Publications of the selected author
1

Title:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
137, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-09-7
Nr:
2168284049
academic script
2

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Selected Cosmetic Milk Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246058
article
See main document
3

Author:
Alicja Miłkowska , Tadeusz Hofmann , Grażyna Radmacher
Title:
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237026
article
See main document
4

Title:
Mikroorganizmy występujące w kosmetykach = Microorganisms Occurring in Cosmetics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992) , s. 31-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237020
article
See main document
5

Title:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168283531
academic script
6

Title:
Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych = Effect of Microorganism on the Quality of Certain Ready-To-Serve Foods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 41-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264276
article
See main document
7

Title:
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168250212
article
See main document
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 275
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168248812
journal / series editorial
9

Title:
Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 59. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263260
varia
See main document
10

Title:
Mikrobiologia dla studentów kierunku towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: AE, 1988
Physical description:
221 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345716
academic script
11

Title:
Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju = Microbiology in Science of Commodities the Present State and Outlook
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987) , s. 89-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264148
article
See main document
12

Title:
Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 19. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255620
varia
13

Title:
Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych = The Antibacterial Activity of Dichlorophene Added to Shoe Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 168-174. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323543
article
14

Title:
Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta" = Microflora of Citroneta Type Cool Drinks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264162
article
See main document
15

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 156-161. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323537
article
16

Title:
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323547
article
17

Title:
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 149-155. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323535
article
18

Author:
Alicja Miłkowska , Mirosława Barczak
Title:
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic = Microbiological Evaluation of the Milk Produced in Katowice Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 102-106. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Nr:
2168323533
article
19

Title:
Pasteryzacja jako proces technologiczny wpływający na jakość zdrowotną mleka
Source:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 208. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346600
varia
20

Title:
Antybakteryjne działanie dichlorophanu wprowadzonego do materiałów obuwniczych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348408
varia
21

Title:
Odporność materiałów podpodeszwowych na działanie drobnoustrojów glebowych
Source:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 94-95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347498
varia
22

Title:
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348392
varia
23

Title:
Ocena środków biobójczych zastosowanych do ochrony celulozowego materiału podpodeszwowego
Source:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 96-97. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347500
varia
24

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348380
varia
25

Author:
Alicja Miłkowska , Mirosława Barczak
Title:
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348402
varia
26

Title:
Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348412
varia
27

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348398
varia
28

Title:
Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka = Impact of Silages on Milk's Organoleptic and Microbiological and Physico-chemical Properties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261066
article
See main document
29

Author:
Mirosława Barczak
Title:
Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/469
Nr:
2168309875
doctoral dissertation
30

Title:
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280103
article
See main document
31

Title:
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/891
Nr:
2168312987
doctoral dissertation
32

Title:
Promieniowce
Source:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 54-56
Nr:
2168282395
chapter in academic script
See main document
33

Title:
Mikroskopia
Source:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 17-26
Nr:
2168282383
chapter in academic script
See main document
34

Title:
Fermentacje
Source:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 112-114
Nr:
2168282413
chapter in academic script
See main document
35

Title:
Grzyby - Fungi (28)
Source:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 65-74
Nr:
2168282405
chapter in academic script
See main document
36

Title:
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168282371
academic script
See related chapters
37

Title:
Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 69-75 - Bibliogr.
Nr:
2168255062
chapter in conference materials
38

Title:
Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa = The Vistula River Microflora in the Cracow's Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227808
article
See main document
39

Title:
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980) , s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168227824
article
See main document
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 135
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168227806
journal / series editorial
See related chapters
41

Title:
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233084
article
See main document
42

Title:
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233086
article
See main document
43

Title:
Metody nauczania stosowane w mikrobiologii towaroznawczej
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 131-132 - Bibliogr.
Nr:
2168359166
article
44

Author:
Stanisława Michnowicz-Meinhardt
Title:
Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/152
Nr:
2168305531
doctoral dissertation
1
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 137, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-09-7
2
Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Selected Cosmetic Milk Products / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów = Microbiological Tests on Shampoos for Washing the Hair / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN, Grażyna Radmacher // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Mikroorganizmy występujące w kosmetykach = Microorganisms Occurring in Cosmetics / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 378 (1992), s. 31-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych = Effect of Microorganism on the Quality of Certain Ready-To-Serve Foods / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 41-47. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych = Microbiological Evaluation of the Degree of Infection of the Selected Ready - to - Cook Foods / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 47-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 275. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
9
Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych / Alicja MIŁKOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 59. - Dostępne tylko streszczenie
10
Mikrobiologia dla studentów kierunku towaroznawstwa / Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : AE, 1988. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju = Microbiology in Science of Commodities the Present State and Outlook / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 89-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych / Alicja MIŁKOWSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenia
13
Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych = The Antibacterial Activity of Dichlorophene Added to Shoe Materials / Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 168-174. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
14
Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta" = Microflora of Citroneta Type Cool Drinks / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych = Microbiological Evaluation of Chosen Cosmetic Creams / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 156-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
16
Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego = The Role of Psychrotrophic Bacteria in the Storage of Meat / Teresa WOŹNIAKIEWICZ, Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
17
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych = The Bacteriological Action of Medicinal Soaps / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 149-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
18
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic = Microbiological Evaluation of the Milk Produced in Katowice Region / Alicja MIŁKOWSKA, Mirosław Barczak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 102-106. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - ISSN 0208-4902
19
Pasteryzacja jako proces technologiczny wpływający na jakość zdrowotną mleka / A. MIŁKOWSKA // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 208. - Dostępne tylko streszczenie
20
Antybakteryjne działanie dichlorophanu wprowadzonego do materiałów obuwniczych / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOTOWA, Alicja MIŁKOWSKA // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie
21
Odporność materiałów podpodeszwowych na działanie drobnoustrojów glebowych / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOT, Alicja MIŁKOWSKA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa : [s.n.], 1984. - S. 94-95. - Dostępne tylko streszczenie
22
Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
23
Ocena środków biobójczych zastosowanych do ochrony celulozowego materiału podpodeszwowego / Janina GRELA-JAŚKOWSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOT, Alicja MIŁKOWSKA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa : [s.n.], 1984. - S. 96-97. - Dostępne tylko streszczenie
24
Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych / Alicja MIŁKOWSKA, Tadeusz HOFMANN // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie
25
Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic / Alicja MIŁKOWSKA, Mirosława Barczak // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie
26
Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
27
Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
28
Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka = Impact of Silages on Milk's Organoleptic and Microbiological and Physico-chemical Properties / Alicja MIŁKOWSKA, Maria KREŁOWSKA-KUłAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 93-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego / Mirosława Barczak ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych / Teresa WOŹNIAKIEWICZ ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1983. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Promieniowce / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 54-56
33
Mikroskopia / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 17-26
34
Fermentacje / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 112-114
35
Grzyby - Fungi (28) / Alicja MIŁKOWSKA // W: Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 65-74
36
Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej / red. Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
37
Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 69-75. - Bibliogr.
38
Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa = The Vistula River Microflora in the Cracow's Region / Alicja MIŁKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 9-24. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach = Microbiological Investigation of Beef Stored in Low Temperatures / Alicja MIŁKOWSKA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 135 (1980), s. 53-59. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 135. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring / Alicja MIŁKOWSKA, Adam KOSEK, Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim = Measurement of the Speed of Bacteria Growth in Cow Milk / Alicja MIŁKOWSKA, Krzesław STOKŁOSA, Adam KOSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 237-247. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Metody nauczania stosowane w mikrobiologii towaroznawczej / Alicja MIŁKOWSKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 131-132. - Bibliogr. - ISSN 0239-4464
44
Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa / Stanisława Michnowicz-Meinhardt ; Promotor: Alicja MIŁKOWSKA. - Kraków, 1978. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1997), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 137, [1] s.
2
Miłkowska A., (1993), Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 406, s. 61-71.
3
Miłkowska A., Hofmann T., Radmacher G., (1992), Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 35-53.
4
Miłkowska A., (1992), Mikroorganizmy występujące w kosmetykach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 378, s. 31-34.
5
Miłkowska A., Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., (1991), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149, [1] s.
6
Miłkowska A., (1990), Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 41-47.
7
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1989), Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 47-56.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 275. - 88 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
9
Miłkowska A., (1988), Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 59.
10
Miłkowska A., (1988), Mikrobiologia dla studentów kierunku towaroznawstwa, Kraków : AE, 221 s.
11
Miłkowska A., (1987), Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 89-96.
12
Miłkowska A., (1987), Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 19.
13
Szostak-Kotowa J., Grela-Jaśkowska J., Miłkowska A., (1986), Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 168-174.
14
Miłkowska A., (1986), Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 75-85.
15
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 156-161.
16
Woźniakiewicz T., Miłkowska A., (1986), Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 124-133.
17
Miłkowska A., Hofmann T., (1986), Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 149-155.
18
Miłkowska A., Barczak M., (1986), Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 102-106.
19
Miłkowska A., (1985), Pasteryzacja jako proces technologiczny wpływający na jakość zdrowotną mleka. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 208.
20
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kotowa J., Miłkowska A., (1984), Antybakteryjne działanie dichlorophanu wprowadzonego do materiałów obuwniczych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 53.
21
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kot J., Miłkowska A., (1984), Odporność materiałów podpodeszwowych na działanie drobnoustrojów glebowych. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 94-95.
22
Miłkowska A., Hofmann T., (1984), Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 47.
23
Grela-Jaśkowska J., Szostak-Kot J., Miłkowska A., (1984), Ocena środków biobójczych zastosowanych do ochrony celulozowego materiału podpodeszwowego. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 96-97.
24
Miłkowska A., Hofmann T., (1984), Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 48.
25
Miłkowska A., Barczak M., (1984), Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 18.
26
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1984), Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 19.
27
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1984), Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 19.
28
Krełowska-Kułas M., Miłkowska A., (1984), Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 93-102.
29
Barczak M., (1983), Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 111 k.
30
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1983), Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 171-178.
31
Woźniakiewicz T., (1983), Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 93 k.
32
Miłkowska A., (1982), Promieniowce. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54-56.
33
Miłkowska A., (1982), Mikroskopia. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-26.
34
Miłkowska A., (1982), Fermentacje. [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112-114.
35
Miłkowska A., (1982), Grzyby - Fungi (28). [W:] Miłkowska A. (red.), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-74.
36
Miłkowska A. (red.), (1982), Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
37
Miłkowska A., (1981), Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-75.
38
Miłkowska A., (1980), Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 9-24.
39
Miłkowska A., Woźniakiewicz T., (1980), Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 135, s. 53-59.
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 135. - 90 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
41
Miłkowska A., Kosek A., Kondratowicz E., Stokłosa K., (1980), Szybkość kwaśnienia mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 223-236.
42
Miłkowska A., Stokłosa K., Kosek A., (1980), Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 237-247.
43
Miłkowska A., (1979), Metody nauczania stosowane w mikrobiologii towaroznawczej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 131-132.
44
Michnowicz-Meinhardt S., (1978), Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa, Prom. Miłkowska A., Kraków : , 98 k.
1
@book{UEK:2168284049,
author = "Alicja Miłkowska and Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-87239-09-7",
}
2
@article{UEK:2168246058,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych mleczek kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "406",
pages = "61-71",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168237026,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann and Grażyna Radmacher",
title = "Badania mikrobiologiczne szamponów do mycia włosów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "35-53",
year = "1992",
url = {},
}
4
@article{UEK:2168237020,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikroorganizmy występujące w kosmetykach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "378",
pages = "31-34",
year = "1992",
url = {},
}
5
@book{UEK:2168283531,
author = "Alicja Miłkowska and Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
6
@article{UEK:2168264276,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Wpływ mikroorganizmów na jakość niektórych produktów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "41-47",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168250212,
author = "Teresa Woźniakiewicz and Alicja Miłkowska",
title = "Ocena mikrobiologiczna stopnia zakażenia wybranych mięsnych wyrobów garmażeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "47-56",
year = "1989",
url = {},
}
8
@misc{UEK:2168248812,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
9
@misc{UEK:2168263260,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikroorganizmy występujące w cyklach produkcyjnych wyrobów garmażeryjnych",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "59",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
10
@book{UEK:2168345716,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikrobiologia dla studentów kierunku towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168264148,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikrobiologia w towaroznawstwie : stan obecny i perspektywy rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "89-96",
year = "1987",
}
12
@misc{UEK:2168255620,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikrobiologiczna ocena niektórych wyrobów garmażeryjnych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168323543,
author = "Jadwiga Szostak-Kotowa and Janina Grela-Jaśkowska and Alicja Miłkowska",
title = "Antybakteryjne działanie dichlorofenu wprowadzonego do materiałów obuwniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "168-174",
adress = "",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168264162,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikroflora napojów chłodzących typu Citroneta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "75-85",
year = "1986",
}
15
@article{UEK:2168323537,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "156-161",
adress = "",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168323547,
author = "Teresa Woźniakiewicz and Alicja Miłkowska",
title = "Badanie wpływu wybranych szczepów psychrotrofowych na pH i barwę mięsa mielonego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168323535,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "149-155",
adress = "",
year = "1986",
}
18
@article{UEK:2168323533,
author = "Alicja Miłkowska and Mirosława Barczak",
title = "Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "102-106",
adress = "",
year = "1986",
}
19
@misc{UEK:2168346600,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Pasteryzacja jako proces technologiczny wpływający na jakość zdrowotną mleka",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "208",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
20
@misc{UEK:2168348408,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kotowa and Alicja Miłkowska",
title = "Antybakteryjne działanie dichlorophanu wprowadzonego do materiałów obuwniczych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "53",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
21
@misc{UEK:2168347498,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kot and Alicja Miłkowska",
title = "Odporność materiałów podpodeszwowych na działanie drobnoustrojów glebowych",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "94-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
22
@misc{UEK:2168348392,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Bakteriobójcze działanie mydeł leczniczych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "47",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
23
@misc{UEK:2168347500,
author = "Janina Grela-Jaśkowska and Jadwiga Szostak-Kot and Alicja Miłkowska",
title = "Ocena środków biobójczych zastosowanych do ochrony celulozowego materiału podpodeszwowego",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "96-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
24
@misc{UEK:2168348380,
author = "Alicja Miłkowska and Tadeusz Hofmann",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych kremów kosmetycznych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
25
@misc{UEK:2168348402,
author = "Alicja Miłkowska and Mirosława Barczak",
title = "Badanie mikrobiologiczne mleka w rejonie Katowic",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "18",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
26
@misc{UEK:2168348412,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
27
@misc{UEK:2168348398,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
28
@article{UEK:2168261066,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Alicja Miłkowska",
title = "Wpływ kiszonek na właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "93-102",
year = "1984",
}
29
@unpublished{UEK:2168309875,
author = "Mirosława Barczak",
title = "Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych na jakość mleka surowego i spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
30
@article{UEK:2168280103,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "171-178",
year = "1983",
}
31
@unpublished{UEK:2168312987,
author = "Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania wpływu bakterii psychrotrofowych na jakość niektórych wyrobów mięsnych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
32
@inbook{UEK:2168282395,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Promieniowce",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "54-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
33
@inbook{UEK:2168282383,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikroskopia",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
34
@inbook{UEK:2168282413,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Fermentacje",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "112-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
35
@inbook{UEK:2168282405,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Grzyby - Fungi (28)",
booktitle = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
36
@book{UEK:2168282371,
title = "Ćwiczenia z mikrobiologii towaroznawczej",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
37
@inbook{UEK:2168255062,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Rola drobnoustrojów w aktualnej problematyce towaroznawczej",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "69-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
38
@article{UEK:2168227808,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Mikroflora rzeki Wisły w rejonie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "9-24",
year = "1980",
}
39
@article{UEK:2168227824,
author = "Alicja Miłkowska and Teresa Woźniakiewicz",
title = "Badania mikrobiologiczne mięsa wołowego przechowywanego w niskich temperaturach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "135",
pages = "53-59",
year = "1980",
}
40
@misc{UEK:2168227806,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Miłkowska Alicja,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
41
@article{UEK:2168233084,
author = "Alicja Miłkowska and Adam Kosek and Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Szybkość kwaśnienia mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "223-236",
year = "1980",
}
42
@article{UEK:2168233086,
author = "Alicja Miłkowska and Krzesław Stokłosa and Adam Kosek",
title = "Pomiar szybkości rozwoju bakterii w mleku krowim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "237-247",
year = "1980",
}
43
@article{UEK:2168359166,
author = "Alicja Miłkowska",
title = "Metody nauczania stosowane w mikrobiologii towaroznawczej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "131-132",
year = "1979",
}
44
@unpublished{UEK:2168305531,
author = "Stanisława Michnowicz-Meinhardt",
title = "Wpływ rodziny enterobacteriaceae na wtórne zakażenie piwa",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID