Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Zbiór zadań z rachunkowości budżetowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
100 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7252-858-2
Nr:
2168361254
academic script
2

Author:
Title:
Podstawy rachunkowości budżetowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
110, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-846-9
Nr:
2168358666
academic script
3

Author:
Title:
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : pytania i odpowiedzi
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Series:
(Vademecum Księgowego)
ISBN:
978-83-8092-175-7
Nr:
2168304017
monograph
4

Author:
Title:
Rachunkowość podatkowa małych przedsiębiorstw : pytania i odpowiedzi
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
327 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-65173-42-3
Access mode:
Nr:
2168309409
textbook
5

Title:
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-723-3
Nr:
2168309399
academic script
6

Author:
Title:
Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie : zbiór zadań z rozwiązaniami
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
267, [1] s.; 23 cm
Series:
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN:
978-83-7930-251-2
Nr:
2168276067
book
7

Title:
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-677-9
Nr:
2168290507
academic script
8

Author:
Title:
Rachunek kosztów jako narzędzie sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwach
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 195-218. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280993
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Podstawy rachunkowości zarządczej : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
97 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-7252-619-9
Nr:
2168262464
academic script
10

Author:
Title:
Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : zbiór zadań z rozwiązaniami
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
124 s.; 21 cm
Series:
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN:
978-83-7641-797-4
Nr:
2168252374
academic script
11

Author:
Title:
Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań
Edition:
Wyd. 2., popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
108 s.; 24 cm
Notes:
Dla słuchaczy studiów ekonomicznych specjalizujących się w rachunkowości lub w ekonomice przedsiębiorstw handlowych,
ISBN:
978-83-7252-615-1
Nr:
2168261444
academic script
12

Author:
Title:
Rachunkowość budżetowa : zbiór zadań z rozwiązaniami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
54, [1]; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-589-5
Nr:
2168242922
academic script
13

Title:
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości = The Department of Accounting at the Cracow University of Economics as the Seat of the "Cracow School of Accounting"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227518
article
14

Author:
Title:
Katedra Rachunkowości
Source:
Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011, s. 169-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-278-1
Nr:
2168223486
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Przegląd koncepcji pomiaru wartości pracy wolontariuszy = A Review of Methods for Measuring the Value of Voluntary Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 89-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227520
article
16

Author:
T. Butynec , Jerzy Kuchmacz , M. Stejnman
Title:
Dvojnoj učet kak sistma izmereniâ kapitala i pribyli
Source:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 188-217
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165103085
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto = Reporting the Value Added of Public Benefit Organisations within the System for Measuring Gross National Product
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53117
article
18

Author:
Title:
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 140-159
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165760090
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Systematyczny rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego : zbiór zadań z rozwiązaniami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
113 s.; 24 cm
Notes:
Treść dostosowano do planu wykładu "Rachunek kosztów" realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.,
ISBN:
978-83-7252-449-2
Nr:
50903
academic script
20

Author:
Title:
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku
Source:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 140-161
Signature:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233186
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
L. V. Napadovs'ka , D. Kučmač
Title:
Zatrati u sistemì prijnâttâ rìšen'
Source:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 241-332. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały - Bibliogr.
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166716576
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
97 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-429-4
Nr:
51860
academic script
23

Author:
Title:
Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych = The Proportional Consolidation Method in the Financial Reporting System of Subsidiaries and Affiliates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52650
article
24

Author:
Title:
Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 112-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286597
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Examining Changes in the Rate of Return in the Context of Market Efficiency
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 319-328. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222076
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 137-145 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168280637
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Węzłowe problemy i standardy konsolidacji proporcjonalnej = The Main Concepts and Standards of Proportionate Consolidation
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004) , s. 62-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220892
article
28

Title:
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Physical description:
300, [1] s.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-209-X
Nr:
2168234638
monograph
29

Title:
Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2002
Physical description:
127, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-076-3
Nr:
2168284701
academic script
30

Author:
Title:
Zysk przypadający na jedną akcję
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 9 (2002) , s. 11-16
Nr:
2168284261
article
31

Title:
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-107-7
Nr:
2168284707
academic script
32

Author:
Title:
Ewidencja księgowa kosztów produkcji w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 406-411 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279143
chapter in conference materials
33

Author:
Title:
Problemy obliczania i formy prezentacji w sprawozdaniu finansowym wskaźnika zysk na jedną akcję
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 55 (2000) , s. 14-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284389
article
34

Author:
Title:
Rachunkowość a konstrukcja podatku dochodowego od przedsiębiorstw = Accountancy and the Composition of Corporate Income Tax
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 553 (2000) , s. [129]-137. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259442
article
35

Author:
Title:
Dylematy budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1] / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków; Zakopane: Katedra Zarządzania Finansami AGH, 2000, s. 159-165. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-902384-4-6
Nr:
2168233004
chapter in conference materials
36

Author:
Title:
Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych = Equivalent Adjustment of NPV for Control Requirements Connected with Implementation of Investment Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998) , s. 99-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262768
article
37

Author:
Title:
Metody uznawania przychodów ze sprzedaży w nietypowych przypadkach : (aspekt rachunkowości finansowej)
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 27-32 - Bibliogr.
Nr:
2168269328
article
38

Title:
Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie
Source:
Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce : materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995 / [red. Jadwiga Popławska-Mszyca] - Katowice: AE, 1996, s. 51-81 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-8643-496-1
Nr:
2168274317
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku = Analysis of Invested Capital Return Rate Under Conditions of Effective Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996) , s. 41-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256786
article
40

Author:
Title:
Analiza struktury ceny rynkowej w aspekcie polityki antymonopolowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[25]-17[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268202
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji = Elimination of the Inflation Effect in Investment Accounts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 45-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243526
article
42

Author:
Title:
Równoważne przekształcenie kryterium NPV dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Jerzy KUCHMACZ, Dorota DOBIJA1995, s. 1[17]-11[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/3/Magazyn
Nr:
2168268156
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 26 (1994) , s. 56-62. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168267182
article
44

Author:
Title:
Ocena stopy zwrotu kapitału zainwestowanego w firmę przewozu osób
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA1994, s. 1[18]-16[33] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/2/Magazyn
Nr:
2168268148
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Rachunkowość w sterowaniu procesami inwestycyjnymi
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/773
Nr:
2168284395
doctoral dissertation
46

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe oparte na koncepcji przepływów pieniężnych = Financial Reporting Based on the Conception of Money Flows
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248246
article
47

Author:
Title:
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA1993, s. 1[17]-11[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/1/Magazyn
Nr:
2168268038
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Inwestowanie i kredytowanie
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1993
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85385-28-2
Nr:
2168267948
monograph
49

Title:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 103-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264908
article
50

Title:
Problemowe rachunki kosztów i wyników
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Physical description:
51, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05133-0
Nr:
2168287025
monograph
51

Author:
Title:
Wycena papierów wartościowych
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1991) , s. 177-179
Nr:
2168277353
article
52

Title:
Elementy matematyki finansowej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1991
Physical description:
57, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Warszawa) ; t. 1)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83 9002 85-1-4
Nr:
2168289251
academic script
53

Title:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA1991, s. 1[75]-18[92] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267088
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Wycena papierów wartościowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991) , s. 119-125. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168247442
article
1
Zbiór zadań z rachunkowości budżetowej / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 100 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7252-858-2
2
Podstawy rachunkowości budżetowej / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 110, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-846-9
3
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : pytania i odpowiedzi / Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - 240 s. : il. ; 24 cm. - (Vademecum Księgowego). - ISBN 978-83-8092-175-7
4
Rachunkowość podatkowa małych przedsiębiorstw : pytania i odpowiedzi / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 327 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65173-42-3
5
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych / Jerzy KUCHMACZ, Bartosz KUREK, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 126 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-723-3
6
Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Difin, 2014. - 267, [1] s. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości, ISSN 1234-1681). - ISBN 978-83-7930-251-2
7
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań / Jerzy KUCHMACZ, Bartosz KUREK, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 105 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-677-9
8
Rachunek kosztów jako narzędzie sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwach / Jerzy KUCHMACZ // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 195-218. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
9
Podstawy rachunkowości zarządczej : zbiór zadań / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 97 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7252-619-9
10
Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Difin, 2013. - 124 s. ; 21 cm. - (Vademecum Rachunkowości, ISSN 1234-1681). - ISBN 978-83-7641-797-4
11
Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań / Jerzy KUCHMACZ. - Wyd. 2., popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 108 s. ; 24 cm. - Dla słuchaczy studiów ekonomicznych specjalizujących się w rachunkowości lub w ekonomice przedsiębiorstw handlowych. - ISBN 978-83-7252-615-1
12
Rachunkowość budżetowa : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 54, [1] ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-589-5
13
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości = The Department of Accounting at the Cracow University of Economics as the Seat of the "Cracow School of Accounting" / Jerzy KUCHMACZ, Jacek BARBURSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429. - ISSN 1898-6447
14
Katedra Rachunkowości / Jerzy KUCHMACZ // W: Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - S. 169-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-278-1
15
Przegląd koncepcji pomiaru wartości pracy wolontariuszy = A Review of Methods for Measuring the Value of Voluntary Work / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 89-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198419. - ISSN 1898-6447
16
Dvojnoj učet kak sistma izmereniâ kapitala i pribyli / T. Butynec, E. KUHMAČ, M. Stejnman // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 188-217. - ISBN 978-83-929699-4-5
17
Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto = Reporting the Value Added of Public Benefit Organisations within the System for Measuring Gross National Product / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 77-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626851. - ISSN 1898-6447
18
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku / Jerzy KUCHMACZ // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 140-159. - ISBN 978-83-7252-500-0
19
Systematyczny rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 113 s. ; 24 cm. - Treść dostosowano do planu wykładu "Rachunek kosztów" realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. - ISBN 978-83-7252-449-2
20
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku / Jerzy KUCHMACZ // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 140-161
21
Zatrati u sistemì prijnâttâ rìšen' / L. V. Napadov'ska, D. KUČMAČ // W: Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008. - S. 241-332. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały. - Bibliogr. - ISBN 966-929-356-0
22
Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań / Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 97 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-429-4
23
Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych = The Proportional Consolidation Method in the Financial Reporting System of Subsidiaries and Affiliates / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006), s. 53-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227849. - ISSN 0208-7944
24
Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych / Jerzy KUCHMACZ // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 112-120. - Bibliogr.
25
Examining Changes in the Rate of Return in the Context of Market Efficiency / Jerzy KUCHMACZ // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 319-328. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
26
Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych / Jerzy KUCHMACZ // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 137-145. - Bibliogr.
27
Węzłowe problemy i standardy konsolidacji proporcjonalnej = The Main Concepts and Standards of Proportionate Consolidation / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004), s. 62-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
28
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem / Joanna TOBOREK-MAZUR, Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - 300, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-209-X
29
Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / Anna DĘBSKA-RUP, Jerzy KUCHMACZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA. - Kraków: Zakamycze, 2002. - 127, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-076-3
30
Zysk przypadający na jedną akcję / Jerzy KUCHMACZ // Rachunkowość. - R. 53, nr 9 (2002), s. 11-16. - ISSN 0481-5475
31
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej / red. Mieczysław DOBIJA ; [aut. Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Jerzy KUCHMACZ, Anna LITWA]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-107-7
32
Ewidencja księgowa kosztów produkcji w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności / Jerzy KUCHMACZ // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 406-411. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-35-9
33
Problemy obliczania i formy prezentacji w sprawozdaniu finansowym wskaźnika zysk na jedną akcję / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 55 (2000), s. 14-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
34
Rachunkowość a konstrukcja podatku dochodowego od przedsiębiorstw = Accountancy and the Composition of Corporate Income Tax / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [129]-137. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Dylematy budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym / Jerzy KUCHMACZ // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1] / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków; Zakopane: Katedra Zarządzania Finansami AGH, 2000. - S. 159-165. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-902384-4-6
36
Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych = Equivalent Adjustment of NPV for Control Requirements Connected with Implementation of Investment Projects / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998), s. 99-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Metody uznawania przychodów ze sprzedaży w nietypowych przypadkach : (aspekt rachunkowości finansowej) / Jerzy KUCHMACZ // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 27-32. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
38
Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie / Dorota DOBIJA, Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ // W: Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce : materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995 / [red. Jadwiga Popławska-Mszyca]. - Katowice: AE, 1996. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 51-81. - Bibliogr. - ISBN 83-8643-496-1
39
Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku = Analysis of Invested Capital Return Rate Under Conditions of Effective Market / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 467 (1996), s. 41-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Analiza struktury ceny rynkowej w aspekcie polityki antymonopolowej / Jerzy KUCHMACZ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[25]-17[41]. - Bibliogr.
41
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji = Elimination of the Inflation Effect in Investment Accounts / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995), s. 45-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Równoważne przekształcenie kryterium NPV dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych / Jerzy KUCHMACZ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Jerzy KUCHMACZ, Dorota DOBIJA. - (1995), s. 1[17]-11[27]. - Bibliogr.
43
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 26 (1994), s. 56-62. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
44
Ocena stopy zwrotu kapitału zainwestowanego w firmę przewozu osób / Jerzy KUCHMACZ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA. - (1994), s. 1[18]-16[33]. - Bibliogr.
45
Rachunkowość w sterowaniu procesami inwestycyjnymi / Jerzy KUCHMACZ ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 1994. - 142 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
46
Sprawozdania finansowe oparte na koncepcji przepływów pieniężnych = Financial Reporting Based on the Conception of Money Flows / Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji / Jerzy KUCHMACZ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1 / M. DOBIJA - kier. tematu, J. KUCHMACZ, D. DOBIJA. - (1993), s. 1[17]-11[27]. - Bibliogr.
48
Inwestowanie i kredytowanie / Mieczysław DOBIJA, Dorota DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ. - Skierniewice: Centrum Kreowania Liderów, 1993. - 217 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85385-28-2
49
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy / Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 103-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Problemowe rachunki kosztów i wyników / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 51, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-05133-0
51
Wycena papierów wartościowych / Jerzy KUCHMACZ // Rachunkowość. - nr 7 (1991), s. 177-179. - ISSN 0481-5475
52
Elementy matematyki finansowej / Joanna TOBOREK, Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1991. - 57, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość ; t. 1). - ISBN 83 9002 85-1-4
53
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[75]-18[92]. - Bibliogr.
54
Wycena papierów wartościowych / Joanna TOBOREK, Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991), s. 119-125. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
1
Kuchmacz J., (2021), Zbiór zadań z rachunkowości budżetowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 100 s.
2
Kuchmacz J., (2021), Podstawy rachunkowości budżetowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 110, [1] s.
3
Kuchmacz J., (2016), VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa: pytania i odpowiedzi, Warszawa : Wolters Kluwer, 240 s.
4
Kuchmacz J., (2016), Rachunkowość podatkowa małych przedsiębiorstw: pytania i odpowiedzi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 327 s.
5
Kuchmacz J., Kurek B., Szymczyk-Madej K., (2016), Rachunkowość zarządcza: zbiór zadań dla zaawansowanych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126 s.
6
Kuchmacz J., (2014), Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie: zbiór zadań z rozwiązaniami, (Vademecum Rachunkowości), Warszawa : Difin, 267, [1] s.
7
Kuchmacz J., Kurek B., Szymczyk-Madej K., (2014), Rachunkowość zarządcza: zbiór zadań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 105 s.
8
Kuchmacz J., (2014), Rachunek kosztów jako narzędzie sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwach. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 195-218.
9
Kuchmacz J., (2013), Podstawy rachunkowości zarządczej: zbiór zadań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
10
Kuchmacz J., (2013), Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa: zbiór zadań z rozwiązaniami, (Vademecum Rachunkowości), Warszawa : Difin, 124 s.
11
Kuchmacz J., (2013), Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych: zbiór zadań, Wyd. 2., popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 108 s.
12
Kuchmacz J., (2012), Rachunkowość budżetowa: zbiór zadań z rozwiązaniami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 54, [1]
13
Kuchmacz J., Barburski J., (2011), Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 157-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429
14
Kuchmacz J., (2011), Katedra Rachunkowości. [W:] Sojak S. (red.), Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 169-182.
15
Kuchmacz J., (2011), Przegląd koncepcji pomiaru wartości pracy wolontariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 89-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198419
16
Butynec T., Kuchmacz J., Stejnman M., (2010), Dvojnoj učet kak sistma izmereniâ kapitala i pribyli. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 188-217.
17
Kuchmacz J., (2010), Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 77-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626851
18
Kuchmacz J., (2010), Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 140-159.
19
Kuchmacz J., (2009), Systematyczny rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego: zbiór zadań z rozwiązaniami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 113 s.
20
Kuchmacz J., (2009), Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 140-161.
21
Napadovs'ka L., Kučmač D., (2008), Zatrati u sistemì prijnâttâ rìšen'. [W:] L. V. Napadovs'koï (red.), Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ, Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 241-332.
22
Kuchmacz J., (2008), Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 97 s.
23
Kuchmacz J., (2006), Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227849
24
Kuchmacz J., (2006), Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 112-120.
25
Kuchmacz J., (2004), Examining Changes in the Rate of Return in the Context of Market Efficiency. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 319-328.
26
Kuchmacz J., (2004), Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 137-145.
27
Kuchmacz J., (2004), Węzłowe problemy i standardy konsolidacji proporcjonalnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 19 (75), s. 62-78.
28
Toborek-Mazur J., Kuchmacz J., (2003), Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 300, [1] s.
29
Dębska-Rup A., Kuchmacz J., Stańdo-Górowska H., (2002), Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Kraków : Zakamycze, 127, [1] s.
30
Kuchmacz J., (2002), Zysk przypadający na jedną akcję, "Rachunkowość", R. 53, nr 9, s. 11-16.
31
Dobija M., Dobija D., Dziuba-Burczyk A., Kuchmacz J., Litwa A., (2001), Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, Dobija M. (red.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 142 s.
32
Kuchmacz J., (2001), Ewidencja księgowa kosztów produkcji w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 406-411.
33
Kuchmacz J., (2000), Problemy obliczania i formy prezentacji w sprawozdaniu finansowym wskaźnika zysk na jedną akcję, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 55, s. 14-28.
34
Kuchmacz J., (2000), Rachunkowość a konstrukcja podatku dochodowego od przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [129]-137.
35
Kuchmacz J., (2000), Dylematy budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1], Kraków ; Zakopane : Katedra Zarządzania Finansami AGH, s. 159-165.
36
Kuchmacz J., (1998), Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 99-105.
37
Kuchmacz J., (1998), Metody uznawania przychodów ze sprzedaży w nietypowych przypadkach (aspekt rachunkowości finansowej), "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 27-32.
38
Dobija D., Dobija M., Kuchmacz J., (1996), Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie. [W:] Popławska-Mszyca J. (red.), Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce: materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995, Katowice : AE, s. 51-81.
39
Kuchmacz J., (1996), Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 41-49.
40
Kuchmacz J., (1996), Analiza struktury ceny rynkowej w aspekcie polityki antymonopolowej. [W:] DOBIJA M., KUCHMACZ J., HOŁDA A., WÓJTOWICZ P. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4, s. 1[25]-17[41].
41
Kuchmacz J., (1995), Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 45-53.
42
Kuchmacz J., (1995), Równoważne przekształcenie kryterium NPV dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3, s. 1[17]-11[27].
43
Kuchmacz J., (1994), Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 26, s. 56-62.
44
Kuchmacz J., (1994), Ocena stopy zwrotu kapitału zainwestowanego w firmę przewozu osób. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2, s. 1[18]-16[33].
45
Kuchmacz J., (1994), Rachunkowość w sterowaniu procesami inwestycyjnymi, Prom. Dobija M., Kraków : , 142 k.
46
Kuchmacz J., (1994), Sprawozdania finansowe oparte na koncepcji przepływów pieniężnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 41-56.
47
Kuchmacz J., (1993), Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1, s. 1[17]-11[27].
48
Dobija M., Dobija D., Kuchmacz J., (1993), Inwestowanie i kredytowanie, Skierniewice : Centrum Kreowania Liderów, 217 s.
49
Kuchmacz J., Toborek J., (1993), Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 103-116.
50
Dobija M., Kuchmacz J., (1993), Problemowe rachunki kosztów i wyników, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 51, [1] s.
51
Kuchmacz J., (1991), Wycena papierów wartościowych, "Rachunkowość", nr 7, s. 177-179.
52
Toborek J., Kuchmacz J., (1991), Elementy matematyki finansowej, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 57, [1] s.
53
Kuchmacz J., Toborek J., (1991), Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[75]-18[92].
54
Toborek J., Kuchmacz J., (1991), Wycena papierów wartościowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 19 nr specj., s. 119-125.
1
@book{UEK:2168361254,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Zbiór zadań z rachunkowości budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-858-2",
}
2
@book{UEK:2168358666,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Podstawy rachunkowości budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-846-9",
}
3
@book{UEK:2168304017,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : pytania i odpowiedzi",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8092-175-7",
}
4
@book{UEK:2168309409,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość podatkowa małych przedsiębiorstw : pytania i odpowiedzi",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
url = {},
isbn = "978-83-65173-42-3",
}
5
@book{UEK:2168309399,
author = "Jerzy Kuchmacz and Bartosz Kurek and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-723-3",
}
6
@book{UEK:2168276067,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie : zbiór zadań z rozwiązaniami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
issn = "1234-1681",
isbn = "978-83-7930-251-2",
}
7
@book{UEK:2168290507,
author = "Jerzy Kuchmacz and Bartosz Kurek and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-677-9",
}
8
@inbook{UEK:2168280993,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunek kosztów jako narzędzie sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "195-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
9
@book{UEK:2168262464,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Podstawy rachunkowości zarządczej : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-619-9",
}
10
@book{UEK:2168252374,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa : zbiór zadań z rozwiązaniami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
issn = "1234-1681",
isbn = "978-83-7641-797-4",
}
11
@book{UEK:2168261444,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2., popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-615-1",
}
12
@book{UEK:2168242922,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość budżetowa : zbiór zadań z rozwiązaniami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-589-5",
}
13
@article{UEK:2168227518,
author = "Jerzy Kuchmacz and Jacek Barburski",
title = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako ośrodek krakowskiej szkoły rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "157-169",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198429},
}
14
@inbook{UEK:2168223486,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Katedra Rachunkowości",
booktitle = "Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich",
pages = "169-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-7228-278-1",
}
15
@article{UEK:2168227520,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Przegląd koncepcji pomiaru wartości pracy wolontariuszy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "89-96",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198419},
}
16
@inbook{UEK:2165103085,
author = "T. Butynec and Jerzy Kuchmacz and M. Stejnman",
title = "Dvojnoj učet kak sistma izmereniâ kapitala i pribyli",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "188-217",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
17
@article{UEK:53117,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "77-88",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170626851},
}
18
@inbook{UEK:2165760090,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "140-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
19
@book{UEK:50903,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Systematyczny rachunek kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego : zbiór zadań z rozwiązaniami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-449-2",
}
20
@unpublished{UEK:2168233186,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału i zysku",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "140-161",
year = "2009",
}
21
@inbook{UEK:2166716576,
author = "L. V. Napadovs'ka and D. Kučmač",
title = "Zatrati u sistemì prijnâttâ rìšen'",
booktitle = "Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ",
pages = "241-332",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2008",
isbn = "966-929-356-0",
}
22
@book{UEK:51860,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość finansowa w organizacjach handlowych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-429-4",
}
23
@article{UEK:52650,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "53-67",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227849},
}
24
@unpublished{UEK:2168286597,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "112-120",
year = "2006",
}
25
@inbook{UEK:2168222076,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Examining Changes in the Rate of Return in the Context of Market Efficiency",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "319-328",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
26
@unpublished{UEK:2168280637,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Badanie stopy zwrotu kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości lokalowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "137-145",
year = "2004",
}
27
@article{UEK:2168220892,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Węzłowe problemy i standardy konsolidacji proporcjonalnej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 19 (75)",
pages = "62-78",
year = "2004",
}
28
@book{UEK:2168234638,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-209-X",
}
29
@book{UEK:2168284701,
author = "Anna Dębska-Rup and Jerzy Kuchmacz and Halina Stańdo-Górowska",
title = "Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7333-076-3",
}
30
@article{UEK:2168284261,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Zysk przypadający na jedną akcję",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 9",
pages = "11-16",
year = "2002",
}
31
@book{UEK:2168284707,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija and Alicja Dziuba-Burczyk and Jerzy Kuchmacz and Anna Litwa",
title = "Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-107-7",
}
32
@inbook{UEK:2168279143,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Ewidencja księgowa kosztów produkcji w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok",
pages = "406-411",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
33
@article{UEK:2168284389,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Problemy obliczania i formy prezentacji w sprawozdaniu finansowym wskaźnika zysk na jedną akcję",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 55",
pages = "14-28",
year = "2000",
}
34
@article{UEK:2168259442,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość a konstrukcja podatku dochodowego od przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[129]-137",
year = "2000",
}
35
@inbook{UEK:2168233004,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Dylematy budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz. 1]",
pages = "159-165",
adress = "Kraków; Zakopane",
publisher = "Katedra Zarządzania Finansami AGH",
year = "2000",
isbn = "83-902384-4-6",
}
36
@article{UEK:2168262768,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Równoważne przekształcenie kryterium wartości teraźniejszej netto (NPV) dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "99-105",
year = "1998",
}
37
@article{UEK:2168269328,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Metody uznawania przychodów ze sprzedaży w nietypowych przypadkach : (aspekt rachunkowości finansowej)",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "27-32",
year = "1998",
}
38
@inbook{UEK:2168274317,
author = "Dorota Dobija and Mieczysław Dobija and Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunek zysków i strat a pomiar i kontrola ryzyka w firmie",
booktitle = "Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce : materiały z Konferencji Katedr Rachunkowości, Ustroń, 7-10 listopada 1995",
pages = "51-81",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-8643-496-1",
}
39
@article{UEK:2168256786,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach efektywnego rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "41-49",
year = "1996",
}
40
@unpublished{UEK:2168268202,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Analiza struktury ceny rynkowej w aspekcie polityki antymonopolowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4",
pages = "1[25]-17[41]",
year = "1996",
}
41
@article{UEK:2168243526,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "45-53",
year = "1995",
}
42
@unpublished{UEK:2168268156,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Równoważne przekształcenie kryterium NPV dla potrzeb kontroli realizacji projektów inwestycyjnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 3",
pages = "1[17]-11[27]",
year = "1995",
}
43
@article{UEK:2168267182,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 26",
pages = "56-62",
year = "1994",
}
44
@unpublished{UEK:2168268148,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Ocena stopy zwrotu kapitału zainwestowanego w firmę przewozu osób",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 2",
pages = "1[18]-16[33]",
year = "1994",
}
45
@unpublished{UEK:2168284395,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość w sterowaniu procesami inwestycyjnymi",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
46
@article{UEK:2168248246,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Sprawozdania finansowe oparte na koncepcji przepływów pieniężnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "41-56",
year = "1994",
}
47
@unpublished{UEK:2168268038,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Eliminacja wpływów inflacji w rachunkach inwestycji",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[17]-11[27]",
year = "1993",
}
48
@book{UEK:2168267948,
author = "Mieczysław Dobija and Dorota Dobija and Jerzy Kuchmacz",
title = "Inwestowanie i kredytowanie",
adress = "Skierniewice",
publisher = "Centrum Kreowania Liderów",
year = "1993",
isbn = "83-85385-28-2",
}
49
@article{UEK:2168264908,
author = "Jerzy Kuchmacz and Joanna Toborek",
title = "Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "103-116",
year = "1993",
}
50
@book{UEK:2168287025,
author = "Mieczysław Dobija and Jerzy Kuchmacz",
title = "Problemowe rachunki kosztów i wyników",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "1993",
issn = "",
isbn = "83-02-05133-0",
}
51
@article{UEK:2168277353,
author = "Jerzy Kuchmacz",
title = "Wycena papierów wartościowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "177-179",
year = "1991",
}
52
@book{UEK:2168289251,
author = "Joanna Toborek and Jerzy Kuchmacz",
title = "Elementy matematyki finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1991",
issn = "",
isbn = "83 9002 85-1-4",
}
53
@unpublished{UEK:2168267088,
author = "Jerzy Kuchmacz and Joanna Toborek",
title = "Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[75]-18[92]",
year = "1991",
}
54
@article{UEK:2168247442,
author = "Joanna Toborek and Jerzy Kuchmacz",
title = "Wycena papierów wartościowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 19 specj.",
pages = "119-125",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID