Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 450-460 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335801
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 509-518. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168332531
article
3

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 13-26. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333869
article
See main document
4

Author:
Title:
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322269
unreviewed article
5

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 7-9
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319417
preface / summary
See main document
6

Title:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
142 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
textbook
See related chapters
7

Author:
Title:
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on The Example of The Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318001
article
8

Author:
Title:
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-33
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319419
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308249
monograph
See related chapters
10

Author:
Title:
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 177-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308253
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 11-14
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308295
preface / summary
See main document
12

Author:
Title:
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 340-349. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310663
article
13

Author:
Title:
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312459
article
14

Author:
Title:
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316289
article
15

Author:
Title:
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015) , s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300567
article
16

Author:
Title:
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 150-157. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296669
article
17

Author:
Title:
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 94-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295623
article
18

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292951
chapter in conference materials
19

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
article
20

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 72-84
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303001
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 149-164
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293577
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014) , s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295711
article
23

Author:
Title:
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy
Source:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295779
article
24

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 102-116
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287337
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Physical description:
298 s.: il., tab.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 151)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63563-04-2
Nr:
2168261128
monograph
26

Author:
Title:
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261094
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
European Regions in the Light of Global Challenges
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012) , s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261046
article
28

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 67-91
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274082
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 90-106
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225830
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Kudełko Joanna , Klimczak Piotr
Title:
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222118
article
See main document
31

Author:
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 454-477 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226377
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Title:
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261060
article
34

Author:
Title:
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218714
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225908
article
See main document
36

Author:
Title:
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories)
Source:
Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-031-7
Nr:
2168260846
chapter in monograph
37

Title:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monograph
38

Author:
Title:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308412
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010) , s. 223-232. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165703483
article
40

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
article
See main document
41

Author:
Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 109-133
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261442
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 164-179. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794011
article
See main document
43

Author:
Title:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640777
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
article
See main document
45

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 168-214
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168162311
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 124-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594302
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
article
49

Author:
Title:
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 189-200
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742564
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 661-672
ISBN:
978-83-7525-239-2
Nr:
2166109851
chapter in monograph
51

Author:
Kudełko Joanna , Prusek Andrzej , Szmigiel Kinga , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 105-148
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 90-104
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240586
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50287
article
See main document
54

Author:
Rachwał Tomasz , Kudełko Joanna , Tracz Mariola , Wach Krzysztof , Kilar Wioletta
Title:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 23-59
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239756
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Title:
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50288
article
See main document
57

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 59-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50386
article
See main document
58

Author:
Title:
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 6-15
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281933
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007
Physical description:
268, [3] s.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
52046
monograph
See related chapters
60

Author:
Title:
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia
Source:
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 213-223
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-893-2
Nr:
2166107737
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 129-143
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031434
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 48-70
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 71-82
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281951
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 109-128
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031353
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 163-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165787782
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 473-489. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772838
chapter in monograph
68

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych
Source:
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 55-74
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 25)
ISBN:
978-83-88549-61-8
Nr:
2166031186
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 509-528. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166110264
chapter in monograph
70

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 59-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
53082
article
See main document
71

Author:
Title:
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 96-128
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326971
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Source:
Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168308225
article
73

Author:
Title:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 39-57. - Summ.
Access mode:
Nr:
53081
article
See main document
74

Author:
Title:
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52954
article
See main document
75

Title:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
61 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
academic script
76

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 52-85
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168306431
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Author:
Title:
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 252-268. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168261108
article
78

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 337-350
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295997
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions
Source:
Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło - Kraków ; Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005, s. 57-73
ISBN:
83-87658-69-3
Nr:
2166561034
chapter in monograph
80

Author:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Title:
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 91-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220382
article
See main document
81

Author:
Title:
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2004. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333685
varia
82

Author:
Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220384
article
See main document
83

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems
Source:
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski - Rzeszów: Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, s. 54-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-104-X
Nr:
2168261084
chapter in monograph
84

Author:
Kudełko Joanna , Nelec Wacław
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2004, s. 96-127
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264828
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Kudełko Joanna , Woźniak Michał , Zioło Zbigniew
Title:
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy
Source:
Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003, s. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 11)
Nr:
2168261042
chapter in monograph
86

Author:
Title:
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
Source:
Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 346-359
ISBN:
83-89224-11-9
Nr:
2166058736
chapter in monograph
87

Author:
Title:
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego
Source:
Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak - Warszawa: KPZK PAN, 2003, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 205)
ISBN:
83-917377-4-8
Nr:
2168260938
chapter in monograph
88

Author:
Title:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/386
Nr:
2168265712
doctoral dissertation
89

Author:
Kudełko Joanna , Woźniak Michał , Zioło Zbigniew
Title:
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333679
varia
90

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260930
chapter in conference materials
91

Author:
Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 309-318
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208790
chapter in conference materials
See main document
92

Author:
Title:
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318511
varia
93

Author:
Title:
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235066
article
See main document
94

Author:
Title:
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999
Source:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001) , s. 241-249. - Summ.
Nr:
2168260948
article
95

Author:
Kudełko Joanna , Zioło Zbigniew
Title:
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza
Source:
Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 425-446 - Bibliogr.
ISBN:
83-87981-90-7
Nr:
2168261064
chapter in conference materials
96

Author:
Title:
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 137-157. - Summ.
Nr:
2168245582
article
See main document
97

Author:
Title:
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region
Source:
Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 237-245. - Summ.
Nr:
2168261112
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec"
Source:
Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999) , s. 83-87
Access mode:
Nr:
2168260952
article
99

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Title:
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce
Source:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 151-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261078
chapter in conference materials
100

Author:
Conference:
45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, Polska, od 1996-09-18 do 1996-09-21
Title:
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce
Source:
Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz] - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996, s. 273-276
ISBN:
83-87006-40-8
Nr:
2168260946
chapter in conference materials
101

Author:
Conference:
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych", Kraków, Polska, od 1994-12-05 do 1994-12-06
Title:
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju
Source:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996, s. 138-145 - Bibliogr.
Nr:
2168260940
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Author:
Prusek Andrzej , Kudełko Joanna , Czenczek Kinga , Nelec Wacław
Title:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Signature:
NP-1052/2/Magazyn
Nr:
2168264836
unpublished scientific work
2

Title:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
unpublished scientific work
1
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 450-460. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations / Joanna KUDEŁKO // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 509-518. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf. - ISSN 2464-6059
3
Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego = Diversification of Polish Economic Space in the Light of Synthetic Indicator / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 13-26. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content. - ISSN 0079-3493
4
Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka / Joanna KUDEŁKO // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
5
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 7-9. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
6
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
7
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on The Example of The Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017), s. 136-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication. - ISSN 1899-3192
8
Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania / Joanna KUDEŁKO // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-33. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
9
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-5-7
10
Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 177-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
11
Wprowadzenie / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 11-14. - ISBN 978-83-934124-5-7
12
Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności = New Paradigm of Development in the Implementation of Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 340-349. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246. - ISSN 1899-3192
13
Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej = The Role of Industry in the Development of Eastern Poland Regions / Joanna KUDEŁKO // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 3 (2016), s. 147-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912. - ISSN 2080-1653
14
Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014 = Growth Centers in the Podkarpackie Region in the Years 1980-2014 / Joanna KUDEŁKO // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 139-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374. - ISSN 2084-5456
15
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski = Regional Development Programing in the European Union and its Concequences for Poland / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015), s. 61-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
16
Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce = New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Social and Economic Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015), s. 150-157. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf. - ISSN 1899-3192
17
The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014), s. 94-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
18
Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów = Challenges to the Policy of the Socioeconomic Development of Poland's Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - S. 245-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
19
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 118-127. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
20
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 72-84
21
Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Joanna KUDEŁKO // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich : praca zbiorowa / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 149-164. - ISBN 978-83-934124-4-0
22
Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Structural Changes of Socio-economic Growth Centers of Subcarpatian Voivodeship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014), s. 198-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
23
Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy / Joanna KUDEŁKO // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 7, nr 1 (march) (2014), s. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
24
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 102-116
25
Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych / Joanna KUDEŁKO. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2013. - 298 s. : il., tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 151). - ISBN 978-83-63563-04-2
26
Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
27
European Regions in the Light of Global Challenges / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012), s. 119-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
28
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 / Joanna KUDEŁKO // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 67-91
29
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 90-106. - ISBN 978-83-934124-0-2
30
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy / Joanna KUDEŁKO, Piotr Klimczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
31
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 154-173
32
Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 454-477. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
33
The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland / Joanna KUDEŁKO // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 2, vol. 2 (2011), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
34
Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej / Joanna KUDEŁKO // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 318-327. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
35
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich = The Challenges of Socio-economic Development of Polish Regions in the Context of Changing Global and European Conditions / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
36
Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego) = The Role of Government Policy in the Leveling of Spatial Disparities in Social-Economic Development (in the Context of Some Economic Development Theories) / Joanna KUDEŁKO // W: Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-031-7
37
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
38
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału / Joanna KUDEŁKO // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 330-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
39
Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju = The Influence of the European Cohesion Policy on Polish Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 95 (2010), s. 223-232. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jaka polityka spójności po roku 2013?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630307. - ISSN 1898-6447
41
Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 109-133
42
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego = Directions of the Eastern Poland Regions Development in the Context of Regional Development Policy / Joanna KUDEŁKO // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 164-179. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
43
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii / Joanna KUDEŁKO // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 245-259. - ISBN 978-83-7252-488-1
44
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630080. - ISSN 1898-6447
45
Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 168-214
46
Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 124-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
47
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
48
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK, Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009), s. 459-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
49
Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-200. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
50
Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej / Joanna KUDEŁKO // W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2 / red. Elżbieta Kryńska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 661-672. - ISBN 978-83-7525-239-2
51
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
52
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 90-104
53
Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego = Analysis of the Assumptions of the Development of Eastern Poland Operational Programme, the Development Projects Planned, and the Programme's Importance for the Sub-Carpathian Region / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162637110. - ISSN 1898-6447
54
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1
55
Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006 / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 23-59
56
Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów = The Consequences for Polish Regions of Integration with the European Union / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 53-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162637044. - ISSN 1898-6447
57
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego = Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK, Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 59-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157336095. - ISSN 1898-6447
58
Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 6-15
59
Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - 268, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - ISBN 978-83-88549-61-8
60
Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju / red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 213-223. - ISBN 978-83-7246-893-2
61
Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 129-143. - ISBN 978-83-88549-61-8
62
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
63
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007)
64
Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 71-82
65
Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 109-128. - ISBN 978-83-88549-61-8
66
Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 163-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
67
Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju = Socio-economic Development of the Sub-Carpathian Province, and the Level of its Competitiveness in the Country / Joanna KUDEŁKO // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 473-489. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
68
Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego / red. Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2007. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 25). - S. 55-74. - ISBN 978-83-88549-61-8
69
Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej = Changes in the Spatial Concentration of Boards of Leading Polish Companies and in their Ownership and Branch Structures / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 509-528. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
70
Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów = An Evaluation of the Innovativeness of the Economy of the Podkarpacki Region Compared to Other Polish Regions / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112652322. - ISSN 0208-7944
71
Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym / Joanna KUDEŁKO // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 96-128
72
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej = The Functions of Small Towns in the Agricultural Area / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // Studia Obszarów Wiejskich. - t. 11 (2006), s. 39-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf. - ISSN 1642-4689
73
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej = The Effects of Special Economic Zones in Poland as an Instrument of Regional Policy / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 39-57. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112304438. - ISSN 0208-7944
74
Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego = An Analysis of Leading Non-Agricultural Sectors in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98984225. - ISSN 0208-7944
75
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
76
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 52-85
77
Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego = The Regional Contracts and Their Evaluation for the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 252-268. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
78
Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003 / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 337-350. - ISBN 83-7395-136-9
79
Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów = Regional Growth and the Competitiveness of Regions / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / red. Zbigniew Zioło. - Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, 2005. - S. 57-73. - ISBN 83-87658-69-3
80
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego = Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship / Joanna KUDEŁKO, Tadeusz Matuszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 91-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=62114718. - ISSN 0208-7944
81
Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza = Spatial Configuration of Centres of Socio-economic Growth along Poland's Eastern Border / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 35-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
82
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski = The Level of Socio-economic Development in Polish Voivodships / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=58577629. - ISSN 0208-7944
83
Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych = Model of Conditions for Construction of Development Strategy of Regional Spatial Systems / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych / red. Jerzy Kitowski. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S. 54-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7338-104-X
84
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej / Joanna KUDEŁKO, Wacław Nelec // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 96-127
85
Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands = Zróżnicowanie powiatów i rejonów pogranicznych Polski i Ukrainy / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew ZIOŁO // W: Eastern Dimension of European Union / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa : Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2003. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 11). - S. 143-164. - Streszcz. - Bibliogr.
86
Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003. - S. 346-359. - ISBN 83-89224-11-9
87
Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego / Joanna KUDEŁKO // W: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego / red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak. - Warszawa : KPZK PAN, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 205). - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917377-4-8
88
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2003. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa = Differentiation of Poland's Spatial Structure and the Updating of Regional Development Strategies / Joanna KUDEŁKO, Michał WOŹNIAK, Zbigniew Zioło // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
90
Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku = Economic Development of the Podkarpackie Voivodeship in the Light of the 1998 Gross Domestic Product / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 133-147. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-32-4
91
Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji = An Analysis of the Development of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship During the Transformation / Joanna KUDEŁKO // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 309-318. - ISBN 83-7252-135-2
92
Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r. = Economic Growth of Individual Voivodships and Poland's GDP in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
93
Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r. = The Functional Structure of Centres of Socio-economic Growth in the Podkarpackie Voivodship in 1998 / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11555. - ISSN 0208-7944
94
Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999 = Transformations of the Functional and Spatial Structure of Centres of the Socio-Economic Growth in Opole Province between 1995 and 1999 / Joanna KUDEŁKO // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 16 (2001), s. 241-249. - Summ. - ISSN 0474-2893
95
Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza / Joanna KUDEŁKO, Zbigniew Zioło // W: Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001. - S. 425-446. - Bibliogr. - ISBN 83-87981-90-7
96
Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego = An Analysis of Changes in the Volume of Foregin Trade as a Measure of the Competitiveness of the Rzeszów Voivodship / Joanna KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 137-157. - Summ. - ISSN 0208-7944
97
Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego = Spatial Structure of the Social-Economic Growth Centres in the Podkarpackie Region / Joanna KUDEŁKO // W: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. - S. 237-245. - Summ.
98
Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec" / Joanna KUDEŁKO // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 83-87. - ISSN 1508-6453
99
Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce / Joanna Kudełko // W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997. - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-87513-32-6
100
Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce / Joanna KUDEŁKO // W: Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia / [red. Eugeniusz Rydz]. - Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1996. - S. 273-276. - ISBN 83-87006-40-8
101
Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju / Joanna KUDEŁKO // W: Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of National Economy Processes Transformation of Functioning of Economic Units and Spatial Patterns / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996. - S. 138-145. - Bibliogr.
102
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK ; zespół: Joanna KUDEŁKO, Kinga Czenczek, Wacław Nelec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
1
Kudełko J., (2019), Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 450-460.
2
Kudełko J., (2019), Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 509-518; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1.pdf
3
Kudełko J., Zioło Z., (2018), Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 13-26; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128616/edition/112203/content
4
Kudełko J., (2017), Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
5
Kudełko J., (2017), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
6
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
7
Kudełko J., (2017), Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475, s. 136-147; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37373&from=publication
8
Kudełko J., (2017), Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-33.
9
Kudełko J. (red.), (2016), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 468 s.
10
Kudełko J., (2016), Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 177-190.
11
Kudełko J., (2016), Wprowadzenie. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 11-14.
12
Kudełko J., (2016), Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 340-349; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39246
13
Kudełko J., (2016), Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 3, s. 147-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3297/2912
14
Kudełko J., (2016), Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 10, s. 139-152; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/20845456.10.10/3374
15
Kudełko J., (2015), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 12, s. 61-71.
16
Kudełko J., (2015), Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 150-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27493/Kudelko_Nowy_model_europejskiej_polityki_spojnosci.pdf
17
Kudełko J., (2014), The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 5, s. 94-100.
18
Kudełko J., (2014), Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 245-253.
19
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 118-127; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
20
Kudełko J., (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 72-84.
21
Kudełko J., (2014), Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 149-164.
22
Kudełko J., (2014), Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 11, s. 198-209.
23
Kudełko J., (2014), Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy, "Nová ekonomika", R. 7, nr 1 (march), s. 99-108.
24
Kudełko J., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 102-116.
25
Kudełko J., (2013), Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Warszawa : Polska Akademia Nauk, 298 s.
26
Kudełko J., (2012), Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 171-182.
27
Kudełko J., (2012), European Regions in the Light of Global Challenges, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 1, vol. 3, s. 119-124.
28
Kudełko J., (2012), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 67-91.
29
Kudełko J., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 90-106.
30
Kudełko J., Klimczak P., (2011), Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192071
31
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 154-173.
32
Kudełko J., (2011), Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 454-477.
33
Kudełko J., (2011), The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", No. 2, vol. 2, s. 19-23.
34
Kudełko J., (2011), Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 318-327.
35
Kudełko J., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 35-46.
36
Kudełko J., (2011), Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego). [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-29.
37
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
38
Kudełko J., (2010), Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 330-344.
39
Kudełko J., (2010), Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 95, s. 223-232.
40
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2010), Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630307
41
Kudełko J., (2010), Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 109-133.
42
Kudełko J., (2010), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 164-179.
43
Kudełko J., (2010), Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 245-259.
44
Kudełko J., (2010), Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630080
45
Kudełko J., (2009), Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 168-214.
46
Kudełko J., (2009), Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 124-134.
47
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
48
Prusek A., Kudełko J., (2009), Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46, s. 459-469.
49
Kudełko J., (2009), Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-200.
50
Kudełko J., (2008), Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Kryńska E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne, T. 2, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 661-672.
51
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
52
Kudełko J., Prusek A., (2008), Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 90-104.
53
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2008), Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 95-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637110
54
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
55
Kudełko J., (2008), Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 23-59.
56
Kudełko J., (2008), Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162637044
57
Teneta-Płotkowiak J., Kudełko J., (2008), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 59-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/157336095
58
Kudełko J., (2007), Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 6-15.
59
Kudełko J. (red.), (2007), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 268, [3] s.
60
Kudełko J., (2007), Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia. [W:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 213-223.
61
Kudełko J., (2007), Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 129-143.
62
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
63
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej
64
Kudełko J., (2007), Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 71-82.
65
Kudełko J., (2007), Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 109-128.
66
Kudełko J., (2007), Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-172.
67
Kudełko J., (2007), Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 473-489.
68
Kudełko J., Zioło Z., (2007), Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych. [W:] Kudełko J. (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 25), Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 55-74.
69
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 509-528.
70
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2006), Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/112652322
71
Kudełko J., (2006), Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 96-128.
72
Kudełko J., Zioło Z., (2006), Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej, "Studia Obszarów Wiejskich", t. 11, s. 39-58; http://rcin.org.pl/Content/632/Wa51_3482_r2006-t11_SOW.pdf
73
Kudełko J., (2006), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 39-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/112304438
74
Kudełko J., (2005), Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984225
75
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
76
Kudełko J., Teneta-Płotkowiak J., (2005), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 52-85.
77
Kudełko J., (2005), Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 252-268.
78
Kudełko J., Zioło Z., (2005), Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 337-350.
79
Kudełko J., (2005), Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. [W:] Zioło Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, s. 57-73.
80
Kudełko J., Matuszkiewicz T., (2004), Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 91-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/62114718
81
Kudełko J., (2004), Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 35-38.
82
Kudełko J., (2004), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 75-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/58577629
83
Kudełko J., Zioło Z., (2004), Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych. [W:] Kitowski J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 54-69.
84
Kudełko J., Nelec W., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 96-127.
85
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands. [W:] Kitowski J. (red.), Eastern Dimension of European Union (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 11), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 143-164.
86
Kudełko J., (2003), Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-359.
87
Kudełko J., (2003), Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. [W:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 205), Warszawa : KPZK PAN, s. 179-192.
88
Kudełko J., (2003), Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 272 k.
89
Kudełko J., Woźniak M., Zioło Z., (2003), Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 47-48.
90
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku. [W:] Klasik A., Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 133-147.
91
Kudełko J., (2002), Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 309-318.
92
Kudełko J., (2002), Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 43-44.
93
Kudełko J., (2001), Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/11555
94
Kudełko J., (2001), Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne", t. 16, s. 241-249.
95
Kudełko J., Zioło Z., (2001), Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza. [W:] Stasiak A., Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, s. 425-446.
96
Kudełko J., (2000), Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 137-157.
97
Kudełko J., (2000), Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 237-245.
98
Kudełko J., (1999), Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej "Euro-Park Mielec", "Polityka Gospodarcza", Nr 1, s. 83-87.
99
Kudełko J., (1997), Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.], Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 151-168.
100
Kudełko J., (1996), Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce. [W:] Rydz E. (red.), Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 273-276.
101
Kudełko J., (1996), Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju. [W:] Zioło Z. (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 138-145.
102
Prusek A., Kudełko J., Czenczek K., Nelec W., (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
103
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
1
@inbook{UEK:2168335801,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "450-460",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@article{UEK:2168332531,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Regional Differences in Economic and Social Development in Poland - Evaluation and Recommendations",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "509-518",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168333869,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "13-26",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168322269,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Antoniego Fajferka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "20-21",
year = "2017",
}
5
@misc{UEK:2168319417,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
6
@book{UEK:2168319415,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
7
@article{UEK:2168318001,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "475",
pages = "136-147",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168319419,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Proces rozwoju społeczno-gospodarczego i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
9
@book{UEK:2168308249,
title = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
10
@inbook{UEK:2168308253,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wyzwania dla polityki społeczno-ekonomicznej wobec pojawiających się kryzysów gospodarczych",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "177-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
11
@misc{UEK:2168308295,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
12
@article{UEK:2168310663,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Nowy paradygmat rozwoju w realizacji polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "340-349",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168312459,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rola przemysłu w rozwoju regionów Polski Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 3",
pages = "147-158",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168316289,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980-2014",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 10",
pages = "139-152",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168300567,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 12",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168296669,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Nowy model europejskiej polityki spójności i jego możliwe konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "380",
pages = "150-157",
adress = "",
year = "2015",
}
17
@article{UEK:2168295623,
author = "Kudełko Joanna",
title = "The New Model of the European Cohesion Policy and its Implications for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 5",
pages = "94-100",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168292951,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wyzwania dla polityki rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "245-253",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
19
@article{UEK:2168278235,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "118-127",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168303001,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "72-84",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168293577,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Ocena procesu konwergencji regionalnej w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
22
@article{UEK:2168295711,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Przemiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 11",
pages = "198-209",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168295779,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Human Capital as the Most Important Factor in the Development of the Knowledge Economy",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 7, 1 (march)",
pages = "99-108",
year = "2014",
}
24
@unpublished{UEK:2168287337,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "102-116",
year = "2013",
}
25
@book{UEK:2168261128,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-63563-04-2",
}
26
@inbook{UEK:2168261094,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Determinanty rozwoju regionów w warunkach globalizacji",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "171-182",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
27
@article{UEK:2168261046,
author = "Kudełko Joanna",
title = "European Regions in the Light of Global Challenges",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 1, vol. 3",
pages = "119-124",
year = "2012",
}
28
@unpublished{UEK:2168274082,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "67-91",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168225830,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "90-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
30
@article{UEK:2168222118,
author = "Kudełko Joanna and Klimczak Piotr",
title = "Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "103-119",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168261292,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2168226377,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Główne sektory gospodarcze i największe przedsiębiorstwa regionów Polski Wschodniej a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "454-477",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
33
@article{UEK:2168261060,
author = "Kudełko Joanna",
title = "The Meaning of European Cohesion Policy for Regional Development in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "No. 2, vol. 2",
pages = "19-23",
year = "2011",
}
34
@inbook{UEK:2168218714,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Polityka spójności wobec wyzwań Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "318-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
35
@article{UEK:2168225908,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "35-46",
year = "2011",
}
36
@inbook{UEK:2168260846,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rola polityki w niwelowaniu przestrzennego zróżnicowania w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego : (w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego)",
booktitle = "Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej",
pages = "17-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-031-7",
}
37
@book{UEK:2168218732,
author = "Kudełko Joanna and Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
38
@inbook{UEK:2165308412,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "330-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
39
@article{UEK:2165703483,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "95",
pages = "223-232",
adress = "",
year = "2010",
}
40
@article{UEK:53153,
author = "Kudełko Joanna and Matuszkiewicz Tadeusz",
title = "Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "101-123",
year = "2010",
}
41
@unpublished{UEK:2168261442,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "109-133",
year = "2010",
}
42
@article{UEK:2165794011,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle realizowanej polityki rozwoju regionalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "164-179",
adress = "",
year = "2010",
}
43
@inbook{UEK:2165640777,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "245-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
44
@article{UEK:53154,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "37-50",
year = "2010",
}
45
@unpublished{UEK:2168162311,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Perspektywy rozwoju regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "168-214",
year = "2009",
}
46
@inbook{UEK:2165594302,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Szanse rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle polityki spójności",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "124-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
47
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Kątnik Justyna and Lis Stanisław and Kudełko Joanna and Szmigiel Kinga and Żmija Dariusz and Zieliński Kazimierz",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
48
@article{UEK:50417,
author = "Prusek Andrzej and Kudełko Joanna",
title = "Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "46",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2009",
}
49
@inbook{UEK:2165742564,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy województwami Polski Wschodniej a innymi regionami kraju",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "189-200",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
50
@inbook{UEK:2166109851,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rozmieszczenie i struktura funkcjonalna wiodących pod względem potencjału społeczno-gospodarczego miast Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 2",
pages = "661-672",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-239-2",
}
51
@unpublished{UEK:2166240779,
author = "Kudełko Joanna and Prusek Andrzej and Szmigiel Kinga and Matuszkiewicz Tadeusz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2166240586,
author = "Kudełko Joanna and Prusek Andrzej",
title = "Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "90-104",
year = "2008",
}
53
@article{UEK:50287,
author = "Kudełko Joanna and Matuszkiewicz Tadeusz",
title = "Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "95-109",
year = "2008",
}
54
@inbook{UEK:2165782226,
author = "Rachwał Tomasz and Kudełko Joanna and Tracz Mariola and Wach Krzysztof and Kilar Wioletta",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
55
@unpublished{UEK:2166239756,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Efekty europejskiej polityki spójności w polskich regionach w okresie programowania 2000-2006",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "23-59",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:50288,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "53-67",
year = "2008",
}
57
@article{UEK:50386,
author = "Teneta-Płotkowiak Jolanta and Kudełko Joanna",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "59-86",
year = "2008",
}
58
@unpublished{UEK:2168281933,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Geneza, cele i zakres europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "6-15",
year = "2007",
}
59
@book{UEK:52046,
title = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
60
@inbook{UEK:2166107737,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Usługa powszechna w energetyce, ujęcie normatywne i polskie realia",
booktitle = "Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju",
pages = "213-223",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-893-2",
}
61
@inbook{UEK:2166031434,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Pozycja konkurencyjna miasta Rzeszowa jako ośrodka centralnego potencjalnego rzeszowskiego obszaru metropolitalnego wśród krajowych centrów regionalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
62
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
63
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "",
year = "2007",
}
64
@unpublished{UEK:2168281951,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Programowane kierunki polityki spójności w Polsce na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "71-82",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2166031353,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Kształtowanie się centrów wzrostu województwa podkarpackiego jako wiodących ogniw struktury przestrzennej oraz ich wpływ na kształtowanie się stref rozwoju obszaru województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "109-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
66
@inbook{UEK:2165787782,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Zarys modelu funkcjonowania układów przestrzennych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
67
@inbook{UEK:2165772838,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "473-489",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
68
@inbook{UEK:2166031186,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego",
pages = "55-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "2007",
issn = "0079-3353",
isbn = "978-83-88549-61-8",
}
69
@inbook{UEK:2166110264,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Zmiany koncentracji przestrzennej zarządów wiodących polskich przedsiębiorstw oraz ich struktury własnościowej i branżowej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "509-528",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
70
@article{UEK:53082,
author = "Kudełko Joanna and Matuszkiewicz Tadeusz",
title = "Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "59-70",
year = "2006",
}
71
@unpublished{UEK:2168326971,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Koszty i korzyści członkostwa Polski z integracji europejskiej w obszarze regionalnym",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "96-128",
year = "2006",
}
72
@article{UEK:2168308225,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej",
journal = "Studia Obszarów Wiejskich",
number = "t. 11",
pages = "39-58",
adress = "",
year = "2006",
}
73
@article{UEK:53081,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "39-57",
year = "2006",
}
74
@article{UEK:52954,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "135-153",
year = "2005",
}
75
@book{UEK:2167713903,
author = "Mączka Lucyna and Kudełko Joanna",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
76
@unpublished{UEK:2168306431,
author = "Kudełko Joanna and Teneta-Płotkowiak Jolanta",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "52-85",
year = "2005",
}
77
@article{UEK:2168261108,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Kontrakty regionalne i ocena ich funkcjonowania na przykładzie województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "252-268",
adress = "",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:2168295997,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "337-350",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
79
@inbook{UEK:2166561034,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów",
pages = "57-73",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-87658-69-3",
}
80
@article{UEK:2168220382,
author = "Kudełko Joanna and Matuszkiewicz Tadeusz",
title = "Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "91-114",
year = "2004",
}
81
@misc{UEK:2168333685,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Przestrzenne układy centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "35-38",
year = "2004",
}
82
@article{UEK:2168220384,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "75-90",
year = "2004",
}
83
@inbook{UEK:2168261084,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Model uwarunkowań budowy strategii rozwoju układów regionalnych",
booktitle = "Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych",
pages = "54-69",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7338-104-X",
}
84
@unpublished{UEK:2168264828,
author = "Kudełko Joanna and Nelec Wacław",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "96-127",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2168261042,
author = "Kudełko Joanna and Woźniak Michał and Zioło Zbigniew",
title = "Structure of Socio-Economic Space in Provinces of Polish-Ukrainian Borderlands",
booktitle = "Eastern Dimension of European Union",
pages = "143-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2003",
issn = "1429-009X",
}
86
@inbook{UEK:2166058736,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Zmiany strukturalne centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "346-359",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2003",
isbn = "83-89224-11-9",
}
87
@inbook{UEK:2168260938,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego",
booktitle = "Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego",
pages = "179-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2003",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-917377-4-8",
}
88
@unpublished{UEK:2168265712,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
89
@misc{UEK:2168333679,
author = "Kudełko Joanna and Woźniak Michał and Zioło Zbigniew",
title = "Znaczenie różnicowania przestrzeni krajowej dla aktualizacji strategii rozwoju województwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "47-48",
year = "2003",
}
90
@inbook{UEK:2168260930,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle produktu krajowego brutto w 1998 roku",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji",
pages = "133-147",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87658-32-4",
}
91
@inbook{UEK:2166208790,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w okresie transformacji",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "309-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
92
@misc{UEK:2168318511,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Poziom rozwoju gospodarczego województw w świetle produktu krajowego brutto w 1998 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "43-44",
year = "2002",
}
93
@article{UEK:2168235066,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Struktura funkcjonalna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w 1998 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "105-117",
year = "2001",
}
94
@article{UEK:2168260948,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999",
journal = "Opolskie Roczniki Ekonomiczne",
number = "t. 16",
pages = "241-249",
year = "2001",
}
95
@inbook{UEK:2168261064,
author = "Kudełko Joanna and Zioło Zbigniew",
title = "Centra wzrostu społeczno-gospodarczego jako czynniki rozwoju wschodniego pogranicza",
booktitle = "Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych",
pages = "425-446",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku",
year = "2001",
isbn = "83-87981-90-7",
}
96
@article{UEK:2168245582,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Analiza zmian wielkości obrotu w handlu zagranicznym w latach 1993-1997 jako miernik konkurencyjności województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "137-157",
year = "2000",
}
97
@inbook{UEK:2168261112,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Struktura przestrzenna centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego",
booktitle = "Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej",
pages = "237-245",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2000",
}
98
@article{UEK:2168260952,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Analiza rozwoju i innowacyjności firm w specjalnej strefie ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "Nr 1",
pages = "83-87",
year = "1999",
}
99
@inbook{UEK:2168261078,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.]",
pages = "151-168",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1997",
isbn = "83-87513-32-6",
}
100
@inbook{UEK:2168260946,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Zagraniczne inwestycje przemysłowe w Polsce",
booktitle = "Polska w Europie bałtyckiej : 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996 : wystąpienia",
pages = "273-276",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1996",
isbn = "83-87006-40-8",
}
101
@inbook{UEK:2168260940,
author = "Kudełko Joanna",
title = "Miejsce inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju",
booktitle = "Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych",
pages = "138-145",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "1996",
}
102
@unpublished{UEK:2168264836,
author = "Prusek Andrzej and Kudełko Joanna and Czenczek Kinga and Nelec Wacław",
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
103
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Prusek Andrzej and Holik Grażyna and Nowak Zygmunt and Kudełko Joanna",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}