Publications of the selected author
1

Author:
Danuta Krzywda , Piotr Marczyk
Title:
Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych = Valuation of Receivables in Accounting and Financial Reporting According to Polish and International Standards
Source:
Gospodarka i Finanse. - z. 10 (2020) , s. 181-207. - Tytuł numeru: Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168358830
article
2

Author:
Title:
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327129
article
3

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336317
varia
4

Author:
Conference:
XXV Konferencja naukowo-zawodowa "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków", Wrocław, Polska, od 2017-12-14 do 2017-12-14
Title:
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne
Source:
Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 79-97 - Bibliogr.
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320867
chapter in book
5

Author:
Conference:
XXIV Konferencja Naukowo-Zawodowa "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia", Wrocław, Polska, od 2016-12-15 do 2016-12-15
Title:
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta
Source:
Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-48
Nr:
2168320469
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299833
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym
Source:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 38-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295141
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
274 s.: il.; 23 cm + dysk optyczny (DVD)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295129
See related chapters
9

Author:
Title:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 128-136
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256454
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-329-0
Nr:
2168274799
monograph
11

Author:
Title:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 13-44. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229506
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Rewizja sprawozdań finansowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012
Physical description:
566 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229470
See related chapters
13

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289383
chapter in textbook
See main document
14

Author:
Title:
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji
Source:
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 115-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-568-0
Nr:
2168266132
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 142-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Title:
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 407-471. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229534
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 64-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218380
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-279-8
Nr:
2168221812
monograph
19

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219906
article
20

Author:
Title:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
article
21

Author:
Title:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 67-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054946
article
23

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220704
chapter in textbook
See main document
24

Author:
Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 56-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161927296
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 153-168 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220610
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny
Source:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 45-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030281
chapter in conference materials
27

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 215-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865118
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289503
chapter in textbook
See main document
29

Author:
Title:
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji
Source:
Rachunkowość. - nr 9 (2008) , s. 2-10
Nr:
2165959965
article
30

Author:
Title:
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 147-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50373
article
31

Author:
Marek Schroeder , Danuta Krzywda
Title:
The Development of Auditing Culture in Poland
Source:
12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008 - Istanbul: DEKON, [2008], s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts
ISBN:
978-975-01960-3-4
Nr:
2166029131
varia
32

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004
Source:
Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007) , s. 79-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166029171
article
33

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232156
chapter in textbook
See main document
34

Author:
Title:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
article
35

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Auditing Standards in Poland : Past and Present
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 261-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969648
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Polskie a międzynarodowe standardy audytu
Source:
Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166028900
chapter in conference materials
38

Author:
Title:
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52810
article
39

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121797
chapter in conference materials
See main document
40

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 89-101
Nr:
51733
article
41

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 232-258. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252136
chapter in textbook
See main document
42

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 15-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51527
article
43

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 331-336. - Summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018294
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 232-258. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921820
chapter in textbook
See main document
45

Author:
Title:
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 11-32
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165181931
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Danuta Krzywda , Józef Dudek
Title:
Kapitał własny spółek handlowych
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005
Physical description:
146 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-169-6
Nr:
2166029883
monograph
47

Author:
Title:
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 3 (2005) , s. 55-71
Nr:
52418
article
48

Author:
Danuta Krzywda , Jadwiga Szafraniec
Title:
Badanie sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 285-335
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192743
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Rewizja sprawozdań finansowych
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005
Physical description:
442 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Aneks, Bibliogr.
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
51546
See related chapters
50

Author:
Title:
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 20-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269186
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 477-485 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168048029
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Badanie pochodnych instrumentów finansowych
Source:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 273-278
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232538
chapter in conference materials
53

Author:
Title:
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 6-10 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269168
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 58-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004) , s. 10-15
Nr:
2168257426
article
56

Title:
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 291-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045918
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 36-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269190
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165230659
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: KIBR, 2003
Physical description:
401 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Akty prawne przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168223514
conference materials
See related chapters
60

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51554
article
61

Author:
Title:
III Doroczna Konferencja Auditingu
Source:
Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17
Nr:
2168231944
varia
62

Author:
Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165239915
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 1 (2003) , s. 37-64
Nr:
2168221456
article
64

Author:
Title:
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Source:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 95-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235258
chapter in conference materials
See main document
65

Author:
Title:
Wiarygodność sprawozdań finansowych
Source:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003) , s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka
Nr:
2168231964
article
66

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 180-202
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243146
chapter in textbook
See main document
67

Author:
Title:
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002) , s. 2-12
Nr:
2168269404
article
68

Author:
Title:
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51504
article
69

Author:
Title:
Terminologia ustawy o rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Physical description:
35, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-066-5
Nr:
2168272758
book
70

Author:
Title:
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 94-102 - Bibliogr.
Nr:
2168254056
article
71

Title:
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG")
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
39, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7228-057-6
Nr:
2168272760
book
72

Author:
John Craner , Danuta Krzywda , Jiri Novotny , Marek Schroeder
Title:
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context
Source:
The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (2000) , s. 355-397. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222300
article
73

Author:
Title:
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223872
article
74

Title:
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
33, [1]s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-056-8
Nr:
2168272756
book
75

Author:
Title:
Rachunkowość finansowa
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999
Physical description:
623 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86543-58-2
Nr:
2168243024
monograph
76

Author:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Title:
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy
Source:
European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998) , s. 407-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277727
article
77

Author:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Title:
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262432
article
78

Title:
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków
Opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-22-2
Access mode:
Nr:
2168336469
79

Title:
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych
Opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: SKwP, 1996
Physical description:
239 s.; 24 cm
ISBN:
83-86835-05-2
Access mode:
Nr:
2168336471
80

Author:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Title:
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland
Source:
Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / red. Neil Garrod, Stuart McLeay - London: Routledge, 1996, s. 61-92
ISBN:
0-415-08349-4
Nr:
2168320027
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych
Source:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996, s. 2-25 - Bibliogr.
Nr:
2168244574
chapter in conference materials
See main document
82

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Title:
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA"
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Access mode:
Nr:
2168321029
article
83

Author:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995) , s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272722
article
84

Author:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Title:
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland
Source:
European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995) , s. 625-657. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168277725
article
85

Author:
Title:
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248244
article
86

Author:
Danuta Krzywda , Derek Bailey , Marek Schroeder
Title:
Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991
Source:
European Accounting Review. - vol. 3, no. 2 (1994) , s. 311-328 - Bibliogr.
Nr:
2168358746
article
87

Author:
Derek Bailey , Danuta Krzywda , Marek Schroeder
Title:
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254198
article
88

Title:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
article
89

Author:
Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264898
article
90

Author:
Title:
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236008
article
91

Author:
Title:
Biznes plan
Source:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 201-227 - Bibliogr.
Nr:
2168296985
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235982
article
93

Title:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
94

Author:
Title:
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA, s. 1[56]-18[73] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267084
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
article
96

Title:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
article
97

Author:
Title:
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254078
article
98

Author:
Title:
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw
Source:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM, s. 1-20 [51-70] - Bibliogr.
Research program:
45/JR/1/90/BR
Signature:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332701
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
article
100

Author:
Title:
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach
Source:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 51-68
Nr:
2168320023
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Title:
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266238
article
102

Author:
Title:
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA, s. 1[16]-23[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258210
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
104

Author:
Title:
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253778
article
105

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317
Nr:
2168265148
varia
106

Author:
Title:
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261814
article
107

Author:
Title:
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262018
article
108

Title:
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987) , s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261978
article
109

Title:
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość. - R. 38, nr 10 (452), s. 306-307
Nr:
2168265058
varia
110

Title:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (556), s. 16, wkładka
Nr:
2168332549
varia
111

Title:
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3, s. 139-143
Nr:
2168261618
varia
112

Title:
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw
Source:
Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166
Nr:
2168272712
varia
113

Author:
Title:
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262718
article
114

Title:
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985) , s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262700
article
115

Author:
Title:
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość. - R. 35, nr 4 (412), s. 100-101
Nr:
2168272706
varia
116

Title:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Source:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 56-85
Nr:
2168268984
chapter in academic script
See main document
117

Title:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Source:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168269014
chapter in academic script
See main document
118

Author:
Title:
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236054
article
119

Author:
Title:
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/880
Nr:
2168284771
doctoral dissertation
120

Title:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Source:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 56-85
Nr:
2168269260
chapter in academic script
See main document
121

Title:
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego
Source:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 154-183 - Bibliogr.
Nr:
2168266318
chapter in academic script
See main document
122

Title:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 23-47
Nr:
2168247388
article
123

Title:
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 8 (1977) , s. 34-38
Nr:
2168253982
article
124

Title:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
article
125

Title:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
article
126

Title:
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw
Source:
Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976) , s. 338-341
Nr:
2168272850
article
1
Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych = Valuation of Receivables in Accounting and Financial Reporting According to Polish and International Standards / Danuta KRZYWDA, Piotr Marczyk // Gospodarka i Finanse. - z. 10 (2020), s. 181-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy finansowe w wymiarze krajowym i międzynarodowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf. - ISSN 2084-7904
2
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108. - ISSN 1898-6447
3
Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena = Definicje i klasyfikacje wielkości ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / Danuta KRZYWDA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 78-79. - Dostępne tylko streszczenia
4
Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne / Danuta KRZYWDA // W: Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / red. Zbigniew Luty, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017. - S. 79-97. - Bibliogr.
5
Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia / red. Edward Nowak, Jadwiga Szafraniec. - Wrocław: Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-48
6
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
7
Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym / Danuta KRZYWDA // W: Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 38-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-78-5
8
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 274 s. : il. ; 23 cm + dysk optyczny (DVD). - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-78-5
9
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 128-136. - ISBN 978-83-7641-836-0
10
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2013. - 105 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-329-0
11
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 13-44. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
12
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - 566 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-302-3
13
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
14
Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji / Danuta KRZYWDA // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red. Helena Żukowska, Wiesław Janik. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 115-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-568-0
15
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
16
Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 407-471. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
17
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 64-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
18
Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-279-8
19
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011), s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
20
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349. - ISSN 1898-6447
21
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
22
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
23
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
24
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 56-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
25
Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 153-168. - Bibliogr.
26
Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-30-3
27
Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów = Going Concern Disclosures in the Financial Statements and in the Auditors' Report / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 215-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
28
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
29
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 9 (2008), s. 2-10. - ISSN 0481-5475
30
Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce = The Public Availability of Expert Auditors' Reports on Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 147-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308. - ISSN 1898-6447
31
The Development of Auditing Culture in Poland / Marek Schroeder, Danuta KRZYWDA // W: 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008. - Istanbul: DEKON, [2008]. - S. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie; podtyt. na okł.: Program and Abstracts. - ISBN 978-975-01960-3-4
32
An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004 / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Accounting in Europe. - vol. 4, no. 1-2 (2007), s. 79-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1744-9480
33
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
34
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295. - ISSN 0208-7944
35
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
36
Auditing Standards in Poland : Past and Present / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 261-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
37
Polskie a międzynarodowe standardy audytu / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
38
Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych = The Problem of Applying the Going-Concern Principle in Business Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617. - ISSN 0208-7944
39
Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym / Danuta KRZYWDA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 230-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
40
Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 89-101. - ISSN 1731-2310
41
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
42
Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych = The Essence and Classification of Financial Instruments / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 15-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315. - ISSN 0208-7944
43
Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 331-336. - Summ. - ISBN 83-922067-2-X
44
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 232-258. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
45
Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 11-32. - ISBN 83-7228-166-1
46
Kapitał własny spółek handlowych / Danuta KRZYWDA, Józef Dudek. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2005. - 146 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-169-6
47
Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 3 (2005), s. 55-71. - ISSN 1731-2310
48
Badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA, Jadwiga Szafraniec // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 285-335. - ISBN 83-7228-166-1
49
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - 442 s. : il. ; 24 cm. - Indeks, Aneks. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-166-1
50
Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 20-35. - Bibliogr.
51
Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości / Danuta KRZYWDA // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 477-485. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
52
Badanie pochodnych instrumentów finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 273-278. - ISBN 83-89255-07-3
53
Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 6-10. - Bibliogr.
54
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
55
Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18) (2004), s. 10-15. - ISSN 0481-5475
56
Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 291-306. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
57
Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 36-46. - Bibliogr.
58
Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej / Danuta KRZYWDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 317-334. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
59
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - 401 s. : wykr. ; 23 cm. - Akty prawne przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-89255-00-6
60
Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych = Importance and Categories for Classifying Performance / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493. - ISSN 0208-7944
61
III Doroczna Konferencja Auditingu / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1 (2003), s. 16-17. - ISSN 0481-5475
62
Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych / Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 335-353. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
63
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej / Danuta KRZYWDA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 1 (2003), s. 37-64. - ISSN 1731-2310
64
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / Danuta KRZYWDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 95-98. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
65
Wiarygodność sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości (2003), s. 55. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - ISSN 1232-6003
66
Sprawozdawczość finansowa / Danuta KRZYWDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 180-202. - ISBN 83-7252-128-X
67
Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 4 (2002), s. 2-12. - ISSN 0481-5475
68
Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej = Principles Governing Financial Reporting in the Conditions of a Market Economy / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10740. - ISSN 0208-7944
69
Terminologia ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 35, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-066-5
70
Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 94-102. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
71
Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG") / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 39, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-057-6
72
The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context / John Craner, Danuta KRZYWDA, Jiri Novotny, Marek Schroeder // The International Journal of Accounting. - vol. 35, no. 3 (September 2000), s. 355-397. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1094-4060
73
Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych = Identification and Quantification of Intangible and Legal Assets / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9831. - ISSN 0208-7944
74
Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne) / Danuta KRZYWDA, Irena KULIS. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 33, [1]s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-056-8
75
Rachunkowość finansowa / Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1999. - 623 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-58-2
76
The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 7, no. 3 (1998), s. 407-440. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
77
Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce = Financial Accounting in the Process of the System's Transformation in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-22-2
79
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych / oprac. Danuta Krzywda, Irena KULIS. - Warszawa: SKwP, 1996. - 239 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86835-05-2
80
The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey, Marek Schroeder // W: Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe / ed. Neil Garrod, Stuart McLeay. - London: Routledge, 1996. - S. 61-92. - ISBN 0-415-08349-4
81
Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych / Danuta KRZYWDA // W: Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - S. 2-25. - Bibliogr.
82
Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA" / Danuta KRZYWDA, Marta STĘPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 143-146. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
83
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 33 (1995), s. 5-13. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
84
A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 4, no. 4 (1995), s. 625-657. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
85
Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce = Legal Grounds for Auditing Financial Reports in Poland / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994), s. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991 / Danuta KRZYWDA, Derek Bailey and Marek Schroeder // European Accounting Review. - vol. 3, no. 2 (1994), s. 311-328. - Bibliogr. - ISSN 0963-8180
87
Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie / Derek Bailey, Danuta KRZYWDA, Marek Schroeder // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 23-30. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
88
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-2211
89
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw = Leasing in the Process of Boosting Enterprises' Activity / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Problemy rachunkowości spółek partnerskich = Accounting Problems of Partnerships / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 105-117. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 201-227. - Bibliogr.
92
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
94
Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[56]-18[73]. - Bibliogr.
95
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-5475
97
Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa = Managerial Accounting in Control of Business Activities / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 33-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-20 [51-70]. - Bibliogr.
99
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-5475
100
Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 51-68
101
Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego = Computerization of Information Systems as a Specific Kind of Investment and a Form of Technical Progress / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 123-133. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach / Danuta KRZYWDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[16]-23[38]. - Bibliogr.
103
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
104
Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości = Conditions Necessary for Proper Achievement of Tasks and Performance of Functions of Accounting / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Perspektywy rozwoju rachunkowości / D. KRZYWDA, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 40, nr 10-12 (472-474) (1989), s. 314-317. - ISSN 0481-5475
106
Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Targets of Analysing the Efficiency of Using Computers / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 225-238. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
107
Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych = Methods of Measuring the Results of Using Computers in Economic Systems / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 127-138. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
108
Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości = Reliability of Economic Information from the Point of View of Systems Characteristics of Accountancy / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 225 (1987), s. 83-93. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie / Danuta KRZYWDA, Wiesław SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 38, nr 10 (452) (1987), s. 306-307. - ISSN 0481-5475
110
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (556) (1986), s. 16, wkładka. - ISSN 0137-7221
111
Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania = Conference on "Evaluation of Enterprise Activity as Effectiveness Growth Factor in Economy" / Danuta KRZYWDA, Marek LISIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 139-143. - ISSN 0079-578X
112
Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw / D. KRZYWDA, M. LISIŃSKI // Rachunkowość. - R. 37, nr 5-6 (437-438) (1986), s. 164-166. - ISSN 0481-5475
113
Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja = The Results of the Use of Electronic Computation : Meaning ana Classification / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości = Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 207 (1985), s. 139-151. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie / D. KRZYWDA, R. Kłosak, W. SAMITOWSKI // Rachunkowość. - R. 35, nr 4 (412) (1984), s. 100-101. - ISSN 0481-5475
116
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula Szczepankowicz[!] // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 56-85
117
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 154-183. - Bibliogr.
118
Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej = Account of Outlays and Effects as the Basis of the Account of the Effectiveness of the Use of Electronic Computation / Danuta KRZYWDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 109-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
119
Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym / Danuta KRZYWDA ; Promotor: Elżbieta BURZYM. - Kraków, 1982. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
120
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 56-85
121
Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego / Danuta KRZYWDA, Wiktoria WODA // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 154-183. - Bibliogr.
122
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 23-47. - ISSN 0137-2211
123
Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 20, nr 8 (1977), s. 34-38. - ISSN 0860-4673
124
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
125
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-2211
126
Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw / Danuta KRZYWDA, Franciszek GAIK // Rachunkowość. - R. 27, nr 10 (322) (1976), s. 338-341. - ISSN 0481-5475
1
Krzywda D., Marczyk P., (2020), Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych, "Gospodarka i Finanse", z. 10, s. 181-207; https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf
2
Krzywda D., (2018), Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108
3
Krzywda D., (2017), Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 78-79.
4
Krzywda D., (2017), Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne. [W:] Luty Z., Szafraniec J. (red.), Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 79-97.
5
Krzywda D., (2016), Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta. [W:] Nowak E., Szafraniec J. (red.), Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia, Wrocław : Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-48.
6
Krzywda D., (2015), Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 203-214.
7
Krzywda D., (2014), Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym. [W:] Krzywda D., Stępień M. (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38-48.
8
Krzywda D., Stępień M. (red.), (2014), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 274 s.
9
Krzywda D., (2013), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 128-136.
10
Krzywda D., (2013), Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 105 s.
11
Krzywda D., (2012), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 13-44.
12
Krzywda D. (red.), (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 566 s.
13
Krzywda D., (2012), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
14
Krzywda D., (2012), Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji. [W:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 115-120.
15
Krzywda D., ([2012]), Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 142-152.
16
Krzywda D., Szafraniec J., (2012), Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 407-471.
17
Krzywda D., (2011), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 64-71.
18
Krzywda D., (2011), Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 133 s.
19
Krzywda D., Schroeder M., (2011), Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62, nr 118, s. 151-165.
20
Krzywda D., (2011), Standardy podstawą polityki rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 55-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349
21
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
22
Krzywda D., (2010), Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 111-126.
23
Krzywda D., (2010), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
24
Krzywda D., (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 56-71.
25
Krzywda D., (2009), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 153-168.
26
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E. (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 45-58.
27
Krzywda D., Schroeder M., (2009), Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-228.
28
Krzywda D., (2008), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
29
Krzywda D., (2008), Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, "Rachunkowość", nr 9, s. 2-10.
30
Krzywda D., (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 147-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308
31
Schroeder M., Krzywda D., (2008), The Development of Auditing Culture in Poland. [W:] 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008, Istanbul : DEKON, s. 138-139.
32
Krzywda D., Schroeder M., (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, "Accounting in Europe", vol. 4, no. 1-2, s. 79-107.
33
Krzywda D., (2007), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
34
Krzywda D., (2007), Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295
35
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 59-79.
36
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Auditing Standards in Poland : Past and Present. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 261-272.
37
Krzywda D., Schroeder M., (2007), Polskie a międzynarodowe standardy audytu. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 51-63.
38
Krzywda D., (2006), Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617
39
Krzywda D., (2006), Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 230-239.
40
Krzywda D., (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 89-101.
41
Krzywda D., (2006), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
42
Krzywda D., (2005), Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 15-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315
43
Krzywda D., Schroeder M., (2005), Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-336.
44
Krzywda D., (2005), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 232-258.
45
Krzywda D., (2005), Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 11-32.
46
Krzywda D., Dudek J., (2005), Kapitał własny spółek handlowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 146 s.
47
Krzywda D., (2005), Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 55-71.
48
Krzywda D., Szafraniec J., (2005), Badanie sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 285-335.
49
Krzywda D. (red.), (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 442 s.
50
Krzywda D., (2004), Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 20-35.
51
Krzywda D., (2004), Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 477-485.
52
Krzywda D., (2004), Badanie pochodnych instrumentów finansowych. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 273-278.
53
Krzywda D., (2004), Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 6-10.
54
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
55
Krzywda D., (2004), Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (18), s. 10-15.
56
Krzywda D., Stępień M., (2004), Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 291-306.
57
Krzywda D., (2004), Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 36-46.
58
Krzywda D., (2003), Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 317-334.
59
Krzywda D. (red.), (2003), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR: materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, 401 s.
60
Krzywda D., (2003), Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 23-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493
61
Krzywda D., (2003), III Doroczna Konferencja Auditingu, "Rachunkowość", nr 2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 1, s. 16-17.
62
Krzywda D., Schroeder M., (2003), Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 335-353.
63
Krzywda D., (2003), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 37-64.
64
Krzywda D., (2003), Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 95-98.
65
Krzywda D., (2003), Wiarygodność sprawozdań finansowych, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 17 - dodatek: Akademia Rachunkowości, s. 55.
66
Krzywda D., (2002), Sprawozdawczość finansowa. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 180-202.
67
Krzywda D., (2002), Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 4, s. 2-12.
68
Krzywda D., (2001), Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/10740
69
Krzywda D., (2001), Terminologia ustawy o rachunkowości, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 35, [1] s.
70
Krzywda D., (2001), Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 94-102.
71
Krzywda D., Kulis I., (2000), Dokumentacja robocza badania: (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - "Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG"), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 39, [1] s.
72
Craner J., Krzywda D., Novotny J., Schroeder M., (2000), The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context, "The International Journal of Accounting", vol. 35, no. 3, s. 355-397.
73
Krzywda D., (2000), Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/9831
74
Krzywda D., Kulis I., (2000), Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową: (zadania sytuacyjne), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 33, [1]s.
75
Krzywda D., (1999), Rachunkowość finansowa, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 623 s.
76
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy, "European Accounting Review", vol. 7, no. 3, s. 407-440.
77
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1998), Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 13-22.
78
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków, (1996), Warszawa : SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 104 s.
79
Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych, (1996), Warszawa : SKwP, 239 s.
80
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1996), The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland. [W:] Garrod N., McLeay S. (red.), Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe, London : Routledge, s. 61-92.
81
Krzywda D., (1996), Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] re., MICHERDA B. (red.), Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję, Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 2-25.
82
Krzywda D., Stępień M., (1996), Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study "ALFA-MAKA", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 143-146.
83
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1995), Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, s. 5-13.
84
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1995), A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland, "European Accounting Review", vol. 4, no. 4, s. 625-657.
85
Krzywda D., (1994), Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 73-81.
86
Krzywda D., Bailey D., Schroeder M., (1994), Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991, "European Accounting Review", vol. 3, no. 2, s. 311-328.
87
Bailey D., Krzywda D., Schroeder M., (1993), Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 23-30.
88
Krzywda D., Micherda B., (1993), Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23 nr specj., s. 79-87.
89
Krzywda D., (1993), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 87-101.
90
Krzywda D., (1992), Problemy rachunkowości spółek partnerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 105-117.
91
Krzywda D., (1992), Biznes plan. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 201-227.
92
Krzywda D., Micherda B., (1992), Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 57-73.
93
Krzywda D., Micherda B., (1991), Ocena wartości przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", R. 42, nr 3 (489), s. 107-108.
94
Krzywda D., (1991), Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[56]-18[73].
95
Krzywda D., Micherda B., (1991), Fundusze przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 47-58.
96
Krzywda D., Micherda B., (1991), Leasing jako instrument przepływu kapitału, "Rachunkowość", R. 42, nr 9 (494), s. 254-255.
97
Krzywda D., (1991), Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 33-45.
98
Krzywda D., (1991), Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw. [W:] Burzym E. (kierownik tematu), Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze, s. 1-20 [51-70].
99
Krzywda D., Micherda B., (1990), Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 41, nr 7 (481), s. 119-121.
100
Krzywda D., (1990), Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach. [W:] Micherda B., Jaklik A. (red.), Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 51-68.
101
Krzywda D., (1990), Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 123-133.
102
Krzywda D., (1990), Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[16]-23[38].
103
Krzywda D., Micherda B., (1990), Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania, "Rachunkowość", R. 41, nr 8 (482), s. 165-167.
104
Krzywda D., (1989), Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 77-96.
105
Krzywda D., Samitowski W., (1989), Perspektywy rozwoju rachunkowości, "Rachunkowość", R. 40, nr 10-12 (472-474), s. 314-317.
106
Krzywda D., (1988), Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 225-238.
107
Krzywda D., (1987), Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 127-138.
108
Krzywda D., Gaik F., (1987), Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 83-93.
109
Krzywda D., Samitowski W., (1987), Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 38, nr 10 (452), s. 306-307.
110
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania, "Przegląd Organizacji", nr 5 (556), s. 16, wkładka.
111
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 139-143.
112
Krzywda D., Lisiński M., (1986), Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 37, nr 5-6 (437-438), s. 164-166.
113
Krzywda D., (1985), Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 167-188.
114
Gaik F., Krzywda D., (1985), Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 207, s. 139-151.
115
Krzywda D., Kłosak R., Samitowski W., (1984), Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", R. 35, nr 4 (412), s. 100-101.
116
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1983), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
117
Krzywda D., Woda W., (1983), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
118
Krzywda D., (1983), Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 109-118.
119
Krzywda D., (1982), Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym, Prom. Burzym E., Kraków : , 313 k.
120
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1980), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
121
Krzywda D., Woda W., (1980), Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-183.
122
Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., (1979), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 23-47.
123
Krzywda D., Gaik F., (1977), Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 20, nr 8, s. 34-38.
124
Krzywda D., Wydymus Z., Gaik F., Micherda B., (1977), Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 27-68.
125
Gaik F., Krzywda D., Micherda B., Wydymus Z., (1977), Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 1, s. 7-38.
126
Krzywda D., Gaik F., (1976), Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 27, nr 10 (322), s. 338-341.
1
@article{UEK:2168358830,
author = "Danuta Krzywda and Piotr Marczyk",
title = "Wycena należności w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według standardów polskich i międzynarodowych",
journal = "Gospodarka i Finanse",
number = "z. 10",
pages = "181-207",
year = "2020",
url = {https://stsw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/zeszyt10_16marca.pdf},
}
2
@article{UEK:2168327129,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "7-23",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1483/1108},
}
3
@misc{UEK:2168336317,
author = "Danuta Krzywda and ",
title = "Definition and Classification of Economic Amounts in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "78-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
4
@inbook{UEK:2168320867,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek zysków i strat według MSSF i Ustawy o rachunkowości - aspekty teoretyczne, regulacyjne i praktyczne",
booktitle = "Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków",
pages = "79-97",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168320469,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Usługi kompilacji w działalności biegłego rewidenta",
booktitle = "Rachunkowość, rewizja finansowa, podatki - wybrane, istotne zagadnienia",
pages = "37-48",
adress = "Wrocław",
publisher = "Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ; Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
}
6
@inbook{UEK:2168299833,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "203-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
7
@inbook{UEK:2168295141,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Społeczny aspekt dorobku prof. dr hab. Elżbiety Burzym",
booktitle = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
8
@book{UEK:2168295129,
title = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
9
@inbook{UEK:2168256454,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "128-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
10
@book{UEK:2168274799,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2013",
isbn = "978-83-7228-329-0",
}
11
@inbook{UEK:2168229506,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "13-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
12
@book{UEK:2168229470,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
13
@inbook{UEK:2168289383,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
14
@inbook{UEK:2168266132,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rola audytu finansowego w działalności przedsiębiorstw i instytucji",
booktitle = "Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa",
pages = "115-120",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-568-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168273712,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "142-152",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168229534,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie poszczególnych części i pozycji sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "407-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
17
@inbook{UEK:2168218380,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "64-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
18
@book{UEK:2168221812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-279-8",
}
19
@article{UEK:2168219906,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 62, 118",
pages = "151-165",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168219534,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Standardy podstawą polityki rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "55-72",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189349},
}
21
@unpublished{UEK:2168303311,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
22
@article{UEK:2165054946,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "111-126",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2168220704,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
24
@inbook{UEK:2161927296,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "56-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168220610,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "153-168",
year = "2009",
}
26
@inbook{UEK:2166030281,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Standaryzacja raportów uzupełniających opinię biegłego rewidenta - analiza i próba oceny",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
27
@inbook{UEK:2164865118,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych i w opiniach biegłych rewidentów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "215-228",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
28
@inbook{UEK:2168289503,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
29
@article{UEK:2165959965,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe : problemy ujęcia, wyceny i prezentacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "2-10",
year = "2008",
}
30
@article{UEK:50373,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "147-155",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162010308},
}
31
@misc{UEK:2166029131,
author = "Marek Schroeder and Danuta Krzywda",
title = "The Development of Auditing Culture in Poland",
booktitle = "12th World Congress of Accounting Historians (WCAH) Istanbul - Turkey : July 20-24, 2008",
pages = "138-139",
adress = "Istanbul",
publisher = "DEKON",
year = "2008",
isbn = "978-975-01960-3-4",
}
32
@article{UEK:2166029171,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations : Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 4, no. 1-2",
pages = "79-107",
year = "2007",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/17449480701343060},
url = {},
}
33
@inbook{UEK:2168232156,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
34
@article{UEK:50812,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "21-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154311295},
}
35
@inbook{UEK:2165367776,
author = "Jerzy Hejnar and Danuta Krzywda and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
36
@inbook{UEK:2164969648,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Auditing Standards in Poland : Past and Present",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
37
@inbook{UEK:2166028900,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Polskie a międzynarodowe standardy audytu",
booktitle = "Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne",
pages = "51-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-26-6",
}
38
@article{UEK:52810,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problem stosowania zasady ciągłości rachunkowości jednostek gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "23-37",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/121975617},
}
39
@inbook{UEK:2166121797,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Polityka rachunkowości a wiarygodność i użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "230-239",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
40
@article{UEK:51733,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "89-101",
year = "2006",
}
41
@inbook{UEK:2168252136,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
42
@article{UEK:51527,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "15-31",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99138315},
}
43
@inbook{UEK:2165018294,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Measuring the degree of conservatism of financial statements : methodological considerations",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "331-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
44
@inbook{UEK:2165921820,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "232-258",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
45
@inbook{UEK:2165181931,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "11-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
46
@book{UEK:2166029883,
author = "Danuta Krzywda and Józef Dudek",
title = "Kapitał własny spółek handlowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny",
year = "2005",
isbn = "83-7228-169-6",
}
47
@article{UEK:52418,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Modele rachunkowości i ich wpływ na informacje sprawozdawcze",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "55-71",
year = "2005",
}
48
@inbook{UEK:2165192743,
author = "Danuta Krzywda and Jadwiga Szafraniec",
title = "Badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "285-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
49
@book{UEK:51546,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
50
@unpublished{UEK:2168269186,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnego badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "20-35",
year = "2004",
}
51
@inbook{UEK:2168048029,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasada ciągłości w teorii, prawie i praktyce rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "477-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
52
@inbook{UEK:2168232538,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Badanie pochodnych instrumentów finansowych",
booktitle = "Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne",
pages = "273-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2004",
isbn = "83-89255-07-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168269168,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość kreatywna a badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "6-10",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Danuta Krzywda and Jerzy Hejnar and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
55
@article{UEK:2168257426,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ stosowania MSR na badanie sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (18)",
pages = "10-15",
year = "2004",
}
56
@inbook{UEK:2168045918,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Wkład krakowskiego środowiska w rozwój teorii rachunkowości",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "291-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
57
@unpublished{UEK:2168269190,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wpływ zastosowania przez niektóre jednostki MSR na ustawowe badanie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "36-46",
year = "2004",
}
58
@inbook{UEK:2165230659,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i znaczenie współczesnej rewizji finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "317-334",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
59
@book{UEK:2168223514,
title = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
60
@article{UEK:51554,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja kategorii wynikowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "23-31",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53153493},
}
61
@misc{UEK:2168231944,
author = "Danuta Krzywda",
title = "III Doroczna Konferencja Auditingu",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "2 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 1",
pages = "16-17",
year = "2003",
}
62
@inbook{UEK:2165239915,
author = "Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za 2001 rok dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "335-353",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
63
@article{UEK:2168221456,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "37-64",
year = "2003",
}
64
@inbook{UEK:2168235258,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002",
pages = "95-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
65
@article{UEK:2168231964,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych",
journal = "Serwis F-K Finansowo-Księgowy",
number = "17 - dodatek: Akademia Rachunkowości",
pages = "55",
year = "2003",
}
66
@inbook{UEK:2168243146,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Sprawozdawczość finansowa",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "180-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
67
@article{UEK:2168269404,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Kapitały własne spółek w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 4",
pages = "2-12",
year = "2002",
}
68
@article{UEK:51504,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Zasady sprawozdawczości finansowej w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "5-15",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10740},
}
69
@book{UEK:2168272758,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Terminologia ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2001",
isbn = "83-7228-066-5",
}
70
@article{UEK:2168254056,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Istota i klasyfikacja rozrachunków w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) specj.",
pages = "94-102",
year = "2001",
}
71
@book{UEK:2168272760,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Dokumentacja robocza badania : (zadania - dowody rewizyjne, studium przypadku - Badanie zdolności do kontynuacji działalności spółki PJG)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-057-6",
}
72
@article{UEK:2168222300,
author = "John Craner and Danuta Krzywda and Jiri Novotny and Marek Schroeder",
title = "The Determination of a Group for Accounting Purposes in the UK, Poland, and the Czech Republic in a Supranational Context",
journal = "The International Journal of Accounting",
number = "vol. 35, no. 3",
pages = "355-397",
year = "2000",
}
73
@article{UEK:2168223872,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rozpoznanie i pomiar wartości niematerialnych i prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "55-65",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9831},
}
74
@book{UEK:2168272756,
author = "Danuta Krzywda and Irena Kulis",
title = "Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową : (zadania sytuacyjne)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2000",
isbn = "83-7228-056-8",
}
75
@book{UEK:2168243024,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1999",
isbn = "83-86543-58-2",
}
76
@article{UEK:2168277727,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Development of the Role of the Statutory Audit in the Transitional Polish Economy",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "407-440",
year = "1998",
}
77
@article{UEK:2168262432,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "Sprawozdawczość finansowa w procesie przemian systemowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "13-22",
year = "1998",
}
78
@book{UEK:2168336469,
title = "Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniami - studium przypadków",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP - Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-22-2",
}
79
@book{UEK:2168336471,
title = "Przykładowa dokumentacja robocza rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "SKwP",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-86835-05-2",
}
80
@inbook{UEK:2168320027,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "The Impact of Accounting Regulation on Financial Reporting in Poland",
booktitle = "Accounting in transition : the implications of political and economic reform in Central Europe",
pages = "61-92",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "1996",
isbn = "0-415-08349-4",
}
81
@inbook{UEK:2168244574,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy legislacyjne i metody konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję",
pages = "2-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "1996",
}
82
@article{UEK:2168321029,
author = "Danuta Krzywda and Marta Stępień",
title = "Polityka rachunkowości w dydaktyce na przykładzie case study ALFA-MAKA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "143-146",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
83
@article{UEK:2168272722,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii - próba porównania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 33",
pages = "5-13",
year = "1995",
}
84
@article{UEK:2168277725,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "A Theory of European Accounting Development Applied to Accounting Change in Contemporary Poland",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 4, no. 4",
pages = "625-657",
year = "1995",
}
85
@article{UEK:2168248244,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
86
@article{UEK:2168358746,
author = "Danuta Krzywda and Derek Bailey and Marek Schroeder",
title = "Financial Reporting by Polish Listed Companies for 1991",
journal = "European Accounting Review",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "311-328",
year = "1994",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09638189400000022},
url = {},
}
87
@article{UEK:2168254198,
author = "Derek Bailey and Danuta Krzywda and Marek Schroeder",
title = "Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "23-30",
year = "1993",
}
88
@article{UEK:2168254204,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 23 specj.",
pages = "79-87",
year = "1993",
}
89
@article{UEK:2168264898,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "87-101",
year = "1993",
}
90
@article{UEK:2168236008,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy rachunkowości spółek partnerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "105-117",
year = "1992",
url = {},
}
91
@inbook{UEK:2168296985,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Biznes plan",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "201-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
92
@article{UEK:2168235982,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "57-73",
year = "1992",
url = {},
}
93
@misc{UEK:2168244058,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Ocena wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 3 (489)",
pages = "107-108",
year = "1991",
}
94
@unpublished{UEK:2168267084,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych : biznes plan",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[56]-18[73]",
year = "1991",
}
95
@article{UEK:2168254082,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Fundusze przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "47-58",
year = "1991",
}
96
@article{UEK:2168266728,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Leasing jako instrument przepływu kapitału",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 9 (494)",
pages = "254-255",
year = "1991",
}
97
@article{UEK:2168254078,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunkowość zarządcza w sterowaniu działalnością przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "33-45",
year = "1991",
}
98
@unpublished{UEK:2168332701,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Transakcje leasingowe w procesie ożywienia gospodarki przedsiębiorstw",
booktitle = "Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze ",
pages = "1-20 [51-70]",
year = "1991",
}
99
@article{UEK:2168244044,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 7 (481)",
pages = "119-121",
year = "1990",
}
100
@inbook{UEK:2168320023,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Problemy pomiaru i oceny wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1990",
}
101
@article{UEK:2168266238,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Komputeryzacja systemów informacyjnych jako specyficzny rodzaj inwestycji i forma postępu technicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "123-133",
year = "1990",
}
102
@unpublished{UEK:2168258210,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Pomiar i ocena wartości udziałów w spółkach",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[16]-23[38]",
year = "1990",
}
103
@misc{UEK:2168244052,
author = "Danuta Krzywda and Bronisław Micherda",
title = "Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 8 (482)",
pages = "165-167",
year = "1990",
}
104
@article{UEK:2168253778,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Warunki prawidłowej realizacji zadań i funkcji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "77-96",
year = "1989",
}
105
@misc{UEK:2168265148,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 40, 10-12 (472-474)",
pages = "314-317",
year = "1989",
}
106
@article{UEK:2168261814,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Cel i zadania rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "225-238",
year = "1988",
}
107
@article{UEK:2168262018,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Metody pomiaru rezultatów zastosowań ETO w systemach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "127-138",
year = "1987",
}
108
@article{UEK:2168261978,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Wiarygodność informacji ekonomicznej w aspekcie cech systemowych rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "83-93",
year = "1987",
}
109
@misc{UEK:2168265058,
author = "Danuta Krzywda and Wiesław Samitowski",
title = "Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 38, 10 (452)",
pages = "306-307",
year = "1987",
}
110
@misc{UEK:2168332549,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnik wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "5 (556)",
pages = "16, wkładka",
year = "1986",
}
111
@misc{UEK:2168261618,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności przedsiębiorstw - czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "139-143",
year = "1986",
}
112
@misc{UEK:2168272712,
author = "Danuta Krzywda and Marek Lisiński",
title = "Ocena działalności czynnikiem wzrostu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 5-6 (437-438)",
pages = "164-166",
year = "1986",
}
113
@article{UEK:2168262718,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rezultaty zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej : pojęcie i klasyfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "167-188",
year = "1985",
}
114
@article{UEK:2168262700,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda",
title = "Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "207",
pages = "139-151",
year = "1985",
}
115
@misc{UEK:2168272706,
author = "Danuta Krzywda and R. Kłosak and Wiesław Samitowski",
title = "Integracja zadań samorządu pracowniczego i służb finansowo-księgowych dla poprawy gospodarności w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 4 (412)",
pages = "100-101",
year = "1984",
}
116
@inbook{UEK:2168268984,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
117
@inbook{UEK:2168269014,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
118
@article{UEK:2168236054,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Rachunek nakładów i rezultatów jako podstawa rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "109-118",
year = "1983",
}
119
@unpublished{UEK:2168284771,
author = "Danuta Krzywda",
title = "Podstawy metodologiczne rachunku efektywności zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ekonomicznym",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
120
@inbook{UEK:2168269260,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
121
@inbook{UEK:2168266318,
author = "Danuta Krzywda and Wiktoria Woda",
title = "Organizacyjne aspekty realizacji systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
122
@article{UEK:2168247388,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "23-47",
year = "1979",
}
123
@article{UEK:2168253982,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Zasady budowy systemu informatycznego kierowania kadrą w wyższej uczelni",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 20, 8",
pages = "34-38",
year = "1977",
}
124
@article{UEK:2168250054,
author = "Danuta Krzywda and Zofia Wydymus and Franciszek Gaik and Bronisław Micherda",
title = "Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "27-68",
year = "1977",
}
125
@article{UEK:2168266680,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Bronisław Micherda and Zofia Wydymus",
title = "Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 1",
pages = "7-38",
year = "1977",
}
126
@article{UEK:2168272850,
author = "Danuta Krzywda and Franciszek Gaik",
title = "Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 10 (322)",
pages = "338-341",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID