Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej... Pomiędzy teorią ekonomii a jej historią
Source:
Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy : księga jubileuszowa dedykowana pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty / red. nauk. Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021, s. 45-58 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-747-4 ; 978-83-7875-748-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360438
chapter in monograph
2

Title:
Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 9, nr 4 (2021) , s. 195-206. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article was written under the "Regional Excellence Initiative" project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education, project no. 021/RID/2018/19.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359756
article
3

Author:
Title:
Od fundamentu po dach: głos w sprawie programów nauczania
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 32-34
Access mode:
Nr:
2168357006
voice in discussion / interview
4

Title:
Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (52) (2020) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131,40 PLN
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168355988
article
5

Author:
Title:
W poszukiwaniu źródeł współczesnej makroekonomii
Source:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price - Kraków: Copernicus Center Press, 2019, s. 21-35 - Bibliogr.
Research program:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych realizowanych w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 063/WE-KMI/01/2019/S/9063.
ISBN:
978-83-7886-477-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340569
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Geneza ilościowej teorii pieniądza a tradycja myśli liberalnej = The Origin of the Quantitative Theory of Money and the Liberal Tradition
Source:
Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / [red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz] - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019, s. 103-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-24-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338157
chapter in monograph
7

Author:
Title:
The Institutional Dimension of Market Failure
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 18, nr 1 (2019) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: this research was fully funded by a grant (030/WE-KMA/01/2018/S/8030).
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168333749
article
8

Author:
Title:
O zapowiedzi końca leseferyzmu przedstawionej w pamflecie J.M. Keynesa = The End of Laissez Faire Presented in J.M. Keynes's Pamphlet
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych nr 062/WE-KMA/01/2017/S/7062.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325365
article
9

Author:
Title:
Historia związków ekonomii z filozofią
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Wyd. 1, dodr.. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017, s. 21-42 - Bibliogr.
Research program:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych nr 061/WE-KMA/02/2016/S/6061.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319103
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy = In Search for a Theoretical Substantiating of Institutional Solutions of the Labor Market
Source:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 37 (2017) , s. 159-168
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316349
review
11

Author:
Title:
On the Valuation of Economic Goods
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 20, nr 5 (2017) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330435
article
12

Author:
Title:
Niewidzialna ręka
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 101-102
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307525
lexical items
See main document
13

Author:
Title:
Ekonomia dobrobytu
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 34-35
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307499
lexical items
See main document
14

Author:
Title:
Postulaty ekonomii umiaru a podejście badawcze współczesnej ekonomii = The Demands of the Economics of Moderation vs. the Research Approach of the Modern Economics
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 41-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Prezentowany tekst powstał w ramach programu badawczego nr 048/WE-KMA/2015/S/5048
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308865
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Zawodność rynku
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 199
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307559
lexical items
See main document
16

Author:
Title:
Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości
Source:
Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 17-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18725-5
Nr:
2168307701
chapter in monograph
17

Author:
Title:
O ewolucji ekonomicznej teorii wartości = About the Evolution of the Economic Theory of Value
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016) , s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach programu badawczego nr 048/WE-KMA/2015/S/5048.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307279
article
18

Author:
Title:
Historia związków ekonomii z filozofią
Source:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI - Kraków: Copernicus Center Press, 2016, s. 21-42 - Bibliogr.
Research program:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych nr 061/WE-KMA/02/2016/S/6061.
ISBN:
978-83-7886-276-5
Nr:
2168309593
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Szkoła historyczna
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 179
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307549
lexical items
See main document
20

Author:
Title:
Hayek Friedrich August
Source:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 54-56
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307505
lexical items
See main document
21

Author:
Title:
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro = The Justification of the Idea of Social Solidarity in Leopold Caro's Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 17-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301455
article
22

Author:
Title:
O wartościowaniu dóbr ekonomicznych = On the Valuation of Economic Goods
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 18, nr 3 (2015) , s. 17-26. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300559
article
23

Author:
Title:
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. PTE, Warszawa 2014, s. 345
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2015) , s. 415-417
Access mode:
Nr:
2168300589
review
24

Author:
Title:
Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus = Normative Dimension of the Concept Homo Oeconomicus
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 46-54. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283119
article
25

Author:
Title:
Ład gospodarczy a teoria gier
Source:
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 80-89
ISBN:
978-83-01-17428-6
Nr:
2168280709
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Społeczna gospodarka rynkowa jako synteza "podejścia naukowego" i "inżynierii"
Source:
Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 97-111
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-88700-75-0
Nr:
2168278515
chapter in monograph
27

Author:
Title:
Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei = Market Failure : the Formation and Development of the Idea
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 222)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-611-3
Nr:
2168262934
monograph
28

Author:
Title:
Adams Smiths unsichtbare Hand und das Gefangenendilemma
Source:
Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. - 135 (2013) , s. 47-50
Access mode:
Nr:
2168251872
article
29

Author:
Title:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora = The Research Method of Edward Taylor in Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270902
article
30

Author:
Title:
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro
Source:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA2013, s. 18-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286477
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Społeczna gospodarka dla wszystkich
Source:
Pressje. - teka 29 (2012) , s. 144-148
Access mode:
Nr:
2168274108
review
32

Author:
Title:
Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności = Individual and Social Dimension of Welfare in the Light of the Utility Theory
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 101-109. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241596
article
33

Author:
Title:
Niemiecki "cud gospodarczy" jako efekt realizacji ordoliberalnej polityki gospodarczej - analiza krytyczna = The German Economic Miracle as a Result of Implementation of the Ordo-Liberal Economic Policy - a Critical Analysis
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (52) (2011) , s. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168241588
article
34

Author:
Title:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora
Source:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 17-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251822
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Wykaz publikacji Profesor Aleksandry Lityńskiej
Source:
Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej / red. Mirosław Bochenek - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011, s. 11-20
Opracowanie:
ISBN:
978-83-62049-11-0
Nr:
2168251546
varia
36

Title:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
83 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-509-8
Nr:
2168241600
monograph
37

Author:
Title:
Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 150-160
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-88700-46-0
Nr:
2165524096
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej = Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective of the History of Economic Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51405
article
39

Author:
Title:
Wybór indywidualny a wybór społeczny w świetle paradoksu głosowania Condorceta
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 93-103
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-486-6
Nr:
2168230046
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza = Tadeusz Bernadzikiewicz and the Issue of Statism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53209
article
41

Author:
Title:
Państwo jako podmiot kształtujący ład gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = The State as a Creator of Market Order in the Social Market Economy Theory
Source:
Social Market Economy in Europe / ed. Piotr Pysz, Marek Proniewski - Białystok: University of Finance and Management in Białystok, 2010, s. 163-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60432-55-6
Nr:
2168241792
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Państwo a rynek w koncepcji Władysława Zawadzkiego
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2009, s. 11-20 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[3]/Magazyn
Nr:
2168222388
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Krytyka etatyzmu w koncepcji Andrzeja Wierzbickiego
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2008, s. 15-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[2]/Magazyn
Nr:
2168222378
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Historia myśli ekonomicznej i historia doktryn ekonomicznych jako przedmiot wykładu akademickiego
Source:
Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne / red. Janusz Skodlarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 225-236
ISBN:
978-83-7525-210-1
Nr:
2165736819
chapter in monograph
45

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Polityka gospodarcza a polityka społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = Economic Policy and Social Policy in the Conception of Social Market Economy
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 54-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166065764
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Rynek w poglądach klasyków ekonomii = Discovery of the Market - Deliberations on the Views of Classical Economists
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 39-47. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50702
article
47

Author:
Title:
Problem funkcjonalnego podziału dochodu w gospodarce opartej na wiedzy : perspektywa historii myśli ekonomicznej = Problem of Functional Distribution of Income in Economy Based on Knowledge : In the View of History of Economic Theory
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 269-281. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166478453
article
48

Author:
Title:
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza
Source:
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2007, s. 14-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1151/[1]/Magazyn
Nr:
2168222072
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Kontrowersje wokół ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla = Controversies Surrounding John Stuart Mill's Economic Theory of Wage Division
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51083
article
50

Author:
Title:
Teoretyczne uzasadnienie istnienia wyzysku na gruncie ekonomicznej teorii podziału
Source:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 55-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165995778
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 177-185
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-889-3
Nr:
2168241768
chapter in conference materials
52

Author:
Title:
Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej = The Social Issue in the Concept of Zofia Daszyńska-Golińska
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 4 (2006) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52515
article
53

Author:
Title:
Kwestia społeczna i polityka społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej
Source:
Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939 / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2006, s. 18-32 - Bibliogr.
Research program:
8/KHME/1/2006/S/283
Signature:
NP-1108/Magazyn
Nr:
2168326485
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego = Methodological Issues in the Views of Władysław Zawadzki
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 137-147. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51294
article
55

Author:
Title:
Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej
Source:
Oskar Lange - pozazawodowe zainteresowanie : moje wspomnienia o ojcu : wykład rektorski, 7 marca 2005 r. / Christopher S. Lange - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 13-20. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168279221
varia
56

Author:
Title:
Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej = O. Lange's Contribution to the Development of Modern Economic Thought
Source:
Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego : materiały z konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Oskara Langego / red. Andrzej Pawlik - Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec, 2004, s. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-903528-9-3
Nr:
2168251748
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego
Source:
Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA2004, s. 13-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-991/Magazyn
Nr:
2168251798
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218138
varia
See main document
59

Author:
Title:
Hieronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce = Hieronim Stroynowski as the Leading Representative of Physiocracy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 113-122. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219412
article
60

Author:
Title:
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego : rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej = Market - a Mechanism of Allocating Resources vs. Market - a Form of Social Life Organization : Remarks on Social and Economic Aspects of Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220912
article
61

Author:
Title:
Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim = Stanisław Głąbiński - Representative of the Historical School at Lviv University
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 97-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220364
article
62

Author:
Title:
Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim = Michał Choński and Stanisław Budny - Representatives of the National School in the Vilnius Intellectual Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 113-122. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220950
article
63

Author:
Conference:
VI Konferencja Młodych Ekonomistów "Konkurencja - mity i fakty", Świnoujście, Polska, od 2002-09-25 do 2002-09-27
Title:
Postęp społeczno-gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii
Source:
Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003, s. 105-114
ISBN:
83-87249-42-4
Nr:
2168251868
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
122 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/365
Nr:
2168251708
doctoral dissertation
65

Author:
Title:
Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego w Uniwersytecie Lwowskim
Source:
Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA2002, s. 15-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-831/Magazyn
Nr:
2168251778
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim = The Beginnings of Polish Economic Thought in the Vilnius Intellectual Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 107-119. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230574
article
67

Author:
Title:
Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim
Source:
Szkoła narodowa w Polsce / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2000, s. 20-34
Signature:
NP-673/Magazyn
Nr:
2168251758
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa, Wisła, Polska, od 1999-09-23 do 1999-09-25
Title:
Wolność polityczna i ekonomiczna w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999 / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 83-89
ISBN:
83-7246-026-4
Nr:
2168251864
chapter in conference materials
1
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej... Pomiędzy teorią ekonomii a jej historią / Wojciech GIZA // W: Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy : księga jubileuszowa dedykowana pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty / red. nauk. Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2021. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-747-4 ; 978-83-7875-748-1
2
Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour / Wojciech GIZA, Barbara Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 9, nr 4 (2021), s. 195-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370. - ISSN 2353-883X
3
Od fundamentu po dach: głos w sprawie programów nauczania / Wojciech GIZA // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 32-34. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
4
Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market / Wojciech GIZA, Barbara SZTOKFISZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (52) (2020), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380. - ISSN 1898-3529
5
W poszukiwaniu źródeł współczesnej makroekonomii / Wojciech GIZA // W: Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price. - Kraków: Copernicus Center Press, 2019. - S. 21-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-477-6
6
Geneza ilościowej teorii pieniądza a tradycja myśli liberalnej = The Origin of the Quantitative Theory of Money and the Liberal Tradition / Wojciech GIZA // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / [red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz]. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 103-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-24-9. - Pełny tekst: https://www.kas.de/documents/279510/6933379/SGR+2019-Text.pdf/5a2d68d6-eabb-4c60-ae64-feec9bb91dd2?version=1.1&t=1567681535487
7
The Institutional Dimension of Market Failure / Wojciech GIZA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 18, nr 1 (2019), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/EiP/article/view/EiP.2019.001/17132. - ISSN 1898-2255
8
O zapowiedzi końca leseferyzmu przedstawionej w pamflecie J.M. Keynesa = The End of Laissez Faire Presented in J.M. Keynes's Pamphlet / Wojciech GIZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 349 (2018), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333023/edition/314735/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
9
Historia związków ekonomii z filozofią / Wojciech GIZA // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Copernicus Center Press, 2017. - S. 21-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
10
W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy = In Search for a Theoretical Substantiating of Institutional Solutions of the Labor Market / Wojciech GIZA // Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - vol. 37 (2017), s. 159-168. - Rec. pracy: Moszyński Michał, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy Toruń 2016, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 342 s. - Pełny tekst: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/W-poszukiwaniu-teoretycznego-uzasadnienia-ndla-rozwiazan-instytucjonalnych-rynku,122755,0,1.html. - ISSN 1640-1808
11
On the Valuation of Economic Goods / Wojciech GIZA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 20, nr 5 (2017), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_giza_45_54.pdf. - ISSN 1899-2226
12
Niewidzialna ręka / Wojciech GIZA // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 101-102. - ISBN 978-83-939977-4-9
13
Ekonomia dobrobytu / Wojciech GIZA // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 34-35. - ISBN 978-83-939977-4-9
14
Postulaty ekonomii umiaru a podejście badawcze współczesnej ekonomii = The Demands of the Economics of Moderation vs. the Research Approach of the Modern Economics / Wojciech GIZA // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 41-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
15
Zawodność rynku / Wojciech GIZA // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 199. - ISBN 978-83-939977-4-9
16
Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości / Wojciech GIZA // W: Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 17-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18725-5
17
O ewolucji ekonomicznej teorii wartości = About the Evolution of the Economic Theory of Value / Wojciech GIZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 259 (2016), s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/226768/05.pdf. - ISSN 2083-8611
18
Historia związków ekonomii z filozofią / Wojciech GIZA // W: Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / red. Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz KWARCIŃSKI. - Kraków: Copernicus Center Press, 2016. - S. 21-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-276-5
19
Szkoła historyczna / Wojciech GIZA // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 179. - ISBN 978-83-939977-4-9
20
Hayek Friedrich August / Wojciech GIZA // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 54-56. - ISBN 978-83-939977-4-9
21
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro = The Justification of the Idea of Social Solidarity in Leopold Caro's Concept / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 17-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/956/717. - ISSN 1898-6447
22
O wartościowaniu dóbr ekonomicznych = On the Valuation of Economic Goods / Wojciech GIZA // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 18, nr 3 (2015), s. 17-26. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_3_giza_17_26.pdf. - ISSN 1899-2226
23
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. PTE, Warszawa 2014, s. 345 / Wojciech GIZA // Ekonomista. - nr 3 (2015), s. 415-417. - Rec. pracy: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. PTE, Warszawa 2014, s. 345. - Pełny tekst: http://issuu.com/keytext/docs/ekonomista_2015_3_el_demo_str_869bff12dd55e9/1?e=8671624/32851397. - ISSN 0013-3205
24
Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus = Normative Dimension of the Concept Homo Oeconomicus / Wojciech GIZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014), s. 46-54. - Summ.. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107065&from=publication. - ISSN 2083-8611
25
Ład gospodarczy a teoria gier / Wojciech GIZA // W: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 80-89. - ISBN 978-83-01-17428-6
26
Społeczna gospodarka rynkowa jako synteza "podejścia naukowego" i "inżynierii" / Wojciech GIZA // W: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 97-111. - ISBN 978-83-88700-75-0
27
Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei = Market Failure : the Formation and Development of the Idea / Wojciech GIZA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 222). - ISBN 978-83-7252-611-3
28
Adams Smiths unsichtbare Hand und das Gefangenendilemma / Wojciech GIZA // Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. - 135 (2013), s. 47-50. - Pełny tekst: http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/wp-content/uploads/orientierungen/orientierungen_135.pdf. - ISSN 0724-5246
29
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora = The Research Method of Edward Taylor in Economics / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/829/651. - ISSN 1898-6447
30
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro / Wojciech GIZA // W: Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2013), s. 18-32. - Streszcz. - Bibliogr.
31
Społeczna gospodarka dla wszystkich / Wojciech GIZA // Pressje. - teka 29 (2012), s. 144-148. - Rec. pracy: Ludwig Erhard, Dobro - byt dla wszystkich, przeł. E. Mączyńska, E. Gostomski, I. Janicka, J. Schultz i M. Trybuchowicz. - Pełny tekst: http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_150.pdf
32
Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności = Individual and Social Dimension of Welfare in the Light of the Utility Theory / Wojciech GIZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012), s. 101-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80022&from=publication. - ISSN 2083-8611
33
Niemiecki "cud gospodarczy" jako efekt realizacji ordoliberalnej polityki gospodarczej - analiza krytyczna = The German Economic Miracle as a Result of Implementation of the Ordo-Liberal Economic Policy - a Critical Analysis / Wojciech GIZA // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (52) (2011), s. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7637
34
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora / Wojciech GIZA // W: Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2011), s. 17-29. - Streszcz. - Bibliogr.
35
Wykaz publikacji Profesor Aleksandry Lityńskiej / oprac. Wojciech GIZA // W: Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej / red. Mirosław Bochenek. - Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2011. - S. 11-20. - ISBN 978-83-62049-11-0
36
Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Aleksandra LITYŃSKA, Wojciech GIZA, Tomasz SKRZYŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-509-8
37
Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej / Wojciech GIZA // W: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, cop. 2010. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 150-160. - ISBN 978-83-88700-46-0
38
Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej = Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective of the History of Economic Thought / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 195-207. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
39
Wybór indywidualny a wybór społeczny w świetle paradoksu głosowania Condorceta / Wojciech GIZA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 93-103. - ISBN 978-83-7246-486-6
40
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza = Tadeusz Bernadzikiewicz and the Issue of Statism / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 139-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674601. - ISSN 1898-6447
41
Państwo jako podmiot kształtujący ład gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = The State as a Creator of Market Order in the Social Market Economy Theory / Wojciech GIZA // W: Social Market Economy in Europe / ed. Piotr Pysz, Marek Proniewski. - Białystok: University of Finance and Management in Białystok, 2010. - S. 163-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60432-55-6
42
Państwo a rynek w koncepcji Władysława Zawadzkiego / Wojciech GIZA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2009), s. 11-20. - Bibliogr.
43
Krytyka etatyzmu w koncepcji Andrzeja Wierzbickiego / Wojciech GIZA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2008), s. 15-22. - Bibliogr.
44
Historia myśli ekonomicznej i historia doktryn ekonomicznych jako przedmiot wykładu akademickiego / Wojciech GIZA // W: Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne / red. Janusz Skodlarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 225-236. - ISBN 978-83-7525-210-1
45
Polityka gospodarcza a polityka społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = Economic Policy and Social Policy in the Conception of Social Market Economy / Wojciech GIZA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 54-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
46
Rynek w poglądach klasyków ekonomii = Discovery of the Market - Deliberations on the Views of Classical Economists / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 39-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Problem funkcjonalnego podziału dochodu w gospodarce opartej na wiedzy : perspektywa historii myśli ekonomicznej = Problem of Functional Distribution of Income in Economy Based on Knowledge : In the View of History of Economic Theory / Wojciech GIZA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 269-281. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/19.pdf. - ISSN 1898-5084
48
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza / Wojciech GIZA // W: Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1] / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2007), s. 14-24. - Bibliogr.
49
Kontrowersje wokół ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla = Controversies Surrounding John Stuart Mill's Economic Theory of Wage Division / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150064604. - ISSN 0208-7944
50
Teoretyczne uzasadnienie istnienia wyzysku na gruncie ekonomicznej teorii podziału / Wojciech GIZA // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 55-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
51
Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej / Wojciech GIZA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 177-185. - ISBN 83-7246-889-3
52
Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej = The Social Issue in the Concept of Zofia Daszyńska-Golińska / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - nr 4 (2006), s. 161-173. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
53
Kwestia społeczna i polityka społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej / Wojciech GIZA // W: Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939 / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2006), s. 18-32. - Bibliogr.
54
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego = Methodological Issues in the Views of Władysław Zawadzki / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 137-147. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134176089. - ISSN 0208-7944
55
Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej / Wojciech GIZA // W: Oskar Lange - pozazawodowe zainteresowanie : moje wspomnienia o ojcu : wykład rektorski, 7 marca 2005 r. / Christopher S. Lange. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 13-20. - Streszcz. - Bibliogr.
56
Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej = O. Lange's Contribution to the Development of Modern Economic Thought / Wojciech GIZA // W: Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego : materiały z konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Oskara Langego / red. Andrzej Pawlik. - Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec, 2004. - S. 81-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-903528-9-3
57
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego / Wojciech GIZA // W: Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939 / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2004), s. 13-26. - Bibliogr.
58
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego / Wojciech GIZA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 148-149. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
59
Hieronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce = Hieronim Stroynowski as the Leading Representative of Physiocracy in Poland / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004), s. 113-122. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52749766. - ISSN 0208-7944
60
Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego : rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej = Market - a Mechanism of Allocating Resources vs. Market - a Form of Social Life Organization : Remarks on Social and Economic Aspects of Systemic Transformation / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
61
Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim = Stanisław Głąbiński - Representative of the Historical School at Lviv University / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 97-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/42842778. - ISSN 0208-7944
62
Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim = Michał Choński and Stanisław Budny - Representatives of the National School in the Vilnius Intellectual Centre / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003), s. 113-122. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13910. - ISSN 0208-7944
63
Postęp społeczno-gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii / Wojciech GIZA // W: Problemy globalizacji gospodarki / red. Tomasz Bernat. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 105-114. - ISBN 83-87249-42-4
64
Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku / Wojciech GIZA ; Promotor: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków, 2003. - 122 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego w Uniwersytecie Lwowskim / Wojciech GIZA // W: Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego / kierownik projektu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2002), s. 15-24. - Bibliogr.
66
Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim = The Beginnings of Polish Economic Thought in the Vilnius Intellectual Centre / Wojciech GIZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001), s. 107-119. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10696. - ISSN 0208-7944
67
Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim / Wojciech GIZA // W: Szkoła narodowa w Polsce / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2000), s. 20-34
68
Wolność polityczna i ekonomiczna w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka / Wojciech GIZA // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999 / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 83-89. - ISBN 83-7246-026-4
1
Giza W., (2021), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej... Pomiędzy teorią ekonomii a jej historią. [W:] Danowska-Prokop B., Pęciak R. (red.), Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy : księga jubileuszowa dedykowana pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 45-58.
2
Giza W., Wilk B., (2021), Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 9, nr 4, s. 195-206; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370
3
Giza W., (2021), Od fundamentu po dach: głos w sprawie programów nauczania, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 32-34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
4
Giza W., Sztokfisz B., (2020), Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (52), s. 5-16; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380
5
Giza W., (2019), W poszukiwaniu źródeł współczesnej makroekonomii. [W:] KWARCIŃSKI T., Wincewicz-Price A. (red.), Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 21-35.
6
Giza W., (2019), Geneza ilościowej teorii pieniądza a tradycja myśli liberalnej. [W:] Mączyńska E., Pysz P. (red.), Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 103-114.
7
Giza W., (2019), The Institutional Dimension of Market Failure, "Ekonomia i Prawo", t. 18, nr 1, s. 5-15; http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/EiP/article/view/EiP.2019.001/17132
8
Giza W., (2018), O zapowiedzi końca leseferyzmu przedstawionej w pamflecie J.M. Keynesa, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 349, s. 67-75; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333023/edition/314735/content?ref=desc
9
Giza W., (2017), Historia związków ekonomii z filozofią. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 21-42.
10
Giza W., (2017), W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", vol. 37, s. 159-168; http://www.problemypolitykispolecznej.pl/W-poszukiwaniu-teoretycznego-uzasadnienia-ndla-rozwiazan-instytucjonalnych-rynku,122755,0,1.html
11
Giza W., (2017), On the Valuation of Economic Goods, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 20, nr 5, s. 45-54; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_giza_45_54.pdf
12
Giza W., (2016), Niewidzialna ręka. [W:] Famielec J., Szplit A. (red.), Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 101-102.
13
Giza W., (2016), Ekonomia dobrobytu. [W:] Famielec J., Szplit A. (red.), Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 34-35.
14
Giza W., (2016), Postulaty ekonomii umiaru a podejście badawcze współczesnej ekonomii. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 41-50.
15
Giza W., (2016), Zawodność rynku. [W:] Famielec J., Szplit A. (red.), Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 199.
16
Giza W., (2016), Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości. [W:] Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 17-32.
17
Giza W., (2016), O ewolucji ekonomicznej teorii wartości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 259, s. 49-59; http://www.sbc.org.pl/Content/226768/05.pdf
18
Giza W., (2016), Historia związków ekonomii z filozofią. [W:] Gorazda M., Hardt Ł., Kwarciński T. (red.), Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 21-42.
19
Giza W., (2016), Szkoła historyczna. [W:] Famielec J., Szplit A. (red.), Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 179.
20
Giza W., (2016), Hayek Friedrich August. [W:] Famielec J., Szplit A. (red.), Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 54-56.
21
Giza W., (2015), Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 17-28; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/956/717
22
Giza W., (2015), O wartościowaniu dóbr ekonomicznych, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 18, nr 3, s. 17-26; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_3_giza_17_26.pdf
23
Giza W., (2015), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. PTE, Warszawa 2014, s. 345, "Ekonomista", nr 3, s. 415-417; http://issuu.com/keytext/docs/ekonomista_2015_3_el_demo_str_869bff12dd55e9/1?e=8671624/32851397
24
Giza W., (2014), Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 180, s. 46-54; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107065&from=publication
25
Giza W., (2014), Ład gospodarczy a teoria gier. [W:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (red.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-89.
26
Giza W., (2013), Społeczna gospodarka rynkowa jako synteza "podejścia naukowego" i "inżynierii". [W:] Mączyńska E., Pysz P. (red.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 97-111.
27
Giza W., (2013), Zawodność rynku: powstanie i rozwój idei, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 222), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180 s.
28
Giza W., (2013), Adams Smiths unsichtbare Hand und das Gefangenendilemma, "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik", 135, s. 47-50; http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/wp-content/uploads/orientierungen/orientierungen_135.pdf
29
Giza W., (2013), Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 5-15; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/829/651
30
Giza W., (2013), Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym, s. 18-32.
31
Giza W., (2012), Społeczna gospodarka dla wszystkich, "Pressje", teka 29, s. 144-148; http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_150.pdf
32
Giza W., (2012), Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 101, s. 101-109; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80022&from=publication
33
Giza W., (2011), Niemiecki "cud gospodarczy" jako efekt realizacji ordoliberalnej polityki gospodarczej - analiza krytyczna, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 4 (52), s. 107-118.
34
Giza W., (2011), Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne, s. 17-29.
35
(2011), Wykaz publikacji Profesor Aleksandry Lityńskiej. [W:] Bochenek M. (red.), Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej, Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, s. 11-20.
36
Lityńska A., Giza W., Skrzyński T., (2010), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
37
Giza W., (2010), Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Mączyńska E., Pysz P. (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 150-160.
38
Giza W., (2010), Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 195-207.
39
Giza W., (2010), Wybór indywidualny a wybór społeczny w świetle paradoksu głosowania Condorceta. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 93-103.
40
Giza W., (2010), Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 139-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674601
41
Giza W., (2010), Państwo jako podmiot kształtujący ład gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Pysz P., Proniewski M. (red.), Social Market Economy in Europe, Białystok : University of Finance and Management in Białystok, s. 163-174.
42
Giza W., (2009), Państwo a rynek w koncepcji Władysława Zawadzkiego. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3], s. 11-20.
43
Giza W., (2008), Krytyka etatyzmu w koncepcji Andrzeja Wierzbickiego. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2], s. 15-22.
44
Giza W., (2008), Historia myśli ekonomicznej i historia doktryn ekonomicznych jako przedmiot wykładu akademickiego. [W:] Skodlarski J. (red.), Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 225-236.
45
Giza W., (2008), Polityka gospodarcza a polityka społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 54-60.
46
Giza W., (2007), Rynek w poglądach klasyków ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 39-47.
47
Giza W., (2007), Problem funkcjonalnego podziału dochodu w gospodarce opartej na wiedzy : perspektywa historii myśli ekonomicznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 269-281; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/19.pdf
48
Giza W., (2007), Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1], s. 14-24.
49
Giza W., (2007), Kontrowersje wokół ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 97-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/150064604
50
Giza W., (2007), Teoretyczne uzasadnienie istnienia wyzysku na gruncie ekonomicznej teorii podziału. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 55-66.
51
Giza W., (2006), Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 177-185.
52
Giza W., (2006), Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 4, s. 161-173.
53
Giza W., (2006), Kwestia społeczna i polityka społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939, s. 18-32.
54
Giza W., (2006), Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 137-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/134176089
55
Giza W., (2005), Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej. [W:] Lange (red.), Oskar Lange - pozazawodowe zainteresowanie: moje wspomnienia o ojcu : wykład rektorski, 7 marca 2005 r, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 13-20.
56
Giza W., (2004), Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej. [W:] Pawlik A. (red.), Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego : materiały z konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Oskara Langego, Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, s. 81-96.
57
Giza W., (2004), Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939, s. 13-26.
58
Giza W., (2004), Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 148-149.
59
Giza W., (2004), Hieronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 113-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/52749766
60
Giza W., (2004), Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego : rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 91-109.
61
Giza W., (2004), Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 97-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/42842778
62
Giza W., (2003), Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 113-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/13910
63
Giza W., (2003), Postęp społeczno-gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii. [W:] Bernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 105-114.
64
Giza W., (2003), Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku, Prom. Lityńska A., Kraków : , 122 k.
65
Giza W., (2002), Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego w Uniwersytecie Lwowskim. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego, s. 15-24.
66
Giza W., (2001), Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 107-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/10696
67
Giza W., (2000), Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim. [W:] Lityńska A. (kierownik tematu), Szkoła narodowa w Polsce, s. 20-34.
68
Giza W., (1999), Wolność polityczna i ekonomiczna w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka. [W:] Zagóra-Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-89.
1
@inbook{UEK:2168360438,
author = "Wojciech Giza",
title = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej... Pomiędzy teorią ekonomii a jej historią",
booktitle = "Polska myśl ekonomiczna - wybrane problemy : księga jubileuszowa dedykowana pracy naukowo-badawczej prof. dr hab. Urszuli Zagóry-Jonszty",
pages = "45-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-747-4 ; 978-83-7875-748-1",
}
2
@article{UEK:2168359756,
author = "Wojciech Giza and Barbara Wilk",
title = "Revolution 4.0 and Its Implications for Consumer Behaviour",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 9, 4",
pages = "195-206",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2021.090412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1370},
}
3
@misc{UEK:2168357006,
author = "Wojciech Giza",
title = "Od fundamentu po dach: głos w sprawie programów nauczania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "32-34",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
4
@article{UEK:2168355988,
author = "Wojciech Giza and Barbara Sztokfisz",
title = "Revolution 4.0 as a Factor of Change in the Labour Market",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (52)",
pages = "5-16",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.01},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/581/380},
}
5
@inbook{UEK:2168340569,
author = "Wojciech Giza",
title = "W poszukiwaniu źródeł współczesnej makroekonomii",
booktitle = "Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
isbn = "978-83-7886-477-6",
}
6
@inbook{UEK:2168338157,
author = "Wojciech Giza",
title = "Geneza ilościowej teorii pieniądza a tradycja myśli liberalnej",
booktitle = "Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie",
pages = "103-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2019",
url = {https://www.kas.de/documents/279510/6933379/SGR+2019-Text.pdf/5a2d68d6-eabb-4c60-ae64-feec9bb91dd2?version=1.1&t=1567681535487},
issn = "",
isbn = "978-83-65269-24-9",
}
7
@article{UEK:2168333749,
author = "Wojciech Giza",
title = "The Institutional Dimension of Market Failure",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 18, 1",
pages = "5-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.001},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/EiP/article/view/EiP.2019.001/17132},
}
8
@article{UEK:2168325365,
author = "Wojciech Giza",
title = "O zapowiedzi końca leseferyzmu przedstawionej w pamflecie J.M. Keynesa",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "349",
pages = "67-75",
year = "2018",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/333023/edition/314735/content?ref=desc},
}
9
@inbook{UEK:2168319103,
author = "Wojciech Giza",
title = "Historia związków ekonomii z filozofią",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "21-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
10
@article{UEK:2168316349,
author = "Wojciech Giza",
title = "W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy",
journal = "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje",
number = "vol. 37",
pages = "159-168",
year = "2017",
url = {http://www.problemypolitykispolecznej.pl/W-poszukiwaniu-teoretycznego-uzasadnienia-ndla-rozwiazan-instytucjonalnych-rynku,122755,0,1.html},
}
11
@article{UEK:2168330435,
author = "Wojciech Giza",
title = "On the Valuation of Economic Goods",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 20, 5",
pages = "45-54",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.5.04},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_giza_45_54.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168307525,
author = "Wojciech Giza",
title = "Niewidzialna ręka",
booktitle = "Leksykon społecznej gospodarki rynkowej",
pages = "101-102",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-939977-4-9",
}
13
@inbook{UEK:2168307499,
author = "Wojciech Giza",
title = "Ekonomia dobrobytu",
booktitle = "Leksykon społecznej gospodarki rynkowej",
pages = "34-35",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-939977-4-9",
}
14
@inbook{UEK:2168308865,
author = "Wojciech Giza",
title = "Postulaty ekonomii umiaru a podejście badawcze współczesnej ekonomii",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "41-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
15
@inbook{UEK:2168307559,
author = "Wojciech Giza",
title = "Zawodność rynku",
booktitle = "Leksykon społecznej gospodarki rynkowej",
pages = "199",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-939977-4-9",
}
16
@inbook{UEK:2168307701,
author = "Wojciech Giza",
title = "Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki - o poszukiwaniach ekonomii przyszłości",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko",
pages = "17-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18725-5",
}
17
@article{UEK:2168307279,
author = "Wojciech Giza",
title = "O ewolucji ekonomicznej teorii wartości",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "259",
pages = "49-59",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/226768/05.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168309593,
author = "Wojciech Giza",
title = "Historia związków ekonomii z filozofią",
booktitle = "Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii",
pages = "21-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2016",
isbn = "978-83-7886-276-5",
}
19
@inbook{UEK:2168307549,
author = "Wojciech Giza",
title = "Szkoła historyczna",
booktitle = "Leksykon społecznej gospodarki rynkowej",
pages = "179",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-939977-4-9",
}
20
@inbook{UEK:2168307505,
author = "Wojciech Giza",
title = "Hayek Friedrich August",
booktitle = "Leksykon społecznej gospodarki rynkowej",
pages = "54-56",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-939977-4-9",
}
21
@article{UEK:2168301455,
author = "Wojciech Giza",
title = "Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "17-28",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/956/717},
}
22
@article{UEK:2168300559,
author = "Wojciech Giza",
title = "O wartościowaniu dóbr ekonomicznych",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 18, 3",
pages = "17-26",
year = "2015",
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2015/2015_3_giza_17_26.pdf},
}
23
@article{UEK:2168300589,
author = "Wojciech Giza",
title = "Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie?, red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński. PTE, Warszawa 2014, s. 345",
journal = "Ekonomista",
number = "3",
pages = "415-417",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/keytext/docs/ekonomista_2015_3_el_demo_str_869bff12dd55e9/1?e=8671624/32851397},
}
24
@article{UEK:2168283119,
author = "Wojciech Giza",
title = "Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "180",
pages = "46-54",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=107065&from=publication},
}
25
@inbook{UEK:2168280709,
author = "Wojciech Giza",
title = "Ład gospodarczy a teoria gier",
booktitle = "Ład gospodarczy a współczesna ekonomia",
pages = "80-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17428-6",
}
26
@inbook{UEK:2168278515,
author = "Wojciech Giza",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa jako synteza podejścia naukowego i inżynierii",
booktitle = "Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności",
pages = "97-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-75-0",
}
27
@book{UEK:2168262934,
author = "Wojciech Giza",
title = "Zawodność rynku : powstanie i rozwój idei",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-611-3",
}
28
@article{UEK:2168251872,
author = "Wojciech Giza",
title = "Adams Smiths unsichtbare Hand und das Gefangenendilemma",
journal = "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik",
number = "135",
pages = "47-50",
year = "2013",
url = {http://www.ludwig-erhard-stiftung.de/wp-content/uploads/orientierungen/orientierungen_135.pdf},
}
29
@article{UEK:2168270902,
author = "Wojciech Giza",
title = "Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "5-15",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/829/651},
}
30
@unpublished{UEK:2168286477,
author = "Wojciech Giza",
title = "Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro",
booktitle = "Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym",
pages = "18-32",
year = "2013",
}
31
@article{UEK:2168274108,
author = "Wojciech Giza",
title = "Społeczna gospodarka dla wszystkich",
journal = "Pressje",
number = "teka 29",
pages = "144-148",
year = "2012",
url = {http://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_150.pdf},
}
32
@article{UEK:2168241596,
author = "Wojciech Giza",
title = "Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "101",
pages = "101-109",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80022&from=publication},
}
33
@article{UEK:2168241588,
author = "Wojciech Giza",
title = "Niemiecki cud gospodarczy jako efekt realizacji ordoliberalnej polityki gospodarczej - analiza krytyczna",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "4 (52)",
pages = "107-118",
year = "2011",
}
34
@unpublished{UEK:2168251822,
author = "Wojciech Giza",
title = "Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora",
booktitle = "Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne",
pages = "17-29",
year = "2011",
}
35
@misc{UEK:2168251546,
title = "Wykaz publikacji Profesor Aleksandry Lityńskiej",
booktitle = "Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej",
pages = "11-20",
adress = "Toruń",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-62049-11-0",
}
36
@book{UEK:2168241600,
author = "Aleksandra Lityńska and Wojciech Giza and Tomasz Skrzyński",
title = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-509-8",
}
37
@inbook{UEK:2165524096,
author = "Wojciech Giza",
title = "Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "150-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-46-0",
}
38
@article{UEK:51405,
author = "Wojciech Giza",
title = "Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "195-207",
year = "2010",
}
39
@inbook{UEK:2168230046,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wybór indywidualny a wybór społeczny w świetle paradoksu głosowania Condorceta",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej",
pages = "93-103",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-486-6",
}
40
@article{UEK:53209,
author = "Wojciech Giza",
title = "Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "139-149",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674601},
}
41
@inbook{UEK:2168241792,
author = "Wojciech Giza",
title = "Państwo jako podmiot kształtujący ład gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Social Market Economy in Europe",
pages = "163-174",
adress = "Białystok",
publisher = "University of Finance and Management in Białystok",
year = "2010",
isbn = "978-83-60432-55-6",
}
42
@unpublished{UEK:2168222388,
author = "Wojciech Giza",
title = "Państwo a rynek w koncepcji Władysława Zawadzkiego",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [3]",
pages = "11-20",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2168222378,
author = "Wojciech Giza",
title = "Krytyka etatyzmu w koncepcji Andrzeja Wierzbickiego",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [2]",
pages = "15-22",
year = "2008",
}
44
@inbook{UEK:2165736819,
author = "Wojciech Giza",
title = "Historia myśli ekonomicznej i historia doktryn ekonomicznych jako przedmiot wykładu akademickiego",
booktitle = "Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii : problemy metodologiczne",
pages = "225-236",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-210-1",
}
45
@inbook{UEK:2166065764,
author = "Wojciech Giza",
title = "Polityka gospodarcza a polityka społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "54-60",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
46
@article{UEK:50702,
author = "Wojciech Giza",
title = "Rynek w poglądach klasyków ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "39-47",
year = "2007",
}
47
@article{UEK:2166478453,
author = "Wojciech Giza",
title = "Problem funkcjonalnego podziału dochodu w gospodarce opartej na wiedzy : perspektywa historii myśli ekonomicznej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "269-281",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/19.pdf},
}
48
@unpublished{UEK:2168222072,
author = "Wojciech Giza",
title = "Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza",
booktitle = "Spór o etatyzm w polskiej myśli ekonomicznej w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. [1]",
pages = "14-24",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:51083,
author = "Wojciech Giza",
title = "Kontrowersje wokół ekonomicznej teorii podziału w pracach Johna Stuarta Milla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "97-106",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150064604},
}
50
@inbook{UEK:2165995778,
author = "Wojciech Giza",
title = "Teoretyczne uzasadnienie istnienia wyzysku na gruncie ekonomicznej teorii podziału",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "55-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
51
@inbook{UEK:2168241768,
author = "Wojciech Giza",
title = "Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka",
pages = "177-185",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-889-3",
}
52
@article{UEK:52515,
author = "Wojciech Giza",
title = "Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "4",
pages = "161-173",
year = "2006",
}
53
@unpublished{UEK:2168326485,
author = "Wojciech Giza",
title = "Kwestia społeczna i polityka społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej",
booktitle = "Modele polityki społeczno-ekonomicznej w pracach przedstawicieli warszawskiego ośrodka ekonomicznego w latach 1918-1939",
pages = "18-32",
year = "2006",
}
54
@article{UEK:51294,
author = "Wojciech Giza",
title = "Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "137-147",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134176089},
}
55
@misc{UEK:2168279221,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej",
booktitle = "Oskar Lange - pozazawodowe zainteresowanie : moje wspomnienia o ojcu : wykład rektorski, 7 marca 2005 r.",
pages = "13-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
56
@inbook{UEK:2168251748,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej",
booktitle = "Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego : materiały z konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Oskara Langego",
pages = "81-96",
adress = "Kielce",
publisher = "Dom Wydawniczy Strzelec",
year = "2004",
isbn = "83-903528-9-3",
}
57
@unpublished{UEK:2168251798,
author = "Wojciech Giza",
title = "Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego",
booktitle = "Warszawski ośrodek ekonomiczny 1918-1939",
pages = "13-26",
year = "2004",
}
58
@misc{UEK:2168218138,
author = "Wojciech Giza",
title = "Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "148-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
59
@article{UEK:2168219412,
author = "Wojciech Giza",
title = "Hieronim Stroynowski jako czołowy przedstawiciel fizjokratyzmu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "113-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52749766},
}
60
@article{UEK:2168220912,
author = "Wojciech Giza",
title = "Rynek jako mechanizm alokacji zasobów a rynek jako forma organizacji życia społecznego : rozważania o społeczno-ekonomicznych aspektach transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "91-109",
year = "2004",
}
61
@article{UEK:2168220364,
author = "Wojciech Giza",
title = "Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego na Uniwersytecie Lwowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "97-105",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/42842778},
}
62
@article{UEK:2168220950,
author = "Wojciech Giza",
title = "Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "113-122",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13910},
}
63
@inbook{UEK:2168251868,
author = "Wojciech Giza",
title = "Postęp społeczno-gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii",
booktitle = "Problemy globalizacji gospodarki",
pages = "105-114",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-87249-42-4",
}
64
@unpublished{UEK:2168251708,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wileński ośrodek myśli ekonomicznej w pierwszej połowie XIX wieku",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
65
@unpublished{UEK:2168251778,
author = "Wojciech Giza",
title = "Stanisław Głąbiński - przedstawiciel kierunku historycznego w Uniwersytecie Lwowskim",
booktitle = "Polska myśl ekonomiczna dwudziestolecia międzywojennego",
pages = "15-24",
year = "2002",
}
66
@article{UEK:2168230574,
author = "Wojciech Giza",
title = "Narodziny polskiej myśli ekonomicznej w ośrodku wileńskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "107-119",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10696},
}
67
@unpublished{UEK:2168251758,
author = "Wojciech Giza",
title = "Michał Choński, Stanisław Budny - przedstawiciele szkoły narodowej w ośrodku wileńskim",
booktitle = "Szkoła narodowa w Polsce",
pages = "20-34",
year = "2000",
}
68
@inbook{UEK:2168251864,
author = "Wojciech Giza",
title = "Wolność polityczna i ekonomiczna w ujęciu Friedricha Augusta von Hayeka",
booktitle = "Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Wisła, 23-25 wrzesień 1999",
pages = "83-89",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7246-026-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID