Publications of the selected author
1

Title:
Rola technologii informacyjnej w budowaniu układów partnerskich na rynku B2B = The Role of Information Technology in Building Partner Systems on the B2B Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 757 (2008) , s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50418
article
2

Title:
Cena
Source:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 88-104
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51210
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Dystrybucja
Source:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 105-119
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51211
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wpływ Internetu na działania marketingowe detalicznych firm handlowych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166030360
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Charakterystyka sklepów typu convenience - Polska na tle rynku amerykańskiego = The Characteristics of Convenience Stores - Poland and the American Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 694 (2006) , s. 147-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52753
article
6

Title:
Marka własna w handlu : obszar współpracy czy konfliktów = Own Brand in Commerce : Area of Cooperation or Conflict
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 171-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027634
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych
Source:
Świat Marketingu. - Grudzień (2004) . - [odczyt: 19.10.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236180
article
8

Title:
Przemiany rynku i przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce pod wpływem inwestycji zagranicznych
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 59-72. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166283987
chapter in monograph
See main document
9

Title:
EDLP jako przykład polityki cenowej detalicznych firm handlowych = EDLP as Example of Pricing Policie of Retail Trade Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220544
article
10

Title:
Wpływ nowoczesnych rozwiązań technologicznych na jakość świadczonej usługi handlowej
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289436
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań)
Source:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 315-321. - Streszcz., summ.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2166281020
chapter in monograph
12

Title:
Znaczenie i perspektywy programów kształtowania lojalności w handlu detalicznym = The Importance and Perspectives of Loyalty Influencing Programs in Retail Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 624 (2003) , s. 147-163. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222556
article
13

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Wybrane przejawy procesów globalizacji w handlu detalicznym
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 105-120. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168343169
chapter in conference materials
See main document
14

Title:
Teoretyczne podstawy szacowania postrzeganej wartości dóbr i usług
Source:
Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK2003, s. 11[17]-33[49] - Bibliogr.
Signature:
NP-923/Magazyn
Nr:
2168258822
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Skłonność do integracji przedsiębiorstw hurtowych jako determinanta przeobrażeń strukturalnych w handlu = The Willingness of Wholesale Companies to Integrate as a Determinant of Institutional Transformations in Commerce
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225004
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Determinanty procesów integracyjnych w handlu hurtowym w świetle badań bezpośrednich
Source:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 188-201. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298329
chapter in conference materials
17

Title:
Integracja hurtu jako nowe zjawisko w kanałach dystrybucji - analiza i ocena w świetle badań bezpośrednich = Wholesale Integration as a New Phenomenon in Distribution Channels - Analysis and Assessment in the Light of Direct Research
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240744
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 329-338
Nr:
2168255986
article
19

Title:
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych
Source:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 96-104
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166289895
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Koncentracja i integracja jako szansa przetrwania małych firm handlu detalicznego
Source:
Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC2000, s. 171-219 - Bibliogr.
Signature:
NP-723/Magazyn
Nr:
2168269086
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Lojalny klient w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego
Source:
Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 79-89
ISBN:
83-912732-3-7
Nr:
2168236346
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Research program:
72/KHiIR/4/2005/S/244
Signature:
NP-1069/Magazyn
Nr:
2168259436
unpublished scientific work
2

Title:
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
159 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Research program:
58/KHiIR/4/2004/S/168
Signature:
NP-945/Magazyn
Nr:
2168259406
unpublished scientific work
3

Title:
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KHiIR/2/2001/S
Signature:
NP-780/Magazyn
Nr:
2168243918
unpublished scientific work
4

Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
85 [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
89/KHiIR/5/99/S
Signature:
NP-655/Magazyn
Nr:
2168274515
unpublished scientific work
1
Rola technologii informacyjnej w budowaniu układów partnerskich na rynku B2B = The Role of Information Technology in Building Partner Systems on the B2B Market / Dominika KUBACKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 757 (2008), s. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151078437. - ISSN 1898-6447
2
Cena / Dominika KUBACKA // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 88-104. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
3
Dystrybucja / Dominika KUBACKA // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 105-119. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
4
Wpływ Internetu na działania marketingowe detalicznych firm handlowych / Dominika KUBACKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
5
Charakterystyka sklepów typu convenience - Polska na tle rynku amerykańskiego = The Characteristics of Convenience Stores - Poland and the American Market / Dominika KUBACKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 147-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106470843. - ISSN 0208-7944
6
Marka własna w handlu : obszar współpracy czy konfliktów = Own Brand in Commerce : Area of Cooperation or Conflict / Dominika KUBACKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
7
Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych / Dominika KUBACKA // Świat Marketingu [on-line]. - Grudzień (2004)1 ekran. - [odczyt: 19.10.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=131378. - ISSN 1642-711X
8
Przemiany rynku i przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce pod wpływem inwestycji zagranicznych / Dominika KUBACKA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 59-72. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
9
EDLP jako przykład polityki cenowej detalicznych firm handlowych = EDLP as Example of Pricing Policie of Retail Trade Companies / Dominika KUBACKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 664 (2004), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66661167. - ISSN 0208-7944
10
Wpływ nowoczesnych rozwiązań technologicznych na jakość świadczonej usługi handlowej / Dominika KUBACKA // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
11
Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań) / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 315-321. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
12
Znaczenie i perspektywy programów kształtowania lojalności w handlu detalicznym = The Importance and Perspectives of Loyalty Influencing Programs in Retail Trade / Dominika KUBACKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 147-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14835. - ISSN 0208-7944
13
Wybrane przejawy procesów globalizacji w handlu detalicznym / Dominika KUBACKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 105-120. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
14
Teoretyczne podstawy szacowania postrzeganej wartości dóbr i usług / Dominika KUBACKA // W: Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych / kierownik tematu: Jan SZUMILAK. - (2003), s. 11[17]-33[49]. - Bibliogr.
15
Skłonność do integracji przedsiębiorstw hurtowych jako determinanta przeobrażeń strukturalnych w handlu = The Willingness of Wholesale Companies to Integrate as a Determinant of Institutional Transformations in Commerce / Dominika KUBACKA, Andrzej SZROMNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 155-171. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
16
Determinanty procesów integracyjnych w handlu hurtowym w świetle badań bezpośrednich / Dominika KUBACKA, Andrzej SZROMNIK // W: Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 188-201. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
17
Integracja hurtu jako nowe zjawisko w kanałach dystrybucji - analiza i ocena w świetle badań bezpośrednich = Wholesale Integration as a New Phenomenon in Distribution Channels - Analysis and Assessment in the Light of Direct Research / Dominika KUBACKA, Andrzej SZROMNIK // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 155-171. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
18
Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 329-338. - ISSN 1643-8299
19
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 96-104. - ISBN 83-916758-5-8
20
Koncentracja i integracja jako szansa przetrwania małych firm handlu detalicznego / Dominika KUBACKA // W: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK - kierownik, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Jan SZUMILAK, Jacek BAZARNIK, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Grażyna ŚMIGIELSKA, Krzysztof P. WOJDACKI, Tomasz KAROŃ, Dominika KUBACKA, Justyna ŚWIATOWIEC. - (2000), s. 171-219. - Bibliogr.
21
Lojalny klient w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego / Dominika KUBACKA // W: Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania / red. nauk. Zofia Kędzior. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000. - S. 79-89. - ISBN 83-912732-3-7
22
Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej) / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
23
Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych / kierownik tematu: Władysław SZCZEPANKIEWICZ; zespół: Jacek BAZARNIK, Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
24
Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych / Andrzej SZROMNIK - kierownik zespołu ; Jan SZUMILAK, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Jarosław PLICHTA, Dominika KUBACKA, Adam FIGIEL, Klaudia Bernacka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce / kierownik tematu: Jan SZUMILAK ; wykonawca: Dominika KUBACKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 85 [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kubacka D., (2008), Rola technologii informacyjnej w budowaniu układów partnerskich na rynku B2B, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 757, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/151078437
2
Kubacka D., (2007), Cena. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 88-104.
3
Kubacka D., (2007), Dystrybucja. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 105-119.
4
Kubacka D., (2006), Wpływ Internetu na działania marketingowe detalicznych firm handlowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 71-83.
5
Kubacka D., (2006), Charakterystyka sklepów typu convenience - Polska na tle rynku amerykańskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 147-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/106470843
6
Kubacka D., (2005), Marka własna w handlu : obszar współpracy czy konfliktów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 171-183.
7
Kubacka D., (2004), Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych, "Świat Marketingu" [on-line], Grudzień; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=131378
8
Kubacka D., (2004), Przemiany rynku i przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce pod wpływem inwestycji zagranicznych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 59-72.
9
Kubacka D., (2004), EDLP jako przykład polityki cenowej detalicznych firm handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 83-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/66661167
10
Kubacka D., (2004), Wpływ nowoczesnych rozwiązań technologicznych na jakość świadczonej usługi handlowej. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 89-101.
11
Dołhasz M., Kubacka D., (2003), Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań). [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 315-321.
12
Kubacka D., (2003), Znaczenie i perspektywy programów kształtowania lojalności w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 147-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/14835
13
Kubacka D., (2003), Wybrane przejawy procesów globalizacji w handlu detalicznym. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 105-120.
14
Kubacka D., (2003), Teoretyczne podstawy szacowania postrzeganej wartości dóbr i usług. [W:] Szumilak J. (kierownik tematu), Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych, s. 11[17]-33[49].
15
Kubacka D., Szromnik A., (2002), Skłonność do integracji przedsiębiorstw hurtowych jako determinanta przeobrażeń strukturalnych w handlu. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 155-171.
16
Kubacka D., Szromnik A., (2002), Determinanty procesów integracyjnych w handlu hurtowym w świetle badań bezpośrednich. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 188-201.
17
Kubacka D., Szromnik A., (2002), Integracja hurtu jako nowe zjawisko w kanałach dystrybucji - analiza i ocena w świetle badań bezpośrednich. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 155-171.
18
Dołhasz M., Kubacka D., (2002), Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 329-338.
19
Dołhasz M., Kubacka D., (2002), Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 96-104.
20
Kubacka D., (2000), Koncentracja i integracja jako szansa przetrwania małych firm handlu detalicznego. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu, s. 171-219.
21
Kubacka D., (2000), Lojalny klient w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego. [W:] Kędzior Z. (red.), Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania, Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 79-89.
22
Bazarnik J., Kubacka D., (2005), Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw: (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej), Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 156 k.
23
Bazarnik J., Kubacka D., (2004), Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych, Szczepankiewicz W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 k.
24
Szromnik A., Szumilak J., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Klimkowska R., Plichta J., Kubacka D., Figiel A., Bernacka K., (2001), Handel w zmiennych warunkach otoczenia: studium przemian strukturalnych, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 s.
25
Kubacka D., (2000), Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce, Szumilak J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 [1] k.
1
@article{UEK:50418,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Rola technologii informacyjnej w budowaniu układów partnerskich na rynku B2B",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "757",
pages = "119-134",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151078437},
}
2
@inbook{UEK:51210,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Cena",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "88-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
3
@inbook{UEK:51211,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Dystrybucja",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
4
@inbook{UEK:2166030360,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Wpływ Internetu na działania marketingowe detalicznych firm handlowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "71-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
5
@article{UEK:52753,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Charakterystyka sklepów typu convenience - Polska na tle rynku amerykańskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "147-161",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106470843},
}
6
@inbook{UEK:2166027634,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Marka własna w handlu : obszar współpracy czy konfliktów",
booktitle = "Marketing",
pages = "171-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
7
@article{UEK:2168236180,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Zastosowanie technologii w działalności detalicznych firm handlowych",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Grudzień",
pages = "",
year = "2004",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=131378},
}
8
@inbook{UEK:2166283987,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Przemiany rynku i przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce pod wpływem inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
9
@article{UEK:2168220544,
author = "Dominika Kubacka",
title = "EDLP jako przykład polityki cenowej detalicznych firm handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "83-98",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66661167},
}
10
@inbook{UEK:2166289436,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Wpływ nowoczesnych rozwiązań technologicznych na jakość świadczonej usługi handlowej",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "89-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
11
@inbook{UEK:2166281020,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań)",
booktitle = "Public relations",
pages = "315-321",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
12
@article{UEK:2168222556,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Znaczenie i perspektywy programów kształtowania lojalności w handlu detalicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "147-163",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14835},
}
13
@inbook{UEK:2168343169,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Wybrane przejawy procesów globalizacji w handlu detalicznym",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "105-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
14
@unpublished{UEK:2168258822,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Teoretyczne podstawy szacowania postrzeganej wartości dóbr i usług",
booktitle = "Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : konsumencka ocena użyteczności usług handlowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego : raport z badań statutowych",
pages = "11[17]-33[49]",
year = "2003",
}
15
@inbook{UEK:2168225004,
author = "Dominika Kubacka and Andrzej Szromnik",
title = "Skłonność do integracji przedsiębiorstw hurtowych jako determinanta przeobrażeń strukturalnych w handlu",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "155-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
16
@inbook{UEK:2168298329,
author = "Dominika Kubacka and Andrzej Szromnik",
title = "Determinanty procesów integracyjnych w handlu hurtowym w świetle badań bezpośrednich",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "188-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
17
@inbook{UEK:2168240744,
author = "Dominika Kubacka and Andrzej Szromnik",
title = "Integracja hurtu jako nowe zjawisko w kanałach dystrybucji - analiza i ocena w świetle badań bezpośrednich",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "155-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
18
@article{UEK:2168255986,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w świetle badań marketingowych",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "329-338",
year = "2002",
}
19
@inbook{UEK:2166289895,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w świetle badań marketingowych",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "96-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
20
@unpublished{UEK:2168269086,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Koncentracja i integracja jako szansa przetrwania małych firm handlu detalicznego",
booktitle = "Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno technicznym oraz funkcjonalnym handlu",
pages = "171-219",
year = "2000",
}
21
@inbook{UEK:2168236346,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Lojalny klient w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego",
booktitle = "Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania",
pages = "79-89",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2000",
isbn = "83-912732-3-7",
}
22
@unpublished{UEK:2168259436,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Kształtowanie relacji w łańcuchach dostaw : (obszary kosztów transakcyjnych w firmie handlowej)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
23
@unpublished{UEK:2168259406,
author = "Jacek Bazarnik and Dominika Kubacka",
title = "Metody badania poziomu obsługi klienta - możliwości wykorzystania w ocenie jakości usług logistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
24
@unpublished{UEK:2168243918,
author = "Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof Piotr Wojdacki and Regina Klimkowska and Jarosław Plichta and Dominika Kubacka and Adam Figiel and Klaudia Bernacka",
title = "Handel w zmiennych warunkach otoczenia : studium przemian strukturalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
25
@unpublished{UEK:2168274515,
author = "Dominika Kubacka",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju drobnego handlu kupieckiego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID