Publications of the selected author

1

Title:
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308911
article
See main document
2

Title:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 114-132 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283069
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 95-111
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289065
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 218-235 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Access mode:
Nr:
2168258098
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 209-225 - Bibliogr.
Signature:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266940
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych = The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 91-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53268
article
See main document
7

Title:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53202
article
See main document
8

Title:
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 147-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615606
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 131-142 - Bibliogr.
Signature:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168215518
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne = Export Policy and Economic Growth under Integrated Market Conditions - a Theoretical Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50050
article
See main document
11

Title:
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 100-107 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075228
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności = The Role of Asymmetrical Information on Demand in the Optimisation of Capital Structures : Against the Effectiveness Hypothesis
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
197 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 177)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-336-5
Nr:
50949
monograph
13

Title:
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50803
article
See main document
14

Title:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych
Source:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 6-11
Signature:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282609
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne = Strategic Industrial Policy on Global Markets : Methodological Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 723 (2006) , s. 5-11. - Summ.
Access mode:
Nr:
52692
article
See main document
16

Conference:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Title:
Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej
Source:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 161-164 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350167
chapter in conference materials
See main document
17

Title:
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne
Source:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 5-15 - Bibliogr.
Research program:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Signature:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326809
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu
Source:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 139-143 - Bibliogr.
Research program:
32/KHZ/1/2005/S/224
Signature:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317985
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Liberalizacja handlu jako gra rynkowa = Trade Liberalization as a Market Game
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004) , s. 69-75. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220240
article
See main document
20

Title:
Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej = The Analysis of Capital Markets Effectiveness in Walrasian Tradition
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2166263732
article
Unpublished documents:
1

Title:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.; 30 cm.
Research program:
31/KHZ/1/2004/S/141
Signature:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
unpublished scientific work
1
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries / Krzysztof KOSIEC // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016), s. 143-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=233. - ISSN 2080-0886
2
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna / Krzysztof KOSIEC // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 114-132. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
3
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna / Krzysztof KOSIEC // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 95-111
4
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 218-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5. - Pełny tekst: http://ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/handel%20miedzynarodowy%20w%20dobie%20gospodarki%20opartej%20na%20wiedzy_srodek_218-238.pdf
5
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 209-225. - Bibliogr.
6
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych = The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 91-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170942630. - ISSN 1898-6447
7
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
8
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 147-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
9
Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 131-142. - Bibliogr.
10
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne = Export Policy and Economic Growth under Integrated Market Conditions - a Theoretical Approach / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163398187. - ISSN 1898-6447
11
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu / Krzysztof KOSIEC // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 100-107. - Bibliogr.
12
Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności = The Role of Asymmetrical Information on Demand in the Optimisation of Capital Structures : Against the Effectiveness Hypothesis / Krzysztof KOSIEC. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 197 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 177). - ISBN 978-83-7252-336-5
13
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131617829. - ISSN 0208-7944
14
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych / Krzysztof KOSIEC // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 6-11
15
Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne = Strategic Industrial Policy on Global Markets : Methodological Aspects / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 723 (2006), s. 5-11. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=127980736. - ISSN 0208-7944
16
Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej / Krzysztof KOSIEC // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 161-164. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
17
Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne / Krzysztof KOSIEC // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 5-15. - Bibliogr.
18
Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu / Krzysztof KOSIEC // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 139-143. - Bibliogr.
19
Liberalizacja handlu jako gra rynkowa = Trade Liberalization as a Market Game / Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 69-75. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=73931070. - ISSN 0208-7944
20
Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej = The Analysis of Capital Markets Effectiveness in Walrasian Tradition / Krzysztof KOSIEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 333-342. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
21
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Kosiec K., (2016), Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 3, s. 143-160; http://cejeme.org/download.aspx?id=233
2
Kosiec K., (2014), Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 114-132.
3
Kosiec K., (2013), Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 95-111.
4
Kosiec K., (2013), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 218-235.
5
Kosiec K., (2012), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 209-225.
6
Kosiec K., (2010), Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 91-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942630
7
Kosiec K., (2010), Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 57-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651918
8
Kosiec K., (2009), Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-159.
9
Kosiec K., (2009), Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 131-142.
10
Kosiec K., (2009), Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 79-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398187
11
Kosiec K., (2008), Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 100-107.
12
Kosiec K., (2007), Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych: przeciw hipotezie efektywności, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 177), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
13
Kosiec K., (2007), Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/131617829
14
Kosiec K., (2007), Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 6-11.
15
Kosiec K., (2006), Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 723, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/127980736
16
Kosiec K., (2006), Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 161-164.
17
Kosiec K., (2006), Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 5-15.
18
Kosiec K., (2006), Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 139-143.
19
Kosiec K., (2004), Liberalizacja handlu jako gra rynkowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 69-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/73931070
20
Kosiec K., (2004), Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 333-342.
21
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168308911,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 3",
pages = "143-160",
year = "2016",
}
2
@inbook{UEK:2168283069,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe : perspektywa teoretyczna",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "114-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168289065,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "95-111",
year = "2013",
}
4
@inbook{UEK:2168258098,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "218-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
5
@unpublished{UEK:2168266940,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "209-225",
year = "2012",
}
6
@article{UEK:53268,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "91-99",
year = "2010",
}
7
@article{UEK:53202,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "57-63",
year = "2010",
}
8
@inbook{UEK:2165615606,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
9
@unpublished{UEK:2168215518,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Konsekwencje dobrobytowe integracji krajów asymetrycznych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "131-142",
year = "2009",
}
10
@article{UEK:50050,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "79-90",
year = "2009",
}
11
@unpublished{UEK:2165075228,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Dyfuzja innowacji a konkurencyjność polskiego eksportu",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "100-107",
year = "2008",
}
12
@book{UEK:50949,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji struktur kapitałowych : przeciw hipotezie efektywności",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-336-5",
}
13
@article{UEK:50803,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "63-72",
year = "2007",
}
14
@unpublished{UEK:2168282609,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "6-11",
year = "2007",
}
15
@article{UEK:52692,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Strategiczna polityka przemysłowa na rynkach globalnych : aspekty metodologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "723",
pages = "5-11",
year = "2006",
}
16
@inbook{UEK:2166350167,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Rozkład korzyści z wymiany międzynarodowej a procesy liberalizacyjne w stochastycznej gospodarce globalnej",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "161-164",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
17
@unpublished{UEK:2168326809,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków - ujęcie teoretyczne",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "5-15",
year = "2006",
}
18
@unpublished{UEK:2168317985,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Optymalne strategie subwencjonowania i opodatkowania eksportu",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "139-143",
year = "2006",
}
19
@article{UEK:2168220240,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Liberalizacja handlu jako gra rynkowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "69-75",
year = "2004",
}
20
@article{UEK:2166263732,
author = "Kosiec Krzysztof",
title = "Analiza efektywności rynków kapitałowych w tradycji walrasowskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "333-342",
adress = "",
year = "2004",
}
21
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Czermińska Małgorzata and Czubek Henryk and Hajdukiewicz Agnieszka and Klima Stanisława and Kosiec Krzysztof and Maciejewski Marek and Michalik Adam and Pera Bożena and Zysk Wojciech",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}