Publications of the selected author
1

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252204
article
2

Title:
Social Function of the Post-socialist State
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[47]-14[62]
Series:
(Seminar Papers ; no. 10)
Nr:
2168339359
chapter in conference materials
3

Author:
Title:
Analiza strat czasu pracy w wybranych przedsiębiorstwach Krakowa = The Analysis of Work-Time Losses in Selected Cracow Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 51-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236202
article
4

Title:
Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy = Unemployment and Institutions of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 94-116
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239468
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki = Unemployment - Size, Causes and Consequencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 77-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237042
article
6

Author:
Title:
Seminarium w Salzburgu na temat edukacji zawodowej
Source:
Polityka Społeczna. - nr 7, s. 37-38
Nr:
2168364424
varia
7

Title:
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257558
article
1
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Social Function of the Post-socialist State / Adam SZAŁKOWSKI, Jacek OLBRYCHT // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 10). - S. 1[47]-14[62]
3
Analiza strat czasu pracy w wybranych przedsiębiorstwach Krakowa = The Analysis of Work-Time Losses in Selected Cracow Enterprises / Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 51-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy = Unemployment and Institutions of Labour Market / Alicja MIŚ, Jacek OLBRYCHT // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI . - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 94-116. - ISBN 83-85483-26-8
5
Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki = Unemployment - Size, Causes and Consequencies / Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 77-91. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Seminarium w Salzburgu na temat edukacji zawodowej / Jacek OLBRYCHT // Polityka Społeczna. - nr 7 (1990), s. 37-38. - ISSN 0137-4729
7
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization / Leszek KOZIOŁ, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989), s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Pocztowski A., Olbrycht J., (1993), Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 45-58.
2
Szałkowski A., Olbrycht J., (1992), Social Function of the Post-socialist State. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[47]-14[62].
3
Olbrycht J., (1992), Analiza strat czasu pracy w wybranych przedsiębiorstwach Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 51-64.
4
Miś A., Olbrycht J., (1992), Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy. [W:] SZAŁKOWSKI A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 94-116.
5
Olbrycht J., (1991), Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 77-91.
6
Olbrycht J., (1990), Seminarium w Salzburgu na temat edukacji zawodowej, "Polityka Społeczna", nr 7, s. 37-38.
7
Kozioł L., Olbrycht J., (1989), Kierunki optymalizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 35-52.
1
@article{UEK:2168252204,
author = "Aleksy Pocztowski and Jacek Olbrycht",
title = "Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "45-58",
year = "1993",
}
2
@inbook{UEK:2168339359,
author = "Adam Szałkowski and Jacek Olbrycht",
title = "Social Function of the Post-socialist State",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-14[62]",
adress = "Cracow ; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
3
@article{UEK:2168236202,
author = "Jacek Olbrycht",
title = "Analiza strat czasu pracy w wybranych przedsiębiorstwach Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "51-64",
year = "1992",
}
4
@inbook{UEK:2168239468,
author = "Alicja Miś and Jacek Olbrycht",
title = "Problematyka bezrobocia i instytucjonalizacja rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "94-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
5
@article{UEK:2168237042,
author = "Jacek Olbrycht",
title = "Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "77-91",
year = "1991",
}
6
@misc{UEK:2168364424,
author = "Jacek Olbrycht",
title = "Seminarium w Salzburgu na temat edukacji zawodowej",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "7",
pages = "37-38",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168257558,
author = "Leszek Kozioł and Jacek Olbrycht",
title = "Kierunki optymalizacji czasu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "289",
pages = "35-52",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID