Publications of the selected author

1

Title:
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220506
article
2

Title:
Dilemmas in Robust Credit Scoring
Source:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564934
varia
See main document
3

Title:
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010) , s. 27-55. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166287303
article
4

Title:
Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2010, s. 129-137 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 8)
ISBN:
978-83-7525-405-1
Access mode:
Nr:
2162990673
chapter in monograph
5

Title:
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51668
article
6

Title:
Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK2009, s. 1[12]-54[38]
Signature:
NP-1141/3/Magazyn
Nr:
2168229442
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej
Source:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 103-114 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51393
chapter in monograph
See main document
8

Title:
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51121
article
9

Title:
Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego
Source:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
2165900859
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej
Source:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351775
varia
See main document
11

Title:
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008) , s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50225
article
12

Title:
Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
109, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-423-2
Nr:
51854
academic script
13

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 473-491. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196957
article
14

Title:
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51644
article
15

Title:
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
52000
article
16

Title:
Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional
Source:
Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 Instituto Nacional de Estatistica, 2008. - Vol. LXII, s. 3669-3672 - Bibliogr.
ISBN:
978-972-673-992-0
Access mode:
Nr:
2168263710
chapter in conference materials
17

Title:
O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 129-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165749952
chapter in conference materials
18

Title:
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50268
article
19

Title:
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248978
article
20

Title:
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, . - nr 17 (2007) , s. 661-684. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249158
article
21

Title:
Odporność procedury statystycznej
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK2007, s. 47-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/[2]/Magazyn
Nr:
2165263816
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Conference:
30th Annual Conference of the German Classification Society (GfKI) - Advances in Data Analysis, Berlin, Niemcy, od 2006-03-08 do 2006-03-10
Title:
Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys
Source:
Advances in Data Analysis : Program & Abstracts - Berlin: Freie Universität, 2006. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318423
varia
23

Title:
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 89-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165712119
chapter in conference materials
24

Title:
Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-13
Nr:
52684
doctoral dissertation
25

Title:
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1105 (2006) , s. 127-141. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Statystyka i Ryzyko)
Access mode:
Nr:
2166510995
article
26

Title:
Data Depth Concept in Multivariate Time Series
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development - Kiïv: KNEU, 2005, s. 47-61 - Bibliogr.
Nr:
2165900878
chapter in conference materials
27

Conference:
27th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation, Cottbus, Niemcy, od 2003-03-12 do 2003-03-14
Title:
Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues
Source:
Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / ed. by Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke - Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, s. 239-248. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
ISBN:
3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
Nr:
2168304007
chapter in conference materials
28

Title:
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005) , s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166211476
article
29

Title:
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2005) , s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
52472
article
30

Title:
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560523
article
31

Title:
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries. Daniel KOSIOROWSKI
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (521) (2004) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168218296
article
Unpublished documents:
1

Title:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/04/S/183
Signature:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
unpublished scientific work
2

Title:
Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
[94] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KS/8/2004/S/185
Signature:
NP-962/Magazyn
Nr:
2168285875
unpublished scientific work
3

Title:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Research program:
72/KS/5/2003/S/078
Signature:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza porównawcza euroregionów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
[58] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/3/2003/S/076
Signature:
NP-930/Magazyn
Nr:
2168285873
unpublished scientific work
5

Title:
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Notes:
Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.,
Research program:
69/KS/8/2002/S
Signature:
NP-876/Magazyn
Nr:
2168264586
unpublished scientific work
1
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011), s. 27-34. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
2
Dilemmas in Robust Credit Scoring / Daniel KOSIOROWSKI // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
3
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010), s. 27-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
4
Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models / Daniel KOSIOROWSKI // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź : University Press, 2010. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 8). - S. 129-137. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-405-1. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1931?id=118b
5
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009), s. 187-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
6
Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji / Daniel KOSIOROWSKI // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2009), s. 1[12]-54[38]
7
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej / Daniel KOSIOROWSKI // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 103-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
8
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009), s. 155-165. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
9
Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego / Michał WOŹNIAK, Daniel KOSIOROWSKI // W: Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-393-8
10
Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej / Daniel KOSIOROWSKI // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
11
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions / Daniel KOSIOROWSKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008), s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
12
Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R / Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-423-2
13
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 473-491. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
14
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008), s. 109-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
15
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional / Daniel KOSIOROWSKI // Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007. - Instituto Nacional de Estatistica, 2008. - Vol. LXII, s. 3669-3672. - Bibliogr. - ISBN 978-972-673-992-0. - Pełny tekst: http://isi.cbs.nl/iamamember/CD7-Lisboa2007/Bulletin-of-the-ISI-Volume-LXII-2007.pdf#page=3669&view=Fit
17
O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych / Daniel KOSIOROWSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 129-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
18
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
19
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007), s. 137-155. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications. - ISSN 0208-6018
20
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 661-684. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
21
Odporność procedury statystycznej / Daniel KOSIOROWSKI // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2007), s. 47-59. - Bibliogr.
22
Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys / Daniel KOSIOROWSKI // W: Advances in Data Analysis : Program & Abstracts. - Berlin : Freie Universität, 2006
23
Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis / D. KOSIOROWSKI, K. SZYMANOWICZ, M. WOŹNIAK // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 89-95. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
24
Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych / Daniel KOSIOROWSKI ; Promotor: Michał WOŹNIAK. - Kraków, 2006. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001014a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001014b
25
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Statystyka i Ryzyko). - nr 1105 (2006), s. 127-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
26
Data Depth Concept in Multivariate Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv : KNEU, 2005. - S. 47-61. - Bibliogr.
27
Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues / Daniel KOSIOROWSKI // W: Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems / ed. by Daniel Baier, Klaus-Dieter Wernecke. - Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 239-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6
28
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005), s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
29
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych / Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 8 (2005), s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
30
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries. Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 10 (521) (2004), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
32
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Michał WOŹNIAK, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - [94] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
35
Analiza porównawcza euroregionów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Daniel KOSIOROWSKI, Jan SZEJA, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [58] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; członkowie zespołu: Daniel KOSIOROWSKI, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Autorzy zastrzegli poufność wyników badań. Udostępnianie wyłącznie za pisemną zgodą kierownika tematu.
1
Kosiorowski D., (2011), Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 255, s. 27-34.
2
Kosiorowski D., (2011), Dilemmas in Robust Credit Scoring. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 27.
3
Kosiorowski D., (2010), Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 51, s. 27-55.
4
Kosiorowski D., (2010), Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 129-137.
5
Kosiorowski D., (2009), Robustness of Depth Based Classification Rules, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 228, s. 187-196.
6
Kosiorowski D., (2009), Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 1[12]-54[38].
7
Kosiorowski D., (2009), Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-114.
8
Kosiorowski D., (2009), About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 225, s. 155-165.
9
Woźniak M., Kosiorowski D., (2008), Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego. [W:] Zeliaś A., Pociecha J. (red.), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-56.
10
Kosiorowski D., (2008), Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej. [W:] Major M., Niezgoda J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21.
11
Kosiorowski D., (2008), Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4, s. 47-60.
12
Kosiorowski D., (2008), Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych: kurs z wykorzystaniem środowiska R, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 109, [1] s.
13
Zając K., Kosiorowski D., (2008), Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 473-491.
14
Kosiorowski D., (2008), About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 216, s. 109-117.
15
Kosiorowski D., (2008), Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 5-29.
16
Kosiorowski D., (2008), Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional. [W:] Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 , Instituto Nacional de Estatistica, s. 3669-3672.
17
Kosiorowski D., (2007), O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 129-136.
18
Kosiorowski D., (2007), O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 109-121.
19
Kosiorowski D., (2007), About Phase Transitions in Kendall's Shape Space, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 206, s. 137-155.
20
Zając K., Kosiorowski D., (2007), Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 661-684.
21
Kosiorowski D., (2007), Odporność procedury statystycznej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 47-59.
22
Kosiorowski D., (2006), Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys. [W:] Advances in Data Analysis : Program & Abstracts, Berlin : Freie Universität
23
Kosiorowski D., Szymanowicz K., Woźniak M., (2006), Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 89-95.
24
Kosiorowski D., (2006), Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych, Prom. Woźniak M., Kraków : , 206 k.
25
Zając K., Kosiorowski D., (2006), Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1105, s. 127-141.
26
Kosiorowski D., (2005), Data Depth Concept in Multivariate Time Series. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 47-61.
27
Kosiorowski D., (2005), Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues. [W:] Baier D., Wernecke K. (red.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 239-248.
28
Kosiorowski D., (2005), O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 2, s. 41-55.
29
Kosiorowski D., (2005), Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 1-14.
30
Zając K., Kosiorowski D., (2005), Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 26-37.
31
Kosiorowski D., (2004), Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC. Daniel KOSIOROWSKI, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (521), s. 53-64.
32
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
33
Woźniak M., Kosiorowski D., (2004), Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [94] k.
34
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
35
Kosiorowski D., Szeja J., Szymanowicz K., (2003), Analiza porównawcza euroregionów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [58] k.
36
Kosiorowski D., Salamaga M., (2002), Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
1
@article{UEK:2168220506,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "255",
pages = "27-34",
adress = "",
year = "2011",
}
2
@misc{UEK:2166564934,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Dilemmas in Robust Credit Scoring",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "27",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
3
@article{UEK:2166287303,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 51",
pages = "27-55",
year = "2010",
}
4
@inbook{UEK:2162990673,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Deepest Regression in Robust Estimation of AR and VAR Models",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "129-137",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7525-405-1",
}
5
@article{UEK:51668,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Robustness of Depth Based Classification Rules",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "228",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2009",
}
6
@unpublished{UEK:2168229442,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wybrane zagadnienia jednowymiarowej statystyki odpornej oraz odpornej analizy regresji",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych",
pages = "1[12]-54[38]",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:51393,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
8
@article{UEK:51121,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "225",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2009",
}
9
@inbook{UEK:2165900859,
author = "Woźniak Michał and Kosiorowski Daniel",
title = "Z badań nad wybranymi aspektami procesów rynku finansowego",
booktitle = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
10
@misc{UEK:2166351775,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Zastosowanie koncepcji głębi regresyjnej w wybranych modelach regresji binarnej",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
11
@article{UEK:50225,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "2008",
}
12
@book{UEK:51854,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-423-2",
}
13
@article{UEK:2166196957,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "473-491",
adress = "",
year = "2008",
}
14
@article{UEK:51644,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "216",
pages = "109-117",
adress = "",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:52000,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "5-29",
year = "2008",
}
16
@inbook{UEK:2168263710,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Nonparametric Equity of Two Shapes Test Based on Multivariate Quantile Functional",
booktitle = "Bulletin of the International Statistical Institute : Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, ISI Lisboa 22-29 August 2007 ",
number = "Vol. LXII",
pages = "3669-3672",
adress = "",
publisher = "Instituto Nacional de Estatistica",
year = "2008",
isbn = "978-972-673-992-0",
}
17
@inbook{UEK:2165749952,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniach szeregów finansowych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "129-136",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
18
@article{UEK:50268,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "109-121",
year = "2007",
}
19
@article{UEK:2168248978,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Phase Transitions in Kendall's Shape Space",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "206",
pages = "137-155",
adress = "",
year = "2007",
}
20
@article{UEK:2168249158,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki",
number = "17",
pages = "661-684",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
21
@unpublished{UEK:2165263816,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Odporność procedury statystycznej",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych",
pages = "47-59",
year = "2007",
}
22
@misc{UEK:2168318423,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Depth Based Analysis of Planar Shape and Its Application in Capital Flows Surveys",
booktitle = "Advances in Data Analysis : Program & Abstracts",
pages = "",
adress = "Berlin",
publisher = "Freie Universität",
year = "2006",
}
23
@inbook{UEK:2165712119,
author = "Kosiorowski Daniel and Szymanowicz Kinga and Woźniak Michał",
title = "Selected Issues of Polish Border Districts Statistical Analysis",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "89-95",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
24
@unpublished{UEK:52684,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
25
@article{UEK:2166510995,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1105",
pages = "127-141",
adress = "",
year = "2006",
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2165900878,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Data Depth Concept in Multivariate Time Series",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development",
pages = "47-61",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
}
27
@inbook{UEK:2168304007,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues",
booktitle = "Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems",
pages = "239-248",
adress = "Berlin; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2005",
issn = "1431-8814",
isbn = "3-540-23221-6 ; 978-3-540-26981-6",
}
28
@article{UEK:2166211476,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 2",
pages = "41-55",
year = "2005",
}
29
@article{UEK:52472,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "1-14",
year = "2005",
}
30
@article{UEK:2166560523,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1076",
pages = "26-37",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1505-9332",
}
31
@article{UEK:2168218296,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (521)",
pages = "53-64",
year = "2004",
}
32
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Baranek Henryk and Pasztyła Agnieszka and Salamaga Marcin and Kosiorowski Daniel",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
33
@unpublished{UEK:2168285875,
author = "Woźniak Michał and Kosiorowski Daniel",
title = "Formalne i merytoryczne aspekty badań procesów rynku finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
34
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Sokołowski Andrzej and Baranek Henryk and Kosiorowski Daniel and Pasztyła Agnieszka and Salamaga Marcin",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
35
@unpublished{UEK:2168285873,
author = "Kosiorowski Daniel and Szeja Jan and Szymanowicz Kinga",
title = "Analiza porównawcza euroregionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
36
@unpublished{UEK:2168264586,
author = "Kosiorowski Daniel and Salamaga Marcin",
title = "Statystyczne modelowanie zachowań klientów w supermarkecie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}