Publications of the selected author

Kruczek-Patko Anna

Interdepartmental Unit, Department of Agrarian Policy and Cooperatives

1

Title:
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 111-133. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168258224
article
See main document
2

Title:
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 39-57. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168258130
article
See main document
3

Title:
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 121-138. - Summ., rez.
Nr:
2168258074
article
See main document
4

Title:
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 65-80. - Rez., summ.
Nr:
2168237248
article
See main document
5

Title:
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 85-95
Nr:
2168282995
article
6

Title:
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985) , s. 23-31
Nr:
2168283005
article
7

Title:
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 85-96. - Summ., rez.
Nr:
2168281575
article
See main document
8

Title:
Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa = The Co-operatives of Agricultural Associations in the Process of the Improvement of Production Services Rendered to Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 71-86. - Summ., rez.
Nr:
2168279215
article
See main document
9

Title:
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 60-73
Nr:
2168227010
article
10

Author:
Title:
Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski = Some Problems Concerning the Supplies of Vegetable Seeds and Nursery Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 49-69. - Summ., rez.
Nr:
2168249826
article
See main document
1
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 111-133. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 39-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959 = Evolution of the Concept of Farmers' Associations in the Years 1956-1959 / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 121-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 65-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi / Anna KRUCZEK-PATKO // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 85-95. - ISSN 0138-0419
6
Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce / Janina DEPO, Anna KRUCZEK-PATKO, Helena KUREK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 4 (76) (1985), s. 23-31. - ISSN 0138-0419
7
Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych = Changes in the Model of Functioning of Agricultural Circles' Movement of the Early 70s / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 85-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa = The Co-operatives of Agricultural Associations in the Process of the Improvement of Production Services Rendered to Agriculture / Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 71-86. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim = Analysis of Country Retail Trade in Nowosądeckie Province / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 60-73. - ISSN 0079-578X
10
Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski = Some Problems Concerning the Supplies of Vegetable Seeds and Nursery Materials / Anna KRUCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 49-69. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Kruczek-Patko A., (1992), Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 111-133.
2
Kruczek-Patko A., (1992), Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 39-57.
3
Kruczek-Patko A., (1988), Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 121-138.
4
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1987), Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 65-80.
5
Kruczek-Patko A., (1985), Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 85-95.
6
Depo J., Kruczek-Patko A., Kurek H., (1985), Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 4 (76), s. 23-31.
7
Kruczek-Patko A., (1985), Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 85-96.
8
Kruczek-Patko A., (1980), Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 71-86.
9
Kowalska-Grudzień A., Kruczek A., (1977), Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 60-73.
10
Kruczek A., (1976), Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 49-69.
1
@article{UEK:2168258224,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "111-133",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168258130,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "39-57",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168258074,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Ewolucja koncepcji kółek rolniczych w latach 1956-1959",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "121-138",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168237248,
author = "Cieśla Stanisław and Kruczek-Patko Anna",
title = "Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "65-80",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168282995,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Charakter i znaczenie Związku Samopomocy Chłopskiej w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju wsi",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "85-95",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168283005,
author = "Depo Janina and Kruczek-Patko Anna and Kurek Helena",
title = "Refleksje nad odradzaniem się ruchu spółdzielczego w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 4 (76)",
pages = "23-31",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168281575,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Modelowe zmiany w ruchu kółek rolniczych na początku lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "85-96",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168279215,
author = "Kruczek-Patko Anna",
title = "Spóldzielnie kółek rolniczych w procesie doskonalenia usług produkcyjnych dla rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "71-86",
year = "1980",
}
9
@article{UEK:2168227010,
author = "Kowalska-Grudzień Alicja and Kruczek Anna",
title = "Analiza sieci detalicznej handlu wiejskiego w województwie nowosądeckim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "60-73",
year = "1977",
}
10
@article{UEK:2168249826,
author = "Kruczek Anna",
title = "Wybrane problemy zaopatrzenia ogrodnictwa w nasiona warzyw i materiał szkółkarski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "49-69",
year = "1976",
}