Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998) , s. 63-73. - Summ.
Nr:
2168251460
article
See main document
2

Author:
Title:
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995) , s. 85-93. - Summ.
Nr:
2168234028
article
See main document
3

Author:
Title:
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994) , s. 55-64. - Summ.
Nr:
2168254688
article
See main document
4

Author:
Title:
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168253978
article
See main document
5

Author:
Title:
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993) , s. 85-97. - Summ.
Nr:
2168255438
article
See main document
6

Author:
Title:
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993) , s. 77-83. - Summ.
Nr:
2168253916
article
See main document
7

Author:
Title:
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992) , s. 55-66. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168255476
article
See main document
8

Author:
Title:
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 43-57. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257740
article
See main document
1
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 63-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 85-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 77-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Król T., (1998), Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 63-73.
2
Król T., (1995), Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 85-93.
3
Król T., (1994), Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 55-64.
4
Król T., (1994), Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 21-31.
5
Król T., (1993), Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 85-97.
6
Król T., (1993), Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 77-83.
7
Król T., (1992), Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 55-66.
8
Król T., (1991), Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 43-57.
1
@article{UEK:2168251460,
author = "Król Teresa",
title = "Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "63-73",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168234028,
author = "Król Teresa",
title = "Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "85-93",
year = "1995",
}
3
@article{UEK:2168254688,
author = "Król Teresa",
title = "Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "55-64",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168253978,
author = "Król Teresa",
title = "Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "21-31",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168255438,
author = "Król Teresa",
title = "Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "85-97",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168253916,
author = "Król Teresa",
title = "Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "77-83",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168255476,
author = "Król Teresa",
title = "Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "55-66",
year = "1992",
}
8
@article{UEK:2168257740,
author = "Król Teresa",
title = "Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "43-57",
year = "1991",
}