Publications of the selected author

1

Title:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283069
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 218-235 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Access mode:
Nr:
2168258098
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 147-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615606
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie = The Company's Value in Cournot-Nash Game with Birateral Informal Asymetry with Uncertain Demand
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 789-798. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168248222
chapter in monograph
1
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna / Krzysztof KOSIEC // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 114-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
2
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 218-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5. - Pełny tekst: http://ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/handel%20miedzynarodowy%20w%20dobie%20gospodarki%20opartej%20na%20wiedzy_srodek_218-238.pdf
3
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 147-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
4
Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie = The Company's Value in Cournot-Nash Game with Birateral Informal Asymetry with Uncertain Demand / Krzysztof KOSIEC // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 789-798. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-2-4
1
Kosiec K., (2014), Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 114-132.
2
Kosiec K., (2013), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 218-235.
3
Kosiec K., (2009), Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-159.
4
Kosiec K., (2003), Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 789-798.
1
@inbook{UEK:2168283069,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "114-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
2
@inbook{UEK:2168258098,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "218-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
3
@inbook{UEK:2165615606,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
4
@inbook{UEK:2168248222,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Wartość firmy w grze Cournota-Nasha z bilateralną asymetrią informacji o niepewnym popycie",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 2",
pages = "789-798",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}