Publications of the selected author

Król Teresa ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Political Science,

1

Author:
Title:
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998) , s. 63-73. - Summ.
Nr:
2168251460
article
2

Author:
Title:
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995) , s. 85-93. - Summ.
Nr:
2168234028
article
3

Author:
Title:
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994) , s. 55-64. - Summ.
Nr:
2168254688
article
4

Author:
Title:
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994) , s. 21-31. - Summ.
Nr:
2168253978
article
5

Author:
Title:
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993) , s. 77-83. - Summ.
Nr:
2168253916
article
6

Author:
Title:
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993) , s. 85-97. - Summ.
Nr:
2168255438
article
7

Author:
Title:
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992) , s. 55-66. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168255476
article
8

Author:
Title:
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991) , s. 43-57. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257740
article
9

Author:
Title:
Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej = Polish War Veterans Organizations in Great Britain after World War II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989) , s. 63-73. - Summ., rez.
Nr:
2168269700
article
10

Author:
Title:
Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r. = The Origins of the Polish National Treasure in Great Britain in 1950
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988) , s. 133-141. - Summ., rez.
Nr:
2168233502
article
11

Author:
Title:
Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych = Polish Political Emigration in Great Britain in the late 40s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988) , s. 55-67
Nr:
2168267530
article
12

Author:
Title:
Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987) , s. 65-77. - Rez.
Nr:
2168256708
article
13

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Title:
Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951
Source:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 33-39
Nr:
2168269796
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie : (lipiec 1945 - czerwiec 1947) = Polish Emigration Circles After the Withdrawal of Support for the Polish London Government by the Great Powers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 113-126. - Summ., rez.
Nr:
2168269758
article
1
Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej = From the Activities of the Polish Resistance Movement in France During the Second World War / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998), s. 63-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950) = Poles in Germany after World War Two (1945-1950) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku = Political Council in Exile and Its Agency in U.S.A. - 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994), s. 55-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej = Soldiers of the Polish Armed Forces in the West After World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994), s. 21-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950 = On the Activities of the Polish Liberation Movement 'Independence and Democracy' in Great Britain in the Years 1945-1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993), s. 77-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954) = Disputes Concerning Unification of Polish Emigration in the U.K. Against the Background of International Events / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993), s. 85-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951) = On the Activities of the Polish Peasants' Movement in Exile in London (1945-1951) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992), s. 55-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.) = Closing Period of Legal Activities of Polish Government-In-Exile in Great Britain (February-July, 1945) / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej = Polish War Veterans Organizations in Great Britain after World War II / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989), s. 63-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r. = The Origins of the Polish National Treasure in Great Britain in 1950 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988), s. 133-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych = Polish Political Emigration in Great Britain in the late 40s / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988), s. 55-67. - ISSN 0208-7944
12
Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987), s. 65-77. - Rez. - ISSN 0208-7944
13
Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951 / Teresa KRÓL // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 33-39
14
Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie (lipiec 1945 - czerwiec 1947) = Polish Emigration Circles After the Withdrawal of Support for the Polish London Government by the Great Powers / Teresa KRÓL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986), s. 113-126. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Król T., (1998), Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 63-73.
2
Król T., (1995), Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 85-93.
3
Król T., (1994), Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 55-64.
4
Król T., (1994), Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 21-31.
5
Król T., (1993), Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 77-83.
6
Król T., (1993), Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 85-97.
7
Król T., (1992), Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 55-66.
8
Król T., (1991), Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 43-57.
9
Król T., (1989), Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 63-73.
10
Król T., (1988), Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 133-141.
11
Król T., (1988), Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 55-67.
12
Król T., (1987), Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 65-77.
13
Król T., (1986), Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-39.
14
Król T., (1986), Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie (lipiec 1945 - czerwiec 1947), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 113-126.
1
@article{UEK:2168251460,
author = "Teresa Król",
title = "Z działalności polskiego ruchu oporu we Francji w czasie II wojny światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "63-73",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168234028,
author = "Teresa Król",
title = "Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "85-93",
year = "1995",
}
3
@article{UEK:2168254688,
author = "Teresa Król",
title = "Przedstawicielstwo emigracyjnej Rady Politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "55-64",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168253978,
author = "Teresa Król",
title = "Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "21-31",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168253916,
author = "Teresa Król",
title = "Z działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1950",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "77-83",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168255438,
author = "Teresa Król",
title = "Spory wokół zjednoczenia polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii na tle sytuacji międzynarodowej (1950-1954)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "85-97",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168255476,
author = "Teresa Król",
title = "Z działalności polskiego ruchu ludowego na emigracji w Londynie (1945-1951)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "55-66",
year = "1992",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168257740,
author = "Teresa Król",
title = "Schyłkowy okres legalnej działalności polskiego rządu emigracyjnego w Wielkiej Brytanii (luty-lipiec 1945 r.)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "43-57",
year = "1991",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168269700,
author = "Teresa Król",
title = "Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "63-73",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168233502,
author = "Teresa Król",
title = "Powstanie Polskiego Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii w 1950 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "133-141",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168267530,
author = "Teresa Król",
title = "Polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii w końcu lat czterdziestych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "55-67",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168256708,
author = "Teresa Król",
title = "Polski ruch narodowo-demokratyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "65-77",
year = "1987",
}
13
@inbook{UEK:2168269796,
author = "Teresa Król",
title = "Polski ruch socjalistyczny na emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1951",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "33-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168269758,
author = "Teresa Król",
title = "Polskie polityczne środowisko emigracyjne po cofnięciu uznania przez mocarstwa dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie : (lipiec 1945 - czerwiec 1947)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "113-126",
year = "1986",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID