Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327129
article
2

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336317
varia
3

Author:
Conference:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Title:
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne
Source:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 79-97 - Bibliogr.
Nr:
2168320867
chapter in conference materials
4

Author:
Conference:
XXIV Konferencja Naukowo-Zawodowa "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia", Wrocław, Polska, od 2016-12-15 do 2016-12-15
Title:
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta
Source:
Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-48
Nr:
2168320469
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299833
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
274 s.: il.; 23 cm + dysk optyczny (DVD)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295129
monograph
See related chapters
7

Author:
Title:
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym
Source:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 38-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295141
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 128-136
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256454
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-329-0
Nr:
2168274799
monograph
10

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289383
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji
Source:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 115-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266132
chapter in monograph
12

Title:
Rewizja sprawozdań finansowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012
Physical description:
566 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229470
monograph
See related chapters
13

Author:
Title:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 13-44. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229506
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 142-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Krzywda Danuta , Szafraniec Jadwiga
Title:
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 407-471. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229534
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-279-8
Nr:
2168221812
monograph
17

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219906
article
18

Author:
Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 64-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218380
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
article
See main document
20

Author:
Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054946
article
22

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220704
chapter in textbook
See main document
23

Author:
Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 56-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161927296
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865118
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 153-168 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220610
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny
Source:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 45-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030281
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 147-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50373
article
See main document
28

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289503
chapter in textbook
See main document
29

Author:
Schroeder Marek , Krzywda Danuta
Title:
The Development of Auditing Culture in Poland
Source:
12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 / org. Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Afyon Kocatepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Association of Accounting and Finance Historians (AAFA) - Istanbul: DEKON, 2008, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts
ISBN:
978-975-01960-3-4
Nr:
2166029131
varia
30

Author:
Title:
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji
Source:
Rachunkowość. - nr 9 (2008) , s. 2-10
Nr:
2165959965
article
31

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004
Source:
Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007) , s. 79-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166029171
article
32

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
article
See main document
34

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969648
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232156
chapter in textbook
See main document
36

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Polskie a międzynarodowe standardy audytu
Source:
Jakość usług biegłego rewidenta / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz] - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166028900
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 232-258. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252136
chapter in textbook
See main document
38

Author:
Title:
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52810
article
See main document
39

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121797
chapter in conference materials
See main document
40

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006) , s. 89-101
Nr:
51733
article
See main document
41

Author:
Title:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 11-32
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165181931
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921820
chapter in textbook
See main document
43

Author:
Krzywda Danuta , Dudek Józef
Title:
Kapitał własny spółek handlowych
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005
Physical description:
146 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-169-6
Nr:
2166029883
monograph
44

Author:
Krzywda Danuta , Szafraniec Jadwiga
Title:
Badanie sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 285-335
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192743
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 331-336. - Summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018294
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005) , s. 55-71
Nr:
52418
article
See main document
47

Title:
Rewizja sprawozdań finansowych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005
Physical description:
442 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Aneks, Bibliogr.
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
51546
monograph
See related chapters
48

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51527
article
See main document
49

Author:
Title:
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 477-485 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168048029
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269190
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004) , s. 10-15
Nr:
2168257426
article
52

Author:
Title:
Badanie pochodnych instrumentów finansowych
Source:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 273-278
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232538
chapter in conference materials
53

Author:
Title:
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 6-10 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269168
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 58-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 291-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045918
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 20-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269186
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
III Doroczna Konferencja Auditingu
Source:
Rachunkowość2003. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17
Nr:
2168231944
varia
58

Author:
Title:
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165230659
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51554
article
See main document
60

Title:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: KIBR, 2003
Physical description:
401 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Akty prawne przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168223514
conference materials
See related chapters
61

Author:
Title:
Wiarygodność sprawozdań finansowych
Source:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003) , s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231964
article
62

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003) , s. 37-64
Nr:
2168221456
article
See main document
63

Author:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165239915
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Source:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 95-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235258
chapter in conference materials
See main document
65

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 180-202
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243146
chapter in textbook
See main document
66

Author:
Title:
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002) , s. 2-12
Nr:
2168269404
article
67

Author:
Title:
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51504
article
See main document
68

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001) , s. 94-102 - Bibliogr.
Nr:
2168254056
article
69

Author:
Title:
Terminologia ustawy o rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Physical description:
35, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-066-5
Nr:
2168272758
book
70

Title:
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
33, [1]s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-056-8
Nr:
2168272756
book
71

Author:
Craner John , Krzywda Danuta , Novotny Jiri , Schroeder Marek
Title:
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context
Source:
The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (2000) , s. 355-397. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222300
article
72

Author:
Title:
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223872
article
See main document
73

Title:
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG")
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
39, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-057-6
Nr:
2168272760
book
74

Author:
Title:
Rachunkowość finansowa
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
Physical description:
623 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86543-58-2
Nr:
2168243024
monograph
75

Author:
Krzywda Danuta , Bailey Derek , Schroeder Marek
Title:
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy
Source:
European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998) , s. 407-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277727
article
76

Author:
Krzywda Danuta , Bailey Derek , Schroeder Marek
Title:
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262432
article
See main document
77

Author:
Krzywda Danuta , Bailey Derek , Schroeder Marek
Title:
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland
Source:
Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay - London: Routledge, 1996, s. 61-92
ISBN:
0-415-08349-4
Nr:
2168320027
chapter in monograph
78

Title:
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych
Opracował:
Publisher address:
Warszawa: SKwP, 1996
Physical description:
239 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-05-2
Access mode:
Nr:
2168336471
book
79

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Title:
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA"
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Nr:
2168321029
article
80

Author:
Title:
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych
Source:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996, s. 2-25 - Bibliogr.
Nr:
2168244574
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków
Opracował:
Publisher address:
Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-22-2
Access mode:
Nr:
2168336469
textbook
82

Author:
Krzywda Danuta , Bailey Derek , Schroeder Marek
Title:
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland
Source:
European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995) , s. 625-657. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277725
article
83

Author:
Bailey Derek , Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995) , s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272722
article
84

Author:
Title:
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248244
article
See main document
85

Author:
Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264898
article
See main document
86

Title:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
article
87

Author:
Bailey Derek , Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Title:
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 (1993) , s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254198
article
88

Author:
Title:
Biznes plan
Source:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 201-227 - Bibliogr.
Nr:
2168296985
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235982
article
See main document
90

Author:
Title:
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236008
article
See main document
91

Author:
Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw
Source:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM1991, s. 1-20 [51-70] - Bibliogr.
Signature:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332701
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość1991. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
93

Title:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
article
See main document
94

Title:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
article
95

Author:
Title:
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA1991, s. 1[56]-18[73] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267084
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Author:
Title:
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254078
article
See main document
97

Title:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Source:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
98

Author:
Title:
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266238
article
See main document
99

Title:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
article
100

Author:
Title:
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach
Source:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 51-68
Nr:
2168320023
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Title:
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[16]-23[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258210
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości
Source:
Rachunkowość1989. - R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317
Nr:
2168265148
varia
103

Author:
Title:
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253778
article
See main document
1
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108. - ISSN 1898-6447
2
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Danuta KRZYWDA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
3
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne / Danuta KRZYWDA // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 79-97. - Bibliogr.
4
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław : Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-48
5
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
6
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 274 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (DVD). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-78-5
7
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym / Danuta KRZYWDA // W: Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 38-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-78-5
8
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 128-136. - ISBN 978-83-7641-836-0
9
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-329-0
10
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
11
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji / Danuta KRZYWDA // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 115-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
12
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - 566 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-302-3
13
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 13-44. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
14
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
15
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 407-471. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
16
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-279-8
17
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011), s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
18
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 64-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
19
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
21
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
22
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
23
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 56-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
24
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
25
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 153-168. - Bibliogr.
26
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-30-3
27
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 147-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162010308. - ISSN 1898-6447
28
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
29
The Development of Auditing Culture in Poland / Marek Schroeder, Danuta KRZYWDA // W: 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 / org. Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Afyon Kocatepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences; Association of Accounting and Finance Historians (AAFA). - Istanbul : DEKON, [2008]. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts. - ISBN 978-975-01960-3-4
30
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 9 (2008), s. 2-10. - ISSN 0481-5475
31
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004 / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007), s. 79-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1744-9480
32
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
33
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154311295. - ISSN 0208-7944
34
Auditing Standards in Poland : Past and Present / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 261-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
35
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
36
Polskie a międzynarodowe standardy audytu / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
37
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
38
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=121975617. - ISSN 0208-7944
39
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym / Danuta KRZYWDA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
40
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 4 (2006), s. 89-101. - ISSN 1731-2310
41
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 11-32. - ISBN 83-7228-166-1
42
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
43
Kapitał własny spółek handlowych / Danuta KRZYWDA, Józef Dudek. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005. - 146 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-169-6
44
Badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 285-335. - ISBN 83-7228-166-1
45
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 331-336. - Summ. - ISBN 83-922067-2-X
46
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 3 (2005), s. 55-71. - ISSN 1731-2310
47
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - 442 s. : il. ; 24 cm. - Indeks, Aneks. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-166-1
48
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99138315. - ISSN 0208-7944
49
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 477-485. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
50
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 36-46. - Bibliogr.
51
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004), s. 10-15. - ISSN 0481-5475
52
Badanie pochodnych instrumentów finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 273-278. - ISBN 83-89255-07-3
53
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 6-10. - Bibliogr.
54
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
55
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 291-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
56
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 20-35. - Bibliogr.
57
III Doroczna Konferencja Auditingu / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1 (2003), s. 16-17. - ISSN 0481-5475
58
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów : Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
59
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=53153493. - ISSN 0208-7944
60
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa : KIBR, 2003. - 401 s. : wykr. ; 23 cm. - Akty prawne przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89255-00-6
61
Wiarygodność sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003), s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1232-6003
62
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe / [red. nauk. Ryszard SZEWCZYK]. - nr 1 (2003), s. 37-64. - ISSN 1731-2310
63
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów : Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
64
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa : KIBR, 2003. - S. 95-98. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
65
Sprawozdawczość finansowa / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 180-202. - ISBN 83-7252-128-X
66
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002), s. 2-12. - ISSN 0481-5475
67
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10740. - ISSN 0208-7944
68
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001), s. 94-102. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
69
Terminologia ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 35, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-066-5
70
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne) / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 33, [1]s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-056-8
71
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek Schroeder // The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (September 2000), s. 355-397. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1094-4060
72
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9831. - ISSN 0208-7944
73
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG") / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 39, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-057-6
74
Rachunkowość finansowa / Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 623 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-58-2
75
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
76
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // W: Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay. - London : Routledge, 1996. - S. 61-92. - ISBN 0-415-08349-4
78
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa : SKwP, 1996. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-05-2
79
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
80
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - S. 2-25. - Bibliogr.
81
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-22-2
82
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
83
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995), s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
84
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
87
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 (1993), s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
88
Biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 201-227. - Bibliogr.
89
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-20 [51-70]. - Bibliogr.
92
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
93
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
94
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-5475
95
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[56]-18[73]. - Bibliogr.
96
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
98
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-5475
100
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 51-68
101
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[16]-23[38]. - Bibliogr.
102
Perspektywy rozwoju rachunkowości / D. KRZYWDA, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474) (1989), s. 314-317. - ISSN 0481-5475
103
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Krzywda D., (2018), Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108
2
Krzywda D., (2017), Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 78-79.
3
Krzywda D., (2017), Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 79-97.
4
Krzywda D., (2016), Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta. [W:] Nowak E., Szafraniec J. (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia, Wrocław : Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-48.
5
Krzywda D., (2015), Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-214.
6
Krzywda D., Stępień M. (red.), (2014), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 274 s.
7
Krzywda D., (2014), Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym. [W:] Krzywda D., Stępień M. (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38-48.
8
Krzywda D., (2013), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 128-136.
9
Krzywda D., (2013), Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 105 s.
10
Krzywda D., (2012), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
11
Krzywda D., (2012), Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 115-120.
12
Krzywda D. (red.), (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 566 s.
13
Krzywda D., (2012), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 13-44.
14
Krzywda D., ([2012]), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 142-152.
15
Krzywda D., Szafraniec J., (2012), Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 407-471.
16
Krzywda D., (2011), Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 133 s.
17
Krzywda D., Schroeder M., (2011), Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 151-165.
18
Krzywda D., (2011), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 64-71.
19
Krzywda D., (2011), Standardy podstawą polityki rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 55-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349
20
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
21
Krzywda D., (2010), Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 111-126.
22
Krzywda D., (2010), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
23
Krzywda D., (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 56-71.
24
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 215-228.
25
Krzywda D., (2009), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 153-168.
26
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta: IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 45-58.
27
Krzywda D., (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 147-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308
28
Krzywda D., (2008), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
29
Schroeder M., Krzywda D., (2008), The Development of Auditing Culture in Poland. [W:] University , Economic , Sciences A., University , Economic , Sciences A., Accounting , (AAFA) (red.), 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008, Istanbul : DEKON, s. 138-139.
30
Krzywda D., (2008), Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość", nr 9, s. 2-10.
31
Krzywda D., Schroeder M., (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, "Accounting in Europe", vol. 4, no. 1-2, s. 79-107.
32
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 59-79.
33
Krzywda D., (2007), Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295
34
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Auditing Standards in Poland : Past and Present. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 261-272.
35
Krzywda D., (2007), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
36
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Polskie a międzynarodowe standardy audytu. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 51-63.
37
Krzywda D., (2006), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
38
Krzywda D., (2006), Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617
39
Krzywda D., (2006), Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 230-239.
40
Krzywda D., (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 89-101.
41
Krzywda D., (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 11-32.
42
Krzywda D., (2005), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
43
Krzywda D., Dudek J., (2005), Kapitał własny spółek handlowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 146 s.
44
Krzywda D., Szafraniec J., (2005), Badanie sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 285-335.
45
Krzywda D., Schroeder M., (2005), Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-336.
46
Krzywda D., (2005), Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 55-71.
47
Krzywda D. (red.), (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 442 s.
48
Krzywda D., (2005), Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315
49
Krzywda D., (2004), Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 477-485.
50
Krzywda D., (2004), Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 36-46.
51
Krzywda D., (2004), Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18), s. 10-15.
52
Krzywda D., (2004), Badanie pochodnych instrumentów finansowych. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 273-278.
53
Krzywda D., (2004), Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 6-10.
54
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
55
Krzywda D., Stępień M., (2004), Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 291-306.
56
Krzywda D., (2004), Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 20-35.
57
Krzywda D., (2003), III Doroczna Konferencja Auditingu, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17.
58
Krzywda D., (2003), Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, s. 317-334.
59
Krzywda D., (2003), Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 23-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493
60
Krzywda D. (red.), (2003), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR: materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, 401 s.
61
Krzywda D., (2003), Wiarygodność sprawozdań finansowych, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości, s. 55.
62
Krzywda D., (2003), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 37-64.
63
Krzywda D., Schroeder M., (2003), Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, s. 335-353.
64
Krzywda D., (2003), Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 95-98.
65
Krzywda D., (2002), Sprawozdawczość finansowa. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 180-202.
66
Krzywda D., (2002), Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 4, s. 2-12.
67
Krzywda D., (2001), Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/10740
68
Krzywda D., (2001), Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) numer specjalny, s. 94-102.
69
Krzywda D., (2001), Terminologia ustawy o rachunkowości, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 35, [1] s.
70
Krzywda D., Kulis I., (2000), Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową: (zadania sytuacyjne), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 33, [1]s.
71
Craner J., Krzywda D., Novotny J., Schroeder M., (2000), The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context, "The International Journal of Accounting", vol. 35, no. 3, s. 355-397.
72
Krzywda D., (2000), Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/9831
73
Krzywda D., Kulis I., (2000), Dokumentacja robocza badania: (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG"), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 39, [1] s.
74
Krzywda D., (1999), Rachunkowość finansowa, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 623 s.
75
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy, "European Accounting Review", vol. 7, no. 3, s. 407-440.
76
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 13-22.
77
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1996), The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland. [W:] Garrod N., McLeay S. (red.), Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe, London : Routledge, s. 61-92.
78
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych, (1996), Warszawa : SKwP, 239 s.
79
Krzywda D., Stępień M., (1996), Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 143-146.
80
Krzywda D., (1996), Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 2-25.
81
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków, (1996), Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 104 s.
82
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1995), A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland, "European Accounting Review", vol. 4, no. 4, s. 625-657.
83
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1995), Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, s. 5-13.
84
Krzywda D., (1994), Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 73-81.
85
Krzywda D., (1993), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 87-101.
86
Krzywda D., Micherda B., (1993), Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23, s. 79-87.
87
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1993), Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23, s. 23-30.
88
Krzywda D., (1992), Biznes plan. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 201-227.
89
Krzywda D., Micherda B., (1992), Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 57-73.
90
Krzywda D., (1992), Problemy rachunkowości spółek partnerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 105-117.
91
Krzywda D., (1991), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-20 [51-70].
92
Krzywda D., Micherda B., (1991), Ocena wartości przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", R. 42, nr 3 (489), s. 107-108.
93
Krzywda D., Micherda B., (1991), Fundusze przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 47-58.
94
Krzywda D., Micherda B., (1991), Leasing jako instrument przepływu kapitału, "Rachunkowość", R. 42, nr 9 (494), s. 254-255.
95
Krzywda D., (1991), Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[56]-18[73].
96
Krzywda D., (1991), Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 33-45.
97
Krzywda D., Micherda B., (1990), Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania, "Rachunkowość", R. 41, nr 8 (482), s. 165-167.
98
Krzywda D., (1990), Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 123-133.
99
Krzywda D., Micherda B., (1990), Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 41, nr 7 (481), s. 119-121.
100
Krzywda D., (1990), Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach. [W:] Micherda B., Jaklik A. (red.), Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 51-68.
101
Krzywda D., (1990), Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[16]-23[38].
102
Krzywda D., Samitowski W., (1989), Perspektywy rozwoju rachunkowości, "Rachunkowość", R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317.
103
Krzywda D., (1989), Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 77-96.
1
@article{UEK:2168327129,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "7-23",
year = "2018",
}
2
@misc{UEK:2168336317,
author = "Krzywda Danuta and ",
title = "Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "78-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168320867,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "79-97",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168320469,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta",
booktitle = "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia",
pages = "37-48",
adress = "Wrocław",
publisher = "Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
5
@inbook{UEK:2168299833,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
6
@book{UEK:2168295129,
title = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
7
@inbook{UEK:2168295141,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym",
booktitle = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
8
@inbook{UEK:2168256454,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "128-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
9
@book{UEK:2168274799,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
isbn = "978-83-7228-329-0",
}
10
@inbook{UEK:2168289383,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
11
@inbook{UEK:2168266132,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "115-120",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
12
@book{UEK:2168229470,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
13
@inbook{UEK:2168229506,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "13-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
14
@unpublished{UEK:2168273712,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "142-152",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168229534,
author = "Krzywda Danuta and Szafraniec Jadwiga",
title = "Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "407-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
16
@book{UEK:2168221812,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-279-8",
}
17
@article{UEK:2168219906,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 62, 118",
pages = "151-165",
year = "2011",
}
18
@inbook{UEK:2168218380,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "64-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
19
@article{UEK:2168219534,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Standardy podstawą polityki rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "55-72",
year = "2011",
}
20
@unpublished{UEK:2168303311,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
21
@article{UEK:2165054946,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "111-126",
year = "2010",
}
22
@inbook{UEK:2168220704,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
23
@inbook{UEK:2161927296,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "56-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
24
@inbook{UEK:2164865118,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "215-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168220610,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "153-168",
year = "2009",
}
26
@inbook{UEK:2166030281,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
27
@article{UEK:50373,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "147-155",
year = "2008",
}
28
@inbook{UEK:2168289503,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
29
@misc{UEK:2166029131,
author = "Schroeder Marek and Krzywda Danuta",
title = "The Development of Auditing Culture in Poland",
booktitle = "12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008",
pages = "138-139",
adress = "Istanbul",
publisher = "DEKON",
year = "2008",
isbn = "978-975-01960-3-4",
}
30
@article{UEK:2165959965,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "2-10",
year = "2008",
}
31
@article{UEK:2166029171,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 4, no. 1-2",
pages = "79-107",
year = "2007",
}
32
@inbook{UEK:2165367776,
author = "Hejnar Jerzy and Krzywda Danuta and Wrona Bartłomiej",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
33
@article{UEK:50812,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "21-34",
year = "2007",
}
34
@inbook{UEK:2164969648,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Auditing Standards in Poland : Past and Present",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
35
@inbook{UEK:2168232156,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
36
@inbook{UEK:2166028900,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Polskie a międzynarodowe standardy audytu",
booktitle = "Jakość usług biegłego rewidenta",
pages = "51-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-26-6",
}
37
@inbook{UEK:2168252136,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
38
@article{UEK:52810,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "23-37",
year = "2006",
}
39
@inbook{UEK:2166121797,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "230-239",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
40
@article{UEK:51733,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2006",
}
41
@inbook{UEK:2165181931,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "11-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
42
@inbook{UEK:2165921820,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
43
@book{UEK:2166029883,
author = "Krzywda Danuta and Dudek Józef",
title = "Kapitał własny spółek handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2005",
isbn = "83-7228-169-6",
}
44
@inbook{UEK:2165192743,
author = "Krzywda Danuta and Szafraniec Jadwiga",
title = "Badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "285-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
45
@inbook{UEK:2165018294,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "331-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
46
@article{UEK:52418,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "55-71",
year = "2005",
}
47
@book{UEK:51546,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
48
@article{UEK:51527,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "15-31",
year = "2005",
}
49
@inbook{UEK:2168048029,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "477-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
50
@unpublished{UEK:2168269190,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "36-46",
year = "2004",
}
51
@article{UEK:2168257426,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (18)",
pages = "10-15",
year = "2004",
}
52
@inbook{UEK:2168232538,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Badanie pochodnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości",
pages = "273-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2004",
isbn = "83-89255-07-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168269168,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "6-10",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Krzywda Danuta and Hejnar Jerzy and Wrona Bartłomiej",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
55
@inbook{UEK:2168045918,
author = "Krzywda Danuta and Stępień Marta",
title = "Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "291-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
56
@unpublished{UEK:2168269186,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "20-35",
year = "2004",
}
57
@misc{UEK:2168231944,
author = "Krzywda Danuta",
title = "III Doroczna Konferencja Auditingu",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 1",
pages = "16-17",
year = "2003",
}
58
@inbook{UEK:2165230659,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "317-334",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
59
@article{UEK:51554,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "23-31",
year = "2003",
}
60
@book{UEK:2168223514,
title = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
61
@article{UEK:2168231964,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Serwis F-K Finansowo-Księgowy",
number = "17 - dodatek: Akademia Rachunkowości",
pages = "55",
year = "2003",
}
62
@article{UEK:2168221456,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "37-64",
year = "2003",
}
63
@inbook{UEK:2165239915,
author = "Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "335-353",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
64
@inbook{UEK:2168235258,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym",
pages = "95-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
65
@inbook{UEK:2168243146,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Sprawozdawczość finansowa",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "180-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
66
@article{UEK:2168269404,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 4",
pages = "2-12",
year = "2002",
}
67
@article{UEK:51504,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "5-15",
year = "2001",
}
68
@article{UEK:2168254056,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) numer specjalny",
pages = "94-102",
year = "2001",
}
69
@book{UEK:2168272758,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Terminologia ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2001",
isbn = "83-7228-066-5",
}
70
@book{UEK:2168272756,
author = "Krzywda Danuta and Kulis Irena",
title = "Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-056-8",
}
71
@article{UEK:2168222300,
author = "Craner John and Krzywda Danuta and Novotny Jiri and Schroeder Marek",
title = "The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context",
journal = "The International Journal of Accounting",
number = "vol. 35, no. 3",
pages = "355-397",
year = "2000",
}
72
@article{UEK:2168223872,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "55-65",
year = "2000",
}
73
@book{UEK:2168272760,
author = "Krzywda Danuta and Kulis Irena",
title = "Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-057-6",
}
74
@book{UEK:2168243024,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rachunkowość finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1999",
isbn = "83-86543-58-2",
}
75
@article{UEK:2168277727,
author = "Krzywda Danuta and Bailey Derek and Schroeder Marek",
title = "The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "407-440",
year = "1998",
}
76
@article{UEK:2168262432,
author = "Krzywda Danuta and Bailey Derek and Schroeder Marek",
title = "Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "13-22",
year = "1998",
}
77
@inbook{UEK:2168320027,
author = "Krzywda Danuta and Bailey Derek and Schroeder Marek",
title = "The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe",
pages = "61-92",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "1996",
isbn = "0-415-08349-4",
}
78
@book{UEK:2168336471,
title = "Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP",
year = "1996",
isbn = "83-86835-05-2",
}
79
@article{UEK:2168321029,
author = "Krzywda Danuta and Stępień Marta",
title = "Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study ALFA-MAKA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "143-146",
adress = "",
year = "1996",
}
80
@inbook{UEK:2168244574,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję",
pages = "2-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1996",
}
81
@book{UEK:2168336469,
title = "Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1996",
isbn = "83-86835-22-2",
}
82
@article{UEK:2168277725,
author = "Krzywda Danuta and Bailey Derek and Schroeder Marek",
title = "A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 4, no. 4",
pages = "625-657",
year = "1995",
}
83
@article{UEK:2168272722,
author = "Bailey Derek and Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 33",
pages = "5-13",
year = "1995",
}
84
@article{UEK:2168248244,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
85
@article{UEK:2168264898,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "87-101",
year = "1993",
}
86
@article{UEK:2168254204,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23",
pages = "79-87",
year = "1993",
}
87
@article{UEK:2168254198,
author = "Bailey Derek and Krzywda Danuta and Schroeder Marek",
title = "Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23",
pages = "23-30",
year = "1993",
}
88
@inbook{UEK:2168296985,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Biznes plan",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "201-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
89
@article{UEK:2168235982,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "57-73",
year = "1992",
}
90
@article{UEK:2168236008,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Problemy rachunkowości spółek partnerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "105-117",
year = "1992",
}
91
@unpublished{UEK:2168332701,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze",
pages = "1-20 [51-70]",
year = "1991",
}
92
@misc{UEK:2168244058,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Ocena wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 3 (489)",
pages = "107-108",
year = "1991",
}
93
@article{UEK:2168254082,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Fundusze przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "47-58",
year = "1991",
}
94
@article{UEK:2168266728,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Leasing jako instrument przepływu kapitału",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 9 (494)",
pages = "254-255",
year = "1991",
}
95
@unpublished{UEK:2168267084,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[56]-18[73]",
year = "1991",
}
96
@article{UEK:2168254078,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "33-45",
year = "1991",
}
97
@misc{UEK:2168244052,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 8 (482)",
pages = "165-167",
year = "1990",
}
98
@article{UEK:2168266238,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "123-133",
year = "1990",
}
99
@article{UEK:2168244044,
author = "Krzywda Danuta and Micherda Bronisław",
title = "Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 7 (481)",
pages = "119-121",
year = "1990",
}
100
@inbook{UEK:2168320023,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
101
@unpublished{UEK:2168258210,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[16]-23[38]",
year = "1990",
}
102
@misc{UEK:2168265148,
author = "Krzywda D. and Samitowski W.",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 40, 10-12 (472-474)",
pages = "314-317",
year = "1989",
}
103
@article{UEK:2168253778,
author = "Krzywda Danuta",
title = "Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "77-96",
year = "1989",
}