Publications of the selected author

1

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 4 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
academic script
2

Title:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monograph
3

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
academic script
4

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
academic script
5

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
academic script
6

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
academic script
7

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
academic script
8

Title:
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242350
article
See main document
9

Title:
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-04-02992-8
Nr:
2168339921
monograph
10

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
academic script
11

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
174, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
academic script
12

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
61 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339103
book
13

Title:
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987) , s. 5-15. - Summ., rez.
Nr:
2168242230
article
See main document
14

Title:
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318513
varia
15

Title:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318471
varia
16

Title:
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318469
varia
17

Title:
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318483
varia
18

Title:
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318519
varia
19

Title:
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333349
varia
20

Title:
Profesor Albin Żabiński
Source:
Problemy Ekonomiczne1985. - R. 24, nr 2/85, s. 120-122
Nr:
2168230770
varia
21

Title:
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 15-20
Nr:
2168261392
article
See main document
22

Title:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246764
article
See main document
23

Title:
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168272886
article
See main document
24

Title:
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168242272
article
See main document
25

Title:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Nr:
2168254772
article
See main document
26

Title:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Nr:
2168242908
article
See main document
27

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 4 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
233 s.; 24 cm
Nr:
2168286119
academic script
28

Title:
Prawo gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
137 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339919
textbook
29

Title:
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980.
Nr:
2168333327
varia
30

Title:
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333317
varia
31

Title:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333265
varia
32

Title:
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Physical description:
83 s.; 24 cm
Nr:
2168286131
academic script
33

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980
Physical description:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168286129
academic script
34

Title:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247426
article
See main document
35

Title:
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333397
varia
36

Title:
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271700
varia
37

Title:
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271706
varia
38

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
53, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339101
book
39

Title:
Elementy prawa
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978
Physical description:
291 s.; 24 cm
Nr:
2168286125
academic script
40

Title:
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978) , s. 84-87
Nr:
2168219992
article
41

Title:
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271764
varia
42

Title:
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271766
varia
43

Title:
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271776
varia
44

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
89 s.; 26 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339099
book
45

Title:
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315489
varia
46

Title:
Elementy prawa. Część II
Publisher address:
Kraków: [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976
Physical description:
191 s.; 24 cm
Nr:
2168286123
academic script
47

Title:
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315487
varia
48

Title:
Charakter prawny statutu spółdzielni
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976) , s. 77-84
Nr:
2168283113
article
49

Title:
Elementy prawa. Część I
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975
Physical description:
185 s.; 24 cm
Nr:
2168286121
academic script
50

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 26-32
Nr:
2168259846
article
52

Title:
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333117
varia
53

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
235 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168242586
monograph
See related chapters
54

Title:
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
85, [1] s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339097
book
55

Title:
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2
Nr:
2168333031
varia
56

Title:
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94
Nr:
2168333043
varia
57

Title:
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14
Nr:
2168333035
varia
58

Title:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333009
varia
59

Title:
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics)
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4
Nr:
2168333015
varia
60

Title:
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972) , s. s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168261420
article
See main document
61

Title:
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 39-56. - Summ., rez.
Nr:
2168261600
article
See main document
62

Title:
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168249636
article
See main document
63

Title:
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 109-117. - Summ., rez.
Nr:
2168249812
article
See main document
64

Title:
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 18, nr 11 (1970) , s. 87-93
Nr:
2168285853
article
65

Title:
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286135
monograph
66

Title:
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 85-113. - Rez., summ.
Nr:
2168277809
article
67

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958) , s. 49-79. - Rez., summ.
Nr:
2168277839
article
See main document
68

Title:
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1957
Physical description:
115 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/5
Nr:
2168304539
doctoral dissertation
69

Title:
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957) , s. 221-247
Nr:
2168278017
article
See main document
70

Title:
Jednoosobowa spółka kapitałowa
Publisher address:
Kraków: Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948
Physical description:
94 s.; 21 cm
Series:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339915
monograph
71

Title:
Korespondencja handlowa
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1947
Physical description:
158, [1] s.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168339917
textbook
1
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
2
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
3
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
4
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
5
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
7
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
8
Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym = Money in International Private Law / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej = The Development of Monetary Systems in Western and Northern Europe / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02992-8
10
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
11
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
12
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan M. MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 61 s. ; 24 cm
13
Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego = Remarks on Cheque Traffic Regulations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 242 (1987), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Ekonomika emisji pieniądza monetarnego = Economics of Coinage Issue / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 5. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 2, The Modern Times. Część 2, Czasy nowożytne / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 23-24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Niemieckie systemy pieniężne = German Monetary Systems. Part 1, the Middle Ages. Część 1, Średniowiecze / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 5-6. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Pieniądz dzisiejszy = Today's Money / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 63-64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Siła nabywcza złotego na tle walut światowych = The Purchasing Power of the Polish Zloty against the Background of the World Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej = Civil-law Problems of Cash Payments in the Light of Economic Reform / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 295. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
20
Profesor Albin Żabiński / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 120-122. - ISSN 0079-578X
21
Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 15-20. - ISSN 0208-7944
22
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
23
Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej = Problems of the Price-System in Socialist Economy - in View of the Methods of Cost Calculation in Linked Production / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
24
Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa = Teaching the Principles of Law Application in Higher Schools of Economics / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 199 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 19-32. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 221-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1983. - 233 s. ; 24 cm
28
Prawo gospodarcze / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki = Copper Inflation in 17th-cent : Poland and Its Effects / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 302. - Referat ukaże się w Sprawozdaniach z VIII Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 1980. - ISSN 0079-354X
30
Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu = The Purchasing Power of Money in the Middle Ages / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 283-284. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
31
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych = The Possible Applications of Biological Index of the Purchasing Power of Money to the Estimation of Some Economic Values / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
32
Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 83 s. ; 24 cm
33
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1980. - 198 s. ; 24 cm
34
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
35
Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej = Sixty Years of Currency in Independent Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 335-336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
36
Rozwój systemów monetarnych na Śląsku = Development of Silesian Currencies / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
37
Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych = A history of Coin Circulation on the Area of Poland in the Primeval Time / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
38
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 53, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
39
Elementy prawa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1978. - 291 s. ; 24 cm
40
Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1/65 (R. 17) (1978), s. 84-87. - ISSN 0079-578X
41
Systemy monetarne czasów saskich = Coinage Systems during the Reign of the Saxons / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 8. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
42
Reformy monetrane Zygmunta III = Sigismund Vasa's Currency Reforms / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
43
Siła nabywcza pieniądza w starożytności = The Purchasing Power of Money in Antiquity / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 89 s. ; 26 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
45
Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych = The Biological Index of Purchasing Force of Money and the Chances for Its Application to Legal Relations / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Elementy prawa. Część II / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1976. - 191 s. ; 24 cm
47
Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza = Coin Mintage Reform in the Reign of John Casimir in Poland / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 6-7. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Charakter prawny statutu spółdzielni / Zbigniew ŻABIŃSKI // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 10, nr 1 (37) (1976), s. 77-84. - ISSN 0138-0419
49
Elementy prawa. Część I / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1975. - 185 s. ; 24 cm
50
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
51
Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Creation and Development of the Economic Academy in Kraków / Zbigniew ŻABIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 26-32. - ISSN 0438-5403
52
Teoria kursów monet kruszcowych = The Metal Coins Exchange Rate Theory / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
54
Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych / Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 85, [1] s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
55
Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku = The Application of Trend Line in Research on the Purchasing Power of the Grosz during the Fifteenth and Sixteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 1-2. - ISSN 0079-354X
56
Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego = The Concept of Property and Its Effect on the Formation of the Civil-law System / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 93-94. - ISSN 0079-354X
57
Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku = The Value of Money in Poland during the Seventieth and Eighteenth Centuries / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 13-14. - ISSN 0079-354X
58
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law Upon the Formation of Economic Conceptions / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
59
Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki) = The Possibilities of Using Computers in Archaeology (Especially in Numismatics) / Zbigniew ŻABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 3-4. - ISSN 0079-354X
60
Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych = The Influence of Civil Law upon the Shaping of Civil Law Concepts / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
61
Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw = Methodological Principles of Managerial Accounting / Zbigniew ŻABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 39-56. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
62
Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych = Legal Status of the Property of State Enterprises / Stefan GÓRNIAK, Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
63
Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej = Legal Status of the Book-keeping and Financial Service / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 109-117. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
64
Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych / Zbigniew ŻABIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 18, nr 11 (1970), s. 87-93. - ISSN 0591-2377
65
Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów = The Responsibility of the Carrier as the Reflection of the Legal Character of the (Goods) Carriage Contract / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 1)
66
Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych = Amortisation as a Function of The Depretiation of Fixed Assets / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 85-113. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
67
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa = The Calculation of Joint Costs Exemplified in Gas Industry / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 49-79. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
68
Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa / Zbigniew ŻABIŃSKI ; Promotor: Stefan GÓRNIAK. - Kraków, 1957. - 115 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym / Zbigniew ŻABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1957), s. 221-247. - ISSN 0075-5125
70
Jednoosobowa spółka kapitałowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 1948. - 94 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
71
Korespondencja handlowa / Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków : [s.n.], 1947. - 158, [1] s. ; 21 cm
1
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
2
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
3
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
4
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
5
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
7
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
8
Żabiński Z., (1990), Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 5-15.
9
Żabiński Z., (1989), Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 167 s.
10
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
11
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
12
Małecki J., Żabiński Z., (1988), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
13
Żabiński Z., (1987), Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 5-15.
14
Żabiński Z., (1987), Ekonomika emisji pieniądza monetarnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 5.
15
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 2, Czasy nowożytne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 23-24.
16
Żabiński Z., (1987), Niemieckie systemy pieniężne. Część 1, Średniowiecze, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 5-6.
17
Żabiński Z., (1987), Pieniądz dzisiejszy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 63-64.
18
Żabiński Z., (1987), Siła nabywcza złotego na tle walut światowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 61-62.
19
Żabiński Z., (1986), Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 295.
20
Żabiński Z., (1985), Profesor Albin Żabiński, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 120-122.
21
Żabiński Z., (1985), Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 15-20.
22
Żabiński Z., (1985), Siła nabywcza złotego na tle cen światowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 9-18.
23
Żabiński Z., (1984), Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 69-76.
24
Żabiński Z., (1984), Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 5-16.
25
Żabiński Z., (1984), Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 19-32.
26
Żabiński Z., (1983), Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 221-235.
27
Żabiński Z., (1983), Elementy prawa, Wyd. 4 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 233 s.
28
Żabiński Z., (1982), Prawo gospodarcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
29
Żabiński Z., (1982), Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 302.
30
Żabiński Z., (1981), Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 283-284.
31
Żabiński Z., (1981), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45.
32
Żabiński Z., (1980), Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 83 s.
33
Żabiński Z., (1980), Elementy prawa, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 198 s.
34
Żabiński Z., (1980), Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych (artykuł dyskusyjny), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 33-41.
35
Żabiński Z., (1980), Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 335-336.
36
Żabiński Z., (1979), Rozwój systemów monetarnych na Śląsku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 28-29.
37
Żabiński Z., (1979), Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 8-9.
38
Małecki J., Żabiński Z., (1979), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 3 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53, [1] s.
39
Żabiński Z., (1978), Elementy prawa, Wyd. 2 popr.Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 291 s.
40
Żabiński Z., (1978), Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1/65 (R. 17), s. 84-87.
41
Żabiński Z., (1977), Systemy monetarne czasów saskich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 8.
42
Żabiński Z., (1977), Reformy monetrane Zygmunta III, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 13.
43
Żabiński Z., (1977), Siła nabywcza pieniądza w starożytności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 312.
44
Małecki J., Żabiński Z., (1976), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
45
Żabiński Z., (1976), Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 64-65.
46
Żabiński Z., (1976), Elementy prawa. Część II, Kraków : [Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 191 s.
47
Żabiński Z., (1976), Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 6-7.
48
Żabiński Z., (1976), Charakter prawny statutu spółdzielni, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 10, nr 1 (37), s. 77-84.
49
Żabiński Z., (1975), Elementy prawa. Część I, Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
50
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
51
Żabiński Z., (1975), Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 26-32.
52
Żabiński Z., (1975), Teoria kursów monet kruszcowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 8-9.
53
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
54
Małecki J., Żabiński Z., (1974), Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej: informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 85, [1] s.
55
Żabiński Z., (1974), Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 1-2.
56
Żabiński Z., (1974), Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 93-94.
57
Żabiński Z., (1974), Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 13-14.
58
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
59
Żabiński Z., (1972), Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki), "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 3-4.
60
Żabiński Z., (1972), Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. s. 89-107.
61
Żabiński Z., (1971), Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 39-56.
62
Górniak S., Żabiński Z., (1971), Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 5-17.
63
Żabiński Z., (1970), Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 109-117.
64
Żabiński Z., (1970), Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 18, nr 11, s. 87-93.
65
Żabiński Z., (1961), Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 239 s.
66
Żabiński Z., (1959), Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 85-113.
67
Żabiński Z., (1958), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 49-79.
68
Żabiński Z., (1957), Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa, Prom. Górniak S., Kraków : , 115 k.
69
Żabiński Z., (1957), Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 221-247.
70
Żabiński Z., (1948), Jednoosobowa spółka kapitałowa, Kraków : Instytut Wydawniczy "Świat i Wiedza", 94 s.
71
Żabiński Z., (1947), Korespondencja handlowa, Kraków : [s.n.], 158, [1] s.
1
@book{UEK:2168243572,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
2
@book{UEK:2168243600,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
3
@book{UEK:2168245538,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
4
@book{UEK:2168320323,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
5
@book{UEK:2168245536,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
6
@book{UEK:2168320317,
author = "Gnela Bogusława and Jachimowska-Jaskólska Lucyna and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
7
@book{UEK:2168320121,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup. ",
}
8
@article{UEK:2168242350,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz w prawie prywatnym międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "5-15",
year = "1990",
}
9
@book{UEK:2168339921,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1989",
isbn = "83-04-02992-8",
}
10
@book{UEK:2168320115,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "",
}
11
@book{UEK:2168320101,
author = "Gnela Bogusława and Koczanowski Janusz and Żabiński Zbigniew and Żuławska Czesława",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Żuławska Czesława,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "",
}
12
@book{UEK:2168339103,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
edition = "Wyd. 4.",
}
13
@article{UEK:2168242230,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Uwagi o zwyczajach obrotu czekowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "5-15",
year = "1987",
}
14
@misc{UEK:2168318513,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Ekonomika emisji pieniądza monetarnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "5",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168318471,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "23-24",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168318469,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Niemieckie systemy pieniężne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
17
@misc{UEK:2168318483,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz dzisiejszy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "63-64",
year = "1987",
}
18
@misc{UEK:2168318519,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza złotego na tle walut światowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
19
@misc{UEK:2168333349,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Cywilistyczne problemy obrotu pieniężnego w świetle reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "295",
year = "1986",
}
20
@misc{UEK:2168230770,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Profesor Albin Żabiński",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "120-122",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168261392,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Historia nauk handlowych w uczelni do 1950 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "15-20",
year = "1985",
}
22
@article{UEK:2168246764,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza złotego na tle cen światowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "9-18",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168272886,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Problemy układu cen w gospodarce socjalistycznej na tle sposobu rozliczania kosztów produkcji sprzężonej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "69-76",
year = "1984",
}
24
@article{UEK:2168242272,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Nauczanie w wyższych szkołach ekonomicznych zasad stosowania prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
25
@article{UEK:2168254772,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "19-32",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168242908,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "221-235",
year = "1983",
}
27
@book{UEK:2168286119,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
}
28
@book{UEK:2168339919,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Prawo gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
29
@misc{UEK:2168333327,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Inflacja miedziana w Polsce XVII w. i jej skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "302",
year = "1982",
}
30
@misc{UEK:2168333317,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza pieniądza w średniowieczu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "283-284",
year = "1981",
}
31
@misc{UEK:2168333265,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45",
year = "1981",
}
32
@book{UEK:2168286131,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawy prawne obrotu towarowego i usługowego z zagranicą",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
}
33
@book{UEK:2168286129,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1980",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
}
34
@article{UEK:2168247426,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "33-41",
year = "1980",
}
35
@misc{UEK:2168333397,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Sześćdziesiąt lat pieniądza w Polsce niepodległej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "335-336",
year = "1980",
}
36
@misc{UEK:2168271700,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozwój systemów monetarnych na Śląsku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "28-29",
year = "1979",
}
37
@misc{UEK:2168271706,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pieniądz na ziemiach polskich w czasach prahistorycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "8-9",
year = "1979",
}
38
@book{UEK:2168339101,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
edition = "Wyd. 3 popr.",
}
39
@book{UEK:2168286125,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1978",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
40
@article{UEK:2168219992,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Problemy nauczania prawa gospodarczego w wyższych uczelniach ekonomicznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1/65 (R. 17)",
pages = "84-87",
year = "1978",
}
41
@misc{UEK:2168271764,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Systemy monetarne czasów saskich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "8",
year = "1977",
}
42
@misc{UEK:2168271766,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Reformy monetrane Zygmunta III",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "13",
year = "1977",
}
43
@misc{UEK:2168271776,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Siła nabywcza pieniądza w starożytności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "312",
year = "1977",
}
44
@book{UEK:2168339099,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : przewodnik do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
45
@misc{UEK:2168315489,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza i możliwości zastosowania go w stosunkach prawnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "64-65",
year = "1976",
}
46
@book{UEK:2168286123,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1976",
}
47
@misc{UEK:2168315487,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Reformy mennicze za panowania Jana Kazimierza",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "6-7",
year = "1976",
}
48
@article{UEK:2168283113,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Charakter prawny statutu spółdzielni",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 10, 1 (37)",
pages = "77-84",
year = "1976",
}
49
@book{UEK:2168286121,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Elementy prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1975",
}
50
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
51
@article{UEK:2168259846,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Powstanie i rozwój Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "26-32",
year = "1975",
}
52
@misc{UEK:2168333117,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Teoria kursów monet kruszcowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "8-9",
year = "1975",
}
53
@book{UEK:2168242586,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
editor = Bolland Stefan,
editor = Żabiński Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
54
@book{UEK:2168339097,
author = "Małecki Jan M. and Żabiński Zbigniew",
title = "Podstawowe zagadnienia metodologiczne pracy naukowej : informator do seminarium kursowego dla studentów I roku wyższych studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
55
@misc{UEK:2168333031,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Zastosowanie linii trendu w badaniu siły nabywczej grosza w XV i XVI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "1-2",
year = "1974",
}
56
@misc{UEK:2168333043,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Pojęcie rzeczy i jego wpływ na kształtowanie się systemu prawa cywilnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "93-94",
year = "1974",
}
57
@misc{UEK:2168333035,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wartość pieniądza w Polsce w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "13-14",
year = "1974",
}
58
@misc{UEK:2168333009,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
59
@misc{UEK:2168333015,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Możliwości zastosowania maszyn liczących w archeologii (ze szczególnym uwzględnieniem numizmatyki)",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "3-4",
year = "1972",
}
60
@article{UEK:2168261420,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Wpływ prawa cywilnego na kształtowanie się pojęć ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "s. 89-107",
year = "1972",
}
61
@article{UEK:2168261600,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Metodologiczne założenia rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "39-56",
year = "1971",
}
62
@article{UEK:2168249636,
author = "Górniak Stefan and Żabiński Zbigniew",
title = "Sytuacja prawna mienia przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "5-17",
year = "1971",
}
63
@article{UEK:2168249812,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Sytuacja prawna służby księgowo-finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "109-117",
year = "1970",
}
64
@article{UEK:2168285853,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Dydaktyka prawa cywilnego w wyższych szkołach ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 18, 11",
pages = "87-93",
year = "1970",
}
65
@book{UEK:2168286135,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Odpowiedzialność przewoźnika jako wyraz charakteru prawnego umowy przewozu towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1961",
issn = "",
}
66
@article{UEK:2168277809,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Amortyzacja jako funkcja zużycia środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "85-113",
year = "1959",
}
67
@article{UEK:2168277839,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "49-79",
year = "1958",
}
68
@unpublished{UEK:2168304539,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej na przykładzie gazownictwa",
adress = "Kraków",
year = "1957",
}
69
@article{UEK:2168278017,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Awaria wspólna w prawie starożytnym i wczesnośredniowiecznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "221-247",
year = "1957",
}
70
@book{UEK:2168339915,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Jednoosobowa spółka kapitałowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wydawniczy Świat i Wiedza",
year = "1948",
issn = "",
}
71
@book{UEK:2168339917,
author = "Żabiński Zbigniew",
title = "Korespondencja handlowa",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1947",
}