Publications of the selected author
1

Title:
Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas)
Source:
Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 143-187. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Public Economics and Finance)
Research program:
The Open Access Content (Chapters 4, 5 and 6) has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022. Project "Socio-economic consequences of the fourth industrial revolution" no.: 021 / RID / 2018/19
ISBN:
978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366140
chapter in monograph
See main document
2

Title:
The Fourth Industrial Revolution and Contemporary Technological, Economic and Cultural Megatrends
Source:
Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA - Abingdon ; New York: Routledge, 2022, s. 7-34. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Public Economics and Finance)
ISBN:
978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168366130
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Innowacje i Przemysł 4.0 w drodze do rozwoju zrównoważonego miast
Source:
Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 101-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168364446
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed under the Potential 2020 program from subsidies for science awarded to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355642
chapter in conference materials
5

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11897131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355664
chapter in conference materials
6

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356410
chapter in conference materials
7

Title:
Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK - Warszawa: Difin, 2020, s. 89-106
ISBN:
978-83-8085-468-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348606
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168338253
monograph
9

Title:
Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Changes in the Funding of Environmental Protection Projects in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 61-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327057
article
10

Title:
Przesłanki, procedury i instrumenty restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 181-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325539
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFiP-KPPE/01/2017/S/7012)
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Access mode:
Nr:
2168325441
See related chapters
12

Title:
Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego = Innovation as a Tool for Sustainable Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 64-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316757
article
13

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in the Financing of Environmental Protection Projects in Poland = Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 74-75. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336307
varia
14

Title:
Prawne i finansowe ujęcie pomocy publicznej
Source:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314373
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 018/WF-KPPE/01/2016/S/6018), Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Access mode:
Nr:
2168314365
See related chapters
16

Title:
Greening of Economy : Selected Issues
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307023
See related chapters
17

Title:
Innovations in Greening of Economy
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 61-75
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307055
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Public Subsidies in Environmental Protection Funding in Poland and Greening of Economy
Source:
Greening of Economy : Selected Issues / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 87-103
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307059
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Subsidising Environmental Protection in Poland
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 8 (2015) , s. 70-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299943
article
20

Title:
Ekologizacja gospodarki
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 013/WF-KPPE/01/2014/S/4209), Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297831
See related chapters
21

Title:
Innowacje przedsiębiorstw w świetle ekologizacji gospodarki
Source:
Ekologizacja gospodarki / red. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 135-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297877
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Innowacje w ekologizacji gospodarki i osiąganiu celów rozwoju zrównoważonego
Source:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH, s. 132-150
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301957
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Conference:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jakość w procesie integracji systemów zarządzania, Lublin, Polska, od 2014-05-15 do 2014-05-16
Title:
Norma PN-EN 15224:2013 nowym standardem jakości usług medycznych
Source:
Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 248-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-66-7
Nr:
2168331621
chapter in conference materials
24

Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego = Business Innovativeness as a Regional Development Stimulator
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 37, t. 2 (2014) , s. 67-77. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 826)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292973
article
25

Author:
Małgorzata Kożuch , Ludmiła Kryskova
Title:
Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, s. 72-104
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289525
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju = Instruments of Breaking Down Sustainable Development Barriers
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (46) (2013) , s. 51-60. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168286849
article
27

Title:
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej : doświadczenia Polski = Subsidising Environmental Protection in a Market Economy : Poland's Experience
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
211 s., [2] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 229)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-629-8
Nr:
2168264530
monograph
28

Title:
Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych = Sustainable Development in the Government Policy Summary
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 1 (2012) , s. 120-127. - Tytuł numeru: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248882
article
29

Title:
Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Environmental Investments Versus the Competitiveness of Enterprises
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 25 (2012) , s. 331-342. - Tytuł numeru: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 730)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168290075
article
30

Title:
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 73-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252742
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz , s. 280-318 - Bibliogr.
Signature:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276705
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Preferencje podatkowe jako narzędzia subsydiowania przedsięwzięć ochrony środowiska = Tax Preferences as the Instrument of Subsidizing of Ecological Investments
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 378-387. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269438
article
33

Title:
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa
Source:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 231-248
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218880
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Istota funduszy ekologicznych i ich zastosowanie jako funduszy celowych
Source:
Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-38
ISBN:
978-83-7252-543-7
Nr:
2168223176
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego = Public Assistance as a Tool for Stimulating Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 860 (2011) , s. 67-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227454
article
36

Title:
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI , s. 61-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260582
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju = The State Aid as a Tool of the Sustainable Development
Source:
Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu / red. Barbara Kryk - Szczecin: ZAPOL, 2011, s. 71-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-341-2
Access mode:
Nr:
2168327045
chapter in monograph
38

Title:
Innowacyjność w polityce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010, s. 94-115
ISBN:
978-83-89639-32-5
Nr:
2165648113
chapter in monograph
39

Title:
Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne = Subsidizing Environment Protecion through Ecological Funds
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 415-434. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165616125
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska = The Role of the Government in Environmental Protection Subsidizing
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 412-422. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738717
article
41

Title:
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 80-91. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51414
article
42

Title:
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC, s. 109-127 - Bibliogr.
Research program:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Signature:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326273
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Physical description:
555 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165611757
See related chapters
44

Title:
Subsydia w polityce zrównoważonego rozwoju
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 597-606
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742621
chapter in monograph
45

Title:
Rola państwa w subsydiowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska
Source:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165795093
varia
46

Title:
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA, s. 21-32
Signature:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220632
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce = Development of Environmental Policy under Market Conditions in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50596
article
48

Title:
Szanse i bariery wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorców
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 179-191
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164905034
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce : stan i perspektywy = Finance System of Environmental Protection in Poland : Current State and Perspectives
Source:
Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty / red. Maria Urbaniec, Ema Halavach - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008, s. 307-320. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7542-052-4
Nr:
2165726000
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 42-59. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60)
Nr:
51537
article
51

Title:
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska = Using Capital Market Instruments and Derivatives in Environmental Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 771 (2008) , s. 31-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50597
article
52

Title:
Nowe źródła finansowania przedsiębiorstw oraz zasady ich zastosowania
Source:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA, s. 130-149
Signature:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164900333
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 119-137
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326877
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Zrównoważony rozwój w sektorze przemysłowym
Source:
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce : monografia naukowa / red. Dariusz Kiełczewski, Bożena M. Dobrzańska - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 161-171. - Summ.
ISBN:
978-83-87981-53-2
Nr:
2165726800
chapter in monograph
55

Title:
Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce = Tax Preferences as cm Element of the Environmental Protection Financing System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 109-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50997
article
56

Title:
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce = Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 732 (2007) , s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50998
article
57

Title:
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego
Source:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, s. 168-181
Research program:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Signature:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2168326883
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Źródła finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w przedsiębiorstwie = Sources of Financing the Environmental Protection in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 237-244. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51189
article
59

Title:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce
Source:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 8-151
Signature:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306311
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce
Source:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 152-217
Signature:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306523
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce = Conversion of Public Debt into Environmental Protection Projects in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52950
article
62

Title:
Elementy systemu finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 31-47
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2166248242
chapter in textbook
See main document
63

Title:
Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004
Source:
Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze], s. 6-67
Signature:
NP-1018/Magazyn
Nr:
2168306569
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 65-91
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306403
chapter in textbook
See main document
65

Title:
Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-30
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306395
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Znaczenie banków w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 61-72
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581757
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = Local Government Financing of Environmental Protection Projects in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 263-270. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091323
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-17
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581526
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 42-60
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581641
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-166
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306409
chapter in textbook
See main document
71

Title:
Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017 = Evaluation of the Demand for Capital Resources for Realization of Accession Commitments in the Area of the "Environment" in the Years 2004-2017
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(27) (2005) , s. 77-98. - Summ.
Nr:
2166494651
article
72

Title:
Finansowanie ochrony środowiska w narodowym planie rozwoju
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 140-156
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166582070
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 92-119
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306405
chapter in textbook
See main document
74

Title:
Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce = Market Sources of Financing Environmental Protection in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53257
article
75

Title:
Zadania przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i możliwości ich finansowania
Source:
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 141-149 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-64-7
Nr:
2166053318
chapter in monograph
76

Title:
Ocena zapotrzebowania na środki finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce
Source:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 18-41
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581559
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
72, [3] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-268-5
Nr:
2167950383
academic script
78

Title:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
247 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
report
79

Title:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 5-19
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276827
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu projektów ochrony środowiska
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 70-88
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276841
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 65-69
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276837
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Analiza i ocena wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2003
Source:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA, s. 38-54
Signature:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276831
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce
Prace pomocnicze:
, Śleszyński Jerzy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
227 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168276945
report
84

Title:
Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 57-76
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768592
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Sposoby finansowania przedsięwzięć proekologicznych
Source:
EkoFinanse. - nr 4 (95) (2003) , s. 20-24
Nr:
2168290109
article
86

Title:
Restrukturyzacja finansowa na przykładzie Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe
Source:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC, s. 77-85
Signature:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768618
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Przemysł w Polsce a rozwój zrównoważony
Source:
Polityka Gospodarcza. - nr 7-8 (2003) , s. 125-144 - Bibliogr.
Nr:
2168293627
article
88

Title:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Grabowski Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
188 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
report
89

Title:
Finanse ekologiczne : wielkość i struktura nakładów finansowych na ochronę środowiska w Polsce
Source:
Multis Multum. - nr 2 (2003) , s. 13-14
Access mode:
Nr:
2168346682
unreviewed article
90

Title:
SOS dla przyrody : finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce
Source:
Multis Multum. - nr 1 (2003) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168346694
unreviewed article
91

Title:
Preferencje podatkowe : instrumenty ochrony środowiska
Source:
EkoFinanse. - nr 10 (89) (2002) , s. 8-14
Nr:
2168277907
article
92

Title:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
report
93

Title:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Prace pomocnicze:
, Korzeniowska Aleksandra
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm
Notes:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
report
94

Author:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr P. Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Title:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
report
95

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/563
Nr:
2168310939
doctoral dissertation
96

Title:
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
221 s.; 30 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168313649
report
97

Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998
Source:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-91
Nr:
2168306219
chapter in report
See main document
98

Title:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
report
99

Title:
Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych
Source:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 70-86
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168306517
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Zalety i wady gospodarki funduszowej
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 18-20
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258902
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 56-69
Signature:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258970
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce = The Place of the Bank of Environment Protection SA in the System of Financing Pro-Ecological Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999) , s. 43-56. - Summ.
Nr:
2166197627
article
103

Title:
Fundusze celowe w teorii ekonomii i finansów
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 13-17
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258900
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Title:
Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 21-35
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258910
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych
Source:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 91-94
Signature:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258950
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 41-54
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265348
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
Harmonizacja zasad polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami w Unii Europejskiej
Source:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO], s. 8-26
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265342
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska
Source:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 53-63
Nr:
2168277481
chapter in conference materials
See main document
110

Title:
Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 97-110
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168306541
chapter in unpublished scientific work
See main document
111

Title:
Instrumenty polityki przemysłowej jako narzędzia restrukturyzacji polskiego przemysłu = Instruments of the Industrial Policy as Tools of Industry Reconstruction in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997) , s. 29-43. - Summ.
Nr:
2168245370
article
112

Title:
Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 53-66
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277651
chapter in conference materials
See main document
113

Title:
Wdrażanie i realizacja wybranych instrumentów polityki przemysłowej w latach 1993-1995
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 26-67
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168306535
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Harmonizacja instrumentów polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 145-152
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257288
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Title:
Ocena skuteczności instrumentów polityki gospodarczej
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 139-144
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257286
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Title:
Ocena skuteczności funkcjonowania fiskalnych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce = Assessment of Effectiveness of Fiscal Instruments of Industrial Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997) , s. 29-43. - Summ.
Nr:
2168245136
article
117

Title:
Założenia polityki przemysłowej w Polsce i instrumenty jej realizacji
Source:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA, s. 10-20
Signature:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257264
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Title:
Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca - Bibliogr.
Nr:
2168254674
article
119

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Powiązania polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 92-102
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166200273
chapter in conference materials
See main document
120

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, Kielce, Polska, od 1995-06-01 do 1995-06-03
Title:
Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Source:
Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 1995, s. 11-22
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne ; nr 22)
Nr:
2168350904
chapter in conference materials
121

Title:
Strategia franchisingu
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 38-48
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258368
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska oraz źródła ich finansowania w województwie krakowskim w latach 1987-1992 = Investment Outlay an Environment Protection and Sources of Financing it in the District of Cracow in the Years 1987-1992
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994) , s. 61-73. - Summ.
Nr:
2168245434
article
123

Title:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 37-79
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Ocena funkcjonowania agencji rządowych i pozarządowych oraz ich wpływ na restrukturyzację przemysłu i ochronę środowiska
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki, s. 150-156
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306645
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Strategia leasingu
Source:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC, s. 27-37
Signature:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258364
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
013/WF-KPPE/01/2014/S/4209
Signature:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301889
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
268 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
009/WF-KPPE/01/2013/S/3009
Signature:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289509
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
0710/H02/2004/26
Signature:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
unpublished scientific work
4

Title:
Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
103/KPPiE/4/2005/S/275
Signature:
NP-1019/Magazyn
Nr:
2168247084
unpublished scientific work
5

Title:
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KPPiE/3/2004/S/200
Signature:
NP-975/Magazyn
Nr:
2168277149
unpublished scientific work
6

Title:
Zmiany w polityce przemysłowej i energetycznej w Polsce w wyniku procesów globalizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
141 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KPPiE/3/2002/S
Signature:
NP-813/Magazyn
Nr:
2168283733
unpublished scientific work
7

Title:
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPPiE/2/2002/S
Signature:
NP-812/Magazyn
Nr:
2168276973
unpublished scientific work
8

Title:
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
50 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KPPiE/2/2001/S
Signature:
NP-733/Magazyn
Nr:
2168282091
unpublished scientific work
9

Title:
Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
57 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPPiE/3/2001/S
Signature:
NP-740/Magazyn
Nr:
2168281717
unpublished scientific work
10

Title:
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
, Górka Jacek W.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPPiE/5/99/S
Signature:
NP-626/Magazyn
Nr:
2168259190
unpublished scientific work
11

Title:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KPPiE/3/96/S
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257172
unpublished scientific work
12

Title:
Zakres stosowania, instytucje oraz instrumenty regionalnej polityki przemysłowej i ekologicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KPPiE/5/93/S
Signature:
NP-206/Magazyn
Nr:
2168252072
unpublished scientific work
1
Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas) / Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ, Ksymena ROSIEK // W: Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Public Economics and Finance). - S. 143-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1. - Pełny tekst: https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781003274681_10.4324_9781003274681-6.pdf
2
The Fourth Industrial Revolution and Contemporary Technological, Economic and Cultural Megatrends / Maria PŁONKA, Małgorzata KOŻUCH, Jolanta STANIENDA // W: Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production / red. Maria PŁONKA . - Abingdon ; New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in Public Economics and Finance). - S. 7-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1. - Spis treści: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003274681/public-goods-fourth-industrial-revolution-maria-p%C5%82onkaWstęp:
3
Innowacje i Przemysł 4.0 w drodze do rozwoju zrównoważonego miast / Małgorzata KOŻUCH // W: Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka MAZUREK-CZARNECKA. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 101-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3
4
Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 4895-4904. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/environmental-disclosures-in-financial-statements-and-management-reports-on-the-example-of-energy-sector-companies-in-poland/Wstęp:
5
Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3239-3246. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/public-utility-enterprises-in-sustainable-urban-development-the-case-of-poland/Wstęp:
6
Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland / Małgorzata KOŻUCH, Renata ŻABA-NIERODA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7539-7547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/ecological-requirements-in-financing-selected-power-plants-in-poland/Wstęp:
7
Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. nauk. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 89-106. - ISBN 978-83-8085-468-0
8
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ. - Warszawa: CeDeWu, 2019. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-253-8
9
Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Changes in the Funding of Environmental Protection Projects in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 61-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1453/1098. - ISSN 1898-6447
10
Przesłanki, procedury i instrumenty restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa / Małgorzata KOŻUCH // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 181-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
11
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
12
Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego = Innovation as a Tool for Sustainable Development / Małgorzata KOŻUCH // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 64-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2751. - ISSN 1898-5084
13
Changes in the Financing of Environmental Protection Projects in Poland = Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce / Małgorzata KOŻUCH // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 74-75. - Dostępne tylko streszczenia
14
Prawne i finansowe ujęcie pomocy publicznej / Małgorzata KOŻUCH // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
15
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 018/WF-KPPE/01/2016/S/6018). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
16
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 108 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
17
Innovations in Greening of Economy / Małgorzata KOŻUCH // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 61-75. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
18
Public Subsidies in Environmental Protection Funding in Poland and Greening of Economy / Małgorzata KOŻUCH // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 87-103. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
19
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Subsidising Environmental Protection in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 8 (2015), s. 70-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/4_kozuch.pdf. - ISSN 1899-9573
20
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 013/WF-KPPE/01/2014/S/4209). - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
21
Innowacje przedsiębiorstw w świetle ekologizacji gospodarki / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 135-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
22
Innowacje w ekologizacji gospodarki i osiąganiu celów rozwoju zrównoważonego / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - (2014), s. 132-150
23
Norma PN-EN 15224:2013 nowym standardem jakości usług medycznych / Małgorzata KOŻUCH // W: Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014. - S. 248-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-66-7
24
Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego = Business Innovativeness as a Regional Development Stimulator / Małgorzata KOŻUCH // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 826). - nr 37, t. 2 (2014), s. 67-77. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2080-4881
25
Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH, Ludmiła Kryskova // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 72-104
26
Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju = Instruments of Breaking Down Sustainable Development Barriers / Małgorzata KOŻUCH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (46) (2013), s. 51-60. - Summ. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9. - ISSN 0867-8898
27
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej : doświadczenia Polski = Subsidising Environmental Protection in a Market Economy : Poland's Experience / Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 211 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 229). - ISBN 978-83-7252-629-8
28
Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych = Sustainable Development in the Government Policy Summary / Małgorzata KOŻUCH // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 1 (2012), s. 120-127. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
29
Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw = The Environmental Investments Versus the Competitiveness of Enterprises / Małgorzata KOŻUCH // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 730). - nr 25 (2012), s. 331-342. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-331.pdf. - ISSN 2080-4881
30
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 73-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-12-9
31
Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 280-318. - Bibliogr.
32
Preferencje podatkowe jako narzędzia subsydiowania przedsięwzięć ochrony środowiska = Tax Preferences as the Instrument of Subsidizing of Ecological Investments / Małgorzata KOŻUCH // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012), s. 378-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 231-248. - ISBN 978-83-7252-528-4
34
Istota funduszy ekologicznych i ich zastosowanie jako funduszy celowych / Małgorzata KOŻUCH // W: Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce / red. Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-38. - ISBN 978-83-7252-543-7
35
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego = Public Assistance as a Tool for Stimulating Economic Growth / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011), s. 67-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198375. - ISSN 1898-6447
36
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 61-90. - Bibliogr.
37
Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju = The State Aid as a Tool of the Sustainable Development / Małgorzata KOŻUCH // W: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu / red. nauk. Barbara Kryk. - Szczecin: ZAPOL, 2011. - S. 71-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-341-2. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/katedry/kpsg/publikacje/Trendy_i_wyzwania_tresc.pdf
38
Innowacyjność w polityce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2 / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010. - S. 94-115. - ISBN 978-83-89639-32-5
39
Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne = Subsidizing Environment Protecion through Ecological Funds / Małgorzata KOŻUCH // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 415-434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
40
Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska = The Role of the Government in Environmental Protection Subsidizing / Małgorzata KOŻUCH // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 412-422. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/33.pdf. - ISSN 1898-5084
41
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70). - nr 12 (2010), s. 80-91. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
42
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa / Małgorzata KOŻUCH // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 109-127. - Bibliogr.
43
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - 555 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-15-0
44
Subsydia w polityce zrównoważonego rozwoju / Małgorzata KOŻUCH // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 597-606. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
45
Rola państwa w subsydiowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska / Małgorzata KOŻUCH // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
46
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA. - (2009), s. 21-32
47
Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce = Development of Environmental Policy under Market Conditions in Poland / Mołgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 (2008), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370382. - ISSN 1898-6447
48
Szanse i bariery wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorców / Małgorzata KOŻUCH // W: Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA. - (2008), s. 179-191
49
System finansowania ochrony środowiska w Polsce : stan i perspektywy = Finance System of Environmental Protection in Poland : Current State and Perspectives / Małgorzata KOŻUCH // W: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty / red. Maria Urbaniec, Ema Halavach. - Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", 2008. - S. 307-320. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7542-052-4
50
Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60). - nr 8 (2008), s. 42-59. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
51
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska = Using Capital Market Instruments and Derivatives in Environmental Protection / Justyna DYDUCH, Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 (2008), s. 31-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161363586. - ISSN 1898-6447
52
Nowe źródła finansowania przedsiębiorstw oraz zasady ich zastosowania / Małgorzata KOŻUCH // W: Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA. - (2008), s. 130-149
53
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska / Justyna DYDUCH, Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. - (2007), s. 119-137
54
Zrównoważony rozwój w sektorze przemysłowym / Małgorzata KOŻUCH // W: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce : monografia naukowa / red. Dariusz Kiełczewski, Bożena M. Dobrzańska. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. 161-171. - Summ. - ISBN 978-83-87981-53-2
55
Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce = Tax Preferences as cm Element of the Environmental Protection Financing System in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007), s. 109-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127966765. - ISSN 0208-7944
56
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce = Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland / Justyna DYDUCH, Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007), s. 75-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127834247. - ISSN 0208-7944
57
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego / Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz GÓRKA ; konsultacje: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. - (2007), s. 168-181
58
Źródła finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w przedsiębiorstwie = Sources of Financing the Environmental Protection in the Enterprise / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 237-244. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
59
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce / Krzysztof BERBEKA, Justyna DYDUCH, Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Ksymena ROSIEK // W: Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]. - (2006), s. 8-151
60
Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce / Justyna DYDUCH, Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK, Beata Sobala // W: Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]. - (2006), s. 152-217
61
Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce = Conversion of Public Debt into Environmental Protection Projects in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 708 (2006), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112222655. - ISSN 0208-7944
62
Elementy systemu finansowania ochrony środowiska / Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 31-47. - ISBN 83-7252-280-4
63
Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004 / Małgorzata KOŻUCH, Justyna DYDUCH, Artur HOŁUJ, Kazimierz GÓRKA, Ksymenta ROSIEK // W: Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce / kierownik: Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]. - (2005), s. 6-67
64
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska / Justyna DYDUCH, Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 65-91. - ISBN 83-7252-280-4
65
Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 11-30. - ISBN 83-7252-280-4
66
Znaczenie banków w finansowaniu ochrony środowiska / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 61-72. - ISBN 83-7252-264-2
67
Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce = Local Government Financing of Environmental Protection Projects in Poland / Małgorzata KOŻUCH // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 263-270. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
68
Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 7-17. - ISBN 83-7252-264-2
69
Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 42-60. - ISBN 83-7252-264-2
70
Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce / Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK, Józefa FAMIELEC // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 145-166. - ISBN 83-7252-280-4
71
Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017 = Evaluation of the Demand for Capital Resources for Realization of Accession Commitments in the Area of the "Environment" in the Years 2004-2017 / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(27) (2005), s. 77-98. - Summ. - ISSN 0867-8898
72
Finansowanie ochrony środowiska w narodowym planie rozwoju / Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 140-156. - ISBN 83-7252-264-2
73
Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Justyna DYDUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 92-119. - ISBN 83-7252-280-4
74
Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce = Market Sources of Financing Environmental Protection in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 668 (2005), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107550352. - ISSN 0208-7944
75
Zadania przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i możliwości ich finansowania / Małgorzata KOŻUCH // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 141-149. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-64-7
76
Ocena zapotrzebowania na środki finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce / Małgorzata KOŻUCH // W: System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 18-41. - ISBN 83-7252-264-2
77
Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia / Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 72, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-268-5
78
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji / red. Józefa FAMIELEC ; autorzy: Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Zbigniew Karaczun, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 247 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna / Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 5-19
80
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu projektów ochrony środowiska / Małgorzata KOŻUCH // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 70-88
81
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 65-69
82
Analiza i ocena wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2003 / Małgorzata KOŻUCH // W: Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA. - (2004), s. 38-54
83
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Janusz Dańko, Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Maria Wierzbicka ; konsultant: Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Jerzy Śleszyński]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 227 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
84
Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK // W: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC. - (2003), s. 57-76
85
Sposoby finansowania przedsięwzięć proekologicznych / Małgorzata KOŻUCH // EkoFinanse. - nr 4 (95) (2003), s. 20-24. - ISSN 1425-1620
86
Restrukturyzacja finansowa na przykładzie Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe / Małgorzata KOŻUCH // W: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC. - (2003), s. 77-85
87
Przemysł w Polsce a rozwój zrównoważony / Małgorzata KOŻUCH // Polityka Gospodarcza. - nr 7-8 (2003), s. 125-144. - Bibliogr. - ISSN 1508-6453
88
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010 / Józefa FAMIELEC (kierownik tematu), Kazimierz GÓRKA, Piotr P. MAŁECKI, Małgorzata KOŻUCH, Stefan Korta, Ksymena ROSIEK, Małgorzata GOŁĄBEK ; [konsultacje: Zbigniew Grabowski ; prace pomocnicze: Justyna DYDUCH, Paweł KRZEMIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 188 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Finanse ekologiczne : wielkość i struktura nakładów finansowych na ochronę środowiska w Polsce / Małgorzata KOŻUCH // Multis Multum. - nr 2 (2003), s. 13-14. - Pełny tekst: http://web.archive.org/web/20061201135358/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_02.pdf
90
SOS dla przyrody : finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce / Małgorzata KOŻUCH // Multis Multum. - nr 1 (2003), s. 11. - Pełny tekst: http://web.archive.org/web/20051225154403/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_01.pdf
91
Preferencje podatkowe : instrumenty ochrony środowiska / Małgorzata KOŻUCH // EkoFinanse. - nr 10 (89) (2002), s. 8-14. - ISSN 1425-1620
92
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska / red. Kazimierz GÓRKA ; [autorzy oprac.: Kazinierz GÓRKA, Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku / red. Józefa FAMIELEC ; [aut.: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Bogumiła SZOPA, Jerzy Sleszyński ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Aleksandra Korzeniwska ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 157 s. : il. ; 30 cm. - załącznik. - Bibliogr.
94
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Jerzy Śleszyński, Maria Wierzbicka ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisława KLIMA ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / Małgorzata KOŻUCH ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2000. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki / Kazimierz GÓRKA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BERBEKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Małgorzata KOŻUCH, Andrzej SOKOŁOWSKI, Dariusz Szwed. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 221 s. ; 30 cm. - Streszcz.
97
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998 / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Kazimierz GÓRKA, Krzysztof BERBEKA // W: Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 34-91
98
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy / Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Franciszek Piontek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 297 s. : il. ; 30 cm
99
Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych / Małgorzata KOŻUCH, Józefa FAMIELEC // W: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC. - (1999), s. 70-86
100
Zalety i wady gospodarki funduszowej / Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 18-20
101
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC. - (1999), s. 56-69
102
Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce = The Place of the Bank of Environment Protection SA in the System of Financing Pro-Ecological Projects / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 523 (1999), s. 43-56. - Summ. - ISSN 0208-7944
103
Fundusze celowe w teorii ekonomii i finansów / Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 13-17
104
Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 21-35
105
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH // W: Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1999), s. 91-94
106
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego / Jan TARGALSKI, Kazimierz GÓRKA, Józefa FAMIELEC, Małgorzata BEDNARCZYK, Adam PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 143-221. - ISBN 83-87239-65-8
107
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej / Małgorzata KOŻUCH // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 41-54
108
Harmonizacja zasad polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami w Unii Europejskiej / Małgorzata KOŻUCH // W: Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - (1998), s. 8-26
109
Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa: [s.n.], 1998. - S. 53-63
110
Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH, Kazimierz GÓRKA // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 97-110
111
Instrumenty polityki przemysłowej jako narzędzia restrukturyzacji polskiego przemysłu = Instruments of the Industrial Policy as Tools of Industry Reconstruction in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 491 (1997), s. 29-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
112
Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce / Małgorzata KOŻUCH // W: Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 53-66. - ISBN 83-87239-39-9
113
Wdrażanie i realizacja wybranych instrumentów polityki przemysłowej w latach 1993-1995 / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 26-67
114
Harmonizacja instrumentów polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej / Małgorzata KOŻUCH // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 145-152
115
Ocena skuteczności instrumentów polityki gospodarczej / Małgorzata KOŻUCH // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 139-144
116
Ocena skuteczności funkcjonowania fiskalnych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce = Assessment of Effectiveness of Fiscal Instruments of Industrial Policy in Poland / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 472 (1997), s. 29-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
117
Założenia polityki przemysłowej w Polsce i instrumenty jej realizacji / Małgorzata KOŻUCH // W: Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA. - (1997), s. 10-20
118
Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej / Małgorzata KOŻUCH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996), s. 53-60. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
119
Powiązania polityki przemysłowej i ekologicznej / Małgorzata KOŻUCH // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 92-102
120
Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH // W: Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 1995. - (Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne / Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1234-3927 ; nr 22). - S. 11-22
121
Strategia franchisingu / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCHOWSKA // W: Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC. - (1994), s. 38-48
122
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska oraz źródła ich finansowania w województwie krakowskim w latach 1987-1992 = Investment Outlay an Environment Protection and Sources of Financing it in the District of Cracow in the Years 1987-1992 / Małgorzata KOŻUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 438 (1994), s. 61-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
123
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Maria SIERPIŃSKA // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 37-79
124
Ocena funkcjonowania agencji rządowych i pozarządowych oraz ich wpływ na restrukturyzację przemysłu i ochronę środowiska / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 150-156
125
Strategia leasingu / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCHOWSKA // W: Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC. - (1994), s. 27-37
126
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2013. - 268 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską / Kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; Oprac. zespół w składzie: Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Krzysztof SURÓWKA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK, Renata Żaba-Nieroda, Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 225, [44] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
129
Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce / Józefa FAMIELEC (kierownik), Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Justyna DYDUCH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE / kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; zespół: Małgorzata KOŻUCH, Piotr Paweł MAŁECKI, Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Zmiany w polityce przemysłowej i energetycznej w Polsce w wyniku procesów globalizacji / autorzy: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, [Małgorzata KOŻUCH, Ksymena ROSIEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 141 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska / kierownik projektu: Józefa FAMIELEC ; zespół: Piotr Paweł MAŁECKI, Małgorzata KOŻUCH, Stefan Korta ; [prace pomocnicze: Justyna DYDUCH, Ksymena ROSIEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej / autorzy: Kazimierz GÓRKA - kierownik tematu, Małgorzata KOŻUCH ; konsultacje: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym / wykonawcy: Józefa FAMIELEC - kierownik tematu, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Stefan Korta. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 57 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
135
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi / red. Kazimierz GÓRKA ; [aut.: Kazimierz GÓRKA, Stefan Korta, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI ; konsultanci: Józefa FAMIELEC, Maria KOSEK_WOJNAR ; prace pomocnicze: Małgorzata Gołąbek, Jacek W. Górka]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
136
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
137
Zakres stosowania, instytucje oraz instrumenty regionalnej polityki przemysłowej i ekologicznej / Kazimierz GÓRKA, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kożuch M., Wąsowicz K., Rosiek K., (2022), Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas). [W:] PŁONKA M. (red.), Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, Abingdon ; New York : Routledge, s. 143-187.
2
Płonka M., Kożuch M., Stanienda J., (2022), The Fourth Industrial Revolution and Contemporary Technological, Economic and Cultural Megatrends. [W:] PŁONKA M. (red.), Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, Abingdon ; New York : Routledge, s. 7-34.
3
Kożuch M., (2022), Innowacje i Przemysł 4.0 w drodze do rozwoju zrównoważonego miast. [W:] MAŁECKI , MAZUREK-CZARNECKA A. (red.), Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 101-117.
4
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4895-4904.
5
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3239-3246.
6
Kożuch M., Żaba-Nieroda R., (2021), Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7539-7547.
7
Kożuch M., (2020), Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. [W:] CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S., ZIENIUK P. (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy, Warszawa : Difin, s. 89-106.
8
Famielec J., Kożuch M., Wąsowicz K., (2019), Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Warszawa : CeDeWu, 155 s.
9
Kożuch M., (2018), Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 61-78; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1453/1098
10
Kożuch M., (2018), Przesłanki, procedury i instrumenty restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 181-210.
11
Famielec J., Kożuch M. (red.), (2018), Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 210 s.
12
Kożuch M., (2017), Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 64-73; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2751
13
Kożuch M., (2017), Changes in the Financing of Environmental Protection Projects in Poland. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 74-75.
14
Kożuch M., (2017), Prawne i finansowe ujęcie pomocy publicznej. [W:] Kożuch M. (red.), Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-45.
15
Kożuch M. (red.), (2017), Pomoc publiczna: doświadczenia wybranych sektorów gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 233 s.
16
Famielec J., Kożuch M. (red.), (2016), Greening of Economy: Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 108 s.
17
Kożuch M., (2016), Innovations in Greening of Economy. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-75.
18
Kożuch M., (2016), Public Subsidies in Environmental Protection Funding in Poland and Greening of Economy. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-103.
19
Kożuch M., (2015), Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 8, s. 70-89; http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/4_kozuch.pdf
20
Kożuch M. (red.), (2015), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
21
Kożuch M., (2015), Innowacje przedsiębiorstw w świetle ekologizacji gospodarki. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-152.
22
Kożuch M., (2014), Innowacje w ekologizacji gospodarki i osiąganiu celów rozwoju zrównoważonego. [W:] Famielec J., Kożuch M. (kierownik tematu), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań, s. 132-150.
23
Kożuch M., (2014), Norma PN-EN 15224:2013 nowym standardem jakości usług medycznych. [W:] Skrzypek E. (red.), Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 248-254.
24
Kożuch M., (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 37, t. 2, s. 67-77.
25
Kożuch M., Kryskova L., (2013), Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw. [W:] Famielec J., Kożuch M., Małecki P. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań, s. 72-104.
26
Kożuch M., (2013), Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (46), s. 51-60; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9
27
Kożuch M., (2013), Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej: doświadczenia Polski, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 229), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 211 s., [2] k. tabl. złoż.
28
Kożuch M., (2012), Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (lipiec-sierpień), t. 1, s. 120-127.
29
Kożuch M., (2012), Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 25, s. 331-342; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-331.pdf
30
Kożuch M., (2012), Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Małecki P. (red.), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-94.
31
Kożuch M., (2012), Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Famielec J., Wąsowicz K. (kierownik tematu), Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań, s. 280-318.
32
Kożuch M., (2012), Preferencje podatkowe jako narzędzia subsydiowania przedsięwzięć ochrony środowiska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271, s. 378-387.
33
Kożuch M., (2011), Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa. [W:] Famielec J. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 231-248.
34
Kożuch M., (2011), Istota funduszy ekologicznych i ich zastosowanie jako funduszy celowych. [W:] Górka K., Małecki P. (red.), Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-38.
35
Kożuch M., (2011), Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 860, s. 67-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198375
36
Kożuch M., (2011), Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 61-90.
37
Kożuch M., (2011), Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. [W:] Kryk B. (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu, Szczecin : ZAPOL, s. 71-89.
38
Kożuch M., (2010), Innowacyjność w polityce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność, T. 2, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 94-115.
39
Kożuch M., (2010), Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 415-434.
40
Kożuch M., (2010), Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 412-422; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/33.pdf
41
Kożuch M., (2010), Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 12, s. 80-91.
42
Kożuch M., (2010), Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 109-127.
43
Famielec J., Kożuch M. (red.), (2010), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 555 s.
44
Kożuch M., (2009), Subsydia w polityce zrównoważonego rozwoju. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 597-606.
45
Kożuch M., ([2009]), Rola państwa w subsydiowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 10.
46
Kożuch M., (2009), Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską, s. 21-32.
47
Kożuch M., (2008), Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 771, s. 83-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370382
48
Kożuch M., (2008), Szanse i bariery wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorców. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, s. 179-191.
49
Kożuch M., (2008), System finansowania ochrony środowiska w Polsce : stan i perspektywy. [W:] Urbaniec M., Halavach E. (red.), Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty, Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej "Educator", s. 307-320.
50
Kożuch M., (2008), Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 42-59.
51
Dyduch J., Kożuch M., (2008), Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 771, s. 31-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/161363586
52
Kożuch M., (2008), Nowe źródła finansowania przedsiębiorstw oraz zasady ich zastosowania. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska, s. 130-149.
53
Dyduch J., Kożuch M., (2007), Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska. [W:] Górka K., Famielec J., Gołąbek M. (kierownik tematu), Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, s. 119-137.
54
Kożuch M., (2007), Zrównoważony rozwój w sektorze przemysłowym. [W:] Kiełczewski D., Dobrzańska (red.), Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce : monografia naukowa, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 161-171.
55
Kożuch M., (2007), Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 732, s. 109-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/127966765
56
Dyduch J., Kożuch M., (2007), Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 732, s. 75-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/127834247
57
Kożuch M., (2007), Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego. [W:] Górka K., Famielec J., Gołąbek M. (kierownik tematu), Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, s. 168-181.
58
Kożuch M., (2007), Źródła finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 237-244.
59
Berbeka K., Dyduch J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Rosiek K., (2006), Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce. [W:] Górka K., Gołąbek M. (kierownik tematu), Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce, s. 8-151.
60
Dyduch J., Famielec J., Kożuch M., Rosiek K., Sobala B., (2006), Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce. [W:] Górka K., Gołąbek M. (kierownik tematu), Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce, s. 152-217.
61
Kożuch M., (2006), Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 708, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/112222655
62
Kożuch M., (2005), Elementy systemu finansowania ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 31-47.
63
Kożuch M., Dyduch J., Hołuj A., Górka K., Rosiek K., (2005), Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004. [W:] Górka K., Gołąbek M. (kierownik tematu), Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce, s. 6-67.
64
Dyduch J., Famielec J., Kożuch M., (2005), Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-91.
65
Famielec J., Kożuch M., (2005), Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-30.
66
Górka K., Kożuch M., Dyduch J., Rosiek K., (2005), Znaczenie banków w finansowaniu ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-72.
67
Kożuch M., (2005), Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 263-270.
68
Famielec J., Kożuch M., (2005), Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-17.
69
Famielec J., Kożuch M., (2005), Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 42-60.
70
Kożuch M., Rosiek K., Famielec J., (2005), Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 145-166.
71
Famielec J., Kożuch M., (2005), Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(27), s. 77-98.
72
Kożuch M., Rosiek K., (2005), Finansowanie ochrony środowiska w narodowym planie rozwoju. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 140-156.
73
Famielec J., Kożuch M., Dyduch J., (2005), Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-119.
74
Kożuch M., (2005), Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 668, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/107550352
75
Kożuch M., (2005), Zadania przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i możliwości ich finansowania. [W:] Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 141-149.
76
Kożuch M., (2005), Ocena zapotrzebowania na środki finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce. [W:] Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 18-41.
77
Kożuch M., Rosiek K., (2005), Ekonomika przemysłu: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 72, [3] s.
78
Famielec J., Górka K., Kożuch M., Małecki P., Karaczun Z., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Korta S., (2004), Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 247 s.
79
Famielec J., Górka K., Kożuch M., (2004), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 5-19.
80
Kożuch M., (2004), Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu projektów ochrony środowiska. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 70-88.
81
Górka K., Kożuch M., (2004), Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 65-69.
82
Kożuch M., (2004), Analiza i ocena wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2003. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, s. 38-54.
83
Famielec J., Dańko J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Wierzbicka M., (2003), Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227 s.
84
Famielec J., Kożuch M., Rosiek K., (2003), Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, s. 57-76.
85
Kożuch M., (2003), Sposoby finansowania przedsięwzięć proekologicznych, "EkoFinanse", nr 4 (95), s. 20-24.
86
Kożuch M., (2003), Restrukturyzacja finansowa na przykładzie Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, s. 77-85.
87
Kożuch M., (2003), Przemysł w Polsce a rozwój zrównoważony, "Polityka Gospodarcza", nr 7-8, s. 125-144.
88
Famielec J., Górka K., Małecki P., Kożuch M., Korta S., Rosiek K., Gołąbek M., (2003), Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 k.
89
Kożuch M., (2003), Finanse ekologiczne : wielkość i struktura nakładów finansowych na ochronę środowiska w Polsce, "Multis Multum", nr 2, s. 13-14; http://web.archive.org/web/20061201135358/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_02.pdf
90
Kożuch M., (2003), SOS dla przyrody : finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce, "Multis Multum", nr 1, s. 11; http://web.archive.org/web/20051225154403/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_01.pdf
91
Kożuch M., (2002), Preferencje podatkowe : instrumenty ochrony środowiska, "EkoFinanse", nr 10 (89), s. 8-14.
92
Górka K., Berbeka K., Famielec J., Klima S., Korta S., Kożuch M., Małecki P., (2001), Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, Górka K. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 126 s.
93
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Szopa B., Śleszyński J., (2001), Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
94
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Śleszyński J., Wierzbicka M., (2001), Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 s.
95
Kożuch M., (2000), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Prom. Famielec J., Kraków : , 290 k.
96
Górka K., Berbeka J., Berbeka K., Chomątowski S., Kożuch M., Sokołowski A., Szwed D., (2000), Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy: ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 221 s.
97
Famielec J., Kożuch M., Górka K., Berbeka K., (2000), Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998. [W:] Górka K., Górka J., Gołąbek M. (red.), Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-91.
98
Berbeka K., Famielec J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Peszko G., Wąsikiewicz-Rusnak U., Piontek F., (1999), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297 s.
99
Kożuch M., Famielec J., (1999), Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, s. 70-86.
100
Kożuch M., (1999), Zalety i wady gospodarki funduszowej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 18-20.
101
Kożuch M., (1999), Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, s. 56-69.
102
Kożuch M., (1999), Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 523, s. 43-56.
103
Kożuch M., (1999), Fundusze celowe w teorii ekonomii i finansów. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 13-17.
104
Chomątowski S., Korta S., Kożuch M., (1999), Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce. [W:] Kazimierz GÓRKA (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 21-35.
105
Chomątowski S., Korta S., Kożuch M., (1999), Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych. [W:] Kazimierz GÓRKA (kierownik tematu), Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, s. 91-94.
106
Targalski J., Górka K., Famielec J., Bednarczyk M., Peszko A., Kożuch M., Fudalińska M., Rogoda B., (1998), Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 143-221.
107
Kożuch M., (1998), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 41-54.
108
Kożuch M., (1998), Harmonizacja zasad polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami w Unii Europejskiej. [W:] Górka K., Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (kierownik tematu), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, s. 8-26.
109
Górka K., Kożuch M., (1998), Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 53-63.
110
Kożuch M., Górka K., (1997), Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 97-110.
111
Kożuch M., (1997), Instrumenty polityki przemysłowej jako narzędzia restrukturyzacji polskiego przemysłu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 491, s. 29-43.
112
Kożuch M., (1997), Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-66.
113
Górka K., Kożuch M., (1997), Wdrażanie i realizacja wybranych instrumentów polityki przemysłowej w latach 1993-1995. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 26-67.
114
Kożuch M., (1997), Harmonizacja instrumentów polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 145-152.
115
Kożuch M., (1997), Ocena skuteczności instrumentów polityki gospodarczej. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 139-144.
116
Kożuch M., (1997), Ocena skuteczności funkcjonowania fiskalnych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 29-43.
117
Kożuch M., (1997), Założenia polityki przemysłowej w Polsce i instrumenty jej realizacji. [W:] Górka K. (kierownik tematu), Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność, s. 10-20.
118
Kożuch M., (1996), Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 726, s. 53-60.
119
Kożuch M., (1995), Powiązania polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-102.
120
Famielec J., Kożuch M., (1995), Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. [W:] Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne; nr 22), Kielce : Politechnika Świętokrzyska, s. 11-22.
121
Famielec J., Kożuch M., (1994), Strategia franchisingu. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej, s. 38-48.
122
Kożuch M., (1994), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska oraz źródła ich finansowania w województwie krakowskim w latach 1987-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 61-73.
123
Famielec J., Kożuch M., Sierpińska M., (1994), Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 37-79.
124
Górka K., Kożuch M., (1994), Ocena funkcjonowania agencji rządowych i pozarządowych oraz ich wpływ na restrukturyzację przemysłu i ochronę środowiska. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 150-156.
125
Famielec J., Kożuch M., (1994), Strategia leasingu. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej, s. 27-37.
126
Kożuch M. (red.), (2014), Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego: raport z badań, Famielec J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 178 k.
127
Kożuch M., Małecki P. (red.), (2013), Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej: raport z badań, Famielec J. (kier.), Kraków : , 268 s.
128
Famielec J., Górka K., Surówka K., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., Żaba-Nieroda R., Gołąbek M., (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 225, [44] s.
129
Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., (2005), Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
130
Famielec J., Kożuch M., Małecki P., Dyduch J., Rosiek K., (2004), System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
131
Górka K., Kożuch M., Rosiek K., (2002), Zmiany w polityce przemysłowej i energetycznej w Polsce w wyniku procesów globalizacji, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 141 k.
132
Famielec J., Małecki P., Kożuch M., Korta S., (2002), Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 103 k.
133
Górka K., Kożuch M., (2001), Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
134
Famielec J., Kożuch M., Małecki P., Korta S., (2001), Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 s.
135
Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., (2000), Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
136
Peszko G., Kożuch M. (red.), (1997), Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
137
Górka K., Kożuch M., (1994), Zakres stosowania, instytucje oraz instrumenty regionalnej polityki przemysłowej i ekologicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
1
@inbook{UEK:2168366140,
author = "Małgorzata Kożuch and Krzysztof Wąsowicz and Ksymena Rosiek",
title = "Local Public Goods and Public Utility Services in Municipalities (Urbanized Areas)",
booktitle = "Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production",
pages = "143-187",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003274681-6},
url = {https://tandfbis.s3.us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9781003274681_10.4324_9781003274681-6.pdf},
issn = "",
isbn = "978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1",
}
2
@inbook{UEK:2168366130,
author = "Maria Płonka and Małgorzata Kożuch and Jolanta Stanienda",
title = "The Fourth Industrial Revolution and Contemporary Technological, Economic and Cultural Megatrends",
booktitle = "Public Goods and the Fourth Industrial Revolution Inclusive Models of Finance, Distribution and Production",
pages = "7-34",
adress = "Abingdon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003274681-2},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-22899-0 ; 978-1-003-27468-1",
}
3
@inbook{UEK:2168364446,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacje i Przemysł 4.0 w drodze do rozwoju zrównoważonego miast",
booktitle = "Miasto przyszłości : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego",
pages = "101-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-91-6 ; 978-83-65644-92-3",
}
4
@inbook{UEK:2168355642,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Environmental Disclosures in Financial Statements and Management Reports on the Example of Energy Sector Companies in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "4895-4904",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168355664,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Public Utility Enterprises in Sustainable Urban Development : the Case of Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3239-3246",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
6
@inbook{UEK:2168356410,
author = "Małgorzata Kożuch and Renata Żaba-Nieroda",
title = "Ecological Requirements in Financing Selected Power Plants in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7539-7547",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
7
@inbook{UEK:2168348606,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy",
pages = "89-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-468-0",
}
8
@book{UEK:2168338253,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-253-8",
}
9
@article{UEK:2168327057,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "61-78",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0104},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1453/1098},
}
10
@inbook{UEK:2168325539,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Przesłanki, procedury i instrumenty restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
pages = "181-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
11
@book{UEK:2168325441,
title = "Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436},
isbn = "978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9",
}
12
@article{UEK:2168316757,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacje jako narzędzia rozwoju zrównoważonego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "64-73",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.3},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2751},
}
13
@misc{UEK:2168336307,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Changes in the Financing of Environmental Protection Projects in Poland",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "74-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
14
@inbook{UEK:2168314373,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Prawne i finansowe ujęcie pomocy publicznej",
booktitle = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
pages = "11-45",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
15
@book{UEK:2168314365,
title = "Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf},
isbn = "978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9",
}
16
@book{UEK:2168307023,
title = "Greening of Economy : Selected Issues",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
17
@inbook{UEK:2168307055,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innovations in Greening of Economy",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "61-75",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
18
@inbook{UEK:2168307059,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Public Subsidies in Environmental Protection Funding in Poland and Greening of Economy",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "87-103",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
19
@article{UEK:2168299943,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "8",
pages = "70-89",
year = "2015",
url = {http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/4_kozuch.pdf},
}
20
@book{UEK:2168297831,
title = "Ekologizacja gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
21
@inbook{UEK:2168297877,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacje przedsiębiorstw w świetle ekologizacji gospodarki",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki",
pages = "135-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7",
}
22
@unpublished{UEK:2168301957,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacje w ekologizacji gospodarki i osiąganiu celów rozwoju zrównoważonego",
booktitle = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
pages = "132-150",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168331621,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Norma PN-EN 15224:2013 nowym standardem jakości usług medycznych",
booktitle = "Jakość w procesie integracji systemów zarządzania : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 15-16 V 2014",
pages = "248-254",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-66-7",
}
24
@article{UEK:2168292973,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "37, t. 2",
pages = "67-77",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
25
@unpublished{UEK:2168289525,
author = "Małgorzata Kożuch and Ludmiła Kryskova",
title = "Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw",
booktitle = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
pages = "72-104",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168286849,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (46)",
pages = "51-60",
year = "2013",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/9/9},
}
27
@book{UEK:2168264530,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej : doświadczenia Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-629-8",
}
28
@article{UEK:2168248882,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Rozwój zrównoważony w strategiach i programach publicznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (lipiec-sierpień), t. 1",
pages = "120-127",
year = "2012",
}
29
@article{UEK:2168290075,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "25",
pages = "331-342",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-331.pdf},
issn = "1640-6818",
}
30
@inbook{UEK:2168252742,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "73-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168276705,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań",
pages = "280-318",
year = "2012",
}
32
@article{UEK:2168269438,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Preferencje podatkowe jako narzędzia subsydiowania przedsięwzięć ochrony środowiska",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "271",
pages = "378-387",
adress = "",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168218880,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa",
booktitle = "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce",
pages = "231-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-528-4",
}
34
@inbook{UEK:2168223176,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Istota funduszy ekologicznych i ich zastosowanie jako funduszy celowych",
booktitle = "Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce",
pages = "11-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-543-7",
}
35
@article{UEK:2168227454,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "860",
pages = "67-82",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198375},
}
36
@unpublished{UEK:2168260582,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "61-90",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168327045,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Pomoc publiczna jako narzędzie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu",
pages = "71-89",
adress = "Szczecin",
publisher = "ZAPOL",
year = "2011",
url = {http://www.wneiz.pl/katedry/kpsg/publikacje/Trendy_i_wyzwania_tresc.pdf},
isbn = "978-83-7518-341-2",
}
38
@inbook{UEK:2165648113,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Innowacyjność w polityce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2",
pages = "94-115",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-89639-32-5",
}
39
@inbook{UEK:2165616125,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "415-434",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
40
@article{UEK:2165738717,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "412-422",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/33.pdf},
}
41
@article{UEK:51414,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "12",
pages = "80-91",
adress = "",
year = "2010",
issn = "",
}
42
@unpublished{UEK:2168326273,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego",
pages = "109-127",
year = "2010",
}
43
@book{UEK:2165611757,
title = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
44
@inbook{UEK:2165742621,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Subsydia w polityce zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "597-606",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
45
@misc{UEK:2165795093,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Rola państwa w subsydiowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "10",
year = "2009",
}
46
@unpublished{UEK:2168220632,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską",
pages = "21-32",
year = "2009",
}
47
@article{UEK:50596,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "771",
pages = "83-98",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370382},
}
48
@unpublished{UEK:2164905034,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Szanse i bariery wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorców",
booktitle = "Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska",
pages = "179-191",
year = "2008",
}
49
@inbook{UEK:2165726000,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce : stan i perspektywy",
booktitle = "Wdrażanie rozwoju zrównoważonego : strategie i instrumenty",
pages = "307-320",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator",
year = "2008",
isbn = "978-83-7542-052-4",
}
50
@article{UEK:51537,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "42-59",
adress = "",
year = "2008",
issn = "",
}
51
@article{UEK:50597,
author = "Justyna Dyduch and Małgorzata Kożuch",
title = "Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "771",
pages = "31-53",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161363586},
}
52
@unpublished{UEK:2164900333,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Nowe źródła finansowania przedsiębiorstw oraz zasady ich zastosowania",
booktitle = "Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska",
pages = "130-149",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2168326877,
author = "Justyna Dyduch and Małgorzata Kożuch",
title = "Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska",
booktitle = "Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "119-137",
year = "2007",
}
54
@inbook{UEK:2165726800,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Zrównoważony rozwój w sektorze przemysłowym",
booktitle = "Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce : monografia naukowa",
pages = "161-171",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-87981-53-2",
}
55
@article{UEK:50997,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "732",
pages = "109-122",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127966765},
}
56
@article{UEK:50998,
author = "Justyna Dyduch and Małgorzata Kożuch",
title = "Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "732",
pages = "75-94",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127834247},
}
57
@unpublished{UEK:2168326883,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "168-181",
year = "2007",
}
58
@article{UEK:51189,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Źródła finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "237-244",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
59
@unpublished{UEK:2168306311,
author = "Krzysztof Berbeka and Justyna Dyduch and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Ksymena Rosiek",
title = "Kształtowanie nowej polityki przemysłowej i ekologicznej w Polsce",
booktitle = "Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce",
pages = "8-151",
adress = "",
year = "2006",
}
60
@unpublished{UEK:2168306523,
author = "Justyna Dyduch and Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek and Beata Sobala",
title = "Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce",
booktitle = "Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce",
pages = "152-217",
year = "2006",
}
61
@article{UEK:52950,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "708",
pages = "63-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112222655},
}
62
@inbook{UEK:2166248242,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Elementy systemu finansowania ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "31-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
63
@unpublished{UEK:2168306569,
author = "Małgorzata Kożuch and Justyna Dyduch and Artur Hołuj and Kazimierz Górka and Ksymena Rosiek",
title = "Funkcjonowanie funduszy ochrony środowiska w latach 1991-2004",
booktitle = "Kierunki zmian w systemie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce",
pages = "6-67",
year = "2005",
}
64
@inbook{UEK:2168306403,
author = "Justyna Dyduch and Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "65-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
65
@inbook{UEK:2168306395,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
66
@inbook{UEK:2166581757,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek",
title = "Znaczenie banków w finansowaniu ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "61-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
67
@inbook{UEK:2166091323,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)",
pages = "263-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-256-1",
}
68
@inbook{UEK:2166581526,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
69
@inbook{UEK:2166581641,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "42-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
70
@inbook{UEK:2168306409,
author = "Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek and Józefa Famielec",
title = "Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "145-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
71
@article{UEK:2166494651,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze środowisko w latach 2004-2017",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(27)",
pages = "77-98",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2166582070,
author = "Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek",
title = "Finansowanie ochrony środowiska w narodowym planie rozwoju",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "140-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
73
@inbook{UEK:2168306405,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Justyna Dyduch",
title = "Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
pages = "92-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-280-4",
}
74
@article{UEK:53257,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "668",
pages = "63-78",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107550352},
}
75
@inbook{UEK:2166053318,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Zadania przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i możliwości ich finansowania",
booktitle = "Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia",
pages = "141-149",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-64-7",
}
76
@inbook{UEK:2166581559,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Ocena zapotrzebowania na środki finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "18-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-264-2",
}
77
@book{UEK:2167950383,
author = "Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek",
title = "Ekonomika przemysłu : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-268-5",
}
78
@misc{UEK:2168277071,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Zbigniew Karaczun and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Stefan Korta",
title = "Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
79
@unpublished{UEK:2168276827,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "5-19",
year = "2004",
}
80
@unpublished{UEK:2168276841,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu projektów ochrony środowiska",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "70-88",
year = "2004",
}
81
@unpublished{UEK:2168276837,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "65-69",
year = "2004",
}
82
@unpublished{UEK:2168276831,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Analiza i ocena wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2003",
booktitle = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010",
pages = "38-54",
year = "2004",
}
83
@misc{UEK:2168276945,
author = "Józefa Famielec and Janusz Dańko and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Maria Wierzbicka",
title = "Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
84
@unpublished{UEK:2163768592,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek",
title = "Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska",
booktitle = "Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw",
pages = "57-76",
year = "2003",
}
85
@article{UEK:2168290109,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Sposoby finansowania przedsięwzięć proekologicznych",
journal = "EkoFinanse",
number = "4 (95)",
pages = "20-24",
year = "2003",
}
86
@unpublished{UEK:2163768618,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Restrukturyzacja finansowa na przykładzie Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe",
booktitle = "Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw",
pages = "77-85",
year = "2003",
}
87
@article{UEK:2168293627,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Przemysł w Polsce a rozwój zrównoważony",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "7-8",
pages = "125-144",
year = "2003",
}
88
@misc{UEK:2168277073,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Piotr P. Małecki and Małgorzata Kożuch and Stefan Korta and Ksymena Rosiek and Małgorzata Gołąbek",
title = "Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
89
@article{UEK:2168346682,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Finanse ekologiczne : wielkość i struktura nakładów finansowych na ochronę środowiska w Polsce",
journal = "Multis Multum",
number = "2",
pages = "13-14",
year = "2003",
url = {http://web.archive.org/web/20061201135358/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_02.pdf},
}
90
@article{UEK:2168346694,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "SOS dla przyrody : finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Multis Multum",
number = "1",
pages = "11",
year = "2003",
url = {http://web.archive.org/web/20051225154403/http://multis.wszib.edu.pl/pliki/archiwum/mm_2003_01.pdf},
}
91
@article{UEK:2168277907,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Preferencje podatkowe : instrumenty ochrony środowiska",
journal = "EkoFinanse",
number = "10 (89)",
pages = "8-14",
year = "2002",
}
92
@misc{UEK:2168276981,
author = "Kazimierz Górka and Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki",
title = "Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
93
@misc{UEK:2168277093,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Bogumiła Szopa and Jerzy Śleszyński",
title = "Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
94
@misc{UEK:2168277049,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Jerzy Śleszyński and Maria Wierzbicka",
title = "Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
95
@unpublished{UEK:2168310939,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
96
@misc{UEK:2168313649,
author = "Kazimierz Górka and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Berbeka and Stanisław Chomątowski and Małgorzata Kożuch and Andrzej Sokołowski and Dariusz Szwed",
title = "Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju - raport końcowy : ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
97
@misc{UEK:2168306219,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Kazimierz Górka and Krzysztof Berbeka",
title = "Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998",
booktitle = "Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy",
pages = "34-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
98
@misc{UEK:2168278237,
author = "Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Franciszek Piontek",
title = "Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
99
@unpublished{UEK:2168306517,
author = "Małgorzata Kożuch and Józefa Famielec",
title = "Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych",
booktitle = "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "70-86",
year = "1999",
}
100
@unpublished{UEK:2168258902,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Zalety i wady gospodarki funduszowej",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "18-20",
year = "1999",
}
101
@unpublished{UEK:2168258970,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "56-69",
year = "1999",
}
102
@article{UEK:2166197627,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "523",
pages = "43-56",
year = "1999",
}
103
@unpublished{UEK:2168258900,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Fundusze celowe w teorii ekonomii i finansów",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "13-17",
year = "1999",
}
104
@unpublished{UEK:2168258910,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch",
title = "Rola funduszy celowych w systemie finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "21-35",
year = "1999",
}
105
@unpublished{UEK:2168258950,
author = "Stanisław Chomątowski and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch",
title = "Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na tworzenie funduszy celowych",
booktitle = "Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych",
pages = "91-94",
year = "1999",
}
106
@inbook{UEK:2168251420,
author = "Jan Targalski and Kazimierz Górka and Józefa Famielec and Małgorzata Bednarczyk and Adam Peszko and Małgorzata Kożuch and Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "143-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
107
@unpublished{UEK:2168265348,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Finansowanie ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "41-54",
year = "1998",
}
108
@unpublished{UEK:2168265342,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Harmonizacja zasad polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami w Unii Europejskiej",
booktitle = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
pages = "8-26",
year = "1998",
}
109
@inbook{UEK:2168277481,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Wykorzystanie funduszy celowych w finansowaniu ochrony środowiska",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998",
pages = "53-63",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
110
@unpublished{UEK:2168306541,
author = "Małgorzata Kożuch and Kazimierz Górka",
title = "Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "97-110",
year = "1997",
}
111
@article{UEK:2168245370,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Instrumenty polityki przemysłowej jako narzędzia restrukturyzacji polskiego przemysłu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "491",
pages = "29-43",
year = "1997",
}
112
@inbook{UEK:2168277651,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Miejsce Banku Ochrony Środowiska SA w systemie finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce",
booktitle = "Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.)",
pages = "53-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-39-9",
}
113
@unpublished{UEK:2168306535,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Wdrażanie i realizacja wybranych instrumentów polityki przemysłowej w latach 1993-1995",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "26-67",
year = "1997",
}
114
@unpublished{UEK:2168257288,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Harmonizacja instrumentów polityki gospodarczej w Polsce z rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "145-152",
year = "1997",
}
115
@unpublished{UEK:2168257286,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Ocena skuteczności instrumentów polityki gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "139-144",
year = "1997",
}
116
@article{UEK:2168245136,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Ocena skuteczności funkcjonowania fiskalnych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "29-43",
year = "1997",
}
117
@unpublished{UEK:2168257264,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Założenia polityki przemysłowej w Polsce i instrumenty jej realizacji",
booktitle = "Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność",
pages = "10-20",
year = "1997",
}
118
@article{UEK:2168254674,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "726",
pages = "53-60",
adress = "",
year = "1996",
}
119
@inbook{UEK:2166200273,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Powiązania polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "92-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
120
@inbook{UEK:2168350904,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi",
pages = "11-22",
adress = "Kielce",
publisher = "Politechnika Świętokrzyska",
year = "1995",
issn = "1234-3927",
}
121
@unpublished{UEK:2168258368,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Strategia franchisingu",
booktitle = "Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej",
pages = "38-48",
year = "1994",
}
122
@article{UEK:2168245434,
author = "Małgorzata Kożuch",
title = "Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska oraz źródła ich finansowania w województwie krakowskim w latach 1987-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "61-73",
year = "1994",
}
123
@unpublished{UEK:2168306547,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Maria Sierpińska",
title = "Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "37-79",
year = "1994",
}
124
@unpublished{UEK:2168306645,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Ocena funkcjonowania agencji rządowych i pozarządowych oraz ich wpływ na restrukturyzację przemysłu i ochronę środowiska",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "150-156",
year = "1994",
}
125
@unpublished{UEK:2168258364,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch",
title = "Strategia leasingu",
booktitle = "Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej",
pages = "27-37",
year = "1994",
}
126
@unpublished{UEK:2168301889,
title = "Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
127
@unpublished{UEK:2168289509,
title = "Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
128
@unpublished{UEK:2163754200,
author = "Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Krzysztof Surówka and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek and Renata Żaba-Nieroda and Małgorzata Gołąbek",
title = "System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
129
@unpublished{UEK:2168247084,
author = "Małgorzata Kożuch and Piotr Małecki and Justyna Dyduch",
title = "Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
130
@unpublished{UEK:2168277149,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Piotr P. Małecki and Justyna Dyduch and Ksymena Rosiek",
title = "System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
131
@unpublished{UEK:2168283733,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch and Ksymena Rosiek",
title = "Zmiany w polityce przemysłowej i energetycznej w Polsce w wyniku procesów globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
132
@unpublished{UEK:2168276973,
author = "Józefa Famielec and Piotr P. Małecki and Małgorzata Kożuch and Stefan Korta",
title = "Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
133
@unpublished{UEK:2168282091,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Poszukiwanie trzeciej drogi w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
134
@unpublished{UEK:2168281717,
author = "Józefa Famielec and Małgorzata Kożuch and Piotr Małecki and Stefan Korta",
title = "Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
135
@unpublished{UEK:2168259190,
author = "Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr Małecki",
title = "Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
136
@unpublished{UEK:2168257172,
title = "Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
137
@unpublished{UEK:2168252072,
author = "Kazimierz Górka and Małgorzata Kożuch",
title = "Zakres stosowania, instytucje oraz instrumenty regionalnej polityki przemysłowej i ekologicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID