Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 142-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Author:
Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Author:
Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 153-168 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220610
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 6-10 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269168
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269190
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 20-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269186
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 58-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw
Source:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM1991, s. 1-20 [51-70] - Bibliogr.
Research program:
45/JR/1/90/BR
Signature:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332701
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA1991, s. 1[56]-18[73] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267084
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[16]-23[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258210
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
2
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
3
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 153-168. - Bibliogr.
4
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 6-10. - Bibliogr.
5
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 36-46. - Bibliogr.
6
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 20-35. - Bibliogr.
7
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
8
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-20 [51-70]. - Bibliogr.
9
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[56]-18[73]. - Bibliogr.
10
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[16]-23[38]. - Bibliogr.
1
Krzywda D., ([2012]), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 142-152.
2
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
3
Krzywda D., (2009), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 153-168.
4
Krzywda D., (2004), Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 6-10.
5
Krzywda D., (2004), Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 36-46.
6
Krzywda D., (2004), Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 20-35.
7
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
8
Krzywda D., (1991), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-20 [51-70].
9
Krzywda D., (1991), Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[56]-18[73].
10
Krzywda D., (1990), Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[16]-23[38].
1
@unpublished{UEK:2168273712,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "142-152",
year = "2012",
}
2
@unpublished{UEK:2168303311,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
3
@unpublished{UEK:2168220610,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "153-168",
year = "2009",
}
4
@unpublished{UEK:2168269168,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "6-10",
year = "2004",
}
5
@unpublished{UEK:2168269190,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "36-46",
year = "2004",
}
6
@unpublished{UEK:2168269186,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "20-35",
year = "2004",
}
7
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Krzywda Danuta and Hejnar Jerzy and Wrona Bartłomiej",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
8
@unpublished{UEK:2168332701,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze",
pages = "1-20 [51-70]",
year = "1991",
}
9
@unpublished{UEK:2168267084,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[56]-18[73]",
year = "1991",
}
10
@unpublished{UEK:2168258210,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[16]-23[38]",
year = "1990",
}