Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Tratwa Odysa : esej o uchodźcach
Publisher address:
Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2020
Physical description:
228 s.; 23 cm
Series:
(Idee i Społeczeństwo)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-7453-664-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351502
monograph
2

Author:
Title:
Obcy w domu : pomiędzy swojością a innością
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (130) (2020) , s. 85-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168352838
article
3

Author:
Title:
Niesłychany Obcy = Unheard-of Stranger
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1 (125) (2019) , s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168340795
article
4

Author:
Title:
Dylematy gościnności - wykład
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019) , s. 10-13
Access mode:
Nr:
2168342997
unreviewed article
5

Author:
Title:
Upadek mitu upadku mitu = The Decline of the Myth of Myth's Decline
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (124) (2018) , s. 159-176. - Streszcz., summ.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych na temat "Człowiek a historia" (089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168351504
article
6

Author:
Title:
Tischner stróż
Source:
Inny : eseje o spotkaniu / Józef Tischner, posłowie Dobrosław KOT - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017, s. 91-134
ISBN:
978-83-240-4574-7
Nr:
2168329085
varia
7

Author:
Title:
Czcigodne jarzmo metafory : kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini = The Honorable Yoke of Metaphor : Some Remarks Inspired by Plato's Allegory of the Cave
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 3 (119) (2017) , s. 77-92. - Summ.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328951
article
8

Author:
Title:
Cudzoziemiec = A Stranger
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1 (117) (2017) , s. 61-75. - Summ.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328941
article
9

Author:
Title:
Zagadka twarzy = The Enigma of the Face
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (114) (2016) , s. 44-60. - Summ.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312371
article
10

Author:
Title:
Obcy z mgły
Source:
Przegląd Polityczny. - nr 135 (2016) , s. 180-183
Nr:
2168310065
review
11

Author:
Title:
Filomit : esej o słowie, którego nie było [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2016
Physical description:
110 s.
Series:
(Piąty wymiar)
Research program:
Publikacja dofinansowana z grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych przez John Templeton Foundation
ISBN:
978-83-7886-288-8
Access mode:
Nr:
2168339677
book
12

Author:
Title:
Pasierbowie
Source:
Znak. - nr 2 (729) (2016) , s. 110-112
Access mode:
Nr:
2168304979
review
13

Author:
Title:
Myślenie dramatyczne
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2016
Physical description:
380 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-274-1
Nr:
2168311983
monograph
14

Author:
Title:
Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera = The Metaphoricalness of Origin in Józef Tischner Philosophy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 49-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309333
article
15

Author:
Title:
Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 74-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301729
chapter in textbook
See main document
16

Author:
Title:
Między dramatyką a dialogiką
Source:
Logos i Ethos. - T. 20, nr 1 (2014) , s. 53-72 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304935
article
17

Author:
Title:
Problematyczność człowieka a metafora domu
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 47-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301659
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Między rozmową a sporem : próba fenomenologii dialogicznej = Between Dialogue and Argument : an Attempt at Dialogic Phenomenology
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (106) (2014) , s. 260-276. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304947
article
19

Author:
Title:
Między dramatyką a dialogiką
Source:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 37-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291425
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Miejsca Abrahama = The Places of Abraham
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (104) (2013) , s. 134-147. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168304945
article
21

Author:
Title:
Człowiek we wnętrzu metafor
Source:
Logos i Ethos. - T. 18, nr 1 (2012) , s. 157-174
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168311341
article
22

Author:
Title:
Granice mowy = The Borders of Speech
Source:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1-2 (97-98) (2012) , s. 107-120. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168312373
article
23

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012, s. V-XI
Series:
(Dzieła zebrane)
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312383
preface / summary
See main document
24

Author:
Józef Tischner
Title:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012
Physical description:
XI [1], 292, [3] s.: il.; 22 cm
Series:
(Dzieła zebrane)
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę. ; Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312379
book
See related chapters
25

Author:
Title:
Człowiek w filozofii Martina Bubera
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 36-49
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261744
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Człowiek we wnętrzu metafor
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 57-71
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325577
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Demon jako Inny
Source:
Znak. - nr 11 (666) (2010) , s. 62-74
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168312397
article
28

Author:
Title:
Podmiotowość i utrata
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2009
Physical description:
322 s.; 21 cm
Series:
(Drogi Myślenia)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60911-04-4
Nr:
2168238680
monograph
29

Author:
Józef Tischner
Title:
Etyka a historia : wykłady
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2008
Physical description:
XV, 562, [3] s.: il.; 22 cm
Series:
(Dzieła zebrane ; [t. 2])
ISBN:
978-83-922957-3-0
Nr:
2168312399
book
See related chapters
30

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Etyka a historia : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2008, s. V-XV
Series:
(Dzieła zebrane ; [t. 2])
ISBN:
978-83-922957-3-0
Nr:
2168312401
preface / summary
See main document
31

Title:
Jubileusz Profesora Adama Węgrzeckiego
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 8
Access mode:
Nr:
2166738130
unreviewed article
32

Author:
Title:
Wariacje Buberowskie
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 131-140
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165704871
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu = The Philosophical Meaning of the Concept of Acedia in Evagrius Ponticus
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 87-101. - Summ.
Access mode:
Nr:
52738
article
34

Author:
Title:
Sprawiedliwość a solidarność
Source:
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 141-149
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
2166538957
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Równość
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 47-78
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219284
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Nierówności
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 15-46
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219238
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 79-105
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219286
chapter in monograph
See main document
1
Tratwa Odysa : esej o uchodźcach / Dobrosław KOT. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2020. - 228 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - Idee i Społeczeństwo. - ISBN 978-83-7453-664-6
2
Obcy w domu : pomiędzy swojością a innością / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (130) (2020), s. 85-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-8024
3
Niesłychany Obcy = Unheard-of Stranger / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1 (125) (2019), s. 85-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-8024
4
Dylematy gościnności - wykład / Dobrosław KOT // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 10-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/10. - ISSN 1689-7757
5
Upadek mitu upadku mitu = The Decline of the Myth of Myth's Decline / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (124) (2018), s. 159-176. - Streszcz., summ. - Spis treści: http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100645Wstęp: . - ISSN 0860-8024
6
Tischner stróż / Dobrosław KOT // W: Inny : eseje o spotkaniu / Józef Tischner, posłowie Dobrosław KOT. - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. - S. 91-134. - ISBN 978-83-240-4574-7
7
Czcigodne jarzmo metafory : kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini = The Honorable Yoke of Metaphor : Some Remarks Inspired by Plato's Allegory of the Cave / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 3 (119) (2017), s. 77-92. - Summ. - ISSN 0860-8024
8
Cudzoziemiec = A Stranger / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1 (117) (2017), s. 61-75. - Summ. - ISSN 0860-8024
9
Zagadka twarzy = The Enigma of the Face / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (114) (2016), s. 44-60. - Summ. - ISSN 0860-8024
10
Obcy z mgły / Dobrosław KOT // Przegląd Polityczny. - nr 135 (2016), s. 180-183. - Rec. pracy: Cezary Wodziński, Odys gość: esej o gościnności, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2015, s. 136. - ISSN 1232-6488
11
Filomit : esej o słowie, którego nie było [on-line] / Dobrosław KOT. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016. - 110 s. - (Piąty wymiar). - ISBN 978-83-7886-288-8. - Spis treści: https://www.ccpress.pl/filomit-550Wstęp:
12
Pasierbowie / Dobrosław KOT // Znak. - nr 2 (729) (2016), s. 110-112. - Rec. pracy: Piotr Augustyniak: Homo polacus. Eseje o polskiej duszy. Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, s. 192. - Pełny tekst: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/pasierbowie/. - ISSN 0044-488X
13
Myślenie dramatyczne / Dobrosław KOT. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016. - 380 s. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-274-1
14
Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera = The Metaphoricalness of Origin in Józef Tischner Philosophy / Dobrosław KOT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 49-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/856/822. - ISSN 1898-6447
15
Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej / Dobrosław KOT // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 74-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
16
Między dramatyką a dialogiką / Dobrosław KOT // Logos i Ethos. - T. 20, nr 1 (2014), s. 53-72. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/27/24. - ISSN 0867-8308
17
Problematyczność człowieka a metafora domu / Dobrosław KOT // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 47-57. - Bibliogr.
18
Między rozmową a sporem : próba fenomenologii dialogicznej = Between Dialogue and Argument : an Attempt at Dialogic Phenomenology / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 2 (106) (2014), s. 260-276. - Summ. - ISSN 0860-8024
19
Między dramatyką a dialogiką / Dobrosław KOT // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 37-50. - Bibliogr.
20
Miejsca Abrahama = The Places of Abraham / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 4 (104) (2013), s. 134-147. - Summ. - ISSN 0860-8024
21
Człowiek we wnętrzu metafor / Dobrosław KOT // Logos i Ethos. - T. 18, nr 1 (2012), s. 157-174. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/204/132. - ISSN 0867-8308
22
Granice mowy = The Borders of Speech / Dobrosław KOT // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. - nr 1-2 (97-98) (2012), s. 107-120. - Summ. - ISSN 0860-8024
23
Przedmowa / Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki // W: Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - S. V-XI. - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
24
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - XI [1], 292, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
25
Człowiek w filozofii Martina Bubera / Dobrosław KOT // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 36-49
26
Człowiek we wnętrzu metafor / Dobrosław KOT // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 57-71
27
Demon jako Inny / Dobrosław KOT // Znak. - nr 11 (666) (2010), s. 62-74. - Pełny tekst: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6662010dobroslaw-kotdemon-jako-inny/. - ISSN 0044-488X
28
Podmiotowość i utrata / Dobrosław KOT. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2009. - 322 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Drogi Myślenia). - ISBN 978-83-60911-04-4
29
Etyka a historia : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2008. - XV, 562, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner ; [t. 2]). - ISBN 978-83-922957-3-0
30
Przedmowa / Dobrosław KOT // W: Etyka a historia : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2008. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner ; [t. 2]). - S. V-XV. - ISBN 978-83-922957-3-0
31
Jubileusz Profesora Adama Węgrzeckiego / Kazimierz SOSENKO, Dobrosław KOT // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 8. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
32
Wariacje Buberowskie / Dobrosław KOT // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 131-140. - ISBN 978-83-60911-00-6
33
Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu = The Philosophical Meaning of the Concept of Acedia in Evagrius Ponticus / Dobrosław KOT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. 87-101. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129269742. - ISSN 0208-7944
34
Sprawiedliwość a solidarność / Dobrosław KOT // W: Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 141-149. - ISBN 83-7252-293-6
35
Równość / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 47-78. - ISBN 83-7252-243-X
36
Nierówności / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 15-46. - ISBN 83-7252-243-X
37
Sprawiedliwość dystrybutywna / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 79-105. - ISBN 83-7252-243-X
1
Kot D., (2020), Tratwa Odysa: esej o uchodźcach, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 228 s.
2
Kot D., (2020), Obcy w domu : pomiędzy swojością a innością, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 2 (130), s. 85-98.
3
Kot D., (2019), Niesłychany Obcy, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 1 (125), s. 85-102.
4
Kot D., (2019), Dylematy gościnności - wykład, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 10-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/10
5
Kot D., (2018), Upadek mitu upadku mitu, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 4 (124), s. 159-176.
6
Kot D., (2017), Tischner stróż. [W:] Tischner J., KOT (red.), Inny : eseje o spotkaniu, Kraków : Wydawnictwo Znak, s. 91-134.
7
Kot D., (2017), Czcigodne jarzmo metafory : kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 3 (119), s. 77-92.
8
Kot D., (2017), Cudzoziemiec, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 1 (117), s. 61-75.
9
Kot D., (2016), Zagadka twarzy, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 2 (114), s. 44-60.
10
Kot D., (2016), Obcy z mgły, "Przegląd Polityczny", nr 135, s. 180-183.
11
Kot D., (2016), Filomit: esej o słowie, którego nie było, [on-line], Kraków : Copernicus Center Press, 110 s.
12
Kot D., (2016), Pasierbowie, "Znak", nr 2 (729), s. 110-112; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/pasierbowie/
13
Kot D., (2016), Myślenie dramatyczne, Kraków : Copernicus Center Press, 380 s.
14
Kot D., (2016), Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (952), s. 49-63; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/856/822
15
Kot D., (2015), Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 74-81.
16
Kot D., (2014), Między dramatyką a dialogiką, "Logos i Ethos", T. 20, nr 1, s. 53-72; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/27/24
17
Kot D., (2014), Problematyczność człowieka a metafora domu. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 47-57.
18
Kot D., (2014), Między rozmową a sporem : próba fenomenologii dialogicznej, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 2 (106), s. 260-276.
19
Kot D., (2013), Między dramatyką a dialogiką. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, s. 37-50.
20
Kot D., (2013), Miejsca Abrahama, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 4 (104), s. 134-147.
21
Kot D., (2012), Człowiek we wnętrzu metafor, "Logos i Ethos", T. 18, nr 1, s. 157-174; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/204/132
22
Kot D., (2012), Granice mowy, "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", nr 1-2 (97-98), s. 107-120.
23
Kot D., Węgrzecki A., (2012), Przedmowa. [W:] Tischner J., Kot D., Węgrzecki A. (red.), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, s. V-XI.
24
Tischner J., (2012), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu: wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, XI [1], 292, [3] s.
25
Kot D., (2011), Człowiek w filozofii Martina Bubera. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 36-49.
26
Kot D., (2010), Człowiek we wnętrzu metafor. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 57-71.
27
Kot D., (2010), Demon jako Inny, "Znak", nr 11 (666), s. 62-74; http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6662010dobroslaw-kotdemon-jako-inny/
28
Kot D., (2009), Podmiotowość i utrata, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 322 s.
29
Tischner J., (2008), Etyka a historia: wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, XV, 562, [3] s.
30
Kot D., (2008), Przedmowa. [W:] Tischner J., Kot D. (red.), Etyka a historia : wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, s. V-XV.
31
Sosenko K., Kot D., (2008), Jubileusz Profesora Adama Węgrzeckiego, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 8; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
32
Kot D., (2007), Wariacje Buberowskie. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 131-140.
33
Kot D., (2006), Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/129269742
34
Kot D., (2005), Sprawiedliwość a solidarność. [W:] Węgrzecki A. (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 141-149.
35
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Równość. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 47-78.
36
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Nierówności. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 15-46.
37
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-105.
1
@book{UEK:2168351502,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Tratwa Odysa : esej o uchodźcach",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-7453-664-6",
}
2
@article{UEK:2168352838,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Obcy w domu : pomiędzy swojością a innością",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "2 (130)",
pages = "85-98",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/33-2020-2-130-07},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168340795,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Niesłychany Obcy",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "1 (125)",
pages = "85-102",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/32-2019-1-125-08},
url = {},
}
4
@article{UEK:2168342997,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Dylematy gościnności - wykład",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "10-13",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/10},
}
5
@article{UEK:2168351504,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Upadek mitu upadku mitu",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "4 (124)",
pages = "159-176",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/31-2018-4-124-11},
url = {},
}
6
@misc{UEK:2168329085,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Tischner stróż",
booktitle = "Inny : eseje o spotkaniu",
pages = "91-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2017",
isbn = "978-83-240-4574-7",
}
7
@article{UEK:2168328951,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Czcigodne jarzmo metafory : kilka uwag na marginesie Platońskiej paraboli jaskini",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "3 (119)",
pages = "77-92",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/30-2017-3-119-06},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168328941,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Cudzoziemiec",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "1 (117)",
pages = "61-75",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/30-2017-1-117-05},
url = {},
}
9
@article{UEK:2168312371,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Zagadka twarzy",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "2 (114)",
pages = "44-60",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/29-2016-2-114-05},
url = {},
}
10
@article{UEK:2168310065,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Obcy z mgły",
journal = "Przegląd Polityczny",
number = "135",
pages = "180-183",
year = "2016",
}
11
@book{UEK:2168339677,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Filomit : esej o słowie, którego nie było",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7886-288-8",
}
12
@article{UEK:2168304979,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Pasierbowie",
journal = "Znak",
number = "2 (729)",
pages = "110-112",
year = "2016",
url = {http://www.miesiecznik.znak.com.pl/pasierbowie/},
}
13
@book{UEK:2168311983,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Myślenie dramatyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-274-1",
}
14
@article{UEK:2168309333,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (952)",
pages = "49-63",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0952.0404},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/856/822},
}
15
@inbook{UEK:2168301729,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "74-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
16
@article{UEK:2168304935,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Między dramatyką a dialogiką",
journal = "Logos i Ethos",
number = "T. 20, 1",
pages = "53-72",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/lie.27},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/27/24},
}
17
@unpublished{UEK:2168301659,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Problematyczność człowieka a metafora domu",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "47-57",
year = "2014",
}
18
@article{UEK:2168304947,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Między rozmową a sporem : próba fenomenologii dialogicznej",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "2 (106)",
pages = "260-276",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/27-2014-2-106-14},
url = {},
}
19
@unpublished{UEK:2168291425,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Między dramatyką a dialogiką",
booktitle = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
pages = "37-50",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168304945,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Miejsca Abrahama",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "4 (104)",
pages = "134-147",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12887/26-2013-4-104-09},
url = {},
}
21
@article{UEK:2168311341,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Człowiek we wnętrzu metafor",
journal = "Logos i Ethos",
number = "T. 18, 1",
pages = "157-174",
year = "2012",
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/view/204/132},
}
22
@article{UEK:2168312373,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Granice mowy",
journal = "Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
number = "1-2 (97-98)",
pages = "107-120",
year = "2012",
}
23
@misc{UEK:2168312383,
author = "Dobrosław Kot and Adam Węgrzecki",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
pages = "V-XI",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
24
@book{UEK:2168312379,
author = "Józef Tischner",
title = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
25
@unpublished{UEK:2168261744,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Człowiek w filozofii Martina Bubera",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "36-49",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168325577,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Człowiek we wnętrzu metafor",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "57-71",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2168312397,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Demon jako Inny",
journal = "Znak",
number = "11 (666)",
pages = "62-74",
year = "2010",
url = {http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6662010dobroslaw-kotdemon-jako-inny/},
}
28
@book{UEK:2168238680,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Podmiotowość i utrata",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-60911-04-4",
}
29
@book{UEK:2168312399,
author = "Józef Tischner",
title = "Etyka a historia : wykłady",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-922957-3-0",
}
30
@misc{UEK:2168312401,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Etyka a historia : wykłady",
pages = "V-XV",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-922957-3-0",
}
31
@article{UEK:2166738130,
author = "Kazimierz Sosenko and Dobrosław Kot",
title = "Jubileusz Profesora Adama Węgrzeckiego",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "8",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
32
@inbook{UEK:2165704871,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Wariacje Buberowskie",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
33
@article{UEK:52738,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Filozoficzne znaczenie koncepcji acedii u Ewagriusza z Pontu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "87-101",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129269742},
}
34
@inbook{UEK:2166538957,
author = "Dobrosław Kot",
title = "Sprawiedliwość a solidarność",
booktitle = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
pages = "141-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
35
@inbook{UEK:2168219284,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Równość",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "47-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
36
@inbook{UEK:2168219238,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Nierówności",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "15-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
37
@inbook{UEK:2168219286,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID