Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Otwarcie granic - pozytywne i negatywne zjawiska. Polityka kryminalna w perspektywie zjednoczonej Europy = Opening-up Borders - Positive and Negative Phenomena: Crime Policy from the Perspective of a United Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234794
article
2

Author:
Title:
Mediacja zamiast kary pozbawienia wolności? : eksperyment w polskiej polityce karnej
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 87-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240328
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Abolicjonizm więzień - podejście racjonalne i humanistyczne : o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania = Abolitionism of Imprisonment - a Rational and Humanistic Approach : on the Punishment of Imprisonment, Its Effects, and Possibilities of Limiting It
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
188 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 130)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-29-1
Nr:
2168275233
monograph
4

Author:
Title:
Non-governmental Organizations in Prisons : an Abolitionist's Record and Point of View = Pozarządowe organizacje na terenie więzień : (relacja i punkt widzenia abolicjonisty)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 51-60. - Streszcz.
Nr:
2168240204
article
5

Author:
Title:
Proces demokratyzacji i sfera penitencjarna w Polsce = The Process of Democratization and the Penitentiary Sphere in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 63-77. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168244516
article
6

Author:
Title:
Kulturowa weryfikacja pewnych twierdzeń socjologicznych = Cultural Verification of Some Sociological Statements
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (1992) , s. 205-214
Nr:
2168360538
article
7

Author:
Title:
Szacunek dla godności podstawowym warunkiem humanizacji więziennictwa = Respect for Dignity as Basic Condition of Humanizing Prisons
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991) , s. 101-113. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244410
article
8

Author:
Title:
Kontrola społeczna bez kary pozbawienia wolności? O abolicjonizmie więzień = Social Control Without Confinement? On the Abolishing of Prisons
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 97-114. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244474
article
9

Author:
Title:
Abolicjonizm - obrona wartości humanistycznych
Source:
Studia Prawnicze. - z. 4 (1990) , s. 19-54
Nr:
2168346818
article
10

Author:
Title:
Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń = Abolitionism in the Light of Social Prejudices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 163-179. - Rez., summ.
Nr:
2168244346
article
11

Author:
Title:
Czy socjologia zastąpi kryminologię? Lech Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986 Wiedza Powszechna = L. Falandysz, In the Circle of Radical Criminology
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 2 (1989) , s. 313-317
Nr:
2168360536
review
12

Author:
Title:
Czy zburzyć mury więzień?
Source:
Odra. - 2 (1989) , s. 10-15
Nr:
2168369974
article
13

Author:
Title:
Z problematyki kontroli społecznej = Social Control - Its Limits and Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 109-123. - Rez., summ.
Nr:
2168243486
article
14

Author:
Title:
Wartości w instytucji totalnej = Values in Total Institution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 69-81. - Rez., summ.
Nr:
2168243434
article
15

Author:
Title:
Godność - wartość etyczna i prakseologiczna = Dignity - an Ethical and Praxiological Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 27-34. - Rez., summ.
Nr:
2168243330
article
16

Author:
Title:
Kary surowe czy skuteczne?
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 51 (1982) , s. 3
Nr:
2168363314
unreviewed article
17

Author:
Title:
Kara pozbawienia wolności - w praktyce i w ocenie społecznej = Imprisonment as a Punishment - in Practice and in Public Estimation
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
229 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 52)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339873
monograph
18

Author:
Title:
Kara pozbawienia wolności w praktyce = Imprisonment in Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 63-78. - Rez., summ.
Nr:
2168243256
article
19

Author:
Title:
Aktualne zjawiska i tendencje w systemach penitencjarnych różnych krajów Europy = The Present Phenomena and Tendencies in the Penitentiary Systems in Different European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 117-136. - Rez., summ.
Nr:
2168243162
article
20

Author:
Title:
Karać dwa razy?
Source:
Argumenty. - nr 29 (1977) , s. 5
Nr:
2168307705
unreviewed article
21

Author:
Title:
Kara i resocjalizacja
Source:
Argumenty. - nr 13 (1977) , s. 3
Nr:
2168307699
unreviewed article
22

Author:
Title:
20 km od Paryża : pałac - więzienie
Source:
Prawo i Życie. - nr 21 (1976) , s. 15
Nr:
2168353020
unreviewed article
23

Author:
Title:
W oczach studentów : ideał pracownika naukowego i studenta
Source:
Student. - nr 20 (1975) , s. 9-11, 13, 15
Nr:
2168368274
unreviewed article
24

Author:
Title:
Środowisko więzienne a kształtowanie społeczne pozytywnych postaw uwięzionych = Prison Environment versus Shaping of Socially Positive Attitudes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 109-125. - Summ., rez.
Nr:
2168249860
article
25

Author:
Title:
Analiza zjawiska poczucia winy = Sense of Guilt Phenomenon - Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 101-119. - Rez., summ.
Nr:
2168250820
article
26

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
27

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
28

Author:
Title:
Niektóre problemy związane z winą i poczuciem winy = Some Problems of Guilt and of Guilt Feeling
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 83-96. - Rez., summ.
Nr:
2168285529
article
1
Otwarcie granic - pozytywne i negatywne zjawiska. Polityka kryminalna w perspektywie zjednoczonej Europy = Opening-up Borders - Positive and Negative Phenomena: Crime Policy from the Perspective of a United Europe / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 91-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11591. - ISSN 0208-7944
2
Mediacja zamiast kary pozbawienia wolności? : eksperyment w polskiej polityce karnej / Halina WANTUŁA // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 87-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
3
Abolicjonizm więzień - podejście racjonalne i humanistyczne : o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania = Abolitionism of Imprisonment - a Rational and Humanistic Approach : on the Punishment of Imprisonment, Its Effects, and Possibilities of Limiting It / Halina WANTUŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 188 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 130). - ISBN 83-87239-29-1
4
Non-governmental Organizations in Prisons : an Abolitionist's Record and Point of View = Pozarządowe organizacje na terenie więzień : (relacja i punkt widzenia abolicjonisty) / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995), s. 51-60. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
5
Proces demokratyzacji i sfera penitencjarna w Polsce = The Process of Democratization and the Penitentiary Sphere in Poland / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 63-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Kulturowa weryfikacja pewnych twierdzeń socjologicznych = Cultural Verification of Some Sociological Statements / Halina WANTUŁA // Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (1992), s. 205-214. - ISSN 0039-3371
7
Szacunek dla godności podstawowym warunkiem humanizacji więziennictwa = Respect for Dignity as Basic Condition of Humanizing Prisons / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 331 (1991), s. 101-113. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Kontrola społeczna bez kary pozbawienia wolności? O abolicjonizmie więzień = Social Control Without Confinement? On the Abolishing of Prisons / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 97-114. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Abolicjonizm - obrona wartości humanistycznych / Halina WANTUŁA // Studia Prawnicze. - z. 4 (1990), s. 19-54. - ISSN 0039-3312
10
Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń = Abolitionism in the Light of Social Prejudices / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 163-179. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Czy socjologia zastąpi kryminologię? Lech Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986 Wiedza Powszechna = L. Falandysz, In the Circle of Radical Criminology / Halina WANTUŁA // Studia Socjologiczne. - nr 2 (1989), s. 313-317. - Rec. pracy: Lech Falandysz, W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986 Wiedza Powszechna. - ISSN 0039-3371
12
Czy zburzyć mury więzień? / Halina WANTUŁA // Odra. - 2 (1989), s. 10-15. - ISSN 0472-5182
13
Z problematyki kontroli społecznej = Social Control - Its Limits and Effectiveness / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 109-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Wartości w instytucji totalnej = Values in Total Institution / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 69-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Godność - wartość etyczna i prakseologiczna = Dignity - an Ethical and Praxiological Value / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984), s. 27-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Kary surowe czy skuteczne? / Halina WANTUŁA // Tygodnik Powszechny. - nr 51 (1982), s. 3. - ISSN 0041-4808
17
Kara pozbawienia wolności - w praktyce i w ocenie społecznej = Imprisonment as a Punishment - in Practice and in Public Estimation / Halina WANTUŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 229 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 52)
18
Kara pozbawienia wolności w praktyce = Imprisonment in Practice / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 63-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Aktualne zjawiska i tendencje w systemach penitencjarnych różnych krajów Europy = The Present Phenomena and Tendencies in the Penitentiary Systems in Different European Countries / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 117-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Karać dwa razy? / Halina WANTUŁA // Argumenty. - nr 29 (1977), s. 5. - ISSN 0518-5289
21
Kara i resocjalizacja / Halina WANTUŁA // Argumenty. - nr 13 (1977), s. 3. - ISSN 0518-5289
22
20 km od Paryża : pałac - więzienie / Halina WANTUŁA // Prawo i Życie. - nr 21 (1976), s. 15. - ISSN 0551-9101
23
W oczach studentów : ideał pracownika naukowego i studenta / Halina WANTUŁA // Student. - nr 20 (1975), s. 9-11, 13, 15
24
Środowisko więzienne a kształtowanie społeczne pozytywnych postaw uwięzionych = Prison Environment versus Shaping of Socially Positive Attitudes / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975), s. 109-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Analiza zjawiska poczucia winy = Sense of Guilt Phenomenon - Analysis / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 101-119. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
26
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
27
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Niektóre problemy związane z winą i poczuciem winy = Some Problems of Guilt and of Guilt Feeling / Halina WANTUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 83-96. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Wantuła H., (2001), Otwarcie granic - pozytywne i negatywne zjawiska. Polityka kryminalna w perspektywie zjednoczonej Europy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 91-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/11591
2
Wantuła H., (2000), Mediacja zamiast kary pozbawienia wolności? : eksperyment w polskiej polityce karnej. [W:] WĘGRZECKI A., KARWIŃSKA A., PACHOLSKI M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 87-99.
3
Wantuła H., (1997), Abolicjonizm więzień - podejście racjonalne i humanistyczne: o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 130), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 188 s.
4
Wantuła H., (1995), Non-governmental Organizations in Prisons : an Abolitionist's Record and Point of View, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 51-60.
5
Wantuła H., (1992), Proces demokratyzacji i sfera penitencjarna w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 63-77.
6
Wantuła H., (1992), Kulturowa weryfikacja pewnych twierdzeń socjologicznych, "Studia Socjologiczne", nr 3-4, s. 205-214.
7
Wantuła H., (1991), Szacunek dla godności podstawowym warunkiem humanizacji więziennictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 101-113.
8
Wantuła H., (1991), Kontrola społeczna bez kary pozbawienia wolności? O abolicjonizmie więzień, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 97-114.
9
Wantuła H., (1990), Abolicjonizm - obrona wartości humanistycznych, "Studia Prawnicze", z. 4, s. 19-54.
10
Wantuła H., (1989), Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 163-179.
11
Wantuła H., (1989), Czy socjologia zastąpi kryminologię? Lech Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986 Wiedza Powszechna, "Studia Socjologiczne", nr 2, s. 313-317.
12
Wantuła H., (1989), Czy zburzyć mury więzień?, "Odra", 2, s. 10-15.
13
Wantuła H., (1987), Z problematyki kontroli społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 109-123.
14
Wantuła H., (1986), Wartości w instytucji totalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 69-81.
15
Wantuła H., (1984), Godność - wartość etyczna i prakseologiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 27-34.
16
Wantuła H., (1982), Kary surowe czy skuteczne?, "Tygodnik Powszechny", nr 51, s. 3.
17
Wantuła H., (1982), Kara pozbawienia wolności - w praktyce i w ocenie społecznej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 52), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
18
Wantuła H., (1982), Kara pozbawienia wolności w praktyce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 63-78.
19
Wantuła H., (1979), Aktualne zjawiska i tendencje w systemach penitencjarnych różnych krajów Europy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 117-136.
20
Wantuła H., (1977), Karać dwa razy?, "Argumenty", nr 29, s. 5.
21
Wantuła H., (1977), Kara i resocjalizacja, "Argumenty", nr 13, s. 3.
22
Wantuła H., (1976), 20 km od Paryża : pałac - więzienie, "Prawo i Życie", nr 21, s. 15.
23
Wantuła H., (1975), W oczach studentów : ideał pracownika naukowego i studenta, "Student", nr 20, s. 9-11, 13, 15.
24
Wantuła H., (1975), Środowisko więzienne a kształtowanie społeczne pozytywnych postaw uwięzionych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 109-125.
25
Wantuła H., (1972), Analiza zjawiska poczucia winy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 101-119.
26
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
27
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
28
Wantuła H., (1965), Niektóre problemy związane z winą i poczuciem winy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 83-96.
1
@article{UEK:2168234794,
author = "Halina Wantuła",
title = "Otwarcie granic - pozytywne i negatywne zjawiska. Polityka kryminalna w perspektywie zjednoczonej Europy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "91-100",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11591},
}
2
@inbook{UEK:2168240328,
author = "Halina Wantuła",
title = "Mediacja zamiast kary pozbawienia wolności? : eksperyment w polskiej polityce karnej",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
3
@book{UEK:2168275233,
author = "Halina Wantuła",
title = "Abolicjonizm więzień - podejście racjonalne i humanistyczne : o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-87239-29-1",
}
4
@article{UEK:2168240204,
author = "Halina Wantuła",
title = "Non-governmental Organizations in Prisons : an Abolitionist's Record and Point of View",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "51-60",
year = "1995",
}
5
@article{UEK:2168244516,
author = "Halina Wantuła",
title = "Proces demokratyzacji i sfera penitencjarna w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "63-77",
year = "1992",
url = {},
}
6
@article{UEK:2168360538,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kulturowa weryfikacja pewnych twierdzeń socjologicznych",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "3-4",
pages = "205-214",
year = "1992",
}
7
@article{UEK:2168244410,
author = "Halina Wantuła",
title = "Szacunek dla godności podstawowym warunkiem humanizacji więziennictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "101-113",
year = "1991",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168244474,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kontrola społeczna bez kary pozbawienia wolności? O abolicjonizmie więzień",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "97-114",
year = "1991",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168346818,
author = "Halina Wantuła",
title = "Abolicjonizm - obrona wartości humanistycznych",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 4",
pages = "19-54",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168244346,
author = "Halina Wantuła",
title = "Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "163-179",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168360536,
author = "Halina Wantuła",
title = "Czy socjologia zastąpi kryminologię? Lech Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej. Warszawa 1986 Wiedza Powszechna",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "2",
pages = "313-317",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168369974,
author = "Halina Wantuła",
title = "Czy zburzyć mury więzień?",
journal = "Odra",
number = "2",
pages = "10-15",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168243486,
author = "Halina Wantuła",
title = "Z problematyki kontroli społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "109-123",
year = "1987",
}
14
@article{UEK:2168243434,
author = "Halina Wantuła",
title = "Wartości w instytucji totalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "69-81",
year = "1986",
}
15
@article{UEK:2168243330,
author = "Halina Wantuła",
title = "Godność - wartość etyczna i prakseologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "27-34",
year = "1984",
}
16
@article{UEK:2168363314,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kary surowe czy skuteczne?",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "51",
pages = "3",
year = "1982",
}
17
@book{UEK:2168339873,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kara pozbawienia wolności - w praktyce i w ocenie społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "0209-1674",
}
18
@article{UEK:2168243256,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kara pozbawienia wolności w praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "63-78",
year = "1982",
}
19
@article{UEK:2168243162,
author = "Halina Wantuła",
title = "Aktualne zjawiska i tendencje w systemach penitencjarnych różnych krajów Europy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "117-136",
year = "1979",
}
20
@article{UEK:2168307705,
author = "Halina Wantuła",
title = "Karać dwa razy?",
journal = "Argumenty",
number = "29",
pages = "5",
year = "1977",
}
21
@article{UEK:2168307699,
author = "Halina Wantuła",
title = "Kara i resocjalizacja",
journal = "Argumenty",
number = "13",
pages = "3",
year = "1977",
}
22
@article{UEK:2168353020,
author = "Halina Wantuła",
title = "20 km od Paryża : pałac - więzienie",
journal = "Prawo i Życie",
number = "21",
pages = "15",
year = "1976",
}
23
@article{UEK:2168368274,
author = "Halina Wantuła",
title = "W oczach studentów : ideał pracownika naukowego i studenta",
journal = "Student",
number = "20",
pages = "9-11, 13, 15",
year = "1975",
}
24
@article{UEK:2168249860,
author = "Halina Wantuła",
title = "Środowisko więzienne a kształtowanie społeczne pozytywnych postaw uwięzionych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "109-125",
year = "1975",
}
25
@article{UEK:2168250820,
author = "Halina Wantuła",
title = "Analiza zjawiska poczucia winy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "101-119",
year = "1972",
}
26
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
27
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
28
@article{UEK:2168285529,
author = "Halina Wantuła",
title = "Niektóre problemy związane z winą i poczuciem winy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "83-96",
year = "1965",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID