Publications of the selected author
1

Title:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Decision-Making Areas in Enterprise's Strategy of Expansion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245298
article
See main document
2

Title:
Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 1-24
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306385
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Strategie badanych przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 86-125
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306393
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Pojęcie przesłanki i proces formowania strategii
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 25-50
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256340
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)
Pod opieką:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
197 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/508
Nr:
2168309453
doctoral dissertation
6

Title:
Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą
Source:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 51-65
Signature:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306391
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168247066
academic script
8

Title:
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. 3, W przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym : na przykładzie Tarmac plc
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991) , s. 24-26
Nr:
2168331979
article
9

Title:
Charakterystyka powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w organizacyjnych zgrupowaniach przedsiębiorstw = Characterization of Production-Supply Relations Within Organizational Groups of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 101-115. - Rez., summ.
Nr:
2168245920
article
See main document
10

Title:
Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle = Foreign Investments and the Structural Changes in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 71-82. - Rez., summ.
Nr:
2168235242
article
See main document
11

Title:
Skala i kierunki racjonalizacji więzi produkcyjnych między przedsiębiorstwami przemysłowymi i ich filiami : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Source:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 51-76
Signature:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258400
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Metoda oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym = A Method of Evaluating the Level of Independence of a Plant in a Multiple-Plant Concern
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 171-187. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168235254
article
See main document
13

Title:
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. 1
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990) , s. 18-20
Nr:
2168331965
article
14

Title:
Udział filii przedsiębiorstw przemysłowych w restrukturyzacji przemysłu = Participation of Industrial Enterprise Branches in Industry Restructuring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 83-100. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244936
article
See main document
15

Title:
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990) , s. 19-23
Nr:
2168334567
article
16

Title:
Prognoza dla pionowych zgrupowań przemysłowych
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990) , s. 8-9
Nr:
2168331959
article
17

Title:
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. 2, Strategia firmy prywatyzowanej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1990) , s. 18-20
Nr:
2168331971
article
18

Title:
Pionowa integracja producentów a tworzenie powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyjnych = Vertical Integration of Producers and Creation of Supply - Co-operative Connections
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 11-12 (939-940) (1990) , s. 127-130
Nr:
2168279631
article
19

Title:
Pożytek z firm polonijnych
Source:
Przegląd Organizacji1990. - nr 2-3, s. 19
Nr:
2168331945
varia
20

Title:
Kierunki rozwoju małych firm sektora państwowego = Trends in Development of Small State Enterprises
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 6 (516) (1989) , s. 28-33
Nr:
2168278007
article
21

Title:
Inflacja a podaż artykułów zaopatrzeniowych = Inflation and Supply of Procurement Goods
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 13-14 (917-918) (1989) , s. 333-335
Nr:
2168269038
article
22

Title:
Filie - centra zysku?
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1989) , s. 19-22
Nr:
2168331935
article
23

Title:
Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle = The Shape of Outlays for Environmental Protection in the Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 91-106. - Rez., summ.
Nr:
2168235112
article
See main document
24

Title:
Zarządzanie w wielozakładowych przedsiębiorstwach zdekoncentrowanych przestrzennie = Management in Spatially Decentralized Multi-Plant Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 165-178. - Rez., summ.
Nr:
2168234988
article
See main document
25

Title:
Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych = Assessment of Functions of Economic Instruments in Realization of Governmental Indents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 51-66. - Rez., summ.
Nr:
2168234962
article
See main document
26

Title:
Przesłanki powstawania i rozwoju filii krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Reasons of the Establishment and Expansion of Divisions of Krakow Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 179-193. - Summ., rez.
Nr:
2168231364
article
See main document
27

Title:
O większą skuteczność mechanizmów reformy = The Report about the Results of the Conference in Kraków 27-28 the June 1984
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 3/84 (1984) , s. 120-127
Nr:
2168229026
article
28

Title:
Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r.
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/83 (R. 22) (1983) , s. 207-215
Opracował:
Nr:
2168221692
article
Unpublished documents:
1

Title:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258620
unpublished scientific work
1
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Decision-Making Areas in Enterprise's Strategy of Expansion / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ // W: Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC. - (1992), s. 1-24
3
Strategie badanych przedsiębiorstw / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ // W: Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC. - (1992), s. 86-125
4
Pojęcie przesłanki i proces formowania strategii / Zbigniew KĘKUŚ // W: Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC. - (1992), s. 25-50
5
Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej) / Zbigniew KĘKUŚ ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1992. - 197 k. : il. ; 30 cm. - Opiekun naukowy: Bronisław Byrski. - Bibliogr.
6
Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ // W: Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC. - (1992), s. 51-65
7
Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 3, W przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym : na przykładzie Tarmac plc. 3, W przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym : na przykładzie Tarmac plc / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1991), s. 24-26. - ISSN 0137-7221
9
Charakterystyka powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w organizacyjnych zgrupowaniach przedsiębiorstw = Characterization of Production-Supply Relations Within Organizational Groups of Enterprises / Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991), s. 101-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle = Foreign Investments and the Structural Changes in Industry / Zbigniew KĘKUŚ, Kazimierz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 71-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Skala i kierunki racjonalizacji więzi produkcyjnych między przedsiębiorstwami przemysłowymi i ich filiami : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / Zbigniew KĘKUŚ // W: Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC. - (1991), s. 51-76
12
Metoda oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym = A Method of Evaluating the Level of Independence of a Plant in a Multiple-Plant Concern / Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991), s. 171-187. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 1. 1 / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1990), s. 18-20. - ISSN 0137-7221
14
Udział filii przedsiębiorstw przemysłowych w restrukturyzacji przemysłu = Participation of Industrial Enterprise Branches in Industry Restructuring / Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990), s. 83-100. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ, Grażyna MOJŻESZ-WLAZŁY // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990), s. 19-23. - ISSN 0860-6846
16
Prognoza dla pionowych zgrupowań przemysłowych / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 8-9. - ISSN 0137-7221
17
Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 2, Strategia firmy prywatyzowanej. 2, Strategia firmy prywatyzowanej / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1990), s. 18-20. - ISSN 0137-7221
18
Pionowa integracja producentów a tworzenie powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyjnych = Vertical Integration of Producers and Creation of Supply - Co-operative Connections / Zbigniew KĘKUŚ // Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 11-12 (939-940) (1990), s. 127-130. - ISSN 0017-2405
19
Pożytek z firm polonijnych / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 2-3 (1990), s. 19. - ISSN 0137-7221
20
Kierunki rozwoju małych firm sektora państwowego = Trends in Development of Small State Enterprises / Zbigniew KĘKUŚ // Gospodarka Planowa. - R. 35, 6 (516) (1989), s. 28-33. - ISSN 0017-2421
21
Inflacja a podaż artykułów zaopatrzeniowych = Inflation and Supply of Procurement Goods / Zbigniew KĘKUŚ // Gospodarka Materiałowa. - R. 41, nr 13-14 (917-918) (1989), s. 333-335. - ISSN 0017-2405
22
Filie - centra zysku? / Zbigniew KĘKUŚ // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1989), s. 19-22. - ISSN 0137-7221
23
Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle = The Shape of Outlays for Environmental Protection in the Industry / Kazimierz GÓRKA, Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 91-106. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Zarządzanie w wielozakładowych przedsiębiorstwach zdekoncentrowanych przestrzennie = Management in Spatially Decentralized Multi-Plant Enterprises / Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 165-178. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych = Assessment of Functions of Economic Instruments in Realization of Governmental Indents / Andrzej DĄBROWSKI, Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 51-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Przesłanki powstawania i rozwoju filii krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Reasons of the Establishment and Expansion of Divisions of Krakow Industrial Enterprises / Zbigniew KĘKUŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 179-193. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
27
O większą skuteczność mechanizmów reformy = The Report about the Results of the Conference in Kraków 27-28 the June 1984 / Andrzej DĄBROWSKI, Zbigniew KĘKUŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 3/84 (1984), s. 120-127. - ISSN 0079-578X
28
Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r. / Józefa FAMIELEC, Zbigniew KĘKUŚ // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/83 (R. 22) (1983), s. 207-215. - ISSN 0079-578X
29
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Famielec J., Kękuś Z., (1993), Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 33-47.
2
Famielec J., Kękuś Z., (1992), Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, s. 1-24.
3
Famielec J., Kękuś Z., (1992), Strategie badanych przedsiębiorstw. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, s. 86-125.
4
Kękuś Z., (1992), Pojęcie przesłanki i proces formowania strategii. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, s. 25-50.
5
Kękuś Z., (1992), Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej), Prom. Górka K., Kraków : , 197 k.
6
Famielec J., Kękuś Z., (1992), Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, s. 51-65.
7
Famielec J., Kękuś Z., (1992), Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 s.
8
Kękuś Z., (1991), Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 3, W przedsiębiorstwie zdywersyfikowanym : na przykładzie Tarmac plc, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 24-26.
9
Kękuś Z., (1991), Charakterystyka powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w organizacyjnych zgrupowaniach przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 101-115.
10
Kękuś Z., Górka K., (1991), Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 71-82.
11
Kękuś Z., (1991), Skala i kierunki racjonalizacji więzi produkcyjnych między przedsiębiorstwami przemysłowymi i ich filiami : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej). [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych, s. 51-76.
12
Kękuś Z., (1991), Metoda oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 371, s. 171-187.
13
Kękuś Z., (1990), Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 18-20.
14
Kękuś Z., (1990), Udział filii przedsiębiorstw przemysłowych w restrukturyzacji przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 83-100.
15
Famielec J., Kękuś Z., Mojżesz-Wlazły G., (1990), Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 41, nr 12, s. 19-23.
16
Kękuś Z., (1990), Prognoza dla pionowych zgrupowań przemysłowych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 8-9.
17
Kękuś Z., (1990), Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych. Cz. 2, Strategia firmy prywatyzowanej, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 18-20.
18
Kękuś Z., (1990), Pionowa integracja producentów a tworzenie powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyjnych, "Gospodarka Materiałowa", R. 42, nr 11-12 (939-940), s. 127-130.
19
Kękuś Z., (1990), Pożytek z firm polonijnych, "Przegląd Organizacji", nr 2-3, s. 19.
20
Kękuś Z., (1989), Kierunki rozwoju małych firm sektora państwowego, "Gospodarka Planowa", R. 35, 6 (516), s. 28-33.
21
Kękuś Z., (1989), Inflacja a podaż artykułów zaopatrzeniowych, "Gospodarka Materiałowa", R. 41, nr 13-14 (917-918), s. 333-335.
22
Kękuś Z., (1989), Filie - centra zysku?, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 19-22.
23
Górka K., Kękuś Z., (1989), Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 91-106.
24
Kękuś Z., (1988), Zarządzanie w wielozakładowych przedsiębiorstwach zdekoncentrowanych przestrzennie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 165-178.
25
Dąbrowski A., Kękuś Z., (1988), Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 51-66.
26
Kękuś Z., (1986), Przesłanki powstawania i rozwoju filii krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 179-193.
27
Dąbrowski A., Kękuś Z., (1984), O większą skuteczność mechanizmów reformy, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 3/84, s. 120-127.
28
Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r., oprac. J. Famielecoprac. Z. Kękuś, (1983) "Problemy Ekonomiczne", nr 1/83 (R. 22), s. 207-215.
29
Berbeka K., Kękuś Z. (red.), (1992), Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 k.
1
@article{UEK:2168245298,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś",
title = "Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "33-47",
year = "1993",
}
2
@unpublished{UEK:2168306385,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś",
title = "Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej",
pages = "1-24",
year = "1992",
}
3
@unpublished{UEK:2168306393,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś",
title = "Strategie badanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej",
pages = "86-125",
year = "1992",
}
4
@unpublished{UEK:2168256340,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Pojęcie przesłanki i proces formowania strategii",
booktitle = "Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej",
pages = "25-50",
year = "1992",
}
5
@unpublished{UEK:2168309453,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Tworzenie, funkcjonowanie i rozwój filii przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw aglomeracji krakowskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
6
@unpublished{UEK:2168306391,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś",
title = "Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą",
booktitle = "Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej",
pages = "51-65",
year = "1992",
}
7
@book{UEK:2168247066,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś",
title = "Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
8
@article{UEK:2168331979,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "24-26",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168245920,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Charakterystyka powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w organizacyjnych zgrupowaniach przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "101-115",
year = "1991",
}
10
@article{UEK:2168235242,
author = "Zbigniew Kękuś and Kazimierz Górka",
title = "Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "71-82",
year = "1991",
}
11
@unpublished{UEK:2168258400,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Skala i kierunki racjonalizacji więzi produkcyjnych między przedsiębiorstwami przemysłowymi i ich filiami : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
booktitle = "Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych",
pages = "51-76",
year = "1991",
}
12
@article{UEK:2168235254,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Metoda oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "371",
pages = "171-187",
year = "1991",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168331965,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "18-20",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168244936,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Udział filii przedsiębiorstw przemysłowych w restrukturyzacji przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "83-100",
year = "1990",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168334567,
author = "Józefa Famielec and Zbigniew Kękuś and Grażyna Mojżesz-Wlazły",
title = "Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 41, 12",
pages = "19-23",
year = "1990",
}
16
@article{UEK:2168331959,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Prognoza dla pionowych zgrupowań przemysłowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "8-9",
year = "1990",
}
17
@article{UEK:2168331971,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Strategia zarządzania w przedsiębiorstwach wielozakładowych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "18-20",
year = "1990",
}
18
@article{UEK:2168279631,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Pionowa integracja producentów a tworzenie powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyjnych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 42, 11-12 (939-940)",
pages = "127-130",
year = "1990",
}
19
@misc{UEK:2168331945,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Pożytek z firm polonijnych",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "2-3",
pages = "19",
year = "1990",
}
20
@article{UEK:2168278007,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Kierunki rozwoju małych firm sektora państwowego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 6 (516)",
pages = "28-33",
year = "1989",
}
21
@article{UEK:2168269038,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Inflacja a podaż artykułów zaopatrzeniowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 41, 13-14 (917-918)",
pages = "333-335",
year = "1989",
}
22
@article{UEK:2168331935,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Filie - centra zysku?",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "19-22",
year = "1989",
}
23
@article{UEK:2168235112,
author = "Kazimierz Górka and Zbigniew Kękuś",
title = "Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "91-106",
year = "1989",
}
24
@article{UEK:2168234988,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Zarządzanie w wielozakładowych przedsiębiorstwach zdekoncentrowanych przestrzennie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "165-178",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168234962,
author = "Andrzej Dąbrowski and Zbigniew Kękuś",
title = "Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "51-66",
year = "1988",
}
26
@article{UEK:2168231364,
author = "Zbigniew Kękuś",
title = "Przesłanki powstawania i rozwoju filii krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "179-193",
year = "1986",
}
27
@article{UEK:2168229026,
author = "Andrzej Dąbrowski and Zbigniew Kękuś",
title = "O większą skuteczność mechanizmów reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 3/84",
pages = "120-127",
year = "1984",
}
28
@article{UEK:2168221692,
title = "Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r.",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/83 (R. 22)",
pages = "207-215",
year = "1983",
}
29
@unpublished{UEK:2168258620,
title = "Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID