Publications of the selected author
1

Title:
Regulation of Usury : Justification, Consequences, and Some Lessons from Polish Experience = Regulacja lichwy : uzasadnienie, konsekwencje i wybrane wnioski z polskich doświadczeń
Source:
Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2022) , s. 57-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168367286
article
2

Title:
Ekonomiści z PTE: Potrzeba rewolucyjnych zmian
Source:
Obserwator Finansowy. - 08.04 (2022)
Opracowanie:
Słabosz-Pawłowska Anna
Access mode:
Nr:
2168364764
unreviewed article
3

Title:
Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce : czy istnieją powody do obaw?
Source:
Kurier UEK2021. - nr 90, s. 44
Access mode:
Nr:
2168362334
varia
4

Title:
Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki - grant nr 2015/19/D/HS4/02569.
ISBN:
978-83-208-2443-8 ; 978-83-208-2444-5
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168357630
monograph
5

Title:
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland
Source:
Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019) , s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334573
article
6

Title:
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2018) , s. 241-254. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325935
article
7

Title:
Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 25-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334443
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 387-405 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319111
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 407-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319113
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 122-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317291
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru = Income Inequalities in the Context of Economics of Moderation
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 227-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308871
chapter in monograph
12

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość = The Social Market Economy in Poland - Assumptions and Reality
Source:
Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej / red. Wojciech Arndt, Sergiusz Bober - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016, s. 239-259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-248-7 ; 978-83-277-1204-2
Nr:
2168310205
chapter in monograph
13

Title:
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 387-405 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309603
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310277
article
15

Title:
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 407-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309605
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 15-33 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299615
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 328-349 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299665
chapter in monograph
See main document
18

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges
Source:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292737
chapter in conference materials
19

Conference:
The 9th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2015-09-10 do 2015-09-12
Title:
Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis
Source:
The 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / red. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2015, s. 855-863. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-06-3
Access mode:
Nr:
2168298675
chapter in conference materials
20

Title:
Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu?
Source:
Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / red. Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-452-7
Nr:
2168298579
chapter in monograph
21

Title:
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 358-369. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278381
article
22

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278593
varia
23

Title:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270912
article
24

Title:
Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267744
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 201-209. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237074
article
26

Title:
Zjazd Oddziału PTE w Krakowie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2011. - nr 1, s. 29-30
Access mode:
Nr:
2168359540
varia
27

Title:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[24]-29[53] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302715
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 316-325. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222842
article
29

Title:
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 51-68
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230352
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53210
article
31

Title:
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51354
article
32

Title:
Państwo dobrobytu wobec globalizacji
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 82-101
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230468
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm?
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 164-171. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50603
article
34

Title:
Co z tym kryzysem?
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (30) (2009) , s. 26-27
Access mode:
Nr:
51228
unreviewed article
35

Title:
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH2009, s. 45-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265434
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
222 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-91
Nr:
51602
doctoral dissertation
37

Title:
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51086
article
38

Title:
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50703
article
39

Title:
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 33-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51298
article
40

Title:
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52510
article
41

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 629-669. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202568
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 55-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
52554
article
43

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218066
conference materials
See related chapters
44

Title:
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 21-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219400
article
45

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218130
varia
See main document
46

Title:
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 17-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220372
article
47

Conference:
VI Konferencja Młodych Ekonomistów "Konkurencja - mity i fakty", Świnoujście, Polska, od 2002-09-25 do 2002-09-27
Title:
Efekty sieciowe a błędy rynku
Source:
Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003, s. 115-125
ISBN:
83-87249-42-4
Nr:
2168251870
chapter in conference materials
48

Title:
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001
Source:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2002, s. 1[50]-44[93] - Bibliogr.
Signature:
NP-825/1/Magazyn
Nr:
2168265146
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001
Source:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2002, s. 1[23]-27[49] - Bibliogr.
Signature:
NP-825/1/Magazyn
Nr:
2168265144
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Regulation of Usury : Justification, Consequences, and Some Lessons from Polish Experience = Regulacja lichwy : uzasadnienie, konsekwencje i wybrane wnioski z polskich doświadczeń / Ryszard KOWALSKI, Grzegorz WAŁĘGA // Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2022), s. 57-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/Regulation-of-Usury-Justification-Consequences-and-Some-Lessons-from-Polish-Experience,149195,0,2.html. - ISSN 0867-0005
2
Ekonomiści z PTE: Potrzeba rewolucyjnych zmian / R. KOWALSKI, J. TOMALA, M. URBANIEC ; oprac. Anna Słabosz-Pawłowska // Obserwator Finansowy [on-line]. - 08.04 (2022)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/ekonomisci-z-pte-potrzeba-rewolucyjnych-zmian/
3
Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce : czy istnieją powody do obaw? / Ryszard KOWALSKI, Grzegorz WAŁĘGA // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 90 (2021), s. 44. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/44. - ISSN 1689-7757
4
Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce / Agnieszka WAŁĘGA, Grzegorz WAŁĘGA, Ryszard KOWALSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2443-8 ; 978-83-208-2444-5. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5184041&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5184041&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5184041&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
5
Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski = Economic Inequality and the Middle-Income Trap : Implications for Poland / Ryszard KOWALSKI // Optimum : Economic Studies = Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (96) (2019), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198. - ISSN 1506-7637
6
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu = Justice in Liberal Egalitarianism : Some Notes on the Philosophical Justification of a Contemporary Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2018), s. 241-254. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629
7
Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 25-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
8
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
9
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
10
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Ryszard KOWALSKI // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 122-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
11
Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru = Income Inequalities in the Context of Economics of Moderation / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 227-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
12
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość = The Social Market Economy in Poland - Assumptions and Reality / Ryszard KOWALSKI // W: Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej / red. Wojciech Arndt, Sergiusz Bober. - Kraków: Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 239-259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-248-7 ; 978-83-277-1204-2
13
Racjonalność, użyteczność, dobrobyt / Ryszard KOWALSKI, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016. - S. 387-405. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
14
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna = Corporate Social Responsibility : a Critical Perspective / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840. - ISSN 1898-6447
15
Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna / Ryszard KOWALSKI // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016. - S. 407-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
16
Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 15-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
17
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania / Ryszard KOWALSKI // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 328-349. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
18
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4
19
Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis / Ryszard KOWALSKI, Grzegorz WAŁĘGA // W: The 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková: Melandrium, 2015. - S. 855-863. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-06-3. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2015/article/185-Kowalski-Ryszard-paper.pdf
20
Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu? / Ryszard KOWALSKI // W: Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski, Ryta I. Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-452-7
21
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 358-369. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
23
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656. - ISSN 1898-6447
24
Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
25
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 201-209. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Zjazd Oddziału PTE w Krakowie / Ryszard KOWALSKI // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 1 (2011), s. 29-30. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_1_2011.pdf. - ISSN 1507-1383
27
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego / Ryszard KOWALSKI // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[24]-29[53]. - Bibliogr.
28
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 316-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 51-68. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_2.pdf
30
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412. - ISSN 1898-6447
31
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
32
Państwo dobrobytu wobec globalizacji / Ryszard KOWALSKI // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 82-101. - ISBN 978-83-61686-20-0
33
Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat? = The Future of the Welfare State - Adjustment or a New Paradigm? / Ryszard KOWALSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 164-171. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Co z tym kryzysem? / Ryszard KOWALSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 26-27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
35
Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek / Ryszard KOWALSKI // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 45-63. - Bibliogr.
36
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka / Ryszard KOWALSKI ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2008. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364. - ISSN 0208-7944
38
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 49-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939. - ISSN 0208-7944
39
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660. - ISSN 0208-7944
40
Efekty sieciowe a błędy rynku = Network Effects vs Market Failures / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 95-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
41
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 629-669. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
42
Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina = A Critique of the Neoclassical Concept of Economic Efficiency as Advanced by Harvey Leibenstein / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 55-70. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364. - ISSN 0208-7944
43
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-908535-8-2
44
Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć = The Main Sources of Failure in Merger and Acquisition Processes / Ryszard KOWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004), s. 21-35. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184. - ISSN 0208-7944
45
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
46
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 = Direct Investments of Polish Companies in Eastern Europe, 1990 to 2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731. - ISSN 0208-7944
47
Efekty sieciowe a błędy rynku / Ryszard KOWALSKI // W: Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 115-125. - ISBN 83-87249-42-4
48
Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[50]-44[93]. - Bibliogr.
49
Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001 / Ryszard KOWALSKI, Adrian SOLEK // W: Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2002), s. 1[23]-27[49]. - Bibliogr.
1
Kowalski R., Wałęga G., (2022), Regulation of Usury : Justification, Consequences, and Some Lessons from Polish Experience, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 57-73; https://gnpje.sgh.waw.pl/Regulation-of-Usury-Justification-Consequences-and-Some-Lessons-from-Polish-Experience,149195,0,2.html
2
Kowalski R., Tomala J., Urbaniec M., (2022), Ekonomiści z PTE: Potrzeba rewolucyjnych zmian, "Obserwator Finansowy" [on-line], 08.04; https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/ekonomisci-z-pte-potrzeba-rewolucyjnych-zmian/
3
Kowalski R., Wałęga G., (2021), Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce : czy istnieją powody do obaw?, "Kurier UEK", nr 90, s. 44; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/44
4
Wałęga A., Wałęga G., Kowalski R., (2021), Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 236 s.
5
Kowalski R., (2019), Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski, "Optimum : Economic Studies", nr 2 (96), s. 37-52; http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198
6
Kowalski R., (2018), Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 241-254; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit
7
Kowalski R., (2018), Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-41.
8
Kowalski R., Kwarciński T., (2017), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
9
Kowalski R., (2017), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433.
10
Kowalski R., (2017), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 122-137.
11
Kowalski R., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 227-238.
12
Kowalski R., (2016), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość. [W:] Arndt W., Bober S. (red.), Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, s. 239-259.
13
Kowalski R., Kwarciński T., (2016), Racjonalność, użyteczność, dobrobyt. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 387-405.
14
Kowalski R., (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 71-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840
15
Kowalski R., (2016), Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 407-433.
16
Kowalski R., (2015), Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-33.
17
Kowalski R., (2015), Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 328-349.
18
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2015), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 160-177.
19
Kowalski R., Wałęga G., (2015), Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 855-863.
20
Kowalski R., (2015), Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu?. [W:] Ciborowski , Dziemianowicz , Kargol-Wasiluk A., Zalesko M. (red.), Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 74-84.
21
Kowalski R., (2013), Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 358-369.
22
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2013), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 72.
23
Kowalski R., (2013), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 85-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656
24
Kowalski R., (2012), Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 199-218.
25
Kowalski R., (2012), Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 201-209.
26
Kowalski R., (2011), Zjazd Oddziału PTE w Krakowie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 1, s. 29-30; http://www.pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_1_2011.pdf
27
Kowalski R., (2011), Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[24]-29[53].
28
Kowalski R., (2011), Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 316-325.
29
Kowalski R., (2010), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 51-68.
30
Kowalski R., (2010), Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412
31
Kowalski R., (2010), Źródła trwałości państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 55-67.
32
Kowalski R., (2010), Państwo dobrobytu wobec globalizacji. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 82-101.
33
Kowalski R., (2009), Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 164-171.
34
Kowalski R., (2009), Co z tym kryzysem?, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
35
Kowalski R., (2009), Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 45-63.
36
Kowalski R., (2008), Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej: teoria i praktyka, Prom. Dach Z., Kraków : , 222 k.
37
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364
38
Kowalski R., (2007), O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 49-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939
39
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660
40
Kowalski R., (2005), Efekty sieciowe a błędy rynku, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 95-109.
41
Kowalski R., Pollok A., (2005), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 629-669.
42
Kowalski R., (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364
43
Kowalski R., Pollok A. (red.), (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji: materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 187 s.
44
Kowalski R., (2004), Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184
45
Kowalski R., Pollok A., (2004), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 125-127.
46
Kowalski R., Solek A., (2004), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 17-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731
47
Kowalski R., (2003), Efekty sieciowe a błędy rynku. [W:] Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 115-125.
48
Kowalski R., Solek A., (2002), Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[50]-44[93].
49
Kowalski R., Solek A., (2002), Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1], s. 1[23]-27[49].
1
@article{UEK:2168367286,
author = "Ryszard Kowalski and Grzegorz Wałęga",
title = "Regulation of Usury : Justification, Consequences, and Some Lessons from Polish Experience",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2",
pages = "57-73",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/149195},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/Regulation-of-Usury-Justification-Consequences-and-Some-Lessons-from-Polish-Experience,149195,0,2.html},
}
2
@article{UEK:2168364764,
author = "Ryszard Kowalski and Justyna Tomala and Maria Urbaniec",
title = "Ekonomiści z PTE: Potrzeba rewolucyjnych zmian",
journal = "Obserwator Finansowy",
number = "08.04",
pages = "",
year = "2022",
url = {https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/ekonomisci-z-pte-potrzeba-rewolucyjnych-zmian/},
}
3
@misc{UEK:2168362334,
author = "Ryszard Kowalski and Grzegorz Wałęga",
title = "Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce : czy istnieją powody do obaw?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "44",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/44},
}
4
@book{UEK:2168357630,
author = "Agnieszka Wałęga and Grzegorz Wałęga and Ryszard Kowalski",
title = "Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-208-2443-8 ; 978-83-208-2444-5",
}
5
@article{UEK:2168334573,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Nierówności ekonomiczne a pułapka średniego poziomu rozwoju : wnioski dla Polski",
journal = "Optimum : Economic Studies",
number = "2 (96)",
pages = "37-52",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.02.96.03},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/192/198},
}
6
@article{UEK:2168325935,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie : uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "241-254",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.19},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/12641#page1&view=Fit},
}
7
@inbook{UEK:2168334443,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Nierówności ekonomiczne a niedoskonałość rynku",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "25-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
8
@inbook{UEK:2168319111,
author = "Ryszard Kowalski and Tomasz Kwarciński",
title = "Racjonalność, użyteczność, dobrobyt",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "387-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
9
@inbook{UEK:2168319113,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "407-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
10
@inbook{UEK:2168317291,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "122-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
11
@inbook{UEK:2168308871,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Nierówności dochodowe w kontekście ekonomii umiaru",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "227-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
12
@inbook{UEK:2168310205,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce - założenia a rzeczywistość",
booktitle = "Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej",
pages = "239-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum ; Wydawnictwo WAM",
year = "2016",
isbn = "978-83-7614-248-7 ; 978-83-277-1204-2",
}
13
@inbook{UEK:2168309603,
author = "Ryszard Kowalski and Tomasz Kwarciński",
title = "Racjonalność, użyteczność, dobrobyt",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "387-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
14
@article{UEK:2168310277,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa krytyczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "71-88",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0505},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1015/840},
}
15
@inbook{UEK:2168309605,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Ekonomia dobrobytu i sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "407-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
16
@inbook{UEK:2168299615,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Polska w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "15-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
17
@inbook{UEK:2168299665,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : tendencje i uwarunkowania",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "328-349",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
18
@inbook{UEK:2168292737,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia",
pages = "160-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-80-4",
}
19
@inbook{UEK:2168298675,
author = "Ryszard Kowalski and Grzegorz Wałęga",
title = "Defamilisation in Central and Eastern Europe : a Cluster Analysis",
booktitle = "The 9th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "855-863",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2015",
url = {http://msed.vse.cz/msed_2015/article/185-Kowalski-Ryszard-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-06-3",
}
20
@inbook{UEK:2168298579,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Czy istnieje środkowoeuropejski model państwa dobrobytu?",
booktitle = "Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014",
pages = "74-84",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-452-7",
}
21
@article{UEK:2168278381,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "358-369",
adress = "",
year = "2013",
}
22
@misc{UEK:2168278593,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
23
@article{UEK:2168270912,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "85-106",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/834/656},
}
24
@unpublished{UEK:2168267744,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "199-218",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168237074,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "201-209",
adress = "",
year = "2012",
}
26
@misc{UEK:2168359540,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Zjazd Oddziału PTE w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_1_2011.pdf},
}
27
@unpublished{UEK:2168302715,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[24]-29[53]",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2168222842,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "316-325",
adress = "",
year = "2011",
}
29
@inbook{UEK:2168230352,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_2.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
30
@article{UEK:53210,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "5-18",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170670412},
}
31
@article{UEK:51354,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Źródła trwałości państwa dobrobytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "55-67",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2168230468,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Państwo dobrobytu wobec globalizacji",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "82-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
33
@article{UEK:50603,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Przyszłość państwa dobrobytu - dostosowanie czy nowy paradygmat?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "164-171",
adress = "",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:51228,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Co z tym kryzysem?",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "26-27",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
35
@unpublished{UEK:2168265434,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Polityka społeczna jako instrument kształtowania zachowań jednostek",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "45-63",
year = "2009",
}
36
@unpublished{UEK:51602,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
37
@article{UEK:51086,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "29-51",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364},
}
38
@article{UEK:50703,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "49-64",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134837939},
}
39
@article{UEK:51298,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "33-65",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660},
}
40
@article{UEK:52510,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Efekty sieciowe a błędy rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "95-109",
year = "2005",
}
41
@inbook{UEK:2166202568,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "629-669",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
42
@article{UEK:52554,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "55-70",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/100968364},
}
43
@book{UEK:2168218066,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
44
@article{UEK:2168219400,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "21-35",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52299184},
}
45
@misc{UEK:2168218130,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "125-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
46
@article{UEK:2168220372,
author = "Ryszard Kowalski and Adrian Solek",
title = "Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "17-43",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45515731},
}
47
@inbook{UEK:2168251870,
author = "Ryszard Kowalski",
title = "Efekty sieciowe a błędy rynku",
booktitle = "Problemy globalizacji gospodarki",
pages = "115-125",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-87249-42-4",
}
48
@unpublished{UEK:2168265146,
author = "Ryszard Kowalski and Adrian Solek",
title = "Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001",
booktitle = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]",
pages = "1[50]-44[93]",
year = "2002",
}
49
@unpublished{UEK:2168265144,
author = "Ryszard Kowalski and Adrian Solek",
title = "Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001",
booktitle = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1]",
pages = "1[23]-27[49]",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID