Publications of the selected author

1

Title:
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-773-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351046
monograph
2

Author:
Joanna Kudełko , Dorota Rynio
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 1890-1904. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351402
chapter in conference materials
3

Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-811-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168350186
monograph
4

Title:
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 43-58 - Bibliogr.
Research program:
This paper is a part of a research project supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352018
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 509-518. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332531
article
6

Author:
Title:
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019) , s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338351
article
7

Author:
Title:
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) , s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343285
article
8

Author:
Title:
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 450-460 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335801
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 13-26. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333869
article
See main document
10

Author:
Title:
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322269
unreviewed article
11

Author:
Title:
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-33
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319419
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on the Example of the Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318001
article
13

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 7-9
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319417
preface / summary
See main document
14

Title:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
142 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
textbook
See related chapters
15

Title:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308249
monograph
See related chapters
16

Author:
Title:
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312459
article
17

Author:
Title:
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308253
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316289
article
19

Author:
Title:
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 340-349. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310663
article
20

Title:
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska
Source:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343513
varia
21

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 11-14
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308295
preface / summary
See main document
22

Author:
Title:
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015) , s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300567
article
23

Author:
Title:
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 150-157. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296669
article
24

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
article
25

Author:
Title:
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy
Source:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295779
article
26

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292951
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 149-164
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293577
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014) , s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295711
article
29

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 72-84
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303001
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 94-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295623
article
31

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 102-116
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287337
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Physical description:
298 s.: il., tab.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63563-04-2
Nr:
2168261128
monograph
33

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 67-91
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274082
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261094
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
European Regions in the Light of Global Challenges
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012) , s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261046
article
36

Author:
Janusz Zalewski , Joanna Kudełko , Zbigniew Mogiła
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 39-55. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343463
article
See main document
37

Author:
Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 454-477 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226377
chapter in conference materials
See main document
38

Author:
Joanna Kudełko , Piotr Klimczak
Title:
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222118
article
See main document
39

Author:
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 90-106
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225830
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218714
chapter in conference materials
See main document
42

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225908
article
See main document
43

Author:
Title:
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories)
Source:
Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-031-7
Nr:
2168260846
chapter in monograph
44

Title:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monograph
45

Author:
Title:
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261060
article
46

Author:
Title:
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703483
article
47

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
article
See main document
48

Author:
Title:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
article
See main document
49

Author:
Title:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640777
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 164-179. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794011
article
See main document
51

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 109-133
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261442
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308412
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 189-200
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742564
chapter in monograph
54

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 124-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594302
chapter in monograph
See main document
56

Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
article
57

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 168-214
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168162311
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 90-104
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240586
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Tomasz Rachwał , Joanna Kudełko , Mariola Tracz , Krzysztof Wach , Wioletta Kilar
Title:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50288
article
See main document
61

Author:
Joanna Kudełko , Andrzej Prusek , Kinga Szmigiel , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 105-148
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 23-59
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239756
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 661-672
ISBN:
978-83-7525-239-2
Nr:
2166109851
chapter in monograph
64

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 59-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50386
article
See main document
65

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50287
article
See main document
66

Author:
Title:
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 6-15
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281933
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 473-489. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772838
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 109-128
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031353
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007
Physical description:
268, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
52046
monograph
See related chapters
70

Author:
Title:
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 71-82
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281951
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia
Source:
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 213-223
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-893-2
Nr:
2166107737
chapter in monograph
72

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 16-47
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 48-70
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 55-74
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031186
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787782
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 129-143
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031434
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Source:
Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168308225
article
78

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 59-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
53082
article
See main document
79

Author:
Title:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 39-57. - Summ.
Access mode:
Nr:
53081
article
See main document
80

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 509-528. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166110264
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 96-128
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326971
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 52-85
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168306431
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 252-268. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168261108
article
84

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 337-350
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295997
chapter in monograph
85

Title:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
61 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
academic script
86

Author:
Title:
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions
Source:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005, s. 57-73
ISBN:
83-87658-69-3
Nr:
2166561034
chapter in monograph
87

Author:
Title:
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52954
article
See main document
88

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 54-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-104-X
Nr:
2168261084
chapter in monograph
89

Author:
Joanna Kudełko , Wacław Nelec
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2004, s. 96-127
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264828
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Joanna Kudełko , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 91-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220382
article
See main document
91

Author:
Title:
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2004. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333685
varia
92

Author:
Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220384
article
See main document
93

Author:
Title:
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Source:
Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 346-359
ISBN:
83-89224-11-9
Nr:
2166058736
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/386
Nr:
2168265712
doctoral dissertation
95

Author:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333679
varia
96

Author:
Joanna Kudełko , Michał Woźniak , Zbigniew Zioło
Title:
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy
Source:
Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003, s. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 11)
Nr:
2168261042
chapter in monograph
97

Author:
Title:
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego
Source:
Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak - Warszawa: KPZK PAN, 2003, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 205)
ISBN:
83-917377-4-8
Nr:
2168260938
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260930
chapter in conference materials
99

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318511
varia
100

Author:
Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 309-318
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208790
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Joanna Kudełko , Zbigniew Zioło
Title:
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza
Source:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 425-446 - Bibliogr.
ISBN:
83-87981-90-7
Nr:
2168261064
chapter in conference materials
102

Author:
Title:
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235066
article
See main document
103

Author:
Title:
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999
Source:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001) , s. 241-249. - Summ.
Nr:
2168260948
article
104

Author:
Title:
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region
Source:
Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 237-245. - Summ.
Nr:
2168261112
chapter in monograph
105

Author:
Title:
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 137-157. - Summ.
Nr:
2168245582
article
See main document
106

Author:
Title:
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec"
Source:
Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999) , s. 83-87
Access mode:
Nr:
2168260952
article
107

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Title:
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce
Source:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 151-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261078
chapter in conference materials
108

Author:
Conference:
45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, Polska, od 1996-09-18 do 1996-09-21
Title:
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce
Source:
Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz] - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996, s. 273-276
ISBN:
83-87006-40-8
Nr:
2168260946
chapter in conference materials
109

Author:
Conference:
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych", Kraków, Polska, od 1994-12-05 do 1994-12-06
Title:
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju
Source:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996, s. 138-145 - Bibliogr.
Nr:
2168260940
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Author:
Andrzej Prusek , Joanna Kudełko , Kinga Czenczek , Wacław Nelec
Title:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Signature:
NP-1052/2/Magazyn
Nr:
2168264836
unpublished scientific work
2

Title:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
unpublished scientific work
1
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Difin, 2020. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-773-5
2
Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Dorota Rynio // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 1890-1904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786
3
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-811-7
4
European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic / Joanna KUDEŁKO, Karol WAŁACHOWSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 43-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
5
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations / Joanna KUDEŁKO // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 509-518. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
6
Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship = Tendencje rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 21, z. 3 (2019), s. 228-238. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406. - ISSN 1508-3535
7
Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes = Zróżnicowania dochodów z podatków dochodowych w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019), s. 50-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
8
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 450-460. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
9
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 13-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content. - ISSN 0079-3493
10
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka / Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
11
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-33. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
12
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on the Example of the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017), s. 136-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication. - ISSN 1899-3192
13
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 7-9. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
14
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
15
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-5-7
16
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions / Joanna KUDEŁKO // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 147-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912. - ISSN 2080-1653
17
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
18
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014 / Joanna KUDEŁKO // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374. - ISSN 2084-5456
19
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 340-349. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246. - ISSN 1899-3192
20
Jubileusz profesora Andrzeja Pruska / Danuta KABAT-RUDNICKA, Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20. - ISSN 1689-7757
21
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 11-14. - ISBN 978-83-934124-5-7
22
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015), s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
23
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015), s. 150-157. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf. - ISSN 1899-3192
24
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 118-127. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
25
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy / Joanna KUDEŁKO // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014), s. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
26
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. - S. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
27
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 149-164. - ISBN 978-83-934124-4-0
28
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014), s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
29
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 72-84
30
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014), s. 94-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
31
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 102-116
32
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych / Joanna KUDEŁKO. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2013. - 298 s. : il., tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 151). - ISBN 978-83-63563-04-2
33
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 67-91
34
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
35
European Regions in the Light of Global Challenges / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012), s. 119-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
36
Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów = The Role of Cohesion Policy in the Process of Socio-Economic Convergence of Polish Regions after 2013 / Janusz Zalewski, Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Mogiła // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 39-55. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content. - ISSN 0079-3507
37
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 454-477. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
38
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy / Joanna KUDEŁKO, Piotr Klimczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071. - ISSN 1898-6447
39
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 154-173
40
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 90-106. - ISBN 978-83-934124-0-2
41
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej / Joanna KUDEŁKO // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
42
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
43
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories) / Joanna KUDEŁKO // W: Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-031-7
44
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
45
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
46
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010), s. 223-232. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307. - ISSN 1898-6447
48
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080. - ISSN 1898-6447
49
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 245-259. - ISBN 978-83-7252-488-1
50
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 164-179. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
51
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 109-133
52
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału / Joanna KUDEŁKO // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 330-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
53
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-200. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
54
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
55
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 124-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
56
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK, Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009), s. 459-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
57
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 168-214
58
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 90-104
59
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463
60
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 53-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044. - ISSN 1898-6447
61
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
62
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006 / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 23-59
63
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 661-672. - ISBN 978-83-7525-239-2
64
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK, Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 59-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095. - ISSN 1898-6447
65
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110. - ISSN 1898-6447
66
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 6-15
67
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 473-489. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
68
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 109-128. - ISBN 978-83-88549-61-8
69
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - 268, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - ISBN 978-83-88549-61-8
70
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 71-82
71
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 213-223. - ISBN 978-83-7246-893-2
72
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 16-47
73
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
74
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 55-74. - ISBN 978-83-88549-61-8
75
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
76
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 129-143. - ISBN 978-83-88549-61-8
77
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf. - ISSN 1642-4689
78
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322. - ISSN 0208-7944
79
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 39-57. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438. - ISSN 0208-7944
80
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 509-528. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
81
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 96-128
82
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 52-85
83
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 252-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
84
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 337-350. - ISBN 83-7395-136-9
85
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
86
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło. - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005. - S. 57-73. - ISBN 83-87658-69-3
87
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225. - ISSN 0208-7944
88
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski. - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 54-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7338-104-X
89
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej / Joanna KUDEŁKO, Wacław Nelec // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 96-127
90
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 91-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718. - ISSN 0208-7944
91
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
92
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629. - ISSN 0208-7944
93
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003. - S. 346-359. - ISBN 83-89224-11-9
94
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2003. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
96
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew ZIOŁO // W: Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 11). - S. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
97
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego / Joanna KUDEŁKO // W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. - Warszawa: KPZK PAN, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 205). - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917377-4-8
98
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-32-4
99
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
100
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation / Joanna KUDEŁKO // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 309-318. - ISBN 83-7252-135-2
101
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001. - S. 425-446. - Bibliogr. - ISBN 83-87981-90-7
102
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11555. - ISSN 0208-7944
103
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999 / Joanna KUDEŁKO // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001), s. 241-249. - Summ. - ISSN 0474-2893
104
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000. - S. 237-245. - Summ.
105
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 137-157. - Summ. - ISSN 0208-7944
106
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec" / Joanna KUDEŁKO // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 83-87. - ISSN 1508-6453
107
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce / Joanna Kudełko // W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997. - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-87513-32-6
108
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce / Joanna KUDEŁKO // W: Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz]. - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996. - S. 273-276. - ISBN 83-87006-40-8
109
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996. - S. 138-145. - Bibliogr.
110
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK ; zespół: Joanna KUDEŁKO, Kinga Czenczek, Wacław Nelec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
1
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, Warszawa : Difin, 150 s.
2
Kudełko J., Rynio D., (2020), Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1890-1904.
3
Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., (2020), Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich: dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 183 s.
4
Kudełko J., Wałachowski K., Żmija D., (2020), European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic. [W:] Urbaniec M., Żur A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 43-58.
5
Kudełko J., (2019), Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 509-518; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
6
Kudełko J., (2019), Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 21, z. 3, s. 228-238; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406
7
Kudełko J., (2019), Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8, s. 50-63; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct
8
Kudełko J., (2019), Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 450-460.
9
Kudełko J., Zioło Z., (2018), Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 13-26; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content
10
Kudełko J., (2017), Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
11
Kudełko J., (2017), Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-33.
12
Kudełko J., (2017), Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475, s. 136-147; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication
13
Kudełko J., (2017), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
14
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
15
Kudełko J. (red.), (2016), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 468 s.
16
Kudełko J., (2016), Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 147-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912
17
Kudełko J., (2016), Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-190.
18
Kudełko J., (2016), Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 10, s. 139-152; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374
19
Kudełko J., (2016), Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 340-349; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246
20
Kabat-Rudnicka D., Kudełko J., (2016), Jubileusz profesora Andrzeja Pruska, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20
21
Kudełko J., (2016), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-14.
22
Kudełko J., (2015), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 12, s. 61-71.
23
Kudełko J., (2015), Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 150-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf
24
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 118-127; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
25
Kudełko J., (2014), Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy, "Nová ekonomika", R. 7, nr 1 (march), s. 99-108.
26
Kudełko J., (2014), Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 245-253.
27
Kudełko J., (2014), Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 149-164.
28
Kudełko J., (2014), Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 11, s. 198-209.
29
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 72-84.
30
Kudełko J., (2014), The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 5, s. 94-100.
31
Kudełko J., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 102-116.
32
Kudełko J., (2013), Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Warszawa : Polska Akademia Nauk, 298 s.
33
Kudełko J., (2012), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 67-91.
34
Kudełko J., (2012), Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 171-182.
35
Kudełko J., (2012), European Regions in the Light of Global Challenges, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 3, s. 119-124.
36
Zalewski J., Kudełko J., Mogiła Z., (2012), Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 39-55; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content
37
Kudełko J., (2011), Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 454-477.
38
Kudełko J., Klimczak P., (2011), Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071
39
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 154-173.
40
Kudełko J., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-106.
41
Kudełko J., (2011), Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 318-327.
42
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 35-46.
43
Kudełko J., (2011), Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego). [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-29.
44
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
45
Kudełko J., (2011), The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 2, vol. 2, s. 19-23.
46
Kudełko J., (2010), Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 95, s. 223-232.
47
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2010), Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307
48
Kudełko J., (2010), Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080
49
Kudełko J., (2010), Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-259.
50
Kudełko J., (2010), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 164-179.
51
Kudełko J., (2010), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 109-133.
52
Kudełko J., (2010), Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 330-344.
53
Kudełko J., (2009), Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-200.
54
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
55
Kudełko J., (2009), Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 124-134.
56
Prusek A., Kudełko J., (2009), Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46, s. 459-469.
57
Kudełko J., (2009), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 168-214.
58
Kudełko J., Prusek A., (2008), Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 90-104.
59
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
60
Kudełko J., (2008), Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044
61
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
62
Kudełko J., (2008), Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 23-59.
63
Kudełko J., (2008), Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Kryńska E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 661-672.
64
Teneta-Płotkowiak J., Kudełko J., (2008), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 59-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095
65
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2008), Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 95-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110
66
Kudełko J., (2007), Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 6-15.
67
Kudełko J., (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 473-489.
68
Kudełko J., (2007), Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 109-128.
69
Kudełko J. (red.), (2007), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 268, [3] s.
70
Kudełko J., (2007), Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 71-82.
71
Kudełko J., (2007), Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia. [W:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 213-223.
72
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 16-47.
73
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
74
Kudełko J., Zioło Z., (2007), Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 55-74.
75
Kudełko J., (2007), Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-172.
76
Kudełko J., (2007), Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-143.
77
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 11, s. 39-58; http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf
78
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2006), Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322
79
Kudełko J., (2006), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 39-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438
80
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 509-528.
81
Kudełko J., (2006), Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 96-128.
82
Kudełko J., Teneta-Płotkowiak J., (2005), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 52-85.
83
Kudełko J., (2005), Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 252-268.
84
Kudełko J., Zioło Z., (2005), Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 337-350.
85
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
86
Kudełko J., (2005), Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. [W:] Zioło Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, s. 57-73.
87
Kudełko J., (2005), Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225
88
Kudełko J., Zioło Z., (2004), Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych. [W:] Kitowski J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 54-69.
89
Kudełko J., Nelec W., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 96-127.
90
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2004), Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 91-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718
91
Kudełko J., (2004), Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38.
92
Kudełko J., (2004), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 75-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629
93
Kudełko J., (2003), Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-359.
94
Kudełko J., (2003), Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 272 k.
95
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48.
96
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands. [W:] Kitowski J. (red.), Eastern Dimension of European Union (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 11), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 143-164.
97
Kudełko J., (2003), Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. [W:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 205), Warszawa : KPZK PAN, s. 179-192.
98
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku. [W:] Klasik A., Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 133-147.
99
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44.
100
Kudełko J., (2002), Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 309-318.
101
Kudełko J., Zioło Z., (2001), Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza. [W:] Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 425-446.
102
Kudełko J., (2001), Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/11555
103
Kudełko J., (2001), Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne", t. 16, s. 241-249.
104
Kudełko J., (2000), Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 237-245.
105
Kudełko J., (2000), Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 137-157.
106
Kudełko J., (1999), Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec", "Polityka Gospodarcza", Nr 1, s. 83-87.
107
Kudełko J., (1997), Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.], Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 151-168.
108
Kudełko J., (1996), Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce. [W:] Rydz E. (red.), Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 273-276.
109
Kudełko J., (1996), Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. [W:] Zioło Z. (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 138-145.
110
Prusek A., Kudełko J., Czenczek K., Nelec W., (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
111
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
1
@book{monUEK:2168351046,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-773-5",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168351402,
author = "Joanna Kudełko and Dorota Rynio",
title = "Level of Regional Development and the Dynamics of Unemployment During the COVID-19 Crisis, Based on Observations of German and Polish Regions",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "1890-1904",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
3
@book{monUEK:2168350186,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-811-7",
}
4
@inbook{fmUEK:2168352018,
author = "Joanna Kudełko and Karol Wałachowski and Dariusz Żmija",
title = "European Union Actions in Response to the Crisis Caused by the COVID-19 Pandemic",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "43-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
5
@article{artUEK:2168332531,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "509-518",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-01-051},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
6
@article{artUEK:2168338351,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Trends in the Development of Rural Municipalities in the Małopolska Voivodship",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 21, z. 3",
pages = "228-238",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3543},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191406},
}
7
@article{artUEK:2168343285,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Revenue Gaps in Income Taxes in Particular Types of Rural Communes",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "50-63",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.04},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142944/edition/74241/content?ref=struct},
}
8
@inbook{fmUEK:2168335801,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "450-460",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
9
@article{artUEK:2168333869,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "13-26",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content},
}
10
@article{artnUEK:2168322269,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "20-21",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
11
@inbook{fpUEK:2168319419,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
12
@article{artUEK:2168318001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "475",
pages = "136-147",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.475.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication},
}
13
@misc{wstUEK:2168319417,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
14
@book{podUEK:2168319415,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
15
@book{monUEK:2168308249,
title = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
16
@article{artUEK:2168312459,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "147-158",
year = "2016",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912},
}
17
@inbook{fmUEK:2168308253,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "177-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
18
@article{artUEK:2168316289,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 10",
pages = "139-152",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.10},
url = {http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374},
}
19
@article{artUEK:2168310663,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "340-349",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.30},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246},
}
20
@misc{varUEK:2168343513,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Joanna Kudełko",
title = "Jubileusz profesora Andrzeja Pruska",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "20-21",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/20},
}
21
@misc{wstUEK:2168308295,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
22
@article{artUEK:2168300567,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 12",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
23
@article{artUEK:2168296669,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "380",
pages = "150-157",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.380.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf},
}
24
@article{artUEK:2168278235,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "118-127",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
25
@article{artUEK:2168295779,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 7, 1 (march)",
pages = "99-108",
year = "2014",
}
26
@inbook{mkaUEK:2168292951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "245-253",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
27
@inbook{fmUEK:2168293577,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
28
@article{artUEK:2168295711,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 11",
pages = "198-209",
year = "2014",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168303001,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "72-84",
year = "2014",
}
30
@article{artUEK:2168295623,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 5",
pages = "94-100",
year = "2014",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168287337,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "102-116",
year = "2013",
}
32
@book{monUEK:2168261128,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-63563-04-2",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168274082,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "67-91",
year = "2012",
}
34
@inbook{fmUEK:2168261094,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "171-182",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
35
@article{artUEK:2168261046,
author = "Joanna Kudełko",
title = "European Regions in the Light of Global Challenges",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 3",
pages = "119-124",
year = "2012",
}
36
@article{artUEK:2168343463,
author = "Janusz Zalewski and Joanna Kudełko and Zbigniew Mogiła",
title = "Rola polityki spójności po 2013 r. w procesie konwergencji społeczno-gospodarczej polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "39-55",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111297/edition/96575/content},
}
37
@inbook{mkaUEK:2168226377,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "454-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
38
@article{artUEK:2168222118,
author = "Joanna Kudełko and Piotr Klimczak",
title = "Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "103-119",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071},
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168261292,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
40
@inbook{fmUEK:2168225830,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "90-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
41
@inbook{mkaUEK:2168218714,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "318-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
42
@article{artUEK:2168225908,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "35-46",
year = "2011",
}
43
@inbook{fmUEK:2168260846,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego)",
booktitle = "Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej",
pages = "17-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-031-7",
}
44
@book{monUEK:2168218732,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
45
@article{artUEK:2168261060,
author = "Joanna Kudełko",
title = "The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 2, vol. 2",
pages = "19-23",
year = "2011",
}
46
@article{artUEK:2165703483,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "95",
pages = "223-232",
adress = "",
year = "2010",
}
47
@article{artUEK:53153,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "101-123",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307},
}
48
@article{artUEK:53154,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "37-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080},
}
49
@inbook{fmUEK:2165640777,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "245-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
50
@article{artUEK:2165794011,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "164-179",
adress = "",
year = "2010",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168261442,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "109-133",
year = "2010",
}
52
@inbook{fmUEK:2165308412,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "330-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
53
@inbook{fmUEK:2165742564,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "189-200",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
54
@unpublished{fnpUEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
55
@inbook{fmUEK:2165594302,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "124-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
56
@article{artUEK:50417,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko",
title = "Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "46",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2009",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168162311,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "168-214",
year = "2009",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2166240586,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek",
title = "Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "90-104",
year = "2008",
}
59
@inbook{fmUEK:2165782226,
author = "Tomasz Rachwał and Joanna Kudełko and Mariola Tracz and Krzysztof Wach and Wioletta Kilar",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.32},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
60
@article{artUEK:50288,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "53-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044},
}
61
@unpublished{fnpUEK:2166240779,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kinga Szmigiel and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2166239756,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "23-59",
year = "2008",
}
63
@inbook{fmUEK:2166109851,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "661-672",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-239-2",
}
64
@article{artUEK:50386,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak and Joanna Kudełko",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "59-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095},
}
65
@article{artUEK:50287,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "95-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110},
}
66
@unpublished{fnpUEK:2168281933,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "6-15",
year = "2007",
}
67
@inbook{fmUEK:2165772838,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "473-489",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
68
@inbook{fmUEK:2166031353,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "109-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
69
@book{monUEK:52046,
title = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
70
@unpublished{fnpUEK:2168281951,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "71-82",
year = "2007",
}
71
@inbook{fmUEK:2166107737,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia",
booktitle = "Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju",
pages = "213-223",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-893-2",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168306435,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "16-47",
year = "2007",
}
73
@unpublished{fnpUEK:2168306439,
author = "Joanna Kudełko and Lucyna Mączka",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
74
@inbook{fmUEK:2166031186,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
75
@inbook{fmUEK:2165787782,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
76
@inbook{fmUEK:2166031434,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
77
@article{artUEK:2168308225,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
number = "t. 11",
pages = "39-58",
adress = "",
year = "2006",
url = {http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf},
}
78
@article{artUEK:53082,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "59-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322},
}
79
@article{artUEK:53081,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "39-57",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438},
}
80
@inbook{fmUEK:2166110264,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "509-528",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
81
@unpublished{fnpUEK:2168326971,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "96-128",
year = "2006",
}
82
@unpublished{fnpUEK:2168306431,
author = "Joanna Kudełko and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "52-85",
year = "2005",
}
83
@article{artUEK:2168261108,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "252-268",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
84
@inbook{fmUEK:2168295997,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "337-350",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
85
@book{skrUEK:2167713903,
author = "Lucyna Mączka and Joanna Kudełko",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
86
@inbook{fmUEK:2166561034,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów",
pages = "57-73",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-87658-69-3",
}
87
@article{artUEK:52954,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "135-153",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225},
}
88
@inbook{fmUEK:2168261084,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych",
pages = "54-69",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7338-104-X",
}
89
@unpublished{fnpUEK:2168264828,
author = "Joanna Kudełko and Wacław Nelec",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "96-127",
year = "2004",
}
90
@article{artUEK:2168220382,
author = "Joanna Kudełko and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "91-114",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718},
}
91
@misc{varUEK:2168333685,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "35-38",
year = "2004",
}
92
@article{artUEK:2168220384,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "75-90",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629},
}
93
@inbook{fmUEK:2166058736,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "346-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2003",
isbn = "83-89224-11-9",
}
94
@unpublished{drUEK:2168265712,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
95
@misc{varUEK:2168333679,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "47-48",
year = "2003",
}
96
@inbook{fmUEK:2168261042,
author = "Joanna Kudełko and Michał Woźniak and Zbigniew Zioło",
title = "Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands",
booktitle = "Eastern Dimension of European Union",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2003",
issn = "1429-009X",
}
97
@inbook{fmUEK:2168260938,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego",
booktitle = "Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego",
pages = "179-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2003",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-917377-4-8",
}
98
@inbook{mkaUEK:2168260930,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji",
pages = "133-147",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87658-32-4",
}
99
@misc{varUEK:2168318511,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "43-44",
year = "2002",
}
100
@inbook{mkaUEK:2166208790,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "309-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168261064,
author = "Joanna Kudełko and Zbigniew Zioło",
title = "Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza",
booktitle = "Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych",
pages = "425-446",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku",
year = "2001",
isbn = "83-87981-90-7",
}
102
@article{artUEK:2168235066,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "105-117",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11555},
}
103
@article{artUEK:2168260948,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999",
journal = "Opolskie Roczniki Ekonomiczne",
number = "t. 16",
pages = "241-249",
year = "2001",
}
104
@inbook{fmUEK:2168261112,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej",
pages = "237-245",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
}
105
@article{artUEK:2168245582,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "137-157",
year = "2000",
}
106
@article{artUEK:2168260952,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "Nr 1",
pages = "83-87",
year = "1999",
url = {},
}
107
@inbook{mkaUEK:2168261078,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.]",
pages = "151-168",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1997",
isbn = "83-87513-32-6",
}
108
@inbook{mkaUEK:2168260946,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce",
booktitle = "Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia",
pages = "273-276",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1996",
isbn = "83-87006-40-8",
}
109
@inbook{mkaUEK:2168260940,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju",
booktitle = "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1996",
}
110
@unpublished{UEK:2168264836,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko and Kinga Czenczek and Wacław Nelec",
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
111
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}