Publications of the selected author

1

Author:
Rydlewski Grzegorz , Kosiorowski Daniel
Title:
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019) , s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Jerzy P. Rydlewski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony AGH w Krakowie, dotacja statutowa dla WMS grant numer 16.16.420.054.
Daniel Kosiorowski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony MNiSW w ramach "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN. Daniel Kosiorowski dziękuje również UEK w Krakowie za wsparcie w postaci środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania na 2019 r.
Access mode:
Nr:
2168339175
article
2

Author:
Kosiorowski Daniel , Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Title:
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic
Source:
Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019) , s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR research has been partially supported by theAGHlocal GrantNo. 15.11.420.038,
MS research has been partially supported by Cracow University of Economics local Grant Nos. 045.WF.KRYF.01.2015.S.5045, 161.WF.KRYF.02.2015.M.5161, and National Science Center Grant No. NCN.OPUS.2015.17.B.HS4.02708.
DK research has been supported by the CUE local Grants 2016 and 2017 for preserving scientific resources.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168313631
article
3

Author:
Kosiorowski Daniel , Jaśko Przemysław , Szlachtowska Ewa
Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 88-96. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
DK and PJ thanks for financial support from the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/ RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336987
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Kosiorowski Daniel , Zawadzki Zygmunt
Title:
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena
Source:
Journal of Statistical Software (2019) , s. 1-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
CC-BY
2019 list:
200.00 pkt
Nr:
2168329559
article
5

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325091
article
6

Author:
Kosiorowski Daniel , Rydlewski Jerzy P. , Zawadzki Zygmunt
Title:
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018) , s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329557
article
7

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy
Title:
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 1 (2018) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR and DM's research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 11.11.420.004 and DK's research by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2017 and 2018
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323681
article
See main document
8

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy P.
Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 209-218. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2018.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324353
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy P.
Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
New Proposal of Robust Classifier for Functional Data
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 200-208. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
DK's research by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2017 and 2018.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324351
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Szlachtowska Ewa
Title:
Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-407
Nr:
2168335005
doctoral dissertation
11

Author:
Kosiorowski Daniel , Szlachtowska Ewa
Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2017
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168313935
chapter in conference materials
See main document
12

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy P.
Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 143-152. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
DK thanks for the support related to CUE grant for the research resources preservation 2017. JPR and DM thanks for the support related to AGH local grant
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168313933
chapter in conference materials
See main document
13

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy P.
Title:
Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors
Publisher address:
New York: , 2017
Physical description:
21 s.: il.; 30 cm
Series:
(eprint arXiv ; no. 1802.05550)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
JPR and DM's research has been partially supported by the AGHlocal grant no. 11.11.420.004 and DK's research by the CUE grant for preserving scientificresources
Access mode:
Nr:
2168337509
publishing series
14

Title:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Access mode:
Nr:
2168315715
monograph
See related chapters
15

Conference:
XXXII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Trondheim, Norwegia, od 2014-06-16 do 2014-06-21
Title:
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams
Source:
Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016) , s. 167-181. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledges financial support from the Polish National Science Center grant UMO- 2011/03/B/HS4/01138
Nr:
2168305703
article
16

Author:
Szlachtowska Ewa , Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik
Title:
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016) , s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305423
article
17

Title:
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305785
article
18

Author:
Title:
A Note on the Nonstationary Functional Time Series
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Access mode:
Nr:
2168315739
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016
Physical description:
29 s.: il.; 30 cm
Series:
(Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
Notes:
Summ., streszcz., Bibliogr.
Research program:
Praca została dofinansowana ze srodków przyznanych Wydziałowi Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016.
Access mode:
Nr:
2168320771
publishing series
20

Author:
Kosiorowska Ewa , Kosiorowski Daniel , Zawadzki Zygmunt
Title:
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301137
article
21

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Szlachtowska Ewa
Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 108-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168303445
chapter in conference materials
See main document
22

Author:
Kosiorowski Daniel , Zawadzki Zygmunt
Conference:
GDN 2015 - International Conference on Group Decision & Negotiation, Warszawa, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-26
Title:
Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game
Source:
The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters / red. Bogumił Kamiński, Gregory Kersten, Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Tomasz Wachowicz - Warsaw: Warsaw School of Economics Press, 2015, s. 185-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-985-2
Access mode:
Nr:
2168301141
chapter in conference materials
23

Title:
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions
Source:
Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015) , s. 55-79. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168297631
article
24

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 98-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168303443
chapter in conference materials
See main document
25

Title:
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015) , s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168303817
article
26

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
Functional Classifiers in Management of the Internet Service
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168303441
chapter in conference materials
See main document
1
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018 / Grzegorz Rydlewski, Daniel KOSIOROWSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019), s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf. - ISSN 1232-4671
2
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019), s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0932-5026
3
A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO, Ewa Szlachtowska // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 88-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r11.pdf
4
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // Journal of Statistical Software [on-line]. - (2019), s. 1-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1548-7660
5
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018), s. 331-350. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf. - ISSN 1234-7655
6
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Zygmunt Zawadzki // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018), s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf. - ISSN 0033-2372
7
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 1 (2018), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content. - ISSN 2080-0886
8
Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 209-218. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski_II.pdf
9
New Proposal of Robust Classifier for Functional Data / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 200-208. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf
10
Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki / Ewa Szlachtowska ; Promotor: Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków, 2017. - 191 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003343
11
K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data / Daniel KOSIOROWSKI, Ewa Szlachtowska // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 153-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Szlachtowska.pdf
12
SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 143-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Rydlewski.pdf
13
Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski. - New York, 2017. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (arXiv.org / Cornell University Library, ISSN 2331-8422 ; no. 1802.05550). - Pełny tekst: https://arxiv.org/pdf/1710.02669v1.pdf
14
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
15
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams / Daniel KOSIROWSKI // Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016), s. 167-181. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1072-3374
16
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow / Ewa Szlachtowska, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016), s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf. - ISSN 0033-2372
17
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Przemysław JAŚKO, Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf. - ISSN 0033-2372
18
A Note on the Nonstationary Functional Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
19
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Daniel KOSIOROWSKI, Przemysław JAŚKO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 2016. - 29 s. : il. ; 30 cm. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - (Raport Techniczny Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Technical Report Department of Statistics at Cracow University of Economics ; 2). - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport2016.pdf
20
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept / Ewa Kosiorowska, Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.xml. - ISSN 1730-4237
21
Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Ewa Szlachtowska // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 108-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Mielczarek_Szlachtowska.pdf
22
Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // W: The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters / red. Bogumił Kamiński, Gregory Kersten, Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Tomasz Wachowicz. - Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2015. - S. 185-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-985-2. - Pełny tekst: https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/The%2015th_srodki.pdf
23
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions / Daniel KOSIOROWSKI // Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015), s. 55-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116. - ISSN 2081-8858
24
Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation / Daniel KOSIOROWSKI, Damian Tracz // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 98-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Tracz.pdf
25
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling / Daniel KOSIOROWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015), s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf. - ISSN 2083-8611
26
Functional Classifiers in Management of the Internet Service / Daniel KOSIOROWSKI, Mateusz Bocian // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Dane tekstowe (plik pdf). - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Kosiorowski_Bocian.pdf
1
Rydlewski G., Kosiorowski D., (2019), Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 55, s. 55-67; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf
2
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2019), Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic, "Statistical Papers", vol. 60, iss. 5, s. 1677-1698.
3
Kosiorowski D., Jaśko P., Szlachtowska E., (2019), A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 88-96.
4
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2019), DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena, "Journal of Statistical Software", s. 1-59.
5
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2018), Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 19, no 2, s. 331-350; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf
6
Kosiorowski D., Rydlewski J., Zawadzki Z., (2018), Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 1, s. 83-100; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf
7
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 1, s. 53-73; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content
8
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 209-218.
9
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), New Proposal of Robust Classifier for Functional Data. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 200-208.
10
Szlachtowska E., (2017), Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki, Prom. Kosiorowski D., Kraków : , 191 k.
11
Kosiorowski D., Szlachtowska E., (2017), K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 153-162.
12
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2017), SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 143-152.
13
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2017), Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series: an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors, (eprint arXiv, no. 1802.05550), New York : , 21 s.
14
Kosiorowski D., Snarska M. (red.), (2016), Knowledge, Economy, Society: Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 155 s.
15
Kosiorowski D., (2016), Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams, "Journal of Mathematical Sciences", vol. 218, no. 2, s. 167-181.
16
Szlachtowska E., Kosiorowski D., Mielczarek D., (2016), Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 1, s. 67-80; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf
17
Jaśko P., Kosiorowski D., (2016), Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 149-171; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf
18
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2016), A Note on the Nonstationary Functional Time Series. [W:] Kosiorowski D., Snarska M. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 89-101.
19
Kosiorowski D., Jaśko P., (2016), Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki, 29 s.
20
Kosiorowska E., Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2015), Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 15, nr 1, s. 34-52; http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.xml
21
Kosiorowski D., Mielczarek D., Szlachtowska E., (2015), Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 108-117.
22
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2015), Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game. [W:] Kamiński B., Kersten G., Szufel P., Jakubczyk M., Wachowicz T. (red.), The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters, Warsaw : Warsaw School of Economics Press, s. 185-188.
23
Kosiorowski D., (2015), Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions, "Operations Research and Decisions", vol. 25, no. 1, s. 55-79; http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116
24
Kosiorowski D., Tracz D., (2015), Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 98-107.
25
Kosiorowski D., (2015), Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 237, s. 37-49; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf
26
Kosiorowski D., Bocian M., (2015), Functional Classifiers in Management of the Internet Service. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-97.
1
@article{UEK:2168339175,
author = "Rydlewski Grzegorz and Kosiorowski Daniel",
title = "Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "55",
pages = "55-67",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168313631,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy P. and Snarska Małgorzata",
title = "Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic",
journal = "Statistical Papers",
number = "vol. 60, iss. 5",
pages = "1677-1698",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168336987,
author = "Kosiorowski Daniel and Jaśko Przemysław and Szlachtowska Ewa",
title = "A Study of Usefulness of Selected Robust Model Based Clustering Techniques in a Digital Development Modelling",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "88-96",
adress = "Cracow",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
4
@article{UEK:2168329559,
author = "Kosiorowski Daniel and Zawadzki Zygmunt",
title = "DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena",
journal = "Journal of Statistical Software",
pages = "1-59",
year = "2019",
}
5
@article{UEK:2168325091,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 19, no 2",
pages = "331-350",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168329557,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy P. and Zawadzki Zygmunt",
title = "Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 1",
pages = "83-100",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168323681,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy",
title = "Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 1",
pages = "53-73",
year = "2018",
}
8
@inbook{UEK:2168324353,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy P.",
title = "Outliers in Functional Time Series - Challenges for Theory and Applications of Robust Statistics",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "209-218",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
9
@inbook{UEK:2168324351,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy P.",
title = "New Proposal of Robust Classifier for Functional Data",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "200-208",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
10
@unpublished{UEK:2168335005,
author = "Szlachtowska Ewa",
title = "Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168313935,
author = "Kosiorowski Daniel and Szlachtowska Ewa",
title = "K-local Median Algorithm for Functional Data in Empirical Analysis of Air Pollution Data",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "153-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
12
@inbook{UEK:2168313933,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy P.",
title = "SVM Classifiers for Functional Data in Monitoring of the Internet Users Behaviour",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "143-152",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
13
@book{UEK:2168337509,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy P.",
title = "Double Functional Median in Robust Prediction of Hierarchical Functional Time Series : an Application to Forecast Internet Service Users Behaviors",
adress = "New York",
year = "2017",
issn = "2331-8422",
}
14
@book{UEK:2168315715,
title = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
editor = Kosiorowski Daniel,
editor = Snarska Małgorzata,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
15
@article{UEK:2168305703,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams",
journal = "Journal of Mathematical Sciences",
number = "vol. 218, no. 2",
pages = "167-181",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168305423,
author = "Szlachtowska Ewa and Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik",
title = "Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 1",
pages = "67-80",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168305785,
author = "Jaśko Przemysław and Kosiorowski Daniel",
title = "Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "149-171",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168315739,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "A Note on the Nonstationary Functional Time Series",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
pages = "89-101",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
19
@book{UEK:2168320771,
author = "Kosiorowski Daniel and Jaśko Przemysław",
title = "Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Statystyki",
year = "2016",
issn = "",
}
20
@article{UEK:2168301137,
author = "Kosiorowska Ewa and Kosiorowski Daniel and Zawadzki Zygmunt",
title = "Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 15, 1",
pages = "34-52",
year = "2015",
}
21
@inbook{UEK:2168303445,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Szlachtowska Ewa",
title = "Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "108-117",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
22
@inbook{UEK:2168301141,
author = "Kosiorowski Daniel and Zawadzki Zygmunt",
title = "Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game",
booktitle = "The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters",
pages = "185-188",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Economics Press",
year = "2015",
isbn = "978-83-7378-985-2",
}
23
@article{UEK:2168297631,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions",
journal = "Operations Research and Decisions",
number = "vol. 25, no. 1",
pages = "55-79",
year = "2015",
}
24
@inbook{UEK:2168303443,
author = "Kosiorowski Daniel and Tracz Damian",
title = "Robust Estimators for Pareto and Lognormal Distributions in Income Inequalities Evaluation",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "98-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
25
@article{UEK:2168303817,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "237",
pages = "37-49",
year = "2015",
}
26
@inbook{UEK:2168303441,
author = "Kosiorowski Daniel and Bocian Mateusz",
title = "Functional Classifiers in Management of the Internet Service",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "87-97",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}