Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Kapucyńską, Henryka Sienkiewicza, Rakowicką... Krakowscy adepci nauk handlowych na ścieżkach ku Niepodległej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)
Access mode:
Nr:
2168330249
unreviewed article
See main document
2

Author:
Title:
Opowieść o powrotach do Domu, albo rzecz o Kazimierzu Gołdasie i jego zasłużonej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rodzinie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 10-12. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322265
unreviewed article
3

Author:
Title:
"Nie wszystek umrę..." Akademicki Dzień Pamięci
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 9. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298863
varia
See main document
4

Title:
Ku ekonomicznej Alma Mater
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
, Chacińska Sylwia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
112 s.: il. (gł. kolor.); 24 cm
ISBN:
978-83-62511-44-0
Nr:
2168299253
lexicon
See related chapters
5

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Ku ekonomicznej Alma Mater / zebrali i przygotowali do druku Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz FILAR, współpr. Grażyna WÓJCIK, Sylwia CHACIŃSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 7-9
ISBN:
978-83-62511-44-0
Nr:
2168301737
preface / summary
See main document
6

Title:
Pan Kazimierz
Materiały zebrał i przygotował:
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
114 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-705-9
Nr:
2168302015
book
7

Author:
Title:
O świętych odwiedzających ulice - wspomnienie wizyty Jana Pawła II przy ul. Rakowickiej w Krakowie 17 czerwca 1999 r.
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 43-45 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291259
unreviewed article
See main document
8

Author:
Title:
O dziedzictwie kulturowym i broniszowskim św. Janie Nepomucenie
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168280113
varia
See main document
9

Author:
Title:
"Zwrot performatywny" w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie [dokument elektroniczny]
Source:
Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy / red. Anna Molenda - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 33-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-26-6
Nr:
2168225606
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej = An Anthropological Perspective on Polish-Ukrainian Conflict from 1939 to 1947
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221172
article
See main document
11

Author:
Title:
Ukraińskie galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej = Ukrainian Galicia's Economic Elites in the Second Republic of Poland
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
355 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 200)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-533-8
Nr:
2168223248
monograph
12

Author:
Title:
W kręgu wartości : Ogólnopolskie Kongresy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2005-2010
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
154, [5] s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-5-8
Nr:
2168227744
book
13

Author:
Title:
"Dobrze w Ameryce jak idzie robota" - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku = "All's Well in America when There's Work" - on Galician Emigrant Labour up to 1918
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 113-120. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51580
article
See main document
14

Author:
Title:
Z biegiem lat, z biegiem dni... : stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Physical description:
224 s.: fot.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-7-6
Nr:
2165624618
monograph
15

Author:
Title:
Baśń życia
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009) , s. 38. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275057
unreviewed article
See main document
16

Author:
Title:
Pamięć
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 52. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274607
unreviewed article
See main document
17

Author:
Title:
Aude aliquid dignum : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
250, [6] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-927903-4-1
Nr:
51909
monograph
18

Author:
Jabłońska Ewa , Filar Tadeusz
Title:
Krakowskie sny = Cracovian Dreams
Publisher address:
Kraków: Fundacja Akademii Ekonomicznej; Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
141 s.: il.; 29 cm
ISBN:
978-83-924656-2-1
Nr:
52896
monograph
19

Title:
Rerum cognoscere... : wokół insygniów i symboli Akademii Ekonomicznej w Krakowie = On the Insignia and Emblems of Cracov University of Economics = Rund um die Insignien und Symbole der Krakauer Wirtschaftsuniversität = Autour des insignes et symboles de l'Académie d'Économie à Cracovie
Publisher address:
Kraków: Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
91, [5] s.: il.; 24x31 cm
Notes:
Tekst równol. pol., ang., niem. i fr.,
ISBN:
83-918932-2-7
Access mode:
Nr:
2168335671
book
20

Author:
Title:
Myśli o kulturze i Polsce 1918-1939 w publicystyce Adama Heydla = Thoughts on Culture and Poland from 1918 to 1939 in the Journalism of dam Heydel
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 41-47. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168226994
article
See main document
21

Title:
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-915196-0-0
Nr:
2168320571
book
22

Author:
Title:
Ukraiński ruch spółdzielczy w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i polityka wobec niego władz polskich = The Ukrainian Cooperative Movement in the Second Polish Republic (1918-1939) and the Policy of the Polish Authorities towards It
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000) , s. 75-81. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223412
article
See main document
23

Author:
Title:
Wyższe Studium Handlowe 1925-1938
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 21-59
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248422
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Geneza ukraińskiej spółdzielczości kredytowej na terenie Galicji w realiach społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX wieku - jej miejsce w ramach ukraińskiego narodowego ruchu oświatowo-ekonomicznego
Source:
Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku / kier. tematu: Jan SZPAK2000, s. 122-129 - Bibliogr.
Signature:
NP-669/Magazyn
Nr:
2168259222
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu "Ukraińskiego Krakowa" w latach 1924-1930 = Ukrainian Social and Cultural Associations in Kraków between 1924-1930
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999) , s. 19-28. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254656
article
See main document
26

Author:
Title:
Między dezintegracją a integracją : stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu ukraińskiej społeczności Krakowa w latach 1918-1939
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 265-270
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246380
chapter in monograph
See main document
1
Kapucyńską, Henryka Sienkiewicza, Rakowicką... Krakowscy adepci nauk handlowych na ścieżkach ku Niepodległej / Tadeusz FILAR // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=art_wystawa_ku_niepodleglej. - ISSN 2082-5005
2
Opowieść o powrotach do Domu, albo rzecz o Kazimierzu Gołdasie i jego zasłużonej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rodzinie / Tadeusz FILAR // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 10-12. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
3
"Nie wszystek umrę..." Akademicki Dzień Pamięci / Tadeusz FILAR // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
4
Ku ekonomicznej Alma Mater : słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015 / zebrali i przygotowali do druku Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz FILAR, współpr. Grażyna WÓJCIK, Sylwia CHACIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 112 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - ISBN 978-83-62511-44-0
5
Wstęp / Tadeusz FILAR // W: Ku ekonomicznej Alma Mater : słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015 / zebrali i przygotowali do druku Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz FILAR, współpr. Grażyna WÓJCIK, Sylwia CHACIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 7-9. - ISBN 978-83-62511-44-0
6
Pan Kazimierz : Kazimierz Gołdas we wspomnieniach / zebrał i oprac. Tadeusz FILAR ; red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 114 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-705-9
7
O świętych odwiedzających ulice - wspomnienie wizyty Jana Pawła II przy ul. Rakowickiej w Krakowie 17 czerwca 1999 r. / Tadeusz FILAR // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 43-45. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
8
O dziedzictwie kulturowym i broniszowskim św. Janie Nepomucenie / Tadeusz FILAR // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
9
"Zwrot performatywny" w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie / Tadeusz FILAR // W: Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [Dokument elektroniczny] / red. Anna Molenda. - Dane tekstowe. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 1 dysk optyczny (CD) ; 12 cm. - S. 33-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-26-6
10
Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej = An Anthropological Perspective on Polish-Ukrainian Conflict from 1939 to 1947 / Tadeusz FILAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 89-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
11
Ukraińskie galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej = Ukrainian Galicia's Economic Elites in the Second Republic of Poland / Tadeusz FILAR. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 355 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 200). - ISBN 978-83-7252-533-8
12
W kręgu wartości : Ogólnopolskie Kongresy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2005-2010 / Tadeusz FILAR. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 154, [5] s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-5-8
13
"Dobrze w Ameryce jak idzie robota" - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku = "All's Well in America when There's Work" - on Galician Emigrant Labour up to 1918 / Tadeusz FILAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010), s. 113-120. - Summ. - ISSN 1898-6447
14
Z biegiem lat, z biegiem dni... : stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010 / Tadeusz FILAR. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - 224 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-7-6
15
Baśń życia / Tadeusz FILAR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 38. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
16
Pamięć / Tadeusz FILAR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 52. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
17
Aude aliquid dignum : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008 / Tadeusz FILAR. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 250, [6] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-927903-4-1
18
Krakowskie sny = Cracovian Dreams / Ewa Jabłońska, Tadeusz FILAR. - Kraków : Fundacja Akademii Ekonomicznej; Akademia Ekonomiczna, 2007. - 141 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 978-83-924656-2-1
19
Rerum cognoscere... : wokół insygniów i symboli Akademii Ekonomicznej w Krakowie = On the Insignia and Emblems of Cracov University of Economics = Rund um die Insignien und Symbole der Krakauer Wirtschaftsuniversität = Autour des insignes et symboles de l'Académie d'Économie à Cracovie / Tadeusz FILAR, Anna ZARAWSKA. - Kraków : Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Ekonomicznej, 2004. - 91, [5] s. : il. ; 24x31 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. i fr. - ISBN 83-918932-2-7
20
Myśli o kulturze i Polsce 1918-1939 w publicystyce Adama Heydla = Thoughts on Culture and Poland from 1918 to 1939 in the Journalism of dam Heydel / Tadeusz FILAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 41-47. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13978. - ISSN 0208-7944
21
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001 / Krzysztof BROŃSKI, Tadeusz FILAR. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2001. - 182 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-915196-0-0
22
Ukraiński ruch spółdzielczy w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i polityka wobec niego władz polskich = The Ukrainian Cooperative Movement in the Second Polish Republic (1918-1939) and the Policy of the Polish Authorities towards It / Tadeusz FILAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000), s. 75-81. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10716. - ISSN 0208-7944
23
Wyższe Studium Handlowe 1925-1938 / Tadeusz FILAR // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 21-59. - ISBN 83-7252-048-8
24
Geneza ukraińskiej spółdzielczości kredytowej na terenie Galicji w realiach społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX wieku - jej miejsce w ramach ukraińskiego narodowego ruchu oświatowo-ekonomicznego / Tadeusz FILAR // W: Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku / kier. tematu: Jan SZPAK. - (2000), s. 122-129. - Bibliogr.
25
Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu "Ukraińskiego Krakowa" w latach 1924-1930 = Ukrainian Social and Cultural Associations in Kraków between 1924-1930 / Tadeusz FILAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999), s. 19-28. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8319. - ISSN 0208-7944
26
Między dezintegracją a integracją : stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu ukraińskiej społeczności Krakowa w latach 1918-1939 / Tadeusz FILAR // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 265-270. - ISBN 83-7052-982-8
1
Filar T., (2018), Kapucyńską, Henryka Sienkiewicza, Rakowicką... Krakowscy adepci nauk handlowych na ścieżkach ku Niepodległej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (51); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=art_wystawa_ku_niepodleglej
2
Filar T., (2017), Opowieść o powrotach do Domu, albo rzecz o Kazimierzu Gołdasie i jego zasłużonej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rodzinie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 10-12; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
3
Filar T., (2015), "Nie wszystek umrę..." Akademicki Dzień Pamięci, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
4
Borowiecki R., Filar T., Wójcik G., Chacińska S. (red.), (2015), Ku ekonomicznej Alma Mater: słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 112 s.
5
Filar T., (2015), Wstęp. [W:] Borowiecki R., Filar T., Wójcik G., Chacińska S. (red.), Ku ekonomicznej Alma Mater: słownik absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1925-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-9.
6
Filar T., Kornaś J. (red.), (2015), Pan Kazimierz: Kazimierz Gołdas we wspomnieniach, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 114 s.
7
Filar T., (2014), O świętych odwiedzających ulice - wspomnienie wizyty Jana Pawła II przy ul. Rakowickiej w Krakowie 17 czerwca 1999 r., "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 43-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
8
Filar T., (2013), O dziedzictwie kulturowym i broniszowskim św. Janie Nepomucenie, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
9
Filar T., (2011), "Zwrot performatywny" w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie. [W:] Molenda A. (red.), Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy [Dokument elektroniczny], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 33-46.
10
Filar T., (2011), Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 89-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190427
11
Filar T., (2011), Ukraińskie galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 200), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 355 s.
12
Filar T., (2010), W kręgu wartości: Ogólnopolskie Kongresy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2005-2010, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 154, [5] s.
13
Filar T., (2010), "Dobrze w Ameryce jak idzie robota" - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 835, s. 113-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/168129963
14
Filar T., (2010), Z biegiem lat, z biegiem dni...: stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 224 s.
15
Filar T., (2009), Baśń życia, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 38; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
16
Filar T., (2009), Pamięć, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
17
Filar T., (2009), Aude aliquid dignum: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 250, [6] s.
18
Jabłońska E., Filar T., (2007), Krakowskie sny, Kraków : Fundacja Akademii Ekonomicznej : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
19
Filar T., Zarawska A., (2004), Rerum cognoscere...: wokół insygniów i symboli Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Ekonomicznej, 91, [5] s.
20
Filar T., (2002), Myśli o kulturze i Polsce 1918-1939 w publicystyce Adama Heydla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 41-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/13978
21
Broński K., Filar T., (2001), Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 182 s.
22
Filar T., (2000), Ukraiński ruch spółdzielczy w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i polityka wobec niego władz polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 75-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/10716
23
Filar T., (2000), Wyższe Studium Handlowe 1925-1938. [W:] Małecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-59.
24
Filar T., (2000), Geneza ukraińskiej spółdzielczości kredytowej na terenie Galicji w realiach społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX wieku - jej miejsce w ramach ukraińskiego narodowego ruchu oświatowo-ekonomicznego. [W:] Szpak J. (kierownik tematu), Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku, s. 122-129.
25
Filar T., (1999), Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu "Ukraińskiego Krakowa" w latach 1924-1930, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 19-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/8319
26
Filar T., (1996), Między dezintegracją a integracją : stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu ukraińskiej społeczności Krakowa w latach 1918-1939. [W:] Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 265-270.
1
@article{UEK:2168330249,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Kapucyńską, Henryka Sienkiewicza, Rakowicką... Krakowscy adepci nauk handlowych na ścieżkach ku Niepodległej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (51)",
pages = "",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168322265,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Opowieść o powrotach do Domu, albo rzecz o Kazimierzu Gołdasie i jego zasłużonej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rodzinie",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "10-12",
year = "2017",
}
3
@misc{UEK:2168298863,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Nie wszystek umrę... Akademicki Dzień Pamięci",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "9",
year = "2015",
}
4
@book{UEK:2168299253,
title = "Ku ekonomicznej Alma Mater",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-44-0",
}
5
@misc{UEK:2168301737,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ku ekonomicznej Alma Mater",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-44-0",
}
6
@book{UEK:2168302015,
title = "Pan Kazimierz",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-705-9",
}
7
@article{UEK:2168291259,
author = "Filar Tadeusz",
title = "O świętych odwiedzających ulice - wspomnienie wizyty Jana Pawła II przy ul. Rakowickiej w Krakowie 17 czerwca 1999 r.",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "43-45",
year = "2014",
}
8
@misc{UEK:2168280113,
author = "Filar Tadeusz",
title = "O dziedzictwie kulturowym i broniszowskim św. Janie Nepomucenie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "20-21",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168225606,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Zwrot performatywny w humanistyce a relacje polsko-ukraińskie",
booktitle = "Między Wschodem a Zachodem - obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR : polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy",
pages = "33-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-26-6",
}
10
@article{UEK:2168221172,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "89-104",
year = "2011",
}
11
@book{UEK:2168223248,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Ukraińskie galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-533-8",
}
12
@book{UEK:2168227744,
author = "Filar Tadeusz",
title = "W kręgu wartości : Ogólnopolskie Kongresy MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2005-2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-927903-5-8",
}
13
@article{UEK:51580,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Dobrze w Ameryce jak idzie robota - o galicyjskiej emigracji zarobkowej do 1918 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "835",
pages = "113-120",
year = "2010",
}
14
@book{UEK:2165624618,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Z biegiem lat, z biegiem dni... : stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-7-6",
}
15
@article{UEK:2168275057,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Baśń życia",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "38",
year = "2009",
}
16
@article{UEK:2168274607,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Pamięć",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "52",
year = "2009",
}
17
@book{UEK:51909,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Aude aliquid dignum : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927903-4-1",
}
18
@book{UEK:52896,
author = "Jabłońska Ewa and Filar Tadeusz",
title = "Krakowskie sny",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej; Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-2-1",
}
19
@book{UEK:2168335671,
author = "Filar Tadeusz and Zarawska Anna",
title = "Rerum cognoscere... : wokół insygniów i symboli Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-918932-2-7",
}
20
@article{UEK:2168226994,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Myśli o kulturze i Polsce 1918-1939 w publicystyce Adama Heydla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "41-47",
year = "2002",
}
21
@book{UEK:2168320571,
author = "Broński Krzysztof and Filar Tadeusz",
title = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-915196-0-0",
}
22
@article{UEK:2168223412,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Ukraiński ruch spółdzielczy w II Rzeczypospolitej (1918-1939) i polityka wobec niego władz polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "75-81",
year = "2000",
}
23
@inbook{UEK:2168248422,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Wyższe Studium Handlowe 1925-1938",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000",
pages = "21-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-048-8",
}
24
@unpublished{UEK:2168259222,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Geneza ukraińskiej spółdzielczości kredytowej na terenie Galicji w realiach społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX wieku - jej miejsce w ramach ukraińskiego narodowego ruchu oświatowo-ekonomicznego",
booktitle = "Rozwój rynku finansowego w Galicji na tle przemian społeczno-gospodarczych w XIX wieku",
pages = "122-129",
year = "2000",
}
25
@article{UEK:2168254656,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu Ukraińskiego Krakowa w latach 1924-1930",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "19-28",
year = "1999",
}
26
@inbook{UEK:2168246380,
author = "Filar Tadeusz",
title = "Między dezintegracją a integracją : stowarzyszenia społeczno-kulturalne w życiu ukraińskiej społeczności Krakowa w latach 1918-1939",
booktitle = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "265-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}