Publications of the selected author

1

Author:
Paweł Pankiewicz
Title:
Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
156 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-285
Nr:
2168290959
doctoral dissertation
2

Title:
System finansowania oświaty w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
525 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-290
Nr:
2168290927
doctoral dissertation
3

Author:
Bogusław Balza
Title:
Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-253
Nr:
2168290661
doctoral dissertation
4

Author:
Jolanta Zawora
Title:
Samodzielność gminy a strategie finansowania jej rozwoju (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
248 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-9
Nr:
52576
doctoral dissertation
5

Title:
Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 24 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/530
Nr:
2168275507
doctoral dissertation
1
Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej / Paweł Pankiewicz ; . - Kraków : , 2014. - 156 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002931
2
System finansowania oświaty w Polsce / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA ; . - Kraków : , 2014. - 525 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003012
3
Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Bogusław Balza ; . - Kraków : , 2012. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002731
4
Samodzielność gminy a strategie finansowania jej rozwoju (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego) / Jolanta Zawora ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków, 2006. - 248 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001025a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001025b
5
Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata GAJDA ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków, 2003. - 257 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 24 k. - Bibliogr.
1
Pankiewicz P., (2014), Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 156 k.
2
Maj-Waśniowska K., (2014), System finansowania oświaty w Polsce, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 525 k.
3
Balza B., (2012), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 244 k.
4
Zawora J., (2006), Samodzielność gminy a strategie finansowania jej rozwoju (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego), Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 248 k.
5
Gajda M., (2003), Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 257 k.
1
@unpublished{drUEK:2168290959,
author = "Paweł Pankiewicz",
title = "Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002931},
}
2
@unpublished{drUEK:2168290927,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska",
title = "System finansowania oświaty w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003012},
}
3
@unpublished{drUEK:2168290661,
author = "Bogusław Balza",
title = "Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002731},
}
4
@unpublished{drUEK:52576,
author = "Jolanta Zawora",
title = "Samodzielność gminy a strategie finansowania jej rozwoju (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
5
@unpublished{drUEK:2168275507,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}