Publications of the selected author

1

Title:
Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw = Conditions of International Competitiveness of Polish Enterprises
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 85-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315261
chapter in monograph
See main document
2

Title:
The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 37-45 - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301485
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego = The Specificity of Small and Medium Enterprises during the Economic Slowdown Period
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 377-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283273
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego
Source:
Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2014, s. [57]-[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1487/Magazyn
Nr:
2168302417
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw = Factors Determining the Choice of Small and Medium-Sized Enterprise Internalization Form
Source:
Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 143-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-18-1
Nr:
2168271072
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej
Source:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2012, s. 4-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1387/1/Magazyn
Nr:
2168267384
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 329-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219954
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 85-104
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260514
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Knowledge as a Public Good and its Role in Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 483-500. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168294243
article
10

Title:
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51640
article
See main document
11

Title:
Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162037507
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 34 (2009) , s. 355-363. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 540)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222722
article
13

Title:
Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51562
article
14

Title:
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw = Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 81-88. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247614
article
15

Title:
Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
328 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-117
Nr:
51607
doctoral dissertation
16

Title:
Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju
Source:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 124-149
ISBN:
978-83-7252-383-9
Nr:
2165686483
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw = International Competitiveness of National Economy and Enterprises
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 435-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112560
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51150
article
See main document
19

Title:
Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Supporting Actions for Internationalization of Polish Small and Medium-size Enterprises
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 619-627. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165770628
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-109. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166025684
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1207-1216. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244942
article
22

Title:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 7-35
ISBN:
83-7252-248-0
Nr:
2168222960
chapter in academic script
See main document
23

Title:
Strategie zarządzania konfliktami w organizacji = Strategies for Conflict Management in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 267-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223368
article
See main document
24

Title:
Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 100-104 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232626
chapter in monograph
25

Author:
Katarzyna Kotulska , Wojciech Kotulski
Title:
Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu = Suggestions for Re-organizing the Wage System of the Alfa Advertising Agency
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002) , s. 119-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225374
article
See main document
26

Title:
Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 334-337. - Streszcz.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168246622
chapter in monograph
See main document
27

Title:
System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu
Source:
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 619-633
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10)
ISBN:
83-88009-37-0
Nr:
2168276321
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
28 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
75/WZ-KEOP/02/2013/S/3075
Signature:
NP-1387/2/Magazyn
Nr:
2168289103
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1079/Magazyn
Nr:
2168326693
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
50 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/1/09/S/483
Signature:
NP-1283/Magazyn
Nr:
2168243148
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1246/Magazyn
Nr:
2165604286
unpublished scientific work
5

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
79 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KEiOP/1/07/S/407
Signature:
NP-1281/Magazyn
Nr:
2165341799
unpublished scientific work
6

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KEiOP/1/2006/S
Signature:
NP-1127/Magazyn
Nr:
2168252926
unpublished scientific work
7

Title:
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KEiOP/5/2005/S/240
Signature:
NP-1064/Magazyn
Nr:
2168252934
unpublished scientific work
8

Title:
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/5/2004/S/163
Signature:
NP-940/Magazyn
Nr:
2168259126
unpublished scientific work
9

Title:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
128 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/4/2003/S/058
Signature:
NP-916/Magazyn
Nr:
2163754481
unpublished scientific work
10

Author:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Title:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/3/2002/S
Signature:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
unpublished scientific work
11

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
1
Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw = Conditions of International Competitiveness of Polish Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 85-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
2
The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level / Katarzyna KOTULSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 37-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
3
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego = The Specificity of Small and Medium Enterprises during the Economic Slowdown Period / Katarzyna KOTULSKA // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 377-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
4
Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego / Katarzyna KOTULSKA // W: Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2014), s. [57]-[67]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
5
Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw = Factors Determining the Choice of Small and Medium-Sized Enterprise Internalization Form / Katarzyna KOTULSKA // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 143-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-18-1
6
Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej / [Katarzyna KOTULSKA] // W: Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK. - (2012), s. 4-19. - Bibliogr.
7
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = Instruments of Competitiveness of Polish Small and Medium Size Enterprises on Enternational Markets / Katarzyna KOTULSKA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 329-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
8
Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 85-104
9
Knowledge as a Public Good and its Role in Development / Marek DZIURA, Katarzyna KOTULSKAKnowledge as a Public Good and its Role in Development / Marek DZIURA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 483-500nr 26 (2010), s. 483-500. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - ISSN 1733-28421733-2842
10
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007 / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKASpecyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007 / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 139-154nr 836 (2010), s. 139-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758. - ISSN 1898-64471898-6447
11
Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form / Katarzyna KOTULSKA // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
12
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKAWybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw = The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, with Taking into Account the Micro Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy UsługZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 540). - nr 34 (2009), s. 355-363nr 34 (2009), s. 355-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009. - ISSN 1896-382X1896-382X
13
Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 131-142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
14
Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw = Problems of Measurement of Enterprises Competitiveness / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 577). - nr 23 (2009), s. 81-88. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - ISSN 1733-2842
15
Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej / Katarzyna KOTULSKA ; Promotor: Anna NEHRING. - Kraków, 2008. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001589a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001589b
16
Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju / Katarzyna KOTULSKA // W: Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna NEHRING. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 124-149. - ISBN 978-83-7252-383-9
17
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw = International Competitiveness of National Economy and Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 435-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
18
Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISAZatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003 = Employment in the Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 153-167nr 731 (2006), s. 153-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654. - ISSN 0208-79440208-7944
19
Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Supporting Actions for Internationalization of Polish Small and Medium-size Enterprises / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 619-627. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
20
Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP = Quality Management Systems and Competitiveness of Small and Medium Enterprises / Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 102-109. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
21
Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1207-1216. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
22
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw / Katarzyna KOTULSKA // W: Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 7-35. - ISBN 83-7252-248-0
23
Strategie zarządzania konfliktami w organizacji = Strategies for Conflict Management in an Organization / Katarzyna KOTULSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 267-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji / Katarzyna KOTULSKA // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 100-104. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-2-6
25
Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu = Suggestions for Re-organizing the Wage System of the Alfa Advertising Agency / Katarzyna KOTULSKA, Wojciech KotulskiReorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu = Suggestions for Re-organizing the Wage System of the Alfa Advertising Agency / Katarzyna KOTULSKA, Wojciech Kotulski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002), s. 119-137nr 570 (2002), s. 119-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12550. - ISSN 0208-79440208-7944
26
Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego / Katarzyna KOTULSKA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 334-337. - Streszcz. - ISBN 83-907047-1-4
27
System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu / Katarzyna KOTULSKA // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny. - Przemyśl: WSAiZ, 2002. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10). - S. 619-633. - ISBN 83-88009-37-0
28
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2) / Jadwiga ADAMCZYK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 28 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
29
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI, Zespół autorski: Anna NEHRING, Piotr Bartkowiak, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Anna NEHRING - kierownik [podtematu], Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Innowacyjność jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna KOTULSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 79 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Restrukturyzacja a konkurencyjność polskich MŚP / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Anna NEHRING - kierownik podtematu, Janusz NESTERAK, Beata KULISA, Katarzyna KOTULSKA, Barbara SIUTA-TOKARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE / Autorzy: kierownik tematu: Anna NEHRING, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA, Janusz NESTERAK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP / autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego / Autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu ; Konrad KOLEGOWICZ, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kotulska K., (2017), Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-93.
2
Kotulska K., (2015), The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 37-45.
3
Kotulska K., (2014), Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 377-387.
4
Kotulska K., (2014), Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw, s. [57]-[67].
5
Kotulska K., (2013), Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-152.
6
Kotulska K., (2012), Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej. [W:] Adamczyk J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1), s. 4-19.
7
Kotulska K., (2011), Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 329-344.
8
Kotulska K., Kulisa B., (2011), Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 85-104.
9
Dziura M., Kotulska K., (2010), Knowledge as a Public Good and its Role in Development, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 483-500.
10
Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2010), Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 139-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758
11
Kotulska K., (2009), Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 37-45.
12
Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2009), Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, s. 355-363.
13
Kotulska K., (2009), Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 131-142.
14
Kotulska K., (2009), Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 23, s. 81-88.
15
Kotulska K., (2008), Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, Prom. Nehring A., Kraków : , 328 k.
16
Kotulska K., (2007), Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju. [W:] Nehring A. (red.), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 124-149.
17
Kotulska K., (2007), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 435-448.
18
Kotulska K., Kulisa B., (2006), Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 153-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654
19
Kotulska K., (2006), Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 619-627.
20
Kotulska K., Kulisa B., (2005), Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 102-109.
21
Kotulska K., (2004), Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1207-1216.
22
Kotulska K., (2004), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nehring A. (red.), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-35.
23
Kotulska K., (2003), Strategie zarządzania konfliktami w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 267-273.
24
Kotulska K., (2002), Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 100-104.
25
Kotulska K., Kotulski W., (2002), Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej "Alfa" - projekt systemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 119-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/12550
26
Kotulska K., (2002), Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 334-337.
27
Kotulska K., (2002), System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu. [W:] Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Przemyśl : WSAiZ, s. 619-633.
28
Adamczyk J., Kotulska K., Kulisa B., (2013), Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 28 s.
29
Borowiecki R., Bartkowiak P., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 101 k.
30
Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Nehring A., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 50 k.
31
Nehring A., Kulisa B., Nesterak J., Siuta-Tokarska B., Kotulska K., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 68 s.
32
Nehring A., Nesterak J., Kotulska K., Kulisa B., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 79 s.
33
Nehring A., Nesterak J., Kulisa B., Kotulska K., Siuta-Tokarska B., (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 s.
34
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., Nesterak J., Siuta B., (2005), Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
35
Nehring A., Kotulska K., Kulisa B., (2004), Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
36
Nehring A., Kolegowicz K., Kotulska K., Kulisa B., (2003), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: na przykładzie woj. Małopolskiego, Nehring A. (kier.), Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 128 s.
37
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
38
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@inbook{fmUEK:2168315261,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "85-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
2
@inbook{fmUEK:2168301485,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "The Conditionings of Building and Measuring the Enterprise Competitiveness Level",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "37-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
3
@inbook{fmUEK:2168283273,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "377-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168302417,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Znaczenie specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw",
pages = "[57]-[67]",
year = "2014",
}
5
@inbook{fmUEK:2168271072,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Czynniki determinujące wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania, innowacje, strategie",
pages = "143-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-18-1",
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168267384,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce narodowej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1)",
pages = "4-19",
year = "2012",
}
7
@inbook{fmUEK:2168219954,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "329-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
8
@unpublished{fnpUEK:2168260514,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Instrumenty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "85-104",
year = "2011",
}
9
@article{artUEK:2168294243,
author = "Marek Dziura and Katarzyna Kotulska",
title = "Knowledge as a Public Good and its Role in Development",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "483-500",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
10
@article{artUEK:51640,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "139-154",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168178758},
}
11
@inbook{fmUEK:2162037507,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Factors Determining the Choice of Small and Medium-sized Enterprise Internalization Form",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "37-45",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
12
@article{artUEK:2168222722,
author = "Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "34",
pages = "355-363",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
13
@article{artUEK:51562,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
14
@article{artUEK:2168247614,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Problemy pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "23",
pages = "81-88",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
15
@unpublished{drUEK:51607,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
16
@inbook{fmUEK:2165686483,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Rozwiązania instytucjonalne wspomagające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz bariery ich rozwoju",
booktitle = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "124-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-383-9",
}
17
@inbook{fmUEK:2166112560,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i przedsiębiorstw",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "435-448",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
18
@article{artUEK:51150,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "153-167",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131169654},
}
19
@inbook{fmUEK:2165770628,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Działania wspierające internacjonalizację polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "619-627",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
20
@inbook{fmUEK:2166025684,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością a konkurencyjność MSP",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "102-109",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
21
@article{artUEK:2168244942,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1207-1216",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
22
@inbook{fskrUEK:2168222960,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
pages = "7-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-248-0",
}
23
@article{artUEK:2168223368,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Strategie zarządzania konfliktami w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "267-273",
year = "2003",
}
24
@inbook{fmUEK:2168232626,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Zarządzanie konfliktem jako metoda pozyskiwania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "100-104",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
25
@article{artUEK:2168225374,
author = "Katarzyna Kotulska and Wojciech Kotulski",
title = "Reorganizacja wynagradzania pracowników agencji reklamowej Alfa - projekt systemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "119-137",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12550},
}
26
@inbook{fmUEK:2168246622,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "Zmiany w sposobie zarządzania personelem w okresie transformacji systemu społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "334-337",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
27
@inbook{fmUEK:2168276321,
author = "Katarzyna Kotulska",
title = "System motywacyjny przedsiębiorstwa jako determinanta sukcesu",
booktitle = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa",
pages = "619-633",
adress = "Przemyśl",
publisher = "WSAiZ",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88009-37-0",
}
28
@unpublished{UEK:2168289103,
author = "Jadwiga Adamczyk and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168326693,
author = "Ryszard Borowiecki and Piotr Bartkowiak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168243148,
author = "Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Anna Nehring",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2165604286,
author = "Anna Nehring and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta-Tokarska and Katarzyna Kotulska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
32
@unpublished{UEK:2165341799,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
33
@unpublished{UEK:2168252926,
author = "Anna Nehring and Janusz Nesterak and Beata Kulisa and Katarzyna Kotulska and Barbara Siuta-Tokarska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
34
@unpublished{UEK:2168252934,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa and Janusz Nesterak and Barbara Siuta",
title = "Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku UE",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
35
@unpublished{UEK:2168259126,
author = "Anna Nehring and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Systemy zarządzania jakością ISO a konkurencyjność MSP",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
36
@unpublished{UEK:2163754481,
author = "Anna Nehring and Konrad Kolegowicz and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
37
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
38
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}