Publications of the selected author

Majewski Henryk ORCID

Faculty of Commodity Science, Department of Foodstuffs Commodity Science,

1

Author:
Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 133-141
Nr:
2168263360
chapter in conference materials
See main document
2

Author:
Title:
Preferencje konsumenckie młodzieży akademickiej
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - Nr 12, R. 32 (1977) , s. 20-21
Nr:
2168276557
article
3

Author:
Title:
Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych = Role of Consumer's Preference and Acceptance in Evaluation of the Quality of Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 367-374. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250970
article
4

Title:
Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich = Consumers' Estimate of the Quality of Feeding in the Cracow Students Canteens
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 43-57. - Rez., summ.
Nr:
2168249952
article
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KTŻ/5/95/S
Signature:
NP-384/Magazyn
Nr:
2168329185
unpublished scientific work
2

Author:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz , Anna Leśniak , Henryk Majewski , Piotr Pająk
Title:
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/IT/4/91/W
Signature:
NP-94/Magazyn
Nr:
2168331541
unpublished scientific work
3

Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
unpublished scientific work
4

Author:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Tadeusz Jędryka , Ewelina Rzehak , Henryk Majewski , Zofia Zychowicz
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
unpublished scientific work
5

Author:
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279185
unpublished scientific work
1
Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia / Henryk MAJEWSKI // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 133-141
2
Preferencje konsumenckie młodzieży akademickiej / Henryk MAJEWSKI // Przegląd Gastronomiczny. - Nr 12, R. 32 (1977), s. 20-21
3
Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych = Role of Consumer's Preference and Acceptance in Evaluation of the Quality of Food Products / Henryk MAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 367-374. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich = Consumers' Estimate of the Quality of Feeding in the Cracow Students Canteens / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Henryk MAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
5
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt / kier. tematu Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Henryk MAJEWSKI, Andrzej Szewczyk, Beata SUTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; zespół: Katarzyna Kosowicz, Anna Leśniak, Henryk MAJEWSKI, Piotr Pająk. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
8
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
9
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych / zespół wykonawców: Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Tadeusz SIKORA, Henryk MAJEWSKI, Ewelina Rzehak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
1
Majewski H., (1978), Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 133-141.
2
Majewski H., (1977), Preferencje konsumenckie młodzieży akademickiej, "Przegląd Gastronomiczny", Nr 12, R. 32, s. 20-21.
3
Majewski H., (1976), Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 367-374.
4
Gołębiowski T., Majewski H., (1972), Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 43-57.
5
Kędzior W., Majewski H., Szewczyk A., Sutor B., (1995), Optymalizacja jakości mięsa jagniąt, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
6
Kędzior W., Kosowicz K., Leśniak A., Majewski H., Pająk P., (1992), Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
7
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
8
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
9
Kędzior W., Sikora T., Majewski H., Rzehak E., (1986), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
1
@inbook{UEK:2168263360,
author = "Henryk Majewski",
title = "Próba eksperymentu dydaktycznego w nauczaniu towaroznawstwa poprzez zmianę form organizacyjnych kształcenia",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "133-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
2
@article{UEK:2168276557,
author = "Henryk Majewski",
title = "Preferencje konsumenckie młodzieży akademickiej",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "Nr 12, R. 32",
pages = "20-21",
year = "1977",
}
3
@article{UEK:2168250970,
author = "Henryk Majewski",
title = "Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "367-374",
year = "1976",
}
4
@article{UEK:2168249952,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Henryk Majewski",
title = "Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "43-57",
year = "1972",
}
5
@unpublished{UEK:2168329185,
author = "Władysław Kędzior and Henryk Majewski and Andrzej Szewczyk and Beata Sutor",
title = "Optymalizacja jakości mięsa jagniąt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
6
@unpublished{UEK:2168331541,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kosowicz and Anna Leśniak and Henryk Majewski and Piotr Pająk",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
7
@unpublished{UEK:2168279189,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Tadeusz Jędryka and K. Cybula and Henryk Majewski",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
8
@unpublished{UEK:2168279187,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Tadeusz Jędryka and Ewelina Rzehak and Henryk Majewski and Zofia Zychowicz",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
9
@unpublished{UEK:2168279185,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Henryk Majewski and Ewelina Rzehak",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID