Publications of the selected author
1

Title:
Teoria kosztów
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 153-169
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306723
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 183-202
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168306731
chapter in academic script
See main document
3

Author:
Title:
Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce = Problems of Optimal Choice and the Economic Role of Government in Present Day Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168253562
article
See main document
4

Title:
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 183-202
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306831
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Teoria kosztów
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 153-169
ISBN:
83-86439-32-7
Nr:
2168306815
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH1994, s. 1-30 [128]-[154]
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168257038
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 161-180
Nr:
2168306417
chapter in academic script
See main document
8

Author:
Title:
Polityka cenowa monopolu
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 170-173
Nr:
2168253228
chapter in academic script
See main document
9

Title:
Teoria kosztów
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 131-147
Nr:
2168306415
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 131-135
Nr:
2168226289
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Title:
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 173-180
Nr:
2168253230
chapter in academic script
See main document
12

Author:
Title:
Stagflacja we współczesnym kapitaliźmie w świetle teorii wzrostu = Stragflation in Contemporary Capitalism in the Light of the Theory of Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 145-165. - Summ., rez.
Nr:
2168232018
article
See main document
13

Author:
Title:
Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
[4] k., VII k., 461 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/147
Nr:
2168304733
doctoral dissertation
14

Author:
Title:
Trendy w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych (w świetle współczesnych teorii wymiany międzynarodowej) = Trends in the U.S. Foreign Trade and the Contemporary Theories of International Trade
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1976) , s. 159-179. - Summ., rez.
Nr:
2168334541
article
1
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 153-169. - ISBN 83-87239-37-2
2
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 183-202. - ISBN 83-87239-37-2
3
Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce = Problems of Optimal Choice and the Economic Role of Government in Present Day Economy / Ewa KRZYŚCIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 183-202. - ISBN 83-86439-32-7
5
Teoria kosztów / Ewa KRZYŚCIAK, Zofia DACH // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 153-169. - ISBN 83-86439-32-7
6
Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej / Ewa KRZYŚCIAK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-30 [128]-[154]
7
Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych / Zofia DACH, Ewa KRZYŚCIAK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 161-180
8
Polityka cenowa monopolu / Ewa KRZYŚCIAK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 170-173
9
Teoria kosztów / Ewa KRZŚCIAK, Zofia DACH // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 131-147
10
Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne / Ewa KRZŚCIAK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 131-135
11
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej / Ewa KRZYŚCIAK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 173-180
12
Stagflacja we współczesnym kapitaliźmie w świetle teorii wzrostu = Stragflation in Contemporary Capitalism in the Light of the Theory of Growth / Ewa KRZYŚCIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 145-165. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych / Ewa KRZYŚCIAK ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1978. - [4] k., VII k., 461 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Trendy w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych (w świetle współczesnych teorii wymiany międzynarodowej) = Trends in the U.S. Foreign Trade and the Contemporary Theories of International Trade / Ewa KRZYŚCIAK // Ekonomista. - nr 1 (1976), s. 159-179. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
1
Krzyściak E., Dach Z., (1997), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
2
Dach Z., Krzyściak E., (1997), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
3
Krzyściak E., (1997), Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 5-17.
4
Dach Z., Krzyściak E., (1995), Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 183-202.
5
Krzyściak E., Dach Z., (1995), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 153-169.
6
Krzyściak E., ([1994]), Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-30 [128]-[154].
7
Dach Z., Krzyściak E., (1993), Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-180.
8
Krzyściak E., (1993), Polityka cenowa monopolu. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 170-173.
9
Krzyściak E., Dach Z., (1993), Teoria kosztów. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-147.
10
Krzyściak E., (1993), Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-135.
11
Krzyściak E., (1993), Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 173-180.
12
Krzyściak E., (1991), Stagflacja we współczesnym kapitaliźmie w świetle teorii wzrostu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 145-165.
13
Krzyściak E., (1978), Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , [4] k., VII k., 461 k.
14
Krzyściak E., (1976), Trendy w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych (w świetle współczesnych teorii wymiany międzynarodowej), "Ekonomista", nr 1, s. 159-179.
1
@inbook{UEK:2168306723,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
2
@inbook{UEK:2168306731,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
3
@article{UEK:2168253562,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Zagadnienia optymalnego wyboru w poglądach na rolę państwa we współczesnej gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "5-17",
year = "1997",
}
4
@inbook{UEK:2168306831,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "183-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
5
@inbook{UEK:2168306815,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "153-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-32-7",
}
6
@unpublished{UEK:2168257038,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Współczesna teoria i polityka stabilizacji gospodarki : wnioski dla gospodarki polskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu",
pages = "1-30 [128]-[154]",
year = "1994",
}
7
@inbook{UEK:2168306417,
author = "Zofia Dach and Ewa Krzyściak",
title = "Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "161-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
8
@inbook{UEK:2168253228,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Polityka cenowa monopolu",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "170-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
9
@inbook{UEK:2168306415,
author = "Ewa Krzyściak and Zofia Dach",
title = "Teoria kosztów",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
10
@inbook{UEK:2168226289,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Pojęcie kosztów produkcji : koszty księgowe a koszty ekonomiczne",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "131-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
11
@inbook{UEK:2168253230,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji niedoskonałej",
booktitle = "Elementy mikroekonomii",
pages = "173-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
12
@article{UEK:2168232018,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Stagflacja we współczesnym kapitaliźmie w świetle teorii wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "145-165",
year = "1991",
}
13
@unpublished{UEK:2168304733,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168334541,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Trendy w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych (w świetle współczesnych teorii wymiany międzynarodowej)",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "159-179",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID