Publications of the selected author
1

Title:
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego.
ISBN:
978-83-01-21403-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350240
monograph
2

Title:
Wybrane aspekty dotyczące procesu internacjonalizacji chińskiej waluty = Selected Aspects of Chinese Currency Internationalization Process
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 354 (2018) , s. 94-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Ekonomia ; 14)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329023
article
3

Title:
Zmiana strategii rozwoju Chin a zagrożenie sekularną stagnacją
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 186-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334505
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rosnące powiązania finansowe Chin z krajami Azji Południowo-Wschodniej jako kanał transmisji zjawisk kryzysowych w regionie
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 117-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321263
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Adaptations within the Financial Market in China after Global Financial Crisis
Source:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016) , s. 565-591. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168311043
article
6

Title:
Bariery strukturalne sektora finansowego w Chinach a pułapki średniego poziomu rozwoju
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 217-233 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310887
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 80-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299513
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 76-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301891
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 103-122 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282141
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 140-167 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286769
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 42-63 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251626
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 104-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273500
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 128-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225894
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 38-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256860
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 141-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166237928
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 127-161
Signature:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267426
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Rynek finansowy w Chinach
Source:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 36-46. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165796937
chapter in monograph
18

Title:
Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 38-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861282
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 45-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164940322
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA, s. 25-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/1/Magazyn
Nr:
2168219852
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 126-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165789647
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości
Source:
Konkurencyjność podmiotów gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-61-2
Nr:
2165795904
chapter in monograph
23

Title:
Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej = The Impact of Deflation and the Liquidity Trap on the Effectiveness of Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50845
article
24

Title:
Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 35-68 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[1]/Magazyn
Nr:
2168225254
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 139-170 - Bibliogr.
Research program:
[6/KMae/1/2006/S/281]
Signature:
NP-1106/2/Magazyn
Nr:
2168326973
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej = Financial Asset Prices and Monetary Policy Inflation Targets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51166
article
27

Title:
Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej
Source:
Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 74-84 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-86-1
Nr:
2166121113
chapter in monograph
28

Title:
Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej
Source:
Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 52-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-987/Magazyn
Nr:
2168240398
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji = Forms of Inflation as they Affect the Disinflationary Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 141-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230706
article
30

Author:
Nicola Acocella
Title:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumaczenie:
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monograph
31

Title:
Rola deficytu budżetowego w programach przezwyciężania inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej = The Role of the Budget Deficit in Programmes to Combat Inflation in Latin American Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231436
article
32

Title:
Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/545
Nr:
2168228834
doctoral dissertation
33

Title:
Bariery dezinflacji w krajach latynoamerykańskich = Barriers to Diminishing Inflation in Latin American Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 99-107. - Summ.
Nr:
2168238174
article
34

Title:
Od deficytu do inflacji = From Deficit to Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 47-55. - Summ.
Nr:
2168231580
article
35

Title:
Kanały rozprzestrzeniania się inflacji na rynku międzynarodowym = Channels of Inflation Extension in the International Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 19-28. - Summ.
Nr:
2168238700
article
1
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju / Marta WAJDA-LICHY, Katarzyna GLINKA, Joanna TARNOWSKA, Marta SORDYL. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21403-6
2
Wybrane aspekty dotyczące procesu internacjonalizacji chińskiej waluty = Selected Aspects of Chinese Currency Internationalization Process / Katarzyna GLINKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Ekonomia, ISSN 2449-5603 ; 14). - nr 354 (2018), s. 94-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/346795/edition/327639/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
3
Zmiana strategii rozwoju Chin a zagrożenie sekularną stagnacją / Katarzyna GLINKA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 186-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
4
Rosnące powiązania finansowe Chin z krajami Azji Południowo-Wschodniej jako kanał transmisji zjawisk kryzysowych w regionie / Katarzyna GLINKA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 117-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
5
Adaptations within the Financial Market in China after Global Financial Crisis / Katarzyna GLINKA // Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 4 (2016), s. 565-591. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.032/10648. - ISSN 2083-1277
6
Bariery strukturalne sektora finansowego w Chinach a pułapki średniego poziomu rozwoju / Katarzyna GLINKA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 217-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
7
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro / Katarzyna GLINKA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 80-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
8
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro / Katarzyna GLINKA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 76-99. - Bibliogr.
9
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie / Katarzyna GLINKA // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 103-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
10
Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym / Katarzyna GLINKA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 140-167. - Bibliogr.
11
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej / Katarzyna GLINKA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 42-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
12
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie / Katarzyna GLINKA // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 104-125. - Bibliogr.
13
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej / Katarzyna GLINKA // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 128-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
14
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej / Katarzyna GLINKA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 38-63. - Bibliogr.
15
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych / Katarzyna GLINKA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 141-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
16
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej / Katarzyna GLINKA // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 127-161
17
Rynek finansowy w Chinach / Katarzyna GLINKA // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 36-46. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
18
Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów / Katarzyna GLINKA // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 38-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
19
Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych / Katarzyna GLINKA // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 45-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
20
Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych / Katarzyna GLINKA // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 25-52. - Bibliogr.
21
Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej / Katarzyna GLINKA // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 126-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
22
Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości / Katarzyna GLINKA // W: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-61-2
23
Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej = The Impact of Deflation and the Liquidity Trap on the Effectiveness of Monetary Policy / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 51-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139594689. - ISSN 1898-6447
24
Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych / Katarzyna GLINKA // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 35-68. - Bibliogr.
25
Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej / Katarzyna GLINKA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006]), s. 139-170. - Bibliogr.
26
Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej = Financial Asset Prices and Monetary Policy Inflation Targets / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131640555. - ISSN 0208-7944
27
Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej / Katarzyna GLINKA // W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 74-84. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-86-1
28
Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej / Katarzyna GLINKA // W: Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2004), s. 52-72. - Bibliogr.
29
Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji = Forms of Inflation as they Affect the Disinflationary Process / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 141-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15271. - ISSN 0208-7944
30
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
31
Rola deficytu budżetowego w programach przezwyciężania inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej = The Role of the Budget Deficit in Programmes to Combat Inflation in Latin American Countries / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12606. - ISSN 0208-7944
32
Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji / Katarzyna GLINKA ; Promotor: Katarzyna GLINKA. - Kraków, 1999. - 152 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Bariery dezinflacji w krajach latynoamerykańskich = Barriers to Diminishing Inflation in Latin American Countries / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 99-107. - Summ. - ISSN 0208-7944
34
Od deficytu do inflacji = From Deficit to Inflation / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 47-55. - Summ. - ISSN 0208-7944
35
Kanały rozprzestrzeniania się inflacji na rynku międzynarodowym = Channels of Inflation Extension in the International Market / Katarzyna GLINKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 393 (1992), s. 19-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Wajda-Lichy M., Glinka K., Tarnowska J., Sordyl M., (2020), Koniec globalnego kryzysu finansowego: zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 101 s.
2
Glinka K., (2018), Wybrane aspekty dotyczące procesu internacjonalizacji chińskiej waluty, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 354, s. 94-104; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/346795/edition/327639/content?ref=desc
3
Glinka K., (2018), Zmiana strategii rozwoju Chin a zagrożenie sekularną stagnacją. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 186-204.
4
Glinka K., (2017), Rosnące powiązania finansowe Chin z krajami Azji Południowo-Wschodniej jako kanał transmisji zjawisk kryzysowych w regionie. [W:] DĄBROWSKI , WOJTYNA A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-137.
5
Glinka K., (2016), Adaptations within the Financial Market in China after Global Financial Crisis, "Oeconomia Copernicana", vol. 7, nr 4, s. 565-591; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.032/10648
6
Glinka K., (2016), Bariery strukturalne sektora finansowego w Chinach a pułapki średniego poziomu rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 217-233.
7
Glinka K., (2015), Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-100.
8
Glinka K., (2014), Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 76-99.
9
Glinka K., (2014), Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 103-122.
10
Glinka K., (2013), Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 140-167.
11
Glinka K., (2013), Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 42-63.
12
Glinka K., (2012), Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 104-125.
13
Glinka K., (2012), Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-158.
14
Glinka K., (2011), Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 38-63.
15
Glinka K., (2011), Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 141-164.
16
Glinka K., (2010), Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 127-161.
17
Glinka K., (2010), Rynek finansowy w Chinach. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 36-46.
18
Glinka K., (2010), Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 38-66.
19
Glinka K., (2009), Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 45-72.
20
Glinka K., (2009), Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 25-52.
21
Glinka K., (2008), Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 126-153.
22
Glinka K., (2008), Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości. [W:] Kopycińska D. (red.), Konkurencyjność podmiotów gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 75-84.
23
Glinka K., (2007), Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 51-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/139594689
24
Glinka K., (2007), Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1], s. 35-68.
25
Glinka K., (2006]), Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2], s. 139-170.
26
Glinka K., (2006), Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/131640555
27
Glinka K., (2006), Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej. [W:] Kopycińska D. (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Szczecin : Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, s. 74-84.
28
Glinka K., (2004), Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu, s. 52-72.
29
Glinka K., (2002), Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 141-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/15271
30
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Tł. Wojtyna A., Kultys J., Stańczyk Z., Raczyński M., Glinka K., Dąbrowski M., Drop J., Wojtyna A. (red. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
31
Glinka K., (2001), Rola deficytu budżetowego w programach przezwyciężania inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 65-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/12606
32
Glinka K., (1999), Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 152 k.
33
Glinka K., (1996), Bariery dezinflacji w krajach latynoamerykańskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 99-107.
34
Glinka K., (1996), Od deficytu do inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 47-55.
35
Glinka K., (1992), Kanały rozprzestrzeniania się inflacji na rynku międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 19-28.
1
@book{UEK:2168350240,
author = "Marta Wajda-Lichy and Katarzyna Glinka and Joanna Tarnowska and Marta Sordyl",
title = "Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21403-6",
}
2
@article{UEK:2168329023,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wybrane aspekty dotyczące procesu internacjonalizacji chińskiej waluty",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "354",
pages = "94-104",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/346795/edition/327639/content?ref=desc},
issn = "2449-5603",
}
3
@inbook{UEK:2168334505,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Zmiana strategii rozwoju Chin a zagrożenie sekularną stagnacją",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "186-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
4
@inbook{UEK:2168321263,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Rosnące powiązania finansowe Chin z krajami Azji Południowo-Wschodniej jako kanał transmisji zjawisk kryzysowych w regionie",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "117-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
5
@article{UEK:2168311043,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Adaptations within the Financial Market in China after Global Financial Crisis",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 7, 4",
pages = "565-591",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2016.032},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2016.032/10648},
}
6
@inbook{UEK:2168310887,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Bariery strukturalne sektora finansowego w Chinach a pułapki średniego poziomu rozwoju",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "217-233",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
7
@inbook{UEK:2168299513,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "80-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
8
@unpublished{UEK:2168301891,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "76-99",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168282141,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "103-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
10
@unpublished{UEK:2168286769,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "140-167",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168251626,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "42-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
12
@unpublished{UEK:2168273500,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "104-125",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168225894,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "128-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168256860,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "38-63",
year = "2011",
}
15
@inbook{UEK:2166237928,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "141-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
16
@unpublished{UEK:2168267426,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "127-161",
year = "2010",
}
17
@inbook{UEK:2165796937,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Rynek finansowy w Chinach",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "36-46",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
18
@inbook{UEK:2164861282,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "38-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
19
@inbook{UEK:2164940322,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "45-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
20
@unpublished{UEK:2168219852,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych a otoczenie instytucjonalne rynków finansowych",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "25-52",
year = "2009",
}
21
@inbook{UEK:2165789647,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "126-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
22
@inbook{UEK:2165795904,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości",
booktitle = "Konkurencyjność podmiotów gospodarczych",
pages = "75-84",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-61-2",
}
23
@article{UEK:50845,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "51-64",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139594689},
}
24
@unpublished{UEK:2168225254,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Nowe uwarunkowania polityki monetarnej w kontekście rosnącego uczestnictwa Chin i Indii na rynkach finansowych",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1]",
pages = "35-68",
year = "2007",
}
25
@unpublished{UEK:2168326973,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2]",
pages = "139-170",
year = "2006",
}
26
@article{UEK:51166,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Ceny aktywów finansowych a cel inflacyjny polityki monetarnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "5-18",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131640555},
}
27
@inbook{UEK:2166121113,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej",
booktitle = "Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce",
pages = "74-84",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-86-1",
}
28
@unpublished{UEK:2168240398,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej",
booktitle = "Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu",
pages = "52-72",
year = "2004",
}
29
@article{UEK:2168230706,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Rodzaj inflacji wyzwaniem dla procesu dezinflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "141-152",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15271},
}
30
@book{UEK:2168227970,
author = "Nicola Acocella",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
31
@article{UEK:2168231436,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Rola deficytu budżetowego w programach przezwyciężania inflacji w krajach Ameryki Łacińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "65-78",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12606},
}
32
@unpublished{UEK:2168228834,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
33
@article{UEK:2168238174,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Bariery dezinflacji w krajach latynoamerykańskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "99-107",
year = "1996",
}
34
@article{UEK:2168231580,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Od deficytu do inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "47-55",
year = "1996",
}
35
@article{UEK:2168238700,
author = "Katarzyna Glinka",
title = "Kanały rozprzestrzeniania się inflacji na rynku międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "19-28",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID