Publications of the selected author
1

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 4 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
academic script
2

Title:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monograph
3

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
academic script
4

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
academic script
5

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
academic script
6

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
academic script
7

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
academic script
8

Title:
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242350
article
See main document
9

Title:
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02992-8
Nr:
2168339921
monograph
10

Title:
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989) , s. 55-60. - Rez.
Nr:
2168341837
article
11

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
academic script
12

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
174, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
academic script
13

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
61 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339103
book
14

Title:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318471
varia
15

Title:
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242230
article
See main document
16

Title:
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318513
varia
17

Title:
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318519
varia
18

Title:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318469
varia
19

Title:
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318483
varia
20

Title:
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333349
varia
21

Title:
Profesor Albin Żabiński
Source:
Problemy Ekonomiczne1985. - R. 24, nr 2/85, s. 120-122
Nr:
2168230770
varia
22

Title:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246764
article
See main document
23

Title:
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 15-20
Nr:
2168261392
article
See main document
24

Title:
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem
Source:
Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski - Warszawa: PTAiN, 1985, s. 321-328
ISBN:
83-00-02244-9
Nr:
2168348878
chapter in monograph
25

Title:
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168242272
article
See main document
26

Title:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168272886
article
See main document
27

Title:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Nr:
2168254772
article
See main document
28

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
233 s.; 24 cm
Nr:
2168286119
academic script
29

Title:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Nr:
2168242908
article
See main document
30

Title:
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980.
Nr:
2168333327
varia
31

Title:
Prawo gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
137 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339919
textbook
32

Title:
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
Physical description:
258 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Komisji Archeologicznej ; nr 20)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-00569-7
Nr:
2168345834
monograph
33

Title:
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333317
varia
34

Title:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333265
varia
35

Title:
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333397
varia
36

Title:
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Physical description:
83 s.; 24 cm
Nr:
2168286131
academic script
37

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Physical description:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168286129
academic script
38

Title:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247426
article
See main document
39

Title:
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271706
varia
40

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339101
book
41

Title:
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271700
varia
42

Title:
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 84-87
Nr:
2168219992
article
43

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978
Physical description:
291 s.; 24 cm
Nr:
2168286125
academic script
44

Title:
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego
Publisher address:
Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1978
Physical description:
208, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego ; 31)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345272
monograph
45

Title:
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271766
varia
46

Title:
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271764
varia
47

Title:
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271776
varia
48

Title:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315489
varia
49

Title:
Elementy prawa. Część II
Publisher address:
Kraków: [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976
Physical description:
191 s.; 24 cm
Nr:
2168286123
academic script
50

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
89 s.; 26 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
book
51

Title:
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315487
varia
52

Title:
Charakter prawny statutu spółdzielni
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976) , s. 77-84
Nr:
2168283113
article
53

Title:
Elementy prawa. Część I
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975
Physical description:
185 s.; 24 cm
Nr:
2168286121
academic script
54

Title:
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333117
varia
55

Title:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 29-40
Opracował:
Nr:
2168357926
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
monograph
See related chapters
57

Title:
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 26-32
Nr:
2168259846
article
58

Title:
Wyższe Studium Handlowe
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 11-19
Opracował:
Nr:
2168357922
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Akademia Ekonomiczna
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 41
Opracował:
Nr:
2168357928
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Akademia Handlowaa
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 21-25
Opracował:
Nr:
2168357924
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94
Nr:
2168333043
varia
63

Title:
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14
Nr:
2168333035
varia
64

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
85, [1] s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339097
book
65

Title:
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2
Nr:
2168333031
varia
66

Title:
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4
Nr:
2168333015
varia
67

Title:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168261420
article
See main document
68

Title:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333009
varia
69

Title:
Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw = Juridical Significance of Book-keepnig Entries
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 24, nr 7 (277) (1971) , s. 222-224
Nr:
2168356894
article
70

Title:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
article
See main document
71

Title:
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 39-56. - Summ., rez.
Nr:
2168261600
article
See main document
72

Title:
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 109-117. - Summ., rez.
Nr:
2168249812
article
See main document
73

Title:
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 11 (1970) , s. 87-93
Nr:
2168285853
article
74

Title:
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie
Source:
Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968) , s. 808-818
Nr:
2168341833
article
75

Title:
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965
Physical description:
110 s.; 24cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie ; 29)
Nr:
2168357930
monograph
76

Title:
Metodyka prac naukowych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 13, nr 5 (1965) , s. 69-76
Nr:
2168357346
article
77

Title:
Odpowiedzialność głównego księgowego
Source:
Rachunkowość. - R. 16, nr 9 (189) (1965) , s. 273-277
Nr:
2168356764
article
78

Title:
Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 12 (186) (1963) , s. 349
Nr:
2168356900
review
79

Title:
Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 7 (181) (1963) , s. 194-197
Nr:
2168356898
article
80

Title:
Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 1 (175) (1963) , s. 12-14
Nr:
2168356896
article
81

Title:
Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne
Source:
Rachunkowość. - R. 14, nr 8 (164) (1963) , s. 273-274
Nr:
2168356768
article
82

Title:
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286135
monograph
83

Title:
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 85-113. - Rez., summ.
Nr:
2168277809
article
84

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958) , s. 49-79. - Rez., summ.
Nr:
2168277839
article
See main document
85

Title:
Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 10, nr 6 (120) (1958) , s. 214-220
Nr:
2168356934
article
86

Title:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958) , s. 37-53. - Rez.
Nr:
2168341831
article
87

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1957
Physical description:
115 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doctoral dissertation
88

Title:
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 221-247
Nr:
2168278017
article
See main document
89

Author:
B. Sperski , Zbigniew Żabiński
Title:
Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny)
Source:
Rachunkowość. - R. 5, nr 11 (59) (1954) , s. 485-488
Nr:
2168356816
article
90

Title:
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej
Source:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950) , s. 229-242
Nr:
2168348860
article
91

Title:
Podstawy prawne planowania gospodarczego
Source:
Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950) , s. 9-18
Nr:
2168348858
article
92

Title:
O zasadach określania prawdopodobieństwa
Source:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950) , s. 58-60
Nr:
2168348866
article
93

Title:
Spółka jawna jako podmiot praw
Source:
Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949) , s. 305-324
Nr:
2168348222
article
94

Title:
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania
Source:
Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949) , s. 672
Nr:
2168348162
article
95

Title:
Jednoosobowa spółka kapitałowa
Publisher address:
Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948
Physical description:
94 s.; 21 cm
Series:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339915
monograph
96

Title:
Korespondencja handlowa
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1947
Physical description:
158, [1] s.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168339917
textbook
97

Title:
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938) , s. 40-42
Nr:
2168341539
article
1
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
2
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
3
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
4
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
5
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
7
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
8
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02992-8
10
Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku = Le Problème d'homogénéité du marché des denrées alimentairres en Pologne du XVIe au XVIII e siècles / Zbigniew ŻABIŃSKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 50 (1989), s. 55-60. - Rez. - ISSN 0080-3634
11
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
12
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
14
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 5. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
21
Profesor Albin Żabiński / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 120-122. - ISSN 0079-578X
22
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
23
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 15-20. - ISSN 0208-7944
24
Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem / Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej / red. Stefan K. Kuczyński, Stanisław Suchodolski. - Warszawa: PTAiN, 1985. - S. 321-328. - ISBN 83-00-02244-9
25
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
27
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 19-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983. - 233 s. ; 24 cm
29
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 221-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
30
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980. - ISSN 0079-354X
31
Prawo gospodarcze / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
32
Systemy pieniężne na ziemiach polskich = Monetary Systems on Polish Territories / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3256 ; nr 20). - ISBN 83-04-00569-7
33
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
34
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 83 s. ; 24 cm
37
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 198 s. ; 24 cm
38
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
39
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
40
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
41
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 84-87. - ISSN 0079-578X
43
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. - 291 s. ; 24 cm
44
Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 1978. - 208, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia, Materiały i Przyczynki / Spółdzielczy Instytut Badawczy, ISSN 0137-1614 ; 31)
45
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 8. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
47
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
49
Elementy prawa. Część II / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976. - 191 s. ; 24 cm
50
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
51
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
52
Charakter prawny statutu spółdzielni / Zbigniew ŻABIŃSKI // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976), s. 77-84. - ISSN 0138-0419
53
Elementy prawa. Część I / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. - 185 s. ; 24 cm
54
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
55
Wyższa Szkoła Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 29-40
56
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
57
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków / Zbigniew ŻABIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 26-32. - ISSN 0438-5403
58
Wyższe Studium Handlowe / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 11-19
59
Akademia Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 41
60
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
61
Akademia Handlowaa / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 21-25
62
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 93-94. - ISSN 0079-354X
63
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 13-14. - ISSN 0079-354X
64
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
65
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 1-2. - ISSN 0079-354X
66
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics) / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 3-4. - ISSN 0079-354X
67
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
68
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
69
Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw = Juridical Significance of Book-keepnig Entries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 24, nr 7 (277) (1971), s. 222-224. - ISSN 0137-5490
70
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
71
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 39-56. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
72
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 109-117. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
73
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 18, nr 11 (1970), s. 87-93. - ISSN 0591-2377
74
L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie / Zbigniew ZABINSKI // Annales : économies, sociétés, civilisation. - R. 23, nr 4 (1968), s. 808-818. - Pełny tekst: https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963. - ISSN 1953-8146
75
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965 / Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 110 s. ; 24cm. - ; 29
76
Metodyka prac naukowych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 13, nr 5 (1965), s. 69-76. - ISSN 0591-2377
77
Odpowiedzialność głównego księgowego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 16, nr 9 (189) (1965), s. 273-277. - ISSN 0481-5475
78
Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158 / Z. ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 12 (186) (1963), s. 349. - ISSN 0137-5490
79
Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 7 (181) (1963), s. 194-197. - ISSN 0137-5490
80
Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 16, nr 1 (175) (1963), s. 12-14. - ISSN 0137-5490
81
Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne / Z. ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 14, nr 8 (164) (1963), s. 273-274. - ISSN 0481-5475
82
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
83
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 85-113. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
84
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 49-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
85
Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 10, nr 6 (120) (1958), s. 214-220. - ISSN 0137-5490
86
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza = Indice biologique du pouvoir d'achat de l'argent / Zbigniew ŻABIŃSKI // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. - T. 20 (1958), s. 37-53. - Rez. - ISSN 0080-3634
87
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 221-247. - ISSN 0075-5125
89
Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny) / B. Sperski, Z. ŻABIŃSKI // Rachunkowość. - R. 5, nr 11 (59) (1954), s. 485-488. - ISSN 0481-5475
90
Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1950), s. 229-242
91
Podstawy prawne planowania gospodarczego / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 1-2 (1950), s. 9-18
92
O zasadach określania prawdopodobieństwa / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 4, nr 4 (1950), s. 58-60. - ISSN 0137-7264
93
Spółka jawna jako podmiot praw / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Notarialny. - z. 9-10 (1949), s. 305-324
94
Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania / Zbigniew ŻABIŃSKI // Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. - z. 12 (1949), s. 672. - ISSN 0029-179X
95
Jednoosobowa spółka kapitałowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948. - 94 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
96
Korespondencja handlowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [s.n.], 1947. - 158, [1] s. ; 21 cm
97
Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty / Zbigniew ŻABIŃSKI // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 1 (1938), s. 40-42
1
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
2
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
3
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
4
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
5
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
7
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
8
Żabiński Z., (1990), Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 5-15.
9
Żabiński Z., (1989), Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 167 s.
10
Żabiński Z., (1989), Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 50, s. 55-60.
11
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
12
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
13
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
14
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24.
15
Żabiński Z., (1987), Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 5-15.
16
Żabiński Z., (1987), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5.
17
Żabiński Z., (1987), Siła nabywcza złotego na tle walut światowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62.
18
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6.
19
Żabiński Z., (1987), Pieniądz dzisiejszy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64.
20
Żabiński Z., (1986), Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295.
21
Żabiński Z., (1985), Profesor Albin Żabiński, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 120-122.
22
Żabiński Z., (1985), Siła nabywcza złotego na tle cen światowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 9-18.
23
Żabiński Z., (1985), Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 15-20.
24
Żabiński Z., (1985), Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem. [W:] Kuczyński , Suchodolski S. (red.), Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa : PTAiN, s. 321-328.
25
Żabiński Z., (1984), Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 5-16.
26
Żabiński Z., (1984), Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 69-76.
27
Żabiński Z., (1984), Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 19-32.
28
Żabiński Z., (1983), Elementy prawa, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 233 s.
29
Żabiński Z., (1983), Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 221-235.
30
Żabiński Z., (1982), Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302.
31
Żabiński Z., (1982), Prawo gospodarcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
32
Żabiński Z., (1981), Systemy pieniężne na ziemiach polskich, (Prace Komisji Archeologicznej, nr 20), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 258 s.
33
Żabiński Z., (1981), Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284.
34
Żabiński Z., (1981), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45.
35
Żabiński Z., (1980), Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336.
36
Żabiński Z., (1980), Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83 s.
37
Żabiński Z., (1980), Elementy prawa, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 198 s.
38
Żabiński Z., (1980), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 33-41.
39
Żabiński Z., (1979), Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9.
40
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
41
Żabiński Z., (1979), Rozwój systemów monetarnych na Śląsku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29.
42
Żabiński Z., (1978), Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 84-87.
43
Żabiński Z., (1978), Elementy prawa, Wyd. 2 popr.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 291 s.
44
Żabiński Z., (1978), Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego, (Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 31), Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR, 208, [1] s.
45
Żabiński Z., (1977), Reformy monetrane Zygmunta III, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13.
46
Żabiński Z., (1977), Systemy monetarne czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8.
47
Żabiński Z., (1977), Siła nabywcza pieniądza w starożytności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312.
48
Żabiński Z., (1976), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65.
49
Żabiński Z., (1976), Elementy prawa. Część II, Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 191 s.
50
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
51
Żabiński Z., (1976), Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7.
52
Żabiński Z., (1976), Charakter prawny statutu spółdzielni, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 10, nr 1 (37), s. 77-84.
53
Żabiński Z., (1975), Elementy prawa. Część I, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
54
Żabiński Z., (1975), Teoria kursów monet kruszcowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9.
55
(1975), Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-40.
56
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
57
Żabiński Z., (1975), Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 26-32.
58
(1975), Wyższe Studium Handlowe. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
59
(1975), Akademia Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41.
60
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
61
(1975), Akademia Handlowaa. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-25.
62
Żabiński Z., (1974), Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94.
63
Żabiński Z., (1974), Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14.
64
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
65
Żabiński Z., (1974), Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2.
66
Żabiński Z., (1972), Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4.
67
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. s. 89-107.
68
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
69
Żabiński Z., (1971), Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 24, nr 7 (277), s. 222-224.
70
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
71
Żabiński Z., (1971), Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 39-56.
72
Żabiński Z., (1970), Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 109-117.
73
Żabiński Z., (1970), Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 18, nr 11, s. 87-93.
74
Żabiński Z., (1968), L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie, "Annales : économies, sociétés, civilisation", R. 23, nr 4, s. 808-818; https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963
75
Bolland S., Żabiński Z., (1965), Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 110 s.
76
Żabiński Z., (1965), Metodyka prac naukowych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 13, nr 5, s. 69-76.
77
Żabiński Z., (1965), Odpowiedzialność głównego księgowego, "Rachunkowość", R. 16, nr 9 (189), s. 273-277.
78
Żabiński Z., (1963), Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 12 (186), s. 349.
79
Żabiński Z., (1963), Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 7 (181), s. 194-197.
80
Żabiński Z., (1963), Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 16, nr 1 (175), s. 12-14.
81
Żabiński Z., (1963), Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne, "Rachunkowość", R. 14, nr 8 (164), s. 273-274.
82
Żabiński Z., (1961), Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 239 s.
83
Żabiński Z., (1959), Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 85-113.
84
Żabiński Z., (1958), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 49-79.
85
Żabiński Z., (1958), Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 10, nr 6 (120), s. 214-220.
86
Żabiński Z., (1958), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 20, s. 37-53.
87
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
88
Żabiński Z., (1957), Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 221-247.
89
Sperski B., Żabiński Z., (1954), Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 5, nr 11 (59), s. 485-488.
90
Żabiński Z., (1950), Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 229-242.
91
Żabiński Z., (1950), Podstawy prawne planowania gospodarczego, "Przegląd Notarialny", z. 1-2, s. 9-18.
92
Żabiński Z., (1950), O zasadach określania prawdopodobieństwa, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", R. 4, nr 4, s. 58-60.
93
Żabiński Z., (1949), Spółka jawna jako podmiot praw, "Przegląd Notarialny", z. 9-10, s. 305-324.
94
Żabiński Z., (1949), Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania, "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego", z. 12, s. 672.
95
Żabiński Z., (1948), Jednoosobowa spółka kapitałowa, Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 94 s.
96
Żabiński Z., (1947), Korespondencja handlowa, Kraków : [s.n.], 158, [1] s.
97
Żabiński Z., (1938), Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1, s. 40-42.
1
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
2
@book{UEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
3
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
4
@book{UEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
5
@book{UEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
6
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
7
@book{UEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup. ",
}
8
@article{UEK:2168242350,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "5-15",
year = "1990",
}
9
@book{UEK:2168339921,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1989",
isbn = "83-04-02992-8",
}
10
@article{UEK:2168341837,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problem jednorodności rynku środków spożywczych na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 50",
pages = "55-60",
year = "1989",
}
11
@book{UEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
12
@book{UEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
13
@book{UEK:2168339103,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
edition = "Wyd. 4.",
}
14
@misc{UEK:2168318471,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "23-24",
year = "1987",
}
15
@article{UEK:2168242230,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "5-15",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168318513,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Ekonomika emisji pieniądza monetarnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "5",
year = "1987",
}
17
@misc{UEK:2168318519,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle walut światowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
18
@misc{UEK:2168318469,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
19
@misc{UEK:2168318483,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz dzisiejszy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "63-64",
year = "1987",
}
20
@misc{UEK:2168333349,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "295",
year = "1986",
}
21
@misc{UEK:2168230770,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Profesor Albin Żabiński",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "120-122",
year = "1985",
}
22
@article{UEK:2168246764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza złotego na tle cen światowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "9-18",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168261392,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "15-20",
year = "1985",
}
24
@inbook{UEK:2168348878,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dewaluacje pieniądza we Francji i Anglii pomiędzy IX a XVIII wiekiem",
booktitle = "Nummus et historia : pieniądz Europy średniowiecznej",
pages = "321-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "PTAiN",
year = "1985",
isbn = "83-00-02244-9",
}
25
@article{UEK:2168242272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168272886,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "69-76",
year = "1984",
}
27
@article{UEK:2168254772,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "19-32",
year = "1984",
}
28
@book{UEK:2168286119,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
29
@article{UEK:2168242908,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "221-235",
year = "1983",
}
30
@misc{UEK:2168333327,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "302",
year = "1982",
}
31
@book{UEK:2168339919,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Prawo gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
32
@book{UEK:2168345834,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy pieniężne na ziemiach polskich",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1981",
issn = "0079-3256",
isbn = "83-04-00569-7",
}
33
@misc{UEK:2168333317,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "283-284",
year = "1981",
}
34
@misc{UEK:2168333265,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45",
year = "1981",
}
35
@misc{UEK:2168333397,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "335-336",
year = "1980",
}
36
@book{UEK:2168286131,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
}
37
@book{UEK:2168286129,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
38
@article{UEK:2168247426,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
39
@misc{UEK:2168271706,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "8-9",
year = "1979",
}
40
@book{UEK:2168339101,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
41
@misc{UEK:2168271700,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozwój systemów monetarnych na Śląsku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "28-29",
year = "1979",
}
42
@article{UEK:2168219992,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "84-87",
year = "1978",
}
43
@book{UEK:2168286125,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1978",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
44
@book{UEK:2168345272,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Banki spółdzielcze w Polsce w świetle prawa spółdzielczego i bankowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw CZSR",
year = "1978",
issn = "0137-1614",
}
45
@misc{UEK:2168271766,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy monetrane Zygmunta III",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "13",
year = "1977",
}
46
@misc{UEK:2168271764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Systemy monetarne czasów saskich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "8",
year = "1977",
}
47
@misc{UEK:2168271776,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Siła nabywcza pieniądza w starożytności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "312",
year = "1977",
}
48
@misc{UEK:2168315489,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "64-65",
year = "1976",
}
49
@book{UEK:2168286123,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1976",
}
50
@book{UEK:2168339099,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
51
@misc{UEK:2168315487,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "6-7",
year = "1976",
}
52
@article{UEK:2168283113,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Charakter prawny statutu spółdzielni",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 10, 1 (37)",
pages = "77-84",
year = "1976",
}
53
@book{UEK:2168286121,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1975",
}
54
@misc{UEK:2168333117,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Teoria kursów monet kruszcowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "8-9",
year = "1975",
}
55
@inbook{UEK:2168357926,
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "29-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
56
@book{UEK:2168242586,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
editor = Bolland Stefan,
editor = Żabiński Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@article{UEK:2168259846,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "26-32",
year = "1975",
}
58
@inbook{UEK:2168357922,
title = "Wyższe Studium Handlowe",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "11-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
59
@inbook{UEK:2168357928,
title = "Akademia Ekonomiczna",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
60
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
61
@inbook{UEK:2168357924,
title = "Akademia Handlowaa",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "21-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
62
@misc{UEK:2168333043,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "93-94",
year = "1974",
}
63
@misc{UEK:2168333035,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "13-14",
year = "1974",
}
64
@book{UEK:2168339097,
author = "Jan M. Małecki and Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
url = {},
}
65
@misc{UEK:2168333031,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "1-2",
year = "1974",
}
66
@misc{UEK:2168333015,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "3-4",
year = "1972",
}
67
@article{UEK:2168261420,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "s. 89-107",
year = "1972",
}
68
@misc{UEK:2168333009,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
69
@article{UEK:2168356894,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Znaczenie prawne zapisów w rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 24, 7 (277)",
pages = "222-224",
year = "1971",
}
70
@article{UEK:2168249636,
author = "Stefan Górniak and Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
71
@article{UEK:2168261600,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "39-56",
year = "1971",
}
72
@article{UEK:2168249812,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "109-117",
year = "1970",
}
73
@article{UEK:2168285853,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 18, 11",
pages = "87-93",
year = "1970",
}
74
@article{UEK:2168341833,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "L'indice biologique du pouvoir d'achat de la monnaie",
journal = "Annales : économies, sociétés, civilisation",
number = "R. 23, 4",
pages = "808-818",
year = "1968",
doi = {http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1968.421963},
url = {https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1968_num_23_4_421963},
}
75
@book{UEK:2168357930,
author = "Stefan Bolland and Zbigniew Żabiński",
title = "Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1965",
issn = "",
}
76
@article{UEK:2168357346,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Metodyka prac naukowych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 13, 5",
pages = "69-76",
year = "1965",
}
77
@article{UEK:2168356764,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność głównego księgowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 16, 9 (189)",
pages = "273-277",
year = "1965",
}
78
@article{UEK:2168356900,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Stefan Grzybowski: Wypowiedź normatywna i jej struktura formalna. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1961, str. 158",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 12 (186)",
pages = "349",
year = "1963",
}
79
@article{UEK:2168356898,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Zagadnienia prawne przewodów energetycznych i sanitarnych na terenach niestanowiących własność Państwa",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 7 (181)",
pages = "194-197",
year = "1963",
}
80
@article{UEK:2168356896,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Pojęcie zlecenia w projektach kodeksu cywilnego",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 16, 1 (175)",
pages = "12-14",
year = "1963",
}
81
@article{UEK:2168356768,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność przedsiębiorstw przewozowych za wypadki komunikacyjne",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 14, 8 (164)",
pages = "273-274",
year = "1963",
}
82
@book{UEK:2168286135,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
issn = "",
}
83
@article{UEK:2168277809,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "85-113",
year = "1959",
}
84
@article{UEK:2168277839,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "49-79",
year = "1958",
}
85
@article{UEK:2168356934,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Cywilno-prawne problemy spółek państwowo-prywatnych",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 10, 6 (120)",
pages = "214-220",
year = "1958",
}
86
@article{UEK:2168341831,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 20",
pages = "37-53",
year = "1958",
}
87
@unpublished{UEK:2168304539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}
88
@article{UEK:2168278017,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "221-247",
year = "1957",
}
89
@article{UEK:2168356816,
author = "B. Sperski and Zbigniew Żabiński",
title = "Skorygować klucz kaloryczny stosowany w gazownictwie (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 5, 11 (59)",
pages = "485-488",
year = "1954",
}
90
@article{UEK:2168348860,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Konstrukcja prawna obrotu pieniężnego w polskiej gospodarce planowej",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "229-242",
year = "1950",
}
91
@article{UEK:2168348858,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Podstawy prawne planowania gospodarczego",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 1-2",
pages = "9-18",
year = "1950",
}
92
@article{UEK:2168348866,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "O zasadach określania prawdopodobieństwa",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "R. 4, 4",
pages = "58-60",
year = "1950",
}
93
@article{UEK:2168348222,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Spółka jawna jako podmiot praw",
journal = "Przegląd Notarialny",
number = "z. 9-10",
pages = "305-324",
year = "1949",
}
94
@article{UEK:2168348162,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Uwagi w sprawie normalizacji klawiatury maszyn do pisania",
journal = "Wiadomości PKN : organ urzędowy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego",
number = "z. 12",
pages = "672",
year = "1949",
}
95
@book{UEK:2168339915,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Jednoosobowa spółka kapitałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wydawniczy Świat i Wiedza",
year = "1948",
url = {},
issn = "",
}
96
@book{UEK:2168339917,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Korespondencja handlowa",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1947",
url = {},
}
97
@article{UEK:2168341539,
author = "Zbigniew Żabiński",
title = "Odsetki od weksli nie przedstawionych do zapłaty",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "1",
pages = "40-42",
year = "1938",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID