Publications of the selected author
1

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The project has been financed by the Ministry of Education and Science within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359878
chapter in conference materials
2

Title:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2021
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66491-81-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356784
monograph
3

Author:
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Project Management Competences in the Light of Economy 4.0
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2040-2048. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355688
chapter in conference materials
4

Title:
The Impact of Digital Transformation on European Countries : Insights from a Comparative Analysis
Source:
Equilibrium. - vol. 16, nr 2 (2021) , s. 325-355. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the Polish Ministry of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356752
article
5

Title:
Wstęp
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 11-15
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351992
preface / summary
See main document
6

Title:
Jubileuszowa Konferencja dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 16-20
Access mode:
Nr:
2168352218
varia
7

Title:
Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja na rynku pracy przyszłości warunkująca bezpieczeństwo gospodarcze
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 289-302 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu: 021/RID/2018/19.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352008
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nt. "Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2020-2021 przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168351988
See related chapters
9

Title:
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 15-18
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352016
varia
See main document
10

Title:
O Jubilacie
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 17-20
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351994
varia
See main document
11

Title:
10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii ENTRE pt. "Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne"
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 4, s. 120-122
Access mode:
Nr:
2168352130
varia
12

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 136. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336861
varia
13

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019, s. 98-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-13-9
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342605
chapter in conference materials
14

Title:
The Internationalisation of Research and Development Activities of High-tech Firms
Source:
The Internationalization of High-Tech Firms : Patterns, Innovation and Research and Development / ed. Nelly Daszkiewicz - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 98-138 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5275-3347-9 ; 1-5275-3347-6
Nr:
2168336357
chapter in monograph
15

Conference:
10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2019-06-27 do 2019-06-28
Title:
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries
Source:
Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019, s. 137. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The publication was created as part of a project financed from the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number: 021/RID/2018/19, co-financing: PLN 11 897 131.40
ISBN:
978-83-65605-10-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168336867
varia
16

Title:
Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim = Entrepreneurship Education - the Analysis of Trends, Methods and Tools Used in Entrepreneurship Education in the Academic Environment
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 15, nr 34 (2016) , s. 49-66. - Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 067/WE-KPI/03/2016/S/6067 pt. "Edukacja dla przedsiębiorczości wobec wyzwań współczesności" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309667
article
17

Title:
Innowacje w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 269-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310113
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Badacze przedsiębiorczości licznie przybyli na UEK
Source:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 38-40
Access mode:
Nr:
2168343614
varia
19

Title:
Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
246 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A0475 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.
ISBN:
978-83-65262-07-3
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309475
See related chapters
20

Title:
Entrepreneurship : Antecedents and Effects
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 2)
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The publication is co-funded within the project no. 15190Y1A0475 entitled "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context: Bricolage of Economics and Management". The project is realized together with the National Bank of Poland (NBP) within the economic education programme in 2015-2016 by Centre for Strategic and International Entrepreneurship as well as Department of Entrepreneurship and Innovation at the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65262-08-0
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309479
See related chapters
21

Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Trends, Methods and Tools in the Field of Entrepreneurship Education in the Academic Environment in Poland
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 513-523. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312727
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
Foreword
Source:
Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 7-9
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-08-0
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309481
preface / summary
See main document
23

Title:
Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD = Immigrant Entrepreneurship in the EU and OECD Countries
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 326-339. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308981
article
24

Title:
Wstęp
Source:
Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością / red. nauk. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 7-10 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-07-3
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309477
preface / summary
See main document
25

Title:
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nr 15190Y1A0475 nt. "Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym: brikolaż ekonomii i zarządzania" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2015-2016 przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji UEK
ISBN:
978-83-65262-06-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168305359
26

Title:
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 65-84. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168293479
article
27

Title:
Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw
Source:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 59-74
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296409
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania - panel przedsiębiorczość = Organization and Course of on-line Activities with the Implementation of Modern Information and Communication Technologies Based on Research - Panel Entrepreneurship
Source:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Access mode:
Nr:
2168312165
chapter in monograph
29

Title:
Marketingowe działania małych i średnich firm
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 227-245
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282023
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of the Firms
Source:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 40-66. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303477
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 61-82
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286055
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Innowacje jako źródło przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 85-104
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282011
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 113-131. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290669
article
34

Title:
Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata = The Study of Entrepreneurial Attitudes among Young People as the Foundation of Shaping Attitudes Corresponding to the Challenges of the Modern World
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 321-340. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286809
article
35

Title:
Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności = Developing Creativity as a Foundation for Innovation
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 4, nr 6 (2013) , s. 95-114. - Tytuł numeru: Patriotyzm i tożsamość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168255412
article
36

Title:
Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro
Source:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 113-129
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274659
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw
Source:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 56-71
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302919
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Formy zatrudnienia preferowane przez polskich pracowników w świetle badań ankietowych
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 109-131
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253858
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 67-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271886
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 121-147
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222176
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw = Regional Determinants in the Development of Enterprise Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 866 (2011) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222188
article
42

Title:
Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach = Theoretical Aspects of the Innovation Processes in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 866 (2011) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222186
article
43

Title:
Innowacyjność krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich
Source:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 13-35
Nr:
2168218688
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej = Supporting Entrepreneurship in Member States of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701768
article
45

Title:
Analiza preferowanych form zatrudnienia w Polsce w świetle badań empirycznych
Source:
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 31-60
Research program:
67/KPiI/4/2010/S/565
Signature:
NP-897/Magazyn
Nr:
2168325729
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2009, s. 111-143 - Bibliogr.
Signature:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218480
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Poland on the World's Map of Innovation
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162087825
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Analiza przypadku : Delia na rozdrożu
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 75-88
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162183010
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Organisational Resistance towards Innovation and Techniques to Overcome it within Company Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 87-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51440
article
50

Title:
Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej : najlepsze praktyki
Source:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-22
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162169745
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy = The Conditions of Entrepreneurship in the Age of the Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51441
article
52

Title:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
textbook
53

Title:
Innovation in SMEs Sector in Malopolska Region Based on Empirical Research
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 107-115. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162087992
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Analiza przypadku : stabilizacja czy impas? Firma handlowo-usługowa Rojar R.E.J. Osika Spółka Jawna
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 186-205
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162185227
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Analiza przypadku : Nasza-Klasa.pl - spektakularny sukces przedsięwzięcia internetowego
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 118-125
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162183394
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Analiza przypadku : ostateczna decyzja? Likwidacja małej firmy handlowo-usługowej
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 143-154
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162183807
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw = Creating an Environment for Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50584
article
58

Title:
Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek = Examples of Classifying the Innovativeness of Enterprises and Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50588
article
59

Conference:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Title:
Wykorzystanie potencjału innowacyjnego MSP w Małopolsce
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 67-84 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560686
chapter in conference materials
60

Title:
Innovation Environment for SME's
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 179-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166092591
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 165-176
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165630751
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 108-124
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165632988
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Innowacyjność krajów UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2008, s. 6-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219458
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie : wybrane aspekty = The Way Entrepreneurship is Perceived Among Young Generation and Analysis of Their Entrepreneurial Potential : Data Analysis : Chosen Aspects
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 347-354. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782238
chapter in monograph
65

Title:
Entrepreneurial Attitudes Among Students of Economics at the Cracow University of Economics : Analysis of Research Findings
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 427-435. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166098808
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Globalne spojrzenie na innowacyjność = Global Outlook on Innovativeness
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 2 / red. nauk. Andrzej Herman, Krystyna Poznańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 135-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-407-9
Nr:
2168296569
chapter in monograph
67

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Title:
Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie : analiza wyników badań
Source:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 90-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Access mode:
Nr:
2166470183
chapter in conference materials
68

Title:
Wspieranie Przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej - najlepsze praktyki
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2007, s. 30-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252840
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Prawa nauki Organizacji i Zarządzania
Source:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 63-75
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092580
chapter in textbook
See main document
70

Title:
Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw = Potential of Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 730 (2006) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51268
article
71

Title:
Struktury organizacyjne
Source:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 77-106
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092618
chapter in textbook
See main document
72

Title:
Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/296
Nr:
52678
doctoral dissertation
73

Title:
Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2006, s. 106-122
Signature:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221362
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 168-183 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291871
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 53-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164252
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Potencjał innowacyjny a bezrobocie = Innovation Potential and Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 684 (2005) , s. 71-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52537
article
77

Title:
Finansowanie działalności innowacyjnej
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2004, s. 83-102 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/[1]/Magazyn
Nr:
2168291829
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Conference:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
The Role of Small And Medium-sized Enterprises in Reducing Regional Unemployment in Poland
Source:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 279-287. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168222054
chapter in conference materials
See main document
79

Title:
Jantar - mała firma handlowo-usługowa
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 172-184
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226239
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Zmiany w strukturze popytu na rynku pracy w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy = Changes in Labour Demand Structure in the Perspective of Knowledge Based Economy
Source:
Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości / red. nauk. Agnieszka Szewczyk - Szczecin: hogben, 2003, s. 455-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916682-5-8
Nr:
2168234886
chapter in monograph
81

Title:
Firma Handlowa Rojar s.c.
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 37-58
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226227
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Model badania potencjału innowacyjnego MSP
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[25]-21[45] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265024
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Delia - u progu sukcesu
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 59-79
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226229
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości = Investment in Human Resources as a Fundamental Condition of Enterprise Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 93-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221100
article
85

Title:
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
71 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-146-8
Nr:
2166236650
textbook
86

Title:
Potencjał innowacyjny a bezrobocie
Source:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2002, s. 1[52]-22[73] - Bibliogr.
Signature:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291729
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Investment in Human Resources for Entrepreneurship - Regional Aspects
Source:
Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002) , s. 1-12. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr.
Nr:
2168320327
article
88

Title:
Zmiana warunków funkcjonowania sektora MSP wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Changes in the Conditions Governing the Functioning of the SME Sector in the Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225436
article
89

Title:
Firma Handlowa "Rojar" s.c.
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-28 [43-70]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334019
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. [11]-[32]. - Streszcz.
Signature:
NP-736/1/Magazyn
Nr:
2168281679
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Jantar - jednoosobowa firma handlowo-usługowa
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-17 [189-205]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334051
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
"Delia" - u progu sukcesu
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-24 [71-94]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334021
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w województwie małopolskim
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2000, s. 1-35 [15-49]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
40/KPiI/2/99/S
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168333969
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej = Polish Small and Medium Enterprise Sector Facing the EU Membership
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 53-61. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240230
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wejścia w struktury Unii Europejskiej - aspekt regionalny
Source:
Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI1999, s. 1-14 [18-31] - Bibliogr.
Research program:
26/KPiI/1/98/S
Signature:
NP-562/Magazyn
Nr:
2168333937
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Restauracja "Perła"
Source:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 29-30
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239902
chapter in academic script
See main document
97

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku = Factors Influencing the Formation of Businesses Established after 1988
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255270
article
99

Title:
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI1997, s. 1-19 [77-95]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
33/KPiI/2/96/S
Signature:
NP-283/Magazyn
Nr:
2168329405
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Kształtowanie firmy we wstępnej fazie rozwoju - aspekt regionalny
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 211-221 - Bibliogr.
Nr:
2168251226
chapter in conference materials
1
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/labour-market-challenges-in-light-of-changes-caused-by-technological-development-a-student-perspective/Wstęp:
2
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2021. - 146 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66491-81-6
3
Project Management Competences in the Light of Economy 4.0 / Małgorzata ZAKRZEWSKA, Małgorzata KOSALA, Szymon Jarosz // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2040-2048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/project-management-competences-in-the-light-of-economy-4-0/Wstęp:
4
The Impact of Digital Transformation on European Countries : Insights from a Comparative Analysis / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA // Equilibrium. - vol. 16, nr 2 (2021), s. 325-355. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1884. - ISSN 1689-765X
5
Wstęp / Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 11-15. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
6
Jubileuszowa Konferencja dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 4 (86) (2020), s. 16-20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/16. - ISSN 1689-7757
7
Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja na rynku pracy przyszłości warunkująca bezpieczeństwo gospodarcze / Małgorzata KOSAŁA // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 289-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
8
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
9
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 15-18. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
10
O Jubilacie / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 17-20. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
11
10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii ENTRE pt. "Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne" / Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2020), s. 120-122. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf. - ISSN 1507-1383
12
The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019. - S. 136. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
13
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał B. Pietrzak. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2019. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 98-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-13-9. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/56/58/84-1
14
The Internationalisation of Research and Development Activities of High-tech Firms / Małgorzata KOSAŁA // W: The Internationalization of High-Tech Firms : Patterns, Innovation and Research and Development / ed. Nelly Daszkiewicz. - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. - S. 98-138. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5275-3347-9 ; 1-5275-3347-6
15
Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Maria URBANIEC // W: Contemporary Issues in Economy : Abstract Book / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Olsztyn: Institute of Economic Research, 2019. - S. 137. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-10-8. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1
16
Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim = Entrepreneurship Education - the Analysis of Trends, Methods and Tools Used in Entrepreneurship Education in the Academic Environment / Małgorzata KOSAŁA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 34 (2016), s. 49-66. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/download/820/585. - ISSN 1643-9171
17
Innowacje w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 269-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
18
Badacze przedsiębiorczości licznie przybyli na UEK / Małgorzata KOSAŁA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 38-40. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/38. - ISSN 1689-7757
19
Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością / red. nauk. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 1. - ISBN 978-83-65262-07-3. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/116/pdf_13
20
Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 2). - ISBN 978-83-65262-08-0. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/117/24
21
Trends, Methods and Tools in the Field of Entrepreneurship Education in the Academic Environment in Poland / Małgorzata KOSAŁA // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 513-523. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
22
Foreword / Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 2). - S. 7-9. - ISBN 978-83-65262-08-0. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1096/778
23
Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD = Immigrant Entrepreneurship in the EU and OECD Countries / Małgorzata KOSAŁA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 326-339. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3164/2788. - ISSN 2083-3296
24
Wstęp / Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością / red. nauk. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 1). - S. 7-10. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-07-3. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1076/760
25
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości / red. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016. - 102 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65262-06-6. - Pełny tekst: http://www.zjazdkatedr.uek.krakow.pl/LEKSYKON_POLSKICH_BADACZY_PRZEDSIEBIORCZOSCI.pdf
26
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms / Małgorzata KOSAŁA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 65-84. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/82/99. - ISSN 2353-883X
27
Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw / Małgorzata KOSAŁA // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 59-74. - ISBN 978-83-01-18196-3
28
Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania - panel przedsiębiorczość = Organization and Course of on-line Activities with the Implementation of Modern Information and Communication Technologies Based on Research - Panel Entrepreneurship / Piotr BUŁA, Małgorzata KOSAŁA, Dominika GUJA // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
29
Marketingowe działania małych i średnich firm / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 227-245. - ISBN 978-83-7641-935-0
30
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of the Firms / Małgorzata KOSAŁA // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 40-66. - Summ. - Bibliogr.
31
Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań / Małgorzata KOSAŁA // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 61-82. - ISBN 978-83-7930-485-1
32
Innowacje jako źródło przedsiębiorczości / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 85-104. - ISBN 978-83-7641-935-0
33
Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014), s. 113-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1807/1768. - ISSN 2080-1653
34
Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata = The Study of Entrepreneurial Attitudes among Young People as the Foundation of Shaping Attitudes Corresponding to the Challenges of the Modern World / Małgorzata KOSAŁA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014), s. 321-340. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/39. - ISSN 1643-9171
35
Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności = Developing Creativity as a Foundation for Innovation / Małgorzata KOSAŁA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 4, nr 6 (2013), s. 95-114. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Patriotyzm i tożsamość. - Bibliogr. - ISSN 2082-5897
36
Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 113-129. - ISBN 978-83-7164-801-4
37
Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw / Małgorzata KOSAŁA // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 56-71
38
Formy zatrudnienia preferowane przez polskich pracowników w świetle badań ankietowych / Małgorzata KOSAŁA // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 109-131. - ISBN 978-83-242-1671-0
39
Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań / Małgorzata KOSAŁA // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 67-96. - Bibliogr.
40
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 121-147. - ISBN 978-83-62511-40-2
41
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw = Regional Determinants in the Development of Enterprise Innovation / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198435. - ISSN 1898-6447
42
Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach = Theoretical Aspects of the Innovation Processes in Organisations / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198433. - ISSN 1898-6447
43
Innowacyjność krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 13-35
44
Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej = Supporting Entrepreneurship in Member States of the European Union / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169370830. - ISSN 1898-6447
45
Analiza preferowanych form zatrudnienia w Polsce w świetle badań empirycznych / Małgorzata KOSAŁA // W: Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 31-60
46
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 111-143. - Bibliogr.
47
Poland on the World's Map of Innovation / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
48
Analiza przypadku : Delia na rozdrożu / Małgorzata KOSAŁA, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 75-88. - ISBN 978-83-255-0185-3
49
Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Organisational Resistance towards Innovation and Techniques to Overcome it within Company Management / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 87-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167996688. - ISSN 1898-6447
50
Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej : najlepsze praktyki / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-22. - ISBN 978-83-7252-459-1
51
Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy = The Conditions of Entrepreneurship in the Age of the Knowledge-based Economy / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
52
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
53
Innovation in SMEs Sector in Malopolska Region Based on Empirical Research / Małgorzata KOSAŁA // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 107-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
54
Analiza przypadku : stabilizacja czy impas? Firma handlowo-usługowa Rojar R.E.J. Osika Spółka Jawna / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 186-205. - ISBN 978-83-255-0185-3
55
Analiza przypadku : Nasza-Klasa.pl - spektakularny sukces przedsięwzięcia internetowego / Małgorzata KOSAŁA, Krzysztof WACH // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 118-125. - ISBN 978-83-255-0185-3
56
Analiza przypadku : ostateczna decyzja? Likwidacja małej firmy handlowo-usługowej / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 143-154. - ISBN 978-83-255-0185-3
57
Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw = Creating an Environment for Small and Medium-Sized Enterprises / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158669461. - ISSN 1898-6447
58
Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek = Examples of Classifying the Innovativeness of Enterprises and Economies / Agnieszka PICHUR, Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158637735. - ISSN 1898-6447
59
Wykorzystanie potencjału innowacyjnego MSP w Małopolsce / Małgorzata KOSAŁA // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 67-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925336-1-0
60
Innovation Environment for SME's / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 179-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
61
Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych / Małgorzata KOSAŁA // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 165-176. - ISBN 978-83-7252-406-5
62
Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 108-124. - ISBN 978-83-7252-404-1
63
Innowacyjność krajów UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 6-24. - Bibliogr.
64
Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie : wybrane aspekty = The Way Entrepreneurship is Perceived Among Young Generation and Analysis of Their Entrepreneurial Potential : Data Analysis : Chosen Aspects / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 347-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/598/568
65
Entrepreneurial Attitudes Among Students of Economics at the Cracow University of Economics : Analysis of Research Findings / Jan TARGALSKI, Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHURA // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 427-435. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
66
Globalne spojrzenie na innowacyjność = Global Outlook on Innovativeness / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 2 / red. nauk. Andrzej Herman, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 135-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-407-9
67
Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie : analiza wyników badań / Jan TARGALSKI, Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 90-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/6.pdf
68
Wspieranie Przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej - najlepsze praktyki / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 30-45. - Bibliogr.
69
Prawa nauki Organizacji i Zarządzania / Małgorzata KOSAŁA // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Antykwa, 2006. - S. 63-75. - ISBN 83-60495-00-9
70
Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw = Potential of Small and Medium-sized Enterprises / Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130087712. - ISSN 0208-7944
71
Struktury organizacyjne / Małgorzata KOSAŁA // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Antykwa, 2006. - S. 77-106. - ISBN 83-60495-00-9
72
Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego / Małgorzata KOSAŁA ; Promotor: Jan TARGALSKI. - Kraków, 2006. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka PICHUR // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 106-122
74
Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych / Małgorzata KOSAŁA // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 168-183. - Bibliogr.
75
Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw / Małgorzata KOSAŁA // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 53-70. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
76
Potencjał innowacyjny a bezrobocie = Innovation Potential and Unemployment / Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005), s. 71-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92557999. - ISSN 0208-7944
77
Finansowanie działalności innowacyjnej / Małgorzata KOSAŁA // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2004), s. 83-102. - Bibliogr.
78
The Role of Small And Medium-sized Enterprises in Reducing Regional Unemployment in Poland / Małgorzata KOSAŁA, Agnieszka ŻUR // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow: AE, 2004. - S. 279-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
79
Jantar - mała firma handlowo-usługowa / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 172-184. - ISBN 83-7247-044-8
80
Zmiany w strukturze popytu na rynku pracy w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy = Changes in Labour Demand Structure in the Perspective of Knowledge Based Economy / Agnieszka ŻUR, Małgorzata KOSAŁA // W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości / red. nauk. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin: hogben, 2003. - S. 455-460. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916682-5-8
81
Firma Handlowa Rojar s.c. / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 37-58. - ISBN 83-7247-044-8
82
Model badania potencjału innowacyjnego MSP / Małgorzata KOSAŁA // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[25]-21[45]. - Bibliogr.
83
Delia - u progu sukcesu / Małgorzata KOSAŁA, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 59-79. - ISBN 83-7247-044-8
84
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości = Investment in Human Resources as a Fundamental Condition of Enterprise Growth / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003), s. 93-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15690. - ISSN 0208-7944
85
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Andrzej Masny, Bogdan ROGODA, Robert ŚLIWA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 71 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-146-8
86
Potencjał innowacyjny a bezrobocie / Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1[52]-22[73]. - Bibliogr.
87
Investment in Human Resources for Entrepreneurship - Regional Aspects / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002), s. 1-12. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr. - ISSN 0262-0383
88
Zmiana warunków funkcjonowania sektora MSP wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Changes in the Conditions Governing the Functioning of the SME Sector in the Light of Poland's Accession to the European Union / Małgorzata KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11630. - ISSN 0208-7944
89
Firma Handlowa "Rojar" s.c. / Małgorzata KOSAŁA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-28 [43-70]
90
Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości / Anna FRANCIK, Małgorzata KOSAŁA // W: Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. [11]-[32]. - Streszcz.
91
Jantar - jednoosobowa firma handlowo-usługowa / Małgorzata KOSAŁA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-17 [189-205]
92
"Delia" - u progu sukcesu / Małgorzata KOSAŁA, Bogdan ROGODA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-24 [71-94]
93
Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w województwie małopolskim / Małgorzata KOSAŁA, Bogdan ROGODA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-35 [15-49]. - Streszcz. - Bibliogr.
94
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej = Polish Small and Medium Enterprise Sector Facing the EU Membership / Małgorzata FUDALIŃSKA // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 53-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
95
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wejścia w struktury Unii Europejskiej - aspekt regionalny / Małgorzata FUDALIŃSKA // W: Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1999), s. 1-14 [18-31]. - Bibliogr.
96
Restauracja "Perła" / Małgorzata FUDALIŃSKA // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 29-30. - ISBN 83-7252-007-0
97
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego / Jan TARGALSKI, Kazimierz GÓRKA, Józefa FAMIELEC, Małgorzata BEDNARCZYK, Adam PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 143-221. - ISBN 83-87239-65-8
98
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku = Factors Influencing the Formation of Businesses Established after 1988 / Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 139-152. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku / Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1997), s. 1-19 [77-95]. - Streszcz. - Bibliogr.
100
Kształtowanie firmy we wstępnej fazie rozwoju - aspekt regionalny / Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 211-221. - Bibliogr.
1
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M., (2021), Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6612-6622.
2
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Rogoda B., Urbaniec M., Zieliński K., (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw: przesłanki i przejawy, Warszawa : Difin, 146 s.
3
Zakrzewska M., Kosała M., Jarosz S., (2021), Project Management Competences in the Light of Economy 4.0. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2040-2048.
4
Małkowska A., Urbaniec M., Kosała M., (2021), The Impact of Digital Transformation on European Countries : Insights from a Comparative Analysis, "Equilibrium", vol. 16, nr 2, s. 325-355; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1884
5
Urbaniec M., Kosała M., Czaja I., (2020), Wstęp. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 11-15.
6
Kosała M., Urbaniec M., (2020), Jubileuszowa Konferencja dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 16-20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/16
7
Kosała M., (2020), Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja na rynku pracy przyszłości warunkująca bezpieczeństwo gospodarcze. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 289-302.
8
Urbaniec M., Kosała M., Czaja I. (red.), (2020), Bezpieczeństwo ekonomiczne: polityka, finanse i innowacje: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 312 s.
9
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 15-18.
10
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), O Jubilacie. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-20.
11
Urbaniec M., Kosała M., (2020), 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii ENTRE pt. "Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 120-122; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf
12
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 136.
13
Małkowska A., Urbaniec M., Kosała M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods, Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 98-108.
14
Kosała M., (2019), The Internationalisation of Research and Development Activities of High-tech Firms. [W:] Daszkiewicz N. (red.), The Internationalization of High-Tech Firms : Patterns, Innovation and Research and Development, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 98-138.
15
Kosała M., Małkowska A., Urbaniec M., (2019), Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Abstract Book, Olsztyn : Institute of Economic Research, s. 137.
16
Kosała M., (2016), Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 34, s. 49-66; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/download/820/585
17
Kosała M., (2016), Innowacje w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 269-288.
18
Kosała M., (2016), Badacze przedsiębiorczości licznie przybyli na UEK, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 38-40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/38
19
Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), (2016), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 246 s.
20
Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), (2016), Entrepreneurship: Antecedents and Effects, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 282 s.
21
Kosała M., (2016), Trends, Methods and Tools in the Field of Entrepreneurship Education in the Academic Environment in Poland. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 513-523.
22
Kosała M., Urbaniec M., Żur A., (2016), Foreword. [W:] Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), Entrepreneurship : Antecedents and Effects (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-9.
23
Kosała M., (2016), Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 326-339; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3164/2788
24
Kosała M., Urbaniec M., Żur A., (2016), Wstęp. [W:] Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 2, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-10.
25
Kosała M., Urbaniec M., Wach K. (red.), (2016), Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 102 s.
26
Kosała M., (2015), Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 65-84; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/82/99
27
Kosała M., (2015), Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 59-74.
28
Buła P., Kosała M., Guja D., (2015), Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania - panel przedsiębiorczość. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 25-32.
29
Kosała M., (2014), Marketingowe działania małych i średnich firm. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 227-245.
30
Kosała M., (2014), Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of the Firms. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 40-66.
31
Kosała M., (2014), Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 61-82.
32
Kosała M., (2014), Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 85-104.
33
Kosała M., Wach K., (2014), Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 26, s. 113-131; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1807/1768
34
Kosała M., (2014), Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 28, s. 321-340; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/39
35
Kosała M., (2013), Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności, "Horyzonty Polityki", vol. 4, nr 6, s. 95-114.
36
Kosała M., Wach K., (2013), Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro. [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 113-129.
37
Kosała M., ([2013]), Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 56-71.
38
Kosała M., (2012), Formy zatrudnienia preferowane przez polskich pracowników w świetle badań ankietowych. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 109-131.
39
Kosała M., ([2012]), Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 67-96.
40
Kosała M., Wach K., (2011), Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 121-147.
41
Kosała M., Wach K., (2011), Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198435
42
Francik A., Kosała M., (2011), Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198433
43
Francik A., Kosała M., (2010), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-35.
44
Kosała M., Pichur A., (2010), Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370830
45
Kosała M., (2010), Analiza preferowanych form zatrudnienia w Polsce w świetle badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski, s. 31-60.
46
Kosała M., Wach K., (2009), Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 111-143.
47
Francik A., Kosała M., (2009), Poland on the World's Map of Innovation. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 87-96.
48
Kosała M., Rogoda B., (2009), Analiza przypadku : Delia na rozdrożu. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 75-88.
49
Kosała M., Pichur A., (2009), Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 87-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996688
50
Kosała M., Pichur A., (2009), Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej : najlepsze praktyki. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-22.
51
Kosała M., Pichur A., (2009), Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 49-69.
52
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
53
Kosała M., (2009), Innovation in SMEs Sector in Malopolska Region Based on Empirical Research. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-115.
54
Kosała M., (2009), Analiza przypadku : stabilizacja czy impas? Firma handlowo-usługowa Rojar R.E.J. Osika Spółka Jawna. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 186-205.
55
Kosała M., Wach K., (2009), Analiza przypadku : Nasza-Klasa.pl - spektakularny sukces przedsięwzięcia internetowego. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 118-125.
56
Kosała M., (2009), Analiza przypadku : ostateczna decyzja? Likwidacja małej firmy handlowo-usługowej. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
57
Francik A., Kosała M., (2008), Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 13-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/158669461
58
Pichur A., Kosała M., (2008), Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/158637735
59
Kosała M., (2008), Wykorzystanie potencjału innowacyjnego MSP w Małopolsce. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 67-84.
60
Francik A., Kosała M., (2008), Innovation Environment for SME's. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 179-186.
61
Kosała M., (2008), Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-176.
62
Kosała M., Pichur A., (2008), Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-124.
63
Francik A., Kosała M., (2008), Innowacyjność krajów UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 6-24.
64
Kosała M., Pichur A., (2008), Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie : wybrane aspekty. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 347-354.
65
Targalski J., Kosała M., Pichur A., (2008), Entrepreneurial Attitudes Among Students of Economics at the Cracow University of Economics : Analysis of Research Findings. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 427-435.
66
Francik A., Kosała M., (2008), Globalne spojrzenie na innowacyjność. [W:] Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, T. 2, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 135-152.
67
Targalski J., Kosała M., Pichur A., (2007), Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie : analiza wyników badań. [W:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 90-99.
68
Kosała M., Pichur A., (2007), Wspieranie Przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej - najlepsze praktyki. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 30-45.
69
Kosała M., (2006), Prawa nauki Organizacji i Zarządzania. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 63-75.
70
Kosała M., (2006), Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 29-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/130087712
71
Kosała M., (2006), Struktury organizacyjne. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 77-106.
72
Kosała M., (2006), Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, Prom. Targalski J., Kraków : , 339 k.
73
Kosała M., Pichur A., (2006), Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 106-122.
74
Kosała M., (2005), Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 168-183.
75
Kosała M., (2005), Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 53-70.
76
Kosała M., (2005), Potencjał innowacyjny a bezrobocie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 684, s. 71-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/92557999
77
Kosała M., (2004), Finansowanie działalności innowacyjnej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym, s. 83-102.
78
Kosała M., Żur A., (2004), The Role of Small And Medium-sized Enterprises in Reducing Regional Unemployment in Poland. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 279-287.
79
Kosała M., (2003), Jantar - mała firma handlowo-usługowa. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 172-184.
80
Żur A., Kosała M., (2003), Zmiany w strukturze popytu na rynku pracy w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Szewczyk A. (red.), Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Szczecin : hogben, s. 455-460.
81
Kosała M., (2003), Firma Handlowa Rojar s.c.. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 37-58.
82
Kosała M., (2003), Model badania potencjału innowacyjnego MSP. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[25]-21[45].
83
Kosała M., Rogoda B., (2003), Delia - u progu sukcesu. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-79.
84
Francik A., Kosała M., (2003), Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/15690
85
Czaja I., Kosała M., Masny A., Rogoda B., Śliwa R., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 71 s.
86
Kosała M., (2002), Potencjał innowacyjny a bezrobocie. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1[52]-22[73].
87
Francik A., Kosała M., (2002), Investment in Human Resources for Entrepreneurship - Regional Aspects, "Northern Economic Review", iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship, s. 1-12.
88
Kosała M., (2002), Zmiana warunków funkcjonowania sektora MSP wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/11630
89
Kosała M., (2001), Firma Handlowa "Rojar" s.c.. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-28 [43-70].
90
Francik A., Kosała M., (2001), Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość, s. [11]-[32].
91
Kosała M., (2001), Jantar - jednoosobowa firma handlowo-usługowa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-17 [189-205].
92
Kosała M., Rogoda B., (2001), "Delia" - u progu sukcesu. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-24 [71-94].
93
Kosała M., Rogoda B., (2000), Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w województwie małopolskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-35 [15-49].
94
Fudalińska M., (1999), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 53-61.
95
Fudalińska M., (1999), Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wejścia w struktury Unii Europejskiej - aspekt regionalny. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Sektor prywatny województwa krakowskiego, s. 1-14 [18-31].
96
Fudalińska M., (1999), Restauracja "Perła". [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 29-30.
97
Targalski J., Górka K., Famielec J., Bednarczyk M., Peszko A., Kożuch M., Fudalińska M., Rogoda B., (1998), Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 143-221.
98
Fudalińska M., Rogoda B., (1998), Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 139-152.
99
Fudalińska M., Rogoda B., (1997), Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, s. 1-19 [77-95].
100
Fudalińska M., Rogoda B., (1996), Kształtowanie firmy we wstępnej fazie rozwoju - aspekt regionalny. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 211-221.
1
@inbook{UEK:2168359878,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Kosała",
title = "Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6612-6622",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@book{UEK:2168356784,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Kazimierz Zieliński",
title = "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-81-6",
}
3
@inbook{UEK:2168355688,
author = "Małgorzata Zakrzewska and Małgorzata Kosała and Szymon Jarosz",
title = "Project Management Competences in the Light of Economy 4.0",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2040-2048",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@article{UEK:2168356752,
author = "Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała",
title = "The Impact of Digital Transformation on European Countries : Insights from a Comparative Analysis",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 16, 2",
pages = "325-355",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2021.012},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/1884},
}
5
@misc{UEK:2168351992,
author = "Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała and Izabela Czaja",
title = "Wstęp",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
6
@misc{UEK:2168352218,
author = "Małgorzata Kosała and Maria Urbaniec",
title = "Jubileuszowa Konferencja dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "16-20",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/16},
}
7
@inbook{UEK:2168352008,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja na rynku pracy przyszłości warunkująca bezpieczeństwo gospodarcze",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "289-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
8
@book{UEK:2168351988,
title = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
9
@misc{UEK:2168352016,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "15-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
10
@misc{UEK:2168351994,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "O Jubilacie",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "17-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
11
@misc{UEK:2168352130,
author = "Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała",
title = "10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii ENTRE pt. Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "120-122",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168336861,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec",
title = "The Influence of Artificial Intelligence and Robots Implementation on the Labor Market",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "136",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
13
@inbook{UEK:2168342605,
author = "Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods",
pages = "98-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/56/58/84-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-13-9",
}
14
@inbook{UEK:2168336357,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "The Internationalisation of Research and Development Activities of High-tech Firms",
booktitle = "The Internationalization of High-Tech Firms : Patterns, Innovation and Research and Development",
pages = "98-138",
adress = "Newcastle upon Tyne",
publisher = "Cambridge Scholars Publishing",
year = "2019",
isbn = "978-1-5275-3347-9 ; 1-5275-3347-6",
}
15
@misc{UEK:2168336867,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Małkowska and Maria Urbaniec",
title = "Digital Skills and Labor Market Challenges in the Era of the Fourth Industrial Revolution : Multiple Criteria Analysis for European Countries",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Abstract Book",
pages = "137",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2019",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/39/42/63-1},
isbn = "978-83-65605-10-8",
}
16
@article{UEK:2168309667,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 34",
pages = "49-66",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153403},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/download/820/585},
}
17
@inbook{UEK:2168310113,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innowacje w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "269-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
18
@misc{UEK:2168343614,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Badacze przedsiębiorczości licznie przybyli na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "38-40",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/38},
}
19
@book{UEK:2168309475,
title = "Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/116/pdf_13},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-07-3",
}
20
@book{UEK:2168309479,
title = "Entrepreneurship : Antecedents and Effects",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/117/24},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-08-0",
}
21
@inbook{UEK:2168312727,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Trends, Methods and Tools in the Field of Entrepreneurship Education in the Academic Environment in Poland",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "513-523",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
22
@misc{UEK:2168309481,
author = "Małgorzata Kosała and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "Foreword",
booktitle = "Entrepreneurship : Antecedents and Effects",
pages = "7-9",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1096/778},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-08-0",
}
23
@article{UEK:2168308981,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Przedsiębiorczość imigrantów w państwach UE i krajach OECD",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "326-339",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.24},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3164/2788},
}
24
@misc{UEK:2168309477,
author = "Małgorzata Kosała and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1076/760},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-07-3",
}
25
@book{UEK:2168305359,
title = "Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej",
year = "2016",
url = {http://www.zjazdkatedr.uek.krakow.pl/LEKSYKON_POLSKICH_BADACZY_PRZEDSIEBIORCZOSCI.pdf},
isbn = "978-83-65262-06-6",
}
26
@article{UEK:2168293479,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "65-84",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030206},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/82/99},
}
27
@inbook{UEK:2168296409,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "59-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
28
@inbook{UEK:2168312165,
author = "Piotr Buła and Małgorzata Kosała and Dominika Guja",
title = "Organizacja i przebieg zajęć on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w oparciu o badania - panel przedsiębiorczość",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania ",
pages = "25-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
29
@inbook{UEK:2168282023,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Marketingowe działania małych i średnich firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "227-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
30
@unpublished{UEK:2168303477,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of the Firms",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "40-66",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168286055,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "61-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
32
@inbook{UEK:2168282011,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innowacje jako źródło przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "85-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
33
@article{UEK:2168290669,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "26",
pages = "113-131",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.26.8},
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1807/1768},
}
34
@article{UEK:2168286809,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 28",
pages = "321-340",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/39},
}
35
@article{UEK:2168255412,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 4, 6",
pages = "95-114",
adress = "",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168274659,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "113-129",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
37
@unpublished{UEK:2168302919,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "56-71",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168253858,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Formy zatrudnienia preferowane przez polskich pracowników w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "109-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
39
@unpublished{UEK:2168271886,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "67-96",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168222176,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
pages = "121-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
41
@article{UEK:2168222188,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "19-36",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198435},
}
42
@article{UEK:2168222186,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "5-18",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198433},
}
43
@inbook{UEK:2168218688,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Innowacyjność krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "13-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2165701768,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "19-34",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169370830},
}
45
@unpublished{UEK:2168325729,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Analiza preferowanych form zatrudnienia w Polsce w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski",
pages = "31-60",
year = "2010",
}
46
@unpublished{UEK:2168218480,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "111-143",
year = "2009",
}
47
@inbook{UEK:2162087825,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Poland on the World's Map of Innovation",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "87-96",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
48
@inbook{UEK:2162183010,
author = "Małgorzata Kosała and Bogdan Rogoda",
title = "Analiza przypadku : Delia na rozdrożu",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "75-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
49
@article{UEK:51440,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "87-98",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167996688},
}
50
@inbook{UEK:2162169745,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej : najlepsze praktyki",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "9-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
51
@article{UEK:51441,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Warunki przedsiębiorczości w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "49-69",
year = "2009",
}
52
@book{UEK:50800,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Małgorzata Kosała and Halina Smutek",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
53
@inbook{UEK:2162087992,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Innovation in SMEs Sector in Malopolska Region Based on Empirical Research",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "107-115",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
54
@inbook{UEK:2162185227,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Analiza przypadku : stabilizacja czy impas? Firma handlowo-usługowa Rojar R.E.J. Osika Spółka Jawna",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "186-205",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
55
@inbook{UEK:2162183394,
author = "Małgorzata Kosała and Krzysztof Wach",
title = "Analiza przypadku : Nasza-Klasa.pl - spektakularny sukces przedsięwzięcia internetowego",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "118-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
56
@inbook{UEK:2162183807,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Analiza przypadku : ostateczna decyzja? Likwidacja małej firmy handlowo-usługowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
57
@article{UEK:50584,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "13-23",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158669461},
}
58
@article{UEK:50588,
author = "Agnieszka Pichur and Małgorzata Kosała",
title = "Przykłady klasyfikacji innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "25-39",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158637735},
}
59
@inbook{UEK:2166560686,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Wykorzystanie potencjału innowacyjnego MSP w Małopolsce",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "67-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
60
@inbook{UEK:2166092591,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Innovation Environment for SME's",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "179-186",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
61
@inbook{UEK:2165630751,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "165-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
62
@inbook{UEK:2165632988,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "108-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
63
@unpublished{UEK:2168219458,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Innowacyjność krajów UE ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "6-24",
year = "2008",
}
64
@inbook{UEK:2165782238,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie : wybrane aspekty",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "347-354",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.36},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/598/568},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
65
@inbook{UEK:2166098808,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Entrepreneurial Attitudes Among Students of Economics at the Cracow University of Economics : Analysis of Research Findings",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "427-435",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
66
@inbook{UEK:2168296569,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Globalne spojrzenie na innowacyjność",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. T. 2",
pages = "135-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-407-9",
}
67
@inbook{UEK:2166470183,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie : analiza wyników badań",
booktitle = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "90-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
url = {http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/6.pdf},
isbn = "978-83-922607-8-3",
}
68
@unpublished{UEK:2168252840,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Wspieranie Przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej - najlepsze praktyki",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "30-45",
year = "2007",
}
69
@inbook{UEK:2166092580,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Prawa nauki Organizacji i Zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "63-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
70
@article{UEK:51268,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "730",
pages = "29-44",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/130087712},
}
71
@inbook{UEK:2166092618,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Struktury organizacyjne",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "77-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
72
@unpublished{UEK:52678,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
73
@unpublished{UEK:2168221362,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Pichur",
title = "Metodyka badania innowacyjności w kontekście integracji europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "106-122",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168291871,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Finansowanie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "168-183",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2166164252,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "53-70",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
76
@article{UEK:52537,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Potencjał innowacyjny a bezrobocie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "684",
pages = "71-90",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92557999},
}
77
@unpublished{UEK:2168291829,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Finansowanie działalności innowacyjnej",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym",
pages = "83-102",
year = "2004",
}
78
@inbook{UEK:2168222054,
author = "Małgorzata Kosała and Agnieszka Żur",
title = "The Role of Small And Medium-sized Enterprises in Reducing Regional Unemployment in Poland",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "279-287",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
79
@inbook{UEK:2168226239,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Jantar - mała firma handlowo-usługowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "172-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
80
@inbook{UEK:2168234886,
author = "Agnieszka Żur and Małgorzata Kosała",
title = "Zmiany w strukturze popytu na rynku pracy w perspektywie gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości",
pages = "455-460",
adress = "Szczecin",
publisher = "hogben",
year = "2003",
isbn = "83-916682-5-8",
}
81
@inbook{UEK:2168226227,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Firma Handlowa Rojar s.c.",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "37-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
82
@unpublished{UEK:2168265024,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Model badania potencjału innowacyjnego MSP",
booktitle = "Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce",
pages = "1[25]-21[45]",
year = "2003",
}
83
@inbook{UEK:2168226229,
author = "Małgorzata Kosała and Bogdan Rogoda",
title = "Delia - u progu sukcesu",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
84
@article{UEK:2168221100,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "93-111",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15690},
}
85
@book{UEK:2166236650,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda and Robert Śliwa",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-146-8",
}
86
@unpublished{UEK:2168291729,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Potencjał innowacyjny a bezrobocie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1[52]-22[73]",
year = "2002",
}
87
@article{UEK:2168320327,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Investment in Human Resources for Entrepreneurship - Regional Aspects",
journal = "Northern Economic Review",
number = "iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship",
pages = "1-12",
year = "2002",
}
88
@article{UEK:2168225436,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Zmiana warunków funkcjonowania sektora MSP wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "43-52",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11630},
}
89
@unpublished{UEK:2168334019,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Firma Handlowa Rojar s.c.",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków ",
pages = "1-28 [43-70]",
year = "2001",
}
90
@unpublished{UEK:2168281679,
author = "Anna Francik and Małgorzata Kosała",
title = "Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość ",
pages = "[11]-[32]",
year = "2001",
}
91
@unpublished{UEK:2168334051,
author = "Małgorzata Kosała",
title = "Jantar - jednoosobowa firma handlowo-usługowa",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków ",
pages = "1-17 [189-205]",
year = "2001",
}
92
@unpublished{UEK:2168334021,
author = "Małgorzata Kosała and Bogdan Rogoda",
title = "Delia - u progu sukcesu",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków ",
pages = "1-24 [71-94]",
year = "2001",
}
93
@unpublished{UEK:2168333969,
author = "Małgorzata Kosała and Bogdan Rogoda",
title = "Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w województwie małopolskim",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-35 [15-49]",
year = "2000",
}
94
@inbook{UEK:2168240230,
author = "Małgorzata Fudalińska",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
95
@unpublished{UEK:2168333937,
author = "Małgorzata Fudalińska",
title = "Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu wejścia w struktury Unii Europejskiej - aspekt regionalny",
booktitle = "Sektor prywatny województwa krakowskiego",
pages = "1-14 [18-31]",
year = "1999",
}
96
@inbook{UEK:2168239902,
author = "Małgorzata Fudalińska",
title = "Restauracja Perła",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "29-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
97
@inbook{UEK:2168251420,
author = "Jan Targalski and Kazimierz Górka and Józefa Famielec and Małgorzata Bednarczyk and Adam Peszko and Małgorzata Kożuch and Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "143-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
98
@article{UEK:2168255270,
author = "Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "139-152",
year = "1998",
}
99
@unpublished{UEK:2168329405,
author = "Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "1-19 [77-95]",
year = "1997",
}
100
@inbook{UEK:2168251226,
author = "Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Kształtowanie firmy we wstępnej fazie rozwoju - aspekt regionalny",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "211-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID