Publications of the selected author

1

Author:
Kozioł Leszek , Chrabąszcz-Sarad Karolina
Title:
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych = Management Contract as a Corporate Governance Tool in Municipal Enterprises
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 2 (2018) , s. 117-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331279
article
2

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 186-206
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329233
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 38, nr 2 (2018) , s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168334847
article
See main document
4

Author:
Kozioł Leszek , Chrabąszcz-Sarad Karolina
Title:
Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych = Effectiveness Assessment of Managerial Contracts in Municipal Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018) , s. 53-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327761
article
5

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 38, nr 2
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168334849
journal / series editorial
See related chapters
6

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 38, nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168337541
journal / series editorial
See related chapters
7

Author:
Conference:
4th International Conference organized by the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT), Ateny, Grecja, od 2017-05-25 do 2017-05-27
Title:
The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability
Source:
Innovative Approaches to Tourism and Leisure / eds. Vicky Katsoni, Kathy Velander - Cham: Springer, 2018, s. 553-571. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6
Nr:
2168324195
chapter in conference materials
8

Title:
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168337537
article
See main document
9

Author:
Kozioł Leszek , Ćwiertniak Ryszard
Title:
Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 183-203
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323777
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej = The Innovative Sheltered Workshop Assesment Capability
Source:
Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu / red. nauk. Aleksandra Polak-Sopińska, Jerzy Lewandowski, Magdalena Wróbel-Lachowska - Łódź: Politechnika Łódzka, 2017, s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7283-898-8
Nr:
2168334391
chapter in monograph
11

Author:
Title:
The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise = Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 36, nr 4 (2017) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326205
article
See main document
12

Author:
Kozioł Leszek , Ząbek Janusz
Title:
Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu) = The Concept of Improvement of the Product Quality in the Regulations on Counteracting Unfair Market Practices
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 33, nr 1 (2017) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316347
article
See main document
13

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 33, nr 1
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168316397
journal / series editorial
See related chapters
14

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 36, nr 4
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168326209
journal / series editorial
See related chapters
15

Author:
Kavoura Androniki , Kozioł Leszek
Title:
Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation
Source:
Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World / ed. by Aspasia Vlachvei, Ourania Notta, Kostas Karantininis, Nicholas Tsounis - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 191-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-152250844-1 ; 978-152250843-4
Nr:
2168313915
chapter in monograph
16

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz
Title:
Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki = The Transposition of Knowledge Management Tools on the Mechanisms of the Owner's Supervision - the Outline of the Methodology
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 34, nr 2 (2017) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318989
article
17

Author:
Kozioł Leszek , Wójtowicz Anna , Karaś Anna
Conference:
3rd International Conference organized by the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT), Ateny, Grecja, od 2016-05-19 do 2016-05-21
Title:
The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability
Source:
Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy / eds. Vicky Katsoni, Amitabh Upadhya, Anastasia Stratigea - Cham: Springer, 2017, s. 159-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-47731-2 ; 978-3-319-47732-9
Nr:
2168324207
chapter in conference materials
18

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy = Selected Management Practices and Well-Being of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 71 (2016) , s. 165-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313447
article
19

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 29, nr 1
Redaktor:
Redaktor tematyczny:
, Śliwa Renata
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168306891
journal / series editorial
See related chapters
20

Title:
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168310855
article
See main document
21

Author:
Kozioł Leszek , Buzowska Barbara
Title:
Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników = Management Practices and Well-being of Employees of Local Government Units
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 29, nr 1 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168306873
article
See main document
22

Author:
Koziol Leszek , Muszyński Zenon , Kozina Andrzej
Title:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-25-7
Access mode:
Nr:
2168318765
monograph
23

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 31, nr 3
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168313449
journal / series editorial
See related chapters
24

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon , Kozioł Michał
Title:
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016) , s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313443
article
See main document
25

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 32, nr 4
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Physical description:
121 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168313491
journal / series editorial
See related chapters
26

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 30, nr 2
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Physical description:
127 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168310863
journal / series editorial
See related chapters
27

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz
Title:
Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Physical description:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Zarządzania i Turystyki Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89879-24-0
Nr:
2168315717
monograph
28

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon , Kozioł Michał
Title:
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 32, nr 4 (2016) , s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313445
article
See main document
29

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Title:
Determinanty ergonomicznej pracy kobiet = Determinants of Ergonomics Work of Women
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 67 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304365
article
30

Author:
Kozioł Leszek , Karaś Anna
Title:
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis = Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4(32) (2015) , s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 877)
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168304517
article
31

Title:
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 28, nr 4 (2015) , s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304675
article
32

Author:
Kozioł Leszek , Kozioł Wojciech , Wojtowicz Anna , Pyrek Radosław
Conference:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Title:
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 236-243. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168311727
article
33

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych = Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies : Quantitative Data Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 34 (107) (2015) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168304367
article
34

Author:
Title:
Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 11-35
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299493
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 28, nr 4
Redaktor:
Redaktor tematyczny:
, Śliwa Renata
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015
Physical description:
135 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168303345
journal / series editorial
36

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
t. 27, nr 2-3
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015
Physical description:
132 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168302897
journal / series editorial
37

Author:
Title:
Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki = Corporate Governance and Knowledge Management in Knowledge Based Company
Source:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, s. 71-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-409-4
Nr:
2168309213
chapter in monograph
38

Author:
Kozioł Leszek , Pyrek R.W.
Conference:
1st International Conference IACuDiT "Cultural Tourism in a Digital Era", Ateny, Grecja, od 2014-05-30 do 2014-06-01
Title:
The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors
Source:
Cultural Tourism in a Digital Era / ed. Vicky Katsoni - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-15858-7 ; 978-3-319-15859-4
Nr:
2168299827
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297787
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Kozioł Leszek , Kozioł Wojciech , Wojtowicz Anna , Pyrek Radosław
Conference:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Title:
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 137-145. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168311733
article
41

Conference:
4th International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (ICQQMEAS), Ateny, Grecja, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Title:
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis
Source:
Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens, 2015, s. 159-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences)
ISBN:
978-960-98739-6-3
Nr:
2168299913
chapter in conference materials
42

Author:
Buzowska Barbara
Title:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
261 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-327
Nr:
2168309413
doctoral dissertation
43

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management
Number:
t. 26, nr 1
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015
Physical description:
232 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168288081
journal / series editorial
44

Author:
Kozioł Leszek , Wójtowicz Anna , Pyrek Radosław
Title:
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski = Determinants of the Innovation Capacity of Enterprises Malopolska Region
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 113-122. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168285651
article
See main document
45

Author:
Kozioł Leszek , Kozioł Wojciech , Wójtowicz Anna , Pyrek Radosław
Conference:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Title:
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 551-558. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168289235
article
46

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management
Number:
vol. 25, nr 2
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014
Physical description:
251 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168287819
journal / series editorial
See related chapters
47

Author:
Kozioł Leszek , Kozioł Wojciech , Wójtowicz Anna , Pyrek Radosław
Conference:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Title:
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 324-329. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168289233
article
48

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna , Karaś Anna
Title:
Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises = Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / ed. Leszek KOZIOŁ. - vol. 25, nr 2 (2014) , s. 107-116. - Tytuł numeru: Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168287825
article
See main document
49

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Conference:
5 Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", Zadar, Chorwacja, od 2014-09-17 do 2014-09-20
Title:
Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization
Source:
Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014) , s. 454-463. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299797
article
50

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia / red. nauk. Jarosław S. Kardas - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014, s. 174-184
ISBN:
978-83-64437-18-2
Nr:
2168294035
chapter in monograph
51

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna , Karaś Anna
Title:
Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek, Teresa Nowogródzka - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2014, s. 48-57
ISBN:
978-83-64437-17-5
Nr:
2168299825
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 117-132
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295093
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 68-77. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283417
article
54

Author:
Barwacz Kazimierz , Kozioł Leszek
Title:
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych = Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290237
article
55

Title:
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa
Source:
Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 37-44
ISBN:
978-83-62785-75-9
Nr:
2168299911
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 213-222 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Access mode:
Nr:
2168282717
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management
Number:
t. 24, nr 1
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014
Physical description:
249 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168285573
journal / series editorial
See related chapters
58

Author:
Title:
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 47-62
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287089
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 140-152
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271414
chapter in textbook
See main document
60

Author:
Title:
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego = Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 25 (98) (2013) , s. 61-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168275553
article
61

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon , Muszyński Jacek
Title:
Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry
Source:
Intercathedra. - no. 29/1 (2013) , s. 28-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168294975
article
62

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271190
article
63

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Number:
t. 22, nr 1
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013
Physical description:
205 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168279595
journal / series editorial
See related chapters
64

Author:
Kozioł Leszek , Pyrek Radosław
Conference:
3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences (QMEAS 2013), Ateny, Grecja, od 2013-05-23 do 2013-05-24
Title:
The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013, s. 250-254. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī)
ISBN:
978-960-98739-4-9
Nr:
2168295055
chapter in conference materials
65

Title:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania
Number:
vol. 23, iss. 2
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013
Physical description:
243 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168279597
journal / series editorial
See related chapters
66

Author:
Title:
Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej = The Concept of the Classification of Tourist Motivation Factors
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168269928
article
67

Author:
Kozioł Leszek , Wójtowicz Anna , Pyrek Radosław
Conference:
3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic & Administrative Sciences (QMEAS 2013),, Ateny, Grecja, od 2013-05-23 do 2013-05-24
Title:
Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013, s. 452-457. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī)
ISBN:
978-960-98739-4-9
Nr:
2168295065
chapter in conference materials
68

Author:
Muszyński Zenon , Kozioł Leszek
Title:
Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski = Tourist Attractiveness of Natural Goods in Polish Forests
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013) , s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271278
article
See main document
69

Author:
Kozioł Leszek , Karaś Anna
Title:
Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt = Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych : próba oceny
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013) , s. 131-147. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168279587
article
See main document
70

Author:
Wojtowicz Anna , Kozioł Leszek
Title:
Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji = Knowledge Alliances in the Innovation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 211-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168257876
article
See main document
71

Author:
Title:
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej = The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 84 (2012) , s. 43-52. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 699)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236072
article
72

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231880
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 81-91
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235748
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Number:
t. 21, nr 2
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168257576
journal / series editorial
See related chapters
75

Author:
Title:
Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 21-49
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263408
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 186-206
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237944
chapter in textbook
See main document
77

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Number:
t. 20, nr 1
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168257874
journal / series editorial
See related chapters
78

Author:
Title:
Typologia czynników motywujących do podróżowania = Typology of Travel Motivation Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 87-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168257880
article
See main document
79

Author:
Muszyński Zenon , Kozioł Leszek
Title:
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki = Innovativeness in the Sustainable Development of Sylvan Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012) , s. 101-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168257594
article
See main document
80

Author:
Title:
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy = The Concept of the Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222642
article
81

Author:
Title:
Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline = Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168229236
article
See main document
82

Author:
Muszyński Zenon , Kozioł Leszek , Muszyński Jacek
Title:
Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management = Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 75-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168229244
article
See main document
83

Author:
Title:
Management Contracts in the Company Supervision and Management System = Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168220736
article
See main document
84

Title:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania
Number:
vol. 19, iss 2
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168229240
journal / series editorial
See related chapters
85

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 306-334
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255444
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania
Number:
vol. 17, iss. 1
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011
Physical description:
307 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168220718
journal / series editorial
See related chapters
87

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa = Incentive Contracts in the Management and Owner's Supervision System of Enterprises
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 467-482. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220326
article
88

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
1(15)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010
Physical description:
200 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165787853
journal / series editorial
See related chapters
89

Author:
Title:
Zarządzanie kadrami w turystyce = Personnel Management in Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 1(15) (2010) , s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165788034
article
See main document
90

Author:
Title:
Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego = The Ownership Structure and Their Implications for Corporate Governance
Source:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 222-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-393-1
Nr:
2168288583
chapter in monograph
91

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 383-400
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522926
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 27-35
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165396473
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Title:
Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010, s. 263-272 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-12-1
Nr:
2168285881
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 69-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165697184
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Entrepreneur's Business Models = Modele biznesu przedsiębiorcy
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 57-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165632193
article
See main document
96

Author:
Title:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 219-246
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230912
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Number:
iss. 2(16)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska School of Economics in Tarnów, 2010
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2165689978
journal / series editorial
See related chapters
98

Author:
Title:
Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie = Selected Aspects of Knowledge and Information Management System in Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 263-272. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50550
article
99

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
1(12)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
303 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165780810
journal / series editorial
See related chapters
100

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 464-486
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219054
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy
Source:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 123-132. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185044
article
102

Author:
Title:
Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009, s. 255-264 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-05-3
Access mode:
Nr:
2165908826
chapter in monograph
103

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2 (13)
Redaktor:
Redaktor tomu:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168259352
journal / series editorial
104

Author:
Kozioł Leszek , Pyrek Radosław
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie = Working Time Management Model in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 339-350. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168233108
article
See main document
105

Author:
Kozioł Leszek , Zych Witold
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach = Analysis of the Institution of Owner's Supervision in Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2166085662
article
See main document
106

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2(13)
Redaktor:
Redaktor tomu:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
359 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2166083358
journal / series editorial
107

Author:
Title:
System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw = The Innovation System of Contemporary Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165785549
article
See main document
108

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 806
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166524259
journal / series editorial
109

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Title:
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski = Determinants of Tourism Development in the Małopolska Region Forests Sites
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009) , s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165779968
article
See main document
110

Author:
Title:
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce = System of Management and Owner's Supervision in Enterprise
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 681-691. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50336
article
111

Author:
Zych Witold , Kozioł Leszek
Title:
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie = The Dualistic and Monistic Supervision and Management Method in a Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 293-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165787707
article
See main document
112

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz
Title:
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych = The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms in Public Sector' Companies - in Empirical Research
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2009) , s. 209-224. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50333
article
113

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej = Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2166085715
article
See main document
114

Author:
Title:
Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 280-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161838950
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Barwacz Kazimierz
Title:
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-114
Nr:
51389
doctoral dissertation
116

Title:
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 265-316
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157542
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
3(14)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
244 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165779938
journal / series editorial
See related chapters
118

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2(13)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
426 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2166085546
journal / series editorial
See related chapters
119

Author:
Title:
Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 519-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2165632734
chapter in monograph
120

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
1(11)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008
Physical description:
272 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165777001
journal / series editorial
See related chapters
121

Title:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2165696237
textbook
See related chapters
122

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz
Title:
Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = The Model of the System of the Corporate Governance of Capital Companies of the Municipal Sector
Source:
Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 377-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-155-5
Nr:
2168273082
chapter in monograph
123

Author:
Kozioł Leszek , Muszyński Zenon
Title:
Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008
Physical description:
83 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-09-7
Nr:
51855
monograph
124

Author:
Title:
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 297-314
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230332
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Author:
Title:
Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym = The Problems of Corporate Governance in the Private and Public Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008) , s. 305-322. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165952219
article
See main document
126

Author:
Title:
System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych
Source:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 117-125. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165835027
chapter in monograph
127

Title:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-87
Nr:
51603
doctoral dissertation
128

Author:
Title:
Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = A Model for the Corporate Governance System of Capital Companies in the Municipal Sector
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 592-603. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50968
chapter in monograph
See main document
129

Author:
Title:
Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Agency Relations in Public Sector Joint Stock Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51344
article
See main document
130

Author:
Kozioł Leszek , Pyrek Radosław
Title:
Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych = Time-Based Competition Strategy in Productive Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50502
article
See main document
131

Author:
Kozioł Leszek , Żmigrodzki Marcin
Title:
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu = Tourist Enterprise Strategy Formulation Including Regional Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165777040
article
See main document
132

Author:
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 9-44
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306331
chapter in textbook
See main document
133

Author:
Kozioł Leszek , Tyrańska Małgorzata , Sas-Ćwięczek Magdalena
Title:
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce
Source:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 75-107
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306333
chapter in textbook
See main document
134

Author:
Title:
Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 134-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096710
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Kozioł Leszek , Michalik Katarzyna , Tyrańska Małgorzata
Title:
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50885
article
See main document
136

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania
Number:
nr 1(10)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
Physical description:
270 [1] s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165777216
journal / series editorial
See related chapters
137

Author:
Title:
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50729
article
See main document
138

Author:
Title:
Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego = Problems of Corporate Government in Municipal Companies
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51012
article
139

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50879
article
See main document
140

Author:
Title:
Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Institutional Problems of Corporate Governance in Associations of Capital within the Public Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007) , s. 215-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165777321
article
See main document
141

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki
Number:
nr 1(9)
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
Physical description:
298 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165707983
journal / series editorial
See related chapters
142

Author:
Wojtowicz Anna
Title:
Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-1
Nr:
52577
doctoral dissertation
143

Author:
Title:
Determinanty i strategie przedsiębiorczości = Enterpreneurship Determinants and Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 145-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51833
article
See main document
144

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006
Physical description:
406, [2] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88616-75-7
Nr:
52381
monograph
145

Author:
Title:
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
Source:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099092
chapter in monograph
146

Author:
Title:
Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego = Roles of Contracts in Corporate Governance System in Public Sector Corporations
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 397-407. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176854
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 153-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218500
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Kozioł Leszek , Panek Robert
Title:
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej = Supporting the Small and Medium Enterprise Sector in Poland and the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 247-264. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52725
article
See main document
149

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz
Title:
Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji = Problem of Municipal Sector's Agency
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244498
chapter in monograph
150

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52731
article
See main document
151

Title:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005
Physical description:
325, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy pracach, Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
52506
conference materials
See related chapters
152

Title:
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52511
article
153

Author:
Title:
Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 113-126
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290289
chapter in monograph
See main document
154

Author:
Muszyński Zenon , Kozioł Leszek , Muszyński Jacek
Title:
Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa = Aspects of Balanced Development of Turism and Recreation in the Tarnów Region
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400000
chapter in conference materials
See main document
155

Author:
Title:
Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego
Source:
Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005, s. 167-175. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-8-2
Nr:
2166505053
chapter in conference materials
156

Author:
Kozioł Leszek , Janik Piotr
Title:
System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie = The Economic Information System within Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53185
article
See main document
157

Title:
Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 257-268 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224726
chapter in monograph
158

Title:
Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 245-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224722
chapter in monograph
159

Author:
Title:
Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 99-112
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290287
chapter in monograph
See main document
160

Author:
Title:
Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji = Determinants of Entrepreneurial Behaviours in the Organization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 245-254. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166036837
chapter in monograph
See main document
161

Author:
Title:
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie = Chosen Aspects of Interpersonal Communication in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52821
article
See main document
162

Author:
Title:
Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości = Determinants, Areas and Entrepreneurship Measurement
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 268-278. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52833
article
163

Author:
Kozioł Leszek , Barwacz Kazimierz , Michalik Katarzyna
Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych = Problems of Corporation Supervision in Municipal Companies
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399439
chapter in conference materials
See main document
164

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
Kulturowe aspekty implementacji strategii = Cultural Aspects of Strategy Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53181
article
See main document
165

Author:
Title:
Myślenie lateralne
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 353. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270140
lexical items
See main document
166

Author:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Title:
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
97 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168294863
report
167

Author:
Title:
Istota i ocena produktywności = The Essence and Assessment of Productivity
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220870
article
See main document
168

Author:
Title:
Unifikacja
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 604
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270240
lexical items
See main document
169

Author:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Title:
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
95 s.; 29 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-35-4
Access mode:
Nr:
2168218430
monograph
170

Author:
Title:
Zarządzanie czasem
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 659. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270260
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej
Source:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004, s. 451-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-6-6
Nr:
2168244314
chapter in conference materials
172

Author:
Title:
Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości = Organizational Determinants of Intrapreneurship
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 339-348. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223026
chapter in conference materials
See main document
173

Author:
Title:
Lista kontrolna
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 263
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270112
lexical items
See main document
174

Author:
Title:
Testowanie
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 589-590. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270238
lexical items
See main document
175

Title:
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
216, [4] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/258
Nr:
2168234438
doctoral dissertation
176

Author:
Title:
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach = Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220408
article
See main document
177

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
5
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
Physical description:
189 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168220902
journal / series editorial
See related chapters
178

Title:
System controllingu strategicznego w firmie
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221474
chapter in monograph
See main document
179

Author:
Title:
Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych
Source:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 487-499. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168264932
chapter in monograph
180

Author:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Charette Pierre , Chrabąszcz Robert , Gladki John , Górniak Jarosław , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Laskowska Anna , Marcinkowski Aleksander , Markowski Tadeusz , Mitchell Alan , McSweeney Eric , Pająk Henryk , Pakoński Krzysztof , Sartorius Witold , Turowski Bohdan , Wańkowicz Wiesław , Władyka Anatol
Title:
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)., Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168293903
report
181

Author:
Title:
Nowoczesne koncepcje motywowania = New Approaches to Motivation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222610
article
See main document
182

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230992
article
See main document
183

Author:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Marcinkowski Aleksander , Pakoński Krzysztof , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Wańkowicz Wiesław , Górniak Jarosław , Markowski Tadeusz , Sartorius Witold
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego"
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
20 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168297069
report
184

Author:
Kozioł Leszek , Trzaska Sebastian
Title:
Etapy projektowania kampanii reklamowej = Planning and Implementation Program of Advertising
Source:
Folia Turistica. - nr 11 (2002) , s. 19-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223224
article
185

Author:
Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem = Defining Task Areas in Human Resources Management in an Oprganization
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241780
chapter in conference materials
186

Author:
Title:
Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
320, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13786-X
Nr:
2168241526
monograph
187

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy = Economic and Organisational Aspects of Work Safety Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225398
article
See main document
188

Author:
Zawicki Marcin , Mazur Stanisław , Marcinkowski Aleksander , Pakoński Krzysztof , Kozina Andrzej , Kozioł Leszek , Wańkowicz Wiesław , Górniak Jarosław , Markowski Tadeusz , Sartorius Witold
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
[b.m: b.w.], 2002
Physical description:
20 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294859
report
189

Author:
Title:
Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy = Methods for Calculating the Costs of Accidents at Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 33-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231002
article
See main document
190

Title:
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce
Publisher address:
Warszawa: Biblioteczka Pracownicza, 2002
Physical description:
329, [7] s.: il.; 20 cm.
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
8388616269
Nr:
2168233098
monograph
191

Author:
Title:
Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji = Advertising Management
Source:
Folia Turistica. - nr 11 (2002) , s. 3-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223226
article
192

Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 97-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241784
chapter in conference materials
193

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Future 2002, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-11-29 do 2002-12-01
Title:
Zarządzanie kontraktowe w firmie
Source:
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 447-463. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2014-9
Nr:
2168313963
chapter in conference materials
194

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji = Internal Communication as the Determinant of Efficient Motivation
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 345-354
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226445
chapter in conference materials
See main document
195

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
196

Title:
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
360, [43] k.: il., aneks; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/600
Nr:
2168248224
doctoral dissertation
197

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
198

Author:
Title:
Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Long-term Wage Motivation in the Management of Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 25-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236316
article
See main document
199

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie = Developing a Pro-effective Organisational Culture within Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236314
article
See main document
200

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
3
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000
Physical description:
247 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168242834
journal / series editorial
See related chapters
201

Author:
Title:
Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of the Utilization of Worktime in a Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224176
article
See main document
202

Title:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 174-202. - Załącznik
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232580
chapter in unpublished scientific work
203

Author:
Title:
Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki = Designing the Work Time System in a Company - Outline
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238944
article
See main document
204

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych = Productivity as an Object of Organisational Behaviour Research
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 294-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168238044
chapter in conference materials
See main document
205

Author:
Title:
Zarządzanie czasem pracy
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 2000
Physical description:
205 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-01-5
Nr:
2168241180
monograph
206

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000
Physical description:
408, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85577-98-X
Nr:
2168232754
monograph
207

Author:
Title:
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of Working-time Optimalization in Industry
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333589
varia
208

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 277-285 - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237276
chapter in conference materials
See main document
209

Author:
Kozioł Leszek , Mazur Zygmunt , Dudek Marek
Title:
Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999
Physical description:
123, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-909445-1-0
Nr:
2168241192
monograph
210

Author:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Title:
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą = The Use of Marketing Concept in Crucial Areas of the Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257644
article
See main document
211

Author:
Title:
Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim = Economic and Organisational Ways of Alleviation Tensions Appearing on a Labour Market - the Case of Tarnów
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168281581
article
See main document
212

Title:
Metody planowania personelu
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 245-314
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231372
chapter in unpublished scientific work
213

Author:
Title:
Aspekty behawioralne procesu zarządzania = Behavioural Aspects of the Management Process
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 189-219. - Bibliogr. - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168241386
chapter in monograph
See main document
214

Title:
Efektywność systemu wynagradzania
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 5-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232792
chapter in unpublished scientific work
See main document
215

Title:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 165-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238138
article
See main document
216

Author:
Title:
Kontrakty menedżerskie
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 99-117
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239336
chapter in monograph
217

Author:
Title:
Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna = The Idea of Managerial Contracts - Economic and Organizational Aspects
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 41-43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271256
varia
218

Title:
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 170-216 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234688
chapter in unpublished scientific work
See main document
219

Author:
Title:
Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 117-131
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242680
chapter in book
See main document
220

Title:
Kontrakty kierownicze w firmie
Source:
Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 1-15 [372-386] - Bibliogr.
Nr:
2168278533
chapter in conference materials
221

Author:
Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 49-82
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239328
chapter in monograph
222

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 21-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237796
article
See main document
223

Author:
Title:
Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 9-18
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242466
chapter in book
See main document
224

Title:
System ocen pracowników
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 157-172
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242702
chapter in book
See main document
225

Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1997
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242460
book
See related chapters
226

Author:
Title:
Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania
Source:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 61-115
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242660
chapter in book
See main document
227

Title:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 55-90 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232562
chapter in unpublished scientific work
See main document
228

Title:
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 31-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231848
article
See main document
229

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Management Contracts System in Firm
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 322-330. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243482
chapter in conference materials
See main document
230

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996) , s. 18-21
Nr:
2168236748
article
231

Title:
Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych = Changes in the Organizational Structure of Institutions of Higher Education
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 29-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237704
article
See main document
232

Author:
Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 153-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232038
chapter in monograph
See main document
233

Title:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 89-111. - Załączniki - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234648
chapter in unpublished scientific work
See main document
234

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 29-34
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230364
chapter in conference materials
See main document
235

Author:
Title:
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of More Effective Use of Production Time in Industry
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 69-70. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252480
varia
236

Author:
Kozioł Leszek , Kalisz Rafał
Title:
Optymalizacja czasu pracy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168263620
article
237

Author:
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Doskonalenie systemu wynagradzania = Improvement of Corporate Compensation Systems in a Market Economy
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 96-104. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242914
chapter in conference materials
See main document
238

Title:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: PTE, 1994
Physical description:
113 s.: il.; 21 cm
Notes:
Tyt. z okł.: Determinanty rozwoju i metody badania rynku pracy : ujęcie globalne i mikroekonomiczne,
Nr:
2168251922
conference materials
See related chapters
239

Title:
Elastyczność w systemie wytwórczym
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 216-249
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233014
chapter in unpublished scientific work
See main document
240

Author:
Title:
Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 41-53
Nr:
2168251956
chapter in conference materials
See main document
241

Author:
Title:
Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności = Labour Resources Management Strategy in Enterprises of Various Forms of Ownership
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252062
article
See main document
242

Author:
Title:
Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241198
academic script
243

Title:
Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 124-171 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232496
chapter in unpublished scientific work
See main document
244

Author:
Title:
Jak racjonalnie gospodarować czasem?
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992
Physical description:
206, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-51-9
Access mode:
Nr:
2168241204
book
245

Author:
Title:
Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle = Structural Premises Determining Effective Work-Time in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 37-50. - Summ., rez.
Nr:
2168236200
article
See main document
246

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy = The Supply of Labour Resources
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 61-78
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239462
chapter in monograph
See main document
247

Author:
Title:
Płaca jako instrument rynku pracy = Wage as the Labour Market Instrument
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 30-41
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239458
chapter in monograph
See main document
248

Author:
Title:
Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA1992, s. 22-55
Signature:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256322
chapter in unpublished scientific work
See main document
249

Author:
Title:
Gospodarowanie czasem pracy = The Management of Working-time
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 238-308 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248794
chapter in monograph
See main document
250

Title:
Czas pracy : preferencje pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (213) (1991) , s. 15-18
Nr:
2168249448
article
251

Author:
Title:
Zakładowy system wynagradzania za pracę = The Establishment's Pay System for Work
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 360-398 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248798
chapter in monograph
See main document
252

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle = Effektive Utilization of Worktime
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991
Physical description:
207 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 101)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168241604
monograph
253

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim = Supply of Labour Resources in Kraków Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237036
article
See main document
254

Author:
Title:
Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 49-60
Nr:
2168264402
chapter in conference materials
See main document
255

Author:
Title:
Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu = Selected Conceptions of Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990) , s. 63-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251394
article
See main document
256

Title:
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257558
article
See main document
257

Author:
Title:
Podaż zasobów pracy - kierunki analizy = Supply of Labour Force - Lines of Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989) , s. 21-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235538
article
See main document
258

Author:
Title:
Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy = The Use of Worktime - Present State and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989) , s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257542
article
See main document
259

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
260

Author:
Title:
Czas pracy - teoria i praktyka
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987) , s. 33-35 - Bibliogr.
Nr:
2168244206
article
261

Author:
Title:
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych = The Impact of Shift Work on the Utilization of Production Resources
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 65-67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318525
varia
262

Author:
Title:
Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie = Wages Forms and the Motivation System in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 19-30. - Summ., rez.
Nr:
2168233470
article
See main document
263

Author:
Title:
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego = The Influence of Shift-Work System upon the Utilization of the Fixed capital
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 149-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260860
article
See main document
264

Author:
Title:
Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy?
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986) , s. 10-12
Nr:
2168332537
article
265

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
See main document
266

Author:
Title:
Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej = The Problems of Optimum Organization in Multi-Shift Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 59-72. - Summ., rez.
Nr:
2168231102
article
See main document
267

Author:
Title:
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 12, nr 9 (1985) , s. 34-36
Nr:
2168263724
article
268

Author:
Title:
Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (546) (1985) , s. 29-30
Nr:
2168239502
article
269

Author:
Title:
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984) , s. 36-37
Nr:
2168226525
article
270

Author:
Title:
Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1983) , s. 30-32
Nr:
2168263738
article
271

Author:
Title:
Nowe sposoby organizowania czasu pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1983) , s. 22-23
Nr:
2168263730
article
272

Author:
Title:
System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle : (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych) = System of a Multi-shifted Job Organization in an Industry (On Example of the Non-ferrous Metal Industry)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 7 (402) (1983) , s. 13-15
Nr:
2168244672
article
273

Author:
Title:
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
376 [49] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/868
Nr:
2168263626
doctoral dissertation
274

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle = Economic and Social Aspects of Night Shift Labour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 55-82. - Summ., rez.
Nr:
2168229938
article
See main document
275

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
276

Author:
Title:
Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977) , s. 35-36
Nr:
2168241238
article
277

Author:
Title:
Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (315) (1976) , s. 98-101
Nr:
2168264420
article
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
77: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
134 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
80/KPZ/3/05/S/252
Signature:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
unpublished scientific work
5

Title:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
78/KSZ/1/2003/S/084
Signature:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
unpublished scientific work
6

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
7

Title:
System informacji kadrowej w organizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-867/Magazyn
Nr:
2168263998
unpublished scientific work
8

Title:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
unpublished scientific work
9

Title:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
unpublished scientific work
10

Title:
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
71 [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-783/Magazyn
Nr:
2168264002
unpublished scientific work
1
Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych = Management Contract as a Corporate Governance Tool in Municipal Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Karolina Chrabąszcz-Sarad // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 2 (2018), s. 117-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_20.pdf. - ISSN 2084-5189
2
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 186-206. - ISBN 978-83-7252-767-7
3
Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie = The Concept of Analysis and Reconstruction of the Work Time System in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 38, nr 2 (2018), s. 101-117. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/38/101-117.pdf. - ISSN 1506-2635
4
Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych = Effectiveness Assessment of Managerial Contracts in Municipal Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Karolina Chrabąszcz-Sarad // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018), s. 53-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/37/53-67.pdf. - ISSN 1506-2635
5
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 38, nr 2. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zeszyty-Naukowe-Vol.-38-2018-finalny.pdf. - ISSN 1506-2635
6
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 38, nr 3. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zeszyty-Naukowe-MWSE-vol_39-2018.pdf. - ISSN 1506-2635
7
The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability / Leszek KOZIOL // W: Innovative Approaches to Tourism and Leisure / eds. Vicky Katsoni, Kathy Velander. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 553-571. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6
8
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Woźniak, Jan Siekiersk // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/39/25-35.pdf. - ISSN 1506-2635
9
Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami / Leszek KOZIOŁ, Ryszard Ćwiertniak // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 183-203. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
10
Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej = The Innovative Sheltered Workshop Assesment Capability / Leszek KOZIOŁ // W: Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu / red. nauk. Aleksandra Polak-Sopińska, Jerzy Lewandowski, Magdalena Wróbel-Lachowska. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2017. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-898-8. - Pełny tekst: http://repozytorium.p.lodz.pl/handle/11652/1789?locale-attribute=pl
11
The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise = Koncepcja dychotomii procesu innowacji w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 36, nr 4 (2017), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/36/43-55.pdf. - ISSN 1506-2635
12
Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu) = The Concept of Improvement of the Product Quality in the Regulations on Counteracting Unfair Market Practices / Leszek KOZIOŁ, Janusz Ząbek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 33, nr 1 (2017), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/33/55-69.pdf. - ISSN 1506-2635
13
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 33, nr 1. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/Zeszyty-Naukowe-Vol.-33-2017-tekst-do-druku.pdf. - ISSN 1506-2635
14
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 36, nr 4. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-36-4-2017_EN.pdf. - ISSN 1506-2635
15
Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation / Androniki Kavoura, Leszek KOZIOŁ // W: Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World / ed. by Aspasia Vlachvei, Ourania Notta, Kostas Karantininis, Nicholas Tsounis. - Hershey, PA : IGI Global, 2017. - S. 191-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-152250844-1 ; 978-152250843-4
16
Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki = The Transposition of Knowledge Management Tools on the Mechanisms of the Owner's Supervision - the Outline of the Methodology / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 34, nr 2 (2017), s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/34/73-82.pdf. - ISSN 1506-2635
17
The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability / Leszek KOZIOL, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // W: Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy / eds. Vicky Katsoni, Amitabh Upadhya, Anastasia Stratigea. - Cham : Springer, 2017. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 159-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-47731-2 ; 978-3-319-47732-9
18
Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy = Selected Management Practices and Well-Being of Employees / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 71 (2016), s. 165-177. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_71_15.pdf. - ISSN 0239-9415
19
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, nr 1. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-29-1-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
20
Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta = The Use of Trichotomy Concept of Tourist Motivation Factors in Management Process by Means of Creating Value for Customer / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 99-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
21
Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników = Management Practices and Well-being of Employees of Local Government Units / Leszek KOZIOŁ, Barbara Buzowska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 29, nr 1 (2016), s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-29-1-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
22
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Andrzej KOZINA. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-25-7
23
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 31, nr 3. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-31-3-2016-druk-ostatni.pdf. - ISSN 1506-2635
24
Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie = The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 31, nr 3 (2016), s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/37-53.pdf. - ISSN 1506-2635
25
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 32, nr 4. - 121 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-32-4-2016_EN-PRINT.pdf. - ISSN 1506-2635
26
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 30, nr 2. - 127 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
27
Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-24-0
28
The Concept of Absenteeism Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 32, nr 4 (2016), s. 59-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
29
Determinanty ergonomicznej pracy kobiet = Determinants of Ergonomics Work of Women / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 67 (2015), s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_67_04.pdf. - ISSN 0239-9415
30
The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis = Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych / Leszek KOZIOŁ, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 877). - nr 4(32) (2015), s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/877/ZN_877.pdf. - ISSN 1644-0501
31
The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value = Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 28, nr 4 (2015), s. 113-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/28/113-123.pdf. - ISSN 1506-2635
32
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 236-243. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf. - ISSN 1877-0428
33
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych = Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies : Quantitative Data Analysis / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 34 (107) (2015), s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/107-2015_1.pdf. - ISSN 2082-5501
34
Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 11-35. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
35
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 28, nr 4. - 135 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-28-4-2015-druk.pdf. - ISSN 1506-2635
36
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 27, nr 2-3. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3-2015-DRUK.pdf. - ISSN 1506-2635
37
Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki = Corporate Governance and Knowledge Management in Knowledge Based Company / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / red. Magdalena Jerzemowska, Kamila Stańczyk-Strumiłło. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - S. 71-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-409-4
38
The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors / L.A. KOZIOL and R.W. Pyrek // W: Cultural Tourism in a Digital Era / ed. Vicky Katsoni. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2015. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-15858-7 ; 978-3-319-15859-4
39
E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf
40
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 137-145. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf. - ISSN 1877-0428
41
Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis / Leszek KOZIOL, Michal Koziol // W: Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos. - Athens : Technological Educational Institute of Athens, 2015. - (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ISSN 1791-8499). - S. 159-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-6-3
42
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego / Barbara Buzowska ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2015. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003188
43
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 26, nr 1. - 232 [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 1506-2635
44
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski = Determinants of the Innovation Capacity of Enterprises Malopolska Region / Leszek KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 113-122. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/113-122.pdf. - ISSN 1506-2635
45
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 551-558. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf. - ISSN 1877-0428
46
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / ed. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - vol. 25, nr 2. - 251 [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 1506-2635
47
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 324-329. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf. - ISSN 1877-0428
48
Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises = Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / ed. Leszek KOZIOŁ. - vol. 25, nr 2 (2014), s. 107-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovations in Modern Organizations : Economic and Social Aspects. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
49
Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014), s. 454-463. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1848-5731
50
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia / red. nauk. Jarosław S. Kardas. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2014. - S. 174-184. - ISBN 978-83-64437-18-2
51
Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Anna Karaś // W: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek, Teresa Nowogródzka. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2014. - S. 48-57. - ISBN 978-83-64437-17-5
52
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 117-132
53
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region / Leszek KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014), s. 68-77. - Summ.. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/115344/6_L.Koziol_Diagnoza_innowacyjnosci_przedsiebiorstw....pdf. - ISSN 2083-8611
54
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych = Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies / Kazimierz Barwacz, Leszek KOZIOŁ // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
55
Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ, Michał Kozioł // W: Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 37-44. - ISBN 978-83-62785-75-9
56
Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw / Leszek KOZIOŁ // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 213-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA213#v=onepage&q&f=false
57
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - t. 24, nr 1. - 249 [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 1506-2635
58
E-learning jako metoda doskonalenia organizacji / Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 47-62
59
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 140-152. - ISBN 978-83-7252-636-6
60
Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego = Conditions of E-learning Implementation in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 25 (98) (2013), s. 61-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_5.pdf. - ISSN 2082-5501
61
Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Jacek Muszyński // Intercathedra. - no. 29/1 (2013), s. 28-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.up.poznan.pl/intercathedra/pdf/Intercathedra%202013%20No%2029-1.pdf. - ISSN 1640-3622
62
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance / Leszek KOZIOŁ // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013), s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_18.pdf. - ISSN 2084-5189
63
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - t. 22, nr 1. - 205 [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2013/22/ZN_22_2013.pdf. - ISSN 1506-2635
64
The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing / Leszek KOZIOL, Radosław Pyrek // W: Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos. - Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013. - (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī, ISSN 1791-8499). - S. 250-254. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-4-9
65
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - vol. 23, iss. 2. - 243 [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2014/03/Zeszyty-Naukowe-tom-23-2_DRUK.pdf. - ISSN 1506-2635
66
Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej = The Concept of the Classification of Tourist Motivation Factors / Leszek KOZIOŁ // Współczesne Zarządzanie : kwartalni środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013), s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=171252721. - ISSN 1643-5494
67
Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization / Leszek KOZIOL, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // W: Proceedings of the 3rd International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece / ed. Christos C. Frangos. - Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, 2013. - (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī, ISSN 1791-8499). - S. 452-457. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-4-9
68
Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski = Tourist Attractiveness of Natural Goods in Polish Forests / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013), s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/87-102.pdf. - ISSN 1506-2635
69
Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt = Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych : próba oceny / Leszek KOZIOŁ, Anna Karaś // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 23, nr 2 (2013), s. 131-147. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/23/131-147.pdf. - ISSN 1506-2635
70
Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji = Knowledge Alliances in the Innovation Process / Anna Wojtowicz, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 211-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/211-223.pdf. - ISSN 1506-2635
71
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej = The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 699). - 84 (2012), s. 43-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/699/ZN_699.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1896-382X
72
Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem / Leszek KOZIOŁ // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 361-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
73
Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 81-91. - ISBN 978-83-931128-9-0
74
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 21, nr 2. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2013/01/Zeszyty-Naukowe-tom-21-po%C5%82%C4%85czony.pdf. - ISSN 1506-2635
75
Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 21-49
76
Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi / Leszek KOZIOŁ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 186-206. - ISBN 978-83-7252-583-3
77
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 20, nr 1. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2013/01/ZN-1-2012.pdf. - ISSN 1506-2635
78
Typologia czynników motywujących do podróżowania = Typology of Travel Motivation Factors / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012), s. 87-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/87-98.pdf. - ISSN 1506-2635
79
Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki = Innovativeness in the Sustainable Development of Sylvan Tourism / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 21, nr 2 (2012), s. 101-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/21/101-112.pdf. - ISSN 1506-2635
80
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy = The Concept of the Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 169-178. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
81
Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline = Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji / Leszek KOZIOŁ // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011), s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf. - ISSN 1506-2635
82
Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management = Wybrane zagadnienia innowacyjności w zarządzaniu procesami użytkowania lasu / Zenon Muszyński, Leszek KOZIOŁ, Jacek Muszyński // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011), s. 75-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf. - ISSN 1506-2635
83
Management Contracts in the Company Supervision and Management System = Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem / Leszek KOZIOŁ // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011), s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
84
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - vol. 19, iss 2. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf
85
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym / Leszek KOZIOŁ // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 306-334
86
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - vol. 17, iss. 1. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_17.pdf
87
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa = Incentive Contracts in the Management and Owner's Supervision System of Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 467-482. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
88
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. - 1(15). - 200 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
89
Zarządzanie kadrami w turystyce = Personnel Management in Tourism / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 1(15) (2010), s. 159-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
90
Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego = The Ownership Structure and Their Implications for Corporate Governance / Leszek KOZIOŁ // W: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Piotr Urbanek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 222-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-393-1
91
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 383-400. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
92
Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 27-35. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
93
Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 263-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-12-1
94
Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 69-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
95
Entrepreneur's Business Models = Modele biznesu przedsiębiorcy / Leszek KOZIOŁ // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010), s. 57-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
96
Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 219-246
97
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - Tarnów : Małopolska School of Economics in Tarnów, 2010. - iss. 2(16). - 192 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/en/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_16.pdf. - ISSN 1506-2635
98
Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie = Selected Aspects of Knowledge and Information Management System in Organization / Leszek KOZIOŁ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 263-272. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
99
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - 1(12). - 303 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
100
Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 464-486
101
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 123-132. - Summ. - ISSN 0438-5403
102
Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2009. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 255-264. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-60904-05-3. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Problemy_kierunki_badan_Krupski_2009.pdf#page=257&view=Fit
103
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1506-2635
104
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie = Working Time Management Model in an Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 339-350. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/339-350.pdf. - ISSN 1506-2635
105
Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach = Analysis of the Institution of Owner's Supervision in Companies / Leszek KOZIOŁ, Witold Zych // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 181-193. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/181-193.pdf. - ISSN 1506-2635
106
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 359 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 1, Gospodarka, Finanse, Pedagogika. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 1506-2635
107
System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw = The Innovation System of Contemporary Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
108
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 806. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
109
Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski = Determinants of Tourism Development in the Małopolska Region Forests Sites / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009), s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
110
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce = System of Management and Owner's Supervision in Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009), s. 681-691. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
111
Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie = The Dualistic and Monistic Supervision and Management Method in a Enterprise / Witold Zych, Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 293-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
112
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych = The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms in Public Sector' Companies - in Empirical Research / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - (2009)1, s. 209-224. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
113
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej = Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 317-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/317-327.pdf. - ISSN 1506-2635
114
Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy / Leszek KOZIOŁ // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 280-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
115
Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego / Kazimierz Barwacz ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2009. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001586a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001586b
116
Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy / Paweł CABAŁA, Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 265-316. - ISBN 978-83-255-0237-9
117
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - 3(14). - 244 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
118
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 426 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1506-2635
119
Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 519-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
120
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 1(11). - 272 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
121
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - ISBN 978-83-89121-09-7
122
Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = The Model of the System of the Corporate Governance of Capital Companies of the Municipal Sector / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 377-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-155-5
123
Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - 83 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-09-7
124
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 297-314
125
Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym = The Problems of Corporate Governance in the Private and Public Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 305-322. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
126
System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych / Leszek KOZIOŁ // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 117-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
127
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej / Bernard BIŃCZYCKI ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2008. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001407b
128
Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego = A Model for the Corporate Governance System of Capital Companies in the Municipal Sector / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 592-603. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
129
Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Agency Relations in Public Sector Joint Stock Companies / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167911648. - ISSN 1898-6447
130
Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych = Time-Based Competition Strategy in Productive Systems / Leszek KOZIOŁ, Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 25-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160327619. - ISSN 1898-6447
131
Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu = Tourist Enterprise Strategy Formulation Including Regional Competitiveness / Leszek KOZIOŁ, Marcin Żmigrodzki // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
132
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym / Leszek KOZIOŁ, Anna Belniak, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 9-44. - ISBN 978-83-89121-09-7
133
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Magdalena Sas-Ćwięczek // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 75-107. - ISBN 978-83-89121-09-7
134
Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości / Leszek KOZIOŁ // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 134-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
135
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund / Leszek KOZIOŁ, Katarzyna Michalik, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 161-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153988294. - ISSN 1898-6447
136
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 1(10). - 270 [1] s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
137
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138465642. - ISSN 0208-7944
138
Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego = Problems of Corporate Government in Municipal Companies / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
139
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762546. - ISSN 1898-6447
140
Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego = Institutional Problems of Corporate Governance in Associations of Capital within the Public Sector / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007), s. 215-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
141
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 1(9). - 298 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
142
Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego / Anna Wojtowicz ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2006. - 276 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000910a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000910b
143
Determinanty i strategie przedsiębiorczości = Enterpreneurship Determinants and Strategies / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 145-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
144
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006. - 406, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186). - ISBN 83-88616-75-7
145
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna Belniak // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-84-7
146
Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego = Roles of Contracts in Corporate Governance System in Public Sector Corporations / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 397-407. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
147
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 153-167. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
148
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej = Supporting the Small and Medium Enterprise Sector in Poland and the European Union / Leszek KOZIOŁ, Robert Panek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 247-264. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=114341203. - ISSN 0208-7944
149
Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji = Problem of Municipal Sector's Agency / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz BARWACZ // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
150
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113455153. - ISSN 0208-7944
151
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - 325, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy pracach. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-89879-04-2
152
Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji = Mechanisms of Setting the Level of Remuneration Fixed Components in Organizations / Leszek KOZIOŁ, Michał KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
153
Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa / Leszek KOZIOŁ // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina : Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 113-126
154
Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa = Aspects of Balanced Development of Turism and Recreation in the Tarnów Region / Muszyński Zenon, Leszek KOZIOŁ, Jacek Muszyński // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
155
Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego / Leszek KOZIOŁ // W: Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005. - S. 167-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-8-2
156
System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie = The Economic Information System within Enterprises / Leszek KOZIOŁ, Piotr Janik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89224405. - ISSN 0208-7944
157
Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco / Leszek KOZIOŁ, Józef SALA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina : Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 257-268. - Bibliogr.
158
Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego / Leszek KOZIOŁ, Józef SALA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina : Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 245-256. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
159
Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości / Leszek KOZIOŁ // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina : Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 99-112
160
Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji = Determinants of Entrepreneurial Behaviours in the Organization / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 245-254. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
161
Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie = Chosen Aspects of Interpersonal Communication in a Company / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
162
Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości = Determinants, Areas and Entrepreneurship Measurement / Leszek KOZIOŁ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005), s. 268-278. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
163
Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych = Problems of Corporation Supervision in Municipal Companies / Leszek KOZIOŁ, Kazimierz Barwacz, Katarzyna Michalik // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
164
Kulturowe aspekty implementacji strategii = Cultural Aspects of Strategy Implementation / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88721771. - ISSN 0208-7944
165
Myślenie lateralne / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 353. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
166
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments / ed. by Marcina ZAWICKI i Stanisława MAZUR ; [authors: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 97 s. : il. ; 30 cm
167
Istota i ocena produktywności = The Essence and Assessment of Productivity / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 63-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
168
Unifikacja / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 604. - ISBN 83-7251-438-0
169
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [on-line] / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR ; [autorzy: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert CHRABĄSZCZ, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 95 s. ; 29 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-35-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aisp.pdf
170
Zarządzanie czasem / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 659. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
171
Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej / Leszek KOZIOŁ // W: SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004. - S. 451-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-6-6
172
Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości = Organizational Determinants of Intrapreneurship / Leszek KOZIOŁ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 339-348. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
173
Lista kontrolna / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 263. - ISBN 83-7251-438-0
174
Testowanie / Leszek KOZIOŁ // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 589-590. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
175
Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim / Krzysztof MACHACZKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2004. - 216, [4] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000651a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000651b
176
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach = Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 23-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65972329. - ISSN 0208-7944
177
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 5. - 189 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
178
System controllingu strategicznego w firmie / Leszek KOZIOŁ, Halina PIEKARZ // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
179
Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych / Leszek KOZIOŁ // W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak. - Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003. - S. 487-499. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913058-3-X
180
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 91 s. : il. - Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aium.pdf
181
Nowoczesne koncepcje motywowania = New Approaches to Motivation / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51390082. - ISSN 0208-7944
182
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15492. - ISSN 0208-7944
183
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego" / aut.: Marcin ZAWICKI (red.), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002. - 20 s. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=11154
184
Etapy projektowania kampanii reklamowej = Planning and Implementation Program of Advertising / Leszek KOZIOŁ, Sebastian Trzaska // Folia Turistica. - nr 11 (2002), s. 19-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
185
Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem = Defining Task Areas in Human Resources Management in an Oprganization / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
186
Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Leszek KOZIOŁ. - Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 320, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13786-X
187
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy = Economic and Organisational Aspects of Work Safety Management / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12812. - ISSN 0208-7944
188
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego / aut.: Marcin ZAWICKI (redakcja), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - [b.m : b.w.], 2002. - 20 s. : il. ; 30 cm. - Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wsk.pdf
189
Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy = Methods for Calculating the Costs of Accidents at Work / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 33-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15387. - ISSN 0208-7944
190
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, 2002. - 329, [7] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137). - ISBN 8388616269
191
Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji = Advertising Management / Leszek KOZIOŁ // Folia Turistica. - nr 11 (2002), s. 3-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
192
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 97-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
193
Zarządzanie kontraktowe w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 447-463. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2014-9
194
Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji = Internal Communication as the Determinant of Efficient Motivation / Leszek KOZIOŁ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 345-354. - ISBN 83-885119-26-3
195
Strategia rozwoju uczelni / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
196
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych / Małgorzata TYRAŃSKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2001. - 360, [43] k. : il., aneks ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
197
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
198
Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Long-term Wage Motivation in the Management of Firms / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 25-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie = Developing a Pro-effective Organisational Culture within Firms / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 193-209. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
200
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - 3. - 247 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-2635
201
Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of the Utilization of Worktime in a Firm / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10698. - ISSN 0208-7944
202
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 174-202. - Załącznik
203
Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki = Designing the Work Time System in a Company - Outline / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
204
Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych = Productivity as an Object of Organisational Behaviour Research / Leszek KOZIOŁ // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 294-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
205
Zarządzanie czasem pracy / Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Antykwa, 2000. - 205 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-01-5
206
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000. - 408, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109). - ISBN 83-85577-98-X
207
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of Working-time Optimalization in Industry / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 159-161. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
208
Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania / Leszek KOZIOŁ // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 277-285. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
209
Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zygmunt Mazur, Marek Dudek. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1999. - 123, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-1-0
210
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą = The Use of Marketing Concept in Crucial Areas of the Company Management / Leszek KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 117-129. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
211
Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim = Economic and Organisational Ways of Alleviation Tensions Appearing on a Labour Market - the Case of Tarnów / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 33-44. - Summ. - ISSN 1506-2635
212
Metody planowania personelu / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 245-314
213
Aspekty behawioralne procesu zarządzania = Behavioural Aspects of the Management Process / Leszek KOZIOŁ // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 189-219. - Bibliogr. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
214
Efektywność systemu wynagradzania / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 5-74. - Bibliogr.
215
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 165-190. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
216
Kontrakty menedżerskie / Leszek KOZIOŁ // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 99-117. - ISBN 83-85441-55-7
217
Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna = The Idea of Managerial Contracts - Economic and Organizational Aspects / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 41-43. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
218
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 170-216. - Bibliogr.
219
Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 117-131. - ISBN 83-901550-5-2
220
Kontrakty kierownicze w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych. - Jurata; Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 1-15 [372-386]. - Bibliogr.
221
Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 49-82. - ISBN 83-85441-55-7
222
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 21-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
223
Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 9-18. - ISBN 83-901550-5-2
224
System ocen pracowników / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 157-172. - ISBN 83-901550-5-2
225
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-5-2
226
Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania / Leszek KOZIOŁ // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 61-115. - ISBN 83-901550-5-2
227
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 55-90. - Bibliogr.
228
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 31-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
229
Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Management Contracts System in Firm / Leszek KOZIOŁ // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 322-330. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
230
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996), s. 18-21. - ISSN 0137-7221
231
Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych = Changes in the Organizational Structure of Institutions of Higher Education / Leszek KOZIOŁ, Beata BARCZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 29-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
232
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 153-160. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
233
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 89-111. - Załączniki. - Bibliogr.
234
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 29-34. - ISBN 83-86439-43-2
235
Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle = Ergonomic Aspects of More Effective Use of Production Time in Industry / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/2, lipiec-grudzień 1993 (1994), s. 69-70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
236
Optymalizacja czasu pracy / Leszek KOZIOŁ, Rafał Kalisz // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1994), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
237
Doskonalenie systemu wynagradzania = Improvement of Corporate Compensation Systems in a Market Economy / Leszek KOZIOŁ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 96-104. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
238
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : PTE, 1994. - 113 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. z okł.: Determinanty rozwoju i metody badania rynku pracy : ujęcie globalne i mikroekonomiczne
239
Elastyczność w systemie wytwórczym / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 216-249
240
Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę / Leszek KOZIOŁ // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : PTE, 1994. - S. 41-53
241
Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności = Labour Resources Management Strategy in Enterprises of Various Forms of Ownership / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
242
Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy / Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
243
Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym / Beata BARCZAK, Leszek KOZIOŁ // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 124-171. - Bibliogr.
244
Jak racjonalnie gospodarować czasem? / Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992. - 206, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-51-9
245
Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle = Structural Premises Determining Effective Work-Time in Industry / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 37-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
246
Podaż zasobów pracy = The Supply of Labour Resources / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 61-78. - ISBN 83-85483-26-8
247
Płaca jako instrument rynku pracy = Wage as the Labour Market Instrument / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 30-41. - ISBN 83-85483-26-8
248
Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy / Leszek KOZIOŁ // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 22-55
249
Gospodarowanie czasem pracy = The Management of Working-time / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 238-308. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
250
Czas pracy : preferencje pracowników / Leszek KOZIOŁ, Jacek KOPEĆ // Polityka Społeczna. - nr 9 (213) (1991), s. 15-18. - ISSN 0137-4729
251
Zakładowy system wynagradzania za pracę = The Establishment's Pay System for Work / Leszek KOZIOŁ // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 360-398. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
252
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle = Effektive Utilization of Worktime / Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1991. - 207 s. : il. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 101)
253
Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim = Supply of Labour Resources in Kraków Province / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 49-60
255
Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu = Selected Conceptions of Time / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 332 (1990), s. 63-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Kierunki optymalizacji czasu pracy = Directions of Worktime Optimalization / Leszek KOZIOŁ, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
257
Podaż zasobów pracy - kierunki analizy = Supply of Labour Force - Lines of Analysis / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989), s. 21-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
258
Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy = The Use of Worktime - Present State and Prospects / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
259
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
260
Czas pracy - teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (570) (1987), s. 33-35. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
261
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych = The Impact of Shift Work on the Utilization of Production Resources / Leszek KOZIOŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 65-67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
262
Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie = Wages Forms and the Motivation System in Enterprise / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 19-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
263
Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego = The Influence of Shift-Work System upon the Utilization of the Fixed capital / Leszek KOZIOŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 149-157. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
264
Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy? / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (557) (1986), s. 10-12. - ISSN 0137-7221
265
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
266
Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej = The Problems of Optimum Organization in Multi-Shift Work / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 59-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
267
Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - R. 12, nr 9 (1985), s. 34-36. - ISSN 0137-4729
268
Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany / Leszek KOZIOŁ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (546) (1985), s. 29-30. - ISSN 0137-7221
269
Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984), s. 36-37. - ISSN 0137-4729
270
Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 5/6 (1983), s. 30-32. - ISSN 0137-4729
271
Nowe sposoby organizowania czasu pracy / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 3 (1983), s. 22-23. - ISSN 0137-4729
272
System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle : (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych) = System of a Multi-shifted Job Organization in an Industry (On Example of the Non-ferrous Metal Industry) / Leszek KOZIOŁ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 7 (402) (1983), s. 13-15. - ISSN 0013-3043
273
Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini / Leszek KOZIOŁ ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1982. - 376 [49] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
274
Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle = Economic and Social Aspects of Night Shift Labour / Leszek KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 55-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
275
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
276
Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Leszek KOZIOŁ // Polityka Społeczna. - nr 2 (38) (1977), s. 35-36. - ISSN 0137-4729
277
Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla / Leszek KOZIOŁ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 3 (315) (1976), s. 98-101. - ISSN 0013-3043
278
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 77 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
279
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
280
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
281
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
283
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
284
System informacji kadrowej w organizacji / Leszek KOZIOŁ - kierownik tematu, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
285
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
287
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna / Leszek KOZIOŁ, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kozioł L., Chrabąszcz-Sarad K., (2018), Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 2, s. 117-132; http://wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_20.pdf
2
Kozioł L., (2018), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 186-206.
3
Kozioł L., Kozioł M., (2018), Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 38, nr 2, s. 101-117; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/38/101-117.pdf
4
Kozioł L., Chrabąszcz-Sarad K., (2018), Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 37, nr 1, s. 53-67; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/37/53-67.pdf
5
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 38, nr 2. - 154 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
6
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2018. - t. 38, nr 3. - 183 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
7
Kozioł L., (2018), The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. [W:] Katsoni V., Velander K. (red.), Innovative Approaches to Tourism and Leisure (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 553-571.
8
Kozioł L., Woźniak M., Siekierski J., (2018), Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 39, nr 3, s. 25-35; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/39/25-35.pdf
9
Kozioł L., Ćwiertniak R., (2018), Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 183-203.
10
Kozioł L., (2017), Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej. [W:] Polak-Sopińska A., Lewandowski J., Wróbel-Lachowska M. (red.), Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 7-21.
11
Kozioł L., (2017), The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 36, nr 4, s. 43-55; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/36/43-55.pdf
12
Kozioł L., Ząbek J., (2017), Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu), "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 33, nr 1, s. 55-69; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/33/55-69.pdf
13
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 33, nr 1. - 124 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
14
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2017. - t. 36, nr 4. - 141 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
15
Kavoura A., Kozioł L., (2017), Polish Firms' Innovation Capability for Competitiveness via Information Technologies and Social Media Implementation. [W:] Vlachvei A., Notta O., Karantininis K., Tsounis N. (red.), Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World, Hershey, PA : IGI Global, s. 191-222.
16
Kozioł L., Barwacz K., (2017), Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego - zarys metodyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 34, nr 2, s. 73-82; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/34/73-82.pdf
17
Kozioł L., Wójtowicz A., Karaś A., (2017), The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. [W:] Katsoni V., Upadhya A., Stratigea A. (red.), Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 159-172.
18
Kozioł L., Wojtowicz A., (2016), Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 71, s. 165-177; http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_71_15.pdf
19
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, nr 1. - 101 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
20
Kozioł L., Kozioł M., (2016), Wykorzystanie koncepcji trychotomii czynników motywacji turystycznej w procesie zarządzania przez tworzenie wartości dla klienta, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 99-116; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf
21
Kozioł L., Buzowska B., (2016), Praktyki nadzorcze i zarządcze a dobrostan pracowników, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 29, nr 1, s. 39-48; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/Zeszyty-Naukowe-Vol.-29-1-2016.pdf
22
Koziol L., Muszyński Z., Kozina A., (2016), Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 179, [1] s.
23
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 31, nr 3. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
24
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 31, nr 3, s. 37-53; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/37-53.pdf
25
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 32, nr 4. - 121 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
26
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 30, nr 2. - 127 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
27
Kozioł L., Barwacz K., (2016), Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 230, [1] s.
28
Kozioł L., Muszyński Z., Kozioł M., (2016), The Concept of Absenteeism Management System in a Company, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 32, nr 4, s. 59-73.
29
Kozioł L., Muszyński Z., (2015), Determinanty ergonomicznej pracy kobiet, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 67, s. 41-54; http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_67_04.pdf
30
Kozioł L., Karaś A., (2015), The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4(32), s. 19-29; http://www.wzieu.pl/zn/877/ZN_877.pdf
31
Kozioł L., Kozioł M., (2015), The Use of Tourist Motivation Factors Trichotomy Concept in the Management Process by Creating Customer Value, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 28, nr 4, s. 113-123; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/28/113-123.pdf
32
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 236-243; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf
33
Kozioł L., Wojtowicz A., (2015), Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 34 (107), s. 11-20; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/107-2015_1.pdf
34
Kozioł L., (2015), Organizacja stosunków i warunków pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 11-35.
35
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 28, nr 4. - 135 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
36
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 27, nr 2-3. - 132 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
37
Kozioł L., (2015), Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki. [W:] Jerzemowska M., Stańczyk-Strumiłło K. (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71-83.
38
Kozioł L., Pyrek R., (2015), The Concept of Classification of Tourist Motivation Factors. [W:] Katsoni V. (red.), Cultural Tourism in a Digital Era (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 57-66.
39
Kozioł L., (2015), E-learning jako metoda doskonalenia zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 181-187.
40
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 137-145; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf
41
Kozioł L., Kozioł M., (2015), Knowledge Management and Its Impact on the Innovative Capability of Companies - Data Analysis. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences), Athens : Technological Educational Institute of Athens, s. 159-167.
42
Buzowska B., (2015), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 261 k.
43
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / red. nacz. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 26, nr 1. - 232 [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1506-2635
44
Kozioł L., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 24, nr 1, s. 113-122; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/113-122.pdf
45
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 551-558; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf
46
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / ed. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - vol. 25, nr 2. - 251 [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1506-2635
47
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 324-329; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf
48
Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., (2014), Recognition of the Determinants of Innovation Capacity of Enterprises, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", vol. 25, nr 2, s. 107-116.
49
Kozioł L., Muszyński Z., (2014), Ergonomic Aspects of Working in a Changing Organization, "Zbornik Radova", 5, s. 454-463.
50
Kozioł L., Wojtowicz A., (2014), E-learning jako metoda doskonalenia organizacji. [W:] Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 174-184.
51
Kozioł L., Wojtowicz A., Karaś A., (2014), Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 48-57.
52
Kozioł L., (2014), Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 117-132.
53
Kozioł L., (2014), Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 183, s. 68-77; http://www.sbc.org.pl/Content/115344/6_L.Koziol_Diagnoza_innowacyjnosci_przedsiebiorstw....pdf
54
Barwacz K., Kozioł L., (2014), Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 91, cz.2, s. 25-39.
55
Kozioł L., Kozioł M., (2014), Znaczenie e-learningu w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa. [W:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 37-44.
56
Kozioł L., (2014), Pomiar zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 213-222.
57
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / red. nacz. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2014. - t. 24, nr 1. - 249 [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1506-2635
58
Kozioł L., (2013), E-learning jako metoda doskonalenia organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 47-62.
59
Kozioł L., (2013), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 140-152.
60
Kozioł L., (2013), Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 25 (98), s. 61-72; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_5.pdf
61
Kozioł L., Muszyński Z., Muszyński J., (2013), Selected Determinants and Causes of Arduousness of Work in Timber Industry, "Intercathedra", no. 29/1, s. 28-31; http://www.up.poznan.pl/intercathedra/pdf/Intercathedra%202013%20No%2029-1.pdf
62
Kozioł L., (2013), Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 6, s. 244-259; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_2_6_18.pdf
63
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - t. 22, nr 1. - 205 [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
64
Kozioł L., Pyrek R., (2013), The Modern Method of Production Control - Quick Response Manufacturing. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī), Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, s. 250-254.
65
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2013. - vol. 23, iss. 2. - 243 [2] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
66
Kozioł L., (2013), Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 132-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/171252721
67
Kozioł L., Wójtowicz A., Pyrek R., (2013), Development of Pro-Innovative Culture as Self-Improvement of an Organization. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 3rd International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences : 23-24 May 2013 Technological Educational Institute of Athens, School of Economy and Administration, Department of Business Administration, Agiou Spiridonos Street, Aigaleo, Rc. 122 10 Athens, Greece (Praktika Diethnous Synedriou Posotikōn kai Poiotikōn Methodologiōn stīn Oikonomikī kai Dioikītikī Epistīmī), Athens : Technological Educational Institute of Athens. Department of Business Administration, s. 452-457.
68
Muszyński Z., Kozioł L., (2013), Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", nr 1, t. 22, s. 87-102; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/87-102.pdf
69
Kozioł L., Karaś A., (2013), Innovativeness in Tourist Companies : Assessment Attempt, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", t. 23, nr 2, s. 131-147; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/23/131-147.pdf
70
Wojtowicz A., Kozioł L., (2012), Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 20, nr 1, s. 211-223; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/211-223.pdf
71
Kozioł L., (2012), Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 84, s. 43-52; http://www.wzieu.pl/zn/699/ZN_699.pdf#page=43&view=Fit
72
Kozioł L., (2012), Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 361-370.
73
Kozioł L., (2012), Uwarunkowania implementacji i rozwoju e-learningu w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 81-91.
74
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 21, nr 2. - 207 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
75
Kozioł L., (2012), Koncepcja projektowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 21-49.
76
Kozioł L., (2012), Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 186-206.
77
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2012. - t. 20, nr 1. - 240 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
78
Kozioł L., (2012), Typologia czynników motywujących do podróżowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 20, nr 1, s. 87-98; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/87-98.pdf
79
Muszyński Z., Kozioł L., (2012), Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju sylwaturystyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 21, nr 2, s. 101-112; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/21/101-112.pdf
80
Kozioł L., (2011), Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 169-178.
81
Kozioł L., (2011), Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 19, iss. 2, s. 45-54; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf
82
Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J., (2011), Selected Issues in Innovativeness in Forestry Processes Management, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 19, iss. 2, s. 75-85; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/07/zeszyty_naukowe_19.pdf
83
Kozioł L., (2011), Management Contracts in the Company Supervision and Management System, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 17, iss. 1, s. 105-120.
84
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [chief ed. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - vol. 19, iss 2. - 184 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art.
85
Kozioł L., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 306-334.
86
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [chief ed. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2011. - vol. 17, iss. 1. - 307 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art.
87
Kozioł L., (2011), Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 467-482.
88
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. - 1(15). - 200 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
89
Kozioł L., (2010), Zarządzanie kadrami w turystyce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 1(15), s. 159-182.
90
Kozioł L., (2010), Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego. [W:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 222-230.
91
Kozioł L., (2010), Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 383-400.
92
Kozioł L., (2010), Komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 27-35.
93
Kozioł L., (2010), Rola instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : strategie organizacji, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 263-272.
94
Kozioł L., (2010), Struktura własności oraz jej implikacje w kształtowaniu modelu biznesu przedsiębiorstwa. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-78.
95
Kozioł L., (2010), Entrepreneur's Business Models, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection", iss. 2(16), s. 57-77.
96
Kozioł L., (2010), Analiza i projektowanie systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 219-246.
97
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł] Tarnów : Małopolska School of Economics in Tarnów, 2010. - iss. 2(16). - 192 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
98
Kozioł L., (2009), Wybrane ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w firmie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 263-272.
99
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - 1(12). - 303 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
100
Kozioł L., (2009), Analiza metod zarządzania czasem w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 464-486.
101
Kozioł L., Tyrańska M., (2009), Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego, "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 123-132.
102
Kozioł L., (2009), Systemy zarządzania i nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : problemy, kierunki badań, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 255-264.
103
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1506-2635
104
Kozioł L., Pyrek R., (2009), Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 339-350; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/339-350.pdf
105
Kozioł L., Zych W., (2009), Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 181-193; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/181-193.pdf
106
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ, red. t. Jan Siekierski] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 359 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1506-2635
107
Kozioł L., (2009), System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 61-75.
108
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - nr 806. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
109
Kozioł L., Muszyński Z., (2009), Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 3(14), s. 165-175.
110
Kozioł L., (2009), Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 681-691.
111
Zych W., Kozioł L., (2009), Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 293-303.
112
Kozioł L., Barwacz K., (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego - w świetle badań empirycznych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", s. 209-224.
113
Kozioł L., Muszyński Z., (2009), Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 317-326; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/317-327.pdf
114
Kozioł L., (2009), Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 280-290.
115
Barwacz K., (2009), Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 288 k.
116
Cabała P., Kozioł L., Mesjasz C., Piekarz H., Woźniak K., (2009), Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-316.
117
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - 3(14). - 244 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
118
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2(13). - 426 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1506-2635
119
Kozioł L., (2008), Wybrane aspekty wielowymiarowego ujęcia systemu zarządzania wiedzą i informacjami w przedsiębiorstwie. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 519-532.
120
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. - 1(11). - 272 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
121
Kozioł L. (red.), (2008), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 115 s.
122
Kozioł L., Barwacz K., (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego. [W:] Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 377-391.
123
Kozioł L., Muszyński Z., (2008), Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 83 s.
124
Kozioł L., (2008), Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 297-314.
125
Kozioł L., (2008), Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 6, s. 305-322.
126
Kozioł L., (2008), System nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 117-125.
127
Bińczycki B., (2008), Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, Prom. Kozioł L., Kraków : , 341 k.
128
Kozioł L., (2008), Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 592-603.
129
Kozioł L., (2008), Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/167911648
130
Kozioł L., Pyrek R., (2008), Strategia konkurowania czasem w systemach wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 25-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/160327619
131
Kozioł L., Żmigrodzki M., (2008), Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 25-34; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
132
Kozioł L., Belniak A., Tyrańska M., (2008), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 9-44.
133
Kozioł L., Tyrańska M., Sas-Ćwięczek M., (2008), Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 75-107.
134
Kozioł L., (2007), Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 134-145.
135
Kozioł L., Michalik K., Tyrańska M., (2007), Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 161-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/153988294
136
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - nr 1(10). - 270 [1] s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
137
Kozioł L., (2007), Metodyczne aspekty oceny produktywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/138465642
138
Kozioł L., (2007), Postulaty sprawnościowe nadzoru korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 99-109.
139
Kozioł L., (2007), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 21-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762546
140
Kozioł L., (2007), Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania", nr 1(10), s. 215-230.
141
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - nr 1(9). - 298 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
142
Wojtowicz A., (2006), Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 276 k.
143
Kozioł L., (2006), Determinanty i strategie przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 145-160.
144
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 406, [2] s.
145
Kozioł L., Tyrańska M., Belniak A., (2006), Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie. [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne: prace ekonomiczne, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 57-69.
146
Kozioł L., (2006), Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 397-407.
147
Kozioł L., Kozioł W., (2006), An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 153-167.
148
Kozioł L., Panek R., (2006), Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 247-264; https://bazekon.uek.krakow.pl/114341203
149
Kozioł L., Barwacz K., (2006), Przedsiębiorstwo sektora komunalnego w świetle teorii agencji. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 373-386.
150
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2006), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 25-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153
151
Kozioł L. (red.), (2005), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 325, [1] s.
152
Kozioł L., Kozioł M., (2005), Mechanizmy określania stałej części wynagrodzenia w organizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 205-219.
153
Kozioł L., (2005), Un'amministrazione delle organizzazioni economiche che favorise l'iniziativa. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 113-126.
154
Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J., (2005), Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 145-158.
155
Kozioł L., (2005), Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego. [W:] Skrzypek E. (red.), Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, T. 2, Lublin : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, s. 167-175.
156
Kozioł L., Janik P., (2005), System informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224405
157
Kozioł L., Sala J., (2005), Incidenza della globalizzazione sullo sviluppo del mercato turistico polacco. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 257-268.
158
Kozioł L., Sala J., (2005), Wpływ globalizacji na rozwój polskiego rynku turystycznego. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 245-256.
159
Kozioł L., (2005), Zarządzanie organizacjami sprzyjające przedsiębiorczości. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 99-112.
160
Kozioł L., (2005), Determinanty zachowań przedsiębiorczych w organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 245-254.
161
Kozioł L., (2005), Wybrane aspekty komunikacji interpersonalnej w firmie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania", z. 7, s. 27-40.
162
Kozioł L., (2005), Determinanty, obszary i pomiar przedsiębiorczości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 268-278.
163
Kozioł L., Barwacz K., Michalik K., (2005), Problemy nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 109-119.
164
Kozioł L., Wojtowicz A., (2005), Kulturowe aspekty implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/88721771
165
Kozioł L., (2004), Myślenie lateralne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 353.
166
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Institutional Analysis of the Gmina Office: Manual for Local Governments,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 97 s.
167
Kozioł L., (2004), Istota i ocena produktywności, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 63-73.
168
Kozioł L., (2004), Unifikacja. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 604.
169
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
170
Kozioł L., (2004), Zarządzanie czasem. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 659.
171
Kozioł L., (2004), Przesłanki i przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej. [W:] Skrzypek E. (red.), SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 451-460.
172
Kozioł L., (2004), Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 339-348.
173
Kozioł L., (2004), Lista kontrolna. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 263.
174
Kozioł L., (2004), Testowanie. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 589-590.
175
Machaczka K., (2004), Kształtowanie strategii rozwoju gmin w procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych mienia komunalnego w województwie małopolskim, Prom. Kozioł L., Kraków : , 216, [4] k.
176
Kozioł L., (2004), Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 23-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972329
177
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - 5. - 189 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
178
Kozioł L., Piekarz H., (2003), System controllingu strategicznego w firmie. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 67-77.
179
Kozioł L., (2003), Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych. [W:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 2, Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, s. 487-499.
180
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 91 s.
181
Kozioł L., (2003), Nowoczesne koncepcje motywowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/51390082
182
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 257-270; https://bazekon.uek.krakow.pl/15492
183
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego: dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", Zawicki M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 20 s.
184
Kozioł L., Trzaska S., (2002), Etapy projektowania kampanii reklamowej, "Folia Turistica", nr 11, s. 19-38.
185
Kozioł L., (2002), Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 83-95.
186
Kozioł L., (2002), Motywacja w pracy: determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 320, [2] s.
187
Kozioł L., (2002), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/12812
188
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Zawicki M. (red.), [b.m : b.w.], 20 s.
189
Kozioł L., (2002), Metody obliczania kosztów wypadków przy pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 33-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/15387
190
Kozioł L., Tyrańska M., (2002), Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, 329, [7] s.
191
Kozioł L., (2002), Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji, "Folia Turistica", nr 11, s. 3-18.
192
Kozioł L., Kozioł W., (2002), Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 97-117.
193
Kozioł L., (2002), Zarządzanie kontraktowe w firmie. [W:] Skrzypek E. (red.), Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 447-463.
194
Kozioł L., (2002), Komunikacja wewnętrzna jako determinanta skutecznej motywacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 345-354.
195
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 252 s.
196
Tyrańska M., (2001), Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych, Prom. Kozioł L., Kraków : , 360, [43] k.
197
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni: wersja skrócona, Kraków : Wydawn. AE, 78 s.
198
Kozioł L., (2001), Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 25-41.
199
Kozioł L., Wojtowicz A., (2001), Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 193-209.
200
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - 3. - 247 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
201
Kozioł L., (2000), Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/10698
202
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (2000), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 174-202.
203
Kozioł L., (2000), Projektowanie systemu czasu pracy w firmie - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3, s. 19-32.
204
Kozioł L., (2000), Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 294-301.
205
Kozioł L., (2000), Zarządzanie czasem pracy, Kraków : Antykwa, 205 s.
206
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 408, [2] s.
207
Kozioł L., (2000), Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 159-161.
208
Kozioł L., (1999), Strategiczne aspekty budowy systemu wynagradzania. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 277-285.
209
Kozioł L., Mazur Z., Dudek M., (1999), Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 123, [1] s.
210
Kozioł L., Wojtowicz A., (1999), Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 117-129.
211
Kozioł L., (1999), Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy w rejonie tarnowskim, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 33-44.
212
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (1999), Metody planowania personelu. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 245-314.
213
Kozioł L., (1998), Aspekty behawioralne procesu zarządzania. [W:] Lis S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 189-219.
214
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), Efektywność systemu wynagradzania. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 5-74.
215
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 165-190.
216
Kozioł L., (1997), Kontrakty menedżerskie. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 99-117.
217
Kozioł L., (1997), Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie - problematyka ekonomiczno-organizacyjna, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 41-43.
218
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 170-216.
219
Kozioł L., (1997), Koncepcja kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwie. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 117-131.
220
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Kontrakty kierownicze w firmie. [W:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, Jurata ; Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1-15 [372-386].
221
Kozioł L., (1997), Doskonalenie systemu wynagradzania w firmie. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 49-82.
222
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 21-40.
223
Kozioł L., (1997), Przedmiot i zakres badań zachowań organizacyjnych. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 9-18.
224
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), System ocen pracowników. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 157-172.
225
Kozioł L. (red.), (1997), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie: zarys problematyki, Kraków : TNOiK, 177 s.
226
Kozioł L., (1997), Wynagrodzenia jako dominujący element systemu motywowania. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 61-115.
227
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 55-90.
228
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Elastyczność systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 31-59.
229
Kozioł L., (1996), Zarządzanie kontraktowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 322-330.
230
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-21.
231
Kozioł L., Barczak B., (1995), Przemiany struktury organizacyjnej szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 29-52.
232
Kozioł L., (1995), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 153-160.
233
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 89-111.
234
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-34.
235
Kozioł L., (1994), Ergonomiczne aspekty optymalizacji czasu pracy w przemyśle, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/2, lipiec-grudzień 1993, s. 69-70.
236
Kozioł L., Kalisz R., (1994), Optymalizacja czasu pracy, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 18-19.
237
Kozioł L., (1994), Doskonalenie systemu wynagradzania. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 96-104.
238
Kozioł L. (red.), (1994), Materiały na konferencję naukową na temat: rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, 113 s.
239
Kozioł L., Tyrańska M., (1994), Elastyczność w systemie wytwórczym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 216-249.
240
Kozioł L., (1994), Ekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę. [W:] Kozioł L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 41-53.
241
Kozioł L., (1993), Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 13-20.
242
Kozioł L., (1993), Zagadnienia ochrony i humanizacji pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 [1] s.
243
Barczak B., Kozioł L., (1993), Rozwiązania strukturalne występujące w szkolnictwie wyższym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 124-171.
244
Kozioł L., (1992), Jak racjonalnie gospodarować czasem?, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 206, [1] s.
245
Kozioł L., (1992), Uwarunkowania strukturalne efektywności czasu pracy w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 37-50.
246
Kozioł L., (1992), Podaż zasobów pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 61-78.
247
Kozioł L., (1992), Płaca jako instrument rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 30-41.
248
Kozioł L., (1992), Mikroekonomiczna analiza podaży zasobów pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 22-55.
249
Kozioł L., (1991), Gospodarowanie czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 238-308.
250
Kozioł L., Kopeć J., (1991), Czas pracy : preferencje pracowników, "Polityka Społeczna", nr 9 (213), s. 15-18.
251
Kozioł L., (1991), Zakładowy system wynagradzania za pracę. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 360-398.
252
Kozioł L., (1991), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 101), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 207 s.
253
Kozioł L., (1991), Podaż zasobów pracy w województwie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 31-44.
254
Kozioł L., (1991), Zagadnienia popytu i podaży na rynku pracy : teoria i praktyka. [W:] Piechnik-Kurdziel A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, s. 49-60.
255
Kozioł L., (1990), Czas pracy na tle ogólnych koncepcji czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. 63-77.
256
Kozioł L., Olbrycht J., (1989), Kierunki optymalizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 35-52.
257
Kozioł L., (1989), Podaż zasobów pracy - kierunki analizy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 21-34.
258
Kozioł L., (1989), Gospodarowanie czasem pracy - stan istniejący i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 5-21.
259
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
260
Kozioł L., (1987), Czas pracy - teoria i praktyka, "Przegląd Organizacji", nr 7 (570), s. 33-35.
261
Kozioł L., (1987), Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie zasobów produkcyjnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 65-67.
262
Kozioł L., (1987), Formy płacowe a system motywacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 19-30.
263
Kozioł L., (1987), Wpływ pracy wielozmianowej na wykorzystanie majątku produkcyjnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 149-157.
264
Kozioł L., (1986), Czy podnosić wskaźniki zmianowości pracy?, "Przegląd Organizacji", nr 6 (557), s. 10-12.
265
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
266
Kozioł L., (1986), Problemy optymalizacji pracy wielozmianowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 59-72.
267
Kozioł L., (1985), Samodzielny Zakład Ekonomiki Pracy AE w Krakowie, "Polityka Społeczna", R. 12, nr 9, s. 34-36.
268
Kozioł L., (1985), Maksymalnie czy optymalnie? Praca na trzy zmiany, "Przegląd Organizacji", nr 7 (546), s. 29-30.
269
Kozioł L., (1984), Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw : konferencja w Krakowie, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 1 (121), s. 36-37.
270
Kozioł L., (1983), Społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie, "Polityka Społeczna", nr 5/6, s. 30-32.
271
Kozioł L., (1983), Nowe sposoby organizowania czasu pracy, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 22-23.
272
Kozioł L., (1983), System wielozmianowej organizacji pracy w przemyśle (na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 7 (402), s. 13-15.
273
Kozioł L., (1982), Ekonomiczne i społeczne aspekty pracy na nocnej zmianie w przemyśle metali nieżelaznych na przykładzie Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" w Trzebini, Prom. Michoń F., Kraków : , 376 [49] k.
274
Kozioł L., (1981), Ekonomiczne aspekty pracy nocnej w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 55-82.
275
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
276
Kozioł L., (1977), Działalność Zakładu Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 2 (38), s. 35-36.
277
Kozioł L., (1976), Wielozmianowość i jej wpływ na wydajność pracy : na przykładzie wyników badań w kopalni węgla, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 3 (315), s. 98-101.
278
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 77
279
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
280
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
281
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
282
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
283
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
284
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), System informacji kadrowej w organizacji, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
285
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
286
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
287
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2001), Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 [2] s.
1
@article{UEK:2168331279,
author = "Kozioł Leszek and Chrabąszcz-Sarad Karolina",
title = "Kontrakt menedżerski narzędziem nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 2",
pages = "117-132",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168329233,
author = "Kozioł Leszek",
title = "Przedmiot i zakres zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "186-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
3
@article{UEK:2168334847,
author = "Kozioł Leszek and Kozioł Michał",
title = "Koncepcja analizy i rekonstrukcji systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 38, 2",
pages = "101-117",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168327761,
author = "Kozioł Leszek and Chrabąszcz-Sarad Karolina",
title = "Ocena efektywności kontraktów kierowniczych w przedsiębiorstwach komunalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 37, 1",
pages = "53-67",
year = "2018",
}
5
@misc{UEK:2168334849,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168337541,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168324195,
author = "Kozioł Leszek",
title = "The Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability",
booktitle = "Innovative Approaches to Tourism and Leisure",
pages = "553-571",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-67602-9 ; 978-3-319-67603-6",
}
8
@article{UEK:2168337537,
author = "Kozioł Leszek and Woźniak Michał and Siekierski Jan",
title = "Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 39, 3",
pages = "25-35",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168323777,
author = "Kozioł Leszek and Ćwiertniak Ryszard",
title = "Kształtowanie portfela projektów w zarządzaniu innowacjami",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "183-203",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
10
@inbook{UEK:2168334391,
author = "Kozioł Leszek",
title = "Badanie innowacyjności w zakładzie pracy chronionej",
booktitle = "Ergonomia niepełnosprawnym : interakcyjne projektowanie ergonomiczne stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu",
pages = "7-21",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-898-8",
}
11
@article{UEK:2168326205,
author = "Kozioł Leszek",
title = "The Concept of Dichotomy of the Innovation Process in an Enterprise",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 36, 4",
pages = "43-55",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168316347,
author = "Kozioł Leszek and Ząbek Janusz",
title = "Implikacje regulacji prawnych o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym doskonalące jakość (produktu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 33, 1",
pages = "55-69",
year = "2017",
}
13
@misc{UEK:2168316397,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2017",
}
14
@misc{UEK:2168326209,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2017",
} </