Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-832-5
Nr:
2168304301
monograph
2

Author:
Mária Kozlovská , Andrzej Kosecki , Peter Mesároš , Renáta Bašková , Elżbieta Radziszewska-Zielina , Zuzana Struková , Marcela Spišáková , Alena Tažiková , Miroslav Košičan , Alena Mesárošová , Manuel Ferrer Hernandez , Krzysztof Zima , Grzegorz Śladowski , Damian Wieczorek , Paweł Król , Martin Mohapl , Tibor Šoltés , Václav Venkrbec , Martin Šterba
Title:
Integrated Approaches to the Design and Management of Buildings Reconstruction : International University Textbook
Publisher address:
Wambeek: EuroScientia, 2014
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
This project has been funded with support from the European Commission - Intensive Programmes - Lifelong Learning Programme Erasmus 13203-1078/KOSICE03.
ISBN:
978-90-818-529-9-9
Nr:
2168304563
textbook
3

Author:
Mária Kozlovská , Mladěn Radujković , Andrzej Kosecki , Peter Mesároš , Renáta Bašková , Zuzana Struková , Alena Tažiková , Tibor Šoltés , Marek Krajňák , Mladěn Vukomanović , Maja Marija Náhod , Ivana Burcar Dunović , Časlav Dunović , Zlata Dolaček Alduk , Elżbieta Radziszewska-Zielina , Krzysztof Zima
Title:
Integrated Design and Management of Construction Projects : International University Book
Publisher address:
Košice: Technical University of Košice, 2013
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
This project has been funded with support from the European Commission.
ISBN:
978-80-553-1426-6
Nr:
2168304571
textbook
4

Author:
Andrzej Kosecki , Edyta Plebankiewicz
Title:
Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane = Formulating Prequalification Criteria for Contractors Hired by Investors to do Construction Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219808
article
5

Author:
Andrzej Kosecki , Edyta Plebankiewicz
Conference:
Konferencja naukowo-techniczna "Inżynieria procesów budowlanych", Wisła, Polska, od 2009-10-02 do 2009-10-04
Title:
Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych = Formulating Criteria for Prequalification of Construction Contractors
Source:
Inżynieria procesów budowlanych : materiały konferencyjne : konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009 / red. Janusz Szwabowski - Gliwice: Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska ; UKiP J&D Gębka, 2009, s. 189-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-38-2
Nr:
53060
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy = Building Firm Management Services as a Market Product
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 111-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50155
article
7

Author:
Michał Juszczyk , Andrzej Kosecki
Title:
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2006) , s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
51784
article
8

Author:
Title:
Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 76, nr 12 (2005) , s. 36-41 - Bibliogr.
Nr:
2168247876
article
9

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Problemy techniczne w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami"
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 63-68
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225250
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Andrzej Kosecki , Edyta Plebankiewicz
Title:
Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej = Modelling and Computer-Assisted Approaches to Bidding Strategies in Building Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 31-49. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223750
article
11

Author:
Title:
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 1)
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 74, nr 3 (2003) , s. 36-39 - Bibliogr.
Nr:
2168247856
article
12

Author:
Title:
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 2)
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 74, nr 4 (2003) , s. 9-12 - Bibliogr.
Nr:
2168247872
article
13

Author:
Title:
Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych = Allocation of Risk in Contracts Concluded by Participants of Construction Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 45-53. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235880
article
14

Author:
Edyta Plebankiewicz , Andrzej Kosecki
Title:
Nowe modele strategii przetargowej wykonawcy budowlanego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2000) , s. 21-24 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248668
article
15

Author:
Title:
Prosta analiza finansowa przedsięwzięcia budowlanego
Source:
Forum Budowlane. - nr 11 (2000) , s. 28-31
Nr:
2168321041
article
16

Author:
Andrzej Kosecki , Edyta Plebankiewicz
Title:
Wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998) , s. 22-25 - Bibliogr.
Nr:
2168248674
article
17

Author:
Title:
Umowy o zarządzanie w budownictwie
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 133-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240682
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych = Model Approach to the Problem of Energy Protection in Renovated and Newly Constructed Buildings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 105-114. - Summ., rez.
Nr:
2168262868
article
19

Author:
Title:
Wykorzystanie stochastycznych sieci czynności do modelowania procesów rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych = Making Use of Activities' Stochastic Networks for the Modelling of Renovation Processes of Houses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 87-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236126
article
20

Author:
Title:
Sieci czynności GERT i STEOR jako modele przebiegu przedsięwzięć
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 57, nr 6 (1985) , s. 322-324 - Bibliogr.
Nr:
2168247880
article
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
2

Author:
Austin Guy
Title:
Proces inwestycyjny
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
15 k.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-48/Magazyn
Nr:
2168331843
unpublished scientific work
3

Title:
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[39] s.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-47/Magazyn
Nr:
2168332023
unpublished scientific work
4

Author:
Austin Guy
Title:
Role wykonawców budowlanych, konsultantów agencji rządowych, władz lokalnych i prawodawstwa w budownictwie
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
16 k.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-52/Magazyn
Nr:
2168331847
unpublished scientific work
5

Author:
Adrian James
Title:
Kosztorysowanie i przygotowanie ofert
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
53 k.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-57/Magazyn
Nr:
2168331853
unpublished scientific work
1
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych / Andrzej KOSECKI. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-832-5
2
Integrated Approaches to the Design and Management of Buildings Reconstruction : International University Textbook / Mária Kozlovská, Andrzej KOSECKI, Peter Mesároš, Renáta Bašková, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Zuzana Struková, Marcela Spišáková, Alena Tažiková, Miroslav Košičan, Alena Mesárošová, Manuel Ferrer Hernandez, Krzysztof Zima, Grzegorz Śladowski, Damian Wieczorek, Paweł Król, Martin Mohapl, Tibor Šoltés, Václav Venkrbec, Martin Šterba. - Wambeek: EuroScientia, 2014. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-90-818-529-9-9
3
Integrated Design and Management of Construction Projects : International University Book / Mária Kozlovská, Mladěn Radujković, Andrzej KOSECKI, Peter Mesároš, Renáta Bašková, Zuzana Struková, Alena Tažiková, Tibor Šoltés, Marek Krajňák, Mladěn Vukomanović, Maja Marija Náhod, Ivana Burcar Dunović, Časlav Dunović, Zlata Dolaček Alduk, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Krzysztof Zima. - Košice: Technical University of Košice, 2013. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-80-553-1426-6
4
Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane = Formulating Prequalification Criteria for Contractors Hired by Investors to do Construction Work / Andrzej KOSECKI, Edyta Plebankiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189533. - ISSN 1898-6447
5
Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych = Formulating Criteria for Prequalification of Construction Contractors / Andrzej KOSECKI, Edyta Plebankiewicz // W: Inżynieria procesów budowlanych : materiały konferencyjne : konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009 / red. nauk. Janusz Szwabowski. - Gliwice: Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska ; UKiP J&D Gębka, 2009. - 392 s. : il. ; 24 cm. - S. 189-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-38-2
6
Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy = Building Firm Management Services as a Market Product / Andrzej KOSECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 111-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208548. - ISSN 1898-6447
7
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym / Michał Juszczyk, Andrzej KOSECKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (2006), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
8
Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego / Andrzej KOSECKI // Przegląd Budowlany. - R. 76, nr 12 (2005), s. 36-41. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
9
Problemy techniczne w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" / Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 63-68. - ISBN 83-7252-165-4
10
Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej = Modelling and Computer-Assisted Approaches to Bidding Strategies in Building Firms / Andrzej KOSECKI, Edyta Plebankiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 31-49. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16294. - ISSN 0208-7944
11
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 1) / Andrzej KOSECKI // Przegląd Budowlany. - R. 74, nr 3 (2003), s. 36-39. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
12
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 2) / Andrzej KOSECKI // Przegląd Budowlany. - R. 74, nr 4 (2003), s. 9-12. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
13
Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych = Allocation of Risk in Contracts Concluded by Participants of Construction Projects / Andrzej KOSECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 45-53. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10639. - ISSN 0208-7944
14
Nowe modele strategii przetargowej wykonawcy budowlanego / Edyta Plebankiewicz, Andrzej KOSECKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2000), s. 21-24. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c7378/po.2000.09.05.pdf. - ISSN 0137-7221
15
Prosta analiza finansowa przedsięwzięcia budowlanego / Andrzej KOSECKI // Forum Budowlane. - nr 11 (2000), s. 28-31. - ISSN 1425-8773
16
Wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym / Andrzej KOSECKI, Edyta Plebankiewicz // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998), s. 22-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
17
Umowy o zarządzanie w budownictwie / Andrzej KOSECKI // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 133-154. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
18
Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych = Model Approach to the Problem of Energy Protection in Renovated and Newly Constructed Buildings / Andrzej KOSECKI, Stanisław BELNIAK, Barbara LOSSOW-SAMKOWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 105-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Wykorzystanie stochastycznych sieci czynności do modelowania procesów rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych = Making Use of Activities' Stochastic Networks for the Modelling of Renovation Processes of Houses / Andrzej KOSECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 87-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Sieci czynności GERT i STEOR jako modele przebiegu przedsięwzięć / Andrzej KOSECKI // Przegląd Budowlany. - R. 57, nr 6 (1985), s. 322-324. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
21
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Proces inwestycyjny / Austin Guy. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 15 k. ; 30 cm
23
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje / Barbara LOSSOW-SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Leszek KAŁKOWSKI, Andrzej KOSECKI, Halina POLESKA, Stanisław BELNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [39] s. : il. ; 30 cm
24
Role wykonawców budowlanych, konsultantów agencji rządowych, władz lokalnych i prawodawstwa w budownictwie / Austin Guy. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 16 k. ; 30 cm
25
Kosztorysowanie i przygotowanie ofert / Adrian James. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 53 k. ; 30 cm
1
Kosecki A., (2015), Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych, Kraków : Wydawnictwa AGH, 119 s.
2
Kozlovská M., Kosecki A., Mesároš P., Bašková R., Radziszewska-Zielina E., Struková Z., Spišáková M., Tažiková A., Košičan M., Mesárošová A., Ferrer Hernandez M., Zima K., Śladowski G., Wieczorek D., Król P., Mohapl M., Šoltés T., Venkrbec V., Šterba M., (2014), Integrated Approaches to the Design and Management of Buildings Reconstruction: International University Textbook, Wambeek : EuroScientia, 139 s.
3
Kozlovská M., Radujković M., Kosecki A., Mesároš P., Bašková R., Struková Z., Tažiková A., Šoltés T., Krajňák M., Vukomanović M., Náhod M., Dunović I., Dunović Č., Dolaček Alduk Z., Radziszewska-Zielina E., Zima K., (2013), Integrated Design and Management of Construction Projects: International University Book, Košice : Technical University of Košice, 219 s.
4
Kosecki A., Plebankiewicz E., (2011), Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189533
5
Kosecki A., Plebankiewicz E., (2009), Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych. [W:] Szwabowski J. (red.), Inżynieria procesów budowlanych : materiały konferencyjne : konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009, Gliwice : Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska : UKiP J&D Gębka, s. 189-196.
6
Kosecki A., (2008), Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 111-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208548
7
Juszczyk M., Kosecki A., (2006), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 28-30.
8
Kosecki A., (2005), Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego, "Przegląd Budowlany", R. 76, nr 12, s. 36-41.
9
Kosecki A., Kowalik J., (2003), Problemy techniczne w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami". [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 63-68.
10
Kosecki A., Plebankiewicz E., (2003), Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 31-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/16294
11
Kosecki A., (2003), Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 1), "Przegląd Budowlany", R. 74, nr 3, s. 36-39.
12
Kosecki A., (2003), Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 2), "Przegląd Budowlany", R. 74, nr 4, s. 9-12.
13
Kosecki A., (2001), Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 45-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/10639
14
Plebankiewicz E., Kosecki A., (2000), Nowe modele strategii przetargowej wykonawcy budowlanego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 21-24; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c7378/po.2000.09.05.pdf
15
Kosecki A., (2000), Prosta analiza finansowa przedsięwzięcia budowlanego, "Forum Budowlane", nr 11, s. 28-31.
16
Kosecki A., Plebankiewicz E., (1998), Wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 22-25.
17
Kosecki A., (1998), Umowy o zarządzanie w budownictwie. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 133-154.
18
Kosecki A., Belniak S., Lossow-Samkowa B., (1992), Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 105-114.
19
Kosecki A., (1988), Wykorzystanie stochastycznych sieci czynności do modelowania procesów rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 87-102.
20
Kosecki A., (1985), Sieci czynności GERT i STEOR jako modele przebiegu przedsięwzięć, "Przegląd Budowlany", R. 57, nr 6, s. 322-324.
21
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
22
Guy A., (1991), Proces inwestycyjny, Tł. Kosecki A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
23
Lossow-Samek B., Maciejowski S., Kałkowski L., Kosecki A., Poleska H., Belniak S., (1991), Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] s.
24
Guy A., (1991), Role wykonawców budowlanych, konsultantów agencji rządowych, władz lokalnych i prawodawstwa w budownictwie, Tł. Kosecki A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
25
James A., (1991), Kosztorysowanie i przygotowanie ofert, Tł. Kosecki A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
1
@book{UEK:2168304301,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7464-832-5",
}
2
@book{UEK:2168304563,
author = "Mária Kozlovská and Andrzej Kosecki and Peter Mesároš and Renáta Bašková and Elżbieta Radziszewska-Zielina and Zuzana Struková and Marcela Spišáková and Alena Tažiková and Miroslav Košičan and Alena Mesárošová and Manuel Ferrer Hernandez and Krzysztof Zima and Grzegorz Śladowski and Damian Wieczorek and Paweł Król and Martin Mohapl and Tibor Šoltés and Václav Venkrbec and Martin Šterba",
title = "Integrated Approaches to the Design and Management of Buildings Reconstruction : International University Textbook",
adress = "Wambeek",
publisher = "EuroScientia",
year = "2014",
isbn = "978-90-818-529-9-9",
}
3
@book{UEK:2168304571,
author = "Mária Kozlovská and Mladěn Radujković and Andrzej Kosecki and Peter Mesároš and Renáta Bašková and Zuzana Struková and Alena Tažiková and Tibor Šoltés and Marek Krajňák and Mladěn Vukomanović and Maja Marija Náhod and Ivana Burcar Dunović and Časlav Dunović and Zlata Dolaček Alduk and Elżbieta Radziszewska-Zielina and Krzysztof Zima",
title = "Integrated Design and Management of Construction Projects : International University Book",
adress = "Košice",
publisher = "Technical University of Košice",
year = "2013",
isbn = "978-80-553-1426-6",
}
4
@article{UEK:2168219808,
author = "Andrzej Kosecki and Edyta Plebankiewicz",
title = "Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "35-47",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189533},
}
5
@inbook{UEK:53060,
author = "Andrzej Kosecki and Edyta Plebankiewicz",
title = "Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych",
booktitle = "Inżynieria procesów budowlanych : materiały konferencyjne : konferencja naukowo-techniczna, Wisła 2009",
pages = "189-196",
adress = "Gliwice",
publisher = "Katedra Procesów Budowlanych. Politechnika Śląska ; UKiP J&D Gębka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60837-38-2",
}
6
@article{UEK:50155,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Usługi w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi jako produkt rynkowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "111-122",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208548},
}
7
@article{UEK:51784,
author = "Michał Juszczyk and Andrzej Kosecki",
title = "Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie budowlanym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "28-30",
year = "2006",
}
8
@article{UEK:2168247876,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 76, 12",
pages = "36-41",
year = "2005",
}
9
@inbook{UEK:2168225250,
author = "Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik",
title = "Problemy techniczne w kształceniu na kierunku gospodarka nieruchomościami",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "63-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
10
@article{UEK:2168223750,
author = "Andrzej Kosecki and Edyta Plebankiewicz",
title = "Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "31-49",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16294},
}
11
@article{UEK:2168247856,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 1)",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 74, 3",
pages = "36-39",
year = "2003",
}
12
@article{UEK:2168247872,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jako usługa regulowana umową (cz. 2)",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 74, 4",
pages = "9-12",
year = "2003",
}
13
@article{UEK:2168235880,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "45-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10639},
}
14
@article{UEK:2168248668,
author = "Edyta Plebankiewicz and Andrzej Kosecki",
title = "Nowe modele strategii przetargowej wykonawcy budowlanego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "21-24",
year = "2000",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493c7378/po.2000.09.05.pdf},
}
15
@article{UEK:2168321041,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Prosta analiza finansowa przedsięwzięcia budowlanego",
journal = "Forum Budowlane",
number = "11",
pages = "28-31",
year = "2000",
}
16
@article{UEK:2168248674,
author = "Andrzej Kosecki and Edyta Plebankiewicz",
title = "Wspomaganie przygotowania ofert przetargowych w przedsiębiorstwie budowlanym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "22-25",
year = "1998",
}
17
@inbook{UEK:2168240682,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Umowy o zarządzanie w budownictwie",
booktitle = "Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego",
pages = "133-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-58-5",
}
18
@article{UEK:2168262868,
author = "Andrzej Kosecki and Stanisław Belniak and Barbara Lossow-Samkowa",
title = "Modelowe ujęcie problemu ochrony energii w budynkach remontowanych i nowo wznoszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "105-114",
year = "1992",
}
19
@article{UEK:2168236126,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Wykorzystanie stochastycznych sieci czynności do modelowania procesów rewaloryzacyjnych obiektów budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "87-102",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168247880,
author = "Andrzej Kosecki",
title = "Sieci czynności GERT i STEOR jako modele przebiegu przedsięwzięć",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 57, 6",
pages = "322-324",
year = "1985",
}
21
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
22
@unpublished{UEK:2168331843,
author = "Austin Guy",
title = "Proces inwestycyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
23
@unpublished{UEK:2168332023,
author = "Barbara Lossow-Samek and Stanisław Maciejowski and Leszek Kałkowski and Andrzej Kosecki and Halina Poleska and Stanisław Belniak",
title = "Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
24
@unpublished{UEK:2168331847,
author = "Austin Guy",
title = "Role wykonawców budowlanych, konsultantów agencji rządowych, władz lokalnych i prawodawstwa w budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
25
@unpublished{UEK:2168331853,
author = "Adrian James",
title = "Kosztorysowanie i przygotowanie ofert",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID