Publications of the selected author
1

Title:
Rachunkowość : ABC w zadaniach
Publisher address:
Kraków: "Debet", 2007
Physical description:
94 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-910036-2-7
Access mode:
Nr:
2168339813
book
2

Title:
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50821
article
See main document
3

Title:
Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa = Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 75-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51532
article
See main document
4

Title:
Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym = The Specific Role of Accounting in the Management of a Commercial Bank
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 115-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51510
article
See main document
5

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 2
Publisher address:
Kraków: "Debet", 2001
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910036-1-1
Access mode:
Nr:
2168339811
textbook
6

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Debet, 2000
Physical description:
193 s.; 24 cm
ISBN:
83-910936-0-3
Access mode:
Nr:
2168339809
textbook
7

Title:
Konieczność rozwijania umiejętności interdyscyplinarnego wnioskowania we współczesnym kształceniu studentów na kierunku bankowość
Source:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 1 (1999) , s. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168307235
article
8

Author:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Nr:
2168246916
monograph
9

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Debet, 1999
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910936-0-3
Access mode:
Nr:
2168339807
textbook
10

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 1
Publisher address:
Kraków: Debet, 1998
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-904118-3-0
Access mode:
Nr:
2168339805
textbook
11

Title:
Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych = Hospitals in Debt - Wasteful Management or an Economic Manifestation of Insufficient Funding
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 53-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262446
article
See main document
12

Author:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Title:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydaw. TEXT, 1998
Physical description:
136 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Access mode:
Nr:
2168335655
monograph
13

Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, Polska, od 1997-09-17 do 1997-09-19
Title:
Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich)
Source:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2 - Katowice: AE, 1997, s. 113-128
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-17-9
Nr:
2168343091
chapter in conference materials
14

Title:
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 97-109. - Rez., summ.
Nr:
2168254092
article
See main document
15

Title:
Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = Environment Protection as a Subject of Economic Calculation in Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 219-241. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262058
article
See main document
16

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
249 s., 2 k. tabl.: il.; 24 cm
Nr:
2168292167
academic script
17

Author:
Title:
Cele analizy kosztów w świetle celów nauk empirycznych = Goals of Cost Analysis in the Light of Goals of Empirical Sciences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 171-187. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236060
article
See main document
18

Author:
Title:
Niektóre problemy analizy działalności gospodarczej = Soeme Problems of Economic Activity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982) , s. 35-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264704
article
See main document
19

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1982
Physical description:
158 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339803
academic script
20

Author:
Title:
Analiza działalności gospodarczej i jej miejsce w naukach ekonomicznych = Analysis of Economic Activity and its Place in Economic Sciences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 17-41. - Summ., rez.
Nr:
2168250712
article
See main document
21

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 75-87
Nr:
2168263344
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego = Classification of Coats and their Records' Cross-sections in an Industrial Building Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 211-228. - Rez., summ.
Nr:
2168241178
article
See main document
23

Title:
Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = On Directions in the Improvement of Economy by Means of Factors of Production in a Building and Constructional Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168250518
article
See main document
24

Title:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
article
25

Title:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
article
See main document
26

Author:
Title:
Wartość poznawcza rachunku kosztów dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Cognitive Value of the Cost Account to the Economic Analysis in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 105-124. - Rez., summ.
Nr:
2168250088
article
See main document
27

Title:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
98 s.; 24 cm
Nr:
2168345734
academic script
28

Title:
Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym
Source:
Rachunkowość. - R. 27, nr 8 (320) (1976) , s. 253-257
Nr:
2168272852
article
29

Title:
Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego : (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia")
Source:
Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 11 (430) (1975) , s. 488-490
Nr:
2168332379
article
30

Title:
System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia")
Source:
Rachunkowość. - R. 26, nr 2 (326) (1975) , s. 162-167
Nr:
2168356642
article
1
Rachunkowość : ABC w zadaniach / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : "Debet", 2007. - 94 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910036-2-7
2
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 79-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215. - ISSN 0208-7944
3
Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa = Selected Uses of the Information Funcłion of Enterprise Accounting / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 75-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302. - ISSN 0208-7944
4
Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym = The Specific Role of Accounting in the Management of a Commercial Bank / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 115-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 2 / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : "Debet", 2001. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-910036-1-1
6
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 2000. - 193 s. ; 24 cm. - ISBN 83-910936-0-3
7
Konieczność rozwijania umiejętności interdyscyplinarnego wnioskowania we współczesnym kształceniu studentów na kierunku bankowość / Zofia Wydymus, Sylwia Krajewska // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - 1 (1999), s. 90-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
8
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia / Józefa FAMIELEC, Beata Superson-Polowiec, Zofia WYDYMUS. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11). - ISBN 83-86050-48-7
9
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 1999. - 169 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-910936-0-3
10
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń. 1 / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus. - Kraków : Debet, 1998. - 169 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-904118-3-0
11
Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych = Hospitals in Debt - Wasteful Management or an Economic Manifestation of Insufficient Funding / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 53-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia / Józefa FAMIELEC, Beata Superson-Polowiec, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 1998. - 136 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11). - ISBN 83-86050-48-7
13
Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich) / Marta STĘPIEŃ, Zofia Wydymus // W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2. - Katowice: AE, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-128. - ISBN 83-87265-17-9
14
Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego = Financial Effect and Its Derivatives in the Light of the Principles of Income Tax Calculation / Wiesław SAMITOWSKI, Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 97-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = Environment Protection as a Subject of Economic Calculation in Industrial Enterprise / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 219-241. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 249 s., 2 k. tabl. : il. ; 24 cm
17
Cele analizy kosztów w świetle celów nauk empirycznych = Goals of Cost Analysis in the Light of Goals of Empirical Sciences / Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 171-187. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Niektóre problemy analizy działalności gospodarczej = Soeme Problems of Economic Activity Analysis / Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 35-48. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Marta STĘPIEŃ, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1982. - 158 s. ; 24 cm
20
Analiza działalności gospodarczej i jej miejsce w naukach ekonomicznych = Analysis of Economic Activity and its Place in Economic Sciences / Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 17-41. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych) / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 75-87
22
Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego = Classification of Coats and their Records' Cross-sections in an Industrial Building Enterprise / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 211-228. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = On Directions in the Improvement of Economy by Means of Factors of Production in a Building and Constructional Company / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-2211
25
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Wartość poznawcza rachunku kosztów dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Cognitive Value of the Cost Account to the Economic Analysis in an Industrial Enterprise / Zofia WYDYMUS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 105-124. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Halina SOCZÓWKA, Stanisława SURDYKOWSKA, Zofia WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 98 s. ; 24 cm
28
Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Rachunkowość. - R. 27, nr 8 (320) (1976), s. 253-257. - ISSN 0481-5475
29
Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia") / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Przegląd Organizacji. - R. 38, nr 11 (430) (1975), s. 488-490. - ISSN 0137-7221
30
System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") / Marta STĘPIEŃ, Zofia WYDYMUS // Rachunkowość. - R. 26, nr 2 (326) (1975), s. 162-167. - ISSN 0481-5475
1
Stępień M., Wydymus Z., (2007), Rachunkowość: ABC w zadaniach, Kraków : "Debet", 94 s.
2
Stępień M., Wydymus Z., (2007), Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 79-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215
3
Stępień M., Wydymus Z., (2005), Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 75-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302
4
Stępień M., Wydymus Z., (2001), Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 115-131.
5
Stępień M., Wydymus Z., (2001), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń. Cz. 2, Kraków : "Debet", 192 s.
6
Stępień M., Wydymus Z., (2000), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Debet, 193 s.
7
Wydymus Z., Krajewska S., (1999), Konieczność rozwijania umiejętności interdyscyplinarnego wnioskowania we współczesnym kształceniu studentów na kierunku bankowość, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", 1, s. 90-102.
8
Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., (1999), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym: wybrane zagadnienia, Wyd. 2Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 136 s.
9
Stępień M., Wydymus Z., (1999), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń, Kraków : Debet, 169 s.
10
Stępień M., Wydymus Z., (1998), Podstawy rachunkowości: zbiór ćwiczeń. Cz. 1, Kraków : Debet, 169 s.
11
Stępień M., Wydymus Z., (1998), Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 53-72.
12
Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., (1998), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym: wybrane zagadnienia, Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 136 s.
13
Stępień M., Wydymus Z., (1997), Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich). [W:] Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997, T. 2, Katowice : AE, s. 113-128.
14
Samitowski W., Stępień M., Wydymus Z., (1991), Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 97-109.
15
Stępień M., Wydymus Z., (1987), Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 219-241.
16
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1985), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s., 2 k. tabl.
17
Wydymus Z., (1983), Cele analizy kosztów w świetle celów nauk empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 171-187.
18
Wydymus Z., (1982), Niektóre problemy analizy działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 35-48.
19
Stępień M., Surdykowska S., Wydymus Z., (1982), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 158 s.
20
Wydymus Z., (1979), Analiza działalności gospodarczej i jej miejsce w naukach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 118, s. 17-41.
21
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych). [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75-87.
22
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 211-228.
23
Stępień M., Wydymus Z., (1978), Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 5-22.
24
Gaik F., Krzywda D., Micherda B., Wydymus Z., (1977), Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 1, s. 7-38.
25
Krzywda D., Wydymus Z., Gaik F., Micherda B., (1977), Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 27-68.
26
Wydymus Z., (1977), Wartość poznawcza rachunku kosztów dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 105-124.
27
Soczówka H., Surdykowska S., Wydymus Z., (1977), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
28
Stępień M., Wydymus Z., (1976), Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym, "Rachunkowość", R. 27, nr 8 (320), s. 253-257.
29
Stępień M., Wydymus Z., (1975), Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu "Petrochemia"), "Przegląd Organizacji", R. 38, nr 11 (430), s. 488-490.
30
Stępień M., Wydymus Z., (1975), System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"), "Rachunkowość", R. 26, nr 2 (326), s. 162-167.
1
@book{UEK:2168339813,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Rachunkowość : ABC w zadaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2007",
url = {},
isbn = "978-83-910036-2-7",
}
2
@article{UEK:50821,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "79-99",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154355215},
}
3
@article{UEK:51532,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "75-102",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99252302},
}
4
@article{UEK:51510,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Szczególna rola rachunkowości w zarządzaniu bankiem komercyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "115-131",
year = "2001",
}
5
@book{UEK:2168339811,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-910036-1-1",
}
6
@book{UEK:2168339809,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-910936-0-3",
}
7
@article{UEK:2168307235,
author = "Zofia Wydymus and Sylwia Krajewska",
title = "Konieczność rozwijania umiejętności interdyscyplinarnego wnioskowania we współczesnym kształceniu studentów na kierunku bankowość",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "1",
pages = "90-102",
year = "1999",
}
8
@book{UEK:2168246916,
author = "Józefa Famielec and Beata Superson-Polowiec and Zofia Wydymus",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza TEXT",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-86050-48-7",
}
9
@book{UEK:2168339807,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-910936-0-3",
}
10
@book{UEK:2168339805,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-904118-3-0",
}
11
@article{UEK:2168262446,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Zadłużenie szpitali - niegospodarność czy ekonomiczny skutek braku pokrycia potrzeb finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "53-72",
year = "1998",
}
12
@book{UEK:2168335655,
author = "Józefa Famielec and Beata Superson-Polowiec and Zofia Wydymus",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydaw. TEXT",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86050-48-7",
}
13
@inbook{UEK:2168343091,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Prezentacja cech i funkcji rachunkowości w dydaktyce (na przykładzie wybranych rozwiązań polskich i angielskich)",
booktitle = "Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2",
pages = "113-128",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87265-17-9",
}
14
@article{UEK:2168254092,
author = "Wiesław Samitowski and Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Wynik finansowy i jego pochodne w świetle zasad obliczania podatku dochodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "97-109",
year = "1991",
}
15
@article{UEK:2168262058,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Ochrona środowiska jako przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "225",
pages = "219-241",
year = "1987",
}
16
@book{UEK:2168292167,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168236060,
author = "Zofia Wydymus",
title = "Cele analizy kosztów w świetle celów nauk empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "171-187",
year = "1983",
}
18
@article{UEK:2168264704,
author = "Zofia Wydymus",
title = "Niektóre problemy analizy działalności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "154",
pages = "35-48",
year = "1982",
}
19
@book{UEK:2168339803,
author = "Marta Stępień and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
20
@article{UEK:2168250712,
author = "Zofia Wydymus",
title = "Analiza działalności gospodarczej i jej miejsce w naukach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "118",
pages = "17-41",
year = "1979",
}
21
@inbook{UEK:2168263344,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Stopień uwidocznienia w procesie dydaktycznym międzyprzedmiotowych związków treściowych : (na podstawie badań ankietowych)",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "75-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168241178,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Klasyfikacja kosztów a ich przekroje ewidencyjne w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "211-228",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168250518,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Problematyka doskonalenia gospodarki czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "5-22",
year = "1978",
}
24
@article{UEK:2168266680,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Bronisław Micherda and Zofia Wydymus",
title = "Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 1",
pages = "7-38",
year = "1977",
}
25
@article{UEK:2168250054,
author = "Danuta Krzywda and Zofia Wydymus and Franciszek Gaik and Bronisław Micherda",
title = "Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "27-68",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168250088,
author = "Zofia Wydymus",
title = "Wartość poznawcza rachunku kosztów dla analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "105-124",
year = "1977",
}
27
@book{UEK:2168345734,
author = "Halina Soczówka and Stanisława Surdykowska and Zofia Wydymus",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
28
@article{UEK:2168272852,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Potrzeby informacyjne przy wewnątrzzakładowym rozrachunku gospodarczym",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 27, 8 (320)",
pages = "253-257",
year = "1976",
}
29
@article{UEK:2168332379,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "Organizacja wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego : (w przedsiębiorstwach zgrupowanych z Zjednoczeniu Petrochemia)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "R. 38, 11 (430)",
pages = "488-490",
year = "1975",
}
30
@article{UEK:2168356642,
author = "Marta Stępień and Zofia Wydymus",
title = "System cen rozliczeniowych (na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 26, 2 (326)",
pages = "162-167",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID