Publications of the selected author
1

Author:
Adam Figiel , Leszek Kozioł , Janusz Liber
Title:
Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2020
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7793-755-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168354036
monograph
2

Author:
Ryszard Ćwiertniak
Title:
Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-463
Nr:
2168340903
doctoral dissertation
3

Author:
Leszek Kozioł , Anna Mikos , Anna Karaś
Title:
Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych = Optimization of the Work Time System in the Production Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 41, nr 1 (2019) , s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342559
article
4

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 41, 42, 43, 44
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2019
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168342561
journal / series editorial
5

Title:
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 39, nr 3 (2018) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168337537
article
6

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 37, 38, 39, 40
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168359520
journal / series editorial
7

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 186-206
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329233
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Czas i praca : kierunki badań i usprawnień
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2018
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-26-4
Nr:
2168343976
monograph
9

Author:
Conference:
4th International Conference organized by the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT), Ateny, Grecja, od 2017-05-25 do 2017-05-27
Title:
The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability
Source:
Innovative Approaches to Tourism and Leisure / eds. Vicky Katsoni, Kathy Velander - Cham: Springer, 2018, s. 553-571. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324195
chapter in conference materials
10

Author:
Leszek Kozioł , Ryszard Ćwiertniak
Title:
Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 183-203
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323777
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Leszek Kozioł , Karolina Chrabąszcz-Sarad
Title:
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych = Management Contract as a Corporate Governance Tool in Municipal Enterprises
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 2 (2018) , s. 117-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331279
article
12

Author:
Leszek Kozioł , Karolina Chrabąszcz-Sarad
Title:
Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych = Effectiveness Assessment of Managerial Contracts in Municipal Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018) , s. 53-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327761
article
13

Title:
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 38, nr 2 (2018) , s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168334847
article
14

Author:
Title:
The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise = Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 36, nr 4 (2017) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326205
article
15

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 33, 34, 35, 36
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168316397
journal / series editorial
16

Author:
Androniki Kavoura , Leszek Kozioł
Title:
Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation
Source:
Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World / ed. by Aspasia Vlachvei, Ourania Notta, Kostas Karantininis, Nicholas Tsounis - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 191-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5225-0843-4 ; 978-1-5225-0844-1
Nr:
2168313915
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej = The Innovative Sheltered Workshop Assesment Capability
Source:
Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu / red. nauk. Aleksandra Polak-Sopińska, Jerzy Lewandowski, Magdalena Wróbel-Lachowska - Łódź: Politechnika Łódzka, 2017, s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7283-898-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334391
chapter in monograph
18

Author:
Leszek Kozioł , Janusz Ząbek
Title:
Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu) = The Concept of Improvement of the Product Quality in the Regulations on Counteracting Unfair Market Practices
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 33, nr 1 (2017) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316347
article
19

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wójtowicz , Anna Karaś
Conference:
3rd International Conference organized by the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT), Ateny, Grecja, od 2016-05-19 do 2016-05-21
Title:
The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability
Source:
Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy / eds. Vicky Katsoni, Amitabh Upadhya, Anastasia Stratigea - Cham: Springer, 2017, s. 159-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-47731-2 ; 978-3-319-47732-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324207
chapter in conference materials
20

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz
Title:
Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki = The Transposition of Knowledge Management Tools on the Mechanisms of the Owner's Supervision - the Outline of the Methodology
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 34, nr 2 (2017) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318989
article
21

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz
Title:
Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Physical description:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89879-24-0
Nr:
2168315717
monograph
22

Author:
Leszek Kozioł , Barbara Buzowska
Title:
Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników = Management Practices and Well-being of Employees of Local Government Units
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 29, nr 1 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168306873
article
23

Author:
Leszek Koziol , Zenon Muszyński , Andrzej Kozina
Title:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-25-7
Access mode:
Nr:
2168318765
monograph
24

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Michał Kozioł
Title:
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 32, nr 4 (2016) , s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313445
article
25

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Michał Kozioł
Title:
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 31, nr 3 (2016) , s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313443
article
26

Title:
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310855
article
27

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy = Selected Management Practices and Well-Being of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 71 (2016) , s. 165-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313447
article
28

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 29, 30, 31, 32
Redakcja:
, Śliwa Renata
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Access mode:
Nr:
2168306891
journal / series editorial
29

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych = Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies : Quantitative Data Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 34, nr 107 (2015) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168304367
article
30

Title:
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 28, nr 4 (2015) , s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168304675
article
31

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Title:
Determinanty ergonomicznej pracy kobiet = Determinants of Ergonomics Work of Women
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 67 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304365
article
32

Author:
Barbara Buzowska
Title:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-327
Nr:
2168309413
doctoral dissertation
33

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 26, 27, 28
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015
Access mode:
Nr:
2168288081
journal / series editorial
34

Conference:
4th International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (ICQQMEAS), Ateny, Grecja, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Title:
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis
Source:
Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens, 2015, s. 159-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences)
ISBN:
978-960-98739-6-3
Nr:
2168299913
chapter in conference materials
35

Author:
Title:
Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki = Corporate Governance and Knowledge Management in Knowledge Based Company
Source:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 71-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-409-4
Nr:
2168309213
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 11-35
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299493
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wojtowicz , Radosław Pyrek
Conference:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Title:
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 137-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311733
article
38

Author:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wojtowicz , Radosław Pyrek
Conference:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Title:
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 236-243. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311727
article
39

Author:
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297787
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Leszek Kozioł , Anna Karaś
Title:
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis = Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4(32) (2015) , s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 877)
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168304517
article
41

Author:
Leszek Kozioł , R.W. Pyrek
Conference:
1st International Conference IACuDiT "Cultural Tourism in a Digital Era", Ateny, Grecja, od 2014-05-30 do 2014-06-01
Title:
The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors
Source:
Cultural Tourism in a Digital Era / ed. Vicky Katsoni - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-15858-7 ; 978-3-319-15859-4
Nr:
2168299827
chapter in conference materials
42

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz , Anna Karaś
Title:
Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek, Teresa Nowogródzka - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014, s. 48-57
ISBN:
978-83-64437-17-5
Nr:
2168299825
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 68-77. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283417
article
44

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia / red. nauk. Jarosław S. Kardas - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014, s. 174-184
ISBN:
978-83-64437-18-2
Nr:
2168294035
chapter in monograph
45

Title:
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 37-44
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168299911
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 213-222 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282717
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Title:
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski = Determinants of the Innovation Capacity of Enterprises Malopolska Region
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 113-122. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285651
article
48

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Conference:
5 Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", Zadar, Chorwacja, od 2014-09-17 do 2014-09-20
Title:
Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization
Source:
Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014) , s. 454-463. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299797
article
49

Author:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Conference:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Title:
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 551-558. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168289235
article
50

Author:
Title:
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 117-132
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295093
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz , Anna Karaś
Title:
Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises = Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - vol. 25, nr 2 (2014) , s. 107-116. - Tytuł numeru: Works on Management : Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287825
article
52

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 24, 25
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014
Access mode:
Nr:
2168285573
journal / series editorial
53

Author:
Kazimierz Barwacz , Leszek Kozioł
Title:
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych = Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290237
article
54

Author:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Conference:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Title:
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 324-329. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168289233
article
55

Author:
Leszek Kozioł , Anna Karaś
Title:
Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt = Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych : próba oceny
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 131-147. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279587
article
56

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Jacek Muszyński
Title:
Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry
Source:
Intercathedra. - no. 29/1 (2013) , s. 28-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168294975
article
57

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271190
article
58

Author:
Leszek Kozioł , Radosław Pyrek
Conference:
3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences (QMEAS 2013), Ateny, Grecja, od 2013-05-23 do 2013-05-24
Title:
The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013, s. 250-254. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī)
ISBN:
978-960-98739-4-9
Nr:
2168295055
chapter in conference materials
59

Author:
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 47-62
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287089
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 22, 23
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013
Access mode:
Nr:
2168279595
journal / series editorial
61

Author:
Zenon Muszyński , Leszek Kozioł
Title:
Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski = Tourist Attractiveness of Natural Goods in Polish Forests
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 87-102. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271278
article
62

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 140-152
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271414
chapter in textbook
See main document
63

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Conference:
3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences (QMEAS 2013),, Ateny, Grecja, od 2013-05-23 do 2013-05-24
Title:
Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013, s. 452-457. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī)
ISBN:
978-960-98739-4-9
Nr:
2168295065
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego = Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013) , s. 61-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275553
article
65

Author:
Title:
Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej = The Concept of the Classification of Tourist Motivation Factors
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168269928
article
66

Author:
Anna Wojtowicz , Leszek Kozioł
Title:
Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji = Knowledge Alliances in the Innovation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 211-223. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257876
article
67

Author:
Title:
Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 21-49
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263408
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 20, 21
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012
Access mode:
Nr:
2168257874
journal / series editorial
69

Author:
Title:
Typologia czynników motywujących do podróżowania = Typology of Travel Motivation Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 87-98. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257880
article
70

Author:
Title:
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej = The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 84 (2012) , s. 43-52. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 699)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236072
article
71

Author:
Zenon Muszyński , Leszek Kozioł
Title:
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki = Innovativeness in the Sustainable Development of Sylvan Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 101-112. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168257594
article
72

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231880
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 186-206
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237944
chapter in textbook
See main document
74

Author:
Title:
Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 81-91
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235748
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Management Contracts in the Company Supervision and Management System = Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 105-120. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220736
article
76

Author:
Zenon Muszyński , Leszek Kozioł , Jacek Muszyński
Title:
Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management = Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 19, nr 2 (2011) , s. 75-85. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168229244
article
77

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 17, 18, 19
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011
Access mode:
Nr:
2168220718
journal / series editorial
78

Author:
Title:
Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline = Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 19, nr 2 (2011) , s. 45-54. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168229236
article
79

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa = Incentive Contracts in the Management and Owner's Supervision System of Enterprises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 467-482. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220326
article
80

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 306-334
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255444
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy = The Concept of the Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222642
article
82

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1 (15), 2 (16)
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010
Access mode:
Nr:
2165787853
journal / series editorial
83

Author:
Title:
Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 69-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165697184
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Jacek Muszyński
Title:
Selected Problems of Environmental Protection and Occupational Nuisance in Wood Industry Enterprises
Source:
Intercathedra. - nr 26 (2010) , s. 45-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168343041
article
85

Author:
Title:
Entrepreneur's Business Models = Modele biznesu przedsiębiorcy
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 16, nr 2 (2010) , s. 57-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165632193
article
86

Author:
Title:
Zarządzanie kadrami w turystyce = Personnel Management in Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 15, nr 1 (2010) , s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165788034
article
87

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 383-400
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522926
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Title:
Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego = The Ownership Structure and Their Implications for Corporate Governance
Source:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 222-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-393-1
Nr:
2168288583
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 219-246
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230912
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 27-35
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165396473
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Title:
Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010, s. 263-272 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-12-1
Nr:
2168285881
chapter in monograph
92

Author:
Leszek Kozioł , Radosław Pyrek
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie = Working Time Management Model in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 339-350. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168233108
article
93

Author:
Kazimierz Barwacz
Title:
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-114
Nr:
51389
doctoral dissertation
94

Author:
Leszek Kozioł , Witold Zych
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach = Analysis of the Institution of Owner's Supervision in Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085662
article
95

Author:
Title:
System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw = The Innovation System of Contemporary Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165785549
article
96

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz
Title:
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych = The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms in Public Sector' Companies - in Empirical Research
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2009) , s. 209-224. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50333
article
97

Author:
Witold Zych , Leszek Kozioł
Title:
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie = The Dualistic and Monistic Supervision and Management Method in a Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 293-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165787707
article
98

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Title:
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski = Determinants of Tourism Development in the Małopolska Region Forests Sites
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 14, nr 3 (2009) , s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165779968
article
99

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Title:
Management in Companies Who's Employees May be Exposed to Harmful Noise Influence
Source:
Intercathedra. - nr 25 (2009) , s. 56-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168343039
article
100

Author:
Title:
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce = System of Management and Owner's Supervision in Enterprise
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 681-691. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50336
article
101

Title:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 806
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Nr:
2166524259
journal / series editorial
103

Author:
Title:
Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009, s. 255-264 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-05-3
Access mode:
Nr:
2165908826
chapter in monograph
104

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 464-486
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219054
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Author:
Title:
Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 280-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161838950
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej = Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085715
article
107

Title:
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (listopad) (2009) , s. 123-132. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185044
article
108

Author:
Title:
Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie = Selected Aspects of Knowledge and Information Management System in Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 263-272. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50550
article
109

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1 (12), 2 (13) t. 1-3, 3 (14)
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Access mode:
Nr:
2165780810
journal / series editorial
110

Author:
Title:
Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Agency Relations in Public Sector Joint Stock Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51344
article
111

Author:
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 9-44
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306331
chapter in textbook
See main document
112

Author:
Leszek Kozioł , Marcin Żmigrodzki
Title:
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu = Tourist Enterprise Strategy Formulation Including Regional Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 11, nr 1 (2008) , s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165777040
article
113

Author:
Title:
Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 519-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2165632734
chapter in monograph
114

Author:
Title:
Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym = The Problems of Corporate Governance in the Private and Public Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 305-322. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165952219
article
115

Title:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2165696237
See related chapters
116

Author:
Title:
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 297-314
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230332
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Author:
Title:
System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych
Source:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 117-125. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165835027
chapter in monograph
118

Author:
Leszek Kozioł , Małgorzata Tyrańska , Magdalena Sas-Ćwięczek
Title:
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce
Source:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 75-107
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306333
chapter in textbook
See main document
119

Author:
Title:
Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = A Model for the Corporate Governance System of Capital Companies in the Municipal Sector
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 592-603. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50968
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński
Title:
Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008
Physical description:
83 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-09-7
Nr:
51855
monograph
121

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz
Title:
Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = The Model of the System of the Corporate Governance of Capital Companies of the Municipal Sector
Source:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 377-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273082
chapter in monograph
122

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1 (11)
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008
Access mode:
Nr:
2165777001
journal / series editorial
123

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-87
Nr:
51603
doctoral dissertation
124

Author:
Leszek Kozioł , Radosław Pyrek
Title:
Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych = Time-Based Competition Strategy in Productive Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50502
article
125

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50879
article
126

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1 (10)
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
Access mode:
Nr:
2165777216
journal / series editorial
127

Author:
Title:
Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego = Problems of Corporate Government in Municipal Companies
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51012
article
128

Author:
Title:
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50729
article
129

Author:
Title:
Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Institutional Problems of Corporate Governance in Associations of Capital within the Public Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 10, nr 1 (2007) , s. 215-230. - Tytuł numeru: Wybrane problemy współczesnego zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2165777321
article
130

Author:
Leszek Kozioł , Katarzyna Michalik , Małgorzata Tyrańska
Title:
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50885
article
131

Author:
Title:
Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 134-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096710
chapter in monograph
See main document
132

Author:
Title:
Determinanty i strategie przedsiębiorczości = Enterpreneurship Determinants and Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 145-160. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki - Bibliogr.
Nr:
51833
article
133

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52731
article
134

Author:
Title:
Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego = Roles of Contracts in Corporate Governance System in Public Sector Corporations
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176854
chapter in conference materials
See main document
135

Author:
Title:
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
Source:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099092
chapter in monograph
136

Title:
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 153-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218500
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006
Physical description:
406, [2] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88616-75-7
Nr:
52381
monograph
138

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1 (9)
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
Access mode:
Nr:
2165707983
journal / series editorial
139

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz
Title:
Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji = Problem of Municipal Sector's Agency
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244498
chapter in monograph
140

Author:
Leszek Kozioł , Robert Panek
Title:
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej = Supporting the Small and Medium Enterprise Sector in Poland and the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 247-264. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52725
article
141

Author:
Anna Wojtowicz
Title:
Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-1
Nr:
52577
doctoral dissertation
142

Author:
Title:
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie = Chosen Aspects of Interpersonal Communication in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 27-40. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52821
article
143

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
Kulturowe aspekty implementacji strategii = Cultural Aspects of Strategy Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53181
article
144

Title:
Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 245-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224722
chapter in monograph
145

Author:
Leszek Kozioł , Kazimierz Barwacz , Katarzyna Michalik
Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych = Problems of Corporation Supervision in Municipal Companies
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399439
chapter in conference materials
See main document
146

Author:
Leszek Kozioł , Piotr Janik
Title:
System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie = The Economic Information System within Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53185
article
147

Author:
Title:
Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji = Determinants of Entrepreneurial Behaviours in the Organization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-254. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166036837
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Zenon Muszyński , Leszek Kozioł , Jacek Muszyński
Title:
Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa = Aspects of Balanced Development of Turism and Recreation in the Tarnów Region
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400000
chapter in conference materials
See main document
149

Author:
Title:
Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości = Determinants, Areas and Entrepreneurship Measurement
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 268-278. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52833
article
150

Title:
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52511
article
151

Author:
Title:
Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 99-112
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290287
chapter in monograph
See main document
152

Title:
Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 257-268 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224726
chapter in monograph
153

Author:
Title:
Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego
Source:
Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005, s. 167-175. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-8-2
Nr:
2166505053
chapter in conference materials
154

Title:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005
Physical description:
325, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
52506
conference materials
See related chapters
155

Author:
Title:
Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 113-126
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290289
chapter in monograph
See main document
156

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
95 s.; 29 cm
ISBN:
83-89410-35-4
Access mode:
Nr:
2168218430
monograph
157

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
97 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168294863
report
158

Author:
Title:
Zarządzanie czasem
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 659. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270260
lexical items
See main document
159

Author:
Title:
Lista kontrolna
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 263
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270112
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Myślenie lateralne
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 353. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270140
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach = Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220408
article
162

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 5
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Access mode:
Nr:
2168220902
journal / series editorial
163

Author:
Leszek Kozioł , Zenon Muszyński , Jacek Muszyński
Title:
Wybrane aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami drzewnymi w warunkach globalizacji = Selected Aspects of Managing Small and Medium-Sized Wood Industry Enterprises in the Globalisation Circumstances
Source:
Intercathedra. - nr 20 (2004) , s. 83-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343037
article
164

Title:
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
220 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/258
Nr:
2168234438
doctoral dissertation
165

Author:
Title:
Testowanie
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 589-590. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270238
lexical items
See main document
166

Author:
Title:
Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości = Organizational Determinants of Intrapreneurship
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 339-348. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223026
chapter in conference materials
See main document
167

Author:
Title:
Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej
Source:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004, s. 451-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-6-6
Nr:
2168244314
chapter in conference materials
168

Author:
Title:
Istota i ocena produktywności = The Essence and Assessment of Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 63-73. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220870
article
169

Author:
Title:
Unifikacja
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 604
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270240
lexical items
See main document
170

Author:
Title:
System informacyjny wspomagający windykację należności w przedsiębiorstwie
Source:
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami / red. Ryszard Rutka - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 188-199. - Streszcz, summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; nr 18)
ISBN:
83-88829-78-5
Nr:
2168346724
chapter in monograph
171

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej, Warszawa, Polska, od 2003-02-24 do 2003-02-25
Title:
Rozwój i przedmiot ekonomiki pracy
Source:
Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. = Èkonomika truda : prepâtstviâ svâzannye s processom transformacii obŝestvennogo stroâ : materialy naučnoj konferencii orgaznizovannoj Pervym Nezavisimym Universitetom v Varšave / red. nauk. Andrzej Barczak, Wacław Stankiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, 2003, s. 187-191. - Streszcz., rez.
Series:
(Konferencje i Seminaria PWSBiA ; nr 13)
ISBN:
83-86031-82-4
Nr:
2168346776
chapter in conference materials
172

Author:
Title:
Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych
Source:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 487-499. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168264932
chapter in monograph
173

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Value 2003: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Kazimierz Dolny, Polska, od 2003-11-28 do 2003-11-30
Title:
Analiza i ocena zarządzania kadrami w organizacji
Source:
Value 2003 : wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, 2003, s. 501-527. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-3-1
Nr:
2168346730
chapter in conference materials
174

Author:
Title:
Nowoczesne koncepcje motywowania = New Approaches to Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222610
article
175

Title:
System controllingu strategicznego w firmie
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221474
chapter in monograph
See main document
176

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).,
Access mode:
Nr:
2168293903
report
177

Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 97-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241784
chapter in conference materials
178

Title:
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce
Publisher address:
Warszawa: Biblioteczka Pracownicza, 2002
Physical description:
329, [7] s.: il.; 20 cm.
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
8388616269
Nr:
2168233098
monograph
179

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230992
article
180

Author:
Title:
Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
320, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13786-X
Nr:
2168241526
monograph
181

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Future 2002, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-11-29 do 2002-12-01
Title:
Zarządzanie kontraktowe w firmie
Source:
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 447-463. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2014-9
Nr:
2168313963
chapter in conference materials
182

Author:
Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem = Defining Task Areas in Human Resources Management in an Oprganization
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241780
chapter in conference materials
183

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji = Internal Communication as the Determinant of Efficient Motivation
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 345-354
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226445
chapter in conference materials
See main document
184

Author:
Conference:
Przedsiębiorstwo partnerskie, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-11
Title:
Kontrakt menedżerski jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie" - Kazimierz Dolny ; Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, 2002, s. 213-222 - Bibliogr.
Nr:
2168362362
chapter in conference materials
185

Author:
Title:
Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy = Methods for Calculating the Costs of Accidents at Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 33-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231002
article
186

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Aleksander Marcinkowski , Krzysztof Pakoński , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Wiesław Wańkowicz , Jarosław Górniak , Tadeusz Markowski , Witold Sartorius
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego
Redakcja:
Publisher address:
[b.m: b.w.], 2002
Physical description:
20 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294859
report
187

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy = Economic and Organisational Aspects of Work Safety Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225398
article
188

Author:
Title:
Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji = Advertising Management
Source:
Folia Turistica. - nr 11 (2002) , s. 3-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223226
article
189

Author:
Leszek Kozioł , Sebastian Trzaska
Title:
Etapy projektowania kampanii reklamowej = Planning and Implementation Program of Advertising
Source:
Folia Turistica. - nr 11 (2002) , s. 19-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223224
article
190

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Aleksander Marcinkowski , Krzysztof Pakoński , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Wiesław Wańkowicz , Jarosław Górniak , Tadeusz Markowski , Witold Sartorius
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego"
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
20 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168297069
report
191

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie = Developing a Pro-effective Organisational Culture within Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236314
article
192

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
193

Title:
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
403 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/600
Nr:
2168248224
doctoral dissertation
194

Author:
Title:
Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Long-term Wage Motivation in the Management of Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 561 (2001) , s. 25-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236316
article
195

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
196

Author:
Title:
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of Working-time Optimalization in Industry
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333589
varia
197

Author:
Title:
Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki = Designing the Work Time System in a Company - Outline
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 3 (2000) , s. 19-32. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168238944
article
198

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000
Physical description:
408, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85577-98-X
Nr:
2168232754
monograph
199

Author:
Title:
Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of the Utilization of Worktime in a Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224176
article
200

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 3
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000
Notes:
Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168242834
journal / series editorial
201

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych = Productivity as an Object of Organisational Behaviour Research
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 294-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238044
chapter in conference materials
See main document
202

Author:
Title:
Zarządzanie czasem pracy
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 2000
Physical description:
205 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-01-5
Nr:
2168241180
monograph
203

Author:
Leszek Kozioł , Zygmunt Mazur , Marek Dudek
Title:
Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999
Physical description:
123, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-909445-1-0
Nr:
2168241192
monograph
204

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim = Economic and Organisational Ways of Alleviation Tensions Appearing on a Labour Market - the Case of Tarnów
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1 (1999) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168281581
article
205

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania = Strategic Aspects of Rewarding System Construction
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 277-285 - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237276
chapter in conference materials
See main document
206

Author:
Leszek Kozioł , Anna Wojtowicz
Title:
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą = The Use of Marketing Concept in Crucial Areas of the Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257644
article
207

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
report
208

Title:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
53 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358058
report
209

Author:
Title:
Elastyczność w systemie pracy = Flexibility in the System of Labour
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998) , s. 189-206 - Bibliogr.
Nr:
2168360562
article
210

Title:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 165-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238138
article
211

Title:
Efektywność systemu wynagradzania
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 5-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232792
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Author:
Title:
Aspekty behawioralne procesu zarządzania = Behavioural Aspects of the Management Process
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 189-219. - Bibliogr. - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168241386
chapter in monograph
See main document
213

Author:
Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 49-82
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239328
chapter in monograph
214

Title:
Kontrakty kierownicze w firmie
Source:
Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 1-15 [372-386] - Bibliogr.
Nr:
2168278533
chapter in conference materials
215

Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1997
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242460
See related chapters
216

Author:
Title:
Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna = The Idea of Managerial Contracts - Economic and Organizational Aspects
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1997. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 41-43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271256
varia
217

Title:
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 170-216 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234688
chapter in unpublished scientific work
See main document
218

Author:
Title:
Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 61-115
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242660
chapter in book
See main document
219

Title:
System ocen pracowników
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 157-172
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242702
chapter in book
See main document
220

Author:
Title:
Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 9-18
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242466
chapter in book
See main document
221

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 21-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237796
article
222

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 99-117
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239336
chapter in monograph
223

Author:
Title:
Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 117-131
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242680
chapter in book
See main document
224

Title:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 55-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232562
chapter in unpublished scientific work
See main document
225

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996) , s. 18-21
Access mode:
Nr:
2168236748
article
226

Title:
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 31-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231848
article
227

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Management Contracts System in Firm
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 322-330. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243482
chapter in conference materials
See main document
228

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 29-34
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230364
chapter in conference materials
See main document
229

Title:
Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych = Changes in the Organizational Structure of Institutions of Higher Education
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 446 (1995) , s. 29-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237704
article
230

Author:
Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 153-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232038
chapter in monograph
See main document
231

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 89-111. - Załączniki - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234648
chapter in unpublished scientific work
See main document
232

Title:
Elastyczność w systemie wytwórczym
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 216-249
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233014
chapter in unpublished scientific work
See main document
233

Title:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE, 1994
Physical description:
113 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168251922
conference materials
See related chapters
234

Author:
Leszek Kozioł , Rafał Kalisz
Title:
Optymalizacja czasu pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168263620
article
235

Author:
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania = Improvement of Corporate Compensation Systems in a Market Economy
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 96-104. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242914
chapter in conference materials
See main document
236

Author:
Title:
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of More Effective Use of Production Time in Industry
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 69-70. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252480
varia
237

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 41-53
Nr:
2168251956
chapter in conference materials
See main document
238

Author:
Title:
Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241198
academic script
239

Title:
Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 124-171 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232496
chapter in unpublished scientific work
See main document
240

Author:
Title:
Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności = Labour Resources Management Strategy in Enterprises of Various Forms of Ownership
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252062
article
241

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy = The Supply of Labour Resources
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 61-78
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239462
chapter in monograph
See main document
242

Author:
Title:
Płaca jako instrument rynku pracy = Wage as the Labour Market Instrument
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 30-41
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239458
chapter in monograph
See main document
243

Author:
Title:
Jak racjonalnie gospodarować czasem?
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992
Physical description:
206, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-51-9
Access mode:
Nr:
2168241204
book
244

Author:
Title:
Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA1992, s. 22-55
Signature:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256322
chapter in unpublished scientific work
See main document
245

Author:
Title:
Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle = Structural Premises Determining Effective Work-Time in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168236200
article
246

Author:
Title:
Zakładowy system wynagradzania za pracę = The Establishment's Pay System for Work
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 360-398 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248798
chapter in monograph
See main document
247

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle = Effektive Utilization of Worktime
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991
Physical description:
207 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 101)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168241604
monograph
248

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim = Supply of Labour Resources in Kraków Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237036
article
249

Author:
Title:
Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 49-60
Nr:
2168264402
chapter in conference materials
See main document
250

Author:
Title:
Gospodarowanie czasem pracy = The Management of Working-time
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 238-308 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248794
chapter in monograph
See main document
251

Title:
Czas pracy : preferencje pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1991) , s. 15-18
Nr:
2168249448
article
252

Author:
Title:
Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu = Selected Conceptions of Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990) , s. 63-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251394
article
253

Author:
Title:
Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy = The Use of Worktime - Present State and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989) , s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257542
article
254

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy - kierunki analizy = Supply of Labour Force - Lines of Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989) , s. 21-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235538
article
255

Title:
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257558
article
256

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
257

Author:
Title:
Czas i praca : kierunki usprawnień
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych : przy współudz. Centrum Studiów Związków Zawodowych, 1988
Physical description:
186, [6] s.: il.; 17 cm
Series:
(Biblioteczka Związkowa)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-202-0694-4
Nr:
2168345712
book
258

Author:
Title:
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych = The Impact of Shift Work on the Utilization of Production Resources
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 65-67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318525
varia
259

Author:
Title:
Czas pracy - teoria i praktyka
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987) , s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168244206
article
260

Author:
Title:
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego = The Influence of Shift-Work System upon the Utilization of the Fixed capital
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 149-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260860
article
261

Author:
Title:
Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie = Wages Forms and the Motivation System in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 19-30. - Summ., rez.
Nr:
2168233470
article
262

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
263

Author:
Title:
Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy?
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986) , s. 10-12
Nr:
2168332537
article
264

Author:
Title:
Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej = The Problems of Optimum Organization in Multi-Shift Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 59-72. - Summ., rez.
Nr:
2168231102
article
265

Author:
Title:
Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (546) (1985) , s. 29-30
Nr:
2168239502
article
266

Author:
Title:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna1985. - nr 9, s. 34-36
Nr:
2168263724
varia
267

Author:
Title:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna1984. - nr 1, s. 36-37
Nr:
2168226525
varia
268

Author:
Title:
Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1983) , s. 30-32
Nr:
2168263738
article
269

Author:
Title:
System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle : (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych) = System of a Multi-shifted Job Organization in an Industry (On Example of the Non-ferrous Metal Industry)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 7 (402) (1983) , s. 13-15
Nr:
2168244672
article
270

Author:
Title:
Nowe sposoby organizowania czasu pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1983) , s. 22-23
Nr:
2168263730
article
271

Author:
Title:
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
425 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/868
Nr:
2168263626
doctoral dissertation
272

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle = Economic and Social Aspects of Night Shift Labour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981) , s. 55-82. - Summ., rez.
Nr:
2168229938
article
273

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
274

Author:
Title:
Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1977) , s. 35-36
Nr:
2168241238
article
275

Author:
Title:
Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (315) (1976) , s. 98-101
Nr:
2168264420
article
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
77: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
7

Title:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
unpublished scientific work
8

Title:
System informacji kadrowej w organizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-867/Magazyn
Nr:
2168263998
unpublished scientific work
9

Title:
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
71 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-783/Magazyn
Nr:
2168264002
unpublished scientific work
10

Title:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
unpublished scientific work
11

Title:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
264 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232590
unpublished scientific work
12

Title:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Physical description:
397 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231376
unpublished scientific work
1
Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG / Adam FIGIEL, Leszek Kozioł, Janusz Liber. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2020. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-755-6
2
Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym / Ryszard Ćwiertniak ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2019. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych = Optimization of the Work Time System in the Production Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Anna Mikos, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 41, nr 1 (2019), s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/649/615. - ISSN 1506-2635
4
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2019. - t. 41, 42, 43, 44. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/. - ISSN 1506-2635
5
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Woźniak, Jan Siekiersk // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38. - ISSN 1506-2635
6
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 37, 38, 39, 40. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/. - ISSN 1506-2635
7
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 186-206. - ISBN 978-83-7252-767-7
8
Czas i praca : kierunki badań i usprawnień / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2018. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-26-4
9
The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability / Leszek KOZIOL // W: Innovative Approaches to Tourism and Leisure / eds. Vicky Katsoni, Kathy Velander. - Cham: Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 553-571. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6
10
Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami / Leszek KOZIOŁ, Ryszard Ćwiertniak // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 183-203. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
11
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych = Management Contract as a Corporate Governance Tool in Municipal Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Karolina Chrabąszcz-Sarad // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 2 (2018), s. 117-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_20.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych = Effectiveness Assessment of Managerial Contracts in Municipal Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Karolina Chrabąszcz-Sarad // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 37, nr 1 (2018), s. 53-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/35/28. - ISSN 1506-2635
13
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 38, nr 2 (2018), s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/26/21. - ISSN 1506-2635
14
The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise = Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 36, nr 4 (2017), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/58/47. - ISSN 1506-2635
15
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 33, 34, 35, 36. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/. - ISSN 1506-2635
16
Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation / Androniki Kavoura, Leszek KOZIOL // W: Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World / ed. by Aspasia Vlachvei, Ourania Notta, Kostas Karantininis, Nicholas Tsounis. - Hershey, PA: IGI Global, 2017. - S. 191-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0843-4 ; 978-1-5225-0844-1
17
Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej = The Innovative Sheltered Workshop Assesment Capability / Leszek KOZIOŁ // W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu / red. nauk. Aleksandra Polak-Sopińska, Jerzy Lewandowski, Magdalena Wróbel-Lachowska. - Łódź: Politechnika Łódzka, 2017. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-898-8. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11652/1789
18
Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu) = The Concept of Improvement of the Product Quality in the Regulations on Counteracting Unfair Market Practices / Leszek KOZIOŁ, Janusz Ząbek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 33, nr 1 (2017), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/108/95. - ISSN 1506-2635
19
The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability / Leszek KOZIOL, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // W: Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy / eds. Vicky Katsoni, Amitabh Upadhya, Anastasia Stratigea. - Cham: Springer, 2017. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 159-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-47731-2 ; 978-3-319-47732-9
20
Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki = The Transposition of Knowledge Management Tools on the Mechanisms of the Owner's Supervision - the Outline of the Methodology / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 34, nr 2 (2017), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/66/53. - ISSN 1506-2635
21
Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-24-0
22
Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników = Management Practices and Well-being of Employees of Local Government Units / Leszek KOZIOŁ, Barbara Buzowska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 29, nr 1 (2016), s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/127/112. - ISSN 1506-2635
23
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Andrzej KOZINA. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-25-7
24
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 32, nr 4 (2016), s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/74/60. - ISSN 1506-2635
25
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016), s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/118/103. - ISSN 1506-2635
26
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/85/71. - ISSN 1506-2635
27
Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy = Selected Management Practices and Well-Being of Employees / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 71 (2016), s. 165-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Wybrane-praktyki-zarzadcze-a-dobrostan-pracowniczy,126155,0,1.html. - ISSN 0239-9415
28
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, 30, 31, 32. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
29
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych = Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies : Quantitative Data Analysis / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 34, nr 107 (2015), s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/107-2015_1.pdf. - ISSN 2082-5501
30
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 (2015), s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/159/141. - ISSN 1506-2635
31
Determinanty ergonomicznej pracy kobiet = Determinants of Ergonomics Work of Women / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 67 (2015), s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Determinanty-ergonomicznej-pracy-kobiet,126571,0,1.html. - ISSN 0239-9415
32
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego / Barbara Buzowska ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2015. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003188
33
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 26, 27, 28. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
34
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis / Leszek KOZIOL, Michal Koziol // W: Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos. - Athens: Technological Educational Institute of Athens, 2015. - (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ISSN 1791-8499). - S. 159-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-6-3
35
Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki = Corporate Governance and Knowledge Management in Knowledge Based Company / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 71-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-409-4
36
Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-35. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
37
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 137-145. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf. - ISSN 1877-0428
38
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 236-243. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf. - ISSN 1877-0428
39
E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
40
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis = Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych / Leszek KOZIOŁ, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 877). - nr 4(32) (2015), s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/877/ZN_877.pdf. - ISSN 1644-0501
41
The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors / L.A. KOZIOL and R.W. Pyrek // W: Cultural Tourism in a Digital Era / ed. Vicky Katsoni. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-15858-7 ; 978-3-319-15859-4
42
Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // W: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek, Teresa Nowogródzka. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014. - S. 48-57. - ISBN 978-83-64437-17-5
43
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region / Leszek KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014), s. 68-77. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/115344/6_L.Koziol_Diagnoza_innowacyjnosci_przedsiebiorstw....pdf. - ISSN 2083-8611
44
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia / red. nauk. Jarosław S. Kardas. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014. - S. 174-184. - ISBN 978-83-64437-18-2
45
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 37-44. - ISBN 978-83-62785-75-9
46
Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 213-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA213#v=onepage&q&f=false
47
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski = Determinants of the Innovation Capacity of Enterprises Malopolska Region / Leszek KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 113-122. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/274/251. - ISSN 1506-2635
48
Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014), s. 454-463. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1848-5731
49
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 551-558. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf. - ISSN 1877-0428
50
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 117-132
51
Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises = Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / ed. Leszek KOZIOŁ. - vol. 25, nr 2 (2014), s. 107-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Works on Management : Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/640/607. - ISSN 1506-2635
52
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - t. 24, 25. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
53
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych = Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies / Kazimierz Barwacz, Leszek KOZIOŁ // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
54
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 324-329. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf. - ISSN 1877-0428
55
Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt = Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych : próba oceny / Leszek KOZIOŁ, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013), s. 131-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/612/579. - ISSN 1506-2635
56
Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Jacek Muszyński // Intercathedra. - no. 29/1 (2013), s. 28-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra%202013%20No%2029-1[1].pdf. - ISSN 1640-3622
57
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance / Leszek KOZIOŁ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013), s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_18.pdf. - ISSN 2084-5189
58
The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing / Leszek KOZIOL, Radosław Pyrek // W: Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos. - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013. - (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī, ISSN 1791-8499). - S. 250-254. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-4-9
59
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 47-62
60
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - t. 22, 23. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
61
Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski = Tourist Attractiveness of Natural Goods in Polish Forests / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 87-102. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/294/269. - ISSN 1506-2635
62
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 140-152. - ISBN 978-83-7252-636-6
63
Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization / Leszek KOZIOL, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // W: Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos. - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013. - (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī, ISSN 1791-8499). - S. 452-457. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-4-9
64
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego = Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013), s. 61-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_5.pdf. - ISSN 2082-5501
65
Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej = The Concept of the Classification of Tourist Motivation Factors / Leszek KOZIOŁ // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013), s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171252721. - ISSN 1643-5494
66
Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji = Knowledge Alliances in the Innovation Process / Anna Wojtowicz, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 211-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/311/285. - ISSN 1506-2635
67
Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 21-49
68
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 20, 21. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
69
Typologia czynników motywujących do podróżowania = Typology of Travel Motivation Factors / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 87-98. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/321/295. - ISSN 1506-2635
70
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej = The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 699). - 84 (2012), s. 43-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/699/ZN_699.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1896-382X
71
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki = Innovativeness in the Sustainable Development of Sylvan Tourism / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012), s. 101-112. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/140/124. - ISSN 1506-2635
72
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem / Leszek KOZIOŁ // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
73
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 186-206. - ISBN 978-83-7252-583-3
74
Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 81-91. - ISBN 978-83-931128-9-0
75
Management Contracts in the Company Supervision and Management System = Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 105-120. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/204/184. - ISSN 1506-2635
76
Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management = Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ, Jacek Muszyński // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 19, nr 2 (2011), s. 75-85. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/188/168. - ISSN 1506-2635
77
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - t. 17, 18, 19. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive
78
Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline = Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 19, nr 2 (2011), s. 45-54. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/191/171. - ISSN 1506-2635
79
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa = Incentive Contracts in the Management and Owner's Supervision System of Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 467-482. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
80
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym / Leszek KOZIOŁ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 306-334
81
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy = The Concept of the Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 169-178. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
82
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. - nr 1 (15), 2 (16). - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
83
Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 69-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
84
Selected Problems of Environmental Protection and Occupational Nuisance in Wood Industry Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Jacek Muszyński // Intercathedra. - nr 26 (2010), s. 45-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.up.poznan.pl/intercathedra/pdf/Intercathedra 26 2010.pdf. - ISSN 1640-3622
85
Entrepreneur's Business Models = Modele biznesu przedsiębiorcy / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - t. 16, nr 2 (2010), s. 57-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/343/315. - ISSN 1506-2635
86
Zarządzanie kadrami w turystyce = Personnel Management in Tourism / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 15, nr 1 (2010), s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/547/516. - ISSN 1506-2635
87
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 383-400. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
88
Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego = The Ownership Structure and Their Implications for Corporate Governance / Leszek KOZIOŁ // W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 222-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-393-1
89
Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 219-246
90
Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 27-35. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
91
Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 263-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-12-1
92
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie = Working Time Management Model in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009), s. 339-350. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/475/444. - ISSN 1506-2635
93
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego / Kazimierz Barwacz ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2009. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach = Analysis of the Institution of Owner's Supervision in Companies / Leszek KOZIOŁ, Witold Zych // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009), s. 181-193. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/468/437. - ISSN 1506-2635
95
System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw = The Innovation System of Contemporary Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 12, nr 1 (2009), s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/379/351. - ISSN 1506-2635
96
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych = The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms in Public Sector' Companies - in Empirical Research / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - (2009)1, s. 209-224. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
97
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie = The Dualistic and Monistic Supervision and Management Method in a Enterprise / Witold Zych, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 12, nr 1 (2009), s. 293-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/371/343. - ISSN 1506-2635
98
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski = Determinants of Tourism Development in the Małopolska Region Forests Sites / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 14, nr 3 (2009), s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/353/325. - ISSN 1506-2635
99
Management in Companies Who's Employees May be Exposed to Harmful Noise Influence / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Intercathedra. - nr 25 (2009), s. 56-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1640-3622
100
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce = System of Management and Owner's Supervision in Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009), s. 681-691. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
101
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
102
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 806. - ISSN 1898-6447
103
Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 255-264. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-05-3. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Problemy_kierunki_badan_Krupski_2009.pdf#page=257&view=Fit
104
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 464-486
105
Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy / Leszek KOZIOŁ // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 280-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
106
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej = Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009), s. 317-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/469/438. - ISSN 1506-2635
107
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (listopad) (2009), s. 123-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. - ISSN 0438-5403
108
Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie = Selected Aspects of Knowledge and Information Management System in Organization / Leszek KOZIOŁ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 263-272. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
109
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 1 (12), 2 (13) t. 1-3, 3 (14). - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
110
Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Agency Relations in Public Sector Joint Stock Companies / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167911648. - ISSN 1898-6447
111
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym / Leszek KOZIOŁ, Anna Belniak, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 9-44. - ISBN 978-83-89121-09-7
112
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu = Tourist Enterprise Strategy Formulation Including Regional Competitiveness / Leszek KOZIOŁ, Marcin Żmigrodzki // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 11, nr 1 (2008), s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/218/197. - ISSN 1506-2635
113
Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 519-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
114
Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym = The Problems of Corporate Governance in the Private and Public Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 305-322. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
115
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - ISBN 978-83-89121-09-7
116
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 297-314
117
System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych / Leszek KOZIOŁ // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 117-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
118
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Magdalena Sas-Ćwięczek // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 75-107. - ISBN 978-83-89121-09-7
119
Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = A Model for the Corporate Governance System of Capital Companies in the Municipal Sector / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 592-603. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
120
Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - 83 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-09-7
121
Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = The Model of the System of the Corporate Governance of Capital Companies of the Municipal Sector / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 377-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
122
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - nr 1 (11). - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
123
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej / Bernard BIŃCZYCKI ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2008. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych = Time-Based Competition Strategy in Productive Systems / Leszek KOZIOŁ, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 25-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160327619. - ISSN 1898-6447
125
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762546. - ISSN 1898-6447
126
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 1 (10). - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
127
Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego = Problems of Corporate Government in Municipal Companies / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
128
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138465642. - ISSN 0208-7944
129
Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Institutional Problems of Corporate Governance in Associations of Capital within the Public Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 10, nr 1 (2007), s. 215-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy współczesnego zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/392/363. - ISSN 1506-2635
130
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund / Leszek KOZIOŁ, Katarzyna Michalik, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 161-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153988294. - ISSN 1898-6447
131
Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości / Leszek KOZIOŁ // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 134-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
132
Determinanty i strategie przedsiębiorczości = Enterpreneurship Determinants and Strategies / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 9, nr 1 (2006), s. 145-160. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/234/213. - ISSN 1506-2635
133
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153. - ISSN 0208-7944
134
Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego = Roles of Contracts in Corporate Governance System in Public Sector Corporations / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 397-407. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
135
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna Belniak // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-84-7
136
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 153-167. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
137
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006. - 406, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186). - ISBN 83-88616-75-7
138
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 1 (9). - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
139
Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji = Problem of Municipal Sector's Agency / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz BARWACZ // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
140
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej = Supporting the Small and Medium Enterprise Sector in Poland and the European Union / Leszek KOZIOŁ, Robert Panek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 247-264. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/114341203. - ISSN 0208-7944
141
Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego / Anna Wojtowicz ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie = Chosen Aspects of Interpersonal Communication in a Company / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 27-40. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/597/564. - ISSN 1506-2635
143
Kulturowe aspekty implementacji strategii = Cultural Aspects of Strategy Implementation / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88721771. - ISSN 0208-7944
144
Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego / Leszek KOZIOŁ, Józef SALA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 245-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
145
Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych = Problems of Corporation Supervision in Municipal Companies / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz, Katarzyna Michalik // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
146
System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie = The Economic Information System within Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Piotr Janik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89224405. - ISSN 0208-7944
147
Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji = Determinants of Entrepreneurial Behaviours in the Organization / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 245-254. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
148
Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa = Aspects of Balanced Development of Turism and Recreation in the Tarnów Region / Muszyński Zenon, Leszek KOZIOŁ, Jacek Muszyński // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
149
Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości = Determinants, Areas and Entrepreneurship Measurement / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005), s. 268-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
150
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations / Leszek KOZIOŁ, Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
151
Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości / Leszek KOZIOŁ // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina: Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 99-112
152
Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco / Leszek KOZIOŁ, Józef SALA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 257-268. - Bibliogr.
153
Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego / Leszek KOZIOŁ // W: Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005. - S. 167-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-8-2
154
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - 325, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy pracach. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89879-04-2
155
Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa / Leszek KOZIOŁ // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina: Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 113-126
156
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [on-line] / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR ; [autorzy: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert CHRABĄSZCZ, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 95 s. ; 29 cm. - ISBN 83-89410-35-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aisp.pdf
157
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments / ed. by Marcina ZAWICKI i Stanisława MAZUR ; [authors: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 97 s. : il. ; 30 cm
158
Zarządzanie czasem / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 659. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
159
Lista kontrolna / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 263. - ISBN 83-7251-438-0
160
Myślenie lateralne / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 353. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
161
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach = Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004), s. 23-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972329. - ISSN 0208-7944
162
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - nr 5. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
163
Wybrane aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami drzewnymi w warunkach globalizacji = Selected Aspects of Managing Small and Medium-Sized Wood Industry Enterprises in the Globalisation Circumstances / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Jacek Muszyński // Intercathedra. - nr 20 (2004), s. 83-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra%2020-2004[2].pdf. - ISSN 1640-3622
164
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim / Krzysztof MACHACZKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2004. - 220 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
165
Testowanie / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 589-590. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
166
Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości = Organizational Determinants of Intrapreneurship / Leszek KOZIOŁ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 339-348. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
167
Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej / Leszek KOZIOŁ // W: SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004. - S. 451-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-6-6
168
Istota i ocena produktywności = The Essence and Assessment of Productivity / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 63-73. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/573/540. - ISSN 1506-2635
169
Unifikacja / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 604. - ISBN 83-7251-438-0
170
System informacyjny wspomagający windykację należności w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami / red. Ryszard Rutka. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; nr 18). - S. 188-199. - Streszcz, summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-78-5
171
Rozwój i przedmiot ekonomiki pracy / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. = Èkonomika truda : prepâtstviâ svâzannye s processom transformacii obŝestvennogo stroâ : materialy naučnoj konferencii orgaznizovannoj Pervym Nezavisimym Universitetom v Varšave / red. nauk. Andrzej Barczak, Wacław Stankiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, 2003. - (Konferencje i Seminaria PWSBiA, ISSN 1234-7639 ; nr 13). - S. 187-191. - Streszcz., rez. - ISBN 83-86031-82-4
172
Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych / Leszek KOZIOŁ // W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak. - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003. - S. 487-499. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913058-3-X
173
Analiza i ocena zarządzania kadrami w organizacji / Leszek KOZIOŁ // W: Value 2003 : wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, 2003. - S. 501-527. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-3-1
174
Nowoczesne koncepcje motywowania = New Approaches to Motivation / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51390082. - ISSN 0208-7944
175
System controllingu strategicznego w firmie / Leszek KOZIOŁ, Halina PIEKARZ // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
176
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 91 s. : il. - Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aium.pdf
177
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 97-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
178
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Biblioteczka Pracownicza, 2002. - 329, [7] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137). - ISBN 8388616269
179
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15492. - ISSN 0208-7944
180
Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Leszek KOZIOŁ. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 320, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13786-X
181
Zarządzanie kontraktowe w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002. - S. 447-463. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2014-9
182
Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem = Defining Task Areas in Human Resources Management in an Oprganization / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
183
Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji = Internal Communication as the Determinant of Efficient Motivation / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 345-354. - ISBN 83-885119-26-3
184
Kontrakt menedżerski jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem / Leszek KOZIOŁ // W: Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie". - Kazimierz Dolny ; Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, 2002. - S. 213-222. - Bibliogr.
185
Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy = Methods for Calculating the Costs of Accidents at Work / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 33-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15387. - ISSN 0208-7944
186
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego / aut.: Marcin ZAWICKI (redakcja), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - [b.m: b.w.], 2002. - 20 s. : il. ; 30 cm. - Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wsk.pdf
187
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy = Economic and Organisational Aspects of Work Safety Management / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12812. - ISSN 0208-7944
188
Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji = Advertising Management / Leszek KOZIOŁ // Folia Turistica. - nr 11 (2002), s. 3-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
189
Etapy projektowania kampanii reklamowej = Planning and Implementation Program of Advertising / Leszek KOZIOŁ, Sebastian Trzaska // Folia Turistica. - nr 11 (2002), s. 19-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
190
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego" / aut.: Marcin ZAWICKI (red.), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002. - 20 s. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=11154
191
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie = Developing a Pro-effective Organisational Culture within Firms / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 193-209. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
193
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych / Małgorzata TYRAŃSKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2001. - 403 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
194
Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Long-term Wage Motivation in the Management of Firms / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 25-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
195
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
196
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of Working-time Optimalization in Industry / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
197
Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki = Designing the Work Time System in a Company - Outline / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000), s. 19-32. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/563/529. - ISSN 1506-2635
198
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000. - 408, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109). - ISBN 83-85577-98-X
199
Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of the Utilization of Worktime in a Firm / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10698. - ISSN 0208-7944
200
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - nr 3. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
201
Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych = Productivity as an Object of Organisational Behaviour Research / Leszek KOZIOŁ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 294-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
202
Zarządzanie czasem pracy / Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Antykwa, 2000. - 205 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-01-5
203
Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zygmunt Mazur, Marek Dudek. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999. - 123, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-1-0
204
Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim = Economic and Organisational Ways of Alleviation Tensions Appearing on a Labour Market - the Case of Tarnów / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 33-44. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/527/495. - ISSN 1506-2635
205
Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania = Strategic Aspects of Rewarding System Construction / Leszek KOZIOŁ // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 277-285. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
206
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą = The Use of Marketing Concept in Crucial Areas of the Company Management / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - nr 2 (1999), s. 117-129. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/467/436. - ISSN 1506-2635
207
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 1999. - 13 + 25 nlb. s. : il. ; 24 cm
208
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ. - Kraków : Wydawn. AE, 1999. - 53 s. : il. ; 24 cm
209
Elastyczność w systemie pracy = Flexibility in the System of Labour / Leszek KOZIOŁ // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998), s. 189-206. - Bibliogr. - ISSN 1734-4867
210
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998), s. 165-190. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Efektywność systemu wynagradzania / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 5-74. - Bibliogr.
212
Aspekty behawioralne procesu zarządzania = Behavioural Aspects of the Management Process / Leszek KOZIOŁ // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 189-219. - Bibliogr. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
213
Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 49-82. - ISBN 83-85441-55-7
214
Kontrakty kierownicze w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych. - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 1-15 [372-386]. - Bibliogr.
215
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: TNOiK, 1997. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-5-2
216
Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna = The Idea of Managerial Contracts - Economic and Organizational Aspects / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 41-43. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
217
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 170-216. - Bibliogr.
218
Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: TNOiK, 1997. - S. 61-115. - ISBN 83-901550-5-2
219
System ocen pracowników / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: TNOiK, 1997. - S. 157-172. - ISBN 83-901550-5-2
220
Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: TNOiK, 1997. - S. 9-18. - ISBN 83-901550-5-2
221
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997), s. 21-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
222
Kontrakty menedżerskie / Leszek KOZIOŁ // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 99-117. - ISBN 83-85441-55-7
223
Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: TNOiK, 1997. - S. 117-131. - ISBN 83-901550-5-2
224
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 55-90. - Bibliogr.
225
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996), s. 18-21. - ISSN 0137-7221
226
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 31-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
227
Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Management Contracts System in Firm / Leszek KOZIOŁ // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 322-330. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
228
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 29-34. - ISBN 83-86439-43-2
229
Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych = Changes in the Organizational Structure of Institutions of Higher Education / Leszek KOZIOŁ, Beata BARCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 29-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 153-160. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
231
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 89-111. - Załączniki. - Bibliogr.
232
Elastyczność w systemie wytwórczym / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 216-249
233
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : PTE, 1994. - 113 s. : il. ; 21 cm
234
Optymalizacja czasu pracy / Leszek KOZIOŁ, Rafał Kalisz // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
235
Doskonalenie systemu wynagradzania = Improvement of Corporate Compensation Systems in a Market Economy / Leszek KOZIOŁ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 96-104. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
236
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of More Effective Use of Production Time in Industry / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 69-70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
237
Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę / Leszek KOZIOŁ // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 41-53
238
Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy / Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
239
Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym / Beata BARCZAK, Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 124-171. - Bibliogr.
240
Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności = Labour Resources Management Strategy in Enterprises of Various Forms of Ownership / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
241
Podaż zasobów pracy = The Supply of Labour Resources / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 61-78. - ISBN 83-85483-26-8
242
Płaca jako instrument rynku pracy = Wage as the Labour Market Instrument / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 30-41. - ISBN 83-85483-26-8
243
Jak racjonalnie gospodarować czasem? / Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992. - 206, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-51-9
244
Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy / Leszek KOZIOŁ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 22-55
245
Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle = Structural Premises Determining Effective Work-Time in Industry / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
246
Zakładowy system wynagradzania za pracę = The Establishment's Pay System for Work / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 360-398. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
247
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle = Effektive Utilization of Worktime / Leszek KOZIOŁ. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991. - 207 s. : il. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 101)
248
Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim = Supply of Labour Resources in Kraków Province / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
249
Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 49-60
250
Gospodarowanie czasem pracy = The Management of Working-time / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 238-308. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
251
Czas pracy : preferencje pracowników / Leszek KOZIOŁ, Jacek KOPEĆ // Polityka Społeczna. - nr 9 (1991), s. 15-18. - ISSN 0137-4729
252
Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu = Selected Conceptions of Time / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990), s. 63-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
253
Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy = The Use of Worktime - Present State and Prospects / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989), s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Podaż zasobów pracy - kierunki analizy = Supply of Labour Force - Lines of Analysis / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989), s. 21-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
255
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization / Leszek KOZIOŁ, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989), s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
257
Czas i praca : kierunki usprawnień / Leszek KOZIOŁ. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych : przy współudz. Centrum Studiów Związków Zawodowych, 1988. - 186, [6] s. : il. ; 17 cm. - Bibliogr. - (Biblioteczka Związkowa). - ISBN 83-202-0694-4
258
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych = The Impact of Shift Work on the Utilization of Production Resources / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 65-67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
259
Czas pracy - teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987), s. 33-35. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
260
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego = The Influence of Shift-Work System upon the Utilization of the Fixed capital / Leszek KOZIOŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 149-157. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
261
Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie = Wages Forms and the Motivation System in Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 19-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
262
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
263
Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy? / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986), s. 10-12. - ISSN 0137-7221
264
Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej = The Problems of Optimum Organization in Multi-Shift Work / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 59-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
265
Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (546) (1985), s. 29-30. - ISSN 0137-7221
266
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 9 (1985), s. 34-36. - ISSN 0137-4729
267
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 1 (1984), s. 36-37. - ISSN 0137-4729
268
Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1983), s. 30-32. - ISSN 0137-4729
269
System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle : (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych) = System of a Multi-shifted Job Organization in an Industry (On Example of the Non-ferrous Metal Industry) / Leszek KOZIOŁ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 7 (402) (1983), s. 13-15. - ISSN 0013-3043
270
Nowe sposoby organizowania czasu pracy / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 3 (1983), s. 22-23. - ISSN 0137-4729
271
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini / Leszek KOZIOŁ ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 425 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
272
Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle = Economic and Social Aspects of Night Shift Labour / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981), s. 55-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
273
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
274
Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 2 (1977), s. 35-36. - ISSN 0137-4729
275
Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla / Leszek KOZIOŁ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (315) (1976), s. 98-101. - ISSN 0013-3043
276
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 77 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
279
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
280
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
283
System informacji kadrowej w organizacji / Leszek KOZIOŁ - kierownik tematu, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
284
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna / Leszek KOZIOŁ, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
285
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 264 s. : il. ; 30 cm
287
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 397 s. : il. ; 30 cm
1
Figiel A., Kozioł L., Liber J., (2020), Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 184 s.
2
Ćwiertniak R., (2019), Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, Prom. Kozioł L., Kraków : , 202 k.
3
Kozioł L., Mikos A., Karaś A., (2019), Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 41, nr 1, s. 67-80; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/649/615
4
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2019. - t. 41, 42, 43, 44. - . - 1506-2635
5
Kozioł L., Woźniak M., Siekierski J., (2018), Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 39, nr 3, s. 25-35; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38
6
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 37, 38, 39, 40. - . - 1506-2635
7
Kozioł L., (2018), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 186-206.
8
Kozioł L., Kozioł M., (2018), Czas i praca: kierunki badań i usprawnień, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 142 s.
9
Kozioł L., (2018), The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. [W:] Katsoni V., Velander K. (red.), Innovative Approaches to Tourism and Leisure (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 553-571.
10
Kozioł L., Ćwiertniak R., (2018), Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami. [W:] CABAŁA P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 183-203.
11
Kozioł L., Chrabąszcz-Sarad K., (2018), Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 2, s. 117-132; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_20.pdf
12
Kozioł L., Chrabąszcz-Sarad K., (2018), Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 37, nr 1, s. 53-67; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/35/28
13
Kozioł L., Kozioł M., (2018), Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 38, nr 2, s. 101-117; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/26/21
14
Kozioł L., (2017), The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 36, nr 4, s. 43-55; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/58/47
15
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 33, 34, 35, 36. - . - 1506-2635
16
Kavoura A., Kozioł L., (2017), Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation. [W:] Vlachvei A., Notta O., Karantininis K., Tsounis N. (red.), Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World, Hershey, PA : IGI Global, s. 191-222.
17
Kozioł L., (2017), Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej. [W:] Polak-Sopińska A., Lewandowski J., Wróbel-Lachowska M. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 7-21.
18
Kozioł L., Ząbek J., (2017), Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu), "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 33, nr 1, s. 55-69; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/108/95
19
Kozioł L., Wójtowicz A., Karaś A., (2017), The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. [W:] Katsoni V., Upadhya A., Stratigea A. (red.), Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 159-172.
20
Kozioł L., Barwacz K., (2017), Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 34, nr 2, s. 73-82; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/66/53
21
Kozioł L., Barwacz K., (2016), Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 230, [1] s.
22
Kozioł L., Buzowska B., (2016), Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 29, nr 1, s. 39-48; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/127/112
23
Koziol L., Muszyński Z., Kozina A., (2016), Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 179, [1] s.
24
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), The Concept of Absenteeism Management System in a Company, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 32, nr 4, s. 59-73; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/74/60
25
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 31, nr 3, s. 37-53; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/118/103
26
Kozioł L., Kozioł M., (2016), Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 99-116; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/85/71
27
Kozioł L., Wojtowicz A., (2016), Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 71, s. 165-177; http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Wybrane-praktyki-zarzadcze-a-dobrostan-pracowniczy,126155,0,1.html
28
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, 30, 31, 32. - . - 1506-2635
29
Kozioł L., Wojtowicz A., (2015), Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 34, nr 107, s. 11-20; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/107-2015_1.pdf
30
Kozioł L., Kozioł M., (2015), The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 28, nr 4, s. 113-123; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/159/141
31
Kozioł L., Muszyński Z., (2015), Determinanty ergonomicznej pracy kobiet, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 67, s. 41-54; http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Determinanty-ergonomicznej-pracy-kobiet,126571,0,1.html
32
Buzowska B., (2015), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 261 k.
33
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. nacz. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 26, 27, 28. - . - 1506-2635
34
Kozioł L., Kozioł M., (2015), Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences), Athens : Technological Educational Institute of Athens, s. 159-167.
35
Kozioł L., (2015), Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki. [W:] Jerzemowska M., Stańczyk-Strumiłło K. (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71-83.
36
Kozioł L., (2015), Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-35.
37
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 137-145; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf
38
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 236-243; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf
39
Kozioł L., (2015), E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 181-187.
40
Kozioł L., Karaś A., (2015), The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4(32), s. 19-29; http://www.wzieu.pl/zn/877/ZN_877.pdf
41
Kozioł L., Pyrek R., (2015), The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors. [W:] Katsoni V. (red.), Cultural Tourism in a Digital Era (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 57-66.
42
Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., (2014), Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 48-57.
43
Kozioł L., (2014), Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 183, s. 68-77; http://www.sbc.org.pl/Content/115344/6_L.Koziol_Diagnoza_innowacyjnosci_przedsiebiorstw....pdf
44
Kozioł L., Wojtowicz A., (2014), E-learning jako metoda doskonalenia organizacji. [W:] Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 174-184.
45
Kozioł L., Kozioł M., (2014), Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 37-44.
46
Kozioł L., (2014), Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 213-222.
47
Kozioł L., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 24, nr 1, s. 113-122; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/274/251
48
Kozioł L., Muszyński Z., (2014), Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization, "Zbornik Radova", 5, s. 454-463.
49
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 551-558; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf
50
Kozioł L., (2014), Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 117-132.
51
Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., (2014), Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", vol. 25, nr 2, s. 107-116; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/640/607
52
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. nacz. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - t. 24, 25. - . - 1506-2635
53
Barwacz K., Kozioł L., (2014), Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 91, cz.2, s. 25-39.
54
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 324-329; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf
55
Kozioł L., Karaś A., (2013), Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 23, nr 2, s. 131-147; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/612/579
56
Kozioł L., Muszyński Z., Muszyński J., (2013), Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry, "Intercathedra", no. 29/1, s. 28-31; https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra%202013%20No%2029-1[1].pdf
57
Kozioł L., (2013), Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 6, s. 244-259; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_18.pdf
58
Kozioł L., Pyrek R., (2013), The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī), Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, s. 250-254.
59
Kozioł L., (2013), E-learning jako metoda doskonalenia organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 47-62.
60
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - t. 22, 23. - . - 1506-2635
61
Muszyński Z., Kozioł L., (2013), Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 22, nr 1, s. 87-102; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/294/269
62
Kozioł L., (2013), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 140-152.
63
Kozioł L., Wójtowicz A., Pyrek R., (2013), Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī), Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, s. 452-457.
64
Kozioł L., (2013), Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 25, nr 98, s. 61-72; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_5.pdf
65
Kozioł L., (2013), Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 132-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/171252721
66
Wojtowicz A., Kozioł L., (2012), Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 20, nr 1, s. 211-223; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/311/285
67
Kozioł L., (2012), Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 21-49.
68
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 20, 21. - . - 1506-2635
69
Kozioł L., (2012), Typologia czynników motywujących do podróżowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 20, nr 1, s. 87-98; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/321/295
70
Kozioł L., (2012), Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 84, s. 43-52; http://www.wzieu.pl/zn/699/ZN_699.pdf#page=43&view=Fit
71
Muszyński Z., Kozioł L., (2012), Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 21, nr 2, s. 101-112; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/140/124
72
Kozioł L., (2012), Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-370.
73
Kozioł L., (2012), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 186-206.
74
Kozioł L., (2012), Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 81-91.
75
Kozioł L., (2011), Management Contracts in the Company Supervision and Management System, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 17, nr 1, s. 105-120; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/204/184
76
Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J., (2011), Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 19, nr 2, s. 75-85; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/188/168
77
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [chief ed. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - t. 17, 18, 19
78
Kozioł L., (2011), Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 19, nr 2, s. 45-54; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/191/171
79
Kozioł L., (2011), Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 467-482.
80
Kozioł L., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 306-334.
81
Kozioł L., (2011), Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 169-178.
82
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. - nr 1 (15), 2 (16). - . - 1506-2635
83
Kozioł L., (2010), Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-78.
84
Kozioł L., Muszyński Z., Muszyński J., (2010), Selected Problems of Environmental Protection and Occupational Nuisance in Wood Industry Enterprises, "Intercathedra", nr 26, s. 45-46; http://www.up.poznan.pl/intercathedra/pdf/Intercathedra 26 2010.pdf
85
Kozioł L., (2010), Entrepreneur's Business Models, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 16, nr 2, s. 57-77; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/343/315
86
Kozioł L., (2010), Zarządzanie kadrami w turystyce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 15, nr 1, s. 159-182; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/547/516
87
Kozioł L., (2010), Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 383-400.
88
Kozioł L., (2010), Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 222-230.
89
Kozioł L., (2010), Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 219-246.
90
Kozioł L., (2010), Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 27-35.
91
Kozioł L., (2010), Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 263-272.
92
Kozioł L., Pyrek R., (2009), Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 2, s. 339-350; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/475/444
93
Barwacz K., (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 288 k.
94
Kozioł L., Zych W., (2009), Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 2, s. 181-193; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/468/437
95
Kozioł L., (2009), System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 12, nr 1, s. 61-75; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/379/351
96
Kozioł L., Barwacz K., (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", s. 209-224.
97
Zych W., Kozioł L., (2009), Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 12, nr 1, s. 293-303; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/371/343
98
Kozioł L., Muszyński Z., (2009), Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 14, nr 3, s. 165-175; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/353/325
99
Kozioł L., Muszyński Z., (2009), Management in Companies Who's Employees May be Exposed to Harmful Noise Influence, "Intercathedra", nr 25, s. 56-57.
100
Kozioł L., (2009), Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 681-691.
101
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
102
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 806. - . - 1898-6447
103
Kozioł L., (2009), Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 255-264.
104
Kozioł L., (2009), Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 464-486.
105
Kozioł L., (2009), Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 280-290.
106
Kozioł L., Muszyński Z., (2009), Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 2, s. 317-326; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/469/438
107
Kozioł L., Tyrańska M., (2009), Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (listopad), s. 123-132.
108
Kozioł L., (2009), Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 263-272.
109
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 1 (12), 2 (13) t. 1-3, 3 (14). - . - 1506-2635
110
Kozioł L., (2008), Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/167911648
111
Kozioł L., Belniak A., Tyrańska M., (2008), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 9-44.
112
Kozioł L., Żmigrodzki M., (2008), Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 11, nr 1, s. 25-34; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/218/197
113
Kozioł L., (2008), Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 519-532.
114
Kozioł L., (2008), Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 305-322.
115
Kozioł L. (red.), (2008), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 115 s.
116
Kozioł L., (2008), Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 297-314.
117
Kozioł L., (2008), System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 117-125.
118
Kozioł L., Tyrańska M., Sas-Ćwięczek M., (2008), Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 75-107.
119
Kozioł L., (2008), Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 592-603.
120
Kozioł L., Muszyński Z., (2008), Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 83 s.
121
Kozioł L., Barwacz K., (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 377-391.
122
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - nr 1 (11). - . - 1506-2635
123
Bińczycki B., (2008), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Prom. Kozioł L., Kraków : , 341 k.
124
Kozioł L., Pyrek R., (2008), Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 25-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/160327619
125
Kozioł L., (2007), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762546
126
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 1 (10). - . - 1506-2635
127
Kozioł L., (2007), Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 99-109.
128
Kozioł L., (2007), Metodyczne aspekty oceny produktywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/138465642
129
Kozioł L., (2007), Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 10, nr 1, s. 215-230; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/392/363
130
Kozioł L., Michalik K., Tyrańska M., (2007), Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 161-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/153988294
131
Kozioł L., (2007), Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 134-145.
132
Kozioł L., (2006), Determinanty i strategie przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 9, nr 1, s. 145-160; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/234/213
133
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2006), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 25-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153
134
Kozioł L., (2006), Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 397-407.
135
Kozioł L., Tyrańska M., Belniak A., (2006), Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie. [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne: prace ekonomiczne, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego, s. 57-69.
136
Kozioł L., Kozioł W., (2006), An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 153-167.
137
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 406, [2] s.
138
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 1 (9). - . - 1506-2635
139
Kozioł L., Barwacz K., (2006), Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 373-386.
140
Kozioł L., Panek R., (2006), Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 247-264; https://bazekon.uek.krakow.pl/114341203
141
Wojtowicz A., (2006), Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 276 k.
142
Kozioł L., (2005), Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 27-40; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/597/564
143
Kozioł L., Wojtowicz A., (2005), Kulturowe aspekty implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/88721771
144
Kozioł L., Sala J., (2005), Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 245-256.
145
Kozioł L., Barwacz K., Michalik K., (2005), Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 109-119.
146
Kozioł L., Janik P., (2005), System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224405
147
Kozioł L., (2005), Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 245-254.
148
Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J., (2005), Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 145-158.
149
Kozioł L., (2005), Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 268-278.
150
Kozioł L., Kozioł M., (2005), Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 205-219.
151
Kozioł L., (2005), Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 99-112.
152
Kozioł L., Sala J., (2005), Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 257-268.
153
Kozioł L., (2005), Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego. [W:] Skrzypek E. (red.), Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, T. 2, Lublin : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, s. 167-175.
154
Kozioł L. (red.), (2005), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 325, [1] s.
155
Kozioł L., (2005), Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 113-126.
156
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
157
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Institutional Analysis of the Gmina Office: Manual for Local Governments,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 97 s.
158
Kozioł L., (2004), Zarządzanie czasem. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 659.
159
Kozioł L., (2004), Lista kontrolna. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 263.
160
Kozioł L., (2004), Myślenie lateralne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 353.
161
Kozioł L., (2004), Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 23-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972329
162
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - nr 5. - . - 1506-2635
163
Kozioł L., Muszyński Z., Muszyński J., (2004), Wybrane aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami drzewnymi w warunkach globalizacji, "Intercathedra", nr 20, s. 83-86; https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/files/Intercathedra%2020-2004[2].pdf
164
Machaczka K., (2004), Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim, Prom. Kozioł L., Kraków : , 220 k.
165
Kozioł L., (2004), Testowanie. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 589-590.
166
Kozioł L., (2004), Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 339-348.
167
Kozioł L., (2004), Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej. [W:] Skrzypek E. (red.), SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 451-460.
168
Kozioł L., (2004), Istota i ocena produktywności, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 63-73; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/573/540
169
Kozioł L., (2004), Unifikacja. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 604.
170
Kozioł L., (2003), System informacyjny wspomagający windykację należności w przedsiębiorstwie. [W:] Rutka R. (red.), Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 188-199.
171
Kozioł L., (2003), Rozwój i przedmiot ekonomiki pracy. [W:] Barczak A., Stankiewicz W. (red.), Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. (Konferencje i Seminaria PWSBiA; nr 13), Warszawa : Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, s. 187-191.
172
Kozioł L., (2003), Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych. [W:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 2, Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, s. 487-499.
173
Kozioł L., (2003), Analiza i ocena zarządzania kadrami w organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Value 2003 : wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, s. 501-527.
174
Kozioł L., (2003), Nowoczesne koncepcje motywowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/51390082
175
Kozioł L., Piekarz H., (2003), System controllingu strategicznego w firmie. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 67-77.
176
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 91 s.
177
Kozioł L., Kozioł W., (2002), Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 97-117.
178
Kozioł L., Tyrańska M., (2002), Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, 329, [7] s.
179
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 257-270; https://bazekon.uek.krakow.pl/15492
180
Kozioł L., (2002), Motywacja w pracy: determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 320, [2] s.
181
Kozioł L., (2002), Zarządzanie kontraktowe w firmie. [W:] Skrzypek E. (red.), Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 447-463.
182
Kozioł L., (2002), Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 83-95.
183
Kozioł L., (2002), Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 345-354.
184
Kozioł L., (2002), Kontrakt menedżerski jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Konferencja "Przedsiębiorstwo Partnerskie", Kazimierz Dolny ; Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Katedra Zarządzania w Gospodarce, s. 213-222.
185
Kozioł L., (2002), Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 33-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/15387
186
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Zawicki M. (red.), [b.m : b.w.], 20 s.
187
Kozioł L., (2002), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/12812
188
Kozioł L., (2002), Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji, "Folia Turistica", nr 11, s. 3-18.
189
Kozioł L., Trzaska S., (2002), Etapy projektowania kampanii reklamowej, "Folia Turistica", nr 11, s. 19-38.
190
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego: dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", Zawicki M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 20 s.
191
Kozioł L., Wojtowicz A., (2001), Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 193-209.
192
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni: wersja skrócona, Kraków : Wydawn. AE, 78 s.
193
Tyrańska M., (2001), Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych, Prom. Kozioł L., Kraków : , 403 k.
194
Kozioł L., (2001), Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 25-41.
195
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 252 s.
196
Kozioł L., (2000), Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 159-161.
197
Kozioł L., (2000), Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3, s. 19-32; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/563/529
198
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 408, [2] s.
199
Kozioł L., (2000), Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/10698
200
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - nr 3. - . - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
201
Kozioł L., (2000), Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 294-301.
202
Kozioł L., (2000), Zarządzanie czasem pracy, Kraków : Antykwa, 205 s.
203
Kozioł L., Mazur Z., Dudek M., (1999), Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 123, [1] s.
204
Kozioł L., (1999), Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 33-44; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/527/495
205
Kozioł L., (1999), Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania. [W:] op., BOROWIECKI R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 277-285.
206
Kozioł L., Wojtowicz A., (1999), Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 117-129; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/467/436
207
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (1999), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 13 + 25 nlb. s.
208
Kozioł L., Kurdziel-Piechnik A., Bakalarz M., (1999), Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń, Kraków : Wydawn. AE, 53 s.
209
Kozioł L., (1998), Elastyczność w systemie pracy, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 1997/98, s. 189-206.
210
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 165-190.
211
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), Efektywność systemu wynagradzania. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 5-74.
212
Kozioł L., (1998), Aspekty behawioralne procesu zarządzania. [W:] LIS S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 189-219.
213
Kozioł L., (1997), Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 49-82.
214
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Kontrakty kierownicze w firmie. [W:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, Jurata ; Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1-15 [372-386].
215
Kozioł L. (red.), (1997), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie: zarys problematyki, Kraków : TNOiK, 177 s.
216
Kozioł L., (1997), Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 41-43.
217
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 170-216.
218
Kozioł L., (1997), Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 61-115.
219
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), System ocen pracowników. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 157-172.
220
Kozioł L., (1997), Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 9-18.
221
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 21-40.
222
Kozioł L., (1997), Kontrakty menedżerskie. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 99-117.
223
Kozioł L., (1997), Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 117-131.
224
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 55-90.
225
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-21.
226
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Elastyczność systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 31-59.
227
Kozioł L., (1996), Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 322-330.
228
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-34.
229
Kozioł L., Barczak B., (1995), Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 29-52.
230
Kozioł L., (1995), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 153-160.
231
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 89-111.
232
Kozioł L., Tyrańska M., (1994), Elastyczność w systemie wytwórczym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 216-249.
233
Kozioł L. (red.), (1994), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, 113 s.
234
Kozioł L., Kalisz R., (1994), Optymalizacja czasu pracy, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 18-19.
235
Kozioł L., (1994), Doskonalenie systemu wynagradzania. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 96-104.
236
Kozioł L., (1994), Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 69-70.
237
Kozioł L., (1994), Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę. [W:] KOZIOŁ L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 41-53.
238
Kozioł L., (1993), Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 [1] s.
239
Barczak B., Kozioł L., (1993), Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 124-171.
240
Kozioł L., (1993), Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 13-20.
241
Kozioł L., (1992), Podaż zasobów pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 61-78.
242
Kozioł L., (1992), Płaca jako instrument rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 30-41.
243
Kozioł L., (1992), Jak racjonalnie gospodarować czasem?, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 206, [1] s.
244
Kozioł L., (1992), Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 22-55.
245
Kozioł L., (1992), Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 37-50.
246
Kozioł L., (1991), Zakładowy system wynagradzania za pracę. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 360-398.
247
Kozioł L., (1991), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 101), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 207 s.
248
Kozioł L., (1991), Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 31-44.
249
Kozioł L., (1991), Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 49-60.
250
Kozioł L., (1991), Gospodarowanie czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 238-308.
251
Kozioł L., Kopeć J., (1991), Czas pracy : preferencje pracowników, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 15-18.
252
Kozioł L., (1990), Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. 63-77.
253
Kozioł L., (1989), Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 5-21.
254
Kozioł L., (1989), Podaż zasobów pracy - kierunki analizy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 21-34.
255
Kozioł L., Olbrycht J., (1989), Kierunki optymalizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 35-52.
256
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
257
Kozioł L., (1988), Czas i praca: kierunki usprawnień, Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych : przy współudz. Centrum Studiów Związków Zawodowych, 186, [6] s.
258
Kozioł L., (1987), Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 65-67.
259
Kozioł L., (1987), Czas pracy - teoria i praktyka, "Przegląd Organizacji", nr 7 (570), s. 33-35.
260
Kozioł L., (1987), Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 149-157.
261
Kozioł L., (1987), Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 19-30.
262
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
263
Kozioł L., (1986), Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy?, "Przegląd Organizacji", nr 6 (557), s. 10-12.
264
Kozioł L., (1986), Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 59-72.
265
Kozioł L., (1985), Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany, "Przegląd Organizacji", nr 7 (546), s. 29-30.
266
Kozioł L., (1985), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 34-36.
267
Kozioł L., (1984), Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 36-37.
268
Kozioł L., (1983), Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie, "Polityka Społeczna", nr 5/6, s. 30-32.
269
Kozioł L., (1983), System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 7 (402), s. 13-15.
270
Kozioł L., (1983), Nowe sposoby organizowania czasu pracy, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 22-23.
271
Kozioł L., (1982), Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, Prom. Michoń F., Kraków : , 425 k.
272
Kozioł L., (1981), Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 55-82.
273
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
274
Kozioł L., (1977), Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 35-36.
275
Kozioł L., (1976), Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3 (315), s. 98-101.
276
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 77
277
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
278
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
279
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
280
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
281
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
282
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
283
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), System informacji kadrowej w organizacji, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
284
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2001), Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 [2] s.
285
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
286
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., Piekarz H., Walas-Trębacz J., Beliczyński J., Barczak B., Cabała P., Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., Kozina A., Mesjasz C., (2000), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 264 s.
287
Barczak B., Cabała P., Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., Kozina A., Mesjasz C., (1999), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 397 s.
1
@book{UEK:2168354036,
author = "Adam Figiel and Leszek Kozioł and Janusz Liber",
title = "Instrumenty zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw logistycznych sektora FMCG",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/mwse.9788377937556},
url = {},
isbn = "978-83-7793-755-6",
}
2
@unpublished{UEK:2168340903,
author = "Ryszard Ćwiertniak",
title = "Koncepcja systemu oceny projektów innowacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168342559,
author = "Leszek Kozioł and Anna Mikos and Anna Karaś",
title = "Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 41, 1",
pages = "67-80",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.6780},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/649/615},
}
4
@misc{UEK:2168342561,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2019",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/},
}
5
@article{UEK:2168337537,
author = "Leszek Kozioł and Michał Woźniak and Jan Siekierski",
title = "Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 39, 3",
pages = "25-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.2535},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38},
}
6
@misc{UEK:2168359520,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2018",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/},
}
7
@inbook{UEK:2168329233,
author = "Leszek Kozioł",
title = "Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "186-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
8
@book{UEK:2168343976,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Czas i praca : kierunki badań i usprawnień",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2018",
isbn = "978-83-89879-26-4",
}
9
@inbook{UEK:2168324195,
author = "Leszek Kozioł",
title = "The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability",
booktitle = "Innovative Approaches to Tourism and Leisure",
pages = "553-571",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-67603-6_41},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6",
}
10
@inbook{UEK:2168323777,
author = "Leszek Kozioł and Ryszard Ćwiertniak",
title = "Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "183-203",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
11
@article{UEK:2168331279,
author = "Leszek Kozioł and Karolina Chrabąszcz-Sarad",
title = "Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 2",
pages = "117-132",
year = "2018",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_20.pdf},
}
12
@article{UEK:2168327761,
author = "Leszek Kozioł and Karolina Chrabąszcz-Sarad",
title = "Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 37, 1",
pages = "53-67",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.5367},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/35/28},
}
13
@article{UEK:2168334847,
author = "Leszek Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 38, 2",
pages = "101-117",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/26/21},
}
14
@article{UEK:2168326205,
author = "Leszek Kozioł",
title = "The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 36, 4",
pages = "43-55",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2017.04.4355},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/58/47},
}
15
@misc{UEK:2168316397,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2017",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive/},
}
16
@inbook{UEK:2168313915,
author = "Androniki Kavoura and Leszek Kozioł",
title = "Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation",
booktitle = "Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World",
pages = "191-222",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0843-4.ch007},
url = {},
isbn = "978-1-5225-0843-4 ; 978-1-5225-0844-1",
}
17
@inbook{UEK:2168334391,
author = "Leszek Kozioł",
title = "Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej",
booktitle = "Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu",
pages = "7-21",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",