Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego = Wacław Wilczyński on the Economy and Economic Policy of the Transition Period
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1996) , s. 813-824. - Summ., rez.
Nr:
2168283191
article
2

Author:
Title:
Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji = Zdzisław Sadowski on Reform and Tranformation
Source:
Ekonomista. - nr 1-2 (1995) , s. 243-259. - Summ., rez.
Nr:
2168281643
article
3

Author:
Title:
Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej = Basic Principles of the Systemic Transformation in Views of Polish Economists
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1994) , s. 733-761
Nr:
2168280363
article
4

Author:
Title:
Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r.
Publisher address:
[S.l.]: PTE, 1993
Physical description:
16 s.; 21 cm.
Nr:
2168291205
book
5

Author:
Title:
O niektórych problemach transformacji systemowej
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 7-27
Nr:
2168251836
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 182-204
Nr:
2168255782
chapter in academic script
See main document
7

Author:
Title:
System funkcjonowania gospodarki
Source:
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990, s. 162-182
Nr:
2168255780
chapter in academic script
See main document
8

Author:
Title:
O niektórych problemach transformacji systemowej
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI, s. 1-27
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267474
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Janina Klima
Title:
Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/415
Nr:
2168308933
doctoral dissertation
10

Author:
Title:
Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej = Comments on Teaching Political Economy
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1989) , s. 299-322
Nr:
2168265436
article
11

Author:
Title:
Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski = Some Remarks on Crucial Problems of Structural Strategy of Polish Economy
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1989) , s. 107-123. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346816
article
12

Author:
Title:
Dylematy transferu technologii
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 20 (1989) , s. 12-14
Nr:
2168275539
article
13

Title:
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989) , s. 3-9. - Summ., rez.
Nr:
2168223964
article
14

Author:
Title:
O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości = On Some Basic Problems of Reality
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989) , s. 3-14. - Summ., rez.
Nr:
2168223786
article
15

Author:
Title:
Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce = Stages and Directions of Development of Political Economy of Socialism in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988) , s. 40-51. - Summ., rez.
Nr:
2168225170
article
16

Author:
Title:
O teorii ekonomicznej socjalizmu, ale nieco inaczej
Source:
Nowe Książki. - nr 11 (1988) , s. 48-52
Nr:
2168367674
review
17

Author:
Title:
Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. Edward ŁUKAWER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 11-35
Nr:
2168362440
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
156 s.; 23 cm
Nr:
2168362428
conference materials
See related chapters
19

Author:
Title:
Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie (nieco historii i dzień dzisiejszy), cz. I
Source:
Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych. - nr 6 (1988) , s. 10-35
Nr:
2168370962
article
20

Author:
Title:
Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168237280
article
21

Author:
Title:
Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie, cz. II
Source:
Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych. - nr 7 (1988) , s. 10-32
Nr:
2168370966
article
22

Author:
Title:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte = The Development of the Economic Theory of Socialism in Poland in Recent Four Decades. Part 2, The Decade of Seventies and Eighties
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 3-27. - Summ., rez.
Nr:
2168260996
article
23

Author:
Title:
Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu = The Oscar Lange's Economic Theory of Socialism
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1987) , s. 787-802. - Summ., rez.
Nr:
2168227504
article
24

Author:
Title:
Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Position of the Concept of A. Waker in the Theory of Reasonable Administration
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 55 (1987) , s. 235-255
Nr:
2168359430
article
25

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 11-24
Nr:
2168332209
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Place of A. Wakar's Conception in the Theory of Rational Management of the Economy
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1987) , s. 211-231. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346798
article
27

Title:
Słownik niektórych terminów ekonomicznych
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 56-83
Nr:
2168349140
varia
See main document
28

Title:
Program ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 24-35
Nr:
2168349134
chapter in academic script
See main document
29

Author:
Title:
Słownik biograficzny ekonomistów
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 84-95
Nr:
2168349142
varia
See main document
30

Title:
Informacje bibliograficzne
Source:
Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 36-50
Nr:
2168349136
varia
See main document
31

Author:
Title:
Ekonomia polska w 40-leciu (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 8 (1986) , s. 7
Nr:
2168229310
article
32

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy)
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 11-23
Nr:
2168265294
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Title:
Ekonomia polska w 40-leciu (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 9 (1986) , s. 7
Nr:
2168229306
article
34

Author:
Title:
Edward Lipiński - człowiek i ekonomista = Edward Lipiński - the Man and the Economist
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 88-96
Nr:
2168244682
varia
35

Author:
Title:
W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu = W. Lenin and the Economic Theory of Socialism
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 3-13. - Summ., rez.
Nr:
2168224338
article
36

Author:
Title:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 11-30. - Summ., rez.
Nr:
2168243174
article
37

Author:
Title:
Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje = The Theory of Functioning of the Socialist Economy : Polish Discussions
Source:
Ekonomista. - nr 1-2 (1985) , s. 25-52. - Summ., rez.
Nr:
2168227820
article
38

Author:
Title:
Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Physical description:
342, [2] s.; 20 cm
Series:
(Ekonomia XX Wieku)
ISBN:
83-01-05378-X
Nr:
2168292165
monograph
39

Author:
Title:
Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu : (nieco retrospekcji) = Economic Theory in the Presence of the Reform and the Crisis
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 18-35
Nr:
2168230750
article
40

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań = Rationality in Socialist Economy : Debates and Research
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 7-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272884
article
41

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 46-61
Nr:
2168265272
chapter in conference materials
See main document
42

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 65-66, 72, 73, 140-141
Nr:
2168265274
voice in discussion / interview
See main document
43

Title:
Determinanty regresu = The Determinants of Regress
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 23-55. - Summ., rez.
Nr:
2168272384
article
44

Author:
Title:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny = Economic Theory of Socialism in USSR : Historical Outline
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 13-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283843
article
45

Author:
Marta Czyż
Title:
Sekularne tendencje cen
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/459
Nr:
2168309791
doctoral dissertation
46

Author:
Title:
Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie = Current Options on the Question of Rational Husbandry in the Socialist States
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 254-256. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241534
varia
47

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo a model = Enterprise and the Model
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 11-18
Nr:
2168230666
article
48

Author:
Title:
O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania
Source:
Ekonomista. - nr 5/6 (1982) , s. 681-687
Nr:
2168228068
article
49

Author:
Title:
Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej = Some Conditions and Aspects of the Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 37-51
Nr:
2168230486
article
50

Author:
Title:
Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu
Source:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 35-57
Nr:
2168274000
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1981) , s. 1134-1145
Nr:
2168265114
article
52

Author:
Title:
Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 132(11470) (1981) , s. 1, 4
Access mode:
Nr:
2168341613
unreviewed article
53

Author:
Title:
Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 91 (10184) (1981) , s. 5, 6
Nr:
2168243620
article
54

Author:
Title:
Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie = The Possibility of Functioning of the Socialistic Economy as Discussed in the Period Between the Two World Wars
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
468 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 12)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168313699
monograph
55

Author:
Title:
Spór o stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej : (refleksje i uwagi na marginesie pracy Jana Mujżela)
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 9 (1964) , s. 59-98 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368822
article
56

Author:
Title:
Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963, s. 3-24
Nr:
2168335337
chapter in textbook
See main document
57

Author:
Bronisław Miszewski , Edward Łukawer
Title:
Cena w gospodarce socjalistycznej
Source:
Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963, s. 193-217
Nr:
2168335339
chapter in textbook
See main document
58

Author:
Title:
Spór o prawo wartości w gospodarce socjalistycznej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 2 (1962) , s. 89-118 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368800
article
59

Author:
Title:
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1961
Physical description:
482 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/33
Nr:
2168305195
doctoral dissertation
60

Author:
Title:
W sprawie programu wykładu ekonomii politycznej socjalizmu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 25 (1960) , s. 2
Access mode:
Nr:
2168372156
article
61

Author:
Title:
O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (1959) , s. 3-17. - Rez., summ.
Nr:
2168277851
article
62

Author:
Title:
Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej = Forms of Socialist Ownership and the Problem of Functioning of the National Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959) , s. 61-89. - Rez., summ.
Nr:
2168277803
article
63

Author:
Title:
O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej" = The Concept of the Model of National Economy
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 1(11) (1958) , s. 67-86. - Rez., summ.
Nr:
2168285425
article
64

Author:
Title:
O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 3-31. - Rez.
Nr:
2168277819
article
1
Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego = Wacław Wilczyński on the Economy and Economic Policy of the Transition Period / Edward Łukawer // Ekonomista. - nr 6 (1996), s. 813-824. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
2
Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji = Zdzisław Sadowski on Reform and Tranformation / Edward Łukawer // Ekonomista. - nr 1-2 (1995), s. 243-259. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
3
Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej = Basic Principles of the Systemic Transformation in Views of Polish Economists / Edward Łukawer // Ekonomista. - nr 6 (1994), s. 733-761. - ISSN 0013-3205
4
Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r. / Edward Łukawer. - [S.l.] : PTE, 1993. - 16 s. ; 21 cm
5
O niektórych problemach transformacji systemowej / Edward Łukawer // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. Michał Gabriel WOŹNIAK . - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 7-27
6
Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 182-204
7
System funkcjonowania gospodarki / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1990. - S. 162-182
8
O niektórych problemach transformacji systemowej / Edward ŁUKAWER // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1-27
9
Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa / Janina Klima ; . - Kraków : , 1990. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Edward ŁUKAWER. - Bibliogr.
10
Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej = Comments on Teaching Political Economy / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 3 (1989), s. 299-322. - ISSN 0013-3205
11
Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski = Some Remarks on Crucial Problems of Structural Strategy of Polish Economy / Edward ŁUKAWER // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1989), s. 107-123. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf. - ISSN 0035-9629
12
Dylematy transferu technologii / Edward ŁUKAWER // Przegląd Techniczny. - nr 20 (1989), s. 12-14. - ISSN 0137-8783
13
Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych = Conditions of Effectiveness in the International Co-operation of Socialist Enterprises / Stanisław LIS, Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1989), s. 3-9. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
14
O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości = On Some Basic Problems of Reality / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1989), s. 3-14. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
15
Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce = Stages and Directions of Development of Political Economy of Socialism in Poland / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 40-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
16
O teorii ekonomicznej socjalizmu, ale nieco inaczej / Edward ŁUKAWER // Nowe Książki. - nr 11 (1988), s. 48-52. - ISSN 0137-8562
17
Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej / Edward ŁUKAWER // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 11-35
18
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1 / red. nauk. Edward ŁUKAWER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 156 s. ; 23 cm
19
Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie (nieco historii i dzień dzisiejszy), cz. I / Edward ŁUKAWER // Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych. - nr 6 (1988), s. 10-35. - ISSN 0860-3197
20
Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 5-26. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie, cz. II / Edward ŁUKAWER // Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych. - nr 7 (1988), s. 10-32. - ISSN 0860-3197
22
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte = The Development of the Economic Theory of Socialism in Poland in Recent Four Decades. Part 2, The Decade of Seventies and Eighties / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987), s. 3-27. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
23
Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu = The Oscar Lange's Economic Theory of Socialism / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 4 (1987), s. 787-802. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
24
Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Position of the Concept of A. Waker in the Theory of Reasonable Administration / Edward ŁUKAWER // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 55 (1987), s. 235-255. - ISSN 0239-4464
25
Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki / Edward ŁUKAWER // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 11-24
26
Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania = The Place of A. Wakar's Conception in the Theory of Rational Management of the Economy / Edward ŁUKAWER // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1987), s. 211-231. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf. - ISSN 0035-9629
27
Słownik niektórych terminów ekonomicznych / Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia Mierzwa, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 56-83
28
Program ekonomii politycznej socjalizmu / Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia Mierzwa, Adam RYBARSKI // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 24-35
29
Słownik biograficzny ekonomistów / Edward ŁUKAWER // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 84-95
30
Informacje bibliograficzne / Adam RYBARSKI, Aleksander KOWALSKI, Edward ŁUKAWER, Elżbieta MACIEJOWSKA, Zofia Mierzwa // W: Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu / red. Adam RYBARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 36-50
31
Ekonomia polska w 40-leciu (1) / Edward ŁUKAWER // Życie Gospodarcze. - nr 8 (1986), s. 7. - ISSN 0137-7299
32
Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy) / Edward ŁUKAWER // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 11-23
33
Ekonomia polska w 40-leciu (2) / Edward ŁUKAWER // Życie Gospodarcze. - nr 9 (1986), s. 7. - ISSN 0137-7299
34
Edward Lipiński - człowiek i ekonomista = Edward Lipiński - the Man and the Economist / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1986), s. 88-96. - ISSN 0079-578X
35
W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu = W. Lenin and the Economic Theory of Socialism / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 3-13. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
36
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986), s. 11-30. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
37
Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje = The Theory of Functioning of the Socialist Economy : Polish Discussions / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 1-2 (1985), s. 25-52. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
38
Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu / Edward ŁUKAWER. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 342, [2] s. ; 20 cm. - Ekonomia XX Wieku. - ISBN 83-01-05378-X
39
Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu (nieco retrospekcji) = Economic Theory in the Presence of the Reform and the Crisis / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 18-35. - ISSN 0079-578X
40
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań = Rationality in Socialist Economy : Debates and Research / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984), s. 7-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
41
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań / Edward ŁUKAWER // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 46-61
42
Dyskusja / Edward ŁUKAWER // Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - (1984), s. 65-66, 72, 73, 140-141
43
Determinanty regresu = The Determinants of Regress / Wanda KARAŚ, Edward ŁUKAWER, Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984), s. 23-55. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny = Economic Theory of Socialism in USSR : Historical Outline / Edward ŁUKAWER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983), s. 13-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
45
Sekularne tendencje cen / Marta Czyż ; Promotor: Edward ŁUKAWER. - Kraków, 1983. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie = Current Options on the Question of Rational Husbandry in the Socialist States / Edward ŁUKAWER // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 254-256. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Przedsiębiorstwo a model = Enterprise and the Model / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 11-18. - ISSN 0079-578X
48
O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 5/6 (1982), s. 681-687. - ISSN 0013-3205
49
Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej = Some Conditions and Aspects of the Economic Reform / Edward ŁUKAWER // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 37-51. - ISSN 0079-578X
50
Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu / Edward ŁUKAWER // W: Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 35-57
51
Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej / Edward ŁUKAWER // Ekonomista. - nr 6 (1981), s. 1134-1145. - ISSN 0013-3205
52
Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu / Edward ŁUKAWER // Dziennik Polski. - R. 37, nr 132(11470) (1981), s. 1, 4. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401
53
Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego / Edward ŁUKAWER // Gazeta Krakowska. - nr 91 (10184) (1981), s. 5, 6. - ISSN 0208-7693
54
Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie = The Possibility of Functioning of the Socialistic Economy as Discussed in the Period Between the Two World Wars / Edward ŁUKAWER. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 468 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 12
55
Spór o stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej (refleksje i uwagi na marginesie pracy Jana Mujżela) / Edward ŁUKAWER // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 9 (1964), s. 59-98. - Bibliogr.
56
Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu / Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - S. 3-24
57
Cena w gospodarce socjalistycznej / Bronisław Miszewski, Edward ŁUKAWER // W: Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm / red. Wiktor BONIECKI, Leszek Guzicki, Stanisław Szefler. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. - S. 193-217
58
Spór o prawo wartości w gospodarce socjalistycznej / Edward ŁUKAWER // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 2 (1962), s. 89-118. - Bibliogr.
59
Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie / Edward ŁUKAWER ; . - Kraków : , 1961. - 482 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
60
W sprawie programu wykładu ekonomii politycznej socjalizmu / Edward ŁUKAWER // Życie Gospodarcze. - nr 25 (1960), s. 2. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1960/numer25/imagepages/image2.htm. - ISSN 0137-7299
61
O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5 (1959), s. 3-17. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
62
Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej = Forms of Socialist Ownership and the Problem of Functioning of the National Economy / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959), s. 61-89. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
63
O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej" = The Concept of the Model of National Economy / Edward ŁUKAWER // Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 1(11) (1958), s. 67-86. - Rez., summ.
64
O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi / Edward ŁUKAWER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958), s. 3-31. - Rez. - ISSN 0075-5125
1
Łukawer E., (1996), Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego, "Ekonomista", nr 6, s. 813-824.
2
Łukawer E., (1995), Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji, "Ekonomista", nr 1-2, s. 243-259.
3
Łukawer E., (1994), Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej, "Ekonomista", nr 6, s. 733-761.
4
Łukawer E., (1993), Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r., [S.l.] : PTE, 16 s.
5
Łukawer E., (1991), O niektórych problemach transformacji systemowej. [W:] WOŹNIAK (red.), Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 7-27.
6
Łukawer E., (1990), Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej. [W:] DACH Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 182-204.
7
Łukawer E., (1990), System funkcjonowania gospodarki. [W:] DACH Z. (red.), Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 162-182.
8
Łukawer E., (1990), O niektórych problemach transformacji systemowej. [W:] Adam RYBARSKI (kierownik tematu), Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy), s. 1-27.
9
Klima J., (1990), Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa, Prom. Łukawer E., Kraków : , 216 k.
10
Łukawer E., (1989), Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej, "Ekonomista", nr 3, s. 299-322.
11
Łukawer E., (1989), Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 107-123; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf
12
Łukawer E., (1989), Dylematy transferu technologii, "Przegląd Techniczny", nr 20, s. 12-14.
13
Lis S., Łukawer E., (1989), Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 3-9.
14
Łukawer E., (1989), O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 3-14.
15
Łukawer E., (1988), Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 40-51.
16
Łukawer E., (1988), O teorii ekonomicznej socjalizmu, ale nieco inaczej, "Nowe Książki", nr 11, s. 48-52.
17
Łukawer E., (1988), Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej. [W:] ŁUKAWER E. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-35.
18
Łukawer E. (red.), (1988), Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 s.
19
Łukawer E., (1988), Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie (nieco historii i dzień dzisiejszy), cz. I, "Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych", nr 6, s. 10-35.
20
Łukawer E., (1988), Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 5-26.
21
Łukawer E., (1988), Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie, cz. II, "Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych", nr 7, s. 10-32.
22
Łukawer E., (1987), Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 3-27.
23
Łukawer E., (1987), Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu, "Ekonomista", nr 4, s. 787-802.
24
Łukawer E., (1987), Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 55, s. 235-255.
25
Łukawer E., (1987), Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-24.
26
Łukawer E., (1987), Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 211-231; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf
27
Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Słownik niektórych terminów ekonomicznych. [W:] RYBARSKI A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-83.
28
Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., Rybarski A., (1987), Program ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] RYBARSKI A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-35.
29
Łukawer E., (1987), Słownik biograficzny ekonomistów. [W:] Rybarski A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84-95.
30
Rybarski A., Kowalski A., Łukawer E., Maciejowska E., Mierzwa Z., (1987), Informacje bibliograficzne. [W:] RYBARSKI A. (red.), Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36-50.
31
Łukawer E., (1986), Ekonomia polska w 40-leciu (1), "Życie Gospodarcze", nr 8, s. 7.
32
Łukawer E., (1986), Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy). [W:] RYBARSKI A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-23.
33
Łukawer E., (1986), Ekonomia polska w 40-leciu (2), "Życie Gospodarcze", nr 9, s. 7.
34
Łukawer E., (1986), Edward Lipiński - człowiek i ekonomista, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 88-96.
35
Łukawer E., (1986), W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 3-13.
36
Łukawer E., (1986), Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 11-30.
37
Łukawer E., (1985), Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje, "Ekonomista", nr 1-2, s. 25-52.
38
Łukawer E., (1985), Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej: z historii problemu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 342, [2] s.
39
Łukawer E., (1985), Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu (nieco retrospekcji), "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 18-35.
40
Łukawer E., (1984), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 7-22.
41
Łukawer E., (1984), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań. [W:] WOŹNIAK (red.), Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-61.
42
Łukawer E., (1984), Dyskusja, "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3", s. 65-66, 72, 73, 140-141.
43
Karaś W., Łukawer E., Stolarczyk J., (1984), Determinanty regresu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 23-55.
44
Łukawer E., (1983), Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 13-39.
45
Czyż M., (1983), Sekularne tendencje cen, Prom. Łukawer E., Kraków : , 271 k.
46
Łukawer E., (1983), Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 254-256.
47
Łukawer E., (1982), Przedsiębiorstwo a model, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 11-18.
48
Łukawer E., (1982), O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania, "Ekonomista", nr 5/6, s. 681-687.
49
Łukawer E., (1981), Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 37-51.
50
Łukawer E., (1981), Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu. [W:] zebr. ma., druku Kazimierz URBAN , SZPAK J., WAJDA W. (red.), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-57.
51
Łukawer E., (1981), Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista", nr 6, s. 1134-1145.
52
Łukawer E., (1981), Ankieta "Dziennika Polskiego" : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu, "Dziennik Polski", R. 37, nr 132(11470), s. 1, 4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401
53
Łukawer E., (1981), Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego, "Gazeta Krakowska", nr 91 (10184), s. 5, 6.
54
Łukawer E., (1967), Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 468 s.
55
Łukawer E., (1964), Spór o stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej (refleksje i uwagi na marginesie pracy Jana Mujżela), "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 9, s. 59-98.
56
Łukawer E., (1963), Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu. [W:] Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 3-24.
57
Miszewski B., Łukawer E., (1963), Cena w gospodarce socjalistycznej. [W:] Boniecki W., Guzicki L., Szefler S. (red.), Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, s. 193-217.
58
Łukawer E., (1962), Spór o prawo wartości w gospodarce socjalistycznej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 2, s. 89-118.
59
Łukawer E., (1961), Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie, Prom. Boniecki W., Kraków : , 482 k.
60
Łukawer E., (1960), W sprawie programu wykładu ekonomii politycznej socjalizmu, "Życie Gospodarcze", nr 25, s. 2; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1960/numer25/imagepages/image2.htm
61
Łukawer E., (1959), O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 3-17.
62
Łukawer E., (1959), Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 6, s. 61-89.
63
Łukawer E., (1958), O istocie pojęcia "model gospodarki narodowej", "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 1(11), s. 67-86.
64
Łukawer E., (1958), O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 3-31.
1
@article{UEK:2168283191,
author = "Edward Łukawer",
title = "Wacław Wilczyński o ekonomii i polityce gospodarczej okresu przejściowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "813-824",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168281643,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zdzisław Sadowski o reformie i transformacji",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "243-259",
year = "1995",
}
3
@article{UEK:2168280363,
author = "Edward Łukawer",
title = "Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "733-761",
year = "1994",
}
4
@book{UEK:2168291205,
author = "Edward Łukawer",
title = "Czy tego się spodziewaliśmy? Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 4 listopada 1993 r.",
adress = "S.l.",
publisher = "PTE",
year = "1993",
}
5
@inbook{UEK:2168251836,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych problemach transformacji systemowej",
booktitle = "Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia",
pages = "7-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
6
@inbook{UEK:2168255782,
author = "Edward Łukawer",
title = "Charakter i rola cen w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "182-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
7
@inbook{UEK:2168255780,
author = "Edward Łukawer",
title = "System funkcjonowania gospodarki",
booktitle = "Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa",
pages = "162-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@unpublished{UEK:2168267474,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych problemach transformacji systemowej",
booktitle = "Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy)",
pages = "1-27",
year = "1990",
}
9
@unpublished{UEK:2168308933,
author = "Janina Klima",
title = "Problematyka optymalizacyjna w ekonomii radzieckiej podstawie koncepcji L. Kantorowicza i W. Nowożyłowa",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168265436,
author = "Edward Łukawer",
title = "Rozważania nad wykładem ekonomii politycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "299-322",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168346816,
author = "Edward Łukawer",
title = "Kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej gospodarki Polski",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "107-123",
year = "1989",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16007/1/009%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf},
}
12
@article{UEK:2168275539,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dylematy transferu technologii",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "20",
pages = "12-14",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168223964,
author = "Stanisław Lis and Edward Łukawer",
title = "Efektywnościowe uwarunkowania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "3-9",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168223786,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych węzłowych problemach naszej rzeczywistości",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "3-14",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168225170,
author = "Edward Łukawer",
title = "Etapy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej socjalizmu w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "40-51",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168367674,
author = "Edward Łukawer",
title = "O teorii ekonomicznej socjalizmu, ale nieco inaczej",
journal = "Nowe Książki",
number = "11",
pages = "48-52",
year = "1988",
}
17
@inbook{UEK:2168362440,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli kilka uwag o węzłowych problemach strategii strukturalnej",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
18
@book{UEK:2168362428,
title = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168370962,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie (nieco historii i dzień dzisiejszy), cz. I",
journal = "Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych",
number = "6",
pages = "10-35",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168237280,
author = "Edward Łukawer",
title = "Economic Rationality in Socialism as a Subject of Disputes and Investigations",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "5-26",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168370966,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dyskusja o efektywności gospodarowania w socjalizmie, cz. II",
journal = "Poszukiwania : miesięcznik teoretyczno polityczny młodych",
number = "7",
pages = "10-32",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168260996,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestoletnim. Cz. 2, Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "3-27",
year = "1987",
}
23
@article{UEK:2168227504,
author = "Edward Łukawer",
title = "Oskara Lange teoria ekonomiczna socjalizmu",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "787-802",
year = "1987",
}
24
@article{UEK:2168359430,
author = "Edward Łukawer",
title = "Miejsce koncepcji A. Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 55",
pages = "235-255",
year = "1987",
}
25
@inbook{UEK:2168332209,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli miejsce i rola Centrum w strukturze i mechanizmie funkcjonowania gospodarki",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
26
@article{UEK:2168346798,
author = "Edward Łukawer",
title = "Miejsce koncepcji Aleksego Wakara w teorii racjonalnego gospodarowania",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "211-231",
year = "1987",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17235/1/016%20EDWARD%20%C5%81UKAWER.pdf},
}
27
@misc{UEK:2168349140,
author = "Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Słownik niektórych terminów ekonomicznych",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "56-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
28
@inbook{UEK:2168349134,
author = "Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa and Adam Rybarski",
title = "Program ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
29
@misc{UEK:2168349142,
author = "Edward Łukawer",
title = "Słownik biograficzny ekonomistów",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "84-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
30
@misc{UEK:2168349136,
author = "Adam Rybarski and Aleksander Kowalski and Edward Łukawer and Elżbieta Maciejowska and Zofia Mierzwa",
title = "Informacje bibliograficzne",
booktitle = "Przewodnik metodyczny do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu",
pages = "36-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
31
@article{UEK:2168229310,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ekonomia polska w 40-leciu (1)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "8",
pages = "7",
year = "1986",
}
32
@inbook{UEK:2168265294,
author = "Edward Łukawer",
title = "Zamiast wprowadzenia czyli o punktach odniesienia i determinantach reformy gospodarczej : (nieco historii i dzień dzisiejszy)",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
33
@article{UEK:2168229306,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ekonomia polska w 40-leciu (2)",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "9",
pages = "7",
year = "1986",
}
34
@misc{UEK:2168244682,
author = "Edward Łukawer",
title = "Edward Lipiński - człowiek i ekonomista",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "88-96",
year = "1986",
}
35
@article{UEK:2168224338,
author = "Edward Łukawer",
title = "W. Lenin a teoria ekonomiczna socjalizmu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "3-13",
year = "1986",
}
36
@article{UEK:2168243174,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "11-30",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168227820,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria funkcjonowania gospodarki socjalistycznej : polskie dyskusje",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "25-52",
year = "1985",
}
38
@book{UEK:2168292165,
author = "Edward Łukawer",
title = "Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej : z historii problemu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1985",
issn = "",
isbn = "83-01-05378-X",
}
39
@article{UEK:2168230750,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna wobec reformy i kryzysu : (nieco retrospekcji)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "18-35",
year = "1985",
}
40
@article{UEK:2168272884,
author = "Edward Łukawer",
title = "Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "7-22",
year = "1984",
}
41
@inbook{UEK:2168265272,
author = "Edward Łukawer",
title = "Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
42
@misc{UEK:2168265274,
author = "Edward Łukawer",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3",
pages = "65-66, 72, 73, 140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
43
@article{UEK:2168272384,
author = "Wanda Karaś and Edward Łukawer and Jadwiga Stolarczyk",
title = "Determinanty regresu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "23-55",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168283843,
author = "Edward Łukawer",
title = "Teoria ekonomiczna socjalizmu w ZSSR : rys historyczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "13-39",
year = "1983",
}
45
@unpublished{UEK:2168309791,
author = "Marta Czyż",
title = "Sekularne tendencje cen",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
46
@misc{UEK:2168241534,
author = "Edward Łukawer",
title = "Aktualne poglądy na kwestię racjonalności gospodarowania w socjalizmie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/2, lipiec-grudzień 1981",
pages = "254-256",
year = "1983",
}
47
@article{UEK:2168230666,
author = "Edward Łukawer",
title = "Przedsiębiorstwo a model",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "11-18",
year = "1982",
}
48
@article{UEK:2168228068,
author = "Edward Łukawer",
title = "O niektórych aspektach racjonalności gospodarowania",
journal = "Ekonomista",
number = "5/6",
pages = "681-687",
year = "1982",
}
49
@article{UEK:2168230486,
author = "Edward Łukawer",
title = "Uwarunkowania, aspekty i implikacje reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "37-51",
year = "1981",
}
50
@inbook{UEK:2168274000,
author = "Edward Łukawer",
title = "Strategiczne problemy polityki ekonomicznej w świetle obecnego kryzysu",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "35-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
51
@article{UEK:2168265114,
author = "Edward Łukawer",
title = "Problematyka funkcjonowania gospodarki socjalistycznej",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1134-1145",
year = "1981",
}
52
@article{UEK:2168341613,
author = "Edward Łukawer",
title = "Ankieta Dziennika Polskiego : Horyzonty i perspektywy wyjścia z kryzysu",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 132(11470)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63401},
}
53
@article{UEK:2168243620,
author = "Edward Łukawer",
title = "Nieuctwo rządzących główną przyczyną kryzysu gospodarczego",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "91 (10184)",
pages = "5, 6",
year = "1981",
}
54
@book{UEK:2168313699,
author = "Edward Łukawer",
title = "Możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej w świetle międzywojennej dyskusji na Zachodzie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
55
@article{UEK:2168368822,
author = "Edward Łukawer",
title = "Spór o stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej : (refleksje i uwagi na marginesie pracy Jana Mujżela)",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "9",
pages = "59-98",
year = "1964",
issn = "",
}
56
@inbook{UEK:2168335337,
author = "Edward Łukawer",
title = "Powstanie, rozwój, specyfika i metoda ekonomii politycznej socjalizmu",
booktitle = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm ",
pages = "3-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
}
57
@inbook{UEK:2168335339,
author = "Bronisław Miszewski and Edward Łukawer",
title = "Cena w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Ekonomia polityczna dla wyższych szkół technicznych. Cz. 2, Socjalizm ",
pages = "193-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1963",
}
58
@article{UEK:2168368800,
author = "Edward Łukawer",
title = "Spór o prawo wartości w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "2",
pages = "89-118",
year = "1962",
issn = "",
}
59
@unpublished{UEK:2168305195,
author = "Edward Łukawer",
title = "Modele gospodarki socjalistycznej i ich funkcjonowanie",
adress = "Kraków",
year = "1961",
}
60
@article{UEK:2168372156,
author = "Edward Łukawer",
title = "W sprawie programu wykładu ekonomii politycznej socjalizmu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "25",
pages = "2",
year = "1960",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1960/numer25/imagepages/image2.htm},
}
61
@article{UEK:2168277851,
author = "Edward Łukawer",
title = "O mechanizmie kształtowania się proporcji w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "3-17",
year = "1959",
}
62
@article{UEK:2168277803,
author = "Edward Łukawer",
title = "Formy własności socjalistycznej a problem funkcjonowania gospodarki narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6",
pages = "61-89",
year = "1959",
}
63
@article{UEK:2168285425,
author = "Edward Łukawer",
title = "O istocie pojęcia model gospodarki narodowej",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 1(11)",
pages = "67-86",
year = "1958",
}
64
@article{UEK:2168277819,
author = "Edward Łukawer",
title = "O właściwe metody socjalistycznej przebudowy wsi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "3-31",
year = "1958",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID