Publications of the selected author
1

Title:
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226773
article
2

Title:
Continuous-Discrete Elements in System Dynamics Method Exemplified by the Model of an Investment Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 177-193 - Bibliogr.
Nr:
2168250164
article
3

Title:
Problemy konstruowania modelu gospodarki częściowo zmonetaryzowanej = Problems of Constructing a Model of a Partly Monetarized Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 81-83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275939
varia
4

Title:
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226829
article
5

Title:
Symulacja jako narzędzie zwiększania efektywności decyzji gospodarczych = Simulation as a Tool of Improving the Efficiency of Economic Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989) , s. 87-101. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280167
article
6

Title:
O wiarygodności modeli symulacyjnych = On Credibility of Simulation Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 61-78. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257514
article
7

Title:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249078
article
8

Title:
Możliwości adaptacji metody Dynamiki Systemowej do konwencji symulacji ciągło-dyskretnej = Feasibility of Adopting System Dynamics to the Requirements of Continuous-Discrete Simulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988) , s. 41-56. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283571
article
9

Title:
Próba ciągło-dyskretnego ujęcia modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej = An Attempt at Continuous-discrete Approach to the System Dynamics Model of Investment Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987) , s. 125-140. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233452
article
10

Title:
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/826
Nr:
2168312947
doctoral dissertation
11

Title:
Realizacja zadań inwestycyjnych jako proces decyzyjny = Realization of Investment Projects as a Decision-making Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 113-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281617
article
12

Title:
O wpływie podejmowania decyzji na sprawność procesu realizacji inwestycji
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 7 (1985) , s. 6-9
Nr:
2168287031
article
13

Title:
Opis procesu realizacji inwestycji w postaci połączonego modelu ciągło-dyskretnego = The Description of the Investment Realization Process in the Form of the Combined Continuous-Discrete Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 95-112. - Rez., summ.
Nr:
2168278713
article
14

Title:
Model procesu realizacji inwestycji
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1983) , s. 17-20
Nr:
2168287059
article
15

Title:
O metodzie połączonej symulacji ciągło-dyskretnej = On the Method of Combined Continuous-Discrete Simulation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982) , s. 41-57. - Rez., summ.
Nr:
2168264052
article
1
Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej = The Sectoral Structure of Full Money Outlays and Economic-Financial Balances as Well as Distribution of Material Goods in Polish Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 17-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
2
Continuous-Discrete Elements in System Dynamics Method Exemplified by the Model of an Investment Process / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 (1990), s. 177-193. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Problemy konstruowania modelu gospodarki częściowo zmonetaryzowanej = Problems of Constructing a Model of a Partly Monetarized Economy / Barbara M. MACIASZEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 81-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych = Assumptions for the Model of Macroeconomic Real Processes / Janusz MACIASZEK, Barbara M. MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 3-12. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Symulacja jako narzędzie zwiększania efektywności decyzji gospodarczych = Simulation as a Tool of Improving the Efficiency of Economic Decisions / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 87-101. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
O wiarygodności modeli symulacyjnych = On Credibility of Simulation Models / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 61-78. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy / Janusz MACIASZEK, Barbara MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
8
Możliwości adaptacji metody Dynamiki Systemowej do konwencji symulacji ciągło-dyskretnej = Feasibility of Adopting System Dynamics to the Requirements of Continuous-Discrete Simulation / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988), s. 41-56. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Próba ciągło-dyskretnego ujęcia modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej = An Attempt at Continuous-discrete Approach to the System Dynamics Model of Investment Process / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 125-140. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1986. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Realizacja zadań inwestycyjnych jako proces decyzyjny = Realization of Investment Projects as a Decision-making Process / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986), s. 113-125. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
O wpływie podejmowania decyzji na sprawność procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK // Inwestycje i Budownictwo. - nr 7 (1985), s. 6-9. - ISSN 0578-5871
13
Opis procesu realizacji inwestycji w postaci połączonego modelu ciągło-dyskretnego = The Description of the Investment Realization Process in the Form of the Combined Continuous-Discrete Model / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 95-112. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Model procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK // Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1983), s. 17-20. - ISSN 0578-5871
15
O metodzie połączonej symulacji ciągło-dyskretnej = On the Method of Combined Continuous-Discrete Simulation / Barbara M. MACIASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982), s. 41-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Maciaszek J., Maciaszek B., (1990), Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 17-29.
2
Maciaszek B., (1990), Continuous-Discrete Elements in System Dynamics Method Exemplified by the Model of an Investment Process, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 177-193.
3
Maciaszek B., (1990), Problemy konstruowania modelu gospodarki częściowo zmonetaryzowanej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 81-83.
4
Maciaszek J., Maciaszek B., (1989), Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 3-12.
5
Maciaszek B., (1989), Symulacja jako narzędzie zwiększania efektywności decyzji gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 87-101.
6
Maciaszek B., (1989), O wiarygodności modeli symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 61-78.
7
Maciaszek J., Maciaszek B., (1988), Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 49-61.
8
Maciaszek B., (1988), Możliwości adaptacji metody Dynamiki Systemowej do konwencji symulacji ciągło-dyskretnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 41-56.
9
Maciaszek B., (1987), Próba ciągło-dyskretnego ujęcia modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 125-140.
10
Maciaszek B., (1986), Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 168 k.
11
Maciaszek B., (1986), Realizacja zadań inwestycyjnych jako proces decyzyjny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 113-125.
12
Maciaszek B., (1985), O wpływie podejmowania decyzji na sprawność procesu realizacji inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 7, s. 6-9.
13
Maciaszek B., (1984), Opis procesu realizacji inwestycji w postaci połączonego modelu ciągło-dyskretnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 95-112.
14
Maciaszek B., (1983), Model procesu realizacji inwestycji, "Inwestycje i Budownictwo", nr 11-12, s. 17-20.
15
Maciaszek B., (1982), O metodzie połączonej symulacji ciągło-dyskretnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 41-57.
1
@article{UEK:2168226773,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Sektorowa struktura pełnych nakładów i ekonomiczno-finansowych wyników oraz rozdysponowania dóbr materialnych w gospodarce polskiej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "17-29",
year = "1990",
}
2
@article{UEK:2168250164,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Continuous-Discrete Elements in System Dynamics Method Exemplified by the Model of an Investment Process",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "177-193",
year = "1990",
}
3
@misc{UEK:2168275939,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Problemy konstruowania modelu gospodarki częściowo zmonetaryzowanej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988",
pages = "81-83",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168226829,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Założenia modelu makroekonomicznych procesów realnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "3-12",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168280167,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Symulacja jako narzędzie zwiększania efektywności decyzji gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "87-101",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168257514,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "O wiarygodności modeli symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "61-78",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168249078,
author = "Janusz Maciaszek and Barbara M. Maciaszek",
title = "Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "49-61",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168283571,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Możliwości adaptacji metody Dynamiki Systemowej do konwencji symulacji ciągło-dyskretnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "41-56",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168233452,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Próba ciągło-dyskretnego ujęcia modelu procesu realizacji inwestycji przedstawionego w konwencji dynamiki systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "125-140",
year = "1987",
}
10
@unpublished{UEK:2168312947,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168281617,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Realizacja zadań inwestycyjnych jako proces decyzyjny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "113-125",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168287031,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "O wpływie podejmowania decyzji na sprawność procesu realizacji inwestycji",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "7",
pages = "6-9",
year = "1985",
}
13
@article{UEK:2168278713,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Opis procesu realizacji inwestycji w postaci połączonego modelu ciągło-dyskretnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "95-112",
year = "1984",
}
14
@article{UEK:2168287059,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "Model procesu realizacji inwestycji",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "11-12",
pages = "17-20",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168264052,
author = "Barbara M. Maciaszek",
title = "O metodzie połączonej symulacji ciągło-dyskretnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "158",
pages = "41-57",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID