Publications of the selected author

1

Title:
Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat?
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 210-228 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345444
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Stefan Rozmus , Andrzej Kozina
Title:
Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration
Source:
Procedia Manufacturing. - vol. 44 (2020) , s. 318-325. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168346658
article
3

Author:
Andrzej Kozina , Marek Szarucki , Jurgita Raudeliūnienė
Title:
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection
Source:
Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020) , s. 121-138. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was partly supported by the National Science Centre, Poland, Grant number 2014/13/B/HS4/03452
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168344650
article
4

Author:
Title:
Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 155-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349236
chapter in monograph
5

Author:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Title:
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy
Source:
Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 857-868 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2400-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349238
chapter in monograph
6

Title:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Physical description:
118 s.: il.; 24 cm
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335723
monograph
See related chapters
7

Author:
Agnieszka Pieczonka
Title:
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-449
Nr:
2168338613
doctoral dissertation
8

Author:
Title:
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338687
chapter in monograph
9

Author:
Stefan Rozmus , Andrzej Kozina
Title:
Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej = The Specificity of Negotiations in Public Administration IT Projects
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 56 (2019) , s. 197-214. - Tytuł numeru: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168344980
article
10

Author:
Andrzej Kozina , Tomasz Małkus , Agnieszka Pieczonka
Title:
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019) , s. 11-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Podstawę do opracowania artykułu stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343662
article
11

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 7-9
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335751
preface / summary
See main document
12

Author:
Title:
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338849
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji
Source:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 77-98
Series:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Access mode:
Nr:
2168335757
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Zasady negocjacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
246 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-769-1
Nr:
2168331095
textbook
15

Author:
Andrzej Kozina , Agnieszka Pieczonka
Title:
"Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 207-214. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326001
article
16

Author:
Andrzej Kozina , Ewelina Zioła-Kowalczyk
Title:
Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji = The Criteria for the Evaluation of Relationships Between Negotiation Partners
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3. (2018) , s. 69-78. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327773
article
17

Author:
Title:
Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji = Multicriteria Classification of Negotiation Conducting Techniques
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (942) (2018) , s. 30-35. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328937
article
18

Author:
Title:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329195
chapter in textbook
See main document
19

Author:
Andrzej Kozina , Ewelina Zioła-Kowalczyk
Title:
Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study
Source:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 175-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941281-2-8
Access mode:
Nr:
2168333703
chapter in monograph
20

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329263
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Andrzej Kozina , Agnieszka Pieczonka
Title:
Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych = Structural Determinants of Organizational Conflicts
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 543 (2018) , s. 81-97. - Tytuł numeru: Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168340399
article
22

Author:
Andrzej Kozina , Stefan Rozmus
Title:
Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu = Negotiation Competences of Project Manager
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328139
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji = Dimensions and Criteria for Negotiations Success
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 3, cz. 2 (2018) , s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168338415
article
24

Author:
Title:
Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami = The Typology of Conflicts within Project Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017) , s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321093
article
25

Author:
Title:
Negotiations within Firm-Idea = Negocjacje w Firmie-Idei
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (42) (2017) , s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Faculty of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168324087
article
See main document
26

Author:
Title:
Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy = Negotiation Competences of an Entrepreneur
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017) , s. 209-225. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317615
article
27

Author:
Title:
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej = Dimensions & Parameters of Negotiation Situation
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017) , s. 419-429. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323647
article
28

Author:
Andrzej Kozina , Agnieszka Pieczonka
Title:
Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise
Source:
Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017) , s. 19-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323621
article
29

Author:
Title:
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji = Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315577
article
30

Author:
Title:
Style prowadzenia negocjacji = The Styles of Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - t. 25 (2017) , s. 289-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168323623
article
31

Author:
Title:
Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie = The Dimensions & Criteria of Negotiations Evaluation
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 1 (2017) , s. 161-173. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323625
article
32

Author:
Andrzej Kozina , Agnieszka Pieczonka
Title:
"Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study
Source:
Nowadays and Future Jobs. - vol. 1, iss. 1 (2017) , s. 14-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323631
article
33

Author:
Andrzej Kozina , Agnieszka Pieczonka
Title:
Negocjacje w turkusowej organizacji = Negotiations within Turquoise Organization
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 1 (2017) , s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323499
article
34

Author:
Title:
Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description = Wybrane teorie przedsiębiorstwa jako podstawa opisu negocjacji = Vybrannye teorii predprinimatelʹstva kak osnova opisaniâ peregovornogo processa
Source:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 3 (58) (2017) , s. 17-39. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323627
article
35

Author:
Andrzej Kozina , Ewelina Zioła-Kowalczyk
Title:
Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji = The Method of the Selection of Negotiation Team Members Based on Competences Assessment
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 53-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319073
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych = The Principles for Negotiating within Crisis Situations
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - t. 18, nr 4 (2017) , s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Źródła finansowania publikacji: środki przyznane Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323633
article
37

Author:
Title:
Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie = The Functions of Negotiations within a Company
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 1 (2016) , s. 273-285. - Tytuł numeru: Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168306119
article
38

Author:
Title:
Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji = Collective Agreement as a Negotiations Effect
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 185-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309153
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Tools of Business Negotiations Planning
Source:
Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard BOROWIECKI, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016, s. 187-202 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7464-876-9
Nr:
2168311543
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami = The Types of Negotiations within Project Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (174) (2016) , s. 39-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311527
article
41

Author:
A. Pieczonka , Andrzej Kozina
Title:
Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań = Conflicts within Logistics Systems - Research Concept
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016, s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65182-47-0
Nr:
2168309095
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Metody negocjacji projektowych
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 148-170
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310481
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Anna Grabowska , Andrzej Kozina
Title:
Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits
Source:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 1 (2016) , s. 2-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168303889
article
44

Author:
Leszek Koziol , Zenon Muszyński , Andrzej Kozina
Title:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-25-7
Access mode:
Nr:
2168318765
monograph
45

Author:
Title:
Podejścia do badania negocjacji = Approaches to Study Negotiations
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (28) (2016) , s. 40-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311531
article
46

Author:
Title:
Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach = Selected Tools of Communication within Negotiations
Source:
Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Jolanta Wyród-Wróbel - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2016, s. 85-99. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65182-50-0
Nr:
2168311533
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie = The Principles of Labor Disputes Settlement in an Enterprise
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (29) (2016) , s. 77-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314761
article
48

Author:
Title:
Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku) = The Evaluation of Negotiation Competences (Theoretical Model and Case Study)
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (22) (2015) , s. 22-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297821
article
49

Title:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 083/WZ-0KPZ/02/2015/S5083,
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299479
monograph
See related chapters
50

Author:
Title:
Dobór technik prowadzenia negocjacji = Selecting Negotiation Techniques
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 31-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302237
article
51

Author:
Title:
Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady = Negotiations from the Position of Weakness - Selected Concepts and Examples
Source:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (2) (2015) , s. 57-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299569
article
52

Author:
Title:
Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku) = Shaping Partner Relationships within Negotiations : (Methodological Principles & Case Study)
Source:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
Nr:
2168299601
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej = Organizing Negotiation Space
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168299605
article
54

Author:
Title:
Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku = Negotiations as Part of Managing Organizational Changes : Methodological Concept & Case Study
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 4 (56) (2015) , s. 222-237. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302875
article
55

Author:
Title:
Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku) = Formalization of Business Negotiations (Methodological Principles and Case Study)
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 3, cz. 2 (2015) , s. 19-31. - Tytuł numeru: Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168293485
article
56

Author:
Title:
Przegląd koncepcji badania negocjacji = The Review of the Concepts of Studying Negotiations
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (168) (2015) , s. 61-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299441
article
57

Title:
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze
Source:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 83-108
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Access mode:
Nr:
2168299525
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Determinants of Business Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 87-95. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287911
article
See main document
59

Author:
Title:
Negocjacje dla odnowy organizacji = Negotiations for Organizational Renewal
Source:
Management Forum. - vol. 3, no. 1 (2015) , s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299439
article
60

Author:
Title:
Organizowanie zespołu negocjacyjnego = Organising a Negotiating Team
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297629
article
61

Author:
Title:
Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami = The Principles of Negotiating Against Difficult Partners
Source:
Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie / red. nauk. Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 75-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-994-1
Nr:
2168295345
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań = Negotiations Planning in Small & Medium-sized Consulting Enterprises : Methodological Concept & Research Results
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 1 (51), t. 2 (2015) , s. 149-169. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299575
article
63

Author:
Title:
Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami = Negotiations in a Company from the Perspective of Project Management
Source:
Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (1) (2014) , s. 57-66. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285665
article
64

Author:
Title:
Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku = The Selection of Negotiation Strategy : Methodological Rules & Case Study
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 73 (2014) , s. 291-303. - Tytuł numeru: Nowoczesność przemysłu i usług - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287511
article
65

Author:
Title:
Typologia technik negocjacyjnych
Source:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 259-270 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168285055
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań = Multilateral Negotiations - Concept of Research
Source:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299585
article
67

Author:
Title:
Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji = The Five Disciplines of Learning Negotiations within an Organisation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 199 (2014) , s. 125-132. - Tytuł numeru: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292281
article
68

Author:
Title:
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286189
article
69

Author:
Title:
Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych = The Concept of Two-Dimensional Evaluation of Negotiation Competences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (163) (2014) , s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289045
article
70

Title:
Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation
Source:
Managerial Economics. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 177-188. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299411
article
71

Author:
Title:
Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne = Cooperative Negotiating Strategies & Styles
Source:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-93-8
Nr:
2168287929
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku) = The Analysis of Alternatives in Collective Bargaining : (Theoretical Assumptions & Case Study)
Source:
Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 168-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-706-9
Nr:
2168299611
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Ocena siły przetargowej w negocjacjach = Evaluation of Bargaining Power
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 3 (2014) , s. 72-84. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285171
article
74

Author:
Title:
Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych) = Coalition Strategy in (Multiparty) Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 27 (100) (2014) , s. 67-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290243
article
75

Title:
Managerial Roles and Functions in Negotiation Process
Source:
Business, Management and Education. - vol. 12, no 1 (2014) , s. 94-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292225
article
76

Author:
Title:
Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak) = Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, no. 3(122) (2013) , s. 141-144
Access mode:
Nr:
2168273634
review
77

Author:
Title:
Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych
Source:
Efektywność organizacji / red. nauk. Marek Cisek, Anna Marciniuk-Kluska - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2013, s. 235-245
ISBN:
978-83-63773-38-0
Nr:
2168293729
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 87-108
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287097
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Author:
Title:
Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning - Methodological Framework & Case Study
Source:
Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia = Determinants, Methods and Strategies of Development of Enterprises / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkelewicz - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013, s. 143-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63713-41-6
Nr:
2168301335
chapter in monograph
80

Author:
Conference:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Title:
The Concept of Business Negotiations Analysis
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013, s. 9-20. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
ISBN:
978-83-88421-82-2
Access mode:
Nr:
2168265076
chapter in conference materials
See main document
81

Author:
Title:
Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie = Agency Theory as a Tool of the Identification of Negotiations within a Company
Source:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 53-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264442
chapter in monograph
See main document
82

Author:
Title:
Comprehensive Model of Business Negotiations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 249-361 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274375
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie = Formulating Issues and Objectives of Negotiations within a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276023
article
84

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 275-288
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271546
chapter in textbook
See main document
85

Author:
Title:
Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami = The Analysis of Stakeholder Preferences in Project Management Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273318
article
86

Author:
Title:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 13-23
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271290
chapter in textbook
See main document
87

Author:
Title:
Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie
Source:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 273-283
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235708
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Title:
Metody oceny siły przetargowej = The Methods of Bargaining Power Evaluation
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247446
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
The Concept of Business Negotiations Evaluation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 253-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242752
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Organizacja ucząca się
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 389-403
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237998
chapter in textbook
See main document
91

Author:
Title:
Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie = Negotiations Planning in a Company
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 205)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-560-4
Nr:
2168233858
monograph
92

Author:
Title:
Przedmiot nauk o zarządzaniu
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237830
chapter in textbook
See main document
93

Author:
Conference:
11th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Szczawnica, Polska, od 2012-06-18 do 2012-06-19
Title:
Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012, s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 11)
ISBN:
978-83-88421-80-8
Access mode:
Nr:
2168270780
chapter in conference materials
See main document
94

Author:
Title:
Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 325-342
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263432
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Title:
Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi
Source:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 127-150
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Access mode:
Nr:
2168230228
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
Negocjacje jako proces
Source:
Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 195-202 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-669-3
Nr:
2168228308
chapter in monograph
97

Author:
Title:
Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 292-305
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255442
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Author:
Title:
Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 651-662. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226467
article
99

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 227-263
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165522701
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 247-278
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230914
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Author:
Title:
Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 145-167 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378275
chapter in monograph
See main document
102

Title:
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 439-448 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653104
chapter in monograph
103

Title:
Przedsiębiorca jako agent zmiany
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 97-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161832990
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Title:
Negocjacje jako proces tworzenia wartości
Source:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 125-131
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165877979
chapter in monograph
105

Title:
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 449-458 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653134
chapter in monograph
106

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Negocjacje w zarządzaniu projektami = Negotiations within Project Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085603
article
See main document
107

Author:
Title:
Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy
Source:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 91-97. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301993
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methods of Business Negotiations Planning
Source:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161912113
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 274-318
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219018
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Author:
Title:
Procesowe koncepcje negocjacji = Process-Oriented Concepts of Negotiations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 67-72. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51585
article
111

Title:
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-164
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Access mode:
Nr:
2162149815
chapter in monograph
See main document
112

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
113

Author:
Conference:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw
Source:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 317-325 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168301991
chapter in conference materials
114

Author:
Title:
Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem = Negotiation as Instrument of Enterprise Management
Source:
Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of Development of Management Systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60714-81-2
Nr:
2168301997
chapter in monograph
115

Title:
Modele strukturalne organizacji uczącej się
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 53-116
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149419
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Conference:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi = The Identification of Links between Negotiation Situations
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009, s. 39-45. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Access mode:
Nr:
2168247036
chapter in conference materials
See main document
117

Author:
Title:
Tworzenie zespołu negocjacyjnego
Source:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 108-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165870603
chapter in monograph
118

Author:
Title:
Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej
Source:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 240-247 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997656
chapter in monograph
119

Author:
Title:
Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie = The Methodology of a Business Negotiations Plan
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 583-591. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50967
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Andrzej Kozina , Martyna Julia Wronka
Title:
Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia
Source:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 305-316 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-465-1
Nr:
2168244138
chapter in monograph
121

Author:
Title:
Model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Model of Negotiations within an Enterprise
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620955
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Conference:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Title:
Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie = Business Negotiations Typology
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 181-189. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Access mode:
Nr:
2168246952
chapter in conference materials
See main document
123

Author:
Title:
Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methodology of Business Negotiations Planning
Source:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 103-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165899166
chapter in monograph
124

Title:
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia
Source:
Servicios Sociales / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa - Madrid: Ediciones Académicas, S.A., 2008, s. 137-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-84-96062-66-5
Nr:
2165798054
chapter in monograph
125

Author:
Title:
Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach = The Management Functions within Negotiations
Source:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 570-578. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166091637
chapter in monograph
126

Author:
Title:
Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach = Assessment of Bargaining Power in Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 61-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51343
article
See main document
127

Author:
Title:
Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie = The Place and Role of Negotiations in an Enterprise
Source:
Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 433-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-22-4
Nr:
2168301987
chapter in monograph
128

Author:
Title:
Metodyka analizy przednegocjacyjnej = The Methodological Framework for Prenegotiation Analysis
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 245-254. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60714-51-5
Nr:
2168301985
chapter in monograph
129

Author:
Title:
Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji = Intraorganizational Determinants of Negotiations
Source:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 355-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795170
chapter in monograph
130

Author:
Title:
Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna
Source:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 251-262 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Access mode:
Nr:
2165910835
chapter in monograph
131

Title:
Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa = Negotiations Within Business Innovations Processes
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 297-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165718951
chapter in monograph
132

Author:
Title:
Zarządzanie wiedzą w negocjacjach
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323635
lexical items
133

Title:
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 41-62
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230196
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Author:
Title:
Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji
Source:
Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 378-384 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-383-8
Nr:
2165780436
chapter in monograph
135

Author:
Title:
Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji
Source:
Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007, s. 193-207 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
978-83-920319-9-4
Access mode:
Nr:
2165910321
chapter in monograph
136

Title:
Podstawy badania struktury organizacyjnej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-346-4
Nr:
2165627048
monograph
137

Title:
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research
Source:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference / ed. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2165705720
chapter in conference materials
138

Author:
Title:
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 119-138. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50728
article
See main document
139

Author:
Title:
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50878
article
See main document
140

Author:
Title:
Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa = Negotiations as a Component of Company's Potential
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51007
article
141

Title:
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095304
chapter in monograph
See main document
142

Author:
Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji = The Roles and Authority of Representatives within Negotiations from Agency Theory Perspective
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 223-234. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168238106
chapter in conference materials
See main document
143

Author:
Title:
Strategie negocjacji wielostronnych
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 125-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096698
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Title:
Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych
Source:
Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2006, s. 193-203 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7)
ISBN:
83-7363-377-4
Nr:
2168302783
chapter in monograph
145

Author:
Title:
Wiedza jako atrybut negocjacji
Source:
Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006) , s. 411-418. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2167705147
article
146

Title:
Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy = Change Agent within Corporate Restructuring Process
Source:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 259-268. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165910354
chapter in monograph
See main document
147

Author:
Title:
Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji
Source:
Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. nauk. Piotr Płoszajski i Grzegorz Bełz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 41-50 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-278-5
Nr:
2168302785
chapter in monograph
148

Author:
Conference:
V Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Szczawnica, Polska, od 2006-06-19 do 2006-06-20
Title:
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie = The Types of Negotiations within Corporate Project Management
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 5)
ISBN:
83-88421-48-4
Access mode:
Nr:
2168247596
chapter in conference materials
See main document
149

Author:
Title:
Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 251-258
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165793610
chapter in monograph
150

Author:
Aneta Korajda , Andrzej Kozina
Title:
Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie = Job Evaluation in Regional Labour Office in Krakow
Source:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469773
chapter in monograph
151

Author:
Title:
Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji = Corporate Negotiations from Agency Theory Perspective
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 383-395. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176798
chapter in conference materials
See main document
152

Author:
Title:
Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm = A Negotiation Model in Mergers and Acquisitions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 145-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52724
article
See main document
153

Title:
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 511-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389070
chapter in conference materials
See main document
154

Author:
Title:
Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych = Information Management within Business Negotiations
Source:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 421-431. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232290
chapter in monograph
155

Author:
Title:
Proces planowania negocjacji gospodarczych = The Process of Business Negotiations Planning
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 99-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166396010
chapter in conference materials
See main document
156

Author:
Title:
Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa = Negotiations as a Managerial Tool for Corporate Restructuring Process
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 287-297. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166037025
chapter in monograph
See main document
157

Author:
Conference:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Title:
Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Universal Model of Corporate Negotiations
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 338-350. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Access mode:
Nr:
2168219112
chapter in conference materials
See main document
158

Author:
Title:
System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Corporate Negotiations' Information Support System
Source:
Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. T. 2 = Present-day competition and multilevel strategic advantages - problems and challenges faced in Poland. Vol. 2 / red. nauk. Mieczysław Moszkowicz - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały ; 18 (76))
Nr:
2168244428
chapter in monograph
159

Author:
Title:
Negocjacje jako instrument zarządzania firmą
Source:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302879
chapter in monograph
160

Title:
Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej
Source:
Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 411-425
ISBN:
83-7378-084-X
Nr:
2168234498
chapter in monograph
161

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 55-64
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224866
chapter in book
See main document
162

Title:
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Edition:
Wyd. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
99 s.; 29 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-30-3
Access mode:
Nr:
2168218432
monograph
163

Author:
Andrzej Kozina , Magdalena Żmuda
Title:
Systemy wspomagania negocjacji = Negotiation Support Systems
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 321-338. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223046
chapter in conference materials
See main document
164

Author:
Title:
Negocjacje w procesach fuzji i przejęć = Negotiations in Merger and Takeover Processes
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 3-4 (2004) , s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220846
article
165

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
95 s.; 29 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-35-4
Access mode:
Nr:
2168218430
monograph
166

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 167-175
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224848
chapter in book
See main document
167

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 29-44
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224864
chapter in book
See main document
168

Author:
Title:
Wartościowanie jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 609
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270244
lexical items
See main document
169

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 213-218
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224850
chapter in book
See main document
170

Author:
Title:
Punktowy diagram korelacji (współzależności) = Scatter Plot
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 470-471. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270188
lexical items
See main document
171

Author:
Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = The Systematic of Negotiation Techniques within Corporate Mergers & Acquisitions Process
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Access mode:
Nr:
2168250904
chapter in conference materials
See main document
172

Author:
Title:
Planowanie jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 407
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270164
lexical items
See main document
173

Author:
Title:
Model negocjacji gospodarczych
Source:
Management Forum 2020 / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 54-59
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246854
chapter in monograph
174

Title:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004
Physical description:
240 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224460
monograph
See related chapters
175

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 227-231
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224858
chapter in book
See main document
176

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Szemrzący ul - komunikacja w Banku
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 209-224
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224880
chapter in book
See main document
177

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 225-231
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224882
chapter in book
See main document
178

Author:
Title:
Diagram przebiegu procesu = Process Flow Diagram
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 100-102. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269932
lexical items
See main document
179

Title:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004
Physical description:
231 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224458
monograph
See related chapters
180

Author:
Title:
Ciągłe doskonalenie jakości = Continuous Improvement
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 77. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269892
lexical items
See main document
181

Title:
Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2004, s. 251-265 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 4)
ISBN:
83-7363-171-2
Nr:
2168302867
chapter in monograph
182

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
97 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168294863
report
183

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 219-222
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224854
chapter in book
See main document
184

Author:
Title:
Statystyczne sterowanie procesem = Statistical Process Control - SPC
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 524 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168272630
lexical items
See main document
185

Author:
Title:
Arkusz analityczny = Checksheet
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 43
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269850
lexical items
See main document
186

Author:
Title:
Księga jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 243-244. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270102
lexical items
See main document
187

Author:
Andrzej Kozina , Marek Ćwiklicki , Henryk Pająk , Leszek Skórniewicz
Title:
Organizacja i funkcjonowanie urzędu
Source:
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 117-151. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-20-6
Access mode:
Nr:
2168244328
chapter in monograph
See main document
188

Author:
Title:
System oceny efektywności negocjacji gospodarczych = A System for Evaluating the Effectiveness of Business Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220406
article
See main document
189

Author:
Title:
Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach = The Kinds of Crisis Situations within Negotiations
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 198-209. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166393852
article
190

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 163-169
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224876
chapter in book
See main document
191

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 233-238
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224860
chapter in book
See main document
192

Author:
Title:
Koszty jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 232-233
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270094
lexical items
See main document
193

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 223-225
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224856
chapter in book
See main document
194

Author:
Andrzej Kozina , Witold Pycior , Anna Laskowska , Iwona Terlikowska , Małgorzata Owsiany , Jan Bereza , Marek Ćwiklicki , Anatol Władyka , Wiesława Borczyk
Title:
Najlepsze praktyki
Source:
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR (red.), Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 105-155. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-15-X
Access mode:
Nr:
2168306255
chapter in monograph
See main document
195

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 153-161
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224874
chapter in book
See main document
196

Author:
Sabina Ostrowska , Andrzej Kozina
Title:
Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn
Source:
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 155-165
ISBN:
83-87658-57-X
Nr:
2168224846
chapter in book
See main document
197

Author:
Title:
Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego
Source:
Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 352-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247020
chapter in conference materials
198

Author:
Title:
Sytuacje kryzysowe w negocjacjach
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 581-587 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230076
chapter in monograph
199

Author:
Conference:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Title:
Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm = The Complex Model of Negotiations on Corporate Mergers & Acquisitions
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168235418
chapter in conference materials
See main document
200

Author:
Title:
Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską = The Negotiation Potential of Small-Sized Enterprises in Context of Integration with European Union
Source:
Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 223-230. - Summ., streszcz.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
51370
chapter in monograph
201

Author:
Title:
Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego = Forming Negotiation Teams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222608
article
See main document
202

Author:
Andrzej Kozina , Sabina Ostrowska
Title:
Negocjacje w systemie logistycznym
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 139-146
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238852
chapter in monograph
203

Title:
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
95 s.; 29 cm
ISBN:
83-89410-00-1
Nr:
2168234572
monograph
204

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Jarosław Bober , Pierre Charette , Robert Chrabąszcz , John Gladki , Jarosław Górniak , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Anna Laskowska , Aleksander Marcinkowski , Tadeusz Markowski , Alan Mitchell , Eric McSweeney , Henryk Pająk , Krzysztof Pakoński , Witold Sartorius , Bohdan Turowski , Wiesław Wańkowicz , Anatol Władyka
Title:
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)., Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168293903
report
205

Author:
Title:
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej = A Comprehensive Analysis of Negotiations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231000
article
See main document
206

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Wałbrzych, Polska, od 2002-03-10 do 2002-03-12
Title:
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej
Source:
Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 3(3) (2002) , s. 172-181. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168302877
article
207

Author:
Title:
Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm = The Place and the Role of Negotiations in Corporate Merger Process
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002) , s. 209-217. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja - Bibliogr.
Nr:
2168223106
article
208

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji = The Analysis and Evaluation of Mergers Negotiations
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 641-653. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168245936
chapter in conference materials
209

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Aleksander Marcinkowski , Krzysztof Pakoński , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Wiesław Wańkowicz , Jarosław Górniak , Tadeusz Markowski , Witold Sartorius
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego"
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
20 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168297069
report
210

Author:
Title:
Negocjowanie z trudnymi partnerami
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002) , s. 198-206. - Tytuł numeru: Management Forum 2020 - Bibliogr.
Nr:
2168223102
article
211

Author:
Title:
Zasady planowania negocjacji = The Principles of Negotiation Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 71-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225396
article
See main document
212

Author:
Title:
Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 220-233. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223140
article
213

Author:
Marcin Zawicki , Stanisław Mazur , Aleksander Marcinkowski , Krzysztof Pakoński , Andrzej Kozina , Leszek Kozioł , Wiesław Wańkowicz , Jarosław Górniak , Tadeusz Markowski , Witold Sartorius
Title:
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego
Redaktor:
Publisher address:
[b.m: b.w.], 2002
Physical description:
20 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294859
report
214

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224894
chapter in conference materials
See main document
215

Author:
Andrzej Kozina , Marzena Draus
Title:
Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 226-238. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168236620
article
216

Title:
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets
Source:
Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; z. nr 15)
ISBN:
83-88829-27-0
Nr:
2168302871
chapter in monograph
217

Author:
Title:
Style negocjowania - analiza porównawcza = Negotiation Styles: A Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 73-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236312
article
See main document
218

Title:
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers
Source:
Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Warszawa: FRR, 2001, s. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86543-39-6
Nr:
2168232634
chapter in conference materials
219

Author:
Title:
Potencjał sprawnego negocjatora
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 191-203. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552021
chapter in conference materials
See main document
220

Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków, Karpacz, Polska, od 2000-11-19 do 2000-11-21
Title:
Negocjacje w zespole projektowym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000 - Bibliogr.
Nr:
2168224576
article
221

Author:
Title:
Menedżer jako mediator
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 180-189. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261696
chapter in conference materials
222

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu: opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, Lądek Zdrój, Polska, od 1999-11-21 do 1999-11-23
Title:
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000) , s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999 - Bibliogr.
Nr:
2168224116
article
223

Title:
Podstawy rachunku kosztów jakości = Fundamentals of the Quality Cost Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 179-196. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224174
article
See main document
224

Author:
Title:
Metody analizy w negocjacjach handlowych
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 204-229
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232584
chapter in unpublished scientific work
225

Author:
Title:
Zasady i metody planowania negocjacji handlowych
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 315-363
Signature:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231374
chapter in unpublished scientific work
226

Author:
Jarosław Dąbrowski , Andrzej Kozina
Title:
Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 163-167
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246600
chapter in monograph
See main document
227

Author:
Title:
Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A.
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 225-258. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329650
chapter in monograph
See main document
228

Author:
Andrzej Kozina , Tadeusz Węgrzyński
Title:
Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 157-162
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246556
chapter in monograph
See main document
229

Title:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Physical description:
278 s.: rys., wykr.; 24 cm.
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166299027
monograph
See related chapters
230

Title:
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 193-224. - Załącznik
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329455
chapter in monograph
See main document
231

Author:
Title:
Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A
Source:
Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 85-91
ISBN:
83-907998-4-7
Nr:
2168246564
chapter in monograph
232

Title:
Rachunek i analiza kosztów jakości
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 75-143 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232796
chapter in unpublished scientific work
See main document
233

Author:
Magdalena Kornecka , Andrzej Kozina
Title:
Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A.
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 124-146. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166328825
chapter in monograph
See main document
234

Author:
Andrzej Kozina , Katarzyna Oszczypała
Title:
Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 168-171
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246602
chapter in monograph
See main document
235

Author:
Monika Górecka , Andrzej Kozina
Title:
Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o
Source:
Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 78-93
ISBN:
83-907998-8-X
Nr:
2168245232
chapter in monograph
See main document
236

Author:
Title:
Podstawy metodyczne mediacji = Methodological Basis of Mediation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238128
article
See main document
237

Title:
Księga kejsów biznesowych
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997
Physical description:
658 s.: [10] k. tabl. : il.; 26 cm
Notes:
Projekt "Tessa",
Nr:
2166339278
monograph
See related chapters
238

Author:
Title:
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 599-626. - Załączniki
Nr:
2166346944
chapter in monograph
See main document
239

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 571-587. - Załączniki
Nr:
2168268418
chapter in monograph
See main document
240

Title:
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 383-397. - Załączniki
Nr:
2166345615
chapter in monograph
See main document
241

Author:
Paweł Chlipała , Marek Rutkowski , Andrzej Kozina
Title:
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 355-361. - Załączniki
Nr:
2166344971
chapter in monograph
See main document
242

Author:
Title:
Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą = Methodical Grounds for the Description of Cases Pertaining to Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 149-165. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237786
article
See main document
243

Title:
Analiza kosztów jakości
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 217-250 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234690
chapter in unpublished scientific work
See main document
244

Title:
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 125-139. - Załączniki
Nr:
2166344463
chapter in monograph
See main document
245

Author:
Title:
"Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator"
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 549-550. - Załączniki
Nr:
2166346243
chapter in monograph
See main document
246

Author:
Title:
Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych = Systematization of Conceptions of Formal Description of Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231840
article
See main document
247

Author:
Title:
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 8 (559), s. 27-28
Nr:
2168244412
varia
248

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (67-68) (1996) , s. 86-105
Nr:
2168244194
article
249

Title:
Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich
Source:
Edukacja Dorosłych. - 3 (14) (1996) , s. 181-185
Nr:
2168302799
article
250

Author:
Title:
Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 187-207 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232574
chapter in unpublished scientific work
See main document
251

Title:
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 53-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237706
article
See main document
252

Title:
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 22[268]-31[277]. - Summ.
Nr:
2168248652
chapter in conference materials
253

Author:
Title:
Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 201-230 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234660
chapter in unpublished scientific work
See main document
254

Title:
Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków
Source:
Edukacja Dorosłych. - 4-5 (10-11) (1995) , s. 110-116. - Streszcz.
Nr:
2168302789
article
255

Author:
Title:
Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1995. - R. 46, nr 7 (546), s. 28-29
Nr:
2168230448
varia
256

Title:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994
Physical description:
32 s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-08-7
Nr:
2168237564
monograph
257

Author:
Title:
Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną = The Procedure of Studying the Factors Determining the Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994) , s. 31-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230010
article
See main document
258

Author:
Title:
Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 8-61
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233000
chapter in unpublished scientific work
See main document
259

Author:
Title:
Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School = Problems of Management Education in the Harvard Business School
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227272
varia
260

Title:
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 84-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232494
chapter in unpublished scientific work
See main document
261

Title:
Struktura organizacyjna systemu "Gmina"
Publisher address:
Kraków: Oficyna "Cracowia", 1993
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-04-4
Nr:
2168239216
monograph
262

Author:
Title:
Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych = Attempt at Working on Typology of Methods and Techniques of Organizational Interdependencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246042
article
See main document
263

Title:
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993
Physical description:
39, [4] s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-03-6
Nr:
2168238338
monograph
264

Author:
Title:
Podstawy analizy zależności organizacyjnych = Foundations of the Analysis of Organizational Dependencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 41-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246008
article
See main document
265

Author:
Title:
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
577, 24 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/838
Nr:
2168257734
doctoral dissertation
266

Title:
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239910
article
See main document
267

Author:
Title:
Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 96-116
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285389
chapter in unpublished scientific work
See main document
268

Title:
Instrumenty zarządzania
Source:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 199-256, [1] k. złoż.
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232862
chapter in unpublished scientific work
269

Author:
Title:
Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 51-69
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232990
chapter in unpublished scientific work
See main document
270

Title:
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240862
article
See main document
271

Title:
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 84-119
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232776
chapter in unpublished scientific work
See main document
272

Author:
Title:
Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych = The Idea and Types of Organizational Dependences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240838
article
See main document
273

Author:
Title:
Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych = An Attempt of Quantification of Organizational Dependences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253530
article
See main document
274

Author:
Title:
Metody porządkowania zależności organizacyjnych = The Methods of Ordering of Organizational Interrelationships
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988) , s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269356
article
See main document
275

Title:
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 45-46
Nr:
2168244198
article
276

Title:
Teoria systemów
Source:
PTI Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985) , s. 22-23
Nr:
2168244402
article
277

Title:
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985) , s. 20-21, 30 - Bibliogr.
Nr:
2168244208
article
278

Author:
Title:
Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia = An Attempt at Utilization of Econometric Methods of Long-Term Prediction in the Field of Health Care
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254752
article
See main document
279

Title:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269964
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
163 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPZ/2/05/S/251
Signature:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
unpublished scientific work
5

Title:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
unpublished scientific work
6

Title:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
189 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
unpublished scientific work
7

Author:
Title:
Analiza i ocena negocjacji gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
34 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-770/Magazyn
Nr:
2168264782
unpublished scientific work
8

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
unpublished scientific work
1
Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat? / Jarosław BOBER, Andrzej KOZINA // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York : Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 210-228. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
2
Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration / Stefan Rozmus, Andrzej KOZINA // Procedia Manufacturing. - vol. 44 (2020), s. 318-325. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920308246
3
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection / Andrzej KOZINA, Marek SZARUCKI, Jurgita Raudeliūnienė // Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020), s. 121-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf. - ISSN 1816-6075
4
Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji / Andrzej KOZINA // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
5
Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 857-868. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2400-1
6
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - 118 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
7
Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa / Agnieszka Pieczonka ; Promotor: Andrzej KOZINA ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŁKUS. - Kraków, 2019. - 345 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003410
8
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
9
Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej = The Specificity of Negotiations in Public Administration IT Projects / Stefan Rozmus, Andrzej KOZINA // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 56 (2019), s. 197-214. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_13.pdf. - ISSN 1232-4671
10
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System / Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Agnieszka Pieczonka // Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019), s. 11-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf. - ISSN 0137-7221
11
Wprowadzenie / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 7-9. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
12
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
13
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 77-98. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
14
Zasady negocjacji / Andrzej KOZINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-769-1
15
"Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 207-214. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - ISSN 2450-775X
16
Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji = The Criteria for the Evaluation of Relationships Between Negotiation Partners / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 3. (2018), s. 69-78. - Summ., streszcz. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14682.pdf. - ISSN 2450-7733
17
Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji = Multicriteria Classification of Negotiation Conducting Techniques / Andrzej KOZINA // Przegląd Organizacji. - nr 7 (942) (2018), s. 30-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497b1482/po.2018.07.05.pdf. - ISSN 0137-7221
18
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-27. - ISBN 978-83-7252-767-7
19
Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. - S. 175-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941281-2-8. - Pełny tekst: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/2018_t1_175.pdf
20
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-767-7
21
Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych = Structural Determinants of Organizational Conflicts / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 543 (2018), s. 81-97. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w rachunkowości, rachunkowość w zarządzaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141762. - ISSN 1899-3192
22
Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu = Negotiation Competences of Project Manager / Andrzej KOZINA, Stefan Rozmus // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
23
Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji = Dimensions and Criteria for Negotiations Success / Andrzej KOZINA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 3, cz. 2 (2018), s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf. - ISSN 2084-5189
24
Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami = The Typology of Conflicts within Project Management / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017), s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf. - ISSN 0137-5466
25
Negotiations within Firm-Idea = Negocjacje w Firmie-Idei / Andrzej KOZINA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (42) (2017), s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.04. - ISSN 1898-3529
26
Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy = Negotiation Competences of an Entrepreneur / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017), s. 209-225. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169464. - ISSN 1644-9584
27
Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej = Dimensions & Parameters of Negotiation Situation / Andrzej KOZINA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017), s. 419-429. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6904.pdf. - ISSN 2450-7741
28
Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Acta Logistica. - vol. 4, iss. 2 (2017), s. 19-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_04_Kozina_Pieczonka.pdf. - ISSN 1339-5629
29
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji = Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017), s. 19-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974c960/po.2017.04.03.pdf. - ISSN 0137-7221
30
Style prowadzenia negocjacji = The Styles of Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. - t. 25 (2017), s. 289-307. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/view/376. - ISSN 1644-888X
31
Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie = The Dimensions & Criteria of Negotiations Evaluation / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 1 (2017), s. 161-173. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w dobie wyzwań rozwojowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-1.pdf. - ISSN 1733-2486
32
"Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Nowadays and Future Jobs. - vol. 1, iss. 1 (2017), s. 14-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/journals/nowadays-and-future-jobs/issue-275/turquoise-negotiations-their-features-case-study. - ISSN 2544-2287
33
Negocjacje w turkusowej organizacji = Negotiations within Turquoise Organization / Andrzej KOZINA, Agnieszka Pieczonka // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 2, cz. 1 (2017), s. 163-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_13.pdf. - ISSN 2084-5189
34
Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description = Wybrane teorie przedsiębiorstwa jako podstawa opisu negocjacji = Vybrannye teorii predprinimatelʹstva kak osnova opisaniâ peregovornogo processa / Andrzej KOZINA // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 3 (58) (2017), s. 17-39. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_i_Polityczna/MEiP-2017-3ang/Mysl_EiP_3-17_1-Kozina.pdf. - ISSN 2081-5913
35
Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji = The Method of the Selection of Negotiation Team Members Based on Competences Assessment / Andrzej KOZINA, Ewelina Zioła-Kowalczyk // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
36
Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych = The Principles for Negotiating within Crisis Situations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. - t. 18, nr 4 (2017), s. 61-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=159267#page1&view=Fit. - ISSN 1899-8658
37
Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie = The Functions of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 1 (2016), s. 273-285. - Summ.. - Tytuł numeru: Między teorią i praktyką zarządzania : dokonania, dylematy, inspiracje : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-1.pdf. - ISSN 1733-2486
38
Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji = Collective Agreement as a Negotiations Effect / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 185-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
39
Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Tools of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard BOROWIECKI, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. - S. 187-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-876-9
40
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami = The Types of Negotiations within Project Management / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (174) (2016), s. 39-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_4_(174).pdf. - ISSN 0137-5466
41
Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań = Conflicts within Logistics Systems - Research Concept / Agnieszka Pieczonka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Aneta Madyda, Zbigniew Malara. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. - S. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-47-0
42
Metody negocjacji projektowych / Andrzej KOZINA // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 148-170. - ISBN 978-83-8085-197-9
43
Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits / Anna Grabowska, Andrzej KOZINA // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 1 (2016), s. 2-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1197748. - ISSN 2450-7814
44
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Zenon Muszyński, Andrzej KOZINA. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-25-7
45
Podejścia do badania negocjacji = Approaches to Study Negotiations / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (28) (2016), s. 40-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/36436/Kozina_Podejscia_do_badania_negocjacji.pdf. - ISSN 2080-6000
46
Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach = Selected Tools of Communication within Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Jolanta Wyród-Wróbel. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016. - S. 85-99. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65182-50-0
47
Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie = The Principles of Labor Disputes Settlement in an Enterprise / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (29) (2016), s. 77-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40592. - ISSN 2080-6000
48
Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku) = The Evaluation of Negotiation Competences (Theoretical Model and Case Study) / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (22) (2015), s. 22-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29011/Kozina_Ocena_Kompetencji_Negocjacyjnych_Model_Teoretyczny_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
49
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Sfinansowane ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 083/WZ-0KPZ/02/2015/S5083. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
50
Dobór technik prowadzenia negocjacji = Selecting Negotiation Techniques / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 31-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/894. - ISSN 1898-6447
51
Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady = Negotiations from the Position of Weakness - Selected Concepts and Examples / Andrzej KOZINA // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (2) (2015), s. 57-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkwLzEvMQ/mmr-2015-02-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
52
Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku) = Shaping Partner Relationships within Negotiations : (Methodological Principles & Case Study) / Andrzej KOZINA // W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-20-1 ; 978-83-65173-21-8
53
Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej = Organizing Negotiation Space / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 123-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
54
Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku = Negotiations as Part of Managing Organizational Changes : Methodological Concept & Case Study / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 4 (56) (2015), s. 222-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169411. - ISSN 1644-9584
55
Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku) = Formalization of Business Negotiations (Methodological Principles and Case Study) / Andrzej KOZINA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 3, cz. 2 (2015), s. 19-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-3-2.pdf#page=19&view=Fit. - ISSN 1733-2486
56
Przegląd koncepcji badania negocjacji = The Review of the Concepts of Studying Negotiations / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (168) (2015), s. 61-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_3_(168).pdf. - ISSN 0137-5466
57
Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze / Andrzej KOZINA, Agnieszka Witwicka // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 83-108. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
58
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Determinants of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015), s. 87-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/87-95.pdf. - ISSN 1506-2635
59
Negocjacje dla odnowy organizacji = Negotiations for Organizational Renewal / Andrzej KOZINA // Management Forum. - vol. 3, no. 1 (2015), s. 91-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/30290/Kozina_Negocjacje_dla_odnowy_organizacji_2015.pdf
60
Organizowanie zespołu negocjacyjnego = Organising a Negotiating Team / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/489. - ISSN 1898-6447
61
Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami = The Principles of Negotiating Against Difficult Partners / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie / red. nauk. Oleksandr Gugnin, Hanna Hall, Lucyna Witek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. - S. 75-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-994-1
62
Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań = Negotiations Planning in Small & Medium-sized Consulting Enterprises : Methodological Concept & Research Results / Andrzej KOZINA // Problemy Zarządzania. - vol. 13, nr 1 (51), t. 2 (2015), s. 149-169. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w XXI wieku : oblicza i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169632. - ISSN 1644-9584
63
Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami = Negotiations in a Company from the Perspective of Project Management / Andrzej KOZINA // Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (1) (2014), s. 57-66. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTU0LzEvMQ/mmr-01-2014-pw-01.pdf#page=57&view=Fit. - ISSN 2300-6366
64
Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku = The Selection of Negotiation Strategy : Methodological Rules & Case Study / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 73 (2014), s. 291-303. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesność przemysłu i usług. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z73/kozina%20A.pdf. - ISSN 1641-3466
65
Typologia technik negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 259-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-6-7
66
Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań = Multilateral Negotiations - Concept of Research / Andrzej KOZINA // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 87-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
67
Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji = The Five Disciplines of Learning Negotiations within an Organisation / Andrzej KOZINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 199 (2014), s. 125-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=151180&from=publication. - ISSN 2083-8611
68
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study / Andrzej KOZINA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
69
Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych = The Concept of Two-Dimensional Evaluation of Negotiation Competences / Andrzej KOZINA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (163) (2014), s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_3%28163%29.pdf#page=71=Fit. - ISSN 0137-5466
70
Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation / Andrzej W. KOZINA // Managerial Economics. - vol. 15, no. 2 (2014), s. 177-188. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/1369/1001. - ISSN 1898-1143
71
Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne = Cooperative Negotiating Strategies & Styles / Andrzej KOZINA // W: Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-93-8
72
Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku) = The Analysis of Alternatives in Collective Bargaining : (Theoretical Assumptions & Case Study) / Andrzej KOZINA // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The Concepts, Methods and Conditions of the Development Organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 168-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-706-9
73
Ocena siły przetargowej w negocjacjach = Evaluation of Bargaining Power / Andrzej KOZINA // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 3 (2014), s. 72-84. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1124644. - ISSN 2084-3356
74
Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych) = Coalition Strategy in (Multiparty) Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 27 (100) (2014), s. 67-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/100-2014_4.pdf. - ISSN 2082-5501
75
Managerial Roles and Functions in Negotiation Process / Andrzej W. KOZINA // Business, Management and Education. - vol. 12, no 1 (2014), s. 94-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.07/pdf. - ISSN 2029-7491
76
Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak) = Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej / Andrzej KOZINA // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, no. 3(122) (2013), s. 141-144. - Rec. pracy: Karol Olejniczak (ed.), Learning organizations. A model for public administration. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1069190
77
Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA // W: Efektywność organizacji / red. nauk. Marek Cisek, Anna Marciniuk-Kluska. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013. - S. 235-245. - ISBN 978-83-63773-38-0
78
Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie / Andrzej KOZINA // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 87-108
79
Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning - Methodological Framework & Case Study / Andrzej KOZINA // W: Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia = Determinants, Methods and Strategies of Development of Enterprises / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkelewicz. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2013. - S. 143-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63713-41-6
80
The Concept of Business Negotiations Analysis / Andrzej KOZINA // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - S. 9-20. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf
81
Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie = Agency Theory as a Tool of the Identification of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 53-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
82
Comprehensive Model of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 249-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
83
Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie = Formulating Issues and Objectives of Negotiations within a Company / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/743/580. - ISSN 1898-6447
84
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 275-288. - ISBN 978-83-7252-636-6
85
Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami = The Analysis of Stakeholder Preferences in Project Management Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/782/606. - ISSN 1898-6447
86
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 13-23. - ISBN 978-83-7252-636-6
87
Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie / Andrzej KOZINA // W: Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 273-283. - ISBN 978-83-931128-8-3
88
Metody oceny siły przetargowej = The Methods of Bargaining Power Evaluation / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
89
The Concept of Business Negotiations Evaluation / Andrzej KOZINA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 253-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
90
Organizacja ucząca się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 389-403. - ISBN 978-83-7252-583-3
91
Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie = Negotiations Planning in a Company / Andrzej KOZINA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 205). - ISBN 978-83-7252-560-4
92
Przedmiot nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-27. - ISBN 978-83-7252-583-3
93
Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation / Andrzej KOZINA // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2012. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 11). - S. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-80-8. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol11.pdf
94
Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji / Andrzej KOZINA // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 325-342
95
Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi / Andrzej KOZINA // W: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2011. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 127-150. - ISBN 978-83-931128-5-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf
96
Negocjacje jako proces / Andrzej KOZINA // W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-669-3
97
Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu / Andrzej KOZINA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 292-305
98
Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć = Due Diligence Analysis in Acquisitions Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 686). - nr 47 (2011), s. 651-662. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
99
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 227-263. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
100
Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 247-278
101
Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się / Andrzej KOZINA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 145-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
102
System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny / Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 439-448. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
103
Przedsiębiorca jako agent zmiany / Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 97-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
104
Negocjacje jako proces tworzenia wartości / Andrzej KOZINA // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 125-131. - ISBN 978-83-60652-46-6
105
System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe / Krzysztof WOŹNIAK, Andrzej KOZINA // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 449-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
106
Negocjacje w zarządzaniu projektami = Negotiations within Project Management / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 153-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/153-165.pdf. - ISSN 1506-2635
107
Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy / Andrzej KOZINA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 91-97. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
108
Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methods of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 137-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
109
Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 274-318
110
Procesowe koncepcje negocjacji = Process-Oriented Concepts of Negotiations / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009), s. 67-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
111
Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Bernard BIŃCZYCKI, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 143-164. - ISBN 978-83-255-0237-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010968_Przeglad_metod_badania_struktur_organizacyjnych_przedsiebiorstw/links/55a3982208aea517405cffae/Przeglad-metod-badania-struktur-organizacyjnych-przedsiebiorstw.pdf?origin=publication_detail
112
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
113
Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw / Andrzej KOZINA // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 317-325. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
114
Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem = Negotiation as Instrument of Enterprise Management / Andrzej KOZINA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of Development of Management Systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60714-81-2
115
Modele strukturalne organizacji uczącej się / Beata BARCZAK, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 53-116. - ISBN 978-83-255-0237-9
116
Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi = The Identification of Links between Negotiation Situations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 39-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
117
Tworzenie zespołu negocjacyjnego / Andrzej KOZINA // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 108-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
118
Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej / Andrzej KOZINA // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 240-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
119
Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie = The Methodology of a Business Negotiations Plan / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 583-591. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
120
Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia / Andrzej KOZINA, Martyna Julia Wronka // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08 : konwersja wiedzy / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 305-316. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-465-1
121
Model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Model of Negotiations within an Enterprise / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 161-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
122
Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie = Business Negotiations Typology / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 181-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
123
Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Methodology of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 103-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
124
Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia / Czeslaw MESJASZ, Andrzej KOZINA, Tomasz MALKUS // W: Servicios Sociales : Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional / coord. Chaime Marcuello Servós, Antonio Gutiérrez Resa. - Madrid : Ediciones Académicas, S.A., 2008. - S. 137-168. - Bibliogr. - ISBN 978-84-96062-66-5
125
Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach = The Management Functions within Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 570-578. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
126
Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach = Assessment of Bargaining Power in Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 61-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167913024. - ISSN 1898-6447
127
Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie = The Place and Role of Negotiations in an Enterprise / Andrzej KOZINA // W: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami = Methods and Tools of Modern Organization Management / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 433-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-22-4
128
Metodyka analizy przednegocjacyjnej = The Methodological Framework for Prenegotiation Analysis / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. - S. 245-254. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60714-51-5
129
Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji = Intraorganizational Determinants of Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 355-361. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
130
Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 251-262. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=252&view=Fit
131
Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa = Negotiations Within Business Innovations Processes / Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 297-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
132
Zarządzanie wiedzą w negocjacjach / Andrzej KOZINA // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków : mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_wiedz%C4%85_w_negocjacjach
133
Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 41-62
134
Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji / Andrzej KOZINA // W: Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 378-384. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-383-8
135
Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Planowanie strategiczne w warunkach niepewności / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2007. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 22. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing). - S. 193-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920319-9-4. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Planowanie_strategiczne_w_warunkach_niepwnosci_Krupski_2007.pdf
136
Podstawy badania struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA, Andrzej KOZINA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-346-4
137
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research / Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
138
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 119-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138801813. - ISSN 0208-7944
139
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762534. - ISSN 1898-6447
140
Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa = Negotiations as a Component of Company's Potential / Andrzej KOZINA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 333-342. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
141
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure / Jacek KOPEĆ, Andrzej KOZINA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
142
Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji = The Roles and Authority of Representatives within Negotiations from Agency Theory Perspective / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 223-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
143
Strategie negocjacji wielostronnych / Andrzej KOZINA // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 125-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
144
Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych / Andrzej KOZINA // W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; t. 7). - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-377-4
145
Wiedza jako atrybut negocjacji / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006), s. 411-418. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-748X
146
Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy = Change Agent within Corporate Restructuring Process / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Andrzej KOZINA // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 259-268. - Streszcz., summ. - ISBN 83-924656-0-1
147
Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. nauk. Piotr Płoszajski i Grzegorz Bełz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 41-50. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-278-5
148
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie = The Types of Negotiations within Corporate Project Management / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, cop. 2006. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 5). - S. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-48-4. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Organizacje_komercyjne__Rok_2006.pdf
149
Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 251-258. - ISBN 978-83-7417-203-5
150
Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie = Job Evaluation in Regional Labour Office in Krakow / Aneta Korajda, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
151
Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji = Corporate Negotiations from Agency Theory Perspective / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 383-395. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
152
Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm = A Negotiation Model in Mergers and Acquisitions / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 145-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113686935. - ISSN 0208-7944
153
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 511-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
154
Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych = Information Management within Business Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 421-431. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
155
Proces planowania negocjacji gospodarczych = The Process of Business Negotiations Planning / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 99-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
156
Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa = Negotiations as a Managerial Tool for Corporate Restructuring Process / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 287-297. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
157
Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie = The Universal Model of Corporate Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 338-350. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
158
System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Corporate Negotiations' Information Support System / Andrzej KOZINA // W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania. T. 2 = Present-day competition and multilevel strategic advantages - problems and challenges faced in Poland. Vol. 2 / red. nauk. Mieczysław Moszkowicz. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. - (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, ISSN 0324-9468 ; 18 (76)). - S. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
159
Negocjacje jako instrument zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
160
Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej / Beata BARCZAK, Andrzej KOZINA // W: Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 2 / red. nauk. Maria Romanowska, Michał Trocki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 411-425. - ISBN 83-7378-084-X
161
Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 55-64. - ISBN 83-87658-56-1
162
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA]. - Wyd. 2. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 99 s. ; 29 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-30-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aiug.pdf
163
Systemy wspomagania negocjacji = Negotiation Support Systems / Andrzej KOZINA, Magdalena Żmuda // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 321-338. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
164
Negocjacje w procesach fuzji i przejęć = Negotiations in Merger and Takeover Processes / Andrzej KOZINA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 3-4 (2004), s. 41-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
165
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego : przewodnik dla samorządów [on-line] / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR ; [autorzy: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert CHRABĄSZCZ, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 95 s. ; 29 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-35-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aisp.pdf
166
Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 167-175. - ISBN 83-87658-57-X
167
Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 29-44. - ISBN 83-87658-56-1
168
Wartościowanie jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 609. - ISBN 83-7251-438-0
169
Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 213-218. - ISBN 83-87658-57-X
170
Punktowy diagram korelacji (współzależności) = Scatter Plot / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 470-471. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
171
Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = The Systematic of Negotiation Techniques within Corporate Mergers & Acquisitions Process / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 96-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1
172
Planowanie jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 407. - ISBN 83-7251-438-0
173
Model negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 54-59. - ISBN 83-89142-27-9
174
Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - 240 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-57-X
175
Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 227-231. - ISBN 83-87658-57-X
176
Szemrzący ul - komunikacja w Banku / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 209-224. - ISBN 83-87658-56-1
177
W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 225-231. - ISBN 83-87658-56-1
178
Diagram przebiegu procesu = Process Flow Diagram / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 100-102. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
179
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - 231 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-56-1
180
Ciągłe doskonalenie jakości = Continuous Improvement / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 77. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
181
Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego / Beata BARCZAK, Andrzej KOZINA // W: Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; t. 4). - S. 251-265. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-171-2
182
Institutional Analysis of the Gmina Office : Manual for Local Governments / ed. by Marcina ZAWICKI i Stanisława MAZUR ; [authors: Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 97 s. : il. ; 30 cm
183
Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 219-222. - ISBN 83-87658-57-X
184
Statystyczne sterowanie procesem = Statistical Process Control - SPC / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 524. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
185
Arkusz analityczny = Checksheet / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 43. - ISBN 83-7251-438-0
186
Księga jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 243-244. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
187
Organizacja i funkcjonowanie urzędu / Andrzej KOZINA, Marek ĆWIKLICKI, Henryk Pająk, Leszek Skórniewicz // W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 117-151. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-20-6. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_praktyki.pdf#page=113&view=Fit
188
System oceny efektywności negocjacji gospodarczych = A System for Evaluating the Effectiveness of Business Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64116591. - ISSN 0208-7944
189
Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach = The Kinds of Crisis Situations within Negotiations / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 198-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
190
W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 163-169. - ISBN 83-87658-56-1
191
Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 233-238. - ISBN 83-87658-57-X
192
Koszty jakości / Andrzej KOZINA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 232-233. - ISBN 83-7251-438-0
193
Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 223-225. - ISBN 83-87658-57-X
194
Najlepsze praktyki / Andrzej KOZINA, Witold Pycior, Anna Laskowska, Iwona Terlikowska, Małgorzata Owsiany, Jan Bereza, Marek ĆWIKLICKI, Anatol WŁADYKA, Wiesława Borczyk // W: Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR (red.), Bohdan Turowski, Marcin ZAWICKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 105-155. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-15-X. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_ri.pdf#page=115&view=Fit
195
Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 153-161. - ISBN 83-87658-56-1
196
Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn / Sabina Ostrowska, Andrzej KOZINA // W: Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 155-165. - ISBN 83-87658-57-X
197
Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego / Andrzej KOZINA // W: Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań : AE, 2003. - S. 352-360. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
198
Sytuacje kryzysowe w negocjacjach / Andrzej KOZINA // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 581-587. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
199
Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm = The Complex Model of Negotiations on Corporate Mergers & Acquisitions / Andrzej KOZINA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
200
Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską = The Negotiation Potential of Small-Sized Enterprises in Context of Integration with European Union / Andrzej KOZINA // W: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską / red. Henryk Bieniok. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 223-230. - Summ., streszcz.
201
Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego = Forming Negotiation Teams / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57034413. - ISSN 0208-7944
202
Negocjacje w systemie logistycznym / Andrzej KOZINA, Sabina Ostrowska // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 139-146. - ISBN 83-89224-58-5
203
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 95 s. ; 29 cm. - ISBN 83-89410-00-1
204
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego : przewodnik dla samorządów [on-line] / [red. Marcin ZAWICKI i Stanisław MAZUR ; zespół aut. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Pierre Charette, Robert Chrabąszcz, John Gladki, Jarosław GÓRNIAK, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Anna Laskowska, Aleksander Marcinkowski, Tadeusz Markowski, Alan Mitchell, Eric McSweeney, Henryk Pająk, Krzysztof Pakoński, Witold Sartorius, Bohdan Turowski, Wiesław Wańkowicz, Anatol WŁADYKA]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 91 s. : il. - Przewodnik został przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju instytucjonalnego" (PRI), realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. PRI jest częścią Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_aium.pdf
205
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej = A Comprehensive Analysis of Negotiations / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 89-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15405. - ISSN 0208-7944
206
Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 3(3) (2002), s. 172-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-3.pdf. - ISSN 1643-630X
207
Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm = The Place and the Role of Negotiations in Corporate Merger Process / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002), s. 209-217. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
208
Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji = The Analysis and Evaluation of Mergers Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 641-653. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913327-0-5
209
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego : dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego" / aut.: Marcin ZAWICKI (red.), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002. - 20 s. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=11154
210
Negocjowanie z trudnymi partnerami / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002), s. 198-206. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management Forum 2020. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
211
Zasady planowania negocjacji = The Principles of Negotiation Planning / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 71-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12819. - ISSN 0208-7944
212
Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym / Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 220-233. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
213
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego / aut.: Marcin ZAWICKI (redakcja), Stanisław MAZUR, Aleksander Marcinkowski, Krzysztof Pakoński, Andrzej KOZINA, Leszek KOZIOŁ, Wiesław Wańkowicz, Jarosław GÓRNIAK, Tadeusz Markowski, Witold Sartorius. - [b.m : b.w.], 2002. - 20 s. : il. ; 30 cm. - Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wsk.pdf
214
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich = Cultural Determinants of the Negotiations of Polish Companies on European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
215
Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy / Andrzej KOZINA, Marzena Draus // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 226-238. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
216
Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski = The Cultural Determinants of the Negotiations by Polish Companies on Entering European Markets / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // W: Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie ; z. nr 15). - S. 154-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-27-0
217
Style negocjowania - analiza porównawcza = Negotiation Styles: A Comparative Analysis / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 73-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
218
Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm = Planning the Negotiations for the Companies' Mergers / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Warszawa : FRR, 2001. - S. 375-393. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86543-39-6
219
Potencjał sprawnego negocjatora / Andrzej KOZINA // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 191-203. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
220
Negocjacje w zespole projektowym / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000), s. 39-47. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
221
Menedżer jako mediator / Andrzej KOZINA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 180-189. - Streszcz. - Bibliogr.
222
Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy / Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000), s. 31-49. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
223
Podstawy rachunku kosztów jakości = Fundamentals of the Quality Cost Account / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 179-196. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10703. - ISSN 0208-7944
224
Metody analizy w negocjacjach handlowych / Andrzej KOZINA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 204-229
225
Zasady i metody planowania negocjacji handlowych / Andrzej KOZINA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 315-363
226
Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o. / Jarosław Dąbrowski, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 163-167. - ISBN 83-907998-7-1
227
Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A. / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 225-258. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
228
Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego / Andrzej KOZINA, Tadeusz Węgrzyński // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 157-162. - ISBN 83-907998-7-1
229
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 278 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-907998-9-8
230
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego / Andrzej KOZINA, Marek LISIŃSKI, Bogusz MIKUŁA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 193-224. - Załącznik. - ISBN 83-907998-9-8
231
Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie finansami : studia przypadków / red. nauk. Marek Capiński. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 85-91. - ISBN 83-907998-4-7
232
Rachunek i analiza kosztów jakości / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 75-143. - Bibliogr.
233
Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A. / Magdalena Kornecka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 124-146. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
234
Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim / Andrzej KOZINA, Katarzyna Oszczypała // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 168-171. - ISBN 83-907998-7-1
235
Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o / Monika Górecka, Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 78-93. - ISBN 83-907998-8-X
236
Podstawy metodyczne mediacji = Methodological Basis of Mediation / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 133-147. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - 658 s. : [10] k. tabl. : il. ; 26 cm. - Projekt "Tessa"
238
Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego / Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 599-626. - Załączniki
239
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 571-587. - Załączniki
240
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 383-397. - Załączniki
241
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski, Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 355-361. - Załączniki
242
Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą = Methodical Grounds for the Description of Cases Pertaining to Business Management / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 149-165. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
243
Analiza kosztów jakości / Paweł CABAŁA, Andrzej KOZINA // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 217-250. - Bibliogr.
244
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 125-139. - Załączniki
245
"Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator" / Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 549-550. - Załączniki
246
Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych = Systematization of Conceptions of Formal Description of Organizational Structures / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 97-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
247
Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą / Andrzej KOZINA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 8 (559) (1996), s. 27-28. - ISSN 0860-6846
248
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (67-68) (1996), s. 86-105. - ISSN 0867-4973
249
Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich / Andrzej W. KOZINA // Edukacja Dorosłych. - 3 (14) (1996), s. 181-185. - ISSN 1230-9206
250
Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 187-207. - Bibliogr.
251
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 53-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
252
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. materiałów konf. Ryszard Rutka. - Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 22[268]-31[277]. - Summ.
253
Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 201-230. - Bibliogr.
254
Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków / Andrzej W. KOZINA // Edukacja Dorosłych. - 4-5 (10-11) (1995), s. 110-116. - Streszcz. - ISSN 1230-9206
255
Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania / Andrzej KOZINA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 7 (546) (1995), s. 28-29. - ISSN 0860-6846
256
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994. - 32 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-08-7
257
Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną = The Procedure of Studying the Factors Determining the Organizational Structure / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994), s. 31-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
258
Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych / Andrzej KOZINA // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 8-61
259
Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School = Problems of Management Education in the Harvard Business School / Andrzej KOZINA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
260
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 84-123. - Bibliogr.
261
Struktura organizacyjna systemu "Gmina" / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA, Jolanta WALAS. - Kraków : Oficyna "Cracowia", 1993. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-04-4
262
Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych = Attempt at Working on Typology of Methods and Techniques of Organizational Interdependencies / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
263
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą / Andrzej KOZINA, Bogusz MIKUŁA, Adam NALEPKA. - Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993. - 39, [4] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-03-6
264
Podstawy analizy zależności organizacyjnych = Foundations of the Analysis of Organizational Dependencies / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 41-57. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Analiza zależności w strukturze organizacyjnej / Andrzej KOZINA ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 1992. - 577, 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
266
Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem = Procedure of Line Information System Selection for the Purpose of Business Management / Andrzej KOZINA, Zbigniew PRZYGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 105-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
267
Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem / Andrzej KOZINA // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 96-116
268
Instrumenty zarządzania / Czesław MESJASZ, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 199-256, [1] k. złoż.
269
Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Andrzej KOZINA // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 51-69
270
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method / Jan DZIADOŃ, Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
271
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi / Adam NALEPKA, Maria SERDA, Andrzej KOZINA // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 84-119
272
Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych = The Idea and Types of Organizational Dependences / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 21-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
273
Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych = An Attempt of Quantification of Organizational Dependences / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990), s. 99-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
274
Metody porządkowania zależności organizacyjnych = The Methods of Ordering of Organizational Interrelationships / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 43-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
275
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45-46. - ISSN 0137-7221
276
Teoria systemów / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. - nr 45 (1985), s. 22-23. - ISSN 0137-8783
277
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985), s. 20-21, 30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
278
Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia = An Attempt at Utilization of Econometric Methods of Long-Term Prediction in the Field of Health Care / Andrzej KOZINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 105-123. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
279
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
280
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
283
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
284
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
285
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Analiza i ocena negocjacji gospodarczych / Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 34 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
287
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
1
Bober J., Kozina A., (2020), Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat?. [W:] Mazur S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 210-228.
2
Rozmus S., Kozina A., (2020), Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration, "Procedia Manufacturing", vol. 44, s. 318-325; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920308246
3
Kozina A., Szarucki M., Raudeliūnienė J., (2020), Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection, "Journal of System and Management Sciences", vol. 10, no. 1, s. 121-138; http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf
4
Kozina A., (2020), Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji. [W:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji, T. 2, Aktualności badawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 155-162.
5
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2020), Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy. [W:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji, T. 2, Aktualności badawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 857-868.
6
Kozina A. (red.), (2019), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 118 s.
7
Pieczonka A., (2019), Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Kozina A., Kraków : , 345 k.
8
Kozina A., (2019), Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 51-63.
9
Rozmus S., Kozina A., (2019), Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 56, s. 197-214; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_13.pdf
10
Kozina A., Małkus T., Pieczonka A., (2019), Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11 (958), s. 11-19; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf
11
Kozina A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 7-9.
12
Kozina A., (2019), Wybrane zasady negocjacji. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 215-227.
13
Kozina A., (2019), Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 77-98.
14
Kozina A., (2018), Zasady negocjacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 246 s.
15
Kozina A., Pieczonka A., (2018), "Turkusowe podejście" do zarządzania konfliktami organizacyjnymi, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 207-214.
16
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2018), Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 52, t. 3., s. 69-78; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14682.pdf
17
Kozina A., (2018), Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji, "Przegląd Organizacji", nr 7 (942), s. 30-35; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497b1482/po.2018.07.05.pdf
18
Kozina A., (2018), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-27.
19
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2018), Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 175-183.
20
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2018), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
21
Kozina A., Pieczonka A., (2018), Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 543, s. 81-97; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141762
22
Kozina A., Rozmus S., (2018), Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-105.
23
Kozina A., (2018), Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 3, cz. 2, s. 155-164; http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf
24
Kozina A., (2017), Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 95-108; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
25
Kozina A., (2017), Negotiations within Firm-Idea, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (42), s. 53-62; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.04
26
Kozina A., (2017), Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 209-225; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169464
27
Kozina A., (2017), Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (85), s. 419-429; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6904.pdf
28
Kozina A., Pieczonka A., (2017), Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise, "Acta Logistica", vol. 4, iss. 2, s. 19-22; https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_04_Kozina_Pieczonka.pdf
29
Kozina A., (2017), Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji, "Przegląd Organizacji", nr 4 (927), s. 19-23; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974c960/po.2017.04.03.pdf
30
Kozina A., (2017), Style prowadzenia negocjacji, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne", t. 25, s. 289-307; http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/view/376
31
Kozina A., (2017), Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 12, cz. 1, s. 161-173; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-1.pdf
32
Kozina A., Pieczonka A., (2017), "Turquoise Negotiations" - Their Features & Case Study, "Nowadays and Future Jobs", vol. 1, iss. 1, s. 14-22; https://businessperspectives.org/journals/nowadays-and-future-jobs/issue-275/turquoise-negotiations-their-features-case-study
33
Kozina A., Pieczonka A., (2017), Negocjacje w turkusowej organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 15, nr 2, cz. 1, s. 163-176; http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_13.pdf
34
Kozina A., (2017), Selected Theories of the Firm as a Base for Negotiation Description, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 3 (58), s. 17-39; https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_Ekonomiczna_i_Polityczna/MEiP-2017-3ang/Mysl_EiP_3-17_1-Kozina.pdf
35
Kozina A., Zioła-Kowalczyk E., (2017), Metoda doboru członków zespołu negocjacyjnego na podstawie oceny kompetencji. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-67.
36
Kozina A., (2017), Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", t. 18, nr 4, s. 61-77; https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=159267#page1&view=Fit
37
Kozina A., (2016), Funkcje negocjacji w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 4, cz. 1, s. 273-285; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-1.pdf
38
Kozina A., (2016), Układ zbiorowy pracy jako efekt negocjacji. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-198.
39
Kozina A., (2016), Narzędzia planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Barcik R., Borowiecki R., Dudek M., Nowicka-Skowron M. (red.), Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 187-202.
40
Kozina A., (2016), Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (174), s. 39-55; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_4_(174).pdf
41
Pieczonka A., Kozina A., (2016), Konflikty w systemie logistycznym - koncepcja badań. [W:] Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Malara Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty logistyczne i marketingowe, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 33-44.
42
Kozina A., (2016), Metody negocjacji projektowych. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 148-170.
43
Grabowska A., Kozina A., (2016), Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 1, s. 2-16; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1197748
44
Koziol L., Muszyński Z., Kozina A., (2016), Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 179, [1] s.
45
Kozina A., (2016), Podejścia do badania negocjacji, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (28), s. 40-55; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/36436/Kozina_Podejscia_do_badania_negocjacji.pdf
46
Kozina A., (2016), Wybrane narzędzia komunikacji w negocjacjach. [W:] Howaniec H., Malara Z., Wyród-Wróbel J. (red.), Poprawa efektywności w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 85-99.
47
Kozina A., (2016), Zasady rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwie, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (29), s. 77-98; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40592
48
Kozina A., (2015), Ocena kompetencji negocjacyjnych (model teoretyczny i studium przypadku), "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (22), s. 22-35; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29011/Kozina_Ocena_Kompetencji_Negocjacyjnych_Model_Teoretyczny_2015.pdf
49
Kozina A. (red.), (2015), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, 122 s.
50
Kozina A., (2015), Dobór technik prowadzenia negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 31-44; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/894
51
Kozina A., (2015), Negocjacje ze słabszej pozycji - wybrane koncepcje i przykłady, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (2), s. 57-69; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkwLzEvMQ/mmr-2015-02-pw-01.pdf
52
Kozina A., (2015), Kształtowanie relacji partnerskich w negocjacjach : (zasady metodyczne i studium przypadku). [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-38.
53
Kozina A., (2015), Organizowanie przestrzeni negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 123-132; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
54
Kozina A., (2015), Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - koncepcja metodyczna i studium przypadku, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 4 (56), s. 222-237; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169411
55
Kozina A., (2015), Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 3, cz. 2, s. 19-31; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-3-2.pdf#page=19&view=Fit
56
Kozina A., (2015), Przegląd koncepcji badania negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (168), s. 61-72; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_3_(168).pdf
57
Kozina A., Witwicka A., (2015), Kształtowanie relacji firmy z otoczeniem poprzez negocjacje gospodarcze. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 83-108.
58
Kozina A., (2015), Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 26, nr 1, s. 87-95; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/26/87-95.pdf
59
Kozina A., (2015), Negocjacje dla odnowy organizacji, "Management Forum", vol. 3, no. 1, s. 91-99; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/30290/Kozina_Negocjacje_dla_odnowy_organizacji_2015.pdf
60
Kozina A., (2015), Organizowanie zespołu negocjacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 119-137; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/489
61
Kozina A., (2015), Zasady prowadzenia negocjacji z trudnymi partnerami. [W:] Gugnin O., Hall H., Witek L. (red.), Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami - determinanty, funkcje, strategie, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 75-82.
62
Kozina A., (2015), Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 1 (51), t. 2, s. 149-169; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169632
63
Kozina A., (2014), Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami, "Modern Management Review", vol. 19, nr 21 (1), s. 57-66; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTU0LzEvMQ/mmr-01-2014-pw-01.pdf#page=57&view=Fit
64
Kozina A., (2014), Wybór strategii prowadzenia negocjacji : zasady metodyczne i studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 73, s. 291-303; http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z73/kozina%20A.pdf
65
Kozina A., (2014), Typologia technik negocjacyjnych. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 259-270.
66
Kozina A., (2014), Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 87-100.
67
Kozina A., (2014), Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 199, s. 125-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=151180&from=publication
68
Kozina A., (2014), Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (18), s. 23-37.
69
Kozina A., (2014), Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (163), s. 69-81; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2014_NR_3%28163%29.pdf#page=71=Fit
70
Kozina A., (2014), Negotiations as a Tool of Business Strategy Creation, "Managerial Economics", vol. 15, no. 2, s. 177-188; https://journals.agh.edu.pl/manage/article/view/1369/1001
71
Kozina A., (2014), Kooperacyjne strategie i style negocjacyjne. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-81.
72
Kozina A., (2014), Analiza wariantów rozwiązań w negocjacjach zbiorowych : (założenia teoretyczne i studium przypadku). [W:] Dziwiński P., Howaniec H., Malara Z., Waszkielewicz W. (red.), Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 168-182.
73
Kozina A., (2014), Ocena siły przetargowej w negocjacjach, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 22, nr 3, s. 72-84; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1124644
74
Kozina A., (2014), Strategia koalicji w negocjacjach (wielostronnych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 27 (100), s. 67-82; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/100-2014_4.pdf
75
Kozina A., (2014), Managerial Roles and Functions in Negotiation Process, "Business, Management and Education", vol. 12, no 1, s. 94-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2014.07/pdf
76
Kozina A., (2013), Review of the book : Learning organizations. A model for public administration (ed. Karol Olejniczak), "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 23, no. 3(122), s. 141-144; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1069190
77
Kozina A., (2013), Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych. [W:] Cisek M., Marciniuk-Kluska A. (red.), Efektywność organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 235-245.
78
Kozina A., (2013), Strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 87-108.
79
Kozina A., (2013), Analiza due diligence jako narzędzie planowania negocjacji przejęć - schemat metodyczny i studium przypadku. [W:] Howaniec H., Madyda A., Waszkelewicz W. (red.), Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia, Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, s. 143-161.
80
Kozina A., (2013), The Concept of Business Negotiations Analysis. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 9-20.
81
Kozina A., (2013), Teoria agencji jako narzędzie identyfikacji negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-64.
82
Kozina A., (2013), Comprehensive Model of Business Negotiations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 249-361.
83
Kozina A., (2013), Formułowanie problemów i celów negocjacji w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 5-21; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/743/580
84
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2013), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 275-288.
85
Kozina A., (2013), Analiza preferencji interesariuszy negocjacji w zarządzaniu projektami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/782/606
86
Kozina A., (2013), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-23.
87
Kozina A., (2012), Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 273-283.
88
Kozina A., (2012), Metody oceny siły przetargowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-301.
89
Kozina A., (2012), The Concept of Business Negotiations Evaluation. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 253-262.
90
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2012), Organizacja ucząca się. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-403.
91
Kozina A., (2012), Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 205), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 262 s.
92
Kozina A., (2012), Przedmiot nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-27.
93
Kozina A., (2012), Multiparty Negotiations - Research Problems Formulation. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 11), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 45-56.
94
Kozina A., (2012), Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 325-342.
95
Kozina A., (2011), Analiza wykorzystania metodyki planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi. [W:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 127-150.
96
Kozina A., (2011), Negocjacje jako proces. [W:] Czakon W., Komańda M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 195-202.
97
Kozina A., (2011), Systematyka problematyki badawczej nauk o zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 292-305.
98
Kozina A., (2011), Analiza due diligence w planowaniu negocjacji przejęć, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 47, s. 651-662.
99
Kozina A., (2010), Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 227-263.
100
Kozina A., (2010), Analiza procesu planowania negocjacji w zarządzaniu projektami doradczymi. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 247-278.
101
Kozina A., (2010), Negocjacje w firmie jako narzędzie uczenia się. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-167.
102
Kozina A., Woźniak K., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - model referencyjny. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 439-448.
103
Kozina A., Walas-Trębacz J., (2009), Przedsiębiorca jako agent zmiany. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 97-105.
104
Kozina A., (2009), Negocjacje jako proces tworzenia wartości. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 125-131.
105
Woźniak K., Kozina A., (2009), System informacyjny wspomagania negocjacji - narzędzia internetowe. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 449-458.
106
Kozina A., (2009), Negocjacje w zarządzaniu projektami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 153-165; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/153-165.pdf
107
Kozina A., (2009), Negocjacje jako instrument tworzenia strategii firmy. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 91-97.
108
Kozina A., (2009), Metody planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-146.
109
Kozina A., (2009), Analiza metod zarządzania w procesach negocjacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 274-318.
110
Kozina A., (2009), Procesowe koncepcje negocjacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 52, s. 67-72.
111
Barczak B., Bartusik K., Bińczycki B., Kozina A., (2009), Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-164.
112
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
113
Kozina A., (2009), Uwarunkowania negocjacji jako instrumentu współdziałania przedsiębiorstw. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 317-325.
114
Kozina A., (2009), Negocjacje jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 157-166.
115
Barczak B., Bartusik K., Kozina A., (2009), Modele strukturalne organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 53-116.
116
Kozina A., (2009), Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 39-45.
117
Kozina A., (2008), Tworzenie zespołu negocjacyjnego. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 108-116.
118
Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i analizy przednegocjacyjnej. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 240-247.
119
Kozina A., (2008), Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 583-591.
120
Kozina A., Wronka M., (2008), Wykorzystanie analizy interesariuszy do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08: konwersja wiedzy, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 305-316.
121
Kozina A., (2008), Model negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-170.
122
Kozina A., (2008), Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 181-189.
123
Kozina A., (2008), Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103-110.
124
Mesjasz C., Kozina A., Malkus T., (2008), Los servicios sociales en los países en transición : el caso de Polonia. [W:] Marcuello Servós , Resa (red.), Servicios Sociales: Modelos y Perspectivas - Una aproximación internacional, Madrid : Ediciones Académicas, S.A., s. 137-168.
125
Kozina A., (2008), Funkcje kadry kierowniczej w negocjacjach. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 570-578.
126
Kozina A., (2008), Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 61-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913024
127
Kozina A., (2008), Miejsce i rola negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Pyka J. (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 433-441.
128
Kozina A., (2008), Metodyka analizy przednegocjacyjnej. [W:] Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 245-254.
129
Kozina A., (2008), Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania negocjacji. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 355-361.
130
Kozina A., (2008), Strategie prowadzenia negocjacji : analiza krytyczna. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 251-262.
131
Kozina A., Walas-Trębacz J., (2008), Negocjacje w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 297-303.
132
Kozina A., (2008), Zarządzanie wiedzą w negocjacjach. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
133
Bartusik K., Kozina A., (2008), Metodyka identyfikacji i ograniczania oporów wobec zmian. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 41-62.
134
Kozina A., (2008), Negocjacje jako narzędzie uczenia się organizacji. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 378-384.
135
Kozina A., (2007), Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji. [W:] Krupski R. (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 193-207.
136
Nalepka A., Kozina A., (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 213 s.
137
Tyrańska M., Kozina A., Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2007), System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 237-251.
138
Kozina A., (2007), Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 119-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/138801813
139
Kozina A., (2007), Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762534
140
Kozina A., (2007), Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 333-342.
141
Kopeć J., Kozina A., (2007), Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-273.
142
Kozina A., (2007), Role i uprawnienia reprezentantów w negocjacjach w kategoriach teorii agencji. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 223-234.
143
Kozina A., (2007), Strategie negocjacji wielostronnych. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 125-133.
144
Kozina A., (2006), Negocjacje gospodarcze w warunkach zmian globalnych. [W:] Lisiecki M. (red.), Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 193-203.
145
Kozina A., (2006), Wiedza jako atrybut negocjacji, "Prace Naukowe Katedry Zarządzania", nr 7, s. 411-418.
146
Walas-Trębacz J., Kozina A., (2006), Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 259-268.
147
Kozina A., (2006), Analiza strategiczna w planowaniu negocjacji. [W:] Płoszajski P., Bełz G. (red.), Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 41-50.
148
Kozina A., (2006), Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 5), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 41-53.
149
Kozina A., (2006), Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 251-258.
150
Korajda A., Kozina A., (2006), Wartościowanie pracy w WUP w Krakowie. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 541-548.
151
Kozina A., (2006), Negocjacje w firmie z perspektywy teorii agencji. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 383-395.
152
Kozina A., (2006), Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 145-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/113686935
153
Tyrańska M., Kozina A., (2005), Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 511-522.
154
Kozina A., (2005), Zarządzanie informacjami w negocjacjach gospodarczych. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 421-431.
155
Kozina A., (2005), Proces planowania negocjacji gospodarczych. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 99-107.
156
Kozina A., (2005), Negocjacje jako instrument zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 287-297.
157
Kozina A., (2005), Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 338-350.
158
Kozina A., (2005), System informacyjny wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie. [W:] Moszkowicz M. (red.), Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne - problemy i polskie wyzwania, T. 2 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały; 18 (76)), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 117-130.
159
Kozina A., (2005), Negocjacje jako instrument zarządzania firmą. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 61-70.
160
Barczak B., Kozina A., (2004), Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej. [W:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, T. 2, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 411-425.
161
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Skok kangura - kierunki rozwoju przedsiębiorstwa odzieżowego. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 55-64.
162
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., (2004), Analiza instytucjonalna urzędu gminy: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Wyd. 2Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 99 s.
163
Kozina A., Żmuda M., (2004), Systemy wspomagania negocjacji. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 321-338.
164
Kozina A., (2004), Negocjacje w procesach fuzji i przejęć, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4, s. 41-53.
165
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
166
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Ma zadziałać - zasady wdrożenia projektu inwestycyjnego. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 167-175.
167
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Ciasny gorset - analiza i usprawnianie struktury organizacyjnej Banku. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 29-44.
168
Kozina A., (2004), Wartościowanie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 609.
169
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Okna na świat - negocjacje producenta z hurtownikiem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 213-218.
170
Kozina A., (2004), Punktowy diagram korelacji (współzależności). [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 470-471.
171
Kozina A., (2004), Systematyka technik negocjacji w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 96-108.
172
Kozina A., (2004), Planowanie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 407.
173
Kozina A., (2004), Model negocjacji gospodarczych. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 54-59.
174
Kozina A. (red.), (2004), Studia przypadków. T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 240 s.
175
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Wysokie płoty - negocjacje pomiędzy firmami budowlanymi. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 227-231.
176
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Szemrzący ul - komunikacja w Banku. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 209-224.
177
Kozina A., Ostrowska S., (2004), W obronie własnej - negocjacje związków zawodowych z zarządem w firmie "Lambda" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 225-231.
178
Kozina A., (2004), Diagram przebiegu procesu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 100-102.
179
Kozina A. (red.), (2004), Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 231 s.
180
Kozina A., (2004), Ciągłe doskonalenie jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 77.
181
Barczak B., Kozina A., (2004), Struktury procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 251-265.
182
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2004), Institutional Analysis of the Gmina Office: Manual for Local Governments,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 97 s.
183
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Szkatułka szczęścia - proces negocjacji wytwórcy z dystrybutorem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 219-222.
184
Kozina A., (2004), Statystyczne sterowanie procesem. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 524.
185
Kozina A., (2004), Arkusz analityczny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 43.
186
Kozina A., (2004), Księga jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 243-244.
187
Kozina A., Ćwiklicki M., Pająk H., Skórniewicz L., (2004), Organizacja i funkcjonowanie urzędu. [W:] Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 117-151.
188
Kozina A., (2004), System oceny efektywności negocjacji gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116591
189
Kozina A., (2004), Rodzaje sytuacji kryzysowych w negocjacjach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 198-209.
190
Ostrowska S., Kozina A., (2004), W tym sęk - analiza strategiczna firmy meblarskiej. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 163-169.
191
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Razem czy osobno? - negocjowanie warunków fuzji "Sigma" SA z "Beta" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 233-238.
192
Kozina A., (2004), Koszty jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 232-233.
193
Kozina A., Ostrowska S., (2004), Ugasić pragnienie - pertraktacje producenta napojów z supermarketem. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 223-225.
194
Kozina A., Pycior W., Laskowska A., Terlikowska I., Owsiany M., Bereza J., Ćwiklicki M., Władyka A., Borczyk W., (2004), Najlepsze praktyki. [W:] Bober J., Turowski B., Zawicki M., Mazur S. (red.), Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 105-155.
195
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Dokąd idziemy? - analiza strategiczna "Tokmet" SA. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 153-161.
196
Ostrowska S., Kozina A., (2004), Dylemat inwestycyjny - ocena opłacalności zakupu maszyn. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 2, Z zakresu przedmiotów ekonomicznych, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 155-165.
197
Kozina A., (2003), Zasady ustalania składu zespołu negocjacyjnego. [W:] Krzakiewicz , Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 352-360.
198
Kozina A., (2003), Sytuacje kryzysowe w negocjacjach. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 581-587.
199
Kozina A., (2003), Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 77-87.
200
Kozina A., (2003), Potencjał negocjacyjny małych firm w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Bieniok H. (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 223-230.
201
Kozina A., (2003), Ustalanie składu zespołu negocjacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 137-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/57034413
202
Kozina A., Ostrowska S., (2003), Negocjacje w systemie logistycznym. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 139-146.
203
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu gminy: przewodnik dla samorządów,, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 95 s.
204
Zawicki M., Mazur S., Bober J., Charette P., Chrabąszcz R., Gladki J., Górniak J., Kozina A., Kozioł L., Laskowska A., Marcinkowski A., Markowski T., Mitchell A., McSweeney E., Pająk H., Pakoński K., Sartorius W., Turowski B., Wańkowicz W., Władyka A., (2003), Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego: przewodnik dla samorządów, [on-line],, Mazur S. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 91 s.
205
Kozina A., (2002), Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 89-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/15405
206
Kozina A., (2002), Kompleksowa analiza sytuacji negocjacyjnej, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 3(3), s. 172-181; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-3.pdf
207
Kozina A., (2002), Miejsce i rola negocjacji w procesie fuzji firm, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928, s. 209-217.
208
Kozina A., (2002), Analiza i ocena negocjacji w zakresie fuzji. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 641-653.
209
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego: dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego", Zawicki M. (red.), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 20 s.
210
Kozina A., (2002), Negocjowanie z trudnymi partnerami, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 923, s. 198-206.
211
Kozina A., (2002), Zasady planowania negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 71-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/12819
212
Kozina A., (2002), Kulturowe uwarunkowania strategii i technik negocjacji na rynku globalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 220-233.
213
Zawicki M., Mazur S., Marcinkowski A., Pakoński K., Kozina A., Kozioł L., Wańkowicz W., Górniak J., Markowski T., Sartorius W., (2002), Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Zawicki M. (red.), [b.m : b.w.], 20 s.
214
Kozina A., Mesjasz C., (2002), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-71.
215
Kozina A., Draus M., (2001), Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 226-238.
216
Kozina A., Mesjasz C., (2001), Kulturowe uwarunkowania negocjacji polskich firm przy wejściu na rynek europejski. [W:] Czerska M., Rutka R. (red.), Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 154-173.
217
Kozina A., (2001), Style negocjowania - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 73-91.
218
Bartusik K., Kozina A., (2001), Planowanie negocjacji w zakresie fuzji firm. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r, T. 1, Warszawa : FRR, s. 375-393.
219
Kozina A., (2001), Potencjał sprawnego negocjatora. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 191-203.
220
Bartusik K., Kozina A., (2000), Negocjacje w zespole projektowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 879, s. 39-47.
221
Kozina A., (2000), Menedżer jako mediator. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 180-189.
222
Bartusik K., Kozina A., Walas-Trębacz J., (2000), Konflikty w procesie restrukturyzacji firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 842, s. 31-49.
223
Cabała P., Kozina A., (2000), Podstawy rachunku kosztów jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 179-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/10703
224
Kozina A., (2000), Metody analizy w negocjacjach handlowych. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 204-229.
225
Kozina A., (1999), Zasady i metody planowania negocjacji handlowych. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 315-363.
226
Dąbrowski J., Kozina A., (1998), Negocjacje Kolportera z Wydawcą "RUCH" SA kontra "ALEKS" Sp. z o.o.. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 163-167.
227
Kozina A., (1998), Analiza i usprawnienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa usług socjalnych "HUT-PUS" S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 225-258.
228
Kozina A., Węgrzyński T., (1998), Negocjacje w sprawie zakupu maszyny dziewiarskiej przez Firmę "Oczko" Sc. od partnera niemieckiego. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 157-162.
229
Kozina A. (red.), (1998), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 278 s.
230
Kozina A., Lisiński M., Mikuła B., (1998), Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej zakładu energetycznego. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 193-224.
231
Kozina A., (1998), Ocena opłacalności inwestycji "Budowa stacji paliw" w firmie COMPLEX S.A. [W:] Capiński M. (red.), Zarządzanie finansami : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 85-91.
232
Cabała P., Kozina A., (1998), Rachunek i analiza kosztów jakości. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 75-143.
233
Kornecka M., Kozina A., (1998), Restrukturyzacja organizacyjna Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Nowy Sącz" S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 124-146.
234
Kozina A., Oszczypała K., (1998), Uszyj spodnie - negocjacje "Vistula" SA z kontrahentem niemieckim. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 168-171.
235
Górecka M., Kozina A., (1998), Analiza strategiczna Kopalni Wapienia "Czatkowice " Sp. z o.o. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 78-93.
236
Kozina A., (1998), Podstawy metodyczne mediacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 133-147.
237
Kozina A., Nalepka A. (red.), (1997), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 658 s.
238
Kozina A., (1997), Diagnoza i projekt struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlano-remontowego. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 599-626.
239
Kozina A., Nalepka A., (1997), Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 571-587.
240
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 383-397.
241
Chlipała P., Rutkowski M., Kozina A., (1997), Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 355-361.
242
Kozina A., (1997), Podstawy metodyczne sporządzania opisów przypadków z zakresu zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 149-165.
243
Cabała P., Kozina A., (1997), Analiza kosztów jakości. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 217-250.
244
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 125-139.
245
Kozina A., (1997), "Framuga" Sp. z o.o. kontra "Renowator". [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 549-550.
246
Kozina A., (1996), Systematyka koncepcji formalnego opisu struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 97-113.
247
Kozina A., (1996), Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zarządzania firmą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 8 (559), s. 27-28.
248
Kozina A., Nalepka A., (1996), Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8 (67-68), s. 86-105.
249
Kozina A., (1996), Zastosowanie metod aktywizujących w doskonaleniu kadr menedżerskich, "Edukacja Dorosłych", 3 (14), s. 181-185.
250
Kozina A., (1996), Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 187-207.
251
Kozina A., Nalepka A., (1995), Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 53-76.
252
Kozina A., Nalepka A., (1995), Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą. [W:] Ryszard Rutka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 22[268]-31[277].
253
Kozina A., (1995), Metody rozwiązywania konfliktów organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 201-230.
254
Kozina A., (1995), Organizacja studiów, szkoleń i kursów oraz opracowanie i zastosowanie opisów przypadków, "Edukacja Dorosłych", 4-5 (10-11), s. 110-116.
255
Kozina A., (1995), Analiza przypadku w nauczaniu zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 7 (546), s. 28-29.
256
Kozina A., Nalepka A., (1994), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 32 s.
257
Kozina A., (1994), Procedura badania czynników determinujących strukturę organizacyjną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 430, s. 31-44.
258
Kozina A., (1994), Ilościowe koncepcje opisu struktur organizacyjnych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 8-61.
259
Kozina A., (1994), Problemy kształcenia menedżerów w Harvard Business School, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 53-54.
260
Kozina A., Nalepka A., (1993), Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 84-123.
261
Kozina A., Nalepka A., Walas J., (1993), Struktura organizacyjna systemu "Gmina", Kraków : Oficyna "Cracowia", 40 s.
262
Kozina A., (1993), Próba typologii metod i technik analizy zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 61-74.
263
Kozina A., Mikuła B., Nalepka A., (1993), Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 39, [4] s.
264
Kozina A., (1992), Podstawy analizy zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 41-57.
265
Kozina A., (1992), Analiza zależności w strukturze organizacyjnej, Prom. Stabryła A., Kraków : , 577, 24 k.
266
Kozina A., Przygoda Z., (1991), Procedura doboru dziedzinowego systemu informatycznego dla celów zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 105-121.
267
Kozina A., (1991), Dobór informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 96-116.
268
Mesjasz C., Chechelski M., Kozina A., (1991), Instrumenty zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 199-256, [1] k. złoż..
269
Kozina A., (1991), Metody analizy ekonomicznej i finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 51-69.
270
Dziadoń J., Kozina A., Nalepka A., (1990), Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 111-124.
271
Nalepka A., Serda M., Kozina A., (1990), Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 84-119.
272
Kozina A., (1990), Pojęcie i rodzaje zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 21-37.
273
Kozina A., (1990), Próba kwantyfikacji zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 99-119.
274
Kozina A., (1988), Metody porządkowania zależności organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 43-62.
275
Kozina A., Mesjasz C., (1987), M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora, "Przegląd Organizacji", nr 10 (573), s. 45-46.
276
Kozina A., Mesjasz C., (1985), Teoria systemów, "PTI Przegląd Techniczny", nr 45, s. 22-23.
277
Kozina A., Mesjasz C., (1985), O systemie pojęć systemowych raz jeszcze, "Przegląd Organizacji", nr 2 (541), s. 20-21, 30.
278
Kozina A., (1984), Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 181, s. 105-123.
279
Kozina A., Mesjasz C., (1984), Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 139-156.
280
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168
281
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
282
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
283
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
284
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
285
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
286
Kozina A., (2001), Analiza i ocena negocjacji gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 s.
287
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
1
@inbook{UEK:2168345444,
author = "Jarosław Bober and Andrzej Kozina",
title = "Local Government in the V4 Countries : Heyday, Stability or Retreat?",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "210-228",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
2
@article{UEK:2168346658,
author = "Stefan Rozmus and Andrzej Kozina",
title = "Method for Designing Optimal Usable Structures of Computer System for its Emergency Reconfiguration",
journal = "Procedia Manufacturing",
number = "vol. 44",
pages = "318-325",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.237},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978920308246},
}
3
@article{UEK:2168344650,
author = "Andrzej Kozina and Marek Szarucki and Jurgita Raudeliūnienė",
title = "Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection",
journal = "Journal of System and Management Sciences",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "121-138",
year = "2020",
url = {http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168349236,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji - propozycja konceptualizacji",
booktitle = "Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze",
pages = "155-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2400-1",
}
5
@inbook{UEK:2168349238,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Koncepcja modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym firmy",
booktitle = "Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. T. 2, Aktualności badawcze",
pages = "857-868",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2400-1",
}
6
@book{UEK:2168335723,
title = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
editor = Kozina Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168338613,
author = "Agnieszka Pieczonka",
title = "Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003410},
}
8
@inbook{UEK:2168338687,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "51-63",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
9
@article{UEK:2168344980,
author = "Stefan Rozmus and Andrzej Kozina",
title = "Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "56",
pages = "197-214",
year = "2019",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_13.pdf},
}
10
@article{UEK:2168343662,
author = "Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Agnieszka Pieczonka",
title = "Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (958)",
pages = "11-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2019.11.02},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e5047b2b4ce4/po.2019.11.02.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168335751,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
12
@inbook{UEK:2168338849,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wybrane zasady negocjacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "215-227",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
13
@inbook{UEK:2168335757,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "77-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
url = {https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
14
@book{UEK:2168331095,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Zasady negocjacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-769-1",
}
15
@article{UEK:2168326001,
author = "Andrzej Kozina and Agnieszka Pieczonka",
title = "Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "207-214",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2018.51-20},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15197/},
}
16
@article{UEK:2168327773,
author = "Andrzej Kozina and Ewelina Zioła-Kowalczyk",
title = "Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "52, t. 3.",
pages = "69-78",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.52/3-07},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/14682.pdf},
}
17
@article{UEK:2168328937,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (942)",
pages = "30-35",
year = "2018",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497b1482/po.2018.07.05.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168329195,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Przedmiot nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "13-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
19
@inbook{UEK:2168333703,
author = "Andrzej Kozina and Ewelina Zioła-Kowalczyk",
title = "Managing Partnership Relations with Company's External Stakeholders in Negotiations - Principles & Case Study",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1",
pages = "175-183",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2018",
url = {http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/2018_t1_175.pdf},
isbn = "978-83-941281-2-8",
}
20
@inbook{UEK:2168329263,
author = "Beata Barczak and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina",
title = "Organizacja ucząca się",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "389-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
21
@article{UEK:2168340399,
author = "Andrzej Kozina and Agnieszka Pieczonka",
title = "Strukturalne uwarunkowania konfliktów organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "543",
pages = "81-97",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.543.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141762},
}
22
@inbook{UEK:2168328139,
author = "Andrzej Kozina and Stefan Rozmus",
title = "Kompetencje negocjacyjne kierownika projektu",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "87-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
23
@article{UEK:2168338415,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wymiary i kryteria sukcesu negocjacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 3, cz. 2",
pages = "155-164",
year = "2018",
url = {http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf},
}
24
@article{UEK:2168321093,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "95-108",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf},
}
25
@article{UEK:2168324087,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Negotiations within Firm-Idea",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "4 (42)",
pages = "53-62",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.04},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/ZP.2017.42.4.04},
}
26
@article{UEK:2168317615,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 1 (65), cz. 1",
pages = "209-225",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.13},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169464},
}
27
@article{UEK:2168323647,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wymiary i parametry sytuacji negocjacyjnej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (85)",
pages = "419-429",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-33},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/6904.pdf},
}
28
@article{UEK:2168323621,
author = "Andrzej Kozina and Agnieszka Pieczonka",
title = "Structural Determinants of Conflicts Within the Logistics System of an Enterprise",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "19-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v4i2.4},
url = {https://www.actalogistica.eu/issues/2017/II_2017_04_Kozina_Pieczonka.pdf},
}
29
@article{UEK:2168315577,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (927)",
pages = "19-23",
year = "2017",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974c960/po.2017.04.03.pdf},
}
30
@article{UEK:2168323623,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Style prowadzenia negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne",
number = "t. 25",
pages = "289-307",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19251/ne/2017.25(19)},
url = {http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/ne/article/view/376},
}
31
@article{UEK:2168323625,
author = "Andrzej Kozina",
title = "Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 12, cz. 1",