Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 59-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351996
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne = Round Table Agreements - Historical and Contemporary Reflections
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 83-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345116
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
From Democracy to Authoritarianism : the Evolution of the Forms of Government in the Second Polish Republic = Od demokracji do autorytaryzmu : ewolucja systemu rządzenia w II Rzeczypospolitej
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020) , s. 16-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168356004
article
4

Title:
Wstęp
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 7-9
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345114
preface / summary
See main document
5

Title:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
478 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z subwencji przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168345112
monograph
See related chapters
6

Title:
Krakowskie Studia Małopolskie
Number:
nr 1(25)
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168350836
journal / series editorial
7

Title:
Krakowskie Studia Małopolskie
Number:
nr 24
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Physical description:
279 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168343732
journal / series editorial
8

Author:
Title:
Marginalizacja instytucjonalnej lewicy w Polsce
Source:
W kręgu historii, politologii i emigracji / red. nauk. Krystyna Leszczyńska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s. 297-323. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-8019-900-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330343
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki : refleksje historyczne i współczesne = Sovereignty of the Polish State and the Roman Catholic Church Historical and Contemporary Reflections
Source:
Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu / red. nauk. Anna Czyż, Sebastian Kubas - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2018, s. 748-765. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3738)
ISBN:
978-83-226-3392-2 ; 978-83-226-3393-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330349
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 57-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335185
article
11

Title:
Krakowskie Studia Małopolskie
Number:
nr 23
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Physical description:
284 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168331341
journal / series editorial
12

Title:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Physical description:
271 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168325055
monograph
See related chapters
13

Author:
Title:
Predely dedemokratizacii polʹskoj političeskoj sistemy = Limits of De-Democratisation of the Polish Political System
Source:
Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (79) (2017) , s. 44-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168323583
article
14

Title:
Wstęp
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 5-6
ISBN:
978-83-8019-817-3
Nr:
2168325059
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
System polityczny - zagadnienia teoretyczne
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 7-15 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325061
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 17-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325063
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Wstęp
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315609
preface / summary
See main document
18

Author:
Title:
Główny nurt lewicy instytucjonalnej
Source:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 13-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309443
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
328 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309437
monograph
See related chapters
20

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Physical description:
519 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315603
conference materials
See related chapters
21

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Współczesne dylematy polskiej demokracji = Contemporary Problems of Polish Democracy
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 145-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315629
chapter in conference materials
See main document
22

Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 7-11
ISBN:
978-83-8019-420-5
Nr:
2168309439
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Suwerenność państwa polskiego w Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 75-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-90-5
Nr:
2168315931
chapter in monograph
24

Title:
Pan Kazimierz
Materiały zebrał i przygotował:
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
114 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-705-9
Nr:
2168302015
book
25

Title:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy
Redaktor:
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303981
monograph
See related chapters
26

Title:
Wstęp
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168307119
preface / summary
See main document
27

Author:
Title:
Transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 9-48
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168303983
chapter in monograph
See main document
28

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Physical description:
273, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-7464-698-7
Nr:
2168292801
conference materials
29

Author:
Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Historyczne i współczesne refleksje wokół suwerenności państwa polskiego = Historical and Contemporary Reflections on Sovereignty of Polish State
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292851
chapter in conference materials
See main document
30

Author:
Title:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Physical description:
144, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-759-5
Nr:
2168292985
monograph
31

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014
Physical description:
299, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292841
conference materials
See related chapters
32

Author:
Title:
System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 4-28
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302045
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. T. 2, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 110-120
ISBN:
978-83-8019-042-9
Nr:
2168295801
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Polskie modernizacje ustrojowe z perspektywy współczesnej
Source:
Droga ku zmianom : księga jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. T. 1 / red. nauk. Danuta Waniek, Krzysztof Janik - Warszawa ; Kraków: Vi-Press Joanna Świerczyńska, 2014, s. 11-35
ISBN:
978-83-940645-2-5
Nr:
2168295805
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 29-76
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302047
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 44-133
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306747
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Rekonstrukcja historycznych doświadczeń modernizacji państwa polskiego
Source:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 19-43
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289885
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Dylematy polskiej demokracji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012
Physical description:
534 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293345
conference materials
See related chapters
39

Author:
Title:
Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 169-175
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168244796
review
See main document
40

Author:
Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Socjaldemokratyczny model demokracji w Polsce = Social-democratic Model of Democracy in Poland
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293357
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 887
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
92 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256604
journal / series editorial
See related chapters
42

Author:
Title:
Polskie zmagania z suwerennością : recenzja książki Danuty Waniek "Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 87-92
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168256616
review
See main document
43

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 894
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256618
journal / series editorial
44

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 882
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168244782
journal / series editorial
See related chapters
45

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 900
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
76 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261520
journal / series editorial
46

Author:
Title:
Administracja publiczna w Polsce
Source:
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER - Wyd. 2, uaktual., 5 dodr.. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 103-143
ISBN:
978-83-01-14995-6
Nr:
2168322577
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Tradycje konstytucyjne Polaków a współczesne projekty rewizji konstytucji
Source:
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011, s. 167-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229654
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 868
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168232220
journal / series editorial
49

Author:
Title:
Polska transformacja - modernizacja a regresywna tradycja
Source:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 21-37. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224742
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224732
monograph
See related chapters
51

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Number:
nr 870
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
218 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168221200
journal / series editorial
52

Author:
Title:
Nurt socjaldemokratyczny
Source:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 5-78
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263232
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Między Polską naszych oczekiwań a Polską naszych możliwości", Kielce, Polska, od 2009-10-15 do 2009-10-15
Title:
Problemy polskiej transformacji
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-60056-76-9
Nr:
2168229632
conference materials
See related chapters
54

Author:
Title:
Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji
Source:
Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 2 / red. nauk. Bogdan Szlachta - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 347-358
ISBN:
978-83-7571-148-6
Access mode:
Nr:
2166072006
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Państwo demokratyczne a polityka historyczna IV Rzeczypospolitej = Democracy and the Political History of the Fourth Republic
Source:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 193-206. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2168219880
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
458 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 9)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-473-7
Nr:
2165731541
monograph
See related chapters
57

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 835
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2165372715
journal / series editorial
58

Title:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
368 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
2165731542
monograph
59

Author:
Title:
Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku
Source:
Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane / red. Krzysztof Janik - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 29-52
Series:
(Lewica w III RP)
ISBN:
978-83-7611-592-4
Nr:
2166053834
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i "gospodarstwie narodowym"
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 159-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165306844
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji
Source:
Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010, s. 7-22
ISBN:
978-83-7571-023-6
Nr:
2166031035
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Paradygmaty demokracji a konsolidacja polskiej demokracji
Source:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA2010, s. 5-57
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325663
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 824
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165625308
journal / series editorial
64

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 846
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
130 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168013041
journal / series editorial
65

Author:
Title:
Profesor Erhard Cziomer : refleksja z perspektywy 35 lat
Source:
Profesor Erhard Cziomer : w 40-lecie pracy naukowej / red. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 13-15
ISBN:
978-83-7571-079-3
Nr:
2166074481
chapter in book
66

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 802
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2161884400
journal / series editorial
67

Author:
Title:
Stracone nadzieje : szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1945)
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Physical description:
155 s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-080-6
Nr:
2165797758
monograph
68

Title:
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State
Source:
Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165996674
article
69

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 809
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2165698813
journal / series editorial
70

Author:
Title:
Transformacja ustroju konstytucyjnego państwa z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania
Source:
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2009, s. 8-45
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161544
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]2009. - nr 803, s. 5-7
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
50670
varia
See main document
72

Author:
Title:
Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]2009. - nr 803, s. 9-21
Opracował:
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
50668
varia
See main document
73

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 803
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162106725
journal / series editorial
See related chapters
74

Author:
Title:
Polska służba cywilna - problemy rozwoju = The Dilemma of Development Facing the Polish Civil Service
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50669
article
See main document
75

Author:
Title:
Administracja publiczna w Polsce
Source:
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER - Wyd. 2, uaktual., 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 103-143
ISBN:
978-83-01-14995-6
Nr:
2165920981
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego
Source:
Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek : (koncepcje - ludzie - działalność) / red. Tomasz Sikorski, Adam Wątor - Szczecin: na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego : Zapol, 2008, s. 340-354
ISBN:
978-83-7518-109-8
Nr:
2166015816
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Inteligencja w myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji = The Intelligentsia in the Social-political Philosophy of the National Democratic Party
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50676
article
See main document
78

Author:
Title:
Demokracja a "IV Rzeczpospolita"
Source:
Studia z nauk społecznych i humanistycznych / red. Jerzy Juchnowski, Marian S. Wolański - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008, s. 439-450
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3034)
ISBN:
978-83-229-2909-4
Nr:
2166084795
chapter in monograph
79

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 779
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
118 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162071619
journal / series editorial
See related chapters
80

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 791
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2161888651
journal / series editorial
81

Author:
Title:
Nurt socjaldemokratyczny
Source:
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2008, s. 4-62
Signature:
NP-1219/Magazyn
Nr:
2166186501
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku = Contemporary Political Idealism and Realism against a Background of Creating Polish State Experiences in XXth and XXIst Centuries
Source:
Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów / red. Marek Barański - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2008, s. 120-138. - Summ.
ISBN:
978-83-7164-561-9
Nr:
2165997803
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Myśl państwowa narodowej demokracji do połowy XX wieku
Source:
Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 1 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007, s. 239-257. - Zsfg.
ISBN:
978-83-89682-95-8
Nr:
2166033373
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999 = The Place of the Polish Social Democratic Party (SdRP) in Poland's Political System in the Years 1990-1999
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50825
article
See main document
85

Author:
Title:
Profesor Kazimierz Urban (1946-2007)
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 4 (12), s. 8
Nr:
2168346688
varia
See main document
86

Author:
Title:
Państwo demokratyczne i doświadczenia polskich konstytucji a "IV Rzeczpospolita"
Source:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2007, s. 4-42
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168326831
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006
Physical description:
488 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2165997824
monograph
See related chapters
88

Author:
Title:
Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości = Polish Social Democracy and the Heritage of the Past
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006) , s. 81-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52937
article
See main document
89

Author:
Title:
Polskie zmagania z Lewiatanem
Source:
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006, s. 301-325. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-12-7
Nr:
2166015304
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939) = The Concepts of Nation and State According to National Party Political thought in the years 1928-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005) , s. 21-37. - Summ.
Access mode:
Nr:
52978
article
See main document
91

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Source:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 171-188 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059653
chapter in conference materials
See main document
92

Author:
Title:
Administracja publiczna w Polsce
Source:
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER - Wyd. 2, uaktualnione. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005, s. 103-143
ISBN:
83-01-14366-5
Nr:
2168220908
chapter in monograph
See main document
93

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Partie polityczne: permanentne problemy", Kielce, Polska, od 2005-06-08 do 2005-06-08
Title:
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005
Physical description:
348 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-60056-07-2
Nr:
2166059360
conference materials
See related chapters
94

Author:
Title:
O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej = The Essence, Structure and Decline of the Political System in the People's Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220460
article
See main document
95

Author:
Title:
Dylematy polityczne Rzeczypospolitej Polskiej
Source:
Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2004, s. 13-30
ISBN:
83-914805-9-3
Nr:
2166016620
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2004
Physical description:
229 s.; 24 cm.
ISBN:
83-914805-9-3
Nr:
2166015987
monograph
See related chapters
97

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. "Polska lewica w XX wieku", Kraków, Polska, od 2003-05-13 do 2003-05-14
Title:
Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji
Source:
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 299-314
ISBN:
83-7271-284-0
Nr:
2168309037
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Administracja publiczna w Polsce
Source:
Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003, s. 103-143
ISBN:
83-01-13901-3
Nr:
2168241824
chapter in monograph
See main document
99

Author:
Title:
Od modyfikacji ustrojowej systemu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej = Changes in the Polish Political System from the Polish People1s Republic to the Democratic Republic of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002) , s. 5-20. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168224400
article
See main document
100

Author:
Title:
Wybrane aspekty działalności i myśli politycznej Zygmunta Wasilewskiego = Selected Aspects of Zygmunt Wasilewski's Political Activity and Thought
Source:
Zygmunt Wasilewski : polityk - krytyk - regionalista = Zygmunt Wasilewski - Politician - Critic - Regionalist / red. Marta Meducka - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 9-23. - Materiały konferencji naukowej, Kielce, 2000 r.
ISBN:
83-86006-62-5
Nr:
2166018899
chapter in conference materials
101

Author:
Title:
Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej stronnictwa narodowego
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 177-201. - ISBN 83-7188-596-2
Nr:
2166071498
article
102

Author:
Title:
Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r. = Frameworks for the Polish Civil Service in the Light of Legislation from 1996 and 1998
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001) , s. 21-38. - Summ.
Nr:
2168247318
article
See main document
103

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Przemiany europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, Polska, od 2001-02-27 do 2001-02-28
Title:
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Trans-Krak, 2001
Physical description:
195 s.; 25 cm.
ISBN:
83-88154-06-0
Nr:
2166023963
conference materials
See related chapters
104

Author:
Conference:
Konferencja międzynarodowa "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej", Puławy, Polska, od 2000-05-25 do 2000-05-27
Title:
Problem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w świetle poglądów środowisk narodowych
Source:
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 131-141
ISBN:
83-227-1758-X
Nr:
2168320697
chapter in conference materials
105

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. Przemiany europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, Polska, od 2001-02-27 do 2001-02-28
Title:
Wizja ustrojowa państwa w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Source:
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ - Kraków: Trans-Krak, 2001, s. 141-154
ISBN:
83-88154-06-0
Nr:
2166022341
chapter in conference materials
See main document
106

Author:
Title:
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku = Political System of the Polish Republic in the Light of the Constitution Passed by the National Assembly on 2 April 1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000) , s. 17-32. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223416
article
See main document
107

Title:
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1999
Physical description:
235, [5] s.: 1 portr; 21 cm
ISBN:
83-7059-390-9
Nr:
2166017988
monograph
108

Author:
Title:
Ustrój polityczny państwa w konstytucji RP na tle bazowych projektów konstytucji : (analiza porównawcza)
Source:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, s. 69-74
ISBN:
83-7252-012-7
Nr:
2168268916
chapter in conference materials
See main document
109

Title:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa
Redaktor:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
ISBN:
83-7252-012-7
Nr:
2168268912
conference materials
See related chapters
110

Author:
Title:
Apolityczność służby cywilnej w Polsce
Source:
Biuletyn Służby Cywilnej. - nr 2 (1998) , s. 19-20
Nr:
2168278445
article
111

Author:
Title:
Założenia ustroju politycznego RP w świetle projektu Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z 19 czerwca 1996 roku. = Principles of the Political System According to the Draft Constitution of the Constituent Committee of the National Assembly
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998) , s. 31-45. - Summ.
Nr:
2168251458
article
See main document
112

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Koncepcja zmian struktury społecznej Polski w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 245-259
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230974
chapter in conference materials
See main document
113

Author:
Title:
Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919-1927 = Poland's Political and Economic System in the Political Thought of Stanisław Głąbiński in the Years 1919-1927
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997) , s. 5-19. - Summ.
Nr:
2168246142
article
See main document
114

Author:
Title:
Problem klasyfikacji istoty narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego = Issue of Classification of Essence of Nation in Political Thought of National Democrats and Peasant National Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995) , s. 75-83. - Summ.
Nr:
2168234026
article
See main document
115

Author:
Title:
Koncepcje ustroju politycznego państwa polskiego w projektach Konstytucji Zgromadzenia Narodowego = The Ideas of the Political System of the Polish State in the Drafts of the Constitution of the National Assembly
Source:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 50-57. - Summ.
Nr:
2168259988
chapter in conference materials
116

Author:
Title:
Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego = Nation and State in Political Thought of Peasants' National Union
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
172 s.: il.; 24 cm + aneks
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 126)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168256736
monograph
117

Author:
Title:
Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943 i 1944 = System Reform Conceptions of the London and Left-wing Camps in the Tears 1943-1944
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994) , s. 5-19. - Summ.
Nr:
2168253976
article
See main document
118

Author:
Title:
Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921 = Conceptions of Polish State's Political System Developed by Peasants' National Union in the Years 1919-1921
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994) , s. 45-54. - Summ.
Nr:
2168254686
article
See main document
119

Author:
Title:
Zarys struktury organizacyjno-programowej związku Ludowo-Narodowego w świetle własnych wydawnictw = Outline of the Programme and Organizational Structure of the People's Nationalist Union in the Light of own Publications
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993) , s. 99-112. - Summ.
Nr:
2168255436
article
See main document
120

Author:
Title:
Koncepcje terytorialno-polityczne przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji = Territorial and Political Conceptions of Poland According to the Thought of the National Party during the German Occupation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993) , s. 65-75. - Summ.
Nr:
2168253914
article
See main document
121

Author:
Title:
Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1989 (zarys problematyki) = Development of the Political System of the Polish People's Republic in the Years 1944-1989 (Outline of the Problems)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992) , s. 5-18. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168255468
article
See main document
122

Author:
Title:
Rola Stronnictwa Narodowego na emigracji i w konspiracji : (próba syntezy) = Role of the National Party in Exile and in Conspiracy (Tentative Synthesis)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 59-72. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257746
article
See main document
123

Author:
Title:
Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : wybór materiałów i dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
58 s.; 24 cm
Nr:
2168345634
academic script
124

Author:
Title:
Opozycja polityczna Stronnictwa Narodowego wobec rządu Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1944 = Political Opposition of the National Party to the Government of Stanisław Mikołajczyk between 1943-1944
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989) , s. 25-43. - Summ., rez.
Nr:
2168269696
article
See main document
125

Author:
Title:
Endeckie koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki = The Conceptions of the National Democrats of the Solution of the Jewish, Ukrainian and Belourussian Question in the Last Years of the Second Polish State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988) , s. 41-53. - Rez., summ.
Nr:
2168267528
article
See main document
126

Author:
Title:
Polityka podziemnego Stronnictwa Narodowego wobec Związku Radzieckiego, komunizmu i polskiej lewicy komunistycznej w świetle dokumentów i prasy konspiracyjnej = Policy of the Underground Stronnictwo Narodowe /National Party/ towards the Soviet Union, Communism and the Polish Communist Left in the Light of Documents and Underground Press
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988) , s. 55-71. - Summ., rez.
Nr:
2168233492
article
See main document
127

Title:
Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku
Source:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 62-91
Nr:
2168248626
chapter in academic script
See main document
128

Author:
Title:
Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : materiały do studiowania nauki o polityce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
70 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168268904
academic script
129

Author:
Title:
Program przemian społecznych stronnictwa narodowego w latach 1939-1945 : próba konkretyzacji endeckiej wizji narodu w powojennej Polsce = General Aspects of Connections between Politics and Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987) , s. 51-64. - Summ., rez.
Nr:
2168256702
article
See main document
130

Title:
Przewodnik do studiowania nauki o polityce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
93 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168268908
academic script
131

Author:
Title:
Polska polityka zagraniczna w koncepcji Stronnictwa Narodowego lat trzydziestych = National Party's Concept of Polish Foreign Policy in the 1930s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986) , s. 99-112. - Summ., rez.
Nr:
2168269756
article
See main document
132

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Title:
Państwo polskie w myśli politycznej narodowej demokracji
Source:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 17-24
Nr:
2168269776
chapter in conference materials
133

Author:
Title:
Opozycyjna polityka endecji wobec rządu gen. W. Sikorskiego w latach 1940-1943 = National Democrats' Opposition to Gen. Sikorski Government between 1940 and 1943
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984) , s. 5-36. - Summ., rez.
Nr:
2168271922
article
See main document
134

Author:
Title:
Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 124-137 - Bibliogr.
Nr:
2168258576
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Title:
Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 105-123 - Bibliogr. przy podrozdz.
Nr:
2168258570
chapter in monograph
See main document
136

Author:
Title:
Ogólne problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 100-104 - Bibliogr.
Nr:
2168258560
chapter in monograph
See main document
137

Author:
Title:
Międzynarodowy ruch komunistyczny
Source:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 138-146 - Bibliogr.
Nr:
2168258578
chapter in monograph
See main document
138

Title:
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Physical description:
76 s.; 23 cm
Nr:
2168345894
academic script
139

Author:
Title:
Rola Polski w czasie II Wojny Światowej w koncepcji i polityce endecji : (próba syntezy) = The Role of Poland in World War Two in the Conception and Policy of the National Democratic Party
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983) , s. 141-161. - Summ., rez.
Nr:
2168271976
article
See main document
140

Author:
Title:
Koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego w świetle wypowiedzi czołowych ideologów Stronnictwa Narodowego u schyłku II Rzeczypospolitej = Conceptions of Socio-economic System in the Political Thought of the National Party towards the End of the Second Polish Republic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168267174
article
See main document
141

Author:
Title:
Wizja przyszłej Polski w myśli politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego = The Vision of the Future Poland in the Political Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 57-79. - Summ., rez.
Nr:
2168228502
article
See main document
142

Author:
Title:
Koncepcje narodu i państwa polskiego w myśli politycznej konspiracji endeckiej okresu II wojny światowej = The Conceptions of the Polish Nation and State In the National Democrats' Conspiracy of the World War II Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980) , s. 103-123. - Summ., rez.
Nr:
2168272008
article
See main document
143

Author:
Title:
Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 166-183 - Bibliogr.
Nr:
2168258780
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Title:
Ogólne problemy współczesnych doktryn i ruchów politycznych
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 133-139 - Bibliogr.
Nr:
2168258776
chapter in monograph
See main document
145

Author:
Title:
Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 140-165 - Bibliogr.
Nr:
2168258778
chapter in monograph
See main document
146

Author:
Title:
Międzynarodowy ruch komunistyczny
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 184-197 - Bibliogr.
Nr:
2168258782
chapter in monograph
See main document
147

Author:
Title:
Istota opozycji Związku Ludowo-Narodowego wobec sanacji w pierwszych latach po zdobyciu przez nią władzy państwowej = On the Essentials of the National Peasant's Association's Opposition Against the Sanacja Regime During the First Years Following the Regime's Accession to Power
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978) , s. 85-106. - Summ., rez.
Nr:
2168250360
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
060/WE-KNP/01/2014/S/4256
Signature:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168301953
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
279 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
036/WE-KNP/01/2013/S/3036
Signature:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289881
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
134 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KNP/1/2012/S/048
Signature:
NP-1414/Magazyn
Nr:
2168272142
unpublished scientific work
4

Title:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
281 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
146/KNP/1/2011/S/625
Signature:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263230
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
171 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KNP/2/2010/S/578
Signature:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325661
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Transformacja polskiego systemu politycznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KNP/1/2009/S/523
Signature:
NP-1326/Magazyn
Nr:
2168161387
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KNP/1/2008/S/468
Signature:
NP-1219/Magazyn
Nr:
2166185917
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, ,
Title:
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
76 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
29/KNP/1/2007/S/400
Signature:
NP-1167/1/Magazyn
Nr:
2168220788
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
Title:
Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji w latach 1990-2001
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
77 k.; 30 cm
Research program:
34/KNP/2/2004/S/1444
Signature:
NP-1006/Magazyn
Nr:
2168277347
unpublished scientific work
10

Author:
Title:
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
101 k.; 30 cm
Research program:
43/KNP/1/2003/S/049
Signature:
NP-904/Magazyn
Nr:
2168277343
unpublished scientific work
11

Author:
Title:
Myśl polityczna Związku Ludowo-Narodowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
71 k.; 30 cm
Research program:
89/KNP/2/2002/S
Signature:
NP-821/Magazyn
Nr:
2168277335
unpublished scientific work
12

Author:
Title:
Opozycyjna polityka Stronnictwa Narodowego w stosunku do rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1944
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
51 k.; 30 cm
Research program:
88/KNP/2/2001/S
Signature:
NP-742/Magazyn
Nr:
2168277331
unpublished scientific work
13

Author:
Title:
Polska myśl nacjonalistyczna XX w.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[66] k.; 30 cm
Research program:
44/KNP/2/2000/S
Signature:
NP-671/Magazyn
Nr:
2168259224
unpublished scientific work
14

Author:
Title:
Tendencje rozwoju polskiego systemu politycznego : (transformacja ustrojowa lat dziewięćdziesiątych)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
52 k.; 30 cm
Research program:
52/KNP/2/99/S
Signature:
NP-613/Magazyn
Nr:
2168259182
unpublished scientific work
15

Author:
Title:
Koncepcje polityczne i społeczno-gospodarcze przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
63 k.; 30 cm
Research program:
33/KNP/2/98/S
Signature:
NP-560/Magazyn
Nr:
2168258200
unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Myśl polityczno-ustrojowa Stanisława Głąbińskiego : (opracowanie i wybór materiałów)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
193 s.; 30 cm
Research program:
26/KNP/2/97/S
Signature:
NP-466/Magazyn
Nr:
2168258156
unpublished scientific work
1
Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej / Jerzy KORNAŚ // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 59-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
2
Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne = Round Table Agreements - Historical and Contemporary Reflections / Jerzy KORNAŚ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 83-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
3
From Democracy to Authoritarianism : the Evolution of the Forms of Government in the Second Polish Republic = Od demokracji do autorytaryzmu : ewolucja systemu rządzenia w II Rzeczypospolitej / Jerzy KORNAŚ // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020), s. 16-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Kornas.pdf. - ISSN 2544-6916
4
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 7-9. - ISBN 978-83-8180-119-5
5
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 478 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8180-119-5
6
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - nr 1(25). - 167 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm. - ISSN 1643-6911
7
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - nr 24. - 279 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm/916-ksm2019/. - ISSN 1643-6911
8
Marginalizacja instytucjonalnej lewicy w Polsce / Jerzy KORNAŚ // W: W kręgu historii, politologii i emigracji / red. nauk. Krystyna Leszczyńska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - S. 297-323. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-8019-900-2
9
Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki : refleksje historyczne i współczesne = Sovereignty of the Polish State and the Roman Catholic Church Historical and Contemporary Reflections / Jerzy KORNAŚ // W: Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu / red. nauk. Anna Czyż, Sebastian Kubas. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2018. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3738). - S. 748-765. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-3392-2 ; 978-83-226-3393-9
10
Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego / Jerzy KORNAŚ // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 57-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Jerzy_KORNA.pdf. - ISSN 2544-6916
11
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - nr 23. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1643-6911
12
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-817-3
13
Predely dedemokratizacii polʹskoj političeskoj sistemy = Limits of De-Democratisation of the Polish Political System / Jerzy KORNAŚ // Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - no. 7 (79) (2017), s. 44-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2017/7-2017.pdf. - ISSN 0201-7083
14
Wstęp / Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 5-6. - ISBN 978-83-8019-817-3
15
System polityczny - zagadnienia teoretyczne / Jerzy KORNAŚ // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 7-15. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
16
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 17-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
17
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 13-14. - ISBN 978-83-8019-658-2
18
Główny nurt lewicy instytucjonalnej / Jerzy KORNAŚ // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 13-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-420-5
19
Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 328 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-420-5
20
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - 519 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-8019-658-2
21
Współczesne dylematy polskiej demokracji = Contemporary Problems of Polish Democracy / Jerzy KORNAŚ // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 145-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
22
Wprowadzenie / Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 7-11. - ISBN 978-83-8019-420-5
23
Suwerenność państwa polskiego w Unii Europejskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - S. 75-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-90-5
24
Pan Kazimierz : Kazimierz Gołdas we wspomnieniach / zebrał i oprac. Tadeusz FILAR ; red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 114 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-705-9
25
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 222 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-331-4
26
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-8019-331-4
27
Transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 9-48. - ISBN 978-83-8019-331-4
28
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1 / red. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - 273, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7464-698-7
29
Historyczne i współczesne refleksje wokół suwerenności państwa polskiego = Historical and Contemporary Reflections on Sovereignty of Polish State / Jerzy KORNAŚ // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-724-3
30
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - 144, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-759-5
31
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - 299, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7464-724-3
32
System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja / Jerzy KORNAŚ // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 4-28
33
Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. T. 2, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej / red. nauk. Robert Alberski, Wiesława Jednaka, Dariusz Skrzypiński. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 110-120. - ISBN 978-83-8019-042-9
34
Polskie modernizacje ustrojowe z perspektywy współczesnej / Jerzy KORNAŚ // W: Droga ku zmianom : księga jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. T. 1 / red. nauk. Danuta Waniek, Krzysztof Janik. - Warszawa ; Kraków: Vi-Press Joanna Świerczyńska, 2014. - S. 11-35. - ISBN 978-83-940645-2-5
35
Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2014), s. 29-76
36
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia / Jerzy KORNAŚ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Łukasz DANEL // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 44-133
37
Rekonstrukcja historycznych doświadczeń modernizacji państwa polskiego / Jerzy KORNAŚ // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 19-43
38
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - 534 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
39
Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 169-175. - Rec. pracy: Michał Śliwa, Demokracja polska: idee, ludzie, dzieje. - ISSN 1898-6447
40
Socjaldemokratyczny model demokracji w Polsce = Social-democratic Model of Democracy in Poland / Jerzy KORNAŚ // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
41
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 887. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
42
Polskie zmagania z suwerennością : recenzja książki Danuty Waniek "Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce" / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 87-92. - Rec. pracy: Danuta Waniek, Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce. - ISSN 1898-6447
43
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 894. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
44
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 882. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
45
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 900. - 76 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
46
Administracja publiczna w Polsce / Jerzy KORNAŚ // W: Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER. - Wyd. 2, uaktual., 5 dodr. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2011. - S. 103-143. - ISBN 978-83-01-14995-6
47
Tradycje konstytucyjne Polaków a współczesne projekty rewizji konstytucji / Jerzy KORNAŚ // W: Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - S. 167-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-76-9
48
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 868. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
49
Polska transformacja - modernizacja a regresywna tradycja / Jerzy KORNAŚ // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 21-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
50
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Transformacja polska - oczekiwania i rzeczywistość, 26-27 maja 2010 r., Kraków-Niepołomice. - Cz. 1 ukazała się w ramach serii: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-50-1
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 870. - 218 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
52
Nurt socjaldemokratyczny / Jerzy KORNAŚ // W: Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ. - (2011), s. 5-78
53
Problemy polskiej transformacji / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-60056-76-9
54
Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji / Jerzy KORNAŚ // W: Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 2 / red. nauk. Bogdan Szlachta. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 347-358. - ISBN 978-83-7571-148-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/321/Szlachta_Bogdan%28red.%29_My%c5%9bl_i_polityka_t.2_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
55
Państwo demokratyczne a polityka historyczna IV Rzeczypospolitej = Democracy and the Political History of the Fourth Republic / Jerzy KORNAŚ // W: Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - S. 193-206. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-473-7
56
Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 458 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 9). - ISBN 978-83-7252-473-7
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 835. - 120 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1898-6447
58
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 368 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 12). - ISBN 978-83-7252-484-3
59
Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku / Jerzy KORNAŚ // W: Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane / red. Krzysztof Janik. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - (Lewica w III RP). - S. 29-52. - ISBN 978-83-7611-592-4
60
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i "gospodarstwie narodowym" / Jerzy KORNAŚ // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 159-180. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
61
Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji / Jerzy KORNAŚ // W: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010. - S. 7-22. - ISBN 978-83-7571-023-6
62
Paradygmaty demokracji a konsolidacja polskiej demokracji / Jerzy KORNAŚ // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - (2010), s. 5-57
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 824. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
64
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 846. - 130 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
65
Profesor Erhard Cziomer : refleksja z perspektywy 35 lat / Jerzy KORNAŚ // W: Profesor Erhard Cziomer : w 40-lecie pracy naukowej / red. Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 13-15. - ISBN 978-83-7571-079-3
66
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 802. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1898-6447
67
Stracone nadzieje : szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1945) / Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 155 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-080-6
68
Globalizacja a państwo narodowe = Globalisation and Nation State / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. - 2 (55) (2009), s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-0249
69
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 809. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1898-6447
70
Transformacja ustroju konstytucyjnego państwa z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania / Jerzy KORNAŚ // W: Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2009), s. 8-45
71
Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007) / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 5-7. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998363. - ISSN 1898-6447
72
Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana / oprac. Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 9-21. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164998414. - ISSN 1898-6447
73
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 803. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
74
Polska służba cywilna - problemy rozwoju = The Dilemma of Development Facing the Polish Civil Service / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 803 (2009), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164998439. - ISSN 1898-6447
75
Administracja publiczna w Polsce / Jerzy KORNAŚ // W: Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER. - Wyd. 2, uaktual., 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 103-143. - ISBN 978-83-01-14995-6
76
Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego / Jerzy KORNAŚ // W: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek : (koncepcje - ludzie - działalność) / red. Tomasz Sikorski, Adam Wątor. - Szczecin: na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego : Zapol, 2008. - S. 340-354. - ISBN 978-83-7518-109-8
77
Inteligencja w myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji = The Intelligentsia in the Social-political Philosophy of the National Democratic Party / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 779 (2008), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160850396. - ISSN 1898-6447
78
Demokracja a "IV Rzeczpospolita" / Jerzy KORNAŚ // W: Studia z nauk społecznych i humanistycznych / red. Jerzy Juchnowski, Marian S. Wolański. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3034). - S. 439-450. - ISBN 978-83-229-2909-4
79
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 779. - 118 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
80
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 791. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
81
Nurt socjaldemokratyczny / Jerzy KORNAŚ // W: Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2008), s. 4-62
82
Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku = Contemporary Political Idealism and Realism against a Background of Creating Polish State Experiences in XXth and XXIst Centuries / Jerzy KORNAŚ // W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów / red. Marek Barański. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2008. - S. 120-138. - Summ. - ISBN 978-83-7164-561-9
83
Myśl państwowa narodowej demokracji do połowy XX wieku / Jerzy KORNAŚ // W: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 1 / red. Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 239-257. - Zsfg. - ISBN 978-83-89682-95-8
84
Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999 = The Place of the Polish Social Democratic Party (SdRP) in Poland's Political System in the Years 1990-1999 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 41-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153421274. - ISSN 0208-7944
85
Profesor Kazimierz Urban (1946-2007) / Jerzy KORNAŚ // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 8. - ISSN 1689-7749
86
Państwo demokratyczne i doświadczenia polskich konstytucji a "IV Rzeczpospolita" / Jerzy KORNAŚ // W: Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2007), s. 4-42
87
Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - 488 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-60056-12-7
88
Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości = Polish Social Democracy and the Heritage of the Past / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 706 (2006), s. 81-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111914970. - ISSN 0208-7944
89
Polskie zmagania z Lewiatanem / Jerzy KORNAŚ // W: Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2006. - S. 301-325. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-12-7
90
Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939) = The Concepts of Nation and State According to National Party Political thought in the years 1928-1939 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 692 (2005), s. 21-37. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106923771. - ISSN 0208-7944
91
Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej / Jerzy KORNAŚ // W: Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 171-188. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-07-2
92
Administracja publiczna w Polsce / Jerzy KORNAŚ // W: Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER. - Wyd. 2, uaktualnione. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - S. 103-143. - ISBN 83-01-14366-5
93
Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - 348 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-60056-07-2
94
O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej = The Essence, Structure and Decline of the Political System in the People's Republic of Poland / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 655 (2004), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68246919. - ISSN 0208-7944
95
Dylematy polityczne Rzeczypospolitej Polskiej / Jerzy KORNAŚ // W: Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2004. - S. 13-30. - ISBN 83-914805-9-3
96
Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego / red. nauk. Jerzy KORNAŚ. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2004. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-914805-9-3
97
Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji / Jerzy KORNAŚ // W: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / red. Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa. - Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 299-314. - ISBN 83-7271-284-0
98
Administracja publiczna w Polsce / Jerzy KORNAŚ // W: Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy HAUSNER. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - S. 103-143. - ISBN 83-01-13901-3
99
Od modyfikacji ustrojowej systemu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej = Changes in the Polish Political System from the Polish People1s Republic to the Democratic Republic of Poland / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 5-20. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14174. - ISSN 0208-7944
100
Wybrane aspekty działalności i myśli politycznej Zygmunta Wasilewskiego = Selected Aspects of Zygmunt Wasilewski's Political Activity and Thought / Jerzy KORNAŚ // W: Zygmunt Wasilewski : polityk - krytyk - regionalista = Zygmunt Wasilewski - Politician - Critic - Regionalist / red. Marta Meducka. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 9-23. - Materiały konferencji naukowej, Kielce, 2000 r. - ISBN 83-86006-62-5
101
Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej stronnictwa narodowego / Jerzy KORNAŚ // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 177-201. - ISBN 83-7188-596-2. - ISSN 1643-8299
102
Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r. = Frameworks for the Polish Civil Service in the Light of Legislation from 1996 and 1998 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 571 (2001), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
103
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Trans-Krak, 2001. - 195 s. ; 25 cm. - ISBN 83-88154-06-0
104
Problem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w świetle poglądów środowisk narodowych / Jerzy KORNAŚ // W: Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 131-141. - ISBN 83-227-1758-X
105
Wizja ustrojowa państwa w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej / Jerzy KORNAŚ // W: Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / red. Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Trans-Krak, 2001. - S. 141-154. - ISBN 83-88154-06-0
106
Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku = Political System of the Polish Republic in the Light of the Constitution Passed by the National Assembly on 2 April 1997 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000), s. 17-32. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10710. - ISSN 0208-7944
107
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie / wstęp, wybór i oprac. Jerzy KORNAŚ. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999. - 235, [5] s. : 1 portr ; 21 cm. - ISBN 83-7059-390-9
108
Ustrój polityczny państwa w konstytucji RP na tle bazowych projektów konstytucji : (analiza porównawcza) / Jerzy KORNAŚ // W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - S. 69-74. - ISBN 83-7252-012-7
109
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - ISBN 83-7252-012-7
110
Apolityczność służby cywilnej w Polsce / Jerzy KORNAŚ // Biuletyn Służby Cywilnej. - nr 2 (1998), s. 19-20. - ISSN 1428-9326
111
Założenia ustroju politycznego RP w świetle projektu Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z 19 czerwca 1996 roku. = Principles of the Political System According to the Draft Constitution of the Constituent Committee of the National Assembly / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 31-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
112
Koncepcja zmian struktury społecznej Polski w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego / Jerzy KORNAŚ // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 245-259. - ISBN 83-903900-8-6
113
Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919-1927 = Poland's Political and Economic System in the Political Thought of Stanisław Głąbiński in the Years 1919-1927 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997), s. 5-19. - Summ. - ISSN 0208-7944
114
Problem klasyfikacji istoty narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego = Issue of Classification of Essence of Nation in Political Thought of National Democrats and Peasant National Union / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 75-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
115
Koncepcje ustroju politycznego państwa polskiego w projektach Konstytucji Zgromadzenia Narodowego = The Ideas of the Political System of the Polish State in the Drafts of the Constitution of the National Assembly / Jerzy KORNAŚ // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 50-57. - Summ.
116
Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego = Nation and State in Political Thought of Peasants' National Union / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 172 s. : il. ; 24 cm + aneks. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 126)
117
Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943 i 1944 = System Reform Conceptions of the London and Left-wing Camps in the Tears 1943-1944 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 5-19. - Summ. - ISSN 0208-7944
118
Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921 = Conceptions of Polish State's Political System Developed by Peasants' National Union in the Years 1919-1921 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 45-54. - Summ. - ISSN 0208-7944
119
Zarys struktury organizacyjno-programowej związku Ludowo-Narodowego w świetle własnych wydawnictw = Outline of the Programme and Organizational Structure of the People's Nationalist Union in the Light of own Publications / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 99-112. - Summ. - ISSN 0208-7944
120
Koncepcje terytorialno-polityczne przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji = Territorial and Political Conceptions of Poland According to the Thought of the National Party during the German Occupation / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 65-75. - Summ. - ISSN 0208-7944
121
Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1989 (zarys problematyki) = Development of the Political System of the Polish People's Republic in the Years 1944-1989 (Outline of the Problems) / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 5-18. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
122
Rola Stronnictwa Narodowego na emigracji i w konspiracji (próba syntezy) = Role of the National Party in Exile and in Conspiracy (Tentative Synthesis) / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 59-72. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
123
Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : wybór materiałów i dokumentów / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 58 s. ; 24 cm
124
Opozycja polityczna Stronnictwa Narodowego wobec rządu Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1944 = Political Opposition of the National Party to the Government of Stanisław Mikołajczyk between 1943-1944 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 303 (1989), s. 25-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
125
Endeckie koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki = The Conceptions of the National Democrats of the Solution of the Jewish, Ukrainian and Belourussian Question in the Last Years of the Second Polish State / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 41-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
126
Polityka podziemnego Stronnictwa Narodowego wobec Związku Radzieckiego, komunizmu i polskiej lewicy komunistycznej w świetle dokumentów i prasy konspiracyjnej = Policy of the Underground Stronnictwo Narodowe /National Party/ towards the Soviet Union, Communism and the Polish Communist Left in the Light of Documents and Underground Press / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 55-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
127
Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku / wybór tekstów i dokumentów Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 62-91
128
Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : materiały do studiowania nauki o polityce / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 70 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
129
Program przemian społecznych stronnictwa narodowego w latach 1939-1945 : próba konkretyzacji endeckiej wizji narodu w powojennej Polsce = General Aspects of Connections between Politics and Economy / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 227 (1987), s. 51-64. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
130
Przewodnik do studiowania nauki o polityce / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
131
Polska polityka zagraniczna w koncepcji Stronnictwa Narodowego lat trzydziestych = National Party's Concept of Polish Foreign Policy in the 1930s / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 99-112. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
132
Państwo polskie w myśli politycznej narodowej demokracji / Jerzy KORNAŚ // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 17-24
133
Opozycyjna polityka endecji wobec rządu gen. W. Sikorskiego w latach 1940-1943 = National Democrats' Opposition to Gen. Sikorski Government between 1940 and 1943 / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 5-36. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
134
Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie / Jerzy KORNAŚ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 124-137. - Bibliogr.
135
Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm / Jerzy KORNAŚ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 105-123. - Bibliogr. przy podrozdz.
136
Ogólne problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych / Jerzy KORNAŚ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 100-104. - Bibliogr.
137
Międzynarodowy ruch komunistyczny / Jerzy KORNAŚ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 138-146. - Bibliogr.
138
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 76 s. ; 23 cm
139
Rola Polski w czasie II Wojny Światowej w koncepcji i polityce endecji (próba syntezy) = The Role of Poland in World War Two in the Conception and Policy of the National Democratic Party / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 172 (1983), s. 141-161. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
140
Koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego w świetle wypowiedzi czołowych ideologów Stronnictwa Narodowego u schyłku II Rzeczypospolitej = Conceptions of Socio-economic System in the Political Thought of the National Party towards the End of the Second Polish Republic / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 155 (1982), s. 53-72. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
141
Wizja przyszłej Polski w myśli politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego = The Vision of the Future Poland in the Political Thought / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 57-79. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
142
Koncepcje narodu i państwa polskiego w myśli politycznej konspiracji endeckiej okresu II wojny światowej = The Conceptions of the Polish Nation and State In the National Democrats' Conspiracy of the World War II Period / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980), s. 103-123. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
143
Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie / Jerzy KORNAŚ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 166-183. - Bibliogr.
144
Ogólne problemy współczesnych doktryn i ruchów politycznych / Jerzy KORNAŚ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 133-139. - Bibliogr.
145
Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm / Jerzy KORNAŚ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 140-165. - Bibliogr.
146
Międzynarodowy ruch komunistyczny / Jerzy KORNAŚ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 184-197. - Bibliogr.
147
Istota opozycji Związku Ludowo-Narodowego wobec sanacji w pierwszych latach po zdobyciu przez nią władzy państwowej = On the Essentials of the National Peasant's Association's Opposition Against the Sanacja Regime During the First Years Following the Regime's Accession to Power / Jerzy KORNAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978), s. 85-106. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
148
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
149
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
150
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ ; zespół: Łukasz DANEL, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 281 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
152
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 171 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
153
Transformacja polskiego systemu politycznego / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
154
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
155
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 76 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
156
Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji w latach 1990-2001 / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 k. ; 30 cm
157
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945 / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 101 k. ; 30 cm
158
Myśl polityczna Związku Ludowo-Narodowego / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 71 k. ; 30 cm
159
Opozycyjna polityka Stronnictwa Narodowego w stosunku do rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1944 / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 51 k. ; 30 cm
160
Polska myśl nacjonalistyczna XX w. / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [66] k. ; 30 cm
161
Tendencje rozwoju polskiego systemu politycznego : (transformacja ustrojowa lat dziewięćdziesiątych) / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 52 k. ; 30 cm
162
Koncepcje polityczne i społeczno-gospodarcze przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 63 k. ; 30 cm
163
Myśl polityczno-ustrojowa Stanisława Głąbińskiego : (opracowanie i wybór materiałów) / Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 193 s. ; 30 cm
1
Kornaś J., (2020), Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 59-68.
2
Kornaś J., (2020), Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 83-103.
3
Kornaś J., (2020), From Democracy to Authoritarianism : the Evolution of the Forms of Government in the Second Polish Republic, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 2 (6), s. 16-25; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Kornas.pdf
4
Kornaś J., Danel Ł., Lisiakiewicz R., (2020), Wstęp. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-9.
5
Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), (2020), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 478 s.
6
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - nr 1(25). - 167 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
7
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - nr 24. - 279 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
8
Kornaś J., (2018), Marginalizacja instytucjonalnej lewicy w Polsce. [W:] Leszczyńska K. (red.), W kręgu historii, politologii i emigracji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 297-323.
9
Kornaś J., (2018), Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki : refleksje historyczne i współczesne. [W:] Czyż A., Kubas S. (red.), Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3738), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 748-765.
10
Kornaś J., (2018), Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1(2), s. 57-66; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Jerzy_KORNA.pdf
11
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - nr 23. - 284 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
12
Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), (2017), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 271 s.
13
Kornaś J., (2017), Predely dedemokratizacii polʹskoj političeskoj sistemy, "Sovremennaya Evropa", no. 7 (79), s. 44-55; http://www.sov-europe.ru/2017/7-2017.pdf
14
Jakimowicz R., Kornaś J., (2017), Wstęp. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-6.
15
Kornaś J., (2017), System polityczny - zagadnienia teoretyczne. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-15.
16
Kornaś J., (2017), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 17-65.
17
Kornaś J., Danel Ł., (2016), Wstęp. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-14.
18
Kornaś J., (2016), Główny nurt lewicy instytucjonalnej. [W:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-100.
19
Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), (2016), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 328 s.
20
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2016), Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 519 s.
21
Kornaś J., (2016), Współczesne dylematy polskiej demokracji. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 145-169.
22
Kornaś J., Lisiakiewicz R., (2016), Wprowadzenie. [W:] Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-11.
23
Kornaś J., (2016), Suwerenność państwa polskiego w Unii Europejskiej. [W:] Rybarski A. (red.), Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 75-87.
24
Filar T., Kornaś J. (red.), (2015), Pan Kazimierz: Kazimierz Gołdas we wspomnieniach, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 114 s.
25
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2015), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat: wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 222 s.
26
Kornaś J., Danel Ł., (2015), Wstęp. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-7.
27
Kornaś J., (2015), Transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 9-48.
28
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2014), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 1, Kraków : Wydawnictwa AGH, 273, [2] s.
29
Kornaś J., (2014), Historyczne i współczesne refleksje wokół suwerenności państwa polskiego. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 51-68.
30
Kornaś J., (2014), Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Kraków : Wydawnictwa AGH, 144, [1] s.
31
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2014), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2, Kraków : Wydawnictwa AGH, 299, [3] s.
32
Kornaś J., (2014), System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 4-28.
33
Kornaś J., (2014), Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Alberski R., Jednaka W., Skrzypiński D. (red.), Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, T. 2, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 110-120.
34
Kornaś J., (2014), Polskie modernizacje ustrojowe z perspektywy współczesnej. [W:] Waniek D., Janik K. (red.), Droga ku zmianom : księga jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, T. 1, Warszawa ; Kraków : Vi-Press Joanna Świerczyńska, s. 11-35.
35
Kornaś J., (2014), Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, s. 29-76.
36
Kornaś J., Latosińska A., Karwoth-Zielińska D., Danel Ł., (2013), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 44-133.
37
Kornaś J., (2013), Rekonstrukcja historycznych doświadczeń modernizacji państwa polskiego. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 19-43.
38
Kornaś J., Danel Ł. (red.), (2012), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 534 s.
39
Kornaś J., (2012), Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 169-175.
40
Kornaś J., (2012), Socjaldemokratyczny model demokracji w Polsce. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 75-90.
41
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 887. - 92 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
42
Kornaś J., (2012), Polskie zmagania z suwerennością : recenzja książki Danuty Waniek "Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 87-92.
43
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 894. - 110 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
44
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - nr 882. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
45
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - nr 900. - 76 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
46
Kornaś J., (2011), Administracja publiczna w Polsce. [W:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 103-143.
47
Kornaś J., (2011), Tradycje konstytucyjne Polaków a współczesne projekty rewizji konstytucji. [W:] Kornaś J. (red.), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 167-190.
48
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 868. - 162 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
49
Kornaś J., (2011), Polska transformacja - modernizacja a regresywna tradycja. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-37.
50
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2011), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 239 s.
51
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 870. - 218 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
52
Kornaś J., (2011), Nurt socjaldemokratyczny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, s. 5-78.
53
Kornaś J. (red.), (2011), Problemy polskiej transformacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 428 s.
54
Kornaś J., (2011), Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji. [W:] Szlachta B. (red.), Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 347-358.
55
Kornaś J., (2010), Państwo demokratyczne a polityka historyczna IV Rzeczypospolitej. [W:] Kornaś J. (red.), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 193-206.
56
Kornaś J. (red.), (2010), Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 458 s.
57
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 835. - 120 s.: il.; 24 cm. - 1898-6447
58
Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), (2010), Transformacja polska: oczekiwania i rzeczywistość, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 368 s.
59
Kornaś J., (2010), Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku. [W:] Janik K. (red.), Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 29-52.
60
Kornaś J., (2010), Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i "gospodarstwie narodowym". [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 159-180.
61
Kornaś J., (2010), Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji. [W:] Budzowski K. (red.), Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 7-22.
62
Kornaś J., (2010), Paradygmaty demokracji a konsolidacja polskiej demokracji. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 5-57.
63
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 824. - 81 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
64
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 846. - 130 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
65
Kornaś J., (2010), Profesor Erhard Cziomer : refleksja z perspektywy 35 lat. [W:] Lasoń M. (red.), Profesor Erhard Cziomer : w 40-lecie pracy naukowej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 13-15.
66
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 802. - 175 s.: il.; 24 cm. - 1898-6447
67
Kornaś J., (2009), Stracone nadzieje: szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1945), Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 155 s.
68
Dzwończyk J., Kornaś J., (2009), Globalizacja a państwo narodowe, "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie", 2 (55), s. 93-108.
69
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 809. - 187 s.: il.; 24 cm. - 1898-6447
70
Kornaś J., (2009), Transformacja ustroju konstytucyjnego państwa z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Transformacja polskiego systemu politycznego, s. 8-45.
71
Kornaś J., (2009), Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 5-7; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998363
72
Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana, oprac. J. Kornaś, (2009) "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 9-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998414
73
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - nr 803. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
74
Kornaś J., (2009), Polska służba cywilna - problemy rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 803, s. 23-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/164998439
75
Kornaś J., (2009), Administracja publiczna w Polsce. [W:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-143.
76
Kornaś J., (2008), Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego. [W:] Sikorski T., Wątor A. (red.), Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek : (koncepcje - ludzie - działalność), Szczecin : na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego : Zapol, s. 340-354.
77
Kornaś J., (2008), Inteligencja w myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 29-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/160850396
78
Kornaś J., (2008), Demokracja a "IV Rzeczpospolita". [W:] Juchnowski J., Wolański (red.), Studia z nauk społecznych i humanistycznych (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 439-450.
79
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 779. - 118 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
80
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 791. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1898-6447
81
Kornaś J., (2008), Nurt socjaldemokratyczny. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku, s. 4-62.
82
Kornaś J., (2008), Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku. [W:] Barański M. (red.), Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 120-138.
83
Kornaś J., (2007), Myśl państwowa narodowej demokracji do połowy XX wieku. [W:] Faryś J., Sikorski T., Słowiński P. (red.), Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, T. 1, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 239-257.
84
Kornaś J., (2007), Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 41-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/153421274
85
Kornaś J., (2007), Profesor Kazimierz Urban (1946-2007), "Kurier AE", nr 4 (12), s. 8.
86
Kornaś J., (2007), Państwo demokratyczne i doświadczenia polskich konstytucji a "IV Rzeczpospolita". [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, s. 4-42.
87
Kornaś J. (red.), (2006), Nowoczesny Lewiatan: studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 488 s.
88
Kornaś J., (2006), Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 81-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/111914970
89
Kornaś J., (2006), Polskie zmagania z Lewiatanem. [W:] Kornaś J. (red.), Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 301-325.
90
Kornaś J., (2005), Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 21-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/106923771
91
Kornaś J., (2005), Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. [W:] Kornaś J. (red.), Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 171-188.
92
Kornaś J., (2005), Administracja publiczna w Polsce. [W:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 103-143.
93
Kornaś J. (red.), (2005), Partie polityczne: permanentne problemy: studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 348 s.
94
Kornaś J., (2004), O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/68246919
95
Kornaś J., (2004), Dylematy polityczne Rzeczypospolitej Polskiej. [W:] Kornaś J. (red.), Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 13-30.
96
Kornaś J. (red.), (2004), Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 229 s.
97
Kornaś J., (2004), Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji. [W:] Ślęzak T., Śliwa M. (red.), Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 299-314.
98
Kornaś J., (2003), Administracja publiczna w Polsce. [W:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 103-143.
99
Kornaś J., (2002), Od modyfikacji ustrojowej systemu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/14174
100
Kornaś J., (2002), Wybrane aspekty działalności i myśli politycznej Zygmunta Wasilewskiego. [W:] Meducka M. (red.), Zygmunt Wasilewski : polityk - krytyk - regionalista, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 9-23.
101
Kornaś J., (2002), Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej stronnictwa narodowego, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 177-201.
102
Kornaś J., (2001), Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 571, s. 21-38.
103
Kornaś J. (red.), (2001), Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku: materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r., Kraków : Trans-Krak, 195 s.
104
Kornaś J., (2001), Problem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w świetle poglądów środowisk narodowych. [W:] Marczewska-Rytko M. (red.), Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 131-141.
105
Kornaś J., (2001), Wizja ustrojowa państwa w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. [W:] Kornaś J. (red.), Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r, Kraków : Trans-Krak, s. 141-154.
106
Kornaś J., (2000), Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 17-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/10710
107
Kornaś J. (red.), (1999), Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie, Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 235, [5] s.
108
Kornaś J., (1999), Ustrój polityczny państwa w konstytucji RP na tle bazowych projektów konstytucji : (analiza porównawcza). [W:] Kornaś J., Banach M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 69-74.
109
Kornaś J., Banach M. (red.), (1999), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: spór o kształt ustroju państwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie
110
Kornaś J., (1998), Apolityczność służby cywilnej w Polsce, "Biuletyn Służby Cywilnej", nr 2, s. 19-20.
111
Kornaś J., (1998), Założenia ustroju politycznego RP w świetle projektu Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z 19 czerwca 1996 roku., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 31-45.
112
Kornaś J., (1998), Koncepcja zmian struktury społecznej Polski w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 245-259.
113
Kornaś J., (1997), Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919-1927, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 5-19.
114
Kornaś J., (1995), Problem klasyfikacji istoty narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 75-83.
115
Kornaś J., (1995), Koncepcje ustroju politycznego państwa polskiego w projektach Konstytucji Zgromadzenia Narodowego. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 50-57.
116
Kornaś J., (1995), Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 126), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
117
Kornaś J., (1994), Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943 i 1944, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 5-19.
118
Kornaś J., (1994), Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 45-54.
119
Kornaś J., (1993), Zarys struktury organizacyjno-programowej związku Ludowo-Narodowego w świetle własnych wydawnictw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 99-112.
120
Kornaś J., (1993), Koncepcje terytorialno-polityczne przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 65-75.
121
Kornaś J., (1992), Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1989 (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 5-18.
122
Kornaś J., (1991), Rola Stronnictwa Narodowego na emigracji i w konspiracji (próba syntezy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 59-72.
123
Kornaś J., (1989), Polska myśl polityczna XIX i XX wieku: wybór materiałów i dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
124
Kornaś J., (1989), Opozycja polityczna Stronnictwa Narodowego wobec rządu Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1944, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 25-43.
125
Kornaś J., (1988), Endeckie koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 41-53.
126
Kornaś J., (1988), Polityka podziemnego Stronnictwa Narodowego wobec Związku Radzieckiego, komunizmu i polskiej lewicy komunistycznej w świetle dokumentów i prasy konspiracyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 55-71.
127
Kornaś J., Urban K., (1987), Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 62-91.
128
Kornaś J., (1987), Polska myśl polityczna XIX i XX wieku: materiały do studiowania nauki o polityce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 70 s.
129
Kornaś J., (1987), Program przemian społecznych stronnictwa narodowego w latach 1939-1945 : próba konkretyzacji endeckiej wizji narodu w powojennej Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 51-64.
130
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1986), Przewodnik do studiowania nauki o polityce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 93 s.
131
Kornaś J., (1986), Polska polityka zagraniczna w koncepcji Stronnictwa Narodowego lat trzydziestych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 99-112.
132
Kornaś J., (1986), Państwo polskie w myśli politycznej narodowej demokracji. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17-24.
133
Kornaś J., (1984), Opozycyjna polityka endecji wobec rządu gen. W. Sikorskiego w latach 1940-1943, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 5-36.
134
Kornaś J., (1984), Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 124-137.
135
Kornaś J., (1984), Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-123.
136
Kornaś J., (1984), Ogólne problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100-104.
137
Kornaś J., (1984), Międzynarodowy ruch komunistyczny. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 138-146.
138
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1983), Nauka o polityce: przewodnik do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 s.
139
Kornaś J., (1983), Rola Polski w czasie II Wojny Światowej w koncepcji i polityce endecji (próba syntezy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 141-161.
140
Kornaś J., (1982), Koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego w świetle wypowiedzi czołowych ideologów Stronnictwa Narodowego u schyłku II Rzeczypospolitej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 53-72.
141
Kornaś J., (1981), Wizja przyszłej Polski w myśli politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 57-79.
142
Kornaś J., (1980), Koncepcje narodu i państwa polskiego w myśli politycznej konspiracji endeckiej okresu II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 103-123.
143
Kornaś J., (1979), Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 166-183.
144
Kornaś J., (1979), Ogólne problemy współczesnych doktryn i ruchów politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 133-139.
145
Kornaś J., (1979), Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 140-165.
146
Kornaś J., (1979), Międzynarodowy ruch komunistyczny. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-197.
147
Kornaś J., (1978), Istota opozycji Związku Ludowo-Narodowego wobec sanacji w pierwszych latach po zdobyciu przez nią władzy państwowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 85-106.
148
Kornaś J. (red.), (2014), Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
149
Polskie modernizacje społeczno-polityczne: perspektywa historyczna i współczesna, (2013), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 279 k.
150
Danel Ł., Kotulewicz K., Latosińska A., Lisiakiewicz R., (2012), Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 k.
151
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej, (2011), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 281 s.
152
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, (2010), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 171 k.
153
Transformacja polskiego systemu politycznego, (2009), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 109 s.
154
Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku: ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku, (2008), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
155
Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy, (2007), Kornaś J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 s.
156
Kornaś J., (2004), Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji w latach 1990-2001, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 k.
157
Kornaś J., (2003), Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 k.
158
Kornaś J., (2002), Myśl polityczna Związku Ludowo-Narodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
159
Kornaś J., (2001), Opozycyjna polityka Stronnictwa Narodowego w stosunku do rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1944, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
160
Kornaś J., (2000), Polska myśl nacjonalistyczna XX w., Kraków : Akademia Ekonomiczna, [66] k.
161
Kornaś J., (2000), Tendencje rozwoju polskiego systemu politycznego: (transformacja ustrojowa lat dziewięćdziesiątych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 52 k.
162
Kornaś J., (1998), Koncepcje polityczne i społeczno-gospodarcze przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
163
Kornaś J., (1997), Myśl polityczno-ustrojowa Stanisława Głąbińskiego: (opracowanie i wybór materiałów), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 193 s.
1
@inbook{UEK:2168351996,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "59-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
2
@inbook{UEK:2168345116,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Porozumienia Okrągłego Stołu - refleksje historyczne i współczesne",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "83-103",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
3
@article{UEK:2168356004,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "From Democracy to Authoritarianism : the Evolution of the Forms of Government in the Second Polish Republic",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "2 (6)",
pages = "16-25",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Kornas.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168345114,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Wstęp",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "7-9",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
5
@book{UEK:2168345112,
title = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
editor = Danel Łukasz,
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Lisiakiewicz Rafał,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
6
@misc{UEK:2168350836,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm},
}
7
@misc{UEK:2168343732,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm/916-ksm2019/},
}
8
@inbook{UEK:2168330343,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Marginalizacja instytucjonalnej lewicy w Polsce",
booktitle = "W kręgu historii, politologii i emigracji",
pages = "297-323",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
isbn = "978-83-8019-900-2",
}
9
@inbook{UEK:2168330349,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki : refleksje historyczne i współczesne",
booktitle = "Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Markowi Barańskiemu",
pages = "748-765",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2018",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-3392-2 ; 978-83-226-3393-9",
}
10
@article{UEK:2168335185,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1(2)",
pages = "57-66",
year = "2018",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Jerzy_KORNA.pdf},
}
11
@misc{UEK:2168331341,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2018",
}
12
@book{UEK:2168325055,
title = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
editor = Jakimowicz Robert,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
13
@article{UEK:2168323583,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Predely dedemokratizacii polʹskoj političeskoj sistemy",
journal = "Sovremennaya Evropa",
number = "no. 7 (79)",
pages = "44-55",
year = "2017",
url = {http://www.sov-europe.ru/2017/7-2017.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168325059,
author = "Robert Jakimowicz and Jerzy Kornaś",
title = "Wstęp",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "5-6",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
15
@inbook{UEK:2168325061,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "System polityczny - zagadnienia teoretyczne",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "7-15",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
16
@inbook{UEK:2168325063,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "17-65",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
17
@misc{UEK:2168315609,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel",
title = "Wstęp",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "13-14",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
18
@inbook{UEK:2168309443,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Główny nurt lewicy instytucjonalnej",
booktitle = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
pages = "13-100",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
19
@book{UEK:2168309437,
title = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Lisiakiewicz Rafał,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
20
@book{UEK:2168315603,
title = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
21
@inbook{UEK:2168315629,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Współczesne dylematy polskiej demokracji",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "145-169",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
22
@misc{UEK:2168309439,
author = "Jerzy Kornaś and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej",
pages = "7-11",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-420-5",
}
23
@inbook{UEK:2168315931,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Suwerenność państwa polskiego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania",
pages = "75-87",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2016",
isbn = "978-83-63196-90-5",
}
24
@book{UEK:2168302015,
title = "Pan Kazimierz",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-705-9",
}
25
@book{UEK:2168303981,
title = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
26
@misc{UEK:2168307119,
author = "Jerzy Kornaś and Łukasz Danel",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "5-7",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
27
@inbook{UEK:2168303983,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "9-48",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
28
@book{UEK:2168292801,
title = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-698-7",
}
29
@inbook{UEK:2168292851,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Historyczne i współczesne refleksje wokół suwerenności państwa polskiego",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
pages = "51-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
30
@book{UEK:2168292985,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-759-5",
}
31
@book{UEK:2168292841,
title = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
32
@unpublished{UEK:2168302045,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "4-28",
year = "2014",
}
33
@inbook{UEK:2168295801,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. T. 2, Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej",
pages = "110-120",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2014",
isbn = "978-83-8019-042-9",
}
34
@inbook{UEK:2168295805,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polskie modernizacje ustrojowe z perspektywy współczesnej",
booktitle = "Droga ku zmianom : księga jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. T. 1",
pages = "11-35",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Vi-Press Joanna Świerczyńska",
year = "2014",
isbn = "978-83-940645-2-5",
}
35
@unpublished{UEK:2168302047,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
pages = "29-76",
year = "2014",
}
36
@unpublished{UEK:2168306747,
author = "Jerzy Kornaś and Agnieszka Latosińska and Dominika Karwoth-Zielińska and Łukasz Danel",
title = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "44-133",
year = "2013",
}
37
@unpublished{UEK:2168289885,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Rekonstrukcja historycznych doświadczeń modernizacji państwa polskiego",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "19-43",
year = "2013",
}
38
@book{UEK:2168293345,
title = "Dylematy polskiej demokracji",
editor = Kornaś Jerzy,
editor = Danel Łukasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
39
@article{UEK:2168244796,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "169-175",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168293357,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Socjaldemokratyczny model demokracji w Polsce",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "75-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
41
@misc{UEK:2168256604,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
42
@article{UEK:2168256616,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polskie zmagania z suwerennością : recenzja książki Danuty Waniek Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "887",
pages = "87-92",
year = "2012",
}
43
@misc{UEK:2168256618,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
44
@misc{UEK:2168244782,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
45
@misc{UEK:2168261520,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2168322577,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Administracja publiczna w Polsce",
booktitle = "Administracja publiczna",
pages = "103-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, uaktual., 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14995-6",
}
47
@inbook{UEK:2168229654,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Tradycje konstytucyjne Polaków a współczesne projekty rewizji konstytucji",
booktitle = "Problemy polskiej transformacji",
pages = "167-190",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
48
@misc{UEK:2168232220,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
49
@inbook{UEK:2168224742,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska transformacja - modernizacja a regresywna tradycja",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "21-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
50
@book{UEK:2168224732,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
51
@misc{UEK:2168221200,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
52
@unpublished{UEK:2168263232,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Nurt socjaldemokratyczny",
booktitle = "Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej",
pages = "5-78",
year = "2011",
}
53
@book{UEK:2168229632,
title = "Problemy polskiej transformacji",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej ; na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60056-76-9",
}
54
@inbook{UEK:2166072006,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji",
booktitle = "Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. 2",
pages = "347-358",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2011",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/321/Szlachta_Bogdan%28red.%29_My%c5%9bl_i_polityka_t.2_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-148-6",
}
55
@inbook{UEK:2168219880,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Państwo demokratyczne a polityka historyczna IV Rzeczypospolitej",
booktitle = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
56
@book{UEK:2165731541,
title = "Idea ustrojowa a rzeczywistość IV Rzeczypospolitej",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-473-7",
}
57
@misc{UEK:2165372715,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
58
@book{UEK:2165731542,
title = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość",
editor = Dzwończyk Joanna,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-484-3",
}
59
@inbook{UEK:2166053834,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku",
booktitle = "Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane",
pages = "29-52",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-592-4",
}
60
@inbook{UEK:2165306844,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i gospodarstwie narodowym",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "159-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
61
@inbook{UEK:2166031035,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji",
booktitle = "Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-023-6",
}
62
@unpublished{UEK:2168325663,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Paradygmaty demokracji a konsolidacja polskiej demokracji",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "5-57",
year = "2010",
}
63
@misc{UEK:2165625308,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
64
@misc{UEK:2168013041,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
65
@inbook{UEK:2166074481,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Profesor Erhard Cziomer : refleksja z perspektywy 35 lat",
booktitle = "Profesor Erhard Cziomer : w 40-lecie pracy naukowej",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-079-3",
}
66
@misc{UEK:2161884400,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
67
@book{UEK:2165797758,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Stracone nadzieje : szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1945)",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-080-6",
}
68
@article{UEK:2165996674,
author = "Joanna Dzwończyk and Jerzy Kornaś",
title = "Globalizacja a państwo narodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie",
number = "2 (55)",
pages = "93-108",
year = "2009",
}
69
@misc{UEK:2165698813,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
70
@unpublished{UEK:2168161544,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Transformacja ustroju konstytucyjnego państwa z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania",
booktitle = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
pages = "8-45",
year = "2009",
}
71
@misc{UEK:50670,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "5-7",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998363},
}
72
@misc{UEK:50668,
author = " ",
title = "Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "9-21",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998414},
}
73
@misc{UEK:2162106725,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
74
@article{UEK:50669,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska służba cywilna - problemy rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "803",
pages = "23-44",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164998439},
}
75
@inbook{UEK:2165920981,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Administracja publiczna w Polsce",
booktitle = "Administracja publiczna",
pages = "103-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2, uaktual., 3 dodr.",
isbn = "978-83-01-14995-6",
}
76
@inbook{UEK:2166015816,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego",
booktitle = "Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek : (koncepcje - ludzie - działalność)",
pages = "340-354",
adress = "Szczecin",
publisher = "na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego : Zapol",
year = "2008",
isbn = "978-83-7518-109-8",
}
77
@article{UEK:50676,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Inteligencja w myśli społeczno-politycznej Narodowej Demokracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "29-44",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160850396},
}
78
@inbook{UEK:2166084795,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Demokracja a IV Rzeczpospolita",
booktitle = "Studia z nauk społecznych i humanistycznych",
pages = "439-450",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2008",
issn = "0239-6661",
isbn = "978-83-229-2909-4",
}
79
@misc{UEK:2162071619,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
80
@misc{UEK:2161888651,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
81
@unpublished{UEK:2166186501,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Nurt socjaldemokratyczny",
booktitle = "Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku",
pages = "4-62",
year = "2008",
}
82
@inbook{UEK:2165997803,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku",
booktitle = "Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów",
pages = "120-138",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2008",
isbn = "978-83-7164-561-9",
}
83
@inbook{UEK:2166033373,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl państwowa narodowej demokracji do połowy XX wieku",
booktitle = "Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 1",
pages = "239-257",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89682-95-8",
}
84
@article{UEK:50825,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "41-55",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153421274},
}
85
@misc{UEK:2168346688,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Profesor Kazimierz Urban (1946-2007)",
booktitle = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "8",
year = "2007",
}
86
@unpublished{UEK:2168326831,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Państwo demokratyczne i doświadczenia polskich konstytucji a IV Rzeczpospolita",
booktitle = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006. Cz. 1, Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej" - wybrane problemy",
pages = "4-42",
year = "2007",
}
87
@book{UEK:2165997824,
title = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
88
@article{UEK:52937,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "81-104",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111914970},
}
89
@inbook{UEK:2166015304,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polskie zmagania z Lewiatanem",
booktitle = "Nowoczesny Lewiatan : studia nad współczesnym państwem",
pages = "301-325",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2006",
isbn = "978-83-60056-12-7",
}
90
@article{UEK:52978,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "21-37",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106923771},
}
91
@inbook{UEK:2166059653,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej",
booktitle = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "171-188",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
92
@inbook{UEK:2168220908,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Administracja publiczna w Polsce",
booktitle = "Administracja publiczna",
pages = "103-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2, uaktualnione",
isbn = "83-01-14366-5",
}
93
@book{UEK:2166059360,
title = "Partie polityczne : permanentne problemy : studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-60056-07-2",
}
94
@article{UEK:2168220460,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "5-23",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68246919},
}
95
@inbook{UEK:2166016620,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Dylematy polityczne Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
pages = "13-30",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-914805-9-3",
}
96
@book{UEK:2166015987,
title = "Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-914805-9-3",
}
97
@inbook{UEK:2168309037,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji",
booktitle = "Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee",
pages = "299-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-284-0",
}
98
@inbook{UEK:2168241824,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Administracja publiczna w Polsce",
booktitle = "Administracja publiczna",
pages = "103-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2003",
isbn = "83-01-13901-3",
}
99
@article{UEK:2168224400,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Od modyfikacji ustrojowej systemu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "5-20",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14174},
}
100
@inbook{UEK:2166018899,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wybrane aspekty działalności i myśli politycznej Zygmunta Wasilewskiego",
booktitle = "Zygmunt Wasilewski : polityk - krytyk - regionalista",
pages = "9-23",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Naukowe",
year = "2002",
isbn = "83-86006-62-5",
}
101
@article{UEK:2166071498,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej stronnictwa narodowego",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "177-201",
year = "2002",
}
102
@article{UEK:2168247318,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje polskiej służby cywilnej w świetle ustaw z 1996 i 1998 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "571",
pages = "21-38",
year = "2001",
}
103
@book{UEK:2166023963,
title = "Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r.",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Trans-Krak",
year = "2001",
isbn = "83-88154-06-0",
}
104
@inbook{UEK:2168320697,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Problem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w świetle poglądów środowisk narodowych",
booktitle = "Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej",
pages = "131-141",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2001",
isbn = "83-227-1758-X",
}
105
@inbook{UEK:2166022341,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wizja ustrojowa państwa w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej",
booktitle = "Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r.",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Trans-Krak",
year = "2001",
isbn = "83-88154-06-0",
}
106
@article{UEK:2168223416,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "17-32",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10710},
}
107
@book{UEK:2166017988,
title = "Stanisław Głąbiński o ustroju państwa polskiego i parlamentaryzmie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Sejmowe",
year = "1999",
isbn = "83-7059-390-9",
}
108
@inbook{UEK:2168268916,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ustrój polityczny państwa w konstytucji RP na tle bazowych projektów konstytucji : (analiza porównawcza)",
booktitle = "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa",
pages = "69-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-012-7",
}
109
@book{UEK:2168268912,
title = "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-012-7",
}
110
@article{UEK:2168278445,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Apolityczność służby cywilnej w Polsce",
journal = "Biuletyn Służby Cywilnej",
number = "2",
pages = "19-20",
year = "1998",
}
111
@article{UEK:2168251458,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Założenia ustroju politycznego RP w świetle projektu Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z 19 czerwca 1996 roku.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "31-45",
year = "1998",
}
112
@inbook{UEK:2168230974,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcja zmian struktury społecznej Polski w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "245-259",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
113
@article{UEK:2168246142,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ustrój polityczny i ekonomiczny Polski w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego w latach 1919-1927",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "5-19",
year = "1997",
}
114
@article{UEK:2168234026,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Problem klasyfikacji istoty narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "75-83",
year = "1995",
}
115
@inbook{UEK:2168259988,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje ustroju politycznego państwa polskiego w projektach Konstytucji Zgromadzenia Narodowego",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "50-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
116
@book{UEK:2168256736,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
117
@article{UEK:2168253976,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943 i 1944",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "5-19",
year = "1994",
}
118
@article{UEK:2168254686,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "45-54",
year = "1994",
}
119
@article{UEK:2168255436,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Zarys struktury organizacyjno-programowej związku Ludowo-Narodowego w świetle własnych wydawnictw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "99-112",
year = "1993",
}
120
@article{UEK:2168253914,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje terytorialno-polityczne przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "65-75",
year = "1993",
}
121
@article{UEK:2168255468,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1989 (zarys problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "5-18",
year = "1992",
url = {},
}
122
@article{UEK:2168257746,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Rola Stronnictwa Narodowego na emigracji i w konspiracji : (próba syntezy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "59-72",
year = "1991",
url = {},
}
123
@book{UEK:2168345634,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : wybór materiałów i dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
124
@article{UEK:2168269696,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Opozycja polityczna Stronnictwa Narodowego wobec rządu Stanisława Mikołajczyka w latach 1943-1944",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "25-43",
year = "1989",
}
125
@article{UEK:2168267528,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Endeckie koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "41-53",
year = "1988",
}
126
@article{UEK:2168233492,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polityka podziemnego Stronnictwa Narodowego wobec Związku Radzieckiego, komunizmu i polskiej lewicy komunistycznej w świetle dokumentów i prasy konspiracyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "55-71",
year = "1988",
}
127
@inbook{UEK:2168248626,
author = "Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "62-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
128
@book{UEK:2168268904,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku : materiały do studiowania nauki o polityce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
129
@article{UEK:2168256702,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Program przemian społecznych stronnictwa narodowego w latach 1939-1945 : próba konkretyzacji endeckiej wizji narodu w powojennej Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "51-64",
year = "1987",
}
130
@book{UEK:2168268908,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania nauki o polityce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
131
@article{UEK:2168269756,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska polityka zagraniczna w koncepcji Stronnictwa Narodowego lat trzydziestych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "99-112",
year = "1986",
}
132
@inbook{UEK:2168269776,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Państwo polskie w myśli politycznej narodowej demokracji",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "17-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
133
@article{UEK:2168271922,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Opozycyjna polityka endecji wobec rządu gen. W. Sikorskiego w latach 1940-1943",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "5-36",
year = "1984",
}
134
@inbook{UEK:2168258576,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "124-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
135
@inbook{UEK:2168258570,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "105-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
136
@inbook{UEK:2168258560,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ogólne problemy współczesnych ruchów i doktryn politycznych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "100-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
137
@inbook{UEK:2168258578,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Międzynarodowy ruch komunistyczny",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "138-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
138
@book{UEK:2168345894,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
139
@article{UEK:2168271976,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Rola Polski w czasie II Wojny Światowej w koncepcji i polityce endecji : (próba syntezy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "141-161",
year = "1983",
}
140
@article{UEK:2168267174,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje ustroju społeczno-gospodarczego w świetle wypowiedzi czołowych ideologów Stronnictwa Narodowego u schyłku II Rzeczypospolitej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "53-72",
year = "1982",
}
141
@article{UEK:2168228502,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wizja przyszłej Polski w myśli politycznej konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "57-79",
year = "1981",
}
142
@article{UEK:2168272008,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje narodu i państwa polskiego w myśli politycznej konspiracji endeckiej okresu II wojny światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "103-123",
year = "1980",
}
143
@inbook{UEK:2168258780,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Doktryny i ruchy radykalne niemarksistowskie",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
144
@inbook{UEK:2168258776,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Ogólne problemy współczesnych doktryn i ruchów politycznych",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
145
@inbook{UEK:2168258778,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Wybrane doktryny i ruchy afirmujące kapitalizm",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "140-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
146
@inbook{UEK:2168258782,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Międzynarodowy ruch komunistyczny",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "184-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
147
@article{UEK:2168250360,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Istota opozycji Związku Ludowo-Narodowego wobec sanacji w pierwszych latach po zdobyciu przez nią władzy państwowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "85-106",
year = "1978",
}
148
@unpublished{UEK:2168301953,
title = "Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
149
@unpublished{UEK:2168289881,
title = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
150
@unpublished{UEK:2168272142,
author = "Łukasz Danel and Karolina Kotulewicz and Agnieszka Latosińska and Rafał Lisiakiewicz",
title = "Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
151
@unpublished{UEK:2168263230,
title = "Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
152
@unpublished{UEK:2168325661,
title = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
153
@unpublished{UEK:2168161387,
title = "Transformacja polskiego systemu politycznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
154
@unpublished{UEK:2166185917,
title = "Główne nurty myśli politycznej XX i XXI wieku : ewolucja myśli państwowej głównych nurtów myśli politycznej po 1989 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
155
@unpublished{UEK:2168220788,
author = " and and ",
title = "Koncepcje ustrojowe państwa w myśli politycznej głównych ugrupowań politycznych w latach 1990-2006",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
156
@unpublished{UEK:2168277347,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl państwowa polskiej socjaldemokracji w latach 1990-2001",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
157
@unpublished{UEK:2168277343,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
158
@unpublished{UEK:2168277335,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl polityczna Związku Ludowo-Narodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
159
@unpublished{UEK:2168277331,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Opozycyjna polityka Stronnictwa Narodowego w stosunku do rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1944",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
160
@unpublished{UEK:2168259224,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Polska myśl nacjonalistyczna XX w.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
161
@unpublished{UEK:2168259182,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Tendencje rozwoju polskiego systemu politycznego : (transformacja ustrojowa lat dziewięćdziesiątych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
162
@unpublished{UEK:2168258200,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Koncepcje polityczne i społeczno-gospodarcze przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
163
@unpublished{UEK:2168258156,
author = "Jerzy Kornaś",
title = "Myśl polityczno-ustrojowa Stanisława Głąbińskiego : (opracowanie i wybór materiałów)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID