Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Banki uniwersalne w Republice Federalnej Niemiec = Universal Banks in the Federal Republic of Germany
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 141-152. - Summ.
Nr:
2168252150
article
See main document
2

Author:
Title:
System finansowania importu a restrukturyzacja gospodarki = System of Financing Imports and the Restructuring of the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 141-152. - Summ., rez.
Nr:
2168229262
article
See main document
3

Author:
Title:
Problemy pomiaru i oceny efektywności eksportu = Problems Related to the Measurement and Evaluation of Export Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Nr:
2168230174
article
See main document
4

Title:
W sprawie wymienialności złotego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 77-91
Nr:
2168227320
chapter in report
See main document
5

Author:
Title:
Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość = The Role of Tax Reduction and Foreign Exchange Allocation Accounts in Stimulating Export : Postulates and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989) , s. 31-46. - Rez., summ.
Nr:
2168263212
article
See main document
6

Author:
Title:
Zasilanie dewizowe przedsiębiorstw a podstawowe cele reformy gospodarczej = Providing Enterprises with Hard Currency and Basic Goals of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988) , s. 97-107. - Summ., rez.
Nr:
2168262488
article
See main document
7

Author:
Title:
Sterowanie handlem zagranicznym : założenia reformy a praktyka = Control of Foreign Trade - Assumptions of Reform and Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987) , s. 121-138. - Summ., rez.
Nr:
2168258318
article
See main document
8

Author:
Title:
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
X, 267 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/802
Nr:
2168312971
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Niektóre elementy systemu stymulacji eksportu = Some Factors of Export Stimulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 95-115. - Rez., summ.
Nr:
2168230814
article
See main document
10

Author:
Title:
Omówienie książki B. Wojciechowskiego: Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 2/70 (1979) , s. 86-91
Nr:
2168228122
review
11

Author:
Title:
Kierowanie handlem zagranicznym w nowym systemie ekonomiczno-finansowym = On the Management of the Foreign Trade in the New Economic and Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 145-160. - Rez., summ.
Nr:
2168233346
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Research program:
40/IF/1/90
Signature:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
unpublished scientific work
1
Banki uniwersalne w Republice Federalnej Niemiec = Universal Banks in the Federal Republic of Germany / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 141-152. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
System finansowania importu a restrukturyzacja gospodarki = System of Financing Imports and the Restructuring of the Economy / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 141-152. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Problemy pomiaru i oceny efektywności eksportu = Problems Related to the Measurement and Evaluation of Export Effectiveness / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990), s. 157-172. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
W sprawie wymienialności złotego / Anna MYRDKO, Ryszard SZEWCZYK // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 77-91
5
Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość = The Role of Tax Reduction and Foreign Exchange Allocation Accounts in Stimulating Export : Postulates and Reality / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 31-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Zasilanie dewizowe przedsiębiorstw a podstawowe cele reformy gospodarczej = Providing Enterprises with Hard Currency and Basic Goals of Economic Reform / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 97-107. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Sterowanie handlem zagranicznym : założenia reformy a praktyka = Control of Foreign Trade - Assumptions of Reform and Reality / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 240 (1987), s. 121-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1983. - X, 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Niektóre elementy systemu stymulacji eksportu = Some Factors of Export Stimulation / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 95-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Omówienie książki B. Wojciechowskiego: Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski / Anna MYRDKO // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 2/70 (1979), s. 86-91. - Rec. pracy: B. Wojciechowski, Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski
11
Kierowanie handlem zagranicznym w nowym systemie ekonomiczno-finansowym = On the Management of the Foreign Trade in the New Economic and Financial System / Anna MYRDKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 145-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
1
Myrdko A., (1993), Banki uniwersalne w Republice Federalnej Niemiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 141-152.
2
Myrdko A., (1991), System finansowania importu a restrukturyzacja gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 141-152.
3
Myrdko A., (1990), Problemy pomiaru i oceny efektywności eksportu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 157-172.
4
Myrdko A., Szewczyk R., (1990), W sprawie wymienialności złotego. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-91.
5
Myrdko A., (1989), Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 31-46.
6
Myrdko A., (1988), Zasilanie dewizowe przedsiębiorstw a podstawowe cele reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 97-107.
7
Myrdko A., (1987), Sterowanie handlem zagranicznym : założenia reformy a praktyka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 121-138.
8
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , X, 267 k.
9
Myrdko A., (1983), Niektóre elementy systemu stymulacji eksportu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 95-115.
10
Myrdko A., (1979), Omówienie książki B. Wojciechowskiego: Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski, "Problemy Ekonomiczne", R. 18, nr 2/70, s. 86-91.
11
Myrdko A., (1978), Kierowanie handlem zagranicznym w nowym systemie ekonomiczno-finansowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 145-160.
12
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
1
@article{artUEK:2168252150,
author = "Anna Myrdko",
title = "Banki uniwersalne w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "141-152",
year = "1993",
}
2
@article{artUEK:2168229262,
author = "Anna Myrdko",
title = "System finansowania importu a restrukturyzacja gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "141-152",
year = "1991",
}
3
@article{artUEK:2168230174,
author = "Anna Myrdko",
title = "Problemy pomiaru i oceny efektywności eksportu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "157-172",
year = "1990",
}
4
@misc{rsfUEK:2168227320,
author = "Anna Myrdko and Ryszard Szewczyk",
title = "W sprawie wymienialności złotego",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "77-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
5
@article{artUEK:2168263212,
author = "Anna Myrdko",
title = "Rola ulg podatkowych i rachunków odpisów dewizowych w pobudzaniu eksportu : postulaty a rzeczywistość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "31-46",
year = "1989",
}
6
@article{artUEK:2168262488,
author = "Anna Myrdko",
title = "Zasilanie dewizowe przedsiębiorstw a podstawowe cele reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "97-107",
year = "1988",
}
7
@article{artUEK:2168258318,
author = "Anna Myrdko",
title = "Sterowanie handlem zagranicznym : założenia reformy a praktyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "121-138",
year = "1987",
}
8
@unpublished{drUEK:2168312971,
author = "Anna Myrdko",
title = "Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
9
@article{artUEK:2168230814,
author = "Anna Myrdko",
title = "Niektóre elementy systemu stymulacji eksportu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "95-115",
year = "1983",
}
10
@article{recUEK:2168228122,
author = "Anna Myrdko",
title = "Omówienie książki B. Wojciechowskiego: Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 18, 2/70",
pages = "86-91",
year = "1979",
}
11
@article{artUEK:2168233346,
author = "Anna Myrdko",
title = "Kierowanie handlem zagranicznym w nowym systemie ekonomiczno-finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "145-160",
year = "1978",
}
12
@unpublished{UEK:2168226651,
author = "Jan Czekaj and Anna Myrdko and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}