Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 93-104
Nr:
2168269284
chapter in conference materials
See main document
2

Author:
Conference:
XXIX Konferencja Ekonometryków, Statystyków, Matematyków i Informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1993. - t. 40, z. 3-4, s. 352. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351526
varia
3

Author:
Title:
Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych = A Criterion for Decomposability of Polynomials with Holomorphic Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993) , s. 39-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244786
article
4

Title:
Programowanie separowalne a inne metody programowania nieliniowego = Separable Programming and Other Methods of Non-linear Programming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257476
article
1
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją / Jacek MIELECKI // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 93-104
2
Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją / Jacek MIELECKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 352. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
3
Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych = A Criterion for Decomposability of Polynomials with Holomorphic Coefficients / Jacek MIELECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 404 (1993), s. 39-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Programowanie separowalne a inne metody programowania nieliniowego = Separable Programming and Other Methods of Non-linear Programming / Jolanta KUBALA, Jacek MIELECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 391 (1992), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Mielecki J., (1994), Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 93-104.
2
Mielecki J., (1993), Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 352.
3
Mielecki J., (1993), Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 404, s. 39-42.
4
Kubala J., Mielecki J., (1992), Programowanie separowalne a inne metody programowania nieliniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 391, s. 27-32.
1
@inbook{UEK:2168269284,
author = "Jacek Mielecki",
title = "Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "93-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
2
@misc{UEK:2168351526,
author = "Jacek Mielecki",
title = "Ekwilibrium systemów z ograniczoną preferencją",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "352",
year = "1993",
}
3
@article{UEK:2168244786,
author = "Jacek Mielecki",
title = "Pewne kryterium nierozkładalności wielomianów o współczynnikach holomorficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "404",
pages = "39-42",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168257476,
author = "Jolanta Kubala and Jacek Mielecki",
title = "Programowanie separowalne a inne metody programowania nieliniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "391",
pages = "27-32",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID