Publications of the selected author

Szafruga Jerzy ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Economic Theory,

1

Title:
Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/812
Nr:
2168312961
doctoral dissertation
2

Author:
Kazimierz Urban , Andrzej Popielarz
Title:
Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
93 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345196
academic script
3

Author:
Title:
System zatrudniania absolwentów szkół wyższych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 1 (1976) , s. 85-92
Nr:
2168282357
article
4

Title:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
75 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345306
academic script
5

Author:
Andrzej Popielarz , Kazimierz Urban
Title:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
78 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345198
academic script
6

Author:
Ryszard Cichy , Erhard Cziomer , Zofia Moskal
Title:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 3, Problem niemiecki a bezpieczeństwo Europy po II wojnie światowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
101 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345310
academic script
7

Author:
Title:
Eksport kapitału jako szczególna cecha leninowskiej teorii imperializmu
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1970) , s. 28-39
Nr:
2168223930
article
8

Author:
Title:
Badanie związków między wzrostem wydajności pracy i płac w gospodarce socjalistycznej
Publisher address:
Kraków: , 1964
Physical description:
138 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/39
Nr:
2168305177
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
O stosunku między wzrostem płac a wzrostem wydajności pracy w gospodarce socjalistycznej = Concerning Relation between the Increase of Wages and the Increase of Labour output in the Socialist Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959) , s. 3-59. - Rez., summ.
Nr:
2168277801
article
1
Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej / Andrzej GWIŻDŻ ; . - Kraków : , 1984. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy SZAFRUGA. - Bibliogr.
2
Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty / Kazimierz URBAN, Andrzej Popiela ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
System zatrudniania absolwentów szkół wyższych / Jerzy SZAFRUGA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 24, nr 1 (1976), s. 85-92. - ISSN 0591-2377
4
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 75 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, ^Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej / Andrzej Popiela, Kazimierz URBAN ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 78 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 3, ^Problem niemiecki a bezpieczeństwo Europy po II wojnie światowej / Ryszard Cichy, Erhard CZIOMER, Zofia MOSKAL. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 101 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Eksport kapitału jako szczególna cecha leninowskiej teorii imperializmu / Jerzy SZAFRUGA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1970), s. 28-39. - ISSN 0079-578X
8
Badanie związków między wzrostem wydajności pracy i płac w gospodarce socjalistycznej / Jerzy SZAFRUGA ; . - Kraków : , 1964. - 138 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Władysław BIEDA. - Bibliogr.
9
O stosunku między wzrostem płac a wzrostem wydajności pracy w gospodarce socjalistycznej = Concerning Relation between the Increase of Wages and the Increase of Labour output in the Socialist Economy / Jerzy SZAFRUGA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 6 (1959), s. 3-59. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Gwiżdż A., (1984), Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej, Prom. Szafruga J., Kraków : , 238 k.
2
Urban K., Popielarz A., (1982), Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej: wybrane problemy i dokumenty, Szafruga J. (red.), Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
3
Szafruga J., (1976), System zatrudniania absolwentów szkół wyższych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 24, nr 1, s. 85-92.
4
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 75 s.
5
Popielarz A., Urban K., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, ^Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 78 s.
6
Cichy R., Cziomer E., Moskal Z., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 3, ^Problem niemiecki a bezpieczeństwo Europy po II wojnie światowej, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 101 s.
7
Szafruga J., (1970), Eksport kapitału jako szczególna cecha leninowskiej teorii imperializmu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 28-39.
8
Szafruga J., (1964), Badanie związków między wzrostem wydajności pracy i płac w gospodarce socjalistycznej, Prom. Bieda W., Kraków : , 138 k.
9
Szafruga J., (1959), O stosunku między wzrostem płac a wzrostem wydajności pracy w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 6, s. 3-59.
1
@unpublished{UEK:2168312961,
author = "Andrzej Gwiżdż",
title = "Poziom i efektywność koncentracji produkcji przemysłowej",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
2
@book{UEK:2168345196,
author = "Kazimierz Urban and Andrzej Popielarz",
title = "Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
}
3
@article{UEK:2168282357,
author = "Jerzy Szafruga",
title = "System zatrudniania absolwentów szkół wyższych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 24, 1",
pages = "85-92",
year = "1976",
}
4
@book{UEK:2168345306,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Marek Skwirut",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
5
@book{UEK:2168345198,
author = "Andrzej Popielarz and Kazimierz Urban",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
6
@book{UEK:2168345310,
author = "Ryszard Cichy and Erhard Cziomer and Zofia Moskal",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 3, Problem niemiecki a bezpieczeństwo Europy po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
7
@article{UEK:2168223930,
author = "Jerzy Szafruga",
title = "Eksport kapitału jako szczególna cecha leninowskiej teorii imperializmu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "28-39",
year = "1970",
}
8
@unpublished{UEK:2168305177,
author = "Jerzy Szafruga",
title = "Badanie związków między wzrostem wydajności pracy i płac w gospodarce socjalistycznej",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
9
@article{UEK:2168277801,
author = "Jerzy Szafruga",
title = "O stosunku między wzrostem płac a wzrostem wydajności pracy w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "6",
pages = "3-59",
year = "1959",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID