Publications of the selected author
1

Title:
Międzynarodowe stosunki polityczne : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
28 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339141
book
2

Author:
Title:
Wojna w eterze
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 1 (1983) , s. 105-106
Access mode:
Nr:
2168349420
review
3

Author:
Title:
Przyszłość radiofonii
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983) , s. 125-128
Access mode:
Nr:
2168349430
review
4

Author:
Title:
Prasa w Azji
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 4 (1983) , s. 98-99
Access mode:
Nr:
2168349438
review
5

Author:
Title:
Profesor Młynarski ostrzegał...
Source:
Dziennik Polski. - R. 37, nr 220(11558) (1981) , s. 3
Access mode:
Nr:
2168341639
unreviewed article
6

Author:
Title:
Prasa na Kubie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 23, s. 106-108
Opracowanie:
Access mode:
Nr:
2168349400
varia
1
Międzynarodowe stosunki polityczne : przewodnik metodyczny / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Waldemar PETROW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 28 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
2
Wojna w eterze / Waldemar PETROW // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 1 (1983), s. 105-106. - Rec. pracy: Kozaczuk W., Wojna w eterze. Wydanie drugie. Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1982, s. 276. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65910/1983_01.pdf. - ISSN 0555-0025
3
Przyszłość radiofonii / Waldemar PETROW // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 125-128. - Rec. pracy: Symposium 2 on Public Role and Systems of Brodcasting. Published by the Hoso-Bunka Foundation, Tokyo 1982, s. 186. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
4
Prasa w Azji / Waldemar PETROW // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 4 (1983), s. 98-99. - Rec. pracy: Newspapers in Asia: Contemporary Trends and Problems. Edited by J.A. Lent. Heinemann Asia, Hong-Kong - Singapore - Kuala Lumpur 1982, s. 598. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf. - ISSN 0555-0025
5
Profesor Młynarski ostrzegał... / Waldemar Petrow // Dziennik Polski. - R. 37, nr 220(11558) (1981), s. 3. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63513
6
Prasa na Kubie / oprac. Waldemar Petrow // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 23 (1981), s. 106-108. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65905/1981_03.pdf. - ISSN 0555-0025
1
Mikułowski Pomorski J., Petrow W., (1986), Międzynarodowe stosunki polityczne: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
2
Petrow W., (1983), Wojna w eterze, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 1, s. 105-106; http://mbc.malopolska.pl/Content/65910/1983_01.pdf
3
Petrow W., (1983), Przyszłość radiofonii, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 2, s. 125-128; http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf
4
Petrow W., (1983), Prasa w Azji, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 4, s. 98-99; http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf
5
Petrow W., (1981), Profesor Młynarski ostrzegał..., "Dziennik Polski", R. 37, nr 220(11558), s. 3; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63513
6
Prasa na Kubie, oprac. W. Petrow, (1981) "Zeszyty Prasoznawcze", R. 22, nr 23, s. 106-108; http://mbc.malopolska.pl/Content/65905/1981_03.pdf
1
@book{UEK:2168339141,
author = "Jerzy Mikułowski Pomorski and Waldemar Petrow",
title = "Międzynarodowe stosunki polityczne : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168349420,
author = "Waldemar Petrow",
title = "Wojna w eterze",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 1",
pages = "105-106",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65910/1983_01.pdf},
}
3
@article{UEK:2168349430,
author = "Waldemar Petrow",
title = "Przyszłość radiofonii",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 2",
pages = "125-128",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf},
}
4
@article{UEK:2168349438,
author = "Waldemar Petrow",
title = "Prasa w Azji",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 4",
pages = "98-99",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf},
}
5
@article{UEK:2168341639,
author = "Waldemar Petrow",
title = "Profesor Młynarski ostrzegał...",
journal = "Dziennik Polski",
number = "R. 37, 220(11558)",
pages = "3",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63513},
}
6
@misc{UEK:2168349400,
author = " ",
title = "Prasa na Kubie",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 22, 23",
pages = "106-108",
year = "1981",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65905/1981_03.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID