations in the Region",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods",
pages = "76-88",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2021",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/86/88/123-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-44-3",
}
19
@inbook{UEK:2168359864,
author = "Joanna Kudełko and Katarzyna Żmija and Dariusz Żmija",
title = "Zmiany na rynku pracy województwa małopolskiego w zakresie struktury działowej pracujących",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "29-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
20
@inbook{UEK:2168359942,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Regional Stakeholders in the COVID-19 Crisis - Problems and Challenges",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2667-2679",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
21
@misc{UEK:2168359900,
author = "Joanna Kudełko and Małgorzata Tyrańska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "7-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
22
@book{UEK:2168359860,
title = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
23
@book{UEK:2168358846,
author = "Joanna Kudełko and Monika Musiał-Malago'",
title = "Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce - dynamika i zróżnicowanie rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-854-4",
}
24
@book{UEK:2168350186,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-811-7",
}
25
@inbook{UEK:2168351402,
author = "Joanna Kudełko and Dorota Rynio",
title = "Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "1890-1904",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
26
@book{UEK:2168351046,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-773-5",
}
27
@inbook{UEK:2168352018,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "43-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
28
@inbook{UEK:2168335801,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "450-460",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
29
@article{UEK:2168338351,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3543},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406},
}
30
@article{UEK:2168343285,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "50-63",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct},
}
31
@article{UEK:2168332531,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "509-518",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-01-051},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
32
@article{UEK:2168333869,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "13-26",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content},
}
33
@article{UEK:2168318001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "475",
pages = "136-147",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.475.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication},
}
34
@inbook{UEK:2168319419,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
35
@article{UEK:2168322269,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "20-21",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
36
@book{UEK:2168319415,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
37
@misc{UEK:2168319417,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
38
@inbook{UEK:2168308253,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "177-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
39
@misc{UEK:2168308295,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
40
@misc{UEK:2168343513,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz profesora Andrzeja Pruska",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "20-21",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20},
}
41
@article{UEK:2168316289,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 10",
pages = "139-152",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.10},
url = {http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374},
}
42
@book{UEK:2168308249,
title = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
43
@article{UEK:2168312459,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "147-158",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.303.11},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912},
}
44
@article{UEK:2168310663,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "340-349",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.30},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246},
}
45
@article{UEK:2168296669,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "380",
pages = "150-157",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.380.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf},
}
46
@article{UEK:2168300567,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 12",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
47
@inbook{UEK:2168292951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "245-253",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
48
@article{UEK:2168278235,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "118-127",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
49
@unpublished{UEK:2168303001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "72-84",
year = "2014",
}
50
@article{UEK:2168295779,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 7, 1 (march)",
pages = "99-108",
year = "2014",
}
51
@article{UEK:2168295711,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 11",
pages = "198-209",
year = "2014",
}
52
@article{UEK:2168295623,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 5",
pages = "94-100",
year = "2014",
}
53
@inbook{UEK:2168293577,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
54
@unpublished{UEK:2168287337,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "102-116",
year = "2013",
}
55
@book{UEK:2168261128,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-63563-04-2",
}
56
@article{UEK:2168343463,
author = "Janusz Zalewski and Joanna Kudełko and Zbigniew Mogiła",
title = "Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "39-55",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content},
}
57
@article{UEK:2168261046,
author = "Joanna Kudełko",
title = "European Regions in the Light of Global Challenges",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 3",
pages = "119-124",
year = "2012",
}
58
@inbook{UEK:2168261094,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "171-182",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
59
@unpublished{UEK:2168274082,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "67-91",
year = "2012",
}
60
@inbook{UEK:2168225830,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "90-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
61
@article{UEK:2168222118,
author = "Joanna Kudełko and Piotr Klimczak",
title = "Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "103-119",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071},
}
62
@unpublished{UEK:2168261292,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
63
@article{UEK:2168225908,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "35-46",
year = "2011",
}
64
@inbook{UEK:2168260846,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego)",
booktitle = "Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej",
pages = "17-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-031-7",
}
65
@book{UEK:2168218732,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
66
@article{UEK:2168261060,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 2, vol. 2",
pages = "19-23",
year = "2011",
}
67
@inbook{UEK:2168218714,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "318-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
68
@inbook{UEK:2168226377,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "454-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
69
@inbook{UEK:2165640777,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "245-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
70
@article{UEK:53153,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "101-123",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307},
}
71
@article{UEK:53154,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080},
}
72
@article{UEK:2165703483,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "95",
pages = "223-232",
adress = "",
year = "2010",
}
73
@unpublished{UEK:2168261442,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "109-133",
year = "2010",
}
74
@inbook{UEK:2165308412,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "330-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
75
@article{UEK:2165794011,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "164-179",
adress = "",
year = "2010",
}
76
@article{UEK:50417,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko",
title = "Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "46",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2009",
}
77
@unpublished{UEK:2168162311,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "168-214",
year = "2009",
}
78
@inbook{UEK:2165742564,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "189-200",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
79
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
80
@inbook{UEK:2165594302,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "124-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
81
@article{UEK:50287,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "95-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110},
}
82
@unpublished{UEK:2166239756,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "23-59",
year = "2008",
}
83
@unpublished{UEK:2166240779,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kinga Szmigiel and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
84
@inbook{UEK:2165782226,
author = "Tomasz Rachwał and Joanna Kudełko and Mariola Tracz and Krzysztof Wach and Wioletta Kilar",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.32},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
85
@unpublished{UEK:2166240586,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek",
title = "Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "90-104",
year = "2008",
}
86
@inbook{UEK:2166109851,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "661-672",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-239-2",
}
87
@article{UEK:50386,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Joanna Kudełko",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "59-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095},
}
88
@article{UEK:50288,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "53-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044},
}
89
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "16-47",
year = "2007",
}
90
@inbook{UEK:2166031434,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
91
@unpublished{UEK:2168281951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "71-82",
year = "2007",
}
92
@unpublished{UEK:2168281933,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "6-15",
year = "2007",
}
93
@inbook{UEK:2166107737,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia",
booktitle = "Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju",
pages = "213-223",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-893-2",
}
94
@inbook{UEK:2165772838,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "473-489",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
95
@book{UEK:52046,
title = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
96
@inbook{UEK:2166031186,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
97
@inbook{UEK:2166031353,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "109-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
98
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
99
@inbook{UEK:2165787782,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
100
@article{UEK:2168308225,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
number = "t. 11",
pages = "39-58",
adress = "",
year = "2006",
url = {http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf},
}
101
@article{UEK:53081,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "39-57",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438},
}
102
@inbook{UEK:2166110264,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "509-528",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
103
@unpublished{UEK:2168326971,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "96-128",
year = "2006",
}
104
@article{UEK:53082,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "59-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322},
}
105
@unpublished{UEK:2168306431,
author = "Joanna Kudełko and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "52-85",
year = "2005",
}
106
@inbook{UEK:2166561034,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów",
pages = "57-73",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-87658-69-3",
}
107
@inbook{UEK:2168295997,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "337-350",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
108
@article{UEK:52954,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "135-153",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225},
}
109
@book{UEK:2167713903,
author = "Lucyna Mączka and Joanna Kudełko",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
110
@article{UEK:2168261108,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "252-268",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
111
@inbook{UEK:2168261084,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych",
pages = "54-69",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7338-104-X",
}
112
@misc{UEK:2168333685,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "35-38",
year = "2004",
}
113
@unpublished{UEK:2168264828,
author = "Joanna Kudełko and Wacław Nelec",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "96-127",
year = "2004",
}
114
@article{UEK:2168220384,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "75-90",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629},
}
115
@article{UEK:2168220382,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "91-114",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718},
}
116
@unpublished{UEK:2168265712,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
117
@inbook{UEK:2168261042,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands",
booktitle = "Eastern Dimension of European Union",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2003",
issn = "1429-009X",
}
118
@inbook{UEK:2168260938,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego",
booktitle = "Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego",
pages = "179-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2003",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-917377-4-8",
}
119
@inbook{UEK:2166058736,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "346-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2003",
isbn = "83-89224-11-9",
}
120
@misc{UEK:2168333679,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "47-48",
year = "2003",
}
121
@misc{UEK:2168318511,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "43-44",
year = "2002",
}
122
@inbook{UEK:2168260930,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji",
pages = "133-147",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87658-32-4",
}
123
@inbook{UEK:2166208790,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "309-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
124
@inbook{UEK:2168261064,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza",
booktitle = "Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych",
pages = "425-446",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku",
year = "2001",
isbn = "83-87981-90-7",
}
125
@article{UEK:2168260948,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999",
journal = "Opolskie Roczniki Ekonomiczne",
number = "t. 16",
pages = "241-249",
year = "2001",
}
126
@article{UEK:2168235066,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "105-117",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11555},
}
127
@inbook{UEK:2168261112,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej",
pages = "237-245",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
}
128
@article{UEK:2168245582,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "137-157",
year = "2000",
}
129
@article{UEK:2168260952,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "Nr 1",
pages = "83-87",
year = "1999",
url = {},
}
130
@inbook{UEK:2168261078,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.]",
pages = "151-168",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1997",
isbn = "83-87513-32-6",
}
131
@inbook{UEK:2168260946,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce",
booktitle = "Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia",
pages = "273-276",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1996",
isbn = "83-87006-40-8",
}
132
@inbook{UEK:2168260940,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju",
booktitle = "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1996",
}
133
@unpublished{UEK:2168264836,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko and Kinga Czenczek and Wacław Nelec",
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
134
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID